Sunteți pe pagina 1din 911

3

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 
  
    
 
   
  
   
 
 
!"#   


4

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016


 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional: +&$%!)
  .   


+
!/0     
 12   34
  
 2 5  67
   !   #

+
!!/ .  
 12   678
  
 2 5  #
   !   34

+
!!!/9 
 
 12   34
  
 2 5  67
   !   #

 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
  # 
 

+
!(/A 
 12   ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1
%2   
      !   " # 

#

$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %
5

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional:& &09+&$%!)  .   

+
!/  
 12   B?
  
 2 5  67
   !   #

+
!!/   
   12  687
  
 2 5 #
   !   =>

+
!!!/   
 12  B?
  
 2 5 67
   !   #

+
!(/+     
 12  687
  
 2 5 =>
   !   #

 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
   
 

+
(/A////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* #+   ;8


 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1

%2
    !  " # 

#

$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %


)

6

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional: & &09%!$$D9+$!E$0!  .   


+
!/     # 
 12   678
  
 2 5  #
   !   34

+
!!/&    
 12   6??
  
 2 5  =>
   !   #

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
  # 
 

+
!!!/A 
 12   ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1%2   
      !   " # 

#

$  %
A &
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %

,

7

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional: & &0!
  .   


+
!/     
 12   687
  
 2 5  #
   !   =>

+
!!/      
 12   687
  
 2 5  #
   !   =>

+
!!!/+    
 12   687
  
 2 5  =>
   !   #

 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
  # 
 

+
!(/A 
 12 ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1%2   
      !   " # 

#

$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %


-

8

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016


 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional: F!+!&!%D@0!$ )

  .   


+
!/+  .  
 
  
 12   6;7
  
 2 5  B?
   !   #

+
!!/9  G   

 
 
  
 12   64>
  
 2 5  =>
   !   67

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
  # 
 

+
!!!/A 
 12   ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1%2
    !  " # 

#

$  %
A &
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %


.

9

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  

Domeniul de pregtire profesional: +$&0!$ &&9%@0D*!!  .   

+
!/+  .  
 12   687
  
 2 5  =>
   !   #

+
!!/   
  
 12   46>
  
 2 5  #
   !   34

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
   
 

+
!!!/A 
 12 ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 19$ C&%&0$ 2?6? 1

%2
    !  " # 

#

$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %

/

10

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional:9%@0DH!!!%@$ $H!!I! D0)0!DJ !&  .   

+
 !/ &          
5 
 12   678
  
 2 5  #
   !   =>

+
!!/&   G    
 12   6??
  
 2 5  =>
   !   =>

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
   
 

+
!!!/A////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 12  ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1
%2
    !  " # 

#

$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %
0

11

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional:!%D@0!&&"! )I!!& )0!&  .   

+
!/ 5G - 
 12   34
  
 2 5 =>
   !   #


+
!!/+   
 <  
   12  6??
  
 2 5  =>
   !   #


+
!!!/@     
  
 <  
   12  687
  
 2 5  #
   !   =>

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
  # 
 

+
!(/A/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 12  ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1


%2
    !  " # 

#

$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %
1

12

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&!%()*)+,%
!"
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional:K$J0!$0&$09D@& 90!% &+%  .   

+
!/+  .    
 
  
 12  678

 2 5  =>
!   #

+
!!/0   
 
  
 
 12  6??

 2 5  34
!   #

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
  # 
 

+
!!!/ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 12 ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ ?6? 1
%2
    !  " # 

#

$  %
A &
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %

2

13

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional: &F%!!9 !C0$K!&


  .   


+
!/@

 - 
 12   687
  
 2 5  =>
   !   #


+
!!/    - 
 12   46>
  
 2 5  =>
   !   =>

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
  # 
 

+
!!!/A %
 12  ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1

%2   
      !   " # 

#
'
$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#
'
$  
 (
 

! %

14

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  

Domeniul de pregtire profesional: 09DH!&+&!$6  .   


+
!/ - 
 12   678
  
 2 5  #
   !   34


+
!!/  
 
 12   6??
  
 2 5  =>
   !   #


 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
  # 
 

+
!!!/A 
 12  ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1%2   
      !   " # 

#

$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %
3    
  " ( 
   , *  
  4#5    
   
(  

   
 *  (
 %

15

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016 $%&'%()*)+,%
!"
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional:$C0!D D0)  .   

+
!/+.  .  
 12   46>
  
 2 5  =>
   !   =>


+
!!/D M   M M
 12   687
  
 2 5  #
   !   =>


 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
  # 
 

+
!!!/A 
 12;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ ?6? 1
%2
    !  " # 

#

$  %
A &
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %
)

16

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016


 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional:!%D@0!&$ !+&%$0)  .   

+
!/@  .  . M 
  
  

 12   6??

 2 5  67
!   67
+
!!/9 M 
5 5 
  

 12   678

 2 5 34
!   #

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
  # 
 

+
!!!2A LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
 12   ;8
  
 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ ?6? 1

%2
    ! 
#


$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %
,

17

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016


 $%&'%()*)+,%
!"#
'  -  
$  

Domeniul de pregtire profesional: @! (!D D0)  .   


+
!/ 
 
 .  - 
 12   678
  
 2 5  =>
   !   =>


+
!!/
   
 
 12   6??
  
 2 5  #
   !   =>

 1:; 1/<=> :=4? 1


@ 
  # 
 

+
!!!/A 
 12   ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1
%2
    ! 
#


$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %

-

18

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016


 $%&'%()*)+,%
!"
'  -  
$  


Domeniul de pregtire profesional: 09&*!$+&!D D!  .   


+
!/&  
 12   6??

 2 5  =>
   !   #

+
!!/+ 
 
    
 12   687

 2 5  #
!   34

+
!!!/F
- 
 12 34

 2 5  #
!   #

 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
   
 

+
!(/A 
 12   ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ ?6? 1
%2
    !  " # 

#

$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %


.

19

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016


 $%&'%()*)+,%
!"#
'  #-  
$  

Domeniul de pregtire profesional: 9+&0*1&9%9+!4


  .   


+
!/J 5 M 

 12   687
  
 2 5  =>
   !   #

+
!!/&  
 

 12   687
  
 2 5  =>
   !   #

+
!!!/ 
   

 12   687
  
 2 5  =>
   !   #

 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
  # 
 

+
!(/A 
 12   ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1

%2
    ! 
#


$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %3   
 " ( 
  ,*  
" 5*  5"*  5 
 
  
(  

   6  (
 %/

20

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016


 $%&'%()*)+,%
!"#
'  #-  
$  

Domeniul de pregtire profesional: D0!@+N!$ !+&%$*!&  .   

+
!/J 5 M 
 12   34
  
 2 5  #
   !   #

+
!!/    
 12   34
  
 2 5  #
   !   =>

+
!!!/@ 
   
 12   34
  
 2 5  #
   !   =>

+
!(/ 
5  M 
 12   687
  
 2 5  #
   !   =>

 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
  # 
 

+
(/A 
 12   ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1


%2
    ! 
#


$  %
A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#

$  
 (
 

! %
0

21

Anexa nr.1 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr.4457/05.07.2016


 $%&'%()*)+,%
!"#
'  #-  
$  

Domeniul de pregtire profesional:&@&!$N!!C!&%$90D D!9+&%&@

  .   

+
!29  

 12   =8
  
 2 5  #
   !   68
+
!!2   
 12   687
  
 2 5  #
   !   =>
+
!!!2' G  
 12   =8
  
 2 5  #
   !   68
+
!(2J5 .  G  - 
 12   37
  
 2 5  #
   !   4>
+
(2 55 . 
 12   37
  
 2 5  #
   !   4>

 1:; 1/<=> :=4? 1

@ 
  # 
 

+
(!A
 1   ;8

 1:=/<B <> 1 :;8 1

9$ C&%&0$ 2?6? 1


%2
    ! 
#
'

$  %
 A&
 !'
#
  $  
  ' 
 
 
#
'
$  
 (
 

! 1

22

Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaiei naionale i cercetrii tiinifice nr4457/05.07.2016
  
  
5
 !"#
 M #-  


%/ -  
  
5
/
6/ + 

4/ &  

=/ &  
?/ & 
B/   
 
&F%!
>/ +  
M 

3/ M M . 5 


7/ !
 < .  
;/ K5 
 
 
68/   - 
66/ 
M 
6
64/ 0&@D0@&%$D0$ &N! $ 
6=/ 09&*!$+&!D D! !
  
6?/ @ 
6B/ M 
 
6>/  1& 4
63/ @&0(!!! .  M 
67/ & .   
Unitile de nvmnt care au plan de colarizare pentru calificarea de nivel 4 Tehnician operator procesare
text/imagine aplic la clasa a IX-a, planul de nvmnt corespunztor domeniului de pregtire profesional
Tehnici poligrafice din prezentul ordin.

Unitile de nvmnt care au plan de colarizare pentru calificrile de nivel 4 Tehnician n activiti de pot,
Tehnician n activiti economice i Tehnician n administraie aplic la clasa a IX-a, planul de nvmnt
corespunztor domeniului de pregtire profesional Comer din prezentul ordin.
23

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a

NVMNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: MECANIC

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate
24

GRUPUL DE LUCRU:

Ing. Nicoleta ANASTASIU profesor, grad I, Colegiul Tehnic ,,Radu


Negru, Galai

Ing. Daniela Gabriela BURDUEL profesor, grad I, Colegiul Tehnic Mecanic


,,Grivia, Bucureti
Ing. Carmen Felicia profesor, grad I, Colegiul Tehnic de
Olivia CALINESCU Aeronautic ,,Henri Coand, Bucureti
Ing. Diana GHERGU profesor, grad I, Colegiul Tehnic Energetic
Bucureti
Ing. Camelia Carmen GHEU profesor, grad I, Colegiul Tehnic Mircea cel
Btrn, Bucureti
Ing. Anca GORDIN STOICA Profesor, grad I, Colegiul UCECOM, Spiru
Haret, Bucureti
Ing. Melania FILIP profesor dr., grad I, Colegiul Tehnic ,,Mircea
Cristea, Braov
Ing. Maria IONIC profesor, grad I, Liceul Tehnologic ASTRA
Piteti
Ing.Carmen MRGINEAN profesor, gradul I, Liceul Tehnologic
,,Constantin Brncoveanu, Brila
Ing. Jeaneta Stelua MAIDANIUC profesor,Grad I, Colegiul Tehnic ,,Latcu
Vod, Siret
Ing.Valentina MIHAILOV profesor, grad didactic I, Colegiul Tehnic
Energetic Bucuresti
Ing. Carmen PETROIU profesor, grad I, Liceul Tehnologic
,,Constantin Brncoveanu, Trgovite
Ing. Mona Aliss RUDNIC Profesor, grad I, Colegiul Tehnic Dinicu
Golescu, Bucureti
Ing. Maria SALAI profesor, grad I, Colegiul Tehnic Reia
Ing. Elena SANDU profesor, grad I, Liceul de Transporturi Ploieti

COORDONARE CNDIPT:
ANGELA POPESCU Inspector de specialitate / Expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


2
25

NOT DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniului de pregtire profesional
Mecanic:

1. Tehnician mecatronist
2. Tehnician proiectant CAD
3. Tehnician mecanic pentru ntreinere i reparaii
4. Tehnician prelucrri mecanice
5. Tehnician transporturi
6. Tehnician prelucrri pe maini cu comand numeric
7. Tehnician construcii navale
8. Tehnician prelucrri la cald

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale (URI)

UR 1. Realizarea schiei piesei mecanice n


MODUL I. Reprezentarea pieselor mecanice
vederea executrii ei

UR 2. Realizarea pieselor prin operaii de


MODUL II. Lcturie general
lctuerie general

UR 3. Montarea organelor de maini n


subansambluri mecanice MODUL III. Organe de maini

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


3
26

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a

nvmnt liceal filiera tehnologic


Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: MECANIC

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Reprezentarea pieselor mecanice


Total ore /an: 72
din care: Laborator tehnologic 18
Instruire practic 0

Modul II. Lcturie general


Total ore /an: 180
din care: Laborator tehnologic 0
Instruire practic 72

Modul III. Organe de maini


Total ore /an: 72
din care: Laborator tehnologic 18
Instruire practic 0

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/la operatorul
economic/instituia public partener.

* Denumirea i coninutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n


parteneriat cu operatorul economic/instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


4
27

MODUL I. REPREZENTAREA PIESELOR MECANICE

x Not introductiv
Modulul Reprezentarea pieselor mecanice, component a ofertei educaionale (curriculare)
pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Mecanic, face parte din
cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal,
filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 72 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
18 ore/an laborator tehnologic

Modulul Reprezentarea pieselor mecanice este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Mecanic, sau continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel
superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR I. REPREZENTAREA
PIESELOR MECANICE
Rezultate ale nvrii (codificate Coninuturile nvrii
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
1.1.1. 1.2.1. 1. Materiale i instrumente necesare pentru realizarea
1.2.2. 1.3.1. schiei piesei mecanice
1.3.2. 1.1. Materiale de baz i auxiliare utilizate n desenul
1.3.3. tehnic:
1.3.4. 1.1.1. Hrtia pentru desen;
1.3.5. 1.1.2. Creioane pentru desen;
1.3.6. 1.1.3. Materiale pentru ters i corectat;
1.3.7. 1.2. Instrumente de baz utilizate n desenul tehnic:
1.3.8. 1.2.1. Teul, echerul i rigla;
1.2.2. Planeta pentru desen;
1.2.3. Trusa de compasuri;
1.2.4. abloane utilizate la executarea desenelor.
1.1.2. 1.2.3. 2. Norme generale utilizate la ntocmirea schiei piesei
mecanice
2.1. Tipuri de standarde:
2.1.1. Naionale
2.1.2. Europene;
2.1.3. Internaionale;
2.2. Elemente de standardizare:
2.2.1. Tipuri de linii
2.2.1.1. Clasificarea liniilor dup tip i
grosime;
2.2.1.2. Utilizarea liniilor n desenul tehnic;

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


5
28

2.2.2. Formate:
2.2.2.1. Dimensiuni i mod de utilizare;
2.2.2.2. Elementele grafice ale formatului
(chenar, fia de ndosariere, reperele
de centrare)
2.2.3. Indicator.
1.1.3. 1.2.4. 3. Reguli de reprezentare n proiecie ortogonal a
1.2.5. pieselor
3.1. Reprezentarea n vedere a formelor constructive
pline:
3.1.1. Aezarea normal a proieciilor;
3.1.2. Alegerea vederii principale;
3.1.3. Stabilirea numrului minim de proiecii;
3.1.4. Contur aparent, muchie real, muchie fictiv;
3.1.5. Reprezentarea convenional a suprafeelor
plane;
3.1.6. Abateri admise de la aezarea normal a
proieciilor (vederilor).
3.2. Reprezentarea n seciune a pieselor:
3.2.1. Clasificarea seciunilor;
3.2.2. Haurarea n desenul tehnic;
3.2.3. Traseul de secionare;
3.2.4. Vizualizarea seciunii;
3.2.5. Reprezentarea rupturilor;
3.2.6. Reguli de notare a seciunilor i rupturilor.
1.1.4. 1.2.6. 4. Principii i metode de cotare a pieselor mecanice
1.2.7. reprezentate
1.2.8. 4.1. Elementele cotrii;
4.1.1. Cota;
4.1.2. Linia de cot mpreun cu extremitile sale;
4.1.3. Linia ajuttoare;
4.1.4. Linia de indicaie;
4.2. Simboluri folosite la cotare;
4.3. Cotarea elementelor specifice;
4.4. Reguli de cotare;
4.5. Exerciii de nscriere a cotelor i citire a unor desene
simple cotate.
1.1.5. 1.2.9. 5. Abateri de prelucrare
1.2.10. 5.1. Abateri dimensionale;
5.1.1. nscrierea pe desen a abaterilor dimensiunilor
liniare ale pieselor;
5.1.2. nscrierea pe desen a toleranelor;
5.2.Abateri de form i de poziie.
1.1.6. 1.2.11. 6. Reguli de reprezentare a schiei dup model
1.2.12. 6.1. Fazele premergtoare executrii schiei;
1.2.13. 6.1.1. Identificarea piesei;
6.1.2. Analiza formei;
6.1.3. Analiza tehnologic;
6.1.4. Stabilirea poziiei de reprezentare;
6.2. Etapele de executare a schiei;
6.3. Exerciii de ntocmire a schiei dup model.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


6
29

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente,


machete, materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice,
juridice etc.) necesare dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal
sau la operatorul economic):
- Instrumente i materiale specifice reprezentrii schiei: planet, rigl gradat,
echere, compasuri, florare, creioane, gum de ters, hrtie de desen;
- Seturi de corpuri geometrice, piese;
- Videoproiector, calculator, soft-uri educaionale.
- Piese mecanice simple.

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Reprezentarea pieselor mecanice trebuie s fie abordate ntr-o
manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Reprezentarea pieselor mecanice are o structur flexibil, deci poate
ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se
recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, din unitatea de nvmnt
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandrilor din SPP menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice din unitatea de nvmnt sau de la
operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor nvrii prevzute n
Standardul de pregtire profesional al calificrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant la
propria instruire i educaie;
- mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal, instruirea
programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile ce solicit
efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele
cunoaterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
- nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


7
30

- activiti de documentare;
- vizionri de materiale video (casete video, cd/ dvd uri);
- problematizarea;
- demonstraia;
- investigaia tiinific;
- nvarea prin descoperire;
- activiti practice;
- studii de caz;
- jocuri de rol;
- simulri;
- elaborarea de proiecte;
- activiti bazate pe comunicare i relaionare;
- activiti de lucru n grup/ n echip.

Un exemplu de metod didactic ce poate fi folosit n activitile de nvare este metoda


piramidei.
Metoda piramidei sau metoda bulgrelui de zpad are la baz mpletirea activitii
individuale cu cea desfurat n mod cooperativ, n cadrul grupurilor. Ea const n ncorporarea
activitii fiecrui membru al colectivului ntr-un demers colectiv mai amplu, menit s duc la
soluionarea unei sarcini sau a unei probleme date.

6. Faza decizional

5. Faza raportrii soluiilor n colectiv

4. Faza reuniunii n grupuri


mari

3. Faza lucrului n perechi

2. Faza lucrului individual

1. Faza descriptiv
Etapele metodei piramidei:
1. Faza descriptiv - profesorul expune datele problemei n cauz.
2. Faza lucrului individual - elevii lucreaz pe cont propriu la soluionarea problemei timp
de cinci minute. In aceast etap se noteaz ntrebrile elevilor legate de subiectul tratat.
3. Faza lucrului n perechi - elevii formeaz grupe de cte doi pentru a discuta rezultatele
individuale, la care a ajuns fiecare. n aceast etap elevii solicit, din partea colegilor, rspunsuri
la ntrebrile individuale i, n acelai timp, se noteaz dac apar altele noi.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


8
31

4. Faza reuniunii n grupuri mari - de regul, se alctuiesc dou grupe, aproximativ egale ca
numr deelevi, compuse din perechile existente anterior i se discut despre soluiile la care s-a
ajuns. Totodat se formuleaz rspunsuri la ntrebrile rmase nesoluionate.
5. Faza raportrii soluiilor n colectiv - ntreaga clas, reunit, analizeaz i concluzioneaz
asupra ideilor emise. Acestea pot fi trecute pe tabl pentru a putea fi vizualizate de ctre toi elevii
i pentru a fi comparate. Se lmuresc rspunsurile la ntrebrile nerezolvate pn la aceast faz, cu
ajutorul profesorului.
6. Faza decizional - se alege soluia final i se stabilesc concluziile asupra demersurilor
realizate i asupra participrii elevilor la activitate.

Exemplu de utilizare a metodei piramidei la tema: Simboluri folosite la cotare

Rezultate ale
nvrii vizate

Cunotine Abiliti Atitudini

1.4. Principii i 1.2.6. Utilizarea 1.3.2.


metode de cotare normelor i Respectarea
a pieselor regulilor de conduitei n
mecanice cotare n vederea timpul ntocmirii
reprezentate realizrii schiei schitei pentru
piesei mecanice, realizarea
necesar pieselor
operaiilor de mecanice;
lctuerie 1.3.3.
1.2.7. Interrelaionarea
Identificarea n timpul
elementelor din ntocmirii schitei
geometria plan pentru realizarea
necesare pieselor
realizrii schiei mecanice;
piesei mecanice 1.3.4. Asumarea
1.2.8. Cotarea rolurilor care i
pieselor revin n timpul
mecanice ntocmirii schiei
reprezentate n pentru realizarea
proiecie pieselor
ortogonal mecanice;

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


9
32

1. Profesorul scrie pe tabl Simboluri folosite la cotare.


2. Elevii primesc o fi de lucru cu simboluri. Elevii trebuie s fac corelarea ntre simbolurile
folosite la cotare i elementele geometrice corespunztoare.
3. Elevii n grupe de cte doi, discut modul n care, individual, au rezolvat sarcina de lucru.
4. Se alctuiesc dou grupe de elevi, aproximativ egale ca numr. n aceste grupuri se discut
soluiile de rezolvare la care s-a ajuns.
5. ntreaga clas analizeaz soluiile; se scriu rspunsurile pe tabl pentru a putea fi vizualizate
de ctre toi elevii i pentru a fi comparate.
6. Se aleg soluiile finale, corecte, se trag concluzii, se fac referiri la participarea elevilor la
activitate.

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul
va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii
au atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. Final:
realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare,
pe baza criteriilor i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizai n
standardul de pregtire profesional al calificrii i care informeaz asupra ndeplinirii
criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.
Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:
- fie de observaie;
- fie test;
- fie de lucru;
- fie de documentare;
- fie de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul tiinific;
- proiectul;
- activiti practice;
- teste docimologice;
- lucrri de laborator/ practice.
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomand, ca n parcurgerea modulului, s se utilizeze att evaluarea de tip formativ, ct
i de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce
privete atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


10
33

Exemplu de instrument de evaluare

TEST DE EVALUARE

I. Pentru fiecare din itemii de mai jos ncercuii litera corespunztoare rspunsului corect:
(2 puncte)

1. Simbolul reprezint:
a. diametrul unui cerc
b. diametrul sferei
c. raza unui cerc
d. suprafaa triunghiular

2. Raza unui cerc cu valoarea de 50 mm se noteaz:


a. 50
b. SR50
c. R50
d. D50

II. Stabilii valoarea de adevr a enunurilor de mai jos. Notai cu litera A dac enunul este
adevrat i cu F, dac este fals.
(2 puncte)

1 SR nscris naintea cotei indic raza sferei A/F


2 nscris naintea cotei indic un diametru A/F
3 nscris naintea cotei indic un dreptunghi A/F
4 S nscris naintea cotei indic o raza A/F

III. Scriei pe foaia de rspuns, informaia corect care completeaz spaiile libere:
(3 puncte)

1. Cnd (1). unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicat corespunztor, fr ca
simbolul (2) s fie urmat de valoarea cotei
2. Dac centrul unui arc de cerc se afl n afara limitelor spaiului disponibil, linia de cot a
.....(3)...... trebuie frnt sau ......(4)........, dup cum este necesar s fie reprezentat cercul.
3. Centrul de curbur se poate preciza prin dou linii ........(5)........, trasate cu linie ........(6)............

IV. Cotai desenul de mai jos:


(2 puncte)

NOT
Timp de lucru: 30 de minute. Se acord 1 punct din oficiu

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


11
34

BAREM DE CORECTARE I NOTARE

Subiectul I (2 X 1p=2 puncte)


1a, 2c
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1 punct; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se
acord 0 puncte.

Subiectul II (4X0,5=2 puncte)


1 F; 2 A; 3 F; 4 F;
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,5 puncte; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia
se acord 0 puncte.

Subiectul III (6 X 0,5p=3 puncte)


1- cota, 2 - R , 3 - razei, 4 - ntrerupt, 5 - perpendiculare , 6 - subire
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,5 puncte; pentru rspuns incorect sau lipsa
acestuia se acord 0 puncte.

Subiectul IV (4X 0,5=2 puncte)

Pentru fiecare cot se acord cte 0,5 puncte; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se acord
0 puncte.

Bibliografie

x Gh. Husein, Desen tehnic de specialitate, E.D.P., Bucureti 1996


x Gh. Husein, Aplicaii i probleme de desen tehnic, E.D.P., Bucureti 1981
x I . Vraca, Desen Tehnic, E.D.P., Bucureti 1979
x M. Mnescu, s.a., Desen tehnic industrial, Editura economic, 1995
x *** Colecie de standarde, Desene tehnice, Editura Tehnic, Bucureti 1996
x P. Precupeu, C. Dale, Desen tehnic industrial, Editura Tehnic, Bucureti 1990
x M. Ionescu, D. Burduel, .a., Desen Tehnic, Editura Sigma, Bucureti 2000
x Crengua Lcrmioara Oprea- Strategii diEditura Didactic i Pedagogic 2009

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


12
35

MODUL II. LCTURIE GENERAL


x Not introductiv

Modulul Lcturie general, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri


profesionale din domeniul de pregtire profesional Mecanic, face parte din cultura de specialitate
i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 180 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
72 ore/an instruire practic

Modulul Lcturie general este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate
n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Mecanic sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 2. LCTURIE
GENERAL
Rezultate ale nvrii (codificate Coninuturile nvrii
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. 1. Atelierul de lctuerie
1.1. Organizarea atelierului de lctuerie;
1.2. Scule, dispozitive i verificatoare utilizate n
atelierul de lctuerie;
1.3. Organizarea ergonomic a locului de munc;
1.4. Norme de sntate i securitate n munc n atelierul
de lctuerie.
2.1.2. 2.2.2. 2.3.3. 2. Materiale i semifabricate necesare executrii
2.2.3. pieselor prin operaii de lctuerie
2.2.4. 2.1. Proprietile fizice, mecanice i tehnologice ale
2.2.5. materialelor metalice
2.2.40. 2.2. Aliaje feroase:
- oeluri (clasificare, simbolizare);
- fonte (clasificare, simbolizare).
2.3. Tratamente termice aplicate oelurilor i fontelor:
recoacere, clire, revenire
2.4. Metale i aliaje neferoase:
- cuprul i aliajele sale (proprieti, utilizri,
simbolizare);
- aluminiul i aliajele sale (proprieti, utilizri,
simbolizare);
2.5. Semifabricate obinute prin deformare plastic
(laminare):
- noiuni generale despre procedeul de prelucrare prin
laminare;
- semifabricate propriu-zise: blumuri, sleburi, agle,
platine;

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


13
36

- profile laminate (profile simple, profile fasonate),


table, evi laminate, srme.
2.1.3. 2.2.6. 2.3.2. 3. Mijloace de msurat i verificat
2.2.7. 2.3.3. 3.1. Mijloace de msurat i verificat lungimi (ublere,
2.2.40. 2.3.4. micrometre);
3.2. Mijloace de msurat i verificat unghiuri (echere);
3.3. Mijloace de msurat i verificat suprafee (rigle de
control).
2.1.4. 2.2.8. 2.3.1. 4. Operaii pregtitoare aplicate semifabricatelor n
2.2.9. 2.3.2. vederea executrii pieselor prin operaii de
2.2.10. 2.3.3. lctuerie general
2.2.11. 2.3.4. 4.1. Curarea manual a semifabricatelor;
2.2.12. 2.3.5. 4.2. ndreptarea manual a semifabricatelor (SDV-uri,
2.2.13. 2.3.6. tehnologii de execuie, metode de control a
2.2.14. semifabricatelor ndreptate, norme de securitate i
2.2.15. sntate n munc);
2.2.40. 4.3. Trasarea semifabricatelor (SDV-uri, operaii
2.2.41. pregtitoare executate n vederea trasrii, tehnologii de
execuie, metode de control a semifabricatelor trasate,
norme de securitate i sntate n munc).
2.1.5. 2.2.16. 2.3.1. 5. Debitarea manual a semifabricatelor
2.2.17. 2.3.2. 5.1. Scule folosite la debitarea manual prin forfecare,
2.2.40. 2.3.3. achiere i dltuire;
2.2.41. 2.3.4. 5.2. Tehnologia debitrii manuale prin forfecare;
2.3.5. 5.3. Tehnologia debitrii manuale prin achiere;
2.3.6. 5.4. Tehnologia debitrii manuale prin dltuire;
5.5. Metode de control a semifabricatelor debitate;
5.6. Norme de securitate i sntate n munc specifice
operaiei de debitare.
2.1.6. 2.2.18. 2.3.1. 6. ndoirea manual a semifabricatelor
2.2.19. 2.3.2. 6.1. Procesul de ndoire (calculul lungimii
2.2.20. 2.3.3. semifabricatului necesar obinerii unei piese prin
2.2.21. 2.3.4. operaia de ndoire);
2.2.22. 2.3.5. 6.2. ndoirea manual a tablelor (SDV-uri, tehnologii de
2.2.23. 2.3.6. execuie);
2.2.40. 6.3. ndoirea manual a barelor i profilelor (SDV-uri,
2.2.41. tehnologii de execuie);
6.4. ndoirea manual a evilor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuie);
6.5. ndoirea manual a srmelor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuie);
6.6. Metode de control a semifabricatelor prelucrate prin
operaia de ndoire;
6.7. Norme de securitate i sntate n munc specifice
operaiei de ndoire.
2.1.7. 2.2.24. 2.3.2. 7. Noiuni generale despre prelucrarea prin achiere
2.2.25. 2.3.3. a materialelor metalice (adaos de prelucrare, tipuri de
2.2.26. achii, scule achietoare, micri necesare la achiere,
2.2.40. regim de achiere)

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


14
37

2.1.8. 2.2.27. 2.3.1. 8. Pilirea metalelor


2.2.28. 2.3.2. 8.1. Clasificarea pilelor;
2.2.40. 2.3.3. 8.2. Tehnologia de execuie a operaiei de pilire manual
2.2.41. 2.3.4. a semifabricatelor;
2.3.5. 8.3. Metode de pilire:
2.3.6. - dup tipul micrii (pilire transversal, longitudinal,
circular, n cruce);
- dup tipul suprafeei (pilire exterioar, interioar,
convex, concav);
- dup adaosul de prelucrare (pilire de degroare, de
finisare);
8.4. Metode de control a suprafeelor prelucrate prin
pilire;
8.5. Norme de securitate i sntate n munc specifice
operaiei de pilire.
2.1.9. 2.2.29. 2.3.1. 9. Polizarea pieselor
2.2.40. 2.3.2. 9.1. Lucrri care se execut prin polizare;
2.2.41. 2.3.3. 9.2. Polizoare: stabile i portabile;
2.3.4. 9.3. Metode de verificare i montare a pietrelor de
2.3.5. polizor;
2.3.6. 9.4. Tehnologia de execuie a operaiei de polizare;
9.5. Norme de securitate i sntate n munc specifice
operaiei de polizare.
2.1.10. 2.2.30. 2.3.1. 10. Gurirea i prelucrarea gurilor
2.2.31. 2.3.2. 10.1. SDV uri utilizate la gurire;
2.2.32. 2.3.3. 10.2. Tipuri de maini de gurit (stabile i portabile);
2.2.33. 2.3.4. 10.3.Tehnologia de execuie a operaiei de gurire;
2.2.40. 2.3.5. 10.4. Prelucrarea gurilor prin: teire, lrgire, adncire,
2.2.41. 2.3.6. alezare (SDV-uri, tehnologii de execuie);
2.3.7. 10.5. Metode de control a alezajelor;
10.6. Cauzele care conduc la apariia rebuturilor la
operaia de gurire;
10.7. Norme de protecie a mediului;
10.8. Norme de securitate i sntate n munc specifice
operaiei de gurire.
2.1.11. 2.2.34. 2.3.1. 11. Filetarea
2.2.35. 2.3.2. 11.1. Elementele geometrice ale filetului, clasificarea
2.2.36. 2.3.3. filetelor;
2.2.37. 2.3.4. 11.2. Filetarea manual exterioar (SDV-uri, tehnologie
2.2.38. 2.3.5. de execuie, metode de control);
2.2.40. 2.3.6. 11.3. Filetarea manual interioar (SDV-uri, tehnologie
2.2.41. 2.3.7. de execuie, metode de control);
11.4. Norme de protecie a mediului;
11.5. Norme de securitate i sntate n munc specifice
operaiei de filetare.
2.1.12. 2.2.39. 2.3.2. 12. Fia tehnologic (ntocmirea fiei tehnologice dup
2.2.40. 2.3.3. desenul de execuie al piesei, informaiile tehnologice la
nivelul operaiei).

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


15
38

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente,


machete, materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice,
juridice etc.) necesare dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal
sau la operatorul economic):

- perii de srm, hrtie abraziv pentru curarea manual a semifabricatelor;


- SDV-uri pentru operaia de ndreptare manual: plac de ndreptat, ciocane, nicovale;
- SDV uri folosite la trasare: mas de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator
paralele, distanier, ciocan, rigl, ubler;
- SDV uri folosite la debitarea manual: foarfece manuale, cleti pentru tiat, fierstraie
manuale, dli, rigle, ublere, echere;
- SDV uri folosite la ndoirea manual: menghin, nicoval, dispozitive pentru ndoirea
evilor, dorn cilindric cu manivel, ublere, rigle, raportoare, abloane;
- scule i verificatoare folosite la pilire: pile de diferite tipuri, ublere, rigle de control, echere,
abloane;
- polizoare: stabile i portabile;
- scule i verificatoare folosite la polizare: pietre de polizor, ublere;
- scule i verificatoare folosite la gurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea
burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa mainii, ublere, micrometre;
- scule i verificatoare folosite la alezare, teire, lrgire: alezoare, teitoare, lrgitoare, ublere,
micrometre;
- SDV uri folosite la filetarea manual: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere,
ublere, micrometre, calibre-tampon, calibreinel.
- semifabricate: table, platbande, bare, profile, evi, srme;
- materiale: metalice feroase (oeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului;
- mijloace de msurat i verificat: lungimi, unghiuri, suprafee;
- utilaje: maini de gurit, polizoare

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Lcturie general trebuie s fie abordate ntr-o manier
integrat, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care se lucreaz i de nivelul
iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Lcturie general are o structur flexibil, deci poate ncorpora, n orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se recomand a se
desfura n laboratoare sau/ i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea
de nvmnt sau de la agentul economic, dotate conform recomandrilor precizate n unitile de
rezultate ale nvrii, menionate mai sus.
Pregtirea practic n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din
unitatea de nvmnt sau de la agentul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii prevzute n Standardul de pregtire profesional al calificrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


16
39

Aceste activiti de nvare vizeaz:


- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
- mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal, instruirea
programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile ce solicit
efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele
cunoaterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
- nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru atingerea rezultatelor nvrii pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;
- activiti de documentare;
- vizionri de materiale video (casete video, cd/ dvd uri);
- problematizarea;
- nvarea prin descoperire;
- activiti practice;
- studii de caz;
- elaborarea de proiecte;
- activiti bazate pe comunicare i relaionare;
- activiti de lucru n grup/ n echip.

Un exemplu de metod de predare/ nvare bazat pe stimularea creativitii este METODA


CARUSELUL (METODA GRAFFITI).

Metoda presupune parcurgerea urmtoarelor etape:


1. Elevii sunt mprii n grupuri de cte 3 4 persoane. Acetia lucreaz la o problem, la o
ntrebare ce se poate materializa ntr-un poster. Posterul poate fi descriptiv sau utilizndu-se
un organizator grafic, tabel, colaj sau desen. Cnd v hotri s organizai o lecie utiliznd
Metoda Graffiti, asigurai-v c dispunei de materialele necesare. Obligatoriu, coala pe care
se realizeaz posterul are formatul minim A3;
2. Posterele se afieaz pe pereii slii de predare, aceasta transformndu-se, la modul figurat,
ntr-o galerie de art, muzeu etc.;
3. Fiecare echip vine n faa propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplaseaz n
sensul acelor de ceasornic, parcurgnd toat galeria, n calitate de vizitatori sau critici.
Rolul deplasrii nu este numai acela de a urmri soluiile propuse de colegi, ci i acela de a
consemna completrile, ntrebrile, observaiile lor vis--vis de acestea. ntotdeauna atragei
atenia elevilor asupra faptului c ei nu au voie s fac referiri jignitoare la adresa colegilor
sau s interpreteze forma posterelor, ci exclusiv coninutul acestora.
4. Dup ce se ncheie turul galeriei, grupurile revin la locul iniial i i reexamineaz
posterele prin prisma observaiilor colegilor. Acest moment al leciei este echivalent cu
fixarea cunotinelor din lecia tradiional, deoarece elevii i lmuresc unele probleme
aprute pe parcursul derulrii leciei, discutnd cu ceilali colegi. n aceast etap, rolul

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


17
40

profesorului este acela de a coordona desfurarea discuiilor i de a oferi informaii


suplimentare, acolo unde este cazul.

EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI DE STIMULARE A CREATIVITII


METODA CARUSELUL (METODA GRAFFITI)

Tema: NDOIREA MANUAL A SEMIFABRICATELOR


- Procesul de ndoire (calculul lungimii semifabricatului necesar obinerii unei piese prin
operaia de ndoire);
- ndoirea manual a tablelor (SDV-uri, tehnologii de execuie);
- ndoirea manual a evilor (dispozitive, verificatoare, tehnologie de execuie).

REZULTATELE NVRII
VIZATE

CUNOTINE ABILITI ATITUDINI

2.1.4. ndoirea 2.2.18. Calculul lungimii 2.3.2.Colaborarea


manual a semifabricatului necesar cu membrii echipei
semifabricatelor obinerii unei piese prin de lucru, n scopul
operaia de ndoire ndeplinirii
2.2.19. ndoirea manual a sarcinilor de la
tablelor i benzilor locul de munc;
2.2.21. ndoirea manual a 2.3.4. Asumarea, n
evilor cadrul echipei de
la locul de munc,
a responsabilitii
pentru sarcina de
lucru primit.

Activiti:

A1. mprii clasa n grupuri de cte 3 4 elevi; elevii studiaz cu atenie coninutul tematic i
desenul de execuie oferit.
Timp de lucru 10 minute.
A2. Fiecare echip realizeaz un poster n care prezint: modul de calcul al lungimii
semifabricatului necesar obinerii piesei prin operaia de ndoire, SDV-urile necesare, tehnologia de
execuie, metodele de control a semifabricatelor prelucrate prin operaia de ndoire, normele de
sntate i securitate n munc.
Timp de lucru 20 minute.
A3. Fiecare echip afieaz posterul nsoit de un format A3.
A4. Fiecare echip vine n faa propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplaseaz n
sensul acelor de ceasornic, parcurgnd toat galeria, n calitate de vizitatori/ critici. Rolul

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


18
41

deplasrii este de a urmri soluiile propuse de colegi i de a consemna completrile, ntrebrile,


observaiile referitoare la coninutul acestora.

Atenie! Nu se vor folosi observaii de genul:


Ai scris frumos/ urt!, Bravo!, Felicitri!, etc.

A5. Fiecare echip revine la locul iniial i i reexamineaz posterul prin prisma observaiilor
colegilor. Acest moment al leciei este echivalent cu fixarea cunotinelor din lecia tradiional,
deoarece elevii i lmuresc unele probleme aprute pe parcursul derulrii leciei, discutnd cu
ceilali colegi. n aceast etap, rolul profesorului este acela de a coordona desfurarea discuiilor
i de a oferi informaii suplimentare, acolo unde este cazul.

x Sugestii privind evaluarea


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul
va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii
au atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
b. Continu:
instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
c. Final:
realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare,
pe baza criteriilor i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizai n
standardul de pregtire profesional al calificrii i care informeaz asupra ndeplinirii
criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.
Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:
- fie de observaie;
- fie test;
- fie de lucru;
- fie de documentare;
- fie de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul tiinific;
- proiectul;
- activiti practice;
- teste docimologice;
- lucrri de laborator/ practice.
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomand, ca pe msura parcurgerii modulului, s se utilizeze att evaluarea de tip formativ, ct
i de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii, n conformitate cu criteriile i
indicatorii de realizare prevzui n Standardul de pregtire profesional.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


19
42

Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele nvrii prezentate dezvoltat la Sugestii


metodologice:

LUCRARE PRACTIC

Studiai cu atenie schia produsului prezentat n figura de mai jos.

Cerine:

1. Identificai reperele care alctuiesc produsul; 10 puncte

2. Calculai lungimea semifabricatelor necesare obinerii reperelor de executat; 10 puncte

3. Alegei SDV-urile necesare realizrii operaiei de trasare; 10 puncte

4. Executai operaia de trasare a semifabricatelor; 10 puncte

5. Alegei SDV-urile necesare realizrii operaiei de debitare manual a semifabricatelor;


10 puncte

6. Executai debitarea manual a semifabricatelor; 10 puncte

7. Alegei SDV-urile necesare realizrii operaiei de ndoire; 10 puncte

8. Executai ndoirea semifabricatelor; 10 puncte

9. Respectai normele de sntate i securitate n munc specifice operaiilor de lcturie


executate. 10 puncte

NOT
Timp de lucru: 50 de minute. Se acord 10 puncte din oficiu.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


20
43

Bibliografie

- Gh. Zgur, N. Atanasiu, N. Arieeanu, Gh. Peptea Utilajul i tehnologia lucrrilor


mecanice, E.D.P. Bucureti, 1987;
- G. S. Georgescu ndrumtor pentru atelierele mecanice, E.T.Bucureti, 1978;
- Tonea A., Crstea N. - Elemente de tehnologie general, E.D.P., Bucureti 2000;
- Dodoc P. Metrologie general, E.D.P. Bucureti, 1979;
- Popescu N. - Studiul materialelor , Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1994;
- onea, A. .a. - Studiul materialelor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1996;
- Tnsescu Mariana, Gheorghiu Tatiana - Msurri tehnice, Editura ARAMIS, 2005;
- Conf. univ. dr. Cristian Pun, Metode de predare/nvare bazate pe stimularea
creativitii.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


21
44

MODUL III. ORGANE DE MAINI

x Not introductiv

Modulul Organe de maini, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri


profesionale din domeniul de pregtire profesional Mecanic, face parte din cultura de specialitate
i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filiera tehnologic.

Modulul are alocat un numrul de 72 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
18 ore/an laborator tehnologic

Modulul Organe de maini este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n
SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Mecanic sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul
Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 3. MONTAREA
ORGANELOR DE MAINI N
SUBANSAMBLURI MECANICE
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii (codificate
conform SPP)

Cunotine Abiliti Atitudini


3.1.1. 3.2.1. 3.3.1.
1. NOIUNI GENERALE DESPRE ORGANELE
3.2.28. 3.3.2.
DE MAINI (rol, clasificare, fore preluate de ctre
organele de maini, tipuri de solicitri simple, condiii
impuse organelor de maini, standardizarea organelor
de maini, interschimbabilitatea organelor de maini)
3.1.2. 3.2.2
2. ORGANE DE MAINI SIMPLE
3.2.3.
3.2.4. Organe de asamblare
3.2.5. - nituri (elementele i dimensiunile nitului, clasificare,
3.2.28 tipuri de nituri, materiale de execuie);
- uruburi (clasificarea uruburilor dup rolul funcional
i din punct de vedere constructiv, forme constructive de
uruburi, materiale de execuie);
- piulie (rol, forme constructive, materiale de execuie);
- aibe (rol, tipuri de aibe, materiale de execuie);
- pene (clasificarea penelor dup rolul funcional i dup
poziia penei n raport cu piesele asamblate, materiale de
execuie);
- arcuri (clasificare, tipuri de arcuri, materiale i
elemente de tehnologie).
Domeniul de pregtire profesional: Mecanic
22
45

3.1.3. 3.2.6. 3.3.1.


3. ORGANE DE MAINI COMPLEXE
3.2.7. 3.3.2.
3.2.28. 3.3.3. 3.1. Organe de maini n micare de rotaie
3.2.29. 3.3.4. - arbori i osii (rol, pri componente, clasificare,
3.3.5. materiale i tehnologii de execuie, montarea arborilor,
3.3.6. NSSM);
3.3.7.
3.2.8. 3.3.8.
3.3.9. 3.2. Organe de legtur pentru transmiterea micrii
3.2.9.
3.3.10. de rotaie
3.2.10.
3.2.28. - cuplaje (rol, tipuri constructive de cuplaje, montarea
3.2.29. cuplajelor, SDV-uri necesare la montarea cuplajelor,
NSSM la montarea cuplajelor)

3.2.11.
3.3. Organe de rezemare
3.2.12.
3.2.13. 3.3.1. Lagre cu alunecare (rol, clasificare, domenii de
3.2.14. utilizare, avantaje i dezavantaje, elemente constructive,
3.2.15. materiale pentru cuzinei, ungerea lagrelor cu
3.2.16. alunecare, tipuri de lubrifiani, montarea i demontarea
3.2.17. lagrelor cu alunecare, SDV-uri necesare montrii
3.2.18. lagrelor cu alunecare, norme de protecie a mediului,
3.2.19. NSSM la montarea i demontarea lagrelor cu
3.2.20 alunecare);
3.2.28. 3.3.2. Lagre cu rostogolire (pri componente, avantaje
3.2.29. i dezavantaje, clasificarea rulmenilor, materiale i
elemente de tehnologie, tipuri de lubrifiani, ungerea
lagrelor cu rulmeni, etanarea rulmenilor, montarea
i demontarea rulmenilor, SDV-uri necesare montrii
rulmenilor, norme de protecie a mediului, NSSM la
montarea i demontarea lagrelor cu rostogolire);

3.2.21.
3.4. Organe pentru conducerea i nchiderea
3.2.22.
circulaiei fluidelor
3.2.23.
3.2.24. - conducte (definire, pri componente, materiale de
3.2.25. execuie, piese fasonate, compensatoare de dilatare,
3.2.26. asamblarea conductelor, SDV-uri necesare asamblrii
3.2.27. conductelor, controlul asamblrii evilor i tuburilor,
3.2.28. NSSM la asamblarea conductelor);
3.2.29. - organe de nchidere a circulaiei fluidelor (condiii
impuse acestor organe, tipuri constructive, montarea
organelor de nchidere a circulaiei fluidelor, SDV-uri
necesare la montarea organelor de nchidere a circulaiei
fluidelor, NSSM la montarea organelor de nchidere a
circulaiei fluidelor).

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


23
46

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

videoproiector, calculator, softuri educaionale;


organe de asamblare: nituri, uruburi, piulie, aibe, pene, arcuri, flane,
fitinguri, armturi;
organe de maini complexe: arbori, osii, cuplaje, lagre cu alunecare,
rulmeni;
lubrifiani: uleiuri, unsori;
materiale de adaos: electrozi;
SDV-uri specifice operaiilor de asamblare demontabile i nedemontabile:
truse de chei, cleti, urubelnie;
mijloace de msurat i verificat: ublere, micrometre, lere de filet, calibre -
tampon, calibre inel, rigle, echere;
utilaje: prese, echipamente pentru sudare cu arc electric;
sisteme tehnice n construcia crora s se regseasc diferite tipuri de organe
de maini.
banc de lucru, menghin;
echipamente de protecie specifice.

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Organe de maini trebuie s fie abordate ntr-o manier
integrat, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care se lucreaz i de nivelul
iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Organe de maini are o structur flexibil, deci poate ncorpora, n orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se recomand a se
desfura n laboratoare sau/ i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea
de nvmnt sau de la agentul economic, dotate conform recomandrilor precizate n unitile de
rezultate ale nvrii, menionate mai sus.
Pregtirea practic n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din
unitatea de nvmnt sau de la agentul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii prevzute n Standardul de pregtire profesional al calificrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant la
propria instruire i educaie;

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


24
47

- mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului


(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal, instruirea
programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile ce solicit
efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele
cunoaterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
- nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;
- activiti de documentare;
- vizionri de materiale video (casete video, cd/ dvd uri);
- problematizarea;
- demonstraia;
- investigaia tiinific;
- nvarea prin descoperire;
- activiti practice;
- studii de caz;
- jocuri de rol;
- simulri;
- elaborarea de proiecte;
- activiti bazate pe comunicare i relaionare;
- activiti de lucru n grup/ n echip.

Un exemplu de metod de predare/nvare bazat pe stimularea creativitii este METODA


CIORCHINELUI.
Metoda ciorchinelui const n exprimarea grafic a conexiunilor dintre idei, o modalitate de
a realiza asociaii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor. Metoda ciorchinelui este un
asalt de idei( brainstorming) care-i ncurajeaz pe elevi s gndeasc liber i deschis.
Realizarea unui ciorchine presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
1. Prezentarea cuvntului-cheie sau a propoziiei-nucleu cadrul didactic scrie un cuvnt
sau o propoziie-nucleu n mijlocul tablei sau al paginii.
2. Explicarea regulilor pe care le presupune tehnica cadrul didactic le ofer elevilor
explicaiile necesare; i ncurajeaz pe elevi s scrie cuvinte sau sintagme n legtur cu tema pus
n discuie.
3. Realizarea propriu-zis a ciorchinelui cadrul didactic le cere elevilor s lege cuvintele
sau ideile produse de cuvntul sau propoziia-nucleu prin linii care evideniaz conexiunile ntre
acestea, realiznd astfel o structur n form de ciorchine.
4. Reflecia asupra ideilor emise i conexiunilor realizate.
Metoda ciorchinelui este o tehnic flexibil care poate fi utilizat att individual ct i ca activitate
n grup. Metoda se poate folosi i n secvene de recapitulare a noiunilor teoretice.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


25
48

EXEMPLU DE UTILIZARE A METODEI DE STIMULARE A CREATIVITII


METODA CIORCHINELUI

Tema: ORGANE DE MAINI SIMPLE Organe de asamblare


Lecia: NITURI

REZULTATELE NVRII
VIZATE

CUNOTINE ABILITI ATITUDINI

3.1.2. ORGANE 3.2.2. Alegerea niturilor, 3.3.1. Preocuparea


DE MAINI conform documentaiei pentru documentare
SIMPLE - Organe tehnice, n vederea folosind tehnologia
de asamblare: executrii asamblrilor informaiei.
- nituri (elementele nituite;
i dimensiunile 3.2.28. Utilizarea corect
nitului, clasificare, a vocabularului comun i
tipuri de nituri, a celui de specialitate.
materiale de
execuie)

1. Profesorul prezint cuvintele cheie: Organe de asamblare - NITURI.


2. Profesorul explic regulile pe care le presupune tehnica, oferind elevilor explicaiile necesare.
3. Elevii leag cuvintele sau ideile produse de cuvintele cheie prin linii care evideniaz conexiunile
ntre acestea.
4. Se analizeaz fiecare ciorchine i se efectueaz una comun pe tabl dirijat de profesor.

Se consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi


demonstrat fiecare dintre rezultatele nvrii.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


26
49

x
Lungimea
tijei
Tij (corpul Diametrul
nitului) tijei

Diametrul
capului
Cap iniial iniial
Elementele
nitului
Dimensiunile
nitului

nlimea
Cap de capului
nchidere iniial

NITURI

Oeluri carbon
de uz general
Nituri
pline

Tipuri de Materiale de
nituri execuie

Nituri Oeluri slab


semitubulare Nituri
spintecate aliate

Nituri Cupru, alam


tubulare

Aluminiu
Nituri
autodeformabile

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


27
50

Sugestii privind evaluarea


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul
va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii
au atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n Standardul de Pregtire Profesional.
b. Final:
realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare,
pe baza criteriilor i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizai n
standardul de pregtire profesional al calificrii i care informeaz asupra ndeplinirii
criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.
Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:
- fie de observaie;
- fie test;
- fie de lucru;
- fie de documentare;
- fie de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul tiinific;
- proiectul;
- activiti practice;
- teste docimologice.
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.

Se recomand, ca pe msura parcurgerii modulului, s se utilizeze att evaluarea de tip


formativ, ct i evaluarea de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii, n
conformitate cu criteriile i indicatorii de realizare prevzui n Standardul de pregtire
profesional.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


28
51

Evaluarea final a unitii de rezultate ale nvrii tehnice generale MONTAREA


ORGANELOR DE MAINI N SUBANSAMBLURI MECANICE se va realiza n
conformitate cu criteriile i indicatorii de realizare prevzui n Standardul de pregtire profesional.

Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele nvrii prezentate


dezvoltat la Sugestii metodologice:

TEST DE EVALUARE

1. Identificai tipurile de nituri prezentate mai jos: 20 puncte

a b c d e

Rezolvare:
a..................................................................
b..................................................................
c..................................................................
d..................................................................
e...................................................................

2. Denumii elementele i dimensiunile nitului, conform notaiilor din desenul de mai


jos: 35 puncte

Rezolvare:
1................................................................
2.................................................................
3.................................................................
D................................................................
h.................................................................
d.................................................................
l...................................................................

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


29
52

3. Denumii niturile din figura de mai jos i precizai criteriul dup care s-a realizat
clasificarea acestora. 35 puncte

Rezolvare:
a..................................................................
b..................................................................
c..................................................................
d..................................................................
e...................................................................
f...................................................................
Criteriul de clasificare:................................................................

NOT Timp de lucru: 15 minute. Se acord 10 puncte din oficiu.

BAREM DE REZOLVARE

Subiectul 1
a - nit cu tija plin;
b - nit cu tija semitubular;
c - nit cu tija tubular;
d - nit autodeformabil;
e - nit spintecat.
Subiectul 2
1 - tija nitului;
2 - capul iniial al nitului;
3 - capul de nchidere al nitului;
D diametrul capului iniial al nitului;
h nlimea capului iniial al nitului;
d diametrul tijei nitului;
l lungimea tijei nitului.

Subiectul 3
a - nit cu cap semirotund;
b - nit cu cap tronconic;
c - nit cu cap semirotund seminecat
d - nit cu cap tronconic seminecat;
e - nit cu cap necat;
f nit cu cap cilindric;
Criteriul de clasificare: dup forma capului iniial al nitului.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


30
53

x Bibliografie

- V. Drobot, .a., Organe de maini i mecanisme, E.D.P., Bucureti, 1993;


- N. Rux, .a., Organe de maini, Editura Sigma, Bucureti, 2000;
- Mariana Constantin, Aurel Ciocrlea-Vasilescu, Organe de maini manual pentru clasa
a X-a, Editura CD Press, Bucureti, 2010;
- Mariana Constantin, Aurel Ciocrlea-Vasilescu, Organe de maini i mecanisme
manual pentru clasa a XI-a, Editura ALL, Bucureti, 2002;
- Conf. univ. dr. Cristian Pun, Metode de predare/nvare bazate pe stimularea
creativitii;
- Ioan Cerghit Metode de nvmnt, Editura Polirom, 2006.

Domeniul de pregtire profesional: Mecanic


31
54

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a
NVMNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: ELECTROMECANIC

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate
55

GRUPUL DE LUCRU:

CLAUDIA NIU prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic


Energetic Constana
MARIANA MARICA prof. ing. grad didactic I, Colegiul Energetic,
Rmnicu Vlcea
ILEANA MARIA HRABAL prof. ing., grad didactic I, Colegiul tefan
Odobleja Craiova
CRINA VIOLETA DRGAN prof.ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic Radu
NegruGalai
LILIANA TOMA prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentar Terezianum Sibiu
FLORENTINA FILIPOVICI prof. ing., grad didactic I, Colegiul Tehnic de
Marin Al. I. Cuza Constana

COORDONARE TIINIFIC - CNDIPT:


RILEANU CARMEN Inspector de specialitate / Expert curriculum

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
2
56

NOT DE PREZENTARE

Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare profilului TEHNIC, domeniul de


pregtire profesional ELECTROMECANIC:
1. Tehnician electromecanic
2. Tehnician aviaie
3. Tehnician instalaii de bord (avion)

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale (URI)
UR 1. Reprezentarea pieselor i a
MODUL I. DESEN TEHNIC
instalaiilor utiliznd desenul tehnic
UR 2. Efectuarea operaiilor de prelucrare MODUL II. TEHNOLOGIA LUCRRILOR
mecanic MECANICE
UR 3. Realizarea circuitelor electrice MODUL III. CIRCUITE ELECTRICE
UR 4. Msurarea mrimilor neelectrice i MODUL IV. MSURRI NEELECTRICE I
electrice ELECTRICE

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
3
57

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a
nvmnt liceal - filiera tehnologic
Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: ELECTROMECANIC

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Desen tehnic


Total ore/an: . 54
din care: Laborator tehnologic 18
Instruire practic -

Modul II. Tehnologia lucrrilor mecanice


Total ore/ an : 108
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practic 36

Modul III. Circuite electrice


Total ore/an: 54
din care: Laborator tehnologic 18
Instruire practic -

Modul IV. Msurri neelectrice i electrice


Total ore/an: 108
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic -

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore/an

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul V. * ........................................................................................................
Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/ la operatorul
economic/instituia public partener.
* Denumirea i coninutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n
parteneriat cu operatorul economic/instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
4
58

MODUL I: DESEN TEHNIC

x NOT INTRODUCTIV

Modulul Desen tehnic, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri


profesionale din domeniul de pregtire profesional Electromecanic, face parte din cultura de
specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal - filiera
tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 54 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
18 ore/an laborator tehnologic

Modulul Desen tehnic este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de cunotine,
abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n SPP-urile
corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire profesional
Electromecanic sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

URI 1 REPREZENTAREA
PIESELOR I A INSTALAIILOR
UTILIZND DESENUL TEHNIC
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
codificate conform SPP
Cunotine Abiliti Atitudini
1.1.1 1.2.1. 1.3.1. Elemente i reguli de baz specifice desenului tehnic
1.2.2. 1.3.2. industrial
1.2.3. 1.3.3. - Standardizarea in desenul industrial
1.2.4. 1.3.4. x Tipuri de standarde (Naionale; Europene;
1.2.5. 1.3.5. Internaionale);
1.2.6. 1.3.6. x Linii utilizate in desenul industrial
1.2.7. o Clasificarea liniilor dup tip i grosime
o Utilizarea liniilor n desenul tehnic
x Scrierea tehnic;
x Formate utilizate n desenul industrial;
o Dimensiuni i mod de utilizare;
o Elementele grafice ale formatului(chenar,
fia de ndosariere, reperele de centrare)
x Indicatorul
x Exerciii de scriere a indicatorului i citire a unor
indicatoare
- Reprezentarea proieciilor ortogonale n desenul
industrial
x Reguli de reprezentare;
x Reprezentarea n vedere a formelor constructive
pline;
o Aezarea normal a proieciilor;
o Alegerea vederii principale;
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
5
59

o Stabilirea numrului minim de proiecii;


o Contur aparent, muchie real, muchie
fictiv;
o Reprezentarea convenional a suprafeelor
plane;
o Exerciii de reprezentare n vedere a unor
piese simple;
x Reprezentarea n seciune a formelor constructive
cu goluri
o Clasificarea seciunilor;
o Haurarea n desenul tehnic;
o Traseul de secionare;
o Vizualizarea seciunii;
o Reprezentarea rupturilor;
o Reguli de notare a seciunilor i rupturilor
o Exerciii de reprezentare n seciune a unor
piese simple;
- Cotarea n desenul industrial
x Elementele cotrii,
x Execuia grafic i dispunerea pe desen a
elementelor cotrii,
x Principii i reguli de cotare
x Exerciii de nscriere a cotelor i citire a unor
desene simple cotate
1.1.2. 1.2.8 1.3.2. Executia schielor dup model i a desenelor tehnice la
1.2.9 1.3.3. scar
1.2.10 1.3.4. - Etapele alctuirii unei schie dup model.
1.2.11 1.3.5. x Fazele premergtoare executrii schiei;
1.2.12 1.3.6. o Identificarea piesei;
1.2.13 o Analiza formei;
1.2.14 o Analiza tehnologic;
1.2.15 o Stabilirea poziiei de reprezentare
1.2.16 x Etapele de executare a schiei;
- Reguli de execuie a unei schie dup model
x Exerciii de ntocmire a schiei dup model.
- Desen tehnic la scar. Scri utilizate n desenul industrial
- Etapele alctuirii unui desen tehnic la scar
x Exerciii de ntocmire a desenului la scar.
1.1.3. 1.2.17 1.3.2. Desene tehnice de instalaii electrice i electronice
1.2.18 1.3.3. industriale
1.2.19 1.3.4. - Semne convenionale, simboluri i notaii utilizate n
1.2.20 1.3.5. instalaii electrice
1.2.21 - Scheme de instalaii electrice (schema monofilar;
schema multifilar; schema unei instalaii electrice de
iluminat; scheme de distribuie; scheme de alimentare a
diverselor motoare electrice; schema unei instalaii
electrice de for)
- Semne convenionale, simboluri i notaii utilizate n
instalaii electronice industriale
- Scheme de instalaii electronice industriale
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
6
60

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE,
DOCUMENTAII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBNDIRII REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul
economic):
- Instrumente i materiale specifice desenului tehnic: planet, rigl gradat, echere,
compasuri, florare, creioane, gum de ters, hrtie de desen, teu, abloane, abloane
pentru scriere;
- Seturi de corpuri geometrice, piese, scheme de instalaii electrice i electronice;
- Videoproiector, calculator, soft-uri educaionale

x SUGESTII METODOLOGICE

Coninuturile programei modulului ,,Desen tehnic, trebuie s fie abordate ntr-o manier
flexibil, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care se lucreaz i de nivelul
iniial de pregtire. Parcurgerea cunostintelor se face in ordinea redata in Continuturile invatarii.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul ,,Desen tehnic are o structur elastic, deci poate ncorpora, n orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomand a se desfura n
laboratoare sau/i n cabinete de specialitate din unitatea de nvmnt sau de la agentul economic,
dotate conform recomandrilor precizate n unitatea de rezultate ale nvrii, menionate mai sus.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev.
Pentru atingerea rezultatelor nvrii i dezvoltarea competenelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului n
coparticipant la propria instruire i educaie;
x mbinarea i o alternan sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu
activitile ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda
ciorchinelui;
x vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri);
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunotinelor, de formare a
priceperilor i deprinderilor.
x nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
7
61

x metode de verificare i apreciere a cunotinelor, priceperilor i deprinderilor.


x metode i strategii de dezvoltare a gndirii critice:
o de evocare: brainstorming-ul, harta gndirii, lectura n perechi;
o de realizare a nelesului: procedeul recutrii, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu;
o de reflecie: tehnici de conversaie, tehnica celor ase plrii gnditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;
o de ncheiere: eseul de cinci minute, fiele de evaluare;
o de extindere: interviurile, investigaiile independente, colectarea datelor;
x metode i strategii de nvare prin colaborare:
o tehnici de spargere a gheii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecionarul
deosebit, Tehnica cutrii de comori, Metoda Piramidei (Bulgrele de zpad);
x metode i strategii pentru rezolvarea de probleme i dezbatere:
o Mozaic (jigsaw), Reuniunea Phillips 6-6, Metoda grafic ;
o exerciii pentru rezolvarea de probleme i discuii: Mai multe capete la un
loc, Discuia n grup, Consensul n grup.
x nvarea prin descoperire;
x Activiti practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.

Exemplu: Pnza de pianjen ( Spider map Webs)


Tema: Cotarea n desenul industrial

Rezultatele nvrii vizate:


1.1.1 Elemente i reguli de baz specifice desenului tehnic industrial
1.2.1 Utilizarea desenului tehnic pentru reprezentarea convenional a pieselor
1.2.6 Utilizarea simbolurilor specifice cotrii
1.2.7 Realizarea reprezentrilor simple ale produselor
1.3.1 Asumarea rspunderii n aplicarea normelor generale de reprezentare a pieselor
1.3.2 Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor
1.3.3 Asumarea responsabilitii pentru sarcina primit
1.3.5 Asumarea calitii lucrrilor /sarcinilor ncredinate la execuia schielor, desenelor la scar,
schemelor de instalaii electrice i electronice

Lecia: Simboluri folosite la cotare

Sugestii:
x elevii se pot organiza n grupe mici (2 3 elevi) sau pot
lucra individual
x timp de lucru recomandat 20 minute

Sarcina de lucru: Cutai, identificai i precizai caracteristicile fiecrui simbol folosit la cotare.

Enun:
I. Pornind de la desenele din plan, precizai simbolurile folosite la cotare.
II. Desenai pe fiecare figur din plan simbolul corespunztor
III. Completai tabelul cu toate simbolurile identificate i semnificaia acestora.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
8
62

Plana:

Tabel:

Simbol Semnificatie Simbol Semnificatie

Evaluare:
I. Cte 1 p pentru fiecare simbol.
II. 9p, cte 1p pentru fiecare asociere corect a
simbolului cu figura de pe plan
III. 9 p
3p din oficiu
Total 30 puncte

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
9
63

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
msoar eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea rezultatelor nvrii are ca scop
recunoaterea rezultatelor nvrii, specifice unitii de rezultate ale nvrii propus n standardul
de pregtire profesional, demonstrate de cel care nva.
Evaluarea poate fi:
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul modulului i de
metoda de evaluare probe orale, scrise, practice.
Planificarea evalurii trebuie s aib loc ntr-un mediu real, dup un program stabilit,
evitndu-se aglomerarea evalurilor n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre cadrul didactic pe baza unor probe care se refer explicit la
cunotinele, abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. final
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de
predare/nvare i care informeaz dac cel evaluat este capabil s realizeze activitatea
specific unitii de rezultate ale nvrii, la nivelul calitativ stabilit de standardul de
pregtire profesional. Aprecierea se va realiza pe baza criteriilor i indicatorilor de
realizare i ponderea acestora, precizate n standardul de pregtire profesional al
calificrii.

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie test;
x Fie de lucru;
x Fie de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunotinelor cu itemi cu alegere multipl, itemi alegere dual,
x Itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip ntrebri structurate sau itemi
de tip rezolvare de probleme;
x Lucrri de laborator;
x Lucrri practice.

Exemplu de instrument de evaluare pentru rezultatele nvrii prezentate dezvoltat la Sugestii


metodologice.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
10
64

Tema: Cotarea n desenul industrial

TEST DE EVALUARE

I. Alegei varianta corect pentru afirmaiile de mai jos: (2 puncte)


1. Simbolul reprezint:
a. raza unui cerc
b. diametrul unui cerc
c. suprafaa triunghiular
d. diametrul sferei
2. Raza unui cerc cu valoarea de 50 mm se noteaz:
a. 50
b. SR50
c. R50
d. D50

II. Stabilii valoarea de adevr a enunurilor de mai jos. Notai cu litera A dac enunul este
adevrat i cu F, dac este fals. (2 puncte)

1 SR nscris naintea cotei indic raza sferei A/F


2 nscris naintea cotei indic un diametru A/F
3 nscris naintea cotei indic un dreptunghi A/F
4 S nscris naintea cotei indic o raza A/F

III. Completai spaiile libere din textele de mai jos: (3 puncte)

1. Cnd .. unei raze se deduce din alte cote, raza trebuie indicat corespunztor, fr ca
simbolul s fie urmat de valoarea cotei.
2. Dac centrul unui arc de cerc se afl n afara limitelor spaiului disponibil, linia de cot a .........
trebuie frnt sau ....................., dup cum nu este necesar s fie reprezentat cercul.
3. Centrul de curbur se poate preciza prin dou linii ........................, trasate cu linie .....................

IV. Coteaz desenul de mai jos: (2 puncte)

NOT: Timp de lucru: 30 de minute. Se acord 1 punct din oficiu.


Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
11
65

BAREM DE CORECTARE

Subiectul I (2 x 1p = 2 puncte)
1b, 2c
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 1 punct; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia se
acord 0 puncte.

Subiectul II (4 x 0,5 = 2 puncte)


1 F; 2 A; 3 F; 4 F;
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,5 puncte; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia
se acord 0 puncte.

Subiectul III (6 x 0,5p = 3 puncte)


1. cota, R
2. razei, ntrerupt
3. perpendiculare , subire
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 0,5 puncte; pentru rspuns incorect sau lipsa acestuia
se acord 0 puncte.

Subiectul IV (4 x 0,5 = 2 puncte)

Pentru fiecare cot se acord 0,5 puncte; pentru rspuns incorect, incomplet sau lipsa acestuia se
acord 0 puncte.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
12
66

x BIBLIOGRAFIE

x Gh. Husein, Desen tehnic de specialitate, E.D.P., Bucureti 1996


x M. Mnescu, s.a., Desen tehnic industrial, Editura economic, 1995
x *** Colecie de standarde, Desene tehnice, Editura Tehnic, Bucureti 1996
x P. Precupeu, C. Dale, Desen tehnic industrial, Editura Tehnic, Bucureti 1990
x M. Ionescu, D. Burduel, .a., Cultur de specialitate, Editura Sigma, Bucureti 2000
x Crengua Lcrmioara Oprea, Strategii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti
2009
x http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
x http://www.didactic.ro/resurse-educationale/invatamant-profesional-si-tehnic/desen-
tehnic

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
13
67

MODUL II: TEHNOLOGIA LUCRRILOR MECANICE

x Not introductiv

Modulul Tehnologia lucrrilor mecanice, component a ofertei educaionale (curriculare)


pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Electromecanic, face parte
din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal
- filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 108 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an instruire practic

Modulul Tehnologia lucrrilor mecanice este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Electromecanic sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de
nivel superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 2: EFECTUAREA OPERAIILOR
DE PRELUCRARE MECANIC
Rezultate ale nvrii
codificate conform SPP
Cunotine Abiliti Atitudini Coninuturile nvrii
2.1.1 2.2.1; 2.3.1 1.Organizarea ergonomic a atelierului de
2.2.42 2.3.6 lcturie:
1.1 Organizarea zonei de lucru;
1.2. Organizarea ergonomic a locului de munc;
1.3. Factorii de microclimat.
2.1.2 2.2.2 2.3.2; 2. Materiale i semifabricate necesare
2.2.3. 2.3.3 executrii pieselor prin operaii de lcturie:
2.2.4. 2.1 Proprietile fizico-chimice, mecanice i
2.2.6 tehnologice ale materialelor metalice;
2.2.Aliaje feroase:
2.2.1.Oeluri clasificare, simbolizare
2.2.2. Fonte clasificare, simbolizare
2.3. Tratamente termice aplicate oelurilor i
fontelor: recoacere, clire, revenire
2.4.Metale i aliaje neferoase
2.4.1. Cuprul i aliajele sale - proprieti,
simboluri i domenii de utilizare
2.4.2. Aluminiul i aliajele sale proprieti
simboluri i domenii de utilizare
2.5. Semifabricate
- tipuri de semifabricate
- modaliti de reciclare, refolosire a materialelor

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
14
68

2.1.3 2.2.4 2.3.1 3. Semnificaiile documentaiei tehnologice


2.2.5 2.3.3. utilizat la prelucrri mecanice:
2.2.39 2.3.7 3.1 Decodificarea simbolurilor standardizate ale
2.2.42 materialelor utilizate la executarea operaiilor de
lctuerie ;
3.2.Fie tehnologice i planuri de operaii ale
produselor realizate n atelierul de lctuerie
(ntocmirea fiei tehnologice dup desenul de
execuie al piesei, informaiile tehnologice la
nivelul operaiei).
2.1.4 2.2.6 2.3.3 4. Interpretarea abaterilor dimensionale i de
2.2.7 2.3.6 form ale pieselor:
2.2.42 2.3.7 - calculul dimensiunilor maxime i minime ale
pieselor;
-tolerane
-dimensiuni liniare
-dimensiuni unghiulare
-abateri de la planitate
-abateri de la rectilinitate
-abateri de la circularitate
2.1.5 2.2.6. 2.3.3 5. Mijloace de msurat i verificat mrimi
2.2.8 2.3.4 fizice geometrice:
2.2.42 2.3.7 5.1.Msuri pentru lungimi (rigle, cale, calibre);
5.2. Instrumente de msurat i verificat lungimi:
ublere i micrometre;
5.3. Mijloace de msurat i verificat unghiuri:
rigle de verificat, echere, raportoare;
5.4 Mijloace de msurat i verificat suprafee:
rigle, nivele, comparatoare.
2.1.6 2.2.6 2.3.3 6.Operaii de lctuerie pregtitoare aplicate
2.2.9 2.3.4 semifabricatelor:
2.2.10 2.3.5 6.1. Curarea manual
2.2.42 2.3.7 6.2. ndreptarea manual
6.3. Trasarea;
- scule, dispozitive, verificatoare (SDV-uri)
utilizate la realizarea operaiilor pregtitoare;
tehnologii de execuie; controlul operaiilor;
norme de securitate i sntate n munc (NSSM)
specifice operaiilor pregtitoare.
2.1.7 2.2.6 2.3.3 7. Operaia de debitare manual a
2.2.11 2.3.4 semifabricatelor:
2.2.12 2.3.5 7.1.Forfecarea
2.2.42 2.3.7 7.2.Achierea
7.3.Dltuirea
- scule folosite la debitarea manual, tehnologii
de execuie, controlul execuiei operaiei de
debitare; NSSM specifice operaiei de debitare.
2.1.8 2.2.6 2.3.3 8.Operaia de ndoire a semifabricatelor:
2.2.13 2.3.4 8.1. Procesul de ndoire ( calculul lungimii
2.2.14 2.3.5 semifabricatului necesar obinerii unei piese prin

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
15
69

2.2.42 2.3.7 operaia de ndoire)


8.2.ndoirea manual a tablelor (SDV-uri,
tehnologii de execuie);
8.3. ndoirea manual a barelor i profilelor
(SDV-uri, tehnologii de execuie);
8.4. ndoirea manual a evilor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuie);
8.5. ndoirea manual a srmelor (dispozitive,
verificatoare, tehnologie de execuie);
8.6. Controlul execuiei operaiei de ndoire;
NSSM specifice operaiei de ndoire.

2.1.9 2.2.15 2.3.3 9.Operaia de pilire manual a


2.2.16 2.3.4 semifabricatelor:
2.2.17 2.3.5 9.1 Clasificarea pilelor;
2.2.42 2.3.7 9.2 Metode i tehnologii de execuie a operaiei
de pilire;
9.3 Controlul execuiei operaiei de pilire; NSSM
specifice operaiei de pilire.
2.1.10 2.2.18 2.3.3 10.Operaia de polizare:
2.2.19 2.3.4 10.1.Tipuri de polizoare;
2.2.39 2.3.5 10.2.Metode de verificare i montare a pietrelor
2.2.42 2.3.7 de polizor;
10.3.Tehnologia de execuie a operaiei de
polizare;
10.4. Controlul execuiei operaiei de polizare;
NSSM specifice operaiei de polizare.
2.1.11 2.2.20 2.3.3 11.Operaia de executare a alezajelor:
2.2.21 2.3.4 11.1. Tipuri de burghie;
2.2.22 2.3.5 11.2. Ttipuri de maini de gurit;
2.2.23 2.3.7 11.3. Metode i tehnologii de execuie a operaiei
2.2.39 de gurire;
2.2.42 11.4. Tipuri de alezoare; lamatoare, lrgitoare,
teitoare;
11.5. Tehnologia de execuie a operaiilor de
teire, lrgire i adncirea gurilor;
11.6. Controlul alezajelor executate msurarea
diametrelor, verificarea formei, poziia reciproc
a suprafeelor prelucrate; NSSM specifice
operaiei de gurire.

2.1.12 2.2.24 2.3.3 12.Operaia de filetare:


2.2.25 2.3.4 12.1. Elementele geometrice ale filetului
2.2.39 2.3.5 12.2. Tipuri de filete interioare /exterioare;
2.2.42 2.3.7 12.3. Tipuri de tarozi/ filiere;
12.4. Tipuri de maini de filetat;
12.5. Tehnologia de execuie a operaiei de
filetare;
12.6. Controlul execuiei operaiei de filetare;
NSSM specifice operaiei de filetare.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
16
70

2.1.13 2.2.26 2.3.3 13.Operaia de finisare prin rzuire a


2.2.27 2.3.4 suprafeelor:
2.2.39 2.3.5 13.1 Tipuri de rzuitoare;
2.2.42 2.3.7 13.2 Tehnologia de execuie a operaiei de
rzuire;
13.3 Controlul suprafeelor rzuite; NSSM
specifice operaiei de rzuire.
2.1.14 2.2.28 2.3.3 14. Operaia de finisare prin rodare a
2.2.29 2.3.4 suprafeelor:
2.2.39 2.3.5 14.1.Tipuri de pulberi/solutii de rodat;
2.2.42 2.3.7 14.2. Tehnologia de execuie a operaiei de
rodare;
14.3 Controlul suprafeelor rodate; NSSM
specifice operaiei de finisare prin rodare.
2.1.15 2.2.30 2.3.3 15. Operaia de finisare prin honuire a
2.2.31 2.3.4 suprafeelor:
2.2.39 2.3.5 15.1 Tipuri de maini de honuit;
2.2.42 2.3.7 15.2 Tehnologia de execuie a operaiei de
honuire;
15.3. Controlul suprafeelor honuite; NSSM
specifice operaiei de finisare prin honuire.

2.1.16 2.2.32 2.3.3 16. Operaia de prelucrare prin strunjire pe


2.2.33 2.3.4 suprafee interioare i exterioare:
2.2.34 2.3.5 16.1 Clasificarea cuitelor de strung n funcie de
2.2.39 2.3.7 suprafeele de prelucrat;
2.2.42 16.2 Tehnologia de prindere a pieselor /sculelor
pe strung;
16.3 Tehnologia de execuie a operaiei de
prelucrare prin strunjire;
16.4 Controlul suprafeelor strunjite; NSSM
specifice operaiei de strunjire.
2.1.17 2.2.35 2.3.3 17. Operaia de prelucrare prin frezare a
2.2.36 2.3.4 suprafeelor:
2.2.37 2.3.5 17.1 Tipuri de frez n funcie de suprafeele de
2.2.39 2.3.7 frezat;
2.2.42 17.2 Maini de frezat;
17.3 Tehnologia de execuie a operaiei de
frezare;
17.4 Controlul suprafeelor frezate; NSSM
specifice operaiei de frezare.
2.1.18 2.2.38 2.3.3 18. Operaii de prelucrare prin deformare
2.2.39 2.3.4 plastic:
2.2.42 2.3.5 18.1 Definirea operaiei de forjare
2.3.7 18.2 Definirea operaiei de laminare
18.3 Definirea operaiei de tanare
18.4 Definirea operaiei de matriare
18.5 Domenii de utilizare, particularitile fiecarei
operaii
18.6 Utilaje specifice

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
17
71

18.7 NSSM specifice operaiilor de deformare


plastic.
2.1.19 2.2.40 2.3.3 19. Deeuri rezultate n urma prelucrrilor
2.2.42 2.3.4 mecanice
2.3.5 - tehnici de colectare i eliminare a deeurilor
2.3.7 rezultate n urma prelucrrilor mecanice
2.3.8.
2.1.20 2.2.40 2.3.3 20. Legislaia privind normele de securitatea i
2.2.41 2.3.5 sntatea personalului din atelierul de prelucrri
2.2.42 2.3.7 mecanice:
-norme de sntatea i securitatea muncii
specifice atelierului de lctuerie;
-normative de mediu;
-modaliti de avertizare a pericolelor la locul de
munc (semnale vizuale, indicatoare, culori de
securitate)

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE,
DOCUMENTAII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBNDIRII REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul
economic):
- Materiale i semifabricate: table, platbande, bare, profile, evi, srme; materiale metalice
feroase (oeluri, fonte), aliaje ale cuprului, aliaje ale aluminiului, pulberi/paste de rodat;
- Materiale abrazive, pulberi i paste de polizat, masticuri de blocat, lacuri de protecie,
solveni etc;
- Documentaii necesare operaiilor de lctuerie
- perii de srm, hrtie abraziv pentru curarea manual a semifabricatelor;
- SDV-uri pentru operaia de ndreptare manual: plac de ndreptat, ciocane, nicovale;
- SDV uri folosite la trasare: mas de trasat, ac de trasat, punctator, compas, trasator
paralele, distanier, ciocan, rigl, ubler;
- SDV uri folosite la debitarea manual: foarfece manuale, cleti pentru tiat, fierstraie
manuale, dli, rigle, ublere, echere;
- SDV uri folosite la ndoirea manual: menghin, nicoval, dispozitive pentru ndoirea
evilor, dorn cilindric cu manivel, ublere, rigle, raportoare, abloane;
- scule i verificatoate folosite la pilire: pile de diferite tipuri, ublere, rigle de control, echere,
abloane;
- polizoare: stabile i portabile;
- scule i verificatoate folosite la polizare: pietre de polizor, ublere;
- dispozitive de finisat: rzuitoare, dispozitive de rodat, maini cu cap de honuit;
- maini unelte: strung universal, maini de ndoit, maini de frezat, maini de gurit stabile i
portabile; prese, freze, matrie;
- scule i verificatoate folosite la gurire: burghie elicoidale, dispozitive pentru prinderea
burghiului, dispozitive pentru prinderea piesei pe masa mainii, ublere, micrometre;
- scule i verificatoate folosite la alezare, teire, lrgire: alezoare, teitoare, lrgitoare, ublere,
micrometre;
- SDV uri folosite la filetarea manual: tarozi, filiere, manivele port-tarod, port-filiere,
ublere, micrometre, calibre-tampon, calibre inel;
- instrumente de msur i control, mijloace de msurare;

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
18
72

- mijloace i echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum etc)


- Soft-uri educaionale, filme, prezentri PowerPoint;
- Manuale, auxiliare curriculare, suport de curs, fie de lucru, fie de documentare, fie
ajuttoate, plane didactice, reviste de specialitate, documentaie tehnic (desene de
execuie, fie tehnologice, cri tehnice, dicionare de termeni tehnici, normative specifice,
fie individuale de instructaj de SSM i PSI, standarde tehnice);
- Containere/couri pentru colectarea selective a deeurilor.

x SUGESTII METODOLOGICE

Parcurgerea cunotinelor se face n ordinea redat n Coninuturile nvrii i trebuie s fie


abordate ntr-o manier flexibil, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care se
lucreaz i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul ,,Tehnologia lucrrilor mecanice are o structur elastic, deci poate ncorpora, n
orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomand a se
desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea
de nvmnt sau de la agentul economic, dotate conform precizrilor de mai sus.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor nvrii i dezvoltarea competenelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x elaborarea de referate interdisciplinare recomandate a fi realizate la nceputul unei uniti de
nvare pentru stabilirea nivelului de instruire i posibilitile colectivului de elevi;
x aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n
coparticipant la propria instruire i educaie. Se pot utiliza astfel:
o metoda chestionarului sau a unei fie de lucru ce vizeaz, de exemplu, identificarea
mijloacele de munc utilizate ntr-un proces tehnologic;
o rezolvarea de aritmogrife pe un coninut tematic studiat;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu
activitile ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, metoda ciorchinelui. n urma discuiilor interactive i pe baza unei fie de
documentare, elevul, poate fi pus n situaia de a rezolva o sarcin de lucru, individual sau n
grup, n funcie de dificultatea coninutului tematic. Fiele/ sarcinile de lucru trebuiesc
difereniate n funcie de posibilitile elevului.
vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri) care se pot obine i de la
agentul economic partener. Se pot efectua vizite de documentare ce urmresc nelegera
proceselor tehnologice i etapele de transformare a semifabricatelor n produse finite.
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunotinelor, de formare a
priceperilor i deprinderilor.Aceste metode sunt indicate pentru coninuturile teoretice mai

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
19
73

dificile ( tehnologiile de prelucrare prin achiere sau deformare plastic), sau n cazul
rezolvrii de probleme. De exemplu utilizarea metodei Bulgrele de zpad la predarea
coninutului tematic Tehnologia de prelucrare prin strunjire.
x nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer deschiderea
spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex. biblioteci,
internet, bibliotec virtual).Sunt recomandate a fi utilizate la studierea coninuturilor uor
accesibile elevilor. De exemplu n urma studiului individual elevul s:
o elaboreze list cu norme de sntatea i securitatea muncii la efectuarea unui anumit
proces tehnologic;
o indice operaii de control pe care trebuie s le efectueze la sfritul unui proces
tehnologic.
x metode de verificare i apreciere a cunotinelor, priceperilor i deprinderilor. Aceste
activiti sunt recomandate n special orelor de instruire practic. De exemplu:
o efectuarea operaiilor de masurare/verificarea a semifabricatului/ produsului finit;
o pregtirea semifabricatului n vederea prelucrrii;
o realizarea unui proces tehnologic cu respectarea operaiilor/fazelor/micrilor n
ordinea corect
o utilizarea corect a SDV-urilor necesare prelucrrii;
o controlul/autocontrolul fiecrei operaii efectuate;
o respectarea NSSM n atelierul de instruire practic sau la locul de desfurare a
stagiului de practic de la agentul economic.
x metode i strategii de dezvoltare a gndirii critice:
o de evocare: brainstorming-ul, harta gndirii, lectura n perechi;
o de realizare a nelesului: procedeul recutrii, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu ;
o de reflecie: tehnici de conversaie, tehnica celor ase plrii gnditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;
o de ncheiere: eseul de cinci minute, fiele de evaluare;
o de extindere: interviurile, investigaiile independente, colectarea datelor;
Aceste metode sunt alese n funcie de coninutul tematic, de nivelul de pregtire i nelegere al
elevilor. De exemplu se poate alctui un Jurnal de activitate pentru obinerea unui suport metalic
pentru flori. Jurnalul trebuie s conin toate etapele prin care se trece semifabricatul pn la
obinerea suportului.
x metode i strategii de nvare prin colaborare:
o tehnici de spargere a gheii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecionarul
deosebit, Tehnica cutrii de comori ,Metoda Piramidei(Bulgrele de zapada);
Aceste metode pot fi utilizate la susinerea coninutului teoretic pentru opetaiile de lctuerie.
x metode i strategii pentru rezolvarea de probleme i dezbatere: Mozaic(jigsaw), Reuniunea
Phillips 6-6, Metoda grafic :
o discuii de grup care au ca finalitate elaborarea unei fie tehnologice pentru
obinerea unui anumit produs finit.
o conceperea unui aritmogrif simplu pornind de la un cuvnt cheie;
o realizarea unui plan de operaii pentru o anumit faz tehnologic.
x Studii de caz pentru o situaie real ce vizeaz alegerea unei anumite prelucrri mecanice.
De exemplu analiza corelrii diametrului tarodului cu diametrul final al piuluei.
x Elaborarea de proiecte, metoda recomandat la sfritul unei uniti de nvare, dup un
algoritm dat. Elevul va utiliza astfel informaiile primite pe ntreg parcursul unitii de nvare cu o
finalitate real.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
20
74

Spre exemplificare s-a ales Metoda K-W-L, care este o metod de nvare ce se bazeaz, pe
mpletirea activitii individuale cu cea desfurat n mod cooperativ, n cadrul grupurilor.

Aceast metod( CE tiu?, CE vreau s tiu?, CE am nvat?) presupune organizarea unei activiti
structurate n urmtoarele etape:
1. Se anun subiectul de lucru i se cere elevilor s spun ce tiu despre acesta;
2. Se discut cu elevii pn ce se contureaz cteva idei eseniale legate de subiectul n cauz, idei
care vor fi trecute pe tabl ntr-o prim coloan ( elevii vor proceda la fel pe caiete);
3. Se cere apoi elevilor s dezvolte fiecare idee notat. n timpul discuiei pot aprea i neclariti
sau idei greite care se vor dezbate;
4. Se trec elementele necunoscute ntr-o a doua coloan(elevii vor proceda la fel pe caiete);
5. Elevii vor fi ntrebai ce informaii vor s cunoasc n legtur cu tema anunat; Se trec aceste
idei n cea de a doua coloan a tabelului.
6. Se discut cu elevii utiliznd materiale complementare (piese, CD-uri, materiale didactice), se
clarific subiectele necunoscute sau ideile greite. Se poate utiliza chiar lucrul n echip pentru
obinerea informaiilor;
7. Se discut despre informaiile noi care se vor trece ntr-o a treia coloan. Se va cere elevilor s
compare informaiile din cele 3 coloane.

Concluzia
mpreun cu elevii se va decide dac mai sunt i alte probleme de clarificat la tema propus.

TEMA: Executarea operaiei de FILETARE

REZULTATE ALE INVRII ce rspund la aceast tem:


Cunotine
2.1.12 Operaia de filetare; SDV-uri specifice
Abiliti
2.2.24 Executarea prin filetare manual de filete interioare /exterioare
2.2.25 Verificarea dimensiunilor suprafeelor filetate
Atitudini
2.3.3 Asumarea, n cadrul echipei de la locul de munc, a responsabilitii pentru sarcina primit
2.3.4 Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme
2.3.5 Respectarea normelor de sntate i securitate n munc i de protecia mediului specifice
sarcinilor de lucru ncredinate
2.3.7 Asumarea la locul de munc a calitii lucrrilor/sarcinilor ncredinate

Metoda K-W-L

Etape:
1. Se anun titlul leciei i se cere elevilor s spun CE tiu despre :
o filete
o suprafee filetate la exterior/ interior
o piese care prezint astfel de suprafee
o domeniile de utilizare ale suprefeelor filetate
Aceste idei se vor trece pe tabl ntr-o prim coloan, iar elevii vor trece la fel n caiete;
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
21
75

2. Se discut cu elevii pn se contureaz cteva idei eseniale despre:


o Tipuri de filete
o Elementele geometrice ale unui filet
o Scule necesare executrii unui filet exterior/interior
o Semifabricate/piese care necesit utilizarea suprafeelor filetate
o Modul n care se obine o suprafa filetat
3. Se va cere elevilor ca fiecare idee notat s fie dezvoltat, identificndu-se astfel elementele
necunoscute. Toate aceste necunoscute, vor fi trecute intr-o alta coloan;

4. Elevii vor fi ntrebai ce informaii vor s cunoasc n legtur cu tema anunat;

5. Cu ajutorul materialelor didactice disponibile ( film didactic, piese afectate de uzur, plane
etc) se vor clarifica neclaritile elevilor i vor fi transmise totodat informaiile noi
despre:
o Filete/ suprafee filetate;
o Tipuri de filete/ elementele geometrice ale unui filet;
o Domeniile de utilizare;
o Scule/ dispozitive utilizate la realizarea unei suprafee filetate;
o Operaii/faze tehnologice prin care trece un semifabricat in vederea filetrii;
o Tehnologia de filetare manual cu un tarod/ filier;
o Controlul filetelor;
o NSSM la operaia de filetare.

6. Toate aceste idei, clarificate acum, vor fi trecute ntr-o a treia coloan a tabelului realizat
la nceputul leciei;

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
22
76

K- CE tiu despre? W-CE vreau s tiu despre? L-CE am nvat despre ?

filete Tipurile de filete Filete/ suprafee


suprafee filetate la Elementele filetate
exterior/ interior geometrice ale unui Tipuri de filete/
piese care prezint filet elementele
astfel de suprafee Sculele necesare geometrice ale unui
unde sunt utilizate executrii unui filet filet
suprefeele filetate exterior /interior Domeniile de utilizare
(exemple de piese Semifabricate/ piese Scule/ dispozitive
care prezint filete care necesit utilizate la realizarea
exterioare /interioare) utilizarea suprafeelor unei suprafee filetate
filetate Operaii/faze
Modul n care se tehnologice prin care
obine o suprafa trece un semifabricat
filetat in vederea filetrii
Tehnologia de filetare
manual cu un tarod/
filier
Calculul diametrului
gurii pentru a obine
un filet exterior /
interior
Controlul filetelor
NSSM la operaia de
filetare.

7. Impreun cu elevii se va face comparaia ntre ideile trecute n prima coloan i cele trecute
n cea de a treia coloan. Informaiile trecute n tabel vor fi clarificate i cu ajutorul
resurselor didactice utilizate: piese filetate interior/ exterior, scule i dispozitive de filetat,
videoproiector, CD-uri din care elevii s identifice i s-i clarifice problemele legate de
tehnologia filetrii.

Timp de lucru: 50 minute

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
23
77

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii i-
au format i acumulat rezultatele nvrii propuse n standardul de pregtire profesional.
Evaluarea poate fi :
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
- Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice, de stilurile de nvare ale elevilor.
- Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
- Va fi realizat de ctre cadrul didactic pe baza unor probe care se refer explicit la
cunotinele, abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. final
- Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare i
care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor nvrii(cunotine,
abiliti i atitudini).

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare:


x Fie de observaie;
x Fie test;
x Fie de lucru;
x Fie de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunotinelor cu itemi cu alegere multipl, itemi cu alegere dual, itemi
de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip ntrebri structurate sau itemi de tip
rezolvare de probleme.
x Lucrri de laborator
x Lucrri practice
x Proiectul, prin care se evalueaz metodele de lucru, utilizarea corespunztoare a
bibliografiei, materialelor i echipamentelor, acurateea tehnic, modul de organizare a
ideilor i materialelor ntr-un raport. Poate fi abordat individual sau de ctre un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care const n descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei nregistrri
electronice care se refer la un anumit proces tehnologic.
x Portofoliul, care ofer informaii despre rezultatele colare ale elevilor, activitile
extracolare etc.
x Testele sumative reprezint un instrument de evaluare complex, format dintr-un ansamblu
de itemi care permit msurarea i aprecierea nivelului de pregtire al elevului. Ofer
informaii cu privire la direciile de intervenie pentru ameliorarea i/ sau optimizarea
demersurilor instructiv-educative.

n parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ i la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii rezultatelor nvrii.
Proiectarea modului de realizare a evalurii va avea ca finalitate asigurarea unui feed-back de
calitate att pentru elevi, ct i pentru cadrele didactice, care, pe baza prelucrrii informaiilor
obinute, si vor regla modul de desfurare a demersului didactic. Evaluarea scoate n eviden
msura n care se formeaz rezultatele nvrii din Standardul de Pregtire Profesional
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
24
78

Exemplu de instrument de evaluare:

INSTRUMENT DE EVALUARE

Toate subiectele sunt obligatorii; Se acord 10 puncte din oficiu; Timpul de lucru este de 1 or

SUBIECTUL I..25 puncte


I.Scriei litera corespunztoare rspunsului corect:
1. Tarozii sunt scule achietoare folosite la:
a) filetarea exterioar;
b) filetarea interioar;
c) filetarea interioar i exterioar;
d) finisare.
2.Pasul filetului reprezint:
a) distana dintre dou puncte consecutive ale aceleai spire;
b) distana, ntre vrfurile filetului la urub, msurat perpendicular pe axa filetului;
c) forma geometrica a filetului ntr-o seciune axial a piesei;
d) distana dintre mijloacele flancurilor filetului msurat perpendicular pe axa filetului;
3.Un filet ptrat este utilizat la:
a) fixarea rulmenilor pe arbori;
b) instalaii de ridicat;
c) micrometre;
d) uruburile conductoare de la mainile unelte;
4.Un filet n olisau inch are ca msur:
a) 24,5mm;
b) 25,4cm;
c) 25,4mm;
d) 2,54mm.
5.Filierele sunt scule achietoare utilizate la:
a) filetarea exterioar;
b) filetarea interioar;
c) filetarea interioar i exterioar;
d) finisare.

SUBIECTULII..25 puncte

II.1.Completai spaiile libere astfel nct s obinei un enun corect (15 puncte)

1. Filetarea manual este operaia de executare a unui(1).cu ajutorul unui


..(2). . sau filiere.
2. Filetul este un (3)elicoidal realizat pe o suprafa (4)..pentru piese numite
piulie sau exterioar pentru piese numite uruburi.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
25
79

3. Controlul simplu de identificare a filetelor exterioare sau interioare se face cu ajutorul


.(5).i a lerelor.

II.2. Identific i definete dimensiunile geometrice D, D1, D2, p i ale filetului din figura de
mai jos (10 puncte)

SUBIECTUL III40 puncte

Rezolvai urmtoarele probleme

1. Un muncitor trebuie s prelucreze o pies filetat la interior, folosind un tarod cu


dimensiunea M8. nainte de filetare, piesa va trebui s fie gurit. (10 puncte)
a. Scriei formula de calcul a diametrului gurii preciznd semnificaia mrimilor care intervin n
formul.
b. Calculai diametrul guririi piesei care va fi apoi filetat de muncitor.
c. Determinai valoarea dimensiunii obinute prin calcul, rotunjind rezultatul la 2 zecimale.

2. Un muncitor trebuie s prelucreze o pies filetat la interior, folosind un tarod cu


dimensiunea M12 x 1,5. nainte de filetare, piesa va trebui s fie gurit. (14 puncte)
a. Scriei formula de calcul a diametrului gurii preciznd semnificaia mrimilor care intervin n
formul.
b. Calculai diametrul guririi piesei care va fi apoi filetat de muncitor.
c. Determinai valoarea dimensiunii obinute prin calcul, rotunjind rezultatul la 2 zecimale.

3. Un muncitor trebuie s prelucreze o pies filetat la interior, folosind un tarod de tipul


3/4W. nainte de filetare, piesa va trebui s fie gurit. (16 puncte)
a. Scriei formula de calcul a diametrului gurii preciznd semnificaia mrimilor care intervin n
formul.
b. Calculai diametrul guririi piesei care va fi apoi filetat de muncitor.
c. Determinai valoarea dimensiunii obinute prin calcul, rotunjind rezultatul la 2 zecimale.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
26
80

BAREM DE CORECTARE I NOTARE

Subiectul I. TOTAL:25 puncte

1- b; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - b;
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 5 puncte.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

Subiectul II. TOTAL:25 puncte

II.1-15 puncte
(1)- filet
(2)- tarod
(3)- canal
(4)- interioar
(5)- abloanelor
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 3puncte.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

II.2-10 puncte
-pasul p - distana dintre dou puncte consecutive ale aceleai spire msurat pe o paralel la axa
urubului;
-unghiul Dal filetului - cuprins ntre flancurile consecutive ale filetului msurat n planul axial al
filetului.
-D - diametrul exterior la piuli - distana, ntre vrfurile filetului la urub sau ntre fundurile
filetului la piuli, msurat perpendicular pe axa filetului;
-D2 diametrul mediu, d2 la piuli - distana dintre mijloacele flancurilor filetului msurat
perpendicular pe axa filetului;
-D1 diametrul interior, la piuli - distana ntre fundurile filetului la urub sau ntre vrfurile
filetului la piuli msurat perpendicular pe axa filetului;

Pentru fiecare dimensiune identificat corect se acord cte 1 punct.


Pentru fiecare dimensiune definit corect se acord cte 1 punct.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

Subiectul III. TOTAL: 40 puncte

1.- 10 puncte
a. Dg=De x 0,835
Dg=diametrul burghiului
De=diametrul exterior al filetului
b. Dg=8 x 0,835=6,680mm
c. Dimensiunea se rotunjete la Dg=6,70mm
Pentru scrierea corect a formulei se acord cte 4 puncte.
Pentru identificarea corect a fiecrui termen din formul se acord cte 2 puncte
(total 4 puncte)
Pentru corectitudinea calculului matematic se acord 2 puncte
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
27
81

2.-14 puncte
a. Dg=De p x 1,3
Dg=diametrul burghiului
De=diametrul exterior al filetului
p= pasul filetului
1,3 coeficient empiric
b. Dg=12 1,5 x 1,3=12-1,95=10,05mm
c. Dimensiunea se rotunjete la Dg=10,1mm
Pentru scrierea corect a formulei se acord cte 4 puncte.
Pentru identificarea corect a fiecrui termen din formula se acord cte 2 puncte
(total 8 puncte)
Pentru corectitudinea calculului matematic se acord 2 puncte
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

3.-16 puncte

a. Dg=De - De = 19,050, z=10 pai /ol


b.
Dg=19,05-25,4 x 1,3=19,05 - 3,302=15,748mm
De=diametrul exterior al filetului
p= 25,4/numr pai/ol
z= numr de pai/ol
c. Dimensiunea se rotunjete la 15,8mm
Pentru scrierea corect a formulei se acord cte 4 puncte.
Pentru identificarea corect a fiecrui termen din formula se acord cte 2 puncte
(total 8 puncte)
Pentru corectitudinea calculului matematic se acord 4 puncte
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

x BIBLIOGRAFIE

1. Auxiliare curriculare: www.tvet.ro - pentru domeniile electric, electromecanic, electronic


2. Cosma D. i colectivul, - Electromecanic - manual pentru discipline tehnice coal
profesional anul I, Editura Economic Preuniversitaria, Bucureti, 2002;
3. Dale C, Niulescu Th., Precupeu P. Desen tehnic industrial pentru construcii de maini,
Editura Tehnic, Bucureti, 1990.
4. Fetia, I. - Materiale electrotehnice i electronice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1997
5. Mare F., Mihai M., Danielescu M., Ariton C., - Manual pentru clasa a IX-a, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2006;
6. Mare F., Mihai M., Mirescu C.M., Macadon D., Cociuba P., - Manual pentru pregtirea
practic pentru coala de arte i meserii, domeniul electromecanic, Manual pentru clasa a
X-a, Grup Editorial ART, Bucureti, 2006;
7. MENCS/CNDIPT: Standarde de pregtire profesional nivel 3, domeniul de pregtire
profesional Electromecanic, 2016;
8. Pagini Web i softuri educaionale utile: www.google.ro; www.forus.ro; http://stud.usv.ro;
www.asr.ro; www.welding.com
9. Toma L, Gorun C, Solomon M, - Cartea electromecanicului, Editura Anastasis, 2008
10. onea A. .a.. - Materii prime i materiale, Editura Aramis, Bucureti, 2004
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
28
82

MODUL III. CIRCUITE ELECTRICE

x NOT INTRODUCTIV

Modulul, Circuite electrice, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri


profesionale din domeniul de pregtire profesional Electromecanic, face parte din cultura de
specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal - filiera
tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 54 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
18 ore/an laborator tehnologic

Modulul Circuite electrice, este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n
SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Electromecanic sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR3. REALIZAREA
CIRCUITELOR ELECTRICE
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. 1. Mrimi electrice din instalaiile electromecanice:
3.2.2. 3.3.2. 1.1.Mrimile cmpului electrostatic:
3.2.3. 3.3.3. (fore electrostatice, intensitatea cmpului electrostatic,
3.3.4. inducia electric, fluxul electric, tensiunea electric,
3.3.5. potenialul electrostatic, capacitatea electric)
1.2.Regimul electrocinetic:
1.2.1.Intensitatea curentului de conducie
1.2.2.Efectele curentului electric
1.2.3.Rezistena electric
1.2.4.Legea lui Ohm, Legea lui Joule, Legea conservrii
sarcinii electrice);
1.3.Mrimile cmpului magnetic:
(fore magnetice, intensitatea cmpului magnetic,
tensiunea magnetic, fluxul magnetic, inductivitatea,
inducia electromagnetic, energia magnetic.)
- Definiii/relaii de definiie, uniti de msur, simboluri
3.1.2. 3.2.4. 3.3.4. 2.Circuite simple de curent continuu:
3.1.4. 3.2.5. 3.3.5. 2.1.Elemente de circuit
3.2.6. 3.3.6. 2.1.1.Rezistoare
3.2.7. 3.3.7. - clasificarea rezistorilor
3.2.8. 3.3.8. - parametrii rezistorilor

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
29
83

3.2.9. - simbolizarea rezistorilor; codul de culori


3.2.10. - montarea n serie i n paralel, metode de calcul a
rezistenei totale
2.1.2.Bobine
- simbolizarea bobinelor; codul de culori
- tipuri de bobine
- montarea n serie i n paralel, metode de calcul a
inductanei totale

2.1.3. Condensatoare
- rol i caracteristici
- tipuri de condensatori
- simbolizarea condensatoarelor; codul de culori
- factori care influeneaz funcionarea condensatorului
- montarea n serie i n paralel, metode de calcul a
capacitii totale

2.1.4. Surse de tensiune


2.1.5. Conductoare de legtur, ntreruptoare;
2.1.6. Reeaua electric laturi, noduri, ochiuri

2.2.Circuite electrice dipolare


(reguli de asociere a sensurilor tensiunii i curentului,
divizoare de tensiune i curent, asocierea surselor de
tensiune i curent).

2.3.Documente de lucru
(cataloage, fie tehnologice, fie de constatare, caiete de
sarcini)

2.4.Norme de protecia mediului, norme de calitate,


norme de sntatea i securitatea muncii privind
realizarea circuitelor electrice de joas tensiune.
3.1.3. 3.2.11. 3.3.3 3.Analiza circuitelor electrice
3.2.12. 3.3.4. 3.1.Metode de rezolvare a circuitelor electrice de curent
3.2.13. 3.3.7. continuu cu ajutorul Teoremelor lui Kirchhoff
3.3.8.

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE,
DOCUMENTAII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBNDIRII REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul
economic):
- Aparate electrice de msur, analogice i digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre,
wattmetre, multimetre);
- Platforme pentru msurarea diferitelor mrimi electrice;
- Conductoare de legtur/cordoane de legtur;
- ntreruptoare;
- Rezistoare de diferite tipuri i mrimi;
- Condensatoare de diferite tipuri i mrimi;

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
30
84

- Bobine de diferite tipuri i mrimi;


- Surse de curent continuu;
- Casete video, CD-uri;
- Trusa electricianului.

x SUGESTII METODOLOGICE

Coninuturile programei modulului Circuite electrice trebuie s fie abordate ntr-o manier
flexibil, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care se lucreaz i de nivelul
iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul ,,Circuite elecrice are o structur elastic, deci poate ncorpora, n orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomand a se desfura n
laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea de nvmnt
sau de la agentul economic, dotate conform precizrilor de mai sus.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor nvrii i dezvoltarea competenelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului n
coparticipant la propria instruire i educaie;
x mbinarea i o alternan sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu
activitile ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda
ciorchinelui;
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri);
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunotinelor, de formare a
priceperilor i deprinderilor.
x nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
x metode de verificare i apreciere a cunotinelor, priceperilor i deprinderilor.
x metode i strategii de dezvoltare a gndirii critice:
o de evocare: brainstorming-ul, harta gndirii, lectura n perech;
o de realizare a nelesului: proedeul recutrii, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu;
o de reflecie: tehnici de conversaie, tehnica celor ase plrii gnditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului;
o de ncheiere: eseul de cinci minute, fiele de evaluare;
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
31
85

o de extindere: interviurile, investigaiile independente, colectarea datelor


x metode i strategii de nvare prin colaborare:
o tehnici de spargere a gheii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecionarul
deosebit, Tehnica cutrii de comori ,Metoda Piramidei (Bulgrele de zpad),
metoda ciorchinelui;
x metode i strategii pentru rezolvarea de probleme i dezbatere: Mozaic (jigsaw), Reuniunea
Phillips 6-6, Metoda grafic;
o exerciii pentru rezolvarea de probleme i discuii
x nvarea prin descoperire;
x Activiti practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.

Un exemplu de metod didactic ce poate fi folosit n activitile de nvare este METODA


CIORCHINELUI.

Ciorchinele este o metod care presupune identificarea unor conexiuni logice ntre idei. Poate fi
folosit cu succes att la nceputul unei lecii pentru reactualizarea cunotinelor predate anterior,
ct i n cazul leciilor de sintez, de recapitulare, de sistematizare a cunotinelor. Ciorchinele este
o tehnic de cutare a cilor de acces spre propriile cunotine evideniind modul de a nelege o
anumit tem, un anumit coninut.
Ciorchinele reprezint o tehnic eficient de predare i nvare care ncurajeaz elevii s
gndeasc liber i deschis.

Etape:
1. Prezentarea cuvntului-cheie sau a propoziiei-nucleu cadrul didactic scrie un cuvnt sau o
propoziie-nucleu n mijlocul tablei.
2. Explicarea regulilor pe care le presupune tehnica cadrul didactic le ofer elevilor explicaiile
necesare; i ncurajeaz pe elevi s scrie cuvinte sau sintagme n legtur cu tema pus n
discuie.
3. Realizarea propriu-zis a ciorchinelui cadrul didactic le cere elevilor s lege cuvintele sau
ideile produse de cuvntul sau propoziia-nucleu prin linii care evideniaz conexiunile ntre
acestea, realiznd astfel o structur n form de ciorchine.
4. Reflecia asupra ideilor emise i conexiunilor realizate.

Reguli:
notarea tuturor ideilor legate de tema respectiv;
lipsa judecii ideilor expuse;
dintr-o idee dat pot aprea alte idei, astfel se pot construi ,,satelii ai ideii respective;
apariia legturilor numeroase i variate ntre idei.
Avantaje:
fixarea ideilor i structurarea informaiilor;
nelegerea ideilor;
poate fi aplicat att individual (chiar i la evaluare), ct i la nivelul ntregii clase, pentru
sistematizarea i consolidarea cunotinelor;
n etapa de reflecie, elevii pot fi ghidai, prin intermediul unor ntrebri, n ceea ce privete
gruparea informaiilor n funcie de anumite criterii.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
32
86

Exemplu: Se propune metoda ciorchinelui pentru introducerea n tema Circuite de curent


continuu, ca mijloc de a stimula gndirea nainte de a studia mai temeinic acest subiect.
Profesorul scrie subiectul generator de idei i anume Circuite de curent continuu.
Elevii i exprim ideile care le vin n minte n legtur cu subiectul respectiv.

Ciorchinele va fi completat de profesor, pe msur ce elevii aduc noi informaii legate de


tem. Profesorul va preciza alte i alte informaii privind tema anunat.

Metoda propus poate s rspund urmtoarelor rezultate ale nvtii:


- 3.1.1.-Mrimi electrice din instalaiile electromecanice
- 3.1.2.-Circuite simple de curent continuu
- 3.3.4.-Asumarea initiative n rezolvarea unor probleme
- 3.3.6.-Demonstrarea spiritului creative n argumentarea soluiilor tehnice abordate
Dac metoda este folosit pentru recapitulare atunci se poate completa i cu:
-3.2.4.Selectarea elementelor de circuit pentru realizarea circuitelorconform schemei
-3.2.5.Verificarea elementelor de circuit
-3.2.7.Construirea circuitelor simple cu elemente de current continuu
-3.2.10.Completarea documentaiei de lucru
-3.3.3.Comunicarea/raportarea rezultatelor activitilor profesionale desfurate.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
33
87

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmrete msura n care elevii i-
au format i acumulat rezultatele nvrii propuse n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea poate fi :
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
- Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice, de stilurile de nvare ale elevilor.
- Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
- Va fi realizat de ctre cadrul didactic pe baza unor probe care se refer explicit la
cunotinele, abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. final
- Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare i
care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor nvrii(cunotine,
abiliti i atitudini).

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie de lucru;
x Fie de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunotinelor cu itemi cu alegere multipl, itemi alegere dual,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip ntrebri structurate sau itemi de
tip rezolvare de probleme, itemi eseu, etc
x Proiectul, prin care se evalueaz metodele de lucru, utilizarea corespunztoare a
bibliografiei, materialelor i echipamentelor, acurateea tehnic, modul de organizare a
ideilor i materialelor ntr-un raport. Poate fi abordat individual sau de ctre un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care const n descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
nregistrri electronice care se refer la un anumit proces tehnologic.

n parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ i la final de tip sumativ


pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii trebuie evaluai numai n ceea ce privete
dobndirea rezultatelor nvrii specificate n cadrul acestui modul. Evaluarea scoate n eviden
msura n care se formeaz rezultatele nvrii din Standardul de Pregtire Profesional.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
34
88

INSTRUMENT DE EVALUARE
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 1 or.

Subiectul I. TOTAL: 10 puncte


Pentru fiecare din itemii de mai jos (1-5) scriei pe foia de examen, litera corespunztoare
rspunsului corect:
1. Elementul de circuit care are tensiunea la borne proporional cu intensitatea curentului
electric este:
a) Condensatorul
b) Rezistorul
c) Bobina
d) Sursa de tensiune
2. Bobina are ca parametru principal:
a) capacitatea
b) rezistena
c) inductivitatea
d) reactana
3. Unitatea de msur a capacitii electrice :
a) voltul
b) amperul
c) faradul
d) ohmul
4. Elementul de circuit care nmagazineaz energie magnetic este:
a) condensatorul
b) bobina
c) rezistor
d) conductor
5. Un divizor de tensiune este format din:
a) rezistene legate n serie
b) rezistene legate n paralel
c) condensatoare legate n serie
d) condensatoare legate n paralel

Subiectul II. TOTAL: 15 puncte

ncoloana A sunt enumerate mrimi electrice iar n coloana B sunt enumerate unitile de msur
ale acestor mrimi electrice. Scriei pe foie, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A i literele
din coloana B.
A B
1. Rezisten electric a. Hz
2. Intensitatea curentului b.
3. Tensiune electric c. W
4. Putere electric d. A
5. Conductan electric e. V
f. -1

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
35
89

Subiectul III. TOTAL: 25 puncte

Transcriei pe foaia de examen litera corespunztoare fiecrui enun (1, 2, 3, 4) i notai n dreptul ei
litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau litera F, dac apreciai c enunul este fals.
Transformai enunurile false n enunuri adevrate:

1. Legea lui Ohm indic proporionalitatea dintre tensiunea electric aplicat unui conductor i
intensitatea curentului ce strbate conductorul.
2. Rezistena electric este mrimea electric a unui condesnsator.
3. Rezistivitatea electric a unui conductor depinde de natura conductorului.
4. Cldura dezvoltat n unitatea de timp se numete putere Joule.

Subiectul IV. TOTAL 40 puncte


I. (25p)
Se d circuitul din figur cu R1=10:, R2=12:, R3=40:,, R4=10:, R5=10:, V1=15V.
a. S se calculeze rezistena echivalent a circuitului
b. S se calculeze intensitatea curentului I din circuit.

II. (15p)
Realizai un eseu despre utilizarea rezistoarelor ca divizoare de tensiune urmrind urmtoarele
aspecte:
a. Schema de principiu pentru divizorul de tensiune;
b. Menionai rolul unui divizor de tensiune ntr-un circuit;
c. Calculati tensiunile pe fiecare component a divizorului.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
36
90

BAREM DE CORECTARE I NOTARE

Subiectul I. TOTAL:10 puncte

1- b; 2 - c; 3 - c; 4 - d; 5 - a;
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

Subiectul II. TOTAL:15 puncte

1 - d; 2 - e; 3 - f; 4 - a; 5 - b;
Pentru fiecare asociere corect se acord cte 2 puncte
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

Subiectul III. TOTAL:25puncte


1 A
Pentru rspuns corect se acord 5 puncte.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.
2 F
Pentru rspuns corect se acord 5 puncte.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.
Rezistena electric este mrimea electric a unui rezistor.
Pentru reformulare corect se acord 5 puncte
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.
3 A
Pentru rspuns corect se acord 5 puncte.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.
4 A
Pentru rspuns corect se acord 5 puncte.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

Subiectul IV. TOTAL: 40 puncte


I. 25p
a. (20p)
Se calculeaz R15=R1 n paralel cu R5 i R34=R3 n paralel cu R4
1/ R15= 1/ R1 + 1/ R5 (3p)
1/ R34= 1/ R3 + 1/ R4 (3p)
R15= R1 R5/ (R1+ R5) = 10: 10: / (10: + 10:) = 5: (5p)
R34= R3 R4/ (R3+ R4) = 40: 10: / (40: + 10:) = 8: (5p)
RE= R15+ R2+ R34= 5:+12:+8: = 25: (4p)
b. (5p)
V1= REI (3p)
15V=25:I (1p)
I=0,6A=600mA (1p)
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
37
91

II.(15 p)
a)(5p)

Pentru rspuns corect se acord 5 puncte.


Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

b)Divizorul de tensiune este circuitul alctuit din dou rezistoare n serie n scopul de a obine o
tensiune mai mic dect tensiune U de la bornele de intrare. (5p)
Pentru rspuns corect se acord 5 puncte.
Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

c)(5p)
U2= R2I (1p)
I=U/ R1+ R2 (1p)
U2=U R2/ R1+ R2 (1p)
U1= R1I (1p)
U1=U R1/ R1+ R2 (1p)

Pentru rspuns greit sau lipsa acestuia se acord 0 puncte.

x BIBLIOGRAFIE

1.ugulea A., Vasiliu M., Friloiu Gh., Electrotehnic i electronic aplicat, EDP,
Bucureti,1993
2. Bloiu T, .a., Electrotehnic i msurri electrice, ARI Grup Editorial, 2006
3.Tnsescu M., Gheorghiu T., Gheu C., Msurri tehnice, Editura Aramis, Bucureti, 2005
4. www.elewatt.ro/circuite
5. www.physics.pub.ro/Cursuri/

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
38
92

MODUL IV: MSURRI NEELECTRICE I ELECTRICE

x NOT INTRODUCTIV

Modulul Msurri neelectrice i electrice, component a ofertei educaionale (curriculare)


pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Electromecanic, face parte
din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal
- filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 108 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an laborator tehnologic

Modulul Msurri neelectrice i electrice este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Electromecanic sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de
nivel superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

URI 4. MSURAREA
MRIMILOR NEELECTRICE I
ELECTRICE
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. 1. Procesul de msurare
4.2.2 4.3.5. 1.1.Mrimi fizice, definirea lor, uniti de msur
4.2.3. 1.2. Elementele componente ale unui proces de msurare:
4.2.4.. -mijloace de msurare
-etaloane;
-metode de msurare;
1.3 Erori de msurare, clase de precizie ale aparatelor,
eroarea absolut, eroarea relativ, eroarea raportat,
eroarea tolerat;
1.4. Noiuni generale de legislaie metrologic i
caracteristici metrologice.

4.1.2. 4.2.5. 4.3.1. 2.Mijloace pentru msurarea mrimilor neelectrice:


4.2.6. 4.3.2. 2.1 Mijloace pentru msurarea mrimilor geometrice:
4.2.7 4.3.3. 2.1.1.pentru dimensiuni liniare - rigle, ublere,
4.2.8. 4.3.4. micrometre;
4.2.21 4.3.5. 2.1.2. pentru dimensiuni unghiulare raportoare;
4.3.9. 2.1.3. pentru suprafee - planimetre, comparatoare;
2.1.4 pentru volume - dozatoare volumetrice;

2.2 Mijloace pentru msurarea mrimilor mecanice:

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
39
93

2.2.1 Dinamometre msurarea forei


2.2.2. Balane, cntare msurarea masei
2.2.3. Manometre, barometre, vacuumetre msurarea
presiunii
2.2.4. Vitezometre msurarea vitezei
2.2.5. Ceasuri i cronometre msurarea timpului
2.2.6. Turometre msurarea turaiei
2.2.7. Accelerometre msurarea acceleraiei
2.2.8. Debitmetre msurarea debitului;

2.3. Mijloace pentru msurarea mrimilor termice:


2.3.1. Termometre msurarea temperaturii
2.3.2. Contoare termice msurarea energiei termice;

2.4.Mijloace pentru msurarea mrimilor fizico-chimice:


2.4.1. Densimetre msurarea densitii
2.4.2. Umidometre msurarea umiditii
2.4.3. Vscozimetre msurarea vscozitii
2.4.4. Ph-metre msurarea aciditii.

4.1.3. 4.2.9. 4.3.2. 3. Aparate electrice (analogice i digitale) pentru


4.1.6. 4.2.10. 4.3.3. msurarea mrimilor electrice:
4.2.11. 4.3.4. 3.1 Clasificarea aparatelor pentru msurarea mrimilor
4.2.12. 4.3.6 electrice; criterii de clasificare
4.2.13. 3.2. Aparate pentru msurarea intensitii curentului
4.2.22 electric (ampermetre i multimetre analogice i digitale) ;
3.3. Aparate pentru msurarea tensiunii electrice
(voltmetre i multimetre analogice i digitale) ;
3.4. Aparate pentru msurarea rezistenei electrice
(ohmmetre, montaje volt-ampermetrice i multimetre
analogice i digitale) ;
3.5. Aparate pentru msurarea puterii electrice (wattmetre
i montaje volt-ampermetrice);
3.6. Aparate pentru msurarea energiei active (contoare
electrice)
3.7. Norme de sntate i securitate n munc i de
protecia mediului specifice
4.1.4. 4.2.14. 4.3.3. 4. Analiza metodelor de msurare a mrimilor
4.2.15. 4.3.4. electrice n instalaiile electromecanice.
4.2.16. 4.3.6. 4.1 Msurarea intensitii curentului
4.2.17. 4.3.7. 4.2 Msurarea tensiunilor
4.2.18. 4.3.8. 4.3 Msurarea rezistenelor
4.2.19. 4.3.1. Metoda ampermetrului i voltmetrului
4.2.20. 4.3.2. Metoda cu ohmmetru
4.2.21. 4.3.3. Metoda cu puntea Wheatstone
4.2.22 4.4. Msurarea puterii electrice n curent continuu
4.5. Msurarea energiei electrice n circuitele de curent
continuu
4.6. Norme de calitate; normative n vigoare

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
40
94

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE,
DOCUMENTAII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBNDIRII REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul
economic):
- Mijloace pentru msurarea mrimilor neelectrice: (rigle, ublere, micrometre, raportoare,
planimetre, comparatoare, dozatoare volumetrice, dinamometre, balane, cntare,
manometre, barometre, vacuummetre, vitezometre, ceasuri i cronometre, turometre,
accelerometre, debitmetre, termometre, contoare termice, densimetre, umidometre,
vscozimetre, ph-metre);
- Aparate electrice de msur, analogice i digitale (ampermetre, voltmetre, ohmmetre,
wattmetre, multimetre);
- Platforme pentru msurarea diferitelor mrimi electrice;
- Conductoare de legtur; Surse de curent continuu;
- Trusa lctuului, trusa electricianului;
- Dispozitive de prindere i fixare, instrumente de msurare i verificatoare;
- Platforme pentru msurarea diferitelor mrimi electrice;
- Cataloage de: materii prime i materiale, AMC-uri i SDV-uri, utilaje specifice fiecrei
categorii de lucrri aferente domeniului electromecanic, auxiliare curriculare;
- Soft educaional, CD-uri, casete audio-video, videoproiector
- Surse de documentare; Normative; Documentaii de lucru;

x SUGESTII METODOLOGICE

Coninuturile modulului Msurri neelectrice i electrice trebuie s fie abordate ntr-o manier
integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.

Se va avea n consideraie, de asemenea, recomandrile agentului economic partener n ceea ce


privete accentul care trebuie pus pe anumite teme, coninuturi, deprinderi sau atitudini.

Modulul Msurri neelectrice i electrice are o structur flexibil, deci poate ncorpora, n orice
moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se recomand a se
desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea
de nvmnt sau de la agentul economic, dotate conform recomandrilor menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
41
95

Pentru atingerea rezultatelor nvrii i dezvoltarea competenelor vizate de parcurgerea


modulului, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului n
coparticipant la propria instruire i educaie;
x mbinarea i o alternan sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu
activitile ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de
idei, metoda Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda
mozaicului, discuia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda
ciorchinelui;
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri);
x nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
x metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunotinelor, de formare a
priceperilor i deprinderilor.
x nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
x metode i strategii de dezvoltare a gndirii critice:
o de evocare: brainstorming-ul, harta gndirii, lectura n perechi ;
o de realizare a nelesului: procedeul recutrii, jurnalul dublu, tehnica lotus,
ghidurile de studiu, unul st, celilali circul, cubul ;
o de reflecie: tehnici de conversaie, tehnica celor ase plrii gnditoare,
diagramele Venn, cafeneaua , metoda horoscpului ;
o de ncheiere: eseul de cinci minute, fiele de evaluare;
o de extindere: interviurile, investigaiile independente, colectarea datelor ;
x metode i strategii de nvare prin colaborare :
o tehnici de spargere a gheii: Bingo, Ecusonul, Tehnica Graffiti, Colecionarul
deosebit, Tehnica cutrii de comori, Metoda Piramidei (Bulgrele de zapada);
x nvarea prin descoperire;
x Activiti practice; Studii de caz; Elaborarea de proiecte.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
42
96

Exemplu de metod didactic:


n procesul de predare-nvare-evaluare se pot aplica metode centrate pe elev cum ar fi Unul st,
ceilali circul sau Cubul.

Unul st, ceilali circul


Bazndu-se pe schimbul de idei ntre elevi, metoda i propune s dezvolte atenia, operaiile
de analiz i sintez ale elevilor i capacitatea acestora de a evalua anumite idei. Metoda se
desfoar cu aplicarea urmtorilor pai:
1. ntreaga clas de elevi este mprit n grupuri de cte 3- 4 elevi. Fiecare grup, astfel
constituit, are un numr, iar n cadrul grupului, toi membrii au, de asemenea, un numr;
2. Lucrnd n grup, elevii rezolv o problem sau o sarcin de lucru i noteaz situaia;
3. La semnalul profesorului elevii se rotesc astfel: cei cu numrul 1 se mut n grupul urmtor;
cei cu numrul 2 se mut peste dou grupuri .a.m.d. ntotdeauna ns, un elev din fiecare grup
iniial rmne pe loc, fiind cel care explic vizitatorilor rezultatul muncii grupului su. Vizitatorii
fac comentarii pe marginea celor prezentate de gazd;
Este bine s se fac attea rotaii pn ce elevii revin n grupurile lor iniiale.
4. Revenii n grupurile iniiale, elevii au urmtoarele sarcini:
) Elevul care a rmas pe loc relateaz celorlali coechipieri comentariile fcute de
vizitatori;
) Fiecare dintre elevii vizitatori prezint ceea ce a constatat la celelalte grupuri, subliniind
asemnrile i deosebirile fa de propriul lor rezultat;
) Elevii discut din nou despre problema pe care au trebuit s o rezolve.

Cubul
Cubul reprezint o metod de predare prin care se evideniaz activitile i operaiile de
gndire implicate n nvarea unui coninut, care poate fi utilizat att n etapa de evocare ct i n
cea de reflecie. Metoda este utilizat n cazul n care se dorete explorarea unui subiect din mai
multe perspective i are ca rezultat implicarea elevilor n nelegerea unui coninut informaional
(procesele de gndire fiind asemntoare celor prezentate n taxonomia lui B. Bloom ).
Elevii studiaz evenimentul respectiv. Studiul poate fi individual, n perechi sau n grupuri
de 5-6 persoane. Se confecioneaz un cub pe ale crui fee se scriu cuvintele: descrie, compar,
analizeaz, asociaz, aplic, argumenteaz.
Elevii realizeaz o investigaie pe o tem dat. Se alege prima fa a cubului pe care este
scris descrie. Se cere grupelor s examineze tema dat din aceast perspectiv (observaii asupra
formei, culorii, mrimii, etc.).
n continuare, se procedeaz la fel cu toate feele cubului, purtndu-se urmtoarele tipuri de
discuii:
- compar - Ce este asemntor i cu ce este diferit ?
- asociaz - La ce te ndeamn s te gndeti?
- analizeaz - Spune din ce este fcut, din ce se compune ?
- aplic - Ce poi face cu el ? Cum poate fi folosit ?
- argumenteaz pro sau contra - Enumer o serie de motive care vin n sprijinul afirmaiei
tale.

Prin brainstorming, participanii pot identifica idei novatoare pe care le pot include ntr-un paragraf
sau dou referitoare la tema respectiv. Forma final este mprtit de fiecare grup. Pentru a oferi
exemplul su este bine ca profesorul s scrie i el n timpul acestei activiti, demonstrnd astfel c
este membru al grupului, al clasei, neleas ca i comunitate ce nv.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
43
97

Descrie:
- aspectul, forma
- consistena
- culoarea

Argumenteaz pro sau contra: Compar: Aplic:


- identific elementul, ia - ce poi face cu el
atitudine - ce este asemntor - cum poate fi folosit
- cu ce este diferit

Analizeaz:
- spune din ce este obinut
- din ce se compune,
cum este finisat
Asociaz:
- la ce te ndeamn s te
gndeti
- condiiile de calitate

n cadrul activitii la clas, cele ase etape se pot desfura fie n ordinea de mai sus, fie,
pentru ca activitatea s fie mai atractiv, n funcie de noroc, dup ce s-a aruncat cu cubul.
Lecia se poate ncheia cu elaborarea unei lucrri de ctre fiecare grup ce a rezolvat una
din cele ase sarcini de lucru ce poate fi afiat n clas pentru a fi studiat n n ntregime.

REZULTATELE NVRII VIZATE:


R 4.1.2.Mijloace pentru msurarea mrimilor electrice
R 4.2.1. Utilizarea corect a limbajului tehnic i de specialitate n activiti cu caracter metrologic;
R 4.3.1.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de
munc;
R 4.3.3.Comunicarea/ raportarea rezultatelor activitilor profesionale desfurate;
R 4.3.4.Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme;

EXEMPLIFICARE:
UNUL ST, CEILALI CIRCUL
Profesorul mparte clasa n grupuri de cte 4 elevi. Fiecare grup are un numr, iar n cadrul
grupului, toi membrii au, de asemenea, un numr. Elevilor li se dau fiele de lucru care cuprind
imagini cu diferite tipuri de aparate de msurat analogice i li se cere s precizeze tipul fiecrui
aparat, tipul dispozitivului de msurat, clasa de exactitate, domeniul de msurare, poziia de
funcionare i forma scrii gradate. Lucrnd n grup, elevii rezolv sarcinile de lucru i noteaz pe
fi.
La semnalul profesorului elevii se rotesc, iar un elev din fiecare grup iniial rmne pe loc,
fiind cel care explic vizitatorilor rezultatul muncii grupului su. La revenirea n grupurile iniiale,
elevul care a rmas pe loc relateaz celorlali ce au fcut celelalte echipe, identificnd asemnrile
i deosebirile rezultatelor acestora fa de propriul lor rezultat.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
44
98

CUBUL
Profesorul stabilete ca sarcin de lucru studierea aparatele magnetoelectrice. Elevii,
mprii n grupe, studiaz aparatul, confecioneaz cubul pe ale crui fee se scriu cuvintele:
descrie, compar, analizeaz, asociaz, aplic, argumenteaz, apoi completeaz rspunsurile pe
fiecare fa a cubului.

Descrie:
Din principiul de functionare se observa
ca elementele de baza ale aparatelor
magnetoelectrice sunt magnetul
permanent si bobina mobil. Ele fac
parte din dispozitivul pentru producerea
cuplului activ.
Argumenteaz pro sau Compar: Aplic:
contra: Sensibilitatea acestor aparate este Aparatele magnetoelectrice
foarte mare, relizandu-se aparate care se folosesc ce ampermetre si
Aparatele masoara intensitati ale curentului voltmeter de curent continuu.
magnetoelectrice sunt incepnd de la microamperi si in unele Fiind cele mai bune aparate
foarte precise, dar sunt constructii speciale (galvanometre), de masurat electrice, ele se
sensibile la chiar de ordinal nanoamperilor. folosesc, de asemenea, ca
supratensiuni. Precizia este foarte buna, putndu-se instrumente indicatoare in
Mentionam ca ajunge la clase de precizie de 0,05 - foarte multe tipuri de
reparatiile aparatelor de 0,1. aparate.
masurat se fac de obicei Consumul propriu de putere este foarte
in laboratoare mic, de obicei sub 1 mW. Sunt putin
specializate si ca in influentate de cmpurile magnetice
urma reparatiei aparatul exterioare, intruct cmpul propriu,
trebuie supus fiind concentrat in circuitul magnetic,
verificarilor este mult mai intens decat cmpurile
metrologice. perturbatoare
Analizeaz:
Funcionarea aparatelor magnetoelectrice
se bazeaz pe interaciunea dintre
cmpul magnetic al unui magnet
permanent i o bobin mobil parcurs
de curentul de msurat (curentul
continuu). n urma acestei interaciuni
apare un cuplu activ care pune in
micare bobina mobil mpreuna cu
ntregul echipaj mobil.

Asociaz:
Este necesar ca pentru fiecare masurare
sa fie ales un aparat corespunzator in
asa fel incat prin acesta sa nu treaca
curenti cu intensitati mai mari decat
intensitatea maxima pentru care a fost
construit aparatul (intensitatea
curentului nominal)

Lecia se ncheie cu elaborarea unei lucrri de ctre fiecare grup ce a rezolvat una din cele ase
sarcini de lucru, care va fi afiat n clas i discutat frontal.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
45
99

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
Planificarea evalurii trebuie s se realizeze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre cadrul didactic pe baza unor probe care se refer explicit la
cunotinele, abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare
i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i
atitudinilor.

Considerm adecvate urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie test;
x Fie de lucru;
x Fie de documentare;
x Fie de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul tiinific;
x Proiectul;
x Activiti practice;
x Teste docimologice;
x Lucrri de laborator/practice.

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.

Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip


sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
46
100

Exemplificm cu modele de itemi de evaluare care vor putea fi utilizai n elaborarea de


teste de evaluare a cunotinelor, n format scris sau electronic (prin utilizarea lor n cadrul unor
platforme de tip Moodle).

REZULTATELE NVRII VIZATE:


R 4.1.3. Aparate electrice (analogice i digitale) pentru msurarea mrimilor electrice
R 4.2.7.Alegerea dispozitivelor de msurare/ i a domeniului de msurare n funcie de valoarea
prezumat;
R 4.2.8.Montarea aparatelor n circuitul de msurare;
R 4.2.9.Monitorizarea indicaiilor aparatelor pentru determinarea mrimilor electrice;
R 4.2.10.Msurarea mrimilor electrice;
R 4.2.11.Evaluarea erorilor n procesul de msurare, calcul procentual;
R 4.3.5.Responsabilizarea n asigurarea calitii lucrrilor / sarcinilor;
R 4.3.6.Asumarea n cadrul echipei de la locul de munc, a responsabilitii pentru sarcina de
lucru primit.
R 4.3.7.Demonstrarea spiritului creativ n argumentarea soluiilor tehnice abordate;

x Itemi cu alegere multipl

ntrebarea 1
Tensiunea electric se msoar n:
a amperi
b ohmi
c voli
d wai
Rspuns corect: c

ntrebarea 2
Intensitatea curentului electric se msoar n:
a amperi
b ohmi
c voli
d wai
Rspuns corect: a

ntrebarea 3
Rezistena electric se msoar n:
a amperi
b ohmi
c voli
d wai
Rspuns corect: b

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
47
101

ntrebarea 4
Puterea electric se msoar n:
a amperi
b ohmi
c voli
d wai
Rspuns corect: d

ntrebarea 5
Metoda ampermetrului i voltmetrului de msurare a puterii
electrice n curent continuu este o metod:
a direct
b indirect
c de comparaie
d de punte
Rspuns corect: b

ntrebarea 6
Eroarea relativ se exprim n:
a amperi
b ohmi
c procente
d aceeai unitate de msur cu a mrimii de msurat
Rspuns corect: c

ntrebarea 7
La aparatele magnetoelectrice cu cadru mobil, dispozitivul de
producere a cuplului activ este format din :
a o bobin fix i un magnet permanent mobil
b o bobin fix i una mobil
c o bobin mobil i un magnet permanent fix
d dou bobine fixe i o bobin mobil
Rspuns corect: c

ntrebarea 8
Diferenele dintre dou aparate magnetoelectrice folosite ca
ampermetru i voltmetru se regsesc n :
a structura constuctiv
b principiul de funcionare
c felul curentului
d valoarea rezistenei interne
Rspuns corect: d

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
48
102

ntrebarea 9
Mijloacele de msurare reprezint totalitatea mijloacelor tehnice
utilizate pentru :
a materializarea unitii de msur
b obinerea informaiei de msurare
c adaptarea i prelucrarea semnalelor de msurare
d indicarea rezultatelor msurtorilor
Rspuns corect: b

ntrebarea 10
Aparatul feromagnetic se utilizeaz:
a numai n curent continuu
b numai n curent alternativ trifazat
c n curent continuu i curent alternativ
d numai n curent alternativ monofazat
Rspuns corect: c

ntrebarea 11
Msurarea este un proces prin care se evalueaz din punct de
vedere:
a calitativ, mrimi fizice de acelai fel
b calitativ, mrimi fizice diferite
c cantitativ, mrimi fizice de acelai fel
d cantitativ, mrimi fizice diferite
Rspuns corect: c

ntrebarea 12
Efectele legrii n paralel a unui ampermetru n circuit sunt:
a apariia unui curent de scurtcircuit periculos
b curentul n circuit este unul de valoare normal
c curentul n circuit scade foarte mult
d nu exist efecte n aceast situaie
Rspuns corect: a

ntrebarea 13
Efectele legrii n serie a unui voltmetru n circuit sunt :
a intensitatea curentului n circuit scade foarte mult
b intensitatea curentului n circuit crete foarte mult
c intensitatea curentului n circuit crete la valoarea nominal
d nu exist efecte n acest caz
Rspuns corect: a

ntrebarea 14
Clasa de precizie caracterizeaz:
a msurarea
b aparatul
c metoda de msurare
d operandul

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
49
103

Rspuns corect: b

ntrebarea 15
Ohmmetrul serie se folosete pentru msurarea rezistenelor :
a mari
b mici
c neliniare
d de untare
Rspuns corect: a

ntrebarea 16
Pentru a extinde domeniul de msurare al unui ampermetru, se
conecteaz cu aparatul:
a un rezistor de rezisten mare n paralel
b un rezistor de rezisten mare n serie
c un rezistor de rezisten mic n paralel
d un rezistor de rezisten mic n serie
Rspuns corect: c

ntrebarea 17
Arcurile spirale, ntr-un aparat de msur magnetoelectric, au rolul:
a de a amortiza oscilaiile acului indicator n jurul poziiei de
echilibru
b de a crea cuplul activ
c de a crea cuplul rezistent
d de a susine bobina mobil
Rspuns corect: c

ntrebarea 18
Dintre unitile de msur, unele, n numr redus, au fost definite
independent de altele i de aceea au fost denumite :
a fundamentale
b derivate
c integrate
d complementare
Rspuns corect: a

ntrebarea 19
Scara gradat a ohmmetrului serie este:
a invers i foarte neuniform
b direct i foarte neuniform
c invers i uniform
d direct i uniform
Rspuns corect: a

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
50
104

ntrebarea 20
Puterea activ n curent alternativ se calculeaz cu formula:
a P=UIcos
b P=UIsin
c P=UI
d P=U2R
Rspuns corect: a

x Itemi cu alegere dual

ntrebarea 21
Ohmmetrul derivaie are scara gradat invers i foarte
neuniform.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: b

ntrebarea 22
Aparatele electrodinamice sunt folosite n special ca wattmetre.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: a

ntrebarea 23
La o punte n echilibru rapoartele braelor opuse sunt egale.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: b

ntrebarea 24
Rezistena n ohmi pe volt ce caracterizeaz un aparat este
inversul tensiunii nominale a acestuia.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: b

ntrebarea 25
Aparatele magnetoelectrice sunt sensibile la suprasarcini.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: a

ntrebarea 26
Dispozitivul de citire al unui aparat de msur este compus din
indicator i contragreuti.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: b

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
51
105

ntrebarea 27
La aparatele magnetoelectrice amortizorul este pneumatic cu
palet.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: b

ntrebarea 28
Varianta amonte se va folosi numai pentru msurarea
rezistenelor mari, mult mai mari dect rezistena ampermetrului.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: a

ntrebarea 29
Pentru a msura intensitatea curentului ntr-un circuit este
necesar ca ampermetrul s fie montat n serie n circuitul
respectiv.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: a

ntrebarea 30
Ampermetrul are rezistena proprie mult mai mare dect
rezistena circuitului
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: b

ntrebarea 31
Puterea activ se poate msura direct cu aparate numite
wattmetre.
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: a

ntrebarea 32
Rezistena untului se determin n funcie de felul curentului
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: b

ntrebarea 33
Unitatea de msur este o mrime de aceeai natur cu mrimea
de msurat, aleas n mod convenional
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: a

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
52
106

ntrebarea 34
Aparatele de msurat analogice se mai numesc i digitale
a Adevrat
b Fals
Rspuns corect: b

x Itemi cu rspuns scurt


ntrebarea 35
Expresia care reprezint puterea ntr-un circuit de curent continuu este:
Rspuns corect: P=UI.

ntrebarea 36
Aparatele magnetoelectrice se folosesc ca ampermetre i voltmetre de curent .
Rspuns corect: continuu.

ntrebarea 37
Constanta wattmetrului se calculeaz cu relaia:..
Rspuns corect: Kw=UnIn/max

ntrebarea 38
Funcionarea aparatelor electrodinamice se bazeaz pe aciunea forelor.. ce se
exercit ntre bobine fixe i mobile parcurse de cureni.
Rspuns corect: electrodinamice

ntrebarea 39
untul este o rezisten electric, de obicei de valoare mic, care se monteaz. pe
aparatul de msurat i prin care trece o parte din curentul de msurat.
Rspuns corect: n paralel

ntrebarea 40
Rezistena adiional este o rezisten de valoare.., care se monteaz n serie cu aparatul i
pe care cade o parte din tensiunea de msurat.
Rspuns corect: mare

ntrebarea 41
Wattmetrele se realizeaz cu aparate electrodinamice sau ferodinamice care au, n serie cu bobina
mobil..
Rspuns corect: o rezisten adiional

ntrebarea 42
La aparatele.. rezultatul msurrii este afiat direct sub form numeric.
Rspuns corect: digitale

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
53
107

x BIBLIOGRAFIE
1. Tnsescu M., Gheorghiu T., Gheu C. - Msurri tehnice, Editura Aramis, Bucureti,
2005
2. Isac E. Msurri electrice i electronice, EDP Bucureti, 1993
3. ugulea A., Vasiliu M., Friloiu Gh. Electrotehnic i electronic aplicat, EDP,
Bucureti 1993
4. Bichir N., Mihoc D., Boan C., .a. Maini, Aparate, Acionri i Automatizri, EDP,
Bucureti 1993
5. Cosma D., Dick D., Mare F., Chivu A. Tehnologii i msurri, Editura CD PRESS,
Bucureti, 2008
6. Mare F., Bloiu T., Bloiu D., Fetecu G. Elemente de comand i control pentru
acionri i sisteme de reglare automat, Editura Economic-Preuniversitaria, Bucureti,
2002

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Electromecanic
Nivel: 4
54
108

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a

NVMNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: ELECTRONICA AUTOMATIZARI

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


1
109

GRUPUL DE LUCRU:

REMUS CAZACU profesor, grad didactic I, Colegiul Tehnic de Comunicaii


Nicolae. Vasilescu Karpen Bacu
LIE MIRELA profesor, grad didactic I, Colegiul de Pot i Telecomunicaii
Gh. Airinei Bucureti
FLORIN IORDACHE profesor ing, Colegiul Tehnic de Comunicaii
Nicolae. Vasilescu Karpen Bacu
CARMEN GHEA profesor ing, grad didactic I, Liceul Tehnologic Theodor Pallady
Bucureti
GABRIELA DIACONU profesor ing, grad didactic I, Colegiul Tehnic Costin D.
Neniescu Bucureti
MIHAELA PINTEA profesor ing, grad didactic I, Liceul Tehnologic Electromure
Trgu - Mure

COORDONARE CNDPIT:
ANGELA POPESCU Inspector de specialitate / Expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


2
110

NOT DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniului de pregtire profesional
Electronic automatizri:

1. Tehnician electronist
2. Tehnician operator telematica
3. Tehnician operator tehnica de calcul
4. Tehnician in automatizari
5. Tehnician operator roboti industriali
6. Tehnician de telecomunicatii

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente calificrilor sus
menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale (URI)

UR 1. Realizarea lucrrilor de baz mecanice MODUL I. Tehnologii generale n


i electrice necesare n domeniul electronic electronic-automatizri
automatizri

UR 2. Efectuarea de msurri tehnice n MODUL II. Electrotehnic i msurri


electronic tehnice

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


3
111

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a
nvmnt liceal filiera tehnologic
Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: ELECTRONICA AUTOMATIZARI

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Tehnologii generale n electronic-automatizri


Total ore /an: 180
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practic 72

Modul II. Electrotehnic i msurri tehnice


Total ore /an: 144
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic -

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/la operatorul
economic/instituia public partener.

* Denumirea i coninutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n


parteneriat cu operatorul economic/instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


4
112

MODUL I. Tehnologii generale n electronic-automatizri

x Not introductiv
Modulul, Tehnologii generale n electronic - automatizri, component a ofertei educaionale
(curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Electronic
automatizri, face parte din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei
a IX-a, nvmnt liceal, filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 180 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
72 ore/an instruire practic

Modulul Tehnologii generale n electronic - automatizri este centrat pe rezultate ale nvrii i
vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de
pregtire profesional Electronic automatizri sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel
superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1. REALIZAREA
LUCRRILOR DE BAZ
MECANICE I ELECTRICE
Coninuturile nvrii
NECESARE N DOMENIUL
ELECTRONIC AUTOMATIZRI
Cunotine Abiliti Atitudini
TEHNOLOGII MECANICE DE BAZA
1.1.1 1.2.1 1.3.1 Elemente de baz privind realizarea reprezentrilor
1.1.2 1.2.2 1.3.2 grafice din mecanic:
1.2.3 1.3.3 Elemente de standardizare (simboluri, linii, hauri,
1.2.4 1.3.4 formate, indicatoare, cote, scri de reprezentare
1.2.22 1.3.5 utilizate n desenul tehnic).
1.2.23 1.3.6 Executarea schielor dup model i a desenelor la
1.2.24 1.3.7 scar:
1.2.25 1.3.8 -Reprezentarea n proiecie ortogonal
1.3.9 -Construcii grafice: construcia unei
1.3.10 perpendiculare, construcia unei drepte paralele cu o
1.3.11 dreapta, construcia triunghiurilor, mprirea
unghiurilor
-Reprezentarea filetelor i asamblrilor
-Executarea schielor dup model
-Executarea desenelor la scar

Documente i documentaie tehnic / tehnologic


pentru lucrri mecanice:
Cataloage, liste de materiale
Fie tehnice (citire i interpretare)

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


5
113

Fie tehnologice (citire i interpretare)


1.1.3 1.2.5 Materiale i semifabricate utilizate n lucrrile
1.1.4 1.2.6 mecanice
1.1.5 1.2.7 Materiale feroase i neferoase: oeluri, fonte, aliaje
1.1.6 1.2.8 Semifabricate: table, profiluri, corniere pene, arcuri
1.1.7 1.2.9 tifturi, nituri, uruburi, piulie

Operaii de prelucrare mecanic (definitie, etape de


execuie, SDV-uri, mijloace de msurare, norme de
sntate i securitate n munc, norme de protecia
mediului):
curarea,
ndreptare,
trasare,
debitare,
ndoire,
gurire,
tanare,
filetare,
norme de sntate i securitate n munc i norme
de protectia mediului specifice operaiilor de
prelucrare mecanic.

Asamblri mecanice:
nedemontabile (scop, etape de realizare, domenii
de utilizare, SDV-uri necesare, norme de sntate i
securitate n munc, norme de protecia mediului):
- lipire,
- sudare,
- nituire,
- norme de sntate i securitate n munc i norme
de protectia mediului specifice operaiilor de
realizare a asamblrilor nedemontabile.
demontabile (elementele asamblrii geometrie i
tipuri constructive, SDV-uri necesare, norme de
sntate i securitate n munc, norme de protecia
mediului ):
- filetate,
- cu arcuri,
- cu pene,
- cu tifturi,
- norme de sntate i securitate n munc i
norme de protectia mediului specifice
operaiilor de realizare a asamblrilor
demontabile.

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


6
114

TEHNOLOGII ELECTRICE DE BAZA


1.1.8 1.2.10 1.3.1 Elemente de baz privind realizarea reprezentrilor
1.1.9 1.2.11 1.3.2 grafice din electrotehnic i electronic:
1.1.10 1.2.12 1.3.3 Simboluri utilizate n electrotehnic i electronic.
1.1.11 1.2.13 1.3.4 Realizarea schemelor electrice, a schemelor de
1.1.12 1.2.14 1.3.5 conexiuni, a schemelor de montaj i a planurilor de
1.1.13 1.2.15 1.3.6 amplasament.
1.1.14 1.2.16 1.3.7
1.1.15 1.2.17 1.3.8 Documente i documentaie tehnic / tehnologic
1.1.16 1.2.18 1.3.9 pentru lucrri electrice
1.2.19 1.3.10 Cataloage, liste de materiale, cri tehnice
1.2.20 1.3.11 Fie tehnice (citire i interpretare)
1.2.21 Fie tehnologice (citire i interpretare)
1.2.22
1.2.23 Materiale utilizate n lucrrile electrice (tipuri,
1.2.24 proprietati, utilizri):
1.2.25 Materiale conductoare: Cu, Al, aliaje de lipit, materiale
rezistive;
Materiale magnetice: materiale magnetice moi,
materiale magnetice dure;
Materiale electroizolante;
Materiale specifice lucrrilor electrice (conductoare,
cabluri, conectori, canaluri de cablu, accesorii).

Elemente pasive de circuit (aspect fizic, simbol, marcaj,


rol funcional, parametri, tipuri de conexiuni):
Rezistoare
Bobine
Condensatoare
Executarea unor circuite electrice cu componente
pasive (RL, RC si RLC)

Instalaii electrice de cureni slabi


SDV-uri utilizate n lucrrile de realizare a instalaiilor
cureni slabi
Realizarea instalaiilor electrice de cureni slabi:
- Operaii de pregtire a conductoarelor: ndreptare,
modelare, msurare, marcare, conectare, verificare
continuitate
- Executarea unor instalaii simple de cureni slabi
(citirea schemei, pregtirea materialelor, montarea
aparatelor, conectarea aparatelor, verificarea
instalaiilor realizate, punerea in funciune):
- semnalizare optic i acustic,
- detecia i semnalizarea incendiilor,
- radioficare,
- interfon.

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


7
115

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii


prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):
SDV-uri specifice lucrrilor mecanice (perii de srm, plac de ndreptat, ciocane, nicovale, mas
de trasat, ac de trasat, punctator, compas, distanier, foarfece manuale, cleti pentru tiat,
fierstraie manuale, dli, pile, rigle, ublere, micrometre, echere, menghin, maini de gurit
stabile i portabile, burghie elicoidale, tarozi, filiere, ciocan de lipit, lamp de lipit;
SDV-uri specifice domeniului electric (urubelnie de diferite tipuri, cleti, testere de tensiune,
pistoale de lipit, cuite;
module pentru studiul experimental al componentelor i circuitelor electrice i/sau plci de test,
surse de alimentare;
lampi de semnalizare, sonerii, difuzoare radioficare, statie de radioficare, unitatea de comanda
interfon cu terminale si panou exterior, unitate de comanda cu senzori de incendiu;
AMC - uri;
auxiliare curriculare, fie de lucru, fie de documentare, fie ajuttoate, plane didactice, reviste de
specialitate, documentaia lucrrilor practice (cri tehnice, dicionare de termeni tehnici,
normative specifice, fie individuale de instructaj de SSM i PSI, standarde tehnice, standarde de
evaluare) etc.
tabla interactiv;
videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru reprezentarea
circuitelor i simularea funcionrii circuitelor electrice;
materii prime i materiale: table, profiluri metalice diverse, electrozi, elemente pasive de circuit
(rezistori, condensatori, bobine), plcue de test / montaje de test, conductoare, cabluri, conectori,
banda izolatoare, fludor, past decapant.

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Tehnologii generale n electronic - automatizri trebuie s fie abordate
ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Aceast seciune are rolul de a orienta asupra modalitilor de dezvoltare a rezultatelor nvrii, prin
intermediul coninuturilor precizate i avnd n vedere cunotine, abiliti i atitudini prevzute n
unitatea de rezultate ale nvrii.
Fiecare elev are un stil de nvare propriu. Pe de alt parte, complexitatea situaiilor de via ale
omului modern reclam o adaptare continu a stilului propriu la cerinele sarcinii de lucru. Cu alte
cuvinte, mediul concret n care vor lucra i va pune n situaia de a analiza informaiile i de a aciona n
consecin, folosind att senzorii vizuali ct i capacitile motorii i intelectuale. Din aceste considerente,
activitile de nvare trebuie s rspund unor stiluri variate de nvare, n care s se regseasc fiecare
elev i care s contribuie la extinderea abilitilor individuale de a relaiona cu lumea real.
Pregtirea, se recomand a se desfura n laboratoare/ cabinete de specialitate/ ateliere de
instruire practic din unitatea de nvmnt sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandrilor menionate mai sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ maistrului instructor.
Pentru formarea competenelor cheie este necesar a fi utilizate activiti de nvare prin care elevii
s-i dezvolte abilitile de lucru n echip, de comunicare, asumarea iniiativei n rezolvarea unor
probleme etc.
Pentru modulul Tehnologii generale n electronic - automatizri pot fi utilizate, pe lng
metodele de nvmnt clasice i metode alternative, specifice nvrii centrate pe elev, ca de exemplu:
harta pianjen, cubul, peer learning metoda grupurilor de experi, concasarea, studiul de caz, decizii
decizii, transformarea, organizator grafic (diagrama Venn), cafeneaua, proiectul.
n continuare, prezentm un exemplu de activitate de nvare:

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


8
116

Fi de lucru

Cunotine:
1.1.13: Instalaii electrice de cureni slabi (citirea schemei, pregtirea materialelor, montarea aparatelor,
conectarea aparatelor, verificarea instalaiilor realizate, punerea in funciune):
- semnalizare optic i acustic,
- detecia i semnalizarea incendiilor
- radioficare,
- interfon.
1.1.14: SDV-uri utilizate n lucrrile electrice de baz
Abiliti:
1.2.18. Executarea lucrrilor electrice de cureni slabi n conformitate cu documentaia tehnic.
1.2.19. Verificarea funcionalitii instalaiilor electrice de cureni slabi.
Atitudini:
1.3.1. Respectarea riguroas a specificaiilor tehnice din documentaie.
1.3.2. Utilizarea responsabil a SDV-urilor i a mijloacelor de msurare.
1.3.3. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de munc.
1.3.4. Asumarea n cadrul echipei de la locul de munc a responsabilitii pentru sarcina de lucru primit.

1. Realizai o instalaie de sonerie pentru o cas de locuit cu 4 apartamente.


Executai planul casei.
2. Identificai aparatele electrice, materialele necesare pentru realizarea instalaiei.
3. Completai fia de lucru:
Denumirea instalaiei: Data

Elev: Clasa:

Etapele procesului tehnologic

Stabilirea prioritilor

Aparate /materiale utilizate Caracteristici tehnice Cantitate

SDV-uri utilizate

Verificarea instalaiei

Observaiile coordonatorului
de practic

Evaluator: Control calitate:

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


9
117

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va msura
eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au atins
rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Se recomand, ca n parcurgerea modulului, s se utilizeze att evaluarea de tip formativ, ct i de tip
sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Avnd n vedere c promovarea modulului presupune achiziii cognitive i abiliti practice, se vor
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziii.

n continuare, prezentm un exemplu de activitate de evaluare pentru urmtorul set de cunotine,


abiliti, atitudini:
Cunotine: 1.1.10, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.15
Abiliti: 1.2.8, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.17
Atitudini:1.3.24, 1.3.27, 1.3.28

Tipul testului:
Prob practic i oral
Condiiile de administrare:
Testul poate fi susinut n laboratorul de specialitate sau n atelierul de instruire practic. Fiecare elev sau
grup de 2-4 elevi va primi o foaie cu cerinele testului, materialele necesare i va rezolva subiectul.
Durata evalurii:
Timp de lucru: 50 min
PROB ORAL

Completai spaiile libere cu informaia corect:


a. Rezistorul electric reprezint elementul 1de circuit
b. Unitatea de msur a rezistenei electrice este2
c. Rezistoarele sunt folosite pentru a regla valoarea curentului ntr-un circuit, att n domeniul curenilor
tari, ct i n cel al curenilor .......3..........
d. La rezistoarele marcate cu 4 culori, banda 4 reprezint 4.
e. ntr-un montaj serie, rezistena echivalent este egal cu 5.. rezistenelor componente.

PROB PRACTIC

1. Completai tabelul de mai jos cu valoarea corespunztoare rezistoarelor:

REZISTOARE MARCATE CU 4 CULORI

Rezistor banda 1 [ gri ] ->


banda 2 [rou] ->
.., toleranta banda 3 [negru] -> x1 => valoarea.
5% banda 4 [auriu] -> toleranta 5%

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


10
118

banda 1 [portocaliu] ->


Rezistor , banda 2 [portocaliu] ->
toleranta 5% banda 3 [galben] -> x10,000 => valoarea banda 4
[maro] -> toleranta 5%

REZISTOARE MARCATE CU 5 CULORI

banda 1 [ portocaliu ] -> ..


Rezistor banda 2 [negru] -> ..
., banda 3 [negru] ->
toleranta 1% banda 4 [rou] -> x100 => valoarea banda 5 [maro] ->
toleranta 1%

banda 1 [maro] ->


Rezistor banda 2 [alb] -> ..
., banda 3 [albastru] -> ..
toleranta 1% banda 4 [maro] -> x10 => valoarea . banda 5 [maro] ->
toleranta1%

2. Realizai un montaj electric conform schemei electrice din figur, astfel nct becul s lumineze:

Avei la dispoziie: o surs de tensiune continu, componente


electrice i electronice, conductoare de legtur, pistol (ciocan) de
lipit, cablaj de test, cleti, fludor.

Repere de notare

1. La proba oral
Completarea spaiilor libere cu informaia corect. 2,5p
2. La proba practic
Completarea tabelului cu cele 4 valori ale rezistorilor. 1p
Recunoaterea componentelor dup simbol, aspect fizic i marcaj. 1p
Selectarea componentelor de circuit conform schemei electrice. 1p
Executarea preformrii terminalelor. 0,5p
Conectarea componentelor n circuit n conformitate cu schema electric. 1p
Efectuarea plantrii manuale conform standardelor de calitate. 1p
Montarea componentelor electrice astfel nct s fie prevenite solicitrile termice 1p
Se acord 1p din oficiu.

x Bibliografie
1. Tnsescu M. (2004), - Desen Tehnic - manual pentru clasa a IX a Bucureti, Editura Aramis

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


11
119

2. Colectiv coordonator Robe, M. (2000). Manual pentru pregtirea de baz n domeniul electric,
Bucureti, Ed. Economic
3. Colectiv coordonator Robe, M. (2005). Manual pentru pregtirea practic, domeniul
electronic-automatizri, Bucureti, Ed. Economic - Preuniversitaria
4. Colectiv coordonator Robe, M. (2005). Manual pentru pregtirea de specialitate, domeniul
electronic-automatizri, Bucureti, Ed. Economic - Preuniversitaria
5. Colectiv coordonator Mare F. (2006) Lucrtor n electrotehnic - manual pentru clasa a X a,
Bucureti, Ed. Art
6. http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2003/Electric/Circuite%20electrice_N.%20C
onstantin.doc
7. http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2005/Electric/Masini%20electrice.doc
8. http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2003/Mecanica/Asamblari%20mecanice_C.
%20Marginean.doc
9. http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2003/Mecanica/Tehnologia%20materialelor_
M.%20Banica.doc
10. http://www.tvet.ro/Anexe/4.Anexe/Aux_Phare/Aux_2004/Tehnic/Legislatia%20si%20protectia%
20muncii.%20Norme%20PSI.rar

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


12
120

MODUL II. Electrotehnic i msurri tehnice


x Not introductiv
Modulul, Electrotehnic i msurri tehnice, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru
calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Electronic automatizri, face parte din
cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filiera
tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 144 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an laborator tehnologic
Modulul Electrotehnic i msurri tehnice este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile
specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Electronic automatizri sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 2. EFECTUAREA DE
MSURRI TEHNICE N
Coninuturile nvrii
ELECTRONIC
Cunotine Abiliti Atitudini
2.1.1 2.2.1 2.3.1 Procesul de msurare i componentele sale:
2.1.2 2.2.2 2.3.2 - Mrimi fizice, uniti de msur - Sistemul
2.1.3 2.2.3 2.3.3 Internaional de uniti de msur.
2.1.4 2.2.4 2.3.4 - Mijloace de msurare
2.1.5 2.2.5 2.3.5 - Metode de msurare: directe, indirecte
2.2.6 2.3.6 - Erori de msurare: definiii, clasificri, clase de
2.2.17 2.3.7 precizie (exactitate)
2.2.18 2.3.8 - Caracteristicile metrologice ale mijloacelor de
2.2.19 2.3.9 msurare: intervalul de msurare, sensibilitatea/
2.2.21 rezoluia, justeea, fidelitatea, precizia, noiuni de
2.2.22 legislaie metrologic
2.2.23
2.2.24
2.1.6 2.2.7 Msurarea mrimilor neelectrice:
2.1.7 2.2.8 - Msurarea mrimilor geometrice cu: ublere,
2.2.9 micrometre, comparatoare
- Msurarea presiunii cu manometre
- Msurarea temperaturii cu termometre

Legile de baz ale electrostaticii, electrocineticii i


2.1.8 2.2.10 electromagnetismului:
2.1.9 2.2.11 - Electrostatica
2.1.10 2.2.12 o Sarcina electrica
2.1.11 2.2.13 o Campul electric
2.2.14 o Legea lui Coulomb

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


13
121

2.2.15 o Tensiunea electric


2.2.16 o Capacitatea electrica
2.2.17 o Gruparea condensatoarelor
2.2.18 - Electrocinetica
2.2.19 o Curentul electric,
2.2.20 o Intensitatea curentului electric
2.2.21 o Legea lui Ohm
2.2.22 o Rezistena electric
2.2.23 o Gruparea rezistoarelor
2.2.24 o Legea lui Joule
o Puterea electric
o Energia electric
o Teoremele lui Kirchoff
- Electromagnetismul
o Cmpul magnetic
o Legea induciei electromagnetice
o Inductivitatea
o Gruparea bobinelor
o Tensiunea electromotoare sinusoidal
o Studiul circuitelor n regim permanent
sinusoidal (RLC)

Msurarea mrimilor electrice n curent continuu i


alternativ:
- Mijloace de msurare : clasificri (analogice/ digitale),
principiul de funcionare, schema bloc general,
marcare.
- Msurarea intensitii curentului electric: ampermetrul,
montare n circuit, extinderea domeniului de
msurare untul.
- Msurarea tensiunii electrice: voltmetrul, montare n
circuit, extindere domeniului de msurare - rezistena
adiional.
- Msurarea rezistenei electrice: metoda ampermetrului
i a voltmetrului, ohmmetrul serie/ paralel, metode
de comparaie (metoda substituiei, puntea
Wheatstone).
- Msurarea puterii electrice n curent continuu i n
curent alternativ: metoda ampermetrului i a
voltmetrului, wattmetrul
- Msurarea energiei electrice: contorul
- Msurarea mrimilor electrice cu ajutorul
multimetrului
- NSSM, norme de protectia mediului specifice
operaiilor de msurare a mrimilor electrice

2.1.7 2.2.8 Msurarea mrimilor neelectrice cu mijloace de msur


2.1.11 electrice:
2.1.12 - Principiul general de funcionare, schema bloc
general, clasificri

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


14
122

- Traductoare parametrice i generatoare: schema bloc


general, caracteristici, clasificare, utilizare
- NSSM, norme de protectia mediului specifice
operaiilor de msurare a mrimilor neelectrice cu
mijloace de msur electrice.

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii


prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):
echipamente specifice de laborator;
ublere, micrometre, comparatoare, urubelnie, truse de cleti;
termometre, manometre, traductoare;
ampermetre, voltmetre, ohmmetre, wattmetre, multimetre analogice i digitale, puni de msur,
contoare, multimetre analogice i digitale, surse de alimentare/generatoare de semnal;
componente pasive de circuit, traductoare, conductoare;
auxiliare curriculare, fie de lucru, fie de documentare, fie ajuttoate, plane didactice, reviste de
specialitate, documentaia lucrrilor practice (cri tehnice, dicionare de termeni tehnici,
normative specifice, fie individuale de instructaj de SSM i PSI, standarde tehnice, standarde de
evaluare) etc.
videoproiector, sistem de calcul conectat la internet, cu software utilizat pentru simularea
funcionrii circuitelor electrice si efectuarea de masuratori tehnice in electrotehnica;
documentaie tehnic;
platforme de laborator;
tabla interactiv;
echipament de protecie.

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Electrotehnica si masurari tehnice trebuie s fie abordate ntr-o
manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Aceast seciune are rolul de a orienta asupra modalitilor de dezvoltare a rezultatelor nvrii,
prin intermediul coninuturilor precizate i avnd n vedere cunotine, abiliti i atitudini prevzute n
unitatea de rezultate ale nvrii.
Fiecare elev are un stil de nvare propriu. Pe de alt parte, complexitatea situaiilor de via ale
omului modern reclam o adaptare continu a stilului propriu la cerinele sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte,
mediul concret n care vor lucra i va pune n situaia de a analiza informaiile i de a aciona n consecin,
folosind att senzorii vizuali ct i capacitile motorii i intelectuale. Din aceste considerente, activitile
de nvare trebuie s rspund unor stiluri variate de nvare, n care s se regseasc fiecare elev i care
s contribuie la extinderea abilitilor individuale de a relaiona cu lumea real.
Pregtirea se recomand a se desfura n laboratoare/ cabinete de specialitate/ ateliere de instruire
practic din unitatea de nvmnt sau de la operatorul economic, dotate conform recomandrilor
menionate mai sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ maistrului instructor.
Pentru formarea competenelor cheie este necesar a fi utilizate activiti de nvare prin care elevii
s-i dezvolte abilitile de lucru n echip, de comunicare, asumarea iniiativei n rezolvarea unor
probleme etc.
Pentru modulul Electrotehnic i msurri tehnice pot fi utilizate, pe lng metodele de
nvmnt clasice si metode alternative, specifice nvrii centrate pe elev, ca de exemplu: observarea
sistematic, harta pianjen, cubul, peer learning metoda grupurilor de experi, studiul de caz, proiectul,
portofoliul

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


15
123

n continuare, prezentm un exemplu de activitate de nvare: utilizarea hrii pianjen pentru


nvarea metodelor de msurare a rezistenei electrice:

UR 2 - Efectuarea de msurri tehnice n electronic

Mijloace i metode de msurare pentru msurarea rezistenei electice:

Cunotine:
2.1.9. Mijloace de msurare pentru mrimile electrice
Abiliti:
2.2.12. Selectarea mijloacelor de msurare n funcie de mrimea msurat i caracteristicile metrologice
Atitudini:
2.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de munc
2.3.2. ndeplinirea sarcinilor de lucru cu responsabilitate i seriozitate
2.3.3. Contientizarea importanei msurrilor pentru domeniul tehnic.
Obiective:
S identifice metodele pentru msurarea rezistenei electrice
S identifice mijloacele de msurare pentru msurarea rezistenei electrice
S reprezinte montajele de msurare
S descrie funcionarea montajelor de msurare
S precizeze utilizrile diferitelor metode de msurare
S identifice avantajele i dezavantajele diferitelor metode de msurare

Organizarea clasei: 4 grupe


Timp: 50 minute
Activitatea se va desfura cu patru echipe de lucru.
Fiecare echip va trage la sori metoda de msurare a rezistenei electrice i va primi o bulin pe care va
fi inscripionat numele metodei i buline n care va completa informaiile solicitate.
Dup terminarea sarcinilor de lucru, cte un reprezentant al fiecrei echipe va veni la tabl/ flipchart i
va lipi bulinele completate, ca n figura de mai jos.

Dup 20 minute, grupurile se reunesc n plen i vor mprti clasei rezultatul.


Se vor analiza rezultatele i se vor trage concluziile.
Activitatea de nvare poate fi urmat de coevaluare colegial.

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


16
124

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va msura
eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au atins
rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Se recomand, ca n parcurgerea modulului, s se utilizeze att evaluarea de tip formativ, ct i de tip
sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Avnd n vedere c promovarea modulului presupune achiziii cognitive i abiliti practice se vor
elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziii. Combinarea evalurii rezultatelor nvrii
ntr-o singur situaie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluii. De asemenea,
pentru o a realiza o evaluare ct mai corect i complet, se vor folosi att metodele tradiionale (probe
orale, scrise, practice) ct i cele alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, observarea activitii i
comportamentului elevului, jurnalul de practic, portofoliul).
Realizarea instrumentului de evaluare trebuie s aib ca punct de pornire o situaie concret (practic).
Prin raportare cu aceasta, se vor identifica cunotinele teoretice i/ sau abilitile practice, dar i
atitudinile care trebuie evaluate. Instrumentul de evaluare se va corela cu Standardul de evaluare din
Standardul de Pregtire Profesional.

Exemplu: se dorete evaluarea cunotinelor referitoare la msurarea rezistenei electrice. Elevul este pus
n situaia de a identifica i aplica metodele i mijloacele de msurare.

Instrument de evaluare pentru tema: Msurarea rezistenei electrice

Prezentarea testului

Acest instrument de evaluare poate fi utilizat la sfritul capitolului Mijloace i metode de msurare
pentru msurarea rezistenei electrice ca evaluare formativ sau ca parte a unei evaluri sumative.
Cunotine:

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


17
125

2.1.9. Mijloace de msurare pentru mrimile electrice


Abiliti:
2.2.12. Selectarea mijloacelor de msurare n funcie de mrimea msurat i caracteristicile metrologice
Atitudini:
2.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de munc
2.3.2. ndeplinirea sarcinilor de lucru cu responsabilitate i seriozitate
2.3.3. Contientizarea importanei msurrilor pentru domeniul tehnic.
Tipul testului : Prob scris
Timp de lucru : 100 minute

Condiiile n care se recomand a fi realizat evaluarea


Testul poate avea loc ntr-o sal de clas sau n laboratorul de Msurri electrice. Fiecare elev va primi
o fi de evaluare i va rezolva individual subiectele.
*Se acord 10 puncte din oficiu.

Subiectul 1 30 puncte
1. Pentru fiecare dintre cerinele de mai jos (1 5), scriei pe fia de eevaluare, litera corespunztoare
rspunsului corect. 14p.
1.1. Msurarea direct a rezistenelor se face cu ajutorul:
a. ampermetrului; b. ohmmetrului; c. voltmetrului ; d. wattmetrului.
1.2.Schema alturat reprezint un montaj pentru msurarea rezistenei
electrice. Aparatele de msurat simbolizate prin 1 i 2 sunt:
a. 1 ampermetru, 2 voltmetru;
b. 1, 2 ampermetre;
c. 1 voltmetru, 2 ampermetru;
d. 1, 2 voltmetre.
1.3. Rolul rezistenei montate n serie cu galvanometrul ntr-o punte
Wheatstone este de:
a. extindere a domeniului de msurare al punii;
b. protecie a galvanometrului;
c. scdere a curentului prin rezistena necunoscut;
d. cretere a curentului prin diagonala de msur.
1.4. La o punte de curent continuu instrumentul indicator de nul este montat:
a. pe una din diagonale;
b. n serie cu rezistena de msurat;
c. n paralel cu rezistena de msurat;
d. pe oricare din braele punii.
1.5. Pentru buna funcionare a ohmmetrului serie este necesar s se realizeze:
a. un singur reglaj, pentru Rx = f;
b. dou reglaje, pentru Rx=0 i pentru Rx = f;
c. trei reglaje, pentru Rx=0, pentru Rx = f i pentru Rx = 500:;
d. nici un reglaj.
1.6. Galvanometrul punilor de msurare aflate la echilibru indic valoarea:
a. maxim; b. medie; c. efectiv; d. zero.
1.7. Condiia de echilibru a punii Wheatstone este:
a. produsele rezistenelor din braele opuse sunt egale;
b. rapoartele rezistenelor din braele opuse sunt egale;
c. produsele rezistenelor din braele alturate sunt egale;

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


18
126

d. produsul rezistenelor din dou brae opuse s fie dublul produsului.


2. Notai n dreptul fiecrui enun (a, b, c, d, e) litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau F,
dac apreciai c enunul este fals. Transformai enunurile false n enunuri adevrate. 16p.
a. Metoda ampermetrului i voltmetrului utilizeaz doua variante de montaj: montajul amonte pentru
rezistene mici n raport cu rezistena intern a ampermetrului i montajul aval pentru rezistene mari
n raport cu rezistena intern a voltmetrului.
b. Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru msurarea rezistenelor mari. Scara gradat a acestora este
invers i foarte neuniform.
c. Valoarea rezistenei RX, msurat cu ajutorul unei puni Wheatstone pe ale crei brae se gsesc
rezistenele R1=2k, R2=100 , R3=250 , este 1k.
d. Ohmmetrele se utilizeaz pentru msurarea cu precizie ridicat a rezistenelor electrice.
e. Pentru msurarea rezistenelor de valoare mic sunt folosite ohmmetrele derivaie.
Subiectul 2 40 puncte
3.n figura de mai jos sunt reprezentate simbolurile electrice ale unor elemente de circuit
electric: 20p.

a. Reprezentai, pe foaia de examen, schema pentru msurarea indirect a rezistenei electrice utiliznd
elementele date.
b. Indicai denumirea metodei.
c. Indicai variantele metodei.
d. Analizai utilizrile.
4. n figura alturat este reprezentat o schema electric de
msurare a rezistenei Rx. 20p.
a. Denumii metoda de msurare i precizai din ce categorie de metode
de msurare face parte.
b. Precizati denumirea elementelor din schem notate cu 1, E, K i Rv.
c. Descriei etapele msurrii.

Subiectul 3 20 puncte
5. Se consider un ohmmetru serie avnd: o baterie cu tensiunea E=1,5V, un miliampermetru cu
rezisten intern ra=5 i valoarea maxim indicat IAmax=100mA i un rezistor variabil Rp n limita 0-
50 . 20p.
a. Reprezentai schema electric a ohmmetrului.
b. Calculai valoarea rezistenei Rp cnd acul indicator al ohmmetrului indic 0 .
c. Dup un timp de utilizare tensiunea bateriei scade la E1=1,45V, iar rezistena intern ra bateriei
crete de la 0 la 3. Calculai valoarea rezistenei Rp n acest caz.

x Bibliografie
1. Cosma, D., Mare, F., Masurari electrice. Manual pentru clasa a IX-a, Ed. CDPRESS, Bucureti ,
2010
2. Cosma, D., Mare, F., Electrotehnica si masurari electrice, Manual pentru clasa a X-a, Ed.
CDPRESS, Bucureti , 2010
3. Robe, M. i alii, Electronic i automatizri, Manual pentru pregtirea de specialitate, clasa a IX-
a, Bucureti, Editura Economic Preuniversitaria, 2005
4. Robe, M. i alii. (2005). Bucureti, Electronic i automatizri, Manual pentru pregtirea
practic, clasa a IX-a, Robe M. Editura Economic Preuniversitaria

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


19
127

5. Cosma, D., Mare, F., Circuite electrice - auxiliar pentru licee cu profil tehnic, Ed. CDPRESS,
Bucureti , 2010
6. Lichiardopol G. i ali, Masurari tehnice. Manual pentru clasa a IX-a, Ed. CDPRESS, Bucureti ,
2010
7. Isac, E., Msurri electrice i electronice. Manual pentru clasele a X-a, aXI-a, a XII-a, Editura
didactic i pedagogic 1991
8. Tnsescu, M. i alii Msurri tehnice. Manual pentru clasa a X-a liceu tehnologic, Bucureti,
Editura Aramis 2005.
9. Cosma, D., Andonie, S., Traductoare Manual pentru clasa A X-a, Ed. CDPRESS, Bucureti, 2010

Domeniul de pregtire profesional: Electronic automatizri


20
128

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a

NVMNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: ELECTRIC

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate
129

GRUPUL DE LUCRU:
BLOIU TATIANA ing., prof. grad didactic I, Colegiul tefan Odobleja Craiova

CIMAN AMELIA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Iai

DRU IANA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Energetic Bucureti

GHEORGHIU TATIANA ing., prof. grad didactic I, Liceul Tehnologic Sfntul Pantelimon
GENOVEVA Bucureti

MARINESCU PATRIA ing., prof. grad didactic I, Liceul Tehnologic Spiru Haret
Trgovite

PUNEI DANA ANIOARA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic de Electronic i
Telecomunicaii Gheorghe Mrzescu Iai

RAFA MARIA ADRIANA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Edmond Nicolau
Cluj-Napoca

SCCIAN DORINA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Oradea

STNCULEANU LUCICA dr. ing., prof. grad didactic I, Liceul Tehnologic Dimitrie
Filipescu Buzu

UCANU DANIELA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Mircea Cristea
CORNELIA Braov

COORDONARE CNDIPT:
ANGELA POPESCU Inspector de specialitate / Expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Electric


2
130

NOT DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniului de pregtire profesional
Electric:

1. Tehnician n instalaii electrice


2. Tehnician energetician
3. Tehnician electrotehnist
4. Tehnician metrolog
5. Tehnician electrician electronist auto

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale (URI)

UR 1. Realizarea lucrrilor de tehnologie MODUL I. Tehnologii generale n


general n electrotehnic electrotehnic

UR 2. Realizarea componentelor MODUL II. Componentele echipamentelor


echipamentelor electrice electrice

UR 3. Msurarea mrimilor electrice n MODUL III. Msurri electrice n curent


curent continuu continuu

Domeniul de pregtire profesional: Electric


3
131

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a

nvmnt liceal filiera tehnologic


Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: ELECTRIC

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Tehnologii generale n electrotehnic


Total ore /an: 108
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practic 36

Modul II. Componentele echipamentelor electrice


Total ore /an: 108
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practic 36

Modul III. Msurri electrice n curent continuu


Total ore /an: 108
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic -

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/la operatorul
economic/instituia public partener.

* Denumirea i coninutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n


parteneriat cu operatorul economic/instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Domeniul de pregtire profesional: Electric


4
132

MODUL I. TEHNOLOGII GENERALE N ELECTROTEHNIC


x Not introductiv
Modulul Tehnologii generale n electrotehnic, component a ofertei educaionale (curriculare)
pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Electric, face parte din cultura
de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filiera
tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 108 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an instruire practic

Modulul Tehnologii generale n electrotehnic este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Electric sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel
superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1. REALIZAREA LUCRRILOR
DE TEHNOLOGIE GENERAL N
ELECTROTEHNIC
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii (codificate
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. Organizarea locului de munc
1.2.2. 1.3.7. Cerine referitoare la organizarea ergonomic a
1.2.17. locului de munc:
- poziia de lucru;
- economia micrilor;
- factorii de microclimat (ventilaie, temperatur,
iluminare, zgomot).
Documentaie tehnic i tehnologic specific
locului de munc:
- fia tehnologic;
- planul de operaii;
- liste de materiale, cataloage.
1.1.2. 1.2.3. 1.3.1. Reprezentri grafice (schie i desene la scar) pentru
1.2.4. 1.3.7. piese simple, repere/ subansambluri
1.2.5. Norme privind realizarea desenelor tehnice:
1.2.17. - linii utilizate n desenul tehnic;
1.2.18. - scrierea tehnic;
- formate de desen industrial;
- indicatorul desenelor tehnice;
- reprezentarea proieciilor ortogonale n desenul
tehnic;
- reprezentarea vederilor i a seciunilor (reguli de
reprezentare i notare, reguli de haurare i

Domeniul de pregtire profesional: Electric


5
133

notare);
- cotarea n desenul tehnic (elementele cotrii,
simboluri utilizate la cotare, reguli de execuie
grafic a cotrii);
- scri de reprezentare utilizate n desenul tehnic.
Execuia schielor (dup model) i a desenelor
tehnice la scar:
- etapele alctuirii unei schie dup model;
- reguli de execuie a unei schie dup model;
- etapele alctuirii unui desen tehnic la scar;
- exemple de schie i desene ale unor piese
simple, repere/subansambluri, din fiele
tehnologice.
Reprezentri grafice pentru schemele de instalaii
electrice:
- simboluri i semne convenionale utilizate n
schemele instalaiilor electrice;
- exemple de reprezentri convenionale ale
schemelor electrice: scheme de montaj, scheme
de principiu.
1.1.3. 1.2.6. 1.3.1. Mijloace de msur i control a dimensiunilor
1.2.7. 1.3.2. geometrice ale pieselor, reperelor/ subansamblelor
1.2.17. 1.3.3. (operaii de msurare):
1.2.18. 1.3.7. - ublere;
- micrometre;
- comparatoare;
- calibre;
- abloane;
- rigle gradate;
- echere;
- raportoare.
Soft educaional pentru simularea procesului de
msurare a dimensiunilor geometrice ale pieselor cu
ajutorul ublerului i micrometrului
1.1.4. 1.2.8. 1.3.1. Lucrri de lctuerie general (definire, SDV-uri/
1.1.7. 1.2.9. 1.3.2. utilaje/mijloace de msurare i control utilizate, proces
1.2.10. 1.3.3. tehnologic, norme SSM i PSI specifice):
1.2.11. 1.3.4. - operaii tehnologice: ndreptarea, trasarea,
1.2.15. 1.3.5. ndoirea, debitarea, pilirea, polizarea, gurirea,
1.2.16. 1.3.6. tanarea, filetarea;
1.2.17. 1.3.7. - asamblri demontabile: cu filet, cu tifturi, cu
1.2.18. 1.3.9. pene, cu caneluri;
- asamblri nedemontabile: lipire, nituire.
Norme de protecia mediului i de gestionare a
deeurilor n cadrul lucrrilor de lcturie general
1.1.5. 1.2.12. 1.3.1. Lucrri pregtitoare ale proceselor tehnologice (definire,
1.1.7. 1.2.13. 1.3.2. etape de execuie, SDV-uri necesare, norme SSM i PSI
1.2.15. 1.3.3. specifice):
1.2.16. 1.3.4. - curare;
1.2.17. 1.3.5. - decapare;

Domeniul de pregtire profesional: Electric


6
134

1.2.18. 1.3.6. - dezizolare.


1.3.7. Norme de protecia mediului i de gestionare a
1.3.9. deeurilor n cadrul lucrrilor pregtitoare
1.1.6. 1.2.14. 1.3.8. Modaliti de avertizare a pericolelor la locul de munc
1.2.17. (semnale de avertizare: semnale sonore, vizuale,
avertismente scrise, indicatoare, culori de securitate)

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):
Semifabricate: table, platbande, bare, profile, evi, srme, conductoare, izolatoare
SDV-uri i utilaje specifice lucrrilor de lcturie: plac de ndreptat, nicovale,
ciocane, mas de trasat, ac de trasat, punctator, compas, menghin, nicoval, foarfece i
cleti pentru tiat, dli, pile, pietre de polizor, polizoare, maini de gurit, burghie,
maini de tanat, tarozi, filiere, ciocan de lipit, instalaie de lipit, cpuitor,
contracpuitor, trgtor
Organe de asamblare i materiale de lipit: uruburi, piulie, aibe, pene, arcuri, tifturi,
arbori i butuci canelai, nituri, aliaje de lipit
Mijloace de msur i control: ublere, micrometre, comparatoare, calibre, abloane,
rigle gradate, echere, raportoare
SDV-uri i materiale specifice lucrrilor pregtitoare: perii de srm, hrtie abraziv,
cleti pentru dezizolat, cuite
Mijloace i echipamente de stingere a incendiilor, avertizoare (acustice, vizuale, de fum
etc)
Documentaie tehnic i tehnologic
Echipament individual de securitatea muncii

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Tehnologii generale n electrotehnic trebuie s fie abordate
ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Tehnologii generale n electrotehnic are o structur flexibil, deci poate
ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se
recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practic din unitatea de nvmnt sau de la operatorul economic, dotate conform recomandrilor
menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES. Aceste activiti de nvare vizeaz:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant la
propria instruire i educaie;
- mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal, instruirea
programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile ce solicit

Domeniul de pregtire profesional: Electric


7
135

efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele
cunoaterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
- nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;
- activiti de documentare;
- vizionri de materiale video (casete video, cd/ dvd uri);
- problematizarea;
- demonstraia;
- investigaia tiinific;
- nvarea prin descoperire;
- activiti practice;
- studii de caz;
- jocuri de rol;
- simulri;
- elaborarea de proiecte;
- activiti bazate pe comunicare i relaionare;
- activiti de lucru n grup/ n echip.

Un exemplu de metod didactic ce poate fi folosit n activitile de nvare este metoda


ciorchinelui.
Ciorchinele este o metod care presupune identificarea unor conexiuni logice ntre idei.
Poate fi folosit cu succes att la nceputul unei lecii pentru reactualizarea cunotinelor predate
anterior, ct i n cazul leciilor de sintez, de recapitulare, de sistematizare a cunotinelor.
Ciorchinele este o tehnic de cutare a cilor de acces spre propriile cunotine evideniind modul
de a nelege o anumit tem, un anumit coninut. Ciorchinele reprezint o tehnic eficient de
predare i nvare care ncurajeaz elevii s gndeasc liber i deschis.
Metoda ciorchinelui funcioneaz dup urmtoarele etape:
1. Se scrie un cuvnt/ tem (care urmeaz a fi cercetat) n mijlocul tablei, a unei pagini de caiet
sau a unei hrtiei de flipchart.
2. Elevii vor fi solicitai s-i noteze toate ideile, sintagmele sau cunotinele pe care le au n
minte n legtur cu tema respectiv, n jurul cuvntului din centru, trasnd linii ntre acestea i
cuvntul iniial. n timp ce le vin n minte idei noi i le noteaz prin cuvintele respective, elevii vor
trasa/ desena linii ntre toate ideile care par a fi conectate.
3. Activitatea se oprete cnd se epuizeaz toate ideile sau cnd s-a atins limita de timp
acordat.
Exist cteva reguli ce trebuie respectate n utilizarea tehnicii ciorchinelui:
- scriei tot ce v trece prin minte referitor la tema/ problema pus n discuie;
- nu judecai / evaluai ideile produse, ci doar notaiile;
- nu v oprii pn nu epuizai toate ideile care v vin n minte sau pn nu expir timpul
alocat; dac ideile refuz s vin insistai i zbovii asupra temei pn ce vor aprea unele
idei;
- lsai s apar ct mai multe i mai variate conexiuni ntre idei; nu limitai nici numrul
ideilor, nici fluxul legturilor dintre acestea.

Domeniul de pregtire profesional: Electric


8
136

Aceast tehnic este foarte flexibil i poate fi utilizat att individual ct i ca activitate de
grup. Atunci cnd se aplic individual, tema discutat trebuie s fie familiar elevilor care nu mai
pot culege informaii de la colegi. n acest caz, utilizarea acestei tehnici poate reprezenta o pauz n
brainstorming-ul de grup, dnd posibilitatea elevilor s gndeasc n mod independent. Cnd este
folosit n grup, elevii pot afla ideile altora i cunotinele se mbogesc. Se poate folosi tehnica n
faza de fixare-consolidare a cunotinelor sub denumirea de ciorchine revizuit, elevii fiind dirijai,
cu ajutorul unor ntrebri, n gruparea informaiilor n funcie de anumite criterii. Astfel se fixeaz i
se structureaz mai bine ideile, facilitndu-se reinerea i nelegerea lor. Adesea poate rezulta un
ciorchine cu mai muli satelii.
Folosirea aceste metode asigur condiii optime elevilor s se afirme att individual ct i n
echip, s beneficieze de avantajele nvrii individuale, ct i de cele ale nvrii prin cooperare.
Stimuleaz participarea activ a elevilor la propria lor formare i i ncurajeaz s gndeasc liber i
deschis.

Exemplu: Se propune metoda ciorchinelui pentru introducerea n tema Asamblri prin lipire, ca
mijloc de a stimula gndirea nainte de a studia mai temeinic acest subiect. Se scrie
subiectul generator de idei i anume Asamblri prin lipire. Elevii i exprim ideile
care le vin n minte n legtur cu subiectul respectiv.

Ciorchinele va fi completat de profesor, care va preciza alte informaii privind tema anunat.

x Sugestii privind evaluarea


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul
va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii
au atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.

Domeniul de pregtire profesional: Electric


9
137

va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. Final:
realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare,
pe baza criteriilor i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizai n
standardul de pregtire profesional al calificrii i care informeaz asupra ndeplinirii
criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.
Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:
- fie de observaie;
- fie test;
- fie de lucru;
- fie de documentare;
- fie de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- referatul tiinific;
- proiectul;
- activiti practice;
- teste docimologice;
- lucrri de laborator/practice.
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
Se recomand, ca n parcurgerea modulului, s se utilizeze att evaluarea de tip formativ, ct
i de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce
privete atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Exemplu: Rezultatul nvrii vizat:


Cunotine Abiliti Atitudini

Lucrri de lctuerie Realizarea asamblrilor - Asumarea iniiativei n


general demontabile i nedemontabile rezolvarea unor probleme;
cu respectarea procesului - Colaborarea cu colegii de
tehnologic echip n scopul ndeplinirii
sarcinilor de la locul de
munc

Pentru aceasta se propune urmtorul model de test de evaluare:

TEST DE EVALUARE

I. Pentru fiecare dintre enunurile urmtoare, ncercuii pe foia de rspuns litera


corespunztoare rspunsului corect: 10p
1. Aliajele pentru lipiri moi se realizeaz pe baz de:

Domeniul de pregtire profesional: Electric


10
138

a. argint;
b. cupru;
c. staniu;
d. wolfram.
2. La lipirile tari temperatura de topire a aliajului de lipit este:
a. 400 C;
b. nu conteaz;
c. peste 400 C;
d. sub 400 C.

II. Completai spaiile libere din enunurile de mai jos (care descriu proprietile ciocanului de
lipit realizat din cupru electrolitic i folosit pentru lipiri moi), astfel nct acestea s fie corecte:
15p
a. Pentru lipire dup pregtirea pieselor prin curare acestea se spal, se usuc i se acoper
cu.......(1)........ pentru ndeprtarea oxizilor.
b. Lipitura tare se execut cu aliaje de ........(2)........... cu zinc.
c. Metalul de adaos utilizat la lipire trebuie s aib o temperatur de topire mai .....(3)..... dect
metalul de baz.

III. Se consider instalaia de lipit din imaginea de mai jos: 50p


a. Precizai denumirea instalaiei de lipit
b. Denumii elementele instalaiei notate cu cifre
de 1 la 9.

IV. Dai dou exemple de utilizare a asamblrilor


prin lipire. Precizai tipul lor (lipiri moi sau
lipiri tari) i justificai rspunsul.
15p

Timp de lucru: 30 minute.


Se acord din oficiu 10 puncte.

x Bibliografie
1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. http://www.didactic.ro/materiale-didactice/lipirea-metalelor
3. Standarde de pregtire profesional pentru calificrile de nivel 4, domeniul de pregtire
profesional Electric
4. Hilohi S, Popescu M, Huhulescu M, Instalaii i echipamente electrice, Manual pentru
licee industriale, clasele a IX-a i a X-a, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1994
5. Mare F, Zaharciuc V, Stoian C, Manual pentru cultura de specialitate pentru coala de
Arte i Meserii, domeniul Electric, clasa a IX-a, Editura Economic Preuniversitaria,
Bucureti, 2004
6. Tnsescu M., Gheorghe M., Desen Tehnic, Manual pentru clasa a IX-a profil tehnic,
Editura Aramis, 2004

Domeniul de pregtire profesional: Electric


11
139

MODUL II. COMPONENTELE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE


x Not introductiv

Modulul Componentele echipamentelor electrice, component a ofertei educaionale


(curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Electric, face
parte din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt
liceal, filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 108 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an instruire practic

Modulul Componentele echipamentelor electrice este centrat pe rezultate ale nvrii i


vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Electric sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel
superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 2. COMPONENTELE
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
Rezultate ale nvrii (codificate Coninuturile nvrii
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. Clasificarea i caracteristicile generale ale materialelor
2.2.14. 2.3.2. electrotehnice
2.2.15. 2.3.3. Clasificarea materialelor din punct de vedere electric
2.3.4. (dup rezistivitatea electric a materialelor)
Caracteristici generale ale materialelor utilizate n
domeniul electric:
- proprieti fizice generale, termice i electrice;
- proprieti chimice;
- proprieti mecanice.
2.1.2. 2.2.2. 2.3.1. Materiale utilizate la realizarea componentelor
2.1.4. 2.2.3. 2.3.2. echipamentelor electrice
2.2.10. 2.3.3. Materiale conductoare metale i aliaje metalice
2.2.14. 2.3.4. (proprieti fizice, chimice, mecanice i tehnologice
2.2.15. specifice i utilizri):
- materiale de nalt conductivitate electric:
cuprul i aliajele sale, aluminiul i aliajele sale,
materialele preioase, fierul i nichelul;
- metale cu temperatur nalt de topire: wolfram,
molibden, tantal;
- metale cu temperatur joas de topire: staniu,
plumb i zinc;
- materiale conductoare de nalt rezistivitate
electric: aliaje pentru rezistoare etalon i de
precizie, pentru rezistoare i pentru elemente de

Domeniul de pregtire profesional: Electric


12
140

nclzire electric.
Materiale electroizolante (proprieti fizice, chimice,
mecanice i tehnologice specifice i utilizri):
gazoase, lichide, solide - organice i anorganice
Materiale semiconductoare (proprieti specifice i
utilizri): germaniul, siliciul, compui
semiconductori
Materiale (fero)magnetice (proprieti specifice i
utilizri):
- magnetice moi: fierul tehnic pur, fonte i oeluri,
aliaje fier-siliciu, alsifer, permalloy, ferite moi,
aliaje termocompensatoare;
- magnetice dure: oeluri cu carbon, oeluri aliate,
aliaje alni i alnico, ferite dure, compui cu
pmnturi rare.
Surse de informare i documentare pentru materiale
electrotehnice
2.1.3. 2.2.4. 2.3.1. Componentele echipamentelor electrice
2.1.4. 2.2.5. 2.3.2. Componente electrice i electronice: rezistoare,
2.2.6. 2.3.3. bobine, condensatoare, diode, tranzistoare
2.2.7. 2.3.4. (clasificare, parametri nominali, simbolizare i
2.2.8. marcare, tipuri constructive, materiale folosite la
2.2.9. fabricare, domenii de utilizare);
2.2.11. Conductoare i cabluri electrice (clasificare i
2.2.14. simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare);
2.2.15.
Contacte electrice, izolatoare i piese izolante,
termobimetale, miezuri magnetice, electromagnei,
mecanisme de acionare, camere de stingere,
elemente arcuitoare (clasificare, tipuri constructive,
materiale folosite, domenii de utilizare).
Surse de informare i documentare pentru componentele
echipamentelor electrice

2.1.5. 2.2.12. 2.3.5. Norme de protecia mediului i de gestionare a


2.2.13. deeurilor

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):
Seturi /mostre de materiale conductoare, semiconductoare, magnetice, electroizolante
Componente electrice i electronice: rezistoare, bobine, condensatoare, diode,
tranzistoare
Semifabricate: conductoare i cabluri electrice, contacte electrice, izolatoare i piese
electroizolante, miezuri magnetice, electromagnei, mecanisme de acionare, elemente
arcuitoare
Calculatoare conectate la Internet

Domeniul de pregtire profesional: Electric


13
141

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Componentele echipamentelor electrice trebuie s fie abordate
ntr-o manier flexibil, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care se lucreaz
i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Componentele echipamentelor electrice are o structur flexibil, deci poate
ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se
recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practic din unitatea de nvmnt sau de la agentul economic, dotate conform recomandrilor
precizate n unitile de rezultate ale nvrii, menionate mai sus.
Pregtirea practic n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din
unitatea de nvmnt sau de la agentul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii/ competenelor de specialitate.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Acestea vizeaz urmtoarele aspecte:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
- mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal, instruirea
programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile ce solicit
efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele
cunoaterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
- nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru atingerea rezultatelor nvrii i dezvoltarea competenelor vizate de parcurgerea
modulului, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;
- activiti de documentare;
- vizionri de materiale video (casete video, cd/ dvd uri);
- problematizarea;
- nvarea prin descoperire;
- activiti practice;
- studii de caz;
- elaborarea de proiecte;
- activiti bazate pe comunicare i relaionare;
- activiti de lucru n grup/ n echip.

Domeniul de pregtire profesional: Electric


14
142

Una dintre metodele interactive ce poate fi integrat n activitile de nvare-evaluare este


metoda R.A.I.
Metoda RAI are la baz stimularea i dezvoltarea capacitilor de a comunica, prin ntrebri
i rspunsuri, ceea ce tocmai au nvat elevii; ceea ce tocmai au nvat elevii desemneaz
rezultatul unei activiti de predare de ctre profesor, de documentare a elevilor, de sistematizare a
unor cunotine anterioare, de integrare a noilor informaii n sistemul propriu de cunotine.
Activitatea permite fixarea cunotinelor, clarificarea noiunilor, verificarea corectitudinii propriilor
percepii i stimuleaz competiia dintre elevi.
Denumirea provine de la iniialele cuvintelor Rspunde Arunc Interogheaz i se
desfoar astfel: la sfritul unei secvene de instruire, profesorul mpreun cu elevii, investigheaz
rezultatele obinute n urma predrii-nvrii, printr-un joc de aruncare a unei mingii mici i uoare
de la un elev la altul. Cel care arunc mingea trebuie s pun o ntrebare din lecia predat, celui
care o prinde. Cel care prinde mingea, rspunde la ntrebare i apoi, o arunc mai departe altui
coleg, punnd o nou ntrebare.
Evident, cel ce ntreab trebuie s cunoasc i rspunsul ntrebrii adresate. Cel care nu
cunoate rspunsul iese din joc, iar cel care a pus ntrebarea, va da i rspunsul: astfel are ocazia de
a mai arunca odat mingea, i deci, de a mai pune o ntrebare. Dac cel care interogheaz nu tie
rspunsul la propria ntrebare este scos din joc, n favoarea celui cruia i-a adresat ntrebarea.
Treptat n grup rmn cei mai bine pregtii. Metoda stimuleaz spiritul de competiie ntre elevi i
poate fi abordat sub forma unui concurs Cine tie mai multe despre ...?
Exemple de ntrebri:
- Ce tii despre ... ?
- Care sunt ideile principale ale ... ?
- Despre ce ai nvat astzi ... ?
- Care este importana faptului c ... ?
- Cum explici faptul c ... ?
- Cum justifici faptul c ... ?
- Cum consideri c ar fi mai avantajos s ... sau s ... ?
- Ce i s-a prut mai dificil n ... ?
- Ce i s-a prut mai interesant n ... ?
Metoda constituie o strategie de nvare care mbin cooperarea cu competiia: realizeaz
un feed-back activ, ntr-un mod plcut, energizant i mai puin stresant dect metodele clasice de
evaluare. Exerseaz abilitile de comunicare interpersonal, capacitatea de a formula ntrebri clare
i de a gsi rspunsuri potrivite. S-a dovedit practic faptul c este mult mai dificil s pui ntrebri
dect s rspunzi la acestea: pentru a formula ntrebri trebuie s cunoti bine problema studiat.
Antrenai n acest joc, chiar i elevii mai timizi se simt ncurajai, comunic mai uor i particip cu
plcere la o activitate care, altfel, i streseaz.

AVANTAJELE METODEI:
- caracterul formativ i creativ;
- stimularea motivaiei:
- cultivarea interesului pentru activitatea intelectual;
- realizarea legturilor intra-, inter- i transdisciplinare;
- completarea eventualelor lacune n cunotinele elevilor;
- realizarea unui feed-back rapid, ntr-un mod plcut, energizant i mai puin stresant;
- exersarea abilitilor de comunicare interpersonal.

DEZAVANTAJELE METODEI:
- timpul necesar din partea profesorului pentru pregtirea materialului preliminar;

Domeniul de pregtire profesional: Electric


15
143

- timpul necesar activitii elevilor;


- elevii sunt tentai s-i scoat din joc pe unii colegi sau s se rzbune pe alii, formulnd
ntrebri prea dificile pentru ei, cu riscul de a iei ei nii din joc, dac nu tiu rspunsul;
- se produce dezordine n clas;
- tensiunea (nu tii ce ntrebri i se vor pune i dac i se arunc mingea).

Pentru tema Conductoare i cabluri electrice se prezint o list de ntrebri pentru


aplicarea metodei R.A.I..
: Ce categorii de materiale se folosesc pentru realizarea conductoarelor i cablurilor electrice?
R: Materiale conductoare, materiale electroizolante, materiale de impregnare, materiale de
protecie.
: Poi enumera trei materiale conductoare folosite pentru cabluri electrice?
R: Cupru, aluminiu, alame, bronzuri, oel.
: De ce trebuie ca materialele electroizolante folosite la cabluri s aib rezisten mare la
mbtrnire?
R: Pentru ca proprietile lor, i deci i ale cablurilor, s nu se modifice n timp.
: Cte litere se folosesc pentru simbolizarea domeniului de utilizare al cablurilor?
R: Una sau dou; prima liter este majuscul.
: De unde ncepe simbolizarea nveliurilor unui cablu, de la conductor sau de la exterior?
R: De la conductor spre exterior.
: Ce materiale se folosesc pentru a preveni deteriorarea izolaiei de cauciuc prin solicitri
mecanice?
R: esturi din bumbac, din fire de oel, mtase sau fire sintetice aplicate pe izolaie.
: Ce liter simbolizeaz materialul conductor din aluminiu?
R: A
: De ce trebuie s aib greutate specific mic materialul conductor din structura cablurilor?
R: Pentru a obine maini i aparate electrice uoare.
: Pentru ce material electroizolant se folosete simbolul 2Y?
R: Pentru polietilen.

x Sugestii privind evaluarea


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul
va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii
au atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
planificarea evalurii trebuie s permit desfurarea acesteia ntr-un mediu real, dup un
program stabilit, evitndu-se aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de
timp.
va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n Standardul de Pregtire Profesional.
b. Final:
realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare,
pe baza criteriilor i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizai n
standardul de pregtire profesional al calificrii i care informeaz asupra ndeplinirii
criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare continu:
- fie de observaie;

Domeniul de pregtire profesional: Electric


16
144

- fie test;
- fie de lucru;
- fie de documentare;
- fie de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- portofoliul;
- referatul tiinific;
- proiectul;
- activiti practice;
- teste docimologice.
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:
- proiectul, prin care se evalueaz metodele de lucru, utilizarea corespunztoare a
bibliografiei, materialelor i echipamentelor, acurateea tehnic, modul de organizare a
ideilor i materialelor ntr-un raport. poate fi abordat individual sau de ctre un grup de
elevi.
- portofoliul, care ofer informaii despre rezultatele colare ale elevilor, activitile
extracolare;
- testele sumative, care reprezint un instrument de evaluare complex, format dintr-un
ansamblu de itemi care permit msurarea i aprecierea nivelului de pregtire al elevului.
Ofer informaii cu privire la direciile de intervenie pentru ameliorarea i/ sau
optimizarea demersurilor instructiv-educative.
n parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ i la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii trebuie evaluai numai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul acestui modul.
Se propune un test de evaluare ce vizeaz verificarea nivelului de realizare pentru
urmtoarele rezultate ale nvrii:
R.. 2.1.3. Componentele echipamentelor electrice - Conductoare i cabluri electrice (clasificare i
simbolizare, materiale folosite, domenii de utilizare)
R.. 2.2.7. Identificarea tipurilor constructive de componente utilizate la realizarea echipamentelor
electrice
R.. 2.2.8. Identificarea materialelor utilizate la realizarea componentelor echipamentelor electrice
R.. 2.2.9. Asocierea componentelor echipamentelor electrice cu domeniul de utilizare
corespunztor
R.. 2.2.14. Utilizarea corect a vocabularului de specialitate n procesul de comunicare la locul de
munc.
R.. 2.2.15. Comunicarea/raportarea rezultatelor activitilor desfurate
R.. 2.3.4. Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme
Testul de evaluare are n vedere coninuturile corespunztoare temei Conductoare i
cabluri electrice.

TEST DE EVALUARE

A. Scriei informaia corect care completeaz spaiile libere (20 puncte)


1. Domeniul de utilizare a conductoarelor i cablurilor electrice determin tipul _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
gama de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i frecvene de utilizare.
2. Conductoarele care au seciunea format din mai multe fire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau mpletite se
numesc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
3. nveliul de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ care asigur i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ se numete manta.
4. Materialele de protecie mpotriva aciunii mediului folosite n construcia conductoarelor i
cablurilor electrice pot fi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Domeniul de pregtire profesional: Electric


17
145

5. Litera I utilizat n simbolizarea conductoarelor i cablurilor electrice poate avea semnificaia de


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sau _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

B. Scriei alturat litera corespunztoare rspunsului corect (20 puncte)


1. Cordonul este alctuit din:
a) unul sau mai mai multe conductoare izolate;
b) dou sau mai multe conductoare izolate;
c) unul sau mai multe conductoare neizolate;
d) dou sau mai multe conductoare neizolate.
2. Grupul de litere A utilizat n simbolizarea conductoarelor i cablurilor electrice are semnificaia:
a) conductor de aluminiu;
b) conductor de alam;
c) armtur de srm lat de oel;
d) armtur din srm lat de oel zincat.
3. Materialele electroizolante folosite n construcia conductoarelor i cablurilor electrice trebuie s aib:
a) tensiune de strpungere ct mai mare, pentru ca grosimea izolaiei s fie ct mai mare;
b) tensiune de strpungere ct mai mare, pentru ca grosimea izolaiei s fie ct mai mic;
c) tensiune de strpungere ct mai mic, pentru ca grosimea izolaiei s fie ct mai mare;
d) tensiune de strpungere ct mai mic, pentru ca grosimea izolaiei s fie ct mai mic.
4. Fa de cupru, aluminiul are:
a) rezistivitate electric mai mic i rezisten mecanic mai mic;
b) rezistivitate electric mai mic i rezisten mecanic mai mare;
c) rezistivitate electric mai mare i rezisten mecanic mai mic;
d) rezistivitate electric mai mare i rezisten mecanic mai mare.
5. Fa de aluminiu, cuprul are:
a) rezisten la coroziune mai mare i greutate specific mai mare;
b) rezisten la coroziune mai mic i greutate specific mai mic;
c) rezisten la coroziune mai mic i greutate specific mai mare;
d) rezisten la coroziune mai mare i greutate specific mai mic.

C. Notai n dreptul fiecrui enun, litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau litera
F, dac apreciai c enunul este fals (10 puncte):
1. n construcia conductoarelor i cablurilor electrice, aluminiul se poate utiliza att ca material
conductor, ct i ca material de protecie.
2. Simbolizarea conductoarelor i cablurilor electrice se efectueaz cu litere sau grupe de litere
care descriu, de la exterior spre conductor, nveliurile conductorului sau cablului respectiv.
3. Materialele electroizolante utilizate n construcia conductoarelor i cablurilor electrice trebuie
s aib rezistena la mbtrnire mare pentru a garanta sigurana n exploatare a conductoarelor.
4. Oelul, bronzul i alama se folosesc n construcia conductoarelor i cablurilor electrice pentru
c au rezistena mecanic mare.
5. Cablurile pentru instalaii electrice fixe se simbolizeaz cu litera f.

D. Reformulai propoziiile false identificate la punctul C astfel nct acestea s fie adevrate
(10 puncte).

E. Rspundei la urmtoarele cerine (20 puncte):


1. Numii trei domenii de activitate n care se utilizeaz conductoarele i cablurile electrice.

Domeniul de pregtire profesional: Electric


18
146

2. Enumerai tipurile constructive de conductoare electrice.

3. Ce materiale metalice se utilizeaz ca materiale de protecie mpotriva deteriorrii cablurilor?

4. Cum se simbolizeaz un conductor de aluminiu, pentru instalaii fixe, cu izolaie din polietilen?

5. Care este materialul de impregnare cel mai utilizat n construcia conductoarelor i cablurilor
electrice?

F. Rezolvai aritmogriful urmtor: (10 puncte)

A
a
b
c
d
e
f
g
h
i

x Bibliografie
1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. https://sites.google.com/site/profesoringiner/proiecte/mariale-personale/materiale-
electrotehnice
3. Standarde de pregtire profesional pentru calificrile de nivel 4, domeniul de pregtire
profesional Electric
4. Fetia I, Fetia A, Materiale electrotehnice i electronice, Manual pentru clasa a IX-a,
Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1997
5. Hilohi S, Popescu M, Instalaii i echipamente electrice, Tehnologia meseriei, Manual
pentru licee industriale, clasele a IX-a i a X-a, Editura Didactic i Pedagogic
Bucureti, 1995
6. Husu A.G., Olariu M.I., Olariu N., Materiale Electrotehnice - Curs, Editura Bibliotheca,
Bucureti, 2010
7. Mare F, Zaharciuc V, Stoian C, Manual pentru cultura de specialitate pentru coala de
Arte i Meserii, domeniul Electric, clasa a IX-a, Editura Economic Preuniversitaria,
Bucureti, 2004
8. Notingher P.V., Dumitran L.M., Materiale Electrotehnice - Curs, Editura Matrixrom,
Bucureti, 2015

Domeniul de pregtire profesional: Electric


19
147

MODUL III. MSURRI ELECTRICE N CURENT CONTINUU

x Not introductiv

Modulul Msurri electrice n curent continuu, component a ofertei educaionale


(curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Electric, face
parte din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt
liceal, filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 108 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an laborator tehnologic

Modulul Msurri electrice n curent continuu este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Electric sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel
superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 3. MSURAREA MRIMILOR
ELECTRICE N CURENT CONTINUU
Rezultate ale nvrii (codificate Coninuturile nvrii
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
3.1.1. 3.2.1. 3.3.6. Mrimi electrice din circuitele de c.c. (definire, uniti
3.2.2. de msur, multipli i submultipli, transformri ale
3.2.25. unitilor de msur):
3.2.26. - intensitatea curentului electric;
- tensiunea electric;
- rezistena electric;
- puterea electric;
- energia electric.
3.1.2. 3.2.3. 3.3.6. Elemente de circuit electric (definire, simbol general,
3.2.4. mrime caracteristic):
3.2.25. - rezistoare;
- condensatoare;
- bobine;
- surse electrice.
3.1.3. 3.2.5. 3.3.1. Legi i teoreme pentru determinarea mrimilor electrice
3.2.25. 3.3.2. din circuitele de c.c. (enun, relaii matematice):
3.2.26. 3.3.6. - Legea lui Ohm
- Legea lui Joule-Lentz
- Teoremele lui Kirchhoff
3.1.4. 3.2.6. 3.3.1. Circuite electrice simple de curent continuu
3.2.7. 3.3.2. - circuite cu rezistoare/condensatoare asociate serie,
3.2.8. 3.3.6. paralel i mixt (schema electric, relaii de calcul
3.2.25. pentru rezistena/ capacitatea echivalent);
3.2.26.
Domeniul de pregtire profesional: Electric
20
148

- divizoare de tensiune i curent (schema electric,


relaii de calcul pentru tensiuni/ cureni).
3.1.5. 3.2.9. 3.3.1. Procesul de msurare i componentele sale
3.2.10. 3.3.2. Componentele procesului de msurare:
3.2.11. 3.3.6. - msurand;
3.2.25. - mijloace de msurare;
3.2.26. - metode de msurare.
Erori de msurare:
- tipuri de erori;
- cauzele apariiei erorilor de msurare;
- relaii matematice de determinare.
3.1.6. 3.2.12. 3.3.1. Aparate analogice i digitale pentru msurarea
3.2.13. 3.3.2. mrimilor electrice (ampermetre, voltmetre,
3.2.14. 3.3.6. ohmmetre/megohmmetre, wattmetre, multimetre):
3.2.15. - elementele panoului frontal al aparatelor;
3.2.16. - marcarea aparatelor de msurat analogice;
3.2.25. - domenii de msurare ale aparatelor;
3.2.26. - constanta aparatelor analogice.
Soft-uri educaionale pentru studiul aparatelor analogice
i digitale de msur
3.1.7. 3.2.17. 3.3.1. Msurarea mrimilor electrice n circuitele de c.c.
3.2.18. 3.3.2. (scheme de montaj, reglaje pregtitoare ale aparatelor,
3.2.19. 3.3.3. citirea indicaiilor, prelucrare i interpretare rezultate):
3.2.20. 3.3.4. Msurarea intensitii curentului electric continuu cu
3.2.21. 3.3.5. ampermetrul i multimetrul
3.2.22. 3.3.6. Msurarea tensiunii electrice n c.c. cu voltmetrul i
3.2.25. multimetrul
3.2.26. Msurarea rezistenei electrice cu montajul volt-
ampermetric, cu ohmmetrul/ multimetrul i cu
puntea Wheatstone
Msurarea puterii electrice n c.c. cu montajul volt-
ampermetric i cu wattmetrul
Norme SSM i PSI specifice msurrii mrimilor
electrice
Soft-uri educaionale pentru simularea msurrii
mrimilor electrice n circuitele de c.c.
3.1.8. 3.2.23. 3.3.1. Extinderea domeniului de msurare al aparatelor
3.2.24. 3.3.2. analogice n circuitele de c.c. (scheme de montaj, relaii
3.2.25. 3.3.6. matematice):
3.2.26. - extinderea domeniului de msurare la ampermetre
cu ajutorul untului;
- extinderea domeniului de msurare la voltmetre cu
ajutorul rezistenei adiionale.

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):
Aparate de msurat analogice i digitale: ampermetre, voltmetre, ohmmetre, puni
Wheatstone, wattmetre, multimetre

Domeniul de pregtire profesional: Electric


21
149

unt, rezisten adiional


Surse de c.c., rezistoare, bobine, condensatoare, conductoare de legtur
Soft educaional
Echipament individual de securitatea muncii

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Msurri electrice n curent continuu trebuie s fie abordate
ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Msurri electrice n curent continuu are o structur flexibil, deci poate
ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se
recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practic din unitatea de nvmnt sau de la agentul economic, dotate conform recomandrilor
precizate n unitile de rezultate ale nvrii, menionate mai sus.
Pregtirea practic n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din
unitatea de nvmnt sau de la agentul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii/ competenelor de specialitate.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, pe exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, pe transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
- mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal, instruirea
programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile ce solicit
efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
- folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele
cunoaterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
- nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
- elaborarea de referate interdisciplinare;
- activiti de documentare;
- vizionri de materiale video (casete video, cd/ dvd uri);
- problematizarea;
- demonstraia;
- investigaia tiinific;
- nvarea prin descoperire;
- activiti practice;

Domeniul de pregtire profesional: Electric


22
150

- studii de caz;
- jocuri de rol;
- simulri;
- elaborarea de proiecte;
- activiti bazate pe comunicare i relaionare;
- activiti de lucru n grup/ n echip.

Ca metod didactic interactiv utilizat n activitile de nvare se exemplific cu metoda


"Turul galeriei".
Turul galeriei este o metod ce poate fi utilizat n recapitularea ct i n consolidarea
cunotinelor. Utilizarea metodei are n vedere:
Problema
- Cum se pot utiliza la maximum spaiile de expunere din sala de curs/laborator i cum se pot
obine materiale care merit expuse?
Provocarea:
- Organizarea spaiilor de expunere n sala de curs care s susin procesul de nvare al
tuturor elevilor i s le rsplteasc succesele.
Ce se poate face?
- Crearea unor afie care s fie reprezentative pentru diferite teme din curriculum
- Expunerea lucrrile elevilor care sunt reprezentative
- Schimbarea frecvent a lucrrilor expuse
Turul galeriei presupune parcurgerea unor anumii pai:
1. brainstorming individual;
2. interviu de grup;
3. producerea planelor,
4. susinerea produselor de ctre un raportor;
5. afiarea produselor;
6. efectuarea turului galeriei;
7. dezbaterea
Pentru a realiza galeria i apoi turul acesteia se procedeaz astfel:
- se grupeaz elevii n 3-5 grupe, numerotate corespunztor;
- fiecare grup primete o fia de lucru care conine tema de rezolvat i o foaie A2/A3 pe care
vor rezolva sarcinile de lucru;
- elevii sunt lsai s lucreze 20-35 de min., reamintindu-le s scrie numrul grupului i s
semneze;
- un secretar, ales de elevii grupei, noteaz rezultatele brainstormingului pe o coal de hrtie
(de preferat ct mai mare), folosind markere de diferite culori;
- eful/raportorul grupei susine produsul realizat n faa celorlalte grupe;
- posterele/afiele sunt apoi expuse n diferite locuri din clas, accesibile elevilor i la anumite
distane, n ordinea cresctoare a numrului grupei, realiznd o galerie;
- dup expunerea produselor obinute, fiecare grup examineaz cu atenie produsele celorlalte
grupe. La nceput, grupul 1 va fi n faa afiului grupei cu numrul 2, grupa 2 n faa afiului
grupei cu numrul 3, .a.m.d.;
- grupele se rotesc de la un produs la altul, se discut i, eventual, se noteaz comentariile,
neclaritile, ntrebrile care vor fi adresate celorlalte grupe.
Dup turul galeriei, fiecare grup rspunde la ntrebrile celorlali i clarific unele aspecte
solicitate de colegi, apoi i reexamineaz propriile produse prin comparaie cu celelalte. n acest
mod, prin feed-back-ul oferit de colegi, are loc nvarea i consolidarea unor cunotine, se
valorizeaz produsul activitii n grup i se descoper soluii alternative la aceeai problem sau la
acelai tip de sarcin.
Exemple de teme care pot fi realizate utiliznd "Turul galeriei":
Domeniul de pregtire profesional: Electric
23
151

- mrimi electrice din circuitele de c.c.;


- msurarea rezistenei electrice;
- msurarea puterii electrice;
Se consider c nivelul de pregtire este realizat corespunztor, dac poate fi
demonstrat fiecare dintre rezultatele nvrii.

x Sugestii privind evaluarea


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul
va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii
au atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n Standardul de Pregtire Profesional.
b. Final:
realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare,
pe baza criteriilor i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizai n
standardul de pregtire profesional al calificrii i care informeaz asupra ndeplinirii
criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.
Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:
- fie de observaie;
- fie test;
- fie de lucru;
- fie de documentare;
- fie de autoevaluare/ interevaluare;
- eseul;
- portofoliul;
- referatul tiinific;
- proiectul;
- activiti practice;
- teste docimologice.
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:
- proiectul,
- studiul de caz,
- portofoliul,
- testele sumative.
n parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ i la final de tip sumativ
pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii trebuie evaluai numai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul acestui modul.
Se propune urmtorul test de evaluare ce vizeaz verificarea nivelului de nsuire a
urmtoarelor rezultate ale nvrii:
R.. 3.1.6. Aparate analogice i digitale pentru msurarea mrimilor electrice (simboluri folosite
pentru marcarea aparatelor analogice, domenii de msurare, constanta aparatelor
analogice, panoul frontal al aparatelor, soft educaional)
R.. 3.2.12. Decodificarea simbolurilor folosite pentru marcarea aparatelor analogice de msurat

Domeniul de pregtire profesional: Electric


24
152

R.. 3.2.13. Selectarea aparatelor de msurat, n funcie de mrimea electric de msurat i domeniul
de variaie al acesteia
R.. 3.2.14. Determinarea constantei aparatelor analogice
R.. 3.2.15. Identificarea elementelor panoului frontal al aparatelor analogice/ digitale
R.. 3.2.25. Utilizarea corect a vocabularului de specialitate n procesul de comunicare la locul de
munc
R.. 3.2.26. Comunicarea rezultatelor activitilor desfurate
R.. 3.3.6. Asumarea iniiativei n rezolvarea unor probleme

TEST DE EVALUARE

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

SUBIECTUL I 30 puncte
I.1. Pentru fiecare dintre enunurile urmtoare, scriei pe foaia de rspuns litera corespunztoare
rspunsului corect: 10p
1. Aparatul ce poate fi utilizat pentru msurarea unui curent de 0.18 A dintr-un circuit
alimentat de la o surs de tensiune continu este:
a) un ampermetru de c.c. cu domeniul de msurare 0.1 A;
b) un voltmetru de c.c. cu domeniul de msurare 0.2 kV;
c) un ampermetru de c.a. cu domeniul de msurare 0.5 A;
d) un ampermetru de c.c. cu domeniul de msurare 0.2 A.

2. Simbolul de marcare al aparatelor magnetoelectrice este:

a) b) c) d)

I.2. n coloana A sunt enumerate aparate electrice de msurat, iar n coloana B, mrimi electrice.
Scriei pe foaia de rspuns asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera
corespunztoare din coloana B. 20p

A. Aparate electrice de msurat B. Mrimi electrice


a. tensiunea electrica
1. ampermetru
b. energia electric
2. voltmetru
c. rezistena electric
3. ohmmetru
d. intensitatea curentului electric
4. wattmetru
e. puterea electric

SUBIECTUL II 40 puncte
n figura 1 este prezentat cadranul unui aparat analogic, iar n figura 2 panoul frontal al unui
multimetru digital.
a) precizai semnificaia simbolurilor de pe cadranul aparatului analogic din fig.1; 20p

Domeniul de pregtire profesional: Electric


25
153

b) identificai elementele numerotate cu cifrele 1-2-3-5-6-7 de pe


panoul frontal al multimetrului digital din fig.2; 12p
c) precizai pe ce domenii trebuie poziionat comutatorul de
funcii-4 din fig.2, dac se dorete msurarea unor rezistene
cu valori de ordinul sutelor de kiloohmi. 8p

Fig. 1 Fig. 2

SUBIECTUL III 20 puncte


Pentru un wattmetru se dau urmtoarele date:
1) UN1= 150 V, IN1= 5A i N1= 150 diviziuni;
2) UN2= 300 V, IN2= 2,5A i N2= 75 diviziuni.
Calculai constanta wattmetrului, n ambele situaii.

OBS. Testul de evaluare cuprinde punctaje alocate fiecrui subiect. Rmne la latitudinea
profesorului modul n care realizeaz baremul detaliat.

x Bibliografie
1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. Standarde de pregtire profesional pentru calificrile de nivel 4, domeniul de pregtire
profesional Electric
3. Isac E., Msurri electrice i electronice, Manual pentru clasele a X-a, a XI-a, a XII-a,
Editura Didactic i Pedagogic, 1999, Bucureti
4. Mare F., .a., Domeniul electric, clasa a X-a, Electrotehnic i msurri electrice,
Editura ART GRUP EDITORIAL, Bucureti, 2006
5. Mare F., Cosma D.I., Msurri electrice, Manual pentru clasa a IX-a, Editura CD
Press, Bucureti, 2010
6. Tnsescu M., Gheorghiu T., Gheu C., Msurri tehnice, Manual pentru clasa a X-a,
Ed. Aramis, 2005, Bucureti

Domeniul de pregtire profesional: Electric


26
154

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a

NVMNT LICEAL FILIER TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: CHIMIE INDUSTRIAL

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


1
155

GRUPUL DE LUCRU:
IFAN LILIANA Dr. ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Costin D.
Neniescu, Bucureti
MANOLE LIVIA AURORA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Lazr Edeleanu,
Municipiul Ploieti
RUS ANA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Lazr Edeleanu,
Municipiul Ploieti
TUREAN SILVIA CORINA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Ana Aslan, Cluj-
Napoca

COORDONARE C.N.D..P.T.:

FLORENA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum


LILIANA DRGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


2
156

NOT DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniului de pregtire profesional
CHIMIE INDUSTRIAL:
1. Tehnician chimist de laborator
2. Tehnician n chimie industrial

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale (URI)
UR 1 Pregtirea materiilor prime i a MODUL I Materii prime i materiale din
materialelor auxiliare din industria chimic industria chimic
UR 2 Exploatarea utilajelor mecanice i MODUL II Utilaje i operaii mecanice i
hidrodinamice din industria chimic hidrodinamice din industria chimic

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


3
157

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a
nvmnt liceal filiera tehnologic
Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: CHIMIE INDUSTRIAL

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Materii prime i materiale din industria chimic


Total ore /an: 198
din care: Laborator tehnologic 54
Instruire practic -

Modul II. Operaii i utilaje mecanice i hidrodinamice din industria chimic


Total ore /an: 126
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic 18

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/ la operatorul
economic/ instituia public partener.

* Denumirea i coninutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt


n parteneriat cu operatorul economic/ instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


4
158

MODUL I: MATERII PRIME I MATERIALE DIN INDUSTRIA CHIMIC

x Not introductiv

Modulul Materii prime i materiale din industria chimic, component a ofertei educaionale
(curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Chimie
industrial, face parte din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a
IX-a, nvmnt liceal, filier tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 198 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
54 ore/an laborator tehnologic

Modulul Materii prime i materiale din industria chimic este centrat pe rezultate ale nvrii
i vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una
din ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Chimie industrial sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare
de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1. PREGTIREA
MATERIILOR PRIME I A
MATERIALELOR AUXILIARE
DIN INDUSTRIA CHIMIC Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii (codificate
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. Proces tehnologic, materii prime, materiale, produs finit;
1.2.2. 1.3.2. flux tehnologic i schem tehnologic; simboluri
1.2.3. 1.3.3. convenionale ale utilajelor din industria chimic.
1.2.4.
1.2.16.
1.1.2. 1.2.5. 1.3.1. Materii prime i materiale pentru industria chimic
1.1.3. 1.2.6. 1.3.2. 9 Materii prime naturale anorganice: minereuri, ap,
1.2.7. 1.3.3. aer
1.2.16. 9 Materii prime naturale organice: lemn, crbune,
iei, gaze naturale
9 Materiale auxiliare: ap, abur

Criterii de clasificare a materiilor prime n funcie de


9 origine;
9 stare de agregare;
9 compoziie.

Proprieti ale materiilor prime :


9 minereuri: compoziie, coninut n substane utile
9 apa : gust, miros, temperatur, culoare, pH,
cantitate de suspensii
9 aer: compoziia aerului
9 lemn: compoziie, umiditate, densitate
Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial
5
159

9 crbune: compoziie, umiditate, coninut de


cenu, puterea calorific
9 iei: aspect, culoare, densitate, vscozitate
9 gaze naturale: compoziie
Procedee de prelucrare a minereurilor: concentrarea
prin flotaie
Procedee de tratare a apei: purificarea apei
(sedimentare, decantare, limpezire cu coagulani,
filtrare); dedurizarea apei, demineralizarea apei
Procedee de prelucrare a lemnului: distilarea uscat
Procedee de prelucrare a crbunilor: cocsificarea
Procedee de prelucrare a ieiului: distilare
atmosferic i distilare n vid (principiul proceselor,
scheme bloc, produse obinute)
Utilizrile materiilor prime :
9 minereuri (calcar, pirit, bauxit, sare gem),
metale, compui anorganici
9 apa: mediu de reacie, reactant, solvent, agent
termic, alimentaie, irigaii
9 aer: materie prim pentru oxigen, azot, agent de
transport
9 lemn: combustibil, fabricarea celulozei
9 crbuni: combustibil, cocs
9 iei: carburani, lubrifiani
9 gaze naturale: gaz de sintez, combustibil
1.1.4. 1.2.8. 1.3.1. Metode de analiz a materiilor prime din industria
1.2.9 1.3.2. chimic.
1.2.10. 1.3.3. Instrumente i aparatur de laborator.
1.2.11. Prelevarea probelor (gazoase, lichide, solide).
1.2.12. Pregtirea probelor de materii prime pentru
1.2.13. determinri fizice. Mrunire, nclzire i rcire,
1.2.14. dizolvare, precipitare, decantare, filtrare, evaporare
1.2.15. (definirea operaiei, ustensile, mod de lucru, factori
1.2.16. care influeneaz operaia).
1.2.17. Determinarea unor proprieti ale materiilor prime din
industria chimic:
9 apa : gust, miros, temperatur, culoare, pH,
cantitate de suspensii
9 lemn : umiditate, densitate
9 crbune : umiditate, coninut de cenu
9 iei : aspect, densitate, vscozitate

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

- manuale colare
- softuri educaionale (programe de simulare a funcionrii utilajelor)
- echipament individual de protecie, echipament de lucru
- aparatur de laborator tehnologic: balane, cilindri gradai, densimetre, vscozimetre,
manometre, termometre, debitmetre)
- laborator tehnologic dotat cu utilaje funcionale specifice industriei chimice

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


6
160

- utilaje/ instalaii de laborator necesare pentru efectuarea operaiilor de exploatare


specifice utilajelor tip

x Sugestii metodologice

Coninuturile modulului Materii prime i materiale din industria chimic trebuie s fie
abordate ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al
elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Materii prime i materiale din industria chimic are o structur flexibil, deci poate
ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se
recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practic din unitatea de nvmnt sau de la operatorul economic, dotate conform recomandrilor
menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activiti de documentare
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri)
x Problematizarea
x Demonstraia
x Investigaia tiinific
x nvarea prin descoperire
x Activiti practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


7
161

x Simulri
x Elaborarea de proiecte
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare
x Activiti de lucru n grup/ n echip

Spre exemplificare se propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de predare nvare


Metoda cubului pentru activitatea de nvare care vizeaz urmtoarele rezultate ale nvrii:

1.1.2. Materii prime naturale anorganice i procedee de prelucrare i tratare a acestora


1.1.3. Materii prime naturale organice i procedee de prelucrare i tratare a acestora
1.2.5. Clasificarea materiilor prime naturale anorganice i organice din industria chimic
1.2.6. Descrierea unor procese tehnologice de prelucrare a materiilor prime naturale anorganice i
organice din industria chimic
1.2.7. Prezentarea importanei produselor rezultate prin prelucrarea materiilor prime din industria
chimic
1.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor de la locul de
munc
Timp de lucru 50 minute

Tipul activitii: Pentru realizarea acestei activiti vei folosi metoda cubului.

Imaginile de mai jos reprezint ase materii prime naturale folosite n industria chimic:

1 2 3

4 5 6
Sarcinile de lucru pentru aceast activitate sunt urmtoarele:
1. recunoaterea i denumirea materiei prime
2. compoziia chimic (din ce este format) a materiei prime
3. caracterizarea materiei prime (stare de agregare, origine)
4. procesul de prelucrare sau tratare al materiei prime
5. produse rezultate prin prelucrare
6. precizarea utilizrilor materiilor prime
Pentru realizarea acestei activiti vei folosi metoda cubului.
Etapele metodei sunt urmtoarele:
Se formeaz grupe de cte 5 elevi

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


8
162

Se repartizeaz cte o materie prim, prin


tragere la sori dup numrul imaginii, 1
fiecrei grupe materie
prim
Se alege un lider care s coordoneze
activitatea
Sarcina de lucru 1 se rezolv mpreun de toi
membrii grupului 2
Fiecare membru al grupului primete o foaie compoziie
de hrtie de form ptrat ce va constitui, n chimic
final, o fa a cubului
Pe fiecare foaie se rezolv cte o sarcin de
lucru din cele enumerate n enun (de la 2 la 3 4 5
6) caracte- proces de produse
Se mpart activitile ntre membrii grupului: rizare prelucrare rezultate
cte o sarcin de lucru (de la 2 la 6) pentru
fiecare membru al grupului (eventual prin
tragere la sori), inclusiv liderului
6
Pe foaia de hrtie primit fiecare elev rezolv
utilizri
sarcina de lucru ce ia revenit
Liderul coordoneaz i verific desfurarea
aciunii
Dup rezolvarea sarcinilor se construiete
cubul
Cubul desfurat arat ca cel din desen, pe fiecare fa se rezolv cte o sarcin
Fiecare grup realizeaz un cub, pentru fiecare materie prim va rezulta un cub
Lucrarea n forma final va fi afiat pe tabl (foile scrise de elevi se pot lipi pe o coal de
hrtie mare sub form de cub desfurat).

x Sugestii privind evaluarea


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare
i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i
atitudinilor.

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie
x Fie test
x Fie de lucru
x Fie de documentare
x Fie de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial
9
163

x Referatul tiinific
x Proiectul
x Activiti practice
x Teste docimologice
x Lucrri de laborator/practice

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative

Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip


sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Exemplu de activitate de evaluare:

FI DE EVALUARE

ACTIVITATEA : Clasificarea materiilor prime folosite n industria chimic


Obiectivul activitii: Activitatea v nv s recunoatei i s clasificai materiile prime
folosite n industria chimic
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 30 minute

Lista de mai jos cuprinde materii prime i materiale pentru industria chimic:
x crbuni, alcooli, aer, celuloz, iei, minereuri, grsimi animale, gaze naturale,
hidrocarburi aromatice, ap, grsimi vegetale (uleiuri), monomeri, acizi grai, lemn.

Sarcini de lucru:
1. Pentru fiecare din cerinele de mai jos (1 - 3), scriei pe foaia de rspuns litera
corespunztoare rspunsului corect:
2. Materia prim:
a. se regsete n produsul finit n forma ei iniial
b. nu se regsete n produsul final
c. se regsete n produsul final, dar nu n forma ei iniial
d. nu are nici o legtur cu produsul finit
2. La alegerea unui proces de fabricaie conteaz:
a. principalii furnizori de energie
b. calitatea materiei prime, accesibilitatea i costul ei
c. fluxul tehnologic
d. calitatea produsului intermadiar i starea lui de agregare
3. Dintr-o singur materie prim se pot fabrica:
a. doar dou produse
b. numai unicate
c. mai multe materii auxiliare
d. mai multe produse
(15 puncte)

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


10
164

I. Din lista de materii prime enumerate mai sus, selectai pe cele care pot fi i materii auxiliare.

(15 puncte)
II. Clasificai materiile prime din list dup origine: mineral, vegetal, animal, completnd
imaginea:

MINERAL

VEGETAL

ANIMAL

(15 puncte)

III. Clasificai materiile prime din list dup provenien: naturale, sintetice (industriale
intermediare), completnd imaginea:

NATURALE

SINTETICE
(15 puncte)

IV. Clasificai materiile prime din list dup starea de agregare: gaze, lichide, solide, completnd
imaginea

GAZ

LICHID

SOLID

(15 puncte)

V. Clasificai materiile prime din list dup compoziia chimic: organice, anorganice, completnd
imaginea

ORGANICE

ANORGANICE
(15 puncte)

Not : se acord 10 puncte din oficiu

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


11
165

x Bibliografie

1. M.M. Marincescu, A. Buchman - Auxiliar curricular Materii prime i materiale pentru


industria chimic; MECT - Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03, noiembrie
2008;
2. M. Istrate Auxiliar curricular Materii prime naturale organice n industria chimic;
MEC - Programul PHARE TVET RO 2002/1000-586.01.02.01.01, 2005;
3. O.Cosma, L. Bertelan, C. Ptrulescu, R. Lixandru, C. Neacu, A. Rus, M. Petcu, G. Popescu, M.
Stnil, D. Stnescu, L. Manole, M. Vintil, Manual de pregtire teoretic de baz Chimie
Industrial, Ed. Oscar Print, Bucureti, 2000;
4. C. Neacu, L. Dobre, M Miriescu, R. Dragomir, M. Petrreanu, L. Manole, G. Sptrelu,
Pregtire de baz n Chimie industrial - Manual de instruire practic, Ed. Oscar Print,
Bucureti, 2000;
5. M. Teodorescu, Tehnologia fabricrii i prelucrrii produselor chimice, Manual pentru
clasele a IX-a i a X-a, licee cu profil de chimie industrial, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1995.
6. A. Dulca, A. Vidracu, Tehnologie chimic, manual pentru clasa a X-a, Ed. Didactic i
Pedagogic, Bucureti, 1990.
7. I. Niculescu, A. Dulc, T. Rodeanu, A. Vidracu, Tehnologia fabricrii i prelucrrii
produselor chimice, manual pentru clasele a IX-a i a X-a, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1990.
8. L. Vldescu, M. Teodorescu, Chimie analitic i analize tehnice, manual pentru clasa a XI-a,
Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1994.
9. http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83
10. http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
11. http://www.wikipedia.org/
12. www.tvet.ro

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


12
166

MODUL II: UTILAJE I OPERAII MECANICE I HIDRODINAMICE DIN


INDUSTRIA CHIMIC

x Not introductiv

Modulul Utilaje i operaii mecanice i hidrodinamice din industria chimic, component a


ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire
profesional Chimie industrial, face parte din cultura de specialitate i pregtirea practic
sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filier tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 126 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
36 ore/an laborator tehnologic
18 ore/an instruire practic

Modulul Utilaje i operaii mecanice i hidrodinamice din industria chimic este centrat pe
rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe
piaa muncii n una din ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale
de nivel 4, din domeniul de pregtire profesional Chimie industrial sau n continuarea pregtirii
ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 2. EXPLOATAREA
UTILAJELOR MECANICE I
HIDRODINAMICE DIN
INDUSTRIA CHIMIC Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii (codificate
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. x Mrimi fizice i uniti de msur
2.2.2. 2.3.2. - Mrimi fundamentale
2.2.3. - Mrimi derivate
2.2.4. - Sisteme de uniti de msur
2.2.5. - Elemente de calcul tehnic (tabele, grafice,
2.2.6. diagrame, nomograme)
2.2.7. - Mrimi fizice specifice proceselor din industria
2.2.17. chimic i uitile de msur corespunztoare
2.2.18. acestora.
- masa
- volum
- densitate
- debit masic
- debit volumetric
- presiune
- temperatur
- vscozitate
x Instrumente de msurare a mrimilor fizice specifice
proceselor din industria chimic
- balane
- cilindri gradai

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


13
167

- densimetre
- vscozimetre
- debitmetre
- manometre
- termometre
2.1.2. 2.2.8. 2.3.1. x Operaii unitare
2.2.9. 2.3.2. - Definiie
2.2.16. - Clasificare
2.2.17. - Bilan de materiale

2.1.3. 2.2.10. 2.3.1. x Utilaje i operaii mecanice


2.2.11. 2.3.2. - Mrunirea
2.2.12. definiie,
2.2.13. gradul de mrunire,
2.2.14. utilaje: concasorul cu cilindri, moara cu bile
2.2.15. principiul de funcionare al utilajului
2.2.17. - Clasarea
2.2.18. definiie,
utilaje: site, ciur rotativ, separator pneumatic
principiul de funcionare al utilajelor
- Transportul solidelor
utilaje: transportor cu band, transportor elicoidal,
elevator
principiul de funcionare al utilajelor
- Depozitarea solidelor
utilaje: siloz, buncr
- Dozarea solidelor
utilaj: dozator celular
principiul de funcionare al utilajului
- Exploatarea i ntreinerea utilajelor specifice operaiilor
mecanice
pornirea utilajelor
supravegherea funcionrii utilajelor
oprirea utilajelor
ntreinerea utilajelor
incidente funcionale ce pot aprea n exploatarea
utilajelor
- Norme de securitate i sntate n munc la exploatarea
utilajelor specifice operaiilor mecanice.

2.1.4. 2.2.10. 2.3.1. x Utilaje i operaii hidrodinamice


2.2.11. 2.3.2. - Transportul lichidelor
2.2.12. utilaje: pompa cu piston cu simplu efect, pompa
2.2.13. centrifug monoetajat, pompa rotativ cu roi
2.2.14. dinate
2.2.15. principiul de funcionare al utilajelor
2.2.16. - Transportul i comprimarea gazelor:
2.2.17. compresor centrifugal,
2.2.18. principiul de funcionare al utilajului
- Amestecarea materialelor
utilaje: agitatoare mecanice-cu brae, tip ancor,
tip elice

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


14
168

principiul de funcionare al utilajelor


- Separarea amestecurilor eterogene gaz-solid
utilaje: ciclon, filtru cu saci
principiul de funcionare al utilajelor
- Separarea amestecurilor eterogene lichid-solid
sedimentare, decantare, centrifugare, filtare
utilaje: decantorul conic continuu, filtru pres,
centrifug decantoare; bilan de materiale
principiul de funcionare al utilajelor
- Exploatarea i ntreinerea utilajelor specifice operaiilor
hidrodinamice
- pornirea utilajelor
- supravegherea funcionrii utilajelor
- oprirea utilajelor
- ntreinerea utilajelor
- incidente funcionale ce pot aprea n exploatarea
utilajelor
-Norme de securitate i sntate n munc la
exploatarea utilajelor specifice operaiilor hidrodinamice.

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

- manuale colare
- softuri educaionale specifice domeniului chimie industrial (programe de simulare a
funcionrii utilajelor)
- echipament individual de protecie, echipament de lucru
- aparatur de laborator tehnologic: balane, cilindri gradai, densimetre, vscozimetre,
manometre, termometre, debitmetre)
- laborator tehnologic dotat cu utilaje funcionale specifice industriei chimice
- utilaje/ instalaii de laborator necesare pentru efectuarea operaiilor de exploatare specifice
utilajelor tip

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Utilaje i operaii mecanice i hidrodinamice din industria chimic
trebuie s fie abordate ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de
pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Utilaje i operaii mecanice i hidrodinamice din industria chimic are o structur
flexibil, deci poate ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice. Pregtirea se recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate,
ateliere de instruire practic din unitatea de nvmnt sau de la operatorul economic, dotate
conform recomandrilor menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


15
169

Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activiti de documentare
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri)
x Problematizarea
x Demonstraia
x Investigaia tiinific
x nvarea prin descoperire
x Activiti practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulri
x Elaborarea de proiecte
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare
x Activiti de lucru n grup/ n echip

Exemplu de activitate de nvare care vizeaz rezultatele nvrii :

2.1.4.Utilaje i operaii hidrodinamice


2.2.9.Citirea unei scheme de funcionare a utilajelor specifice industriei chimice
2.2.10.Identificarea utilajelor tip i a prilor lor componente specifice operaiilor mecanice i
hidrodinamice din industria chimic
2.2.11.Prezentarea principiului de funcionare a utilajelor mecanice i hidrodinamice din industria
chimic
2.2.12.Utilizarea documentaiei tehnice (n limba romn i n limbi strine) n vederea identificrii
unui utilaj i a precizrii rolului acestuia ntr-o instalaie din industria chimic
2.2.15.Identificarea incidentelor funcionale ce pot aprea n exploatarea utilajelor mecanice i
hidrodinamice din industria chimic
2.2.17.Utilizarea corect a vocabularului comun i a celui de specialitate
2.2.18.Comunicarea / Raportarea rezultatelor activitilor profesionale desfurate

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


16
170

2.3.1.Colaborarea, la locul de munc, cu membrii echipei de lucru, n scopul ndeplinirii sarcinilor,


respectnd normele de securitate i sntate n munc, aprare mpotriva incendiilor i protecia
mediului specifice locului de munc

ACTIVITATEA : ntocmire FI TEHNOLOGIC


Obiectivul activitii: Activitatea v d posibilitatea s adunai informaii despre pompele
utilizate la transportul lichidelor, s le selectai, s le ordonai i s le organizai i s aflai alte
aspecte despre acestea.
Nume elev:
Data: Timp de lucru: 6 ore
Lucrai individual!
Sarcinile de lucru pentru aceast activitate sunt urmtoarele:
1. Completai fia tehnologic de mai jos
2. Comparai observaiile fcute n fia voastr att cu cele ale colegilor care au realizat aceeai
fi tehnologic ca i voi, ct i cu cele observate n instalaiile tehnologice
3. Facei corecturile (pe fiele voastre) cu alt culoare pentru a vedea mai bine unde ai greit
x Identificai traseele fluidelor din cadrul instalaiei n care v desfurai instruirea practic.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________
x Identificai culoarea pentru fiecare conduct funcie de fluidul vehiculat. Completai tabelul
de mai jos:
Traseul / Fluid Temperatura Culoarea
conducta transportat fluidului conductei

Observaii ale profesorului/ coordonatorului de practic/ tutorelui de practic_________________


_______________________________________________________________________________

x Sugestii privind evaluarea


Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
c. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


17
171

d. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare
i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i
atitudinilor.

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie
x Fie test
x Fie de lucru
x Fie de documentare
x Fie de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul tiinific
x Proiectul
x Activiti practice
x Teste docimologice
x Lucrri de laborator/practice

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative
Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip
sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.
Exemplu de activitate de evaluare:
ACTIVITATEA : FI DE LUCRU
Obiectivul activitii: Evaluarea fiei de lucru are ca obiectiv evaluarea rezultatelor nvrii
enumerate la activitatea de nvare prezentat mai sus
Numele elevului:
Data: Timp de lucru: 60 minute
Lucrai n echip !
Sarcina de lucru : Completai tabelul de mai jos cu defeciunile aprute n timpul funcionrii
pompelor centrifuge i remedierea lor, conform exemplului dat.
Not: Dac ntmpinai greuti n realizarea sarcinii de lucru, ntrebai profesorul/ coordonatorul
de practic/ tutorele de practic sau documentai-v (caietul de practic, cartea utilajului,
regulamente).

Defeciune Cauza probabila Remedierea Punctaj

Pompa nu Pompa nu este amorsat. Reamorsai pompa


pompeaz. Asigurai-v c vana
de aspiraie este
complet deschis
Conducta de aspiraie sau filtrul Verificai presiunea
este nfundat. la aspiraie Daca este
mic localizai i
eliminai nfundarea.

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


18
172

Rotorul este nfundat. Curai filtrul


Curai rotorul.
nlimea de aspiraie prea Controlai cu
mare. vacuumetru.
Reducei pierderile
de sarcina pe
conducta de aspiraie
Debitul sau Sens de rotaie greit.
presiunea sunt prea
mici. Intrarea aerul n conducta de
aspiraie sau pe la etanare.

Rotor parial nfundat.

Inelele labirint rotor i carcasa


uzate.

nlimea neta de aspiraie


insuficient

Rotor deteriorat sau spart.


Pompa ncepe s Amorsare imperfect.
pompeze iar apoi
nceteaz. Pungi de aer sau vapori n
conducta de aspiraie.
Lagrele sunt Umplere insuficient a
fierbini. instalaiei de ungere sau rcire
insuficient a uleiului.
Vibraii exagerate. Alinierea imperfecta a
arborilor.

nfundare parial a rotorului.

Rotor spart sau deformat,


arbore deformat.

Fundaie insuficient de rigid.

Rulmeni uzai.

Conductele de aspiraie i
refulare nu sunt bine ancorate
sau rezemate.

Pompa este zgomotoas fiind


afectat de pungi de aer sau
vapori.
Pierderi excesive Presetupa insuficient strns.
la etanare
Componente ale etanrii
mecanice defecte.

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


19
173

Supranclzirea etanrii
mecanice.
Motorul se supra nlimea de pompare mai mica
nclzete dect cea precizat respectiv
debit prea mare.

Motorul stabilit pentru


vscozitate sau greutate
specific mai mici dect cele
ale mediului pompat.

Etanarea moale prea strns.


Observaii ale profesorului/ coordonatorului de practic/ tutorelui de practic_________________
_______________________________________________________________________________
x Bibliografie
1. Mihailescu Ana Exploatarea i ntreinerea Editura Didactic i Pedagogic,
Francisca utilajelor i instalaiilor Bucureti,1977
din industria chimic i de rafinrii
2. Floarea Octavian i Exploatarea i ntretnerea Editura Didactic i Pedagogic,
Jinescu Valeriu utilajelor i Bucureti 1980.
instalaiilor din industria chimic i
de rafinrii
3. Bratu E. A. Operatii unitare n ingineria Editura Tehnic, Bucureti, 1984
chimic, vol I i II
4. Brenner C., Dan A.I., Instruire practic n laboratorul Editura Didactic i Pedagogic,
Bumbu S. tehnologic i instalaii pilot Bucureti 1983
5. Bertalan L., Pregtire de baz n chimie Editura Oscar Print, Bucureti
Neacu C., Manole L., industrial manual de teorie 2000
Cosma O., Patrulescu C.,
Rus A., Lixandru R.
6. Miriescu M., Pregtire de baz n chimie Editura Oscar Print, Bucureti
Neacu C., Manole L,. industrial manual de practic 2000
Petrreanu M.,
Sptrelu G.
7. Bertalan Luminia Auxiliar curricular Utilaje pentru Program Phare TVET RO
Florica transportul fluidelor 2006/018-147.04.01.02.01.03.01
Bucureti, 2009
8. Buhman, A., Auxiliar curricular - Operaii Programul PHARE TVET RO
Marincescu M. mecanice i hidrodinamice 2003/005-551.05.01-02
Bucureti, 2006
9. Bertalan L., F., Auxiliar curricular - Operaii de Proiectul Phare TVET RO
Manole L., A. transfer de mas 2005/017-553.04.01.02.04.01.03
Bucureti, 2008
10. Paleu Mariana Auxiliar curricular Utilaje de Programul PHARE TVET RO
transfer de mas 2002/1000-586.01.02.01.01
Bucureti, 2005
11. Miaru Mariana Auxiliar curricular Operaii de Programul PHARE TVET RO
transfer termic 2002/1000-586.01.02.01.01
Bucureti, 2005

Domeniul de pregtire profesional: Chimie industrial


20
174

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX - a

NVMNT LICEAL FILIER TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: MATERIALE DE CONSTRUCII

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 1
175

GRUPUL DE LUCRU:

CISMA SILVIA MANUELA Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic nr. 2 Sighioara

TNASE CONSTANA Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic Teodor Diamant


Boldeti-Sceni
VRAN MIRCEA Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic Vasile Prvan
Constana

COORDONARE C.N.D..P.T.:

FLORENA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/expert curriculum


LILIANA DRGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum
PAULA POSEA - expert calificri i curriculum

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 2
176

NOT DE PREZENTARE

Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniului de pregtire profesional


MATERIALE DE CONSTRUCII:

1. Tehnician n industria materialelor de construcii


2. Tehnician n industria sticlei i ceramicii

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente calificrilor sus
menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale
UR 1 Materii prime i materiale MODUL I Materii prime i materiale
UR 2 Pregtirea amestecurilor de materii MODUL II Pregtirea amestecurilor de
prime materii prime

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 3
177

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a
nvmnt liceal filiera tehnologic
Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: MATERIALE DE CONSTRUCII

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I.Materii prime i materiale


Total ore/an: 108
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic -
Modul II. Pregtirea amestecurilor de materii prime
Total ore/ an : 216
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practic 72

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/ la operatorul
economic/ instituia public partener.
* Denumirea i coninutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n
parteneriat cu operatorul economic/ instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 4
178

MODUL I. MATERII PRIME I MATERIALE


x Not introductiv

Modulul Materii prime i materiale este o component a ofertei educaionale (curriculare) pentru
calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Materiale de construcii i face parte din
cultura de specialitate i pregtire practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filier
tehnologic.
Modulul Materii prime i materiale are alocat un numr de 108 ore/an, conform planului de
nvmnt, din care:
36 ore/an laborator tehnologic
Modulul Materii prime i materiale este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n SPP-
urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire profesional
Materiale de construcii sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Rezultate ale nvrii/ competene (codificate conform SPP)

UR 1. MATERII PRIME I
MATERIALE
Rezultate ale nvrii Coninuturile nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. Materii prime
1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. a. Rolul materiilor prime n procesul tehnologic
1.2.3. 1.3.3. b. Caracteristici de baz ale materiilor prime i a
1.2.4. materialelor necesare obinerii materialelor de
1.2.5. construcii
1.1.3. 1.2.6. 1.3.4. Prelevarea probelor de materii prime n vederea efecturii
1.2.7. analizelor
a. Procedura de prelevare a probelor
b. Dispozitive de prelevare a probelor
1.1.4. 1.2.8. 1.3.5. Analize specifice materiilor prime i amestecurilor de
1.2.9. 1.3.6. materii prime
1.2.10. 1.3.7. a. Analize specifice materiilor prime:
1.2.11. 1.3.8. ~ densitatea
1.2.12. 1.3.9. ~ umiditatea
1.2.13. 1.3.10. ~ analiza granulometric
1.2.14. 1.3.11. ~ timpul de priz
~ plasticitatea
b. Efectuarea analizelor specifice materiilor prime
~ Aparatura utilizat la efectuarea analizelor
~ Procedura de lucru la efectuarea analizelor
c. Calculul i interpretarea rezultatelor analizelor efectuate
d. Norme de sntate i securitate n munc la efectuarea
analizelor specifice materiilor prime i amestecurilor de
materii prime

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 5
179

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii


prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii rezultatelor
nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

- Mostre de materii prime/ amestecuri de materii prime (mase ceramice)


- Ustensile specifice laboratorului de analize tehnice
- Aparatura de laborator: cilindri gradai, balan, etuv, exsicator, set de site, picnometru, aparat Vicat,
aparat pentru determinarea fluiditii (Lehman) ), Gallenkamp, cronometru, cupa Ford

x Sugestii metodologice

Coninuturile modulului Materii prime i materiale trebuie s fie abordate ntr-o manier integrat,
corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu care
lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de asimilare a
cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Materii prime i materiale are o structur flexibil, deci poate ncorpora, n orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se recomand a se desfura n
laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea de nvmnt sau
de la operatorul economic, dotate conform recomandrilor menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de nvmnt
sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor nvrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare variate, prin
care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev, inclusiv adaptarea la
elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale elevilor,
exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant la propria
instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal, instruirea
programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile ce solicit
efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii, prin
recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de documentare,
modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activiti de documentare
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri)
x Problematizarea
x Demonstraia

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 6
180

x Investigaia tiinific
x nvarea prin descoperire
x Activiti practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulri
x Elaborarea de proiecte
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare
x Activiti de lucru n grup/ n echip

Un exemplu de metod didactic ce poate fi folosit n activitile de nvare este metoda ciorchinelui.

Ciorchinele este o metod care presupune identificarea unor conexiuni logice ntre idei. Poate fi folosit
cu succes att la nceputul unei lecii pentru reactualizarea cunotinelor predate anterior, ct i n cazul
leciilor de sintez, de recapitulare, de sistematizare a cunotinelor.
Ciorchinele este o tehnic de cutare a cilor de acces spre propriile cunotine evideniind modul de a
nelege o anumit tem, un anumit coninut.
Ciorchinele reprezint o tehnic eficient de predare i nvare care ncurajeaz elevii s gndeasc liber
i deschis.
Metoda ciorchinelui funcioneaz dup urmtoarele etape:
1. Se scrie un cuvnt/ tem (care urmeaz a fi cercetat) n mijlocul tablei, a unei pagini de caiet sau a
unei hrtiei de flipchart.
2. Elevii vor fi solicitai s-i noteze toate ideile, sintagmele sau cunotinele pe care le au n minte n
legtur cu tema respectiv, n jurul cuvntului din centru, trasnd linii ntre acestea i cuvntul
iniial. n timp ce le vin n minte idei noi i le noteaz prin cuvintele respective, elevii vor trasa/
desena linii ntre toate ideile care par a fi conectate.
3. Activitatea se oprete cnd se epuizeaz toate ideile sau cnd s-a atins limita de timp acordat.
Exist cteva reguli ce trebuie respectate n utilizarea tehnicii ciorchinelui:
x Scriei tot ce v trece prin minte referitor la tema/ problema pus n discuie.
x Nu judecai / evaluai ideile produse, ci doar notaiile.
x Nu v oprii pn nu epuizai toate ideile care v vin n minte sau pn nu expir timpul alocat;
dac ideile refuz s vin insistai i zbovii asupra temei pn ce vor aprea unele idei.
x Lsai s apar ct mai multe i mai variate conexiuni ntre idei; nu limitai nici numrul ideilor,
nici fluxul legturilor dintre acestea.
Aceast tehnic este foarte flexibil i poate fi utilizat att individual ct i ca activitate de grup. Atunci
cnd se aplic individual, tema discutat trebuie s fie familiar elevilor care nu mai pot culege informaii
de la colegi. n acest caz, utilizarea acestei tehnici poate reprezenta o pauz n brainstormig-ul de grup,
dnd posibilitatea elevilor s gndeasc n mod independent. Cnd este folosit n grup, elevii pot afla
ideile altora i cunotinele se mbogesc. Se poate folosi tehnica n faza de fixare- consolidare a
cunotinelor sub denumirea de ciorchine revizuit, elevii fiind dirijai, cu ajutorul unor ntrebri, n
gruparea informaiilor n funcie de anumite criterii. Astfel se fixeaz i se structureaz mai bine ideile,
facilitndu-se reinerea i nelegerea lor. Adesea poate rezulta un ciorchine cu mai muli satelii.
Folosirea aceste metode asigur condiii optime elevilor s se afirme att individual ct i n echip, s
beneficieze de avantajele nvrii individuale, ct i de cele ale nvrii prin cooperare. Stimuleaz
participarea activ a elevilor la propria lor formare i i ncurajeaz s gndeasc liber i deschis.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 7
181

Exemplu: Se propune metoda ciorchinelul pentru introducerea n tema Caracteristicile de baz ale
materiilor prime utilizate n industria ceramicii, ca mijloc de a stimula gndirea nainte de a
studia mai temeinic acest subiect. Se scrie subiectul generator de idei i anume Materii
prime utilizate n industria ceramicii. Elevii i exprim ideile care le vin n minte n legtur
cu subiectul respectiv.

Ciorchinele va fi completat de profesor, care va preciza alte informaii privind tema anunat.

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va msura
eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au atins
rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
Evaluarea trebuie s se realizeze conform planificrii, evitndu-se aglomerarea mai multor
evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare i care
informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.
Recomandm urmtoarele instrumente de evaluare continu:
x Fie de observaie
x Fie test
x Fie de lucru
x Fie de documentare
x Fie de autoevaluare/ interevaluare
x Eseul
x Referatul tiinific
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 8
182

x Proiectul
x Fie de observare i evaluare a activitii elevului la laboratorul tehnologic

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul
x Studiul de caz
x Portofoliul
x Testele sumative

Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip


sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Exemplu: Rezultatul nvrii vizat:

Cunotine Abiliti Atitudini

Materii prime x Idenficarea materiilor prime i x Contientizarea asupra


x Rolul materiilor precizarea rolului lor n necesitii efecturii
prime n procesul procesul tehnologic corecte a clasificrii
tehnologic x Identificarea materiilor prime i materiilor prime dup
x Caracteristici de a materialelor pe baza destinaie i rolul n
baz ale materiilor caracteristicilor procesul tehnologic
prime i a x Utilizarea vocabularului de x Valorificarea selectiv a
materialelor specialitate n mod corect informaiilor referitoare la
necesare obinerii x Utilizarea materialelor de caracteristicile de baz ale
materialelor de specialitate de actualitate materiilor prime i a
construcii publicate n limba roman, materialelor
limba matern sau n limbi x Comunicarea rezultatelor
moderne de circulaie din activitatea desfurat
internaional

Pentru aceasta, se propune urmtorul model de test de evaluare:

TEST DE EVALUARE

I. Pentru fiecare din cerinele de mai jos (1 - 5), scriei pe foaia de rspuns litera corespunztoare
rspunsului corect. (10 p)

1. Caolinurile sunt materii prime care au:


a) o culoare alb-glbuie dup ardere
b) o plasticitate foarte bun
c) o structur cristalin bine dezvoltat
d) un coninut mare de impuriti

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 9
183

2. Roca sedimentar cu un coninut ridicat de carbonat de calciu (calcit) este:


a) argila
b) boraxul
c) calcarul
d) ghipsul
3. Creta este:
a) alb, gri, glbuie sau neagr
b) o roc friabil, alb, moale i poroas
c) un amestec intim de calcar i argil
d) varietatea cea mai pur a calcitului
4. Marnele sunt amestecuri de:
a) argil i dolomit
b) argil i nisip
c) calcar i argil
d) calcar i magnezit
5. Varietatea pur a ghipsului se numete:
a) alabastru
b) albit
c) celsian
d) ortoz
II. n coloana A sunt indicate Materiile prime, iar n coloana B, Componenii materiilor prime.
Scriei pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i litera
corespunztoare din coloana B. (10 p)

A. Materii prime B. Componenii materiilor prime


1. argil a. caolinit
2. calcar b. carbonat de calciu
3. caolin c. carbonat de calciu i minerale argiloase
4. dolomit d. carbonat dublu de calciu i magneziu
5. nisip cuaros e. dioxid de siliciu liber
f. silicai de aluminiu hidratai

III. Transcriei pe foaia de rspuns litera corespunztoare fiecrui enun (1, 2, 3, 4, 5) i notai n
dreptul ei litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau litera F, dac apreciai c
enunul este fals: (10 p)
1. Caolinul este o materie prim de natur argiloas care conine ca mineral argilos caolinitul.
2. Argilele sunt roci cu structur fin, grase la pipit.
3. Materiile prime auxiliare (adaosuri) se adaug, n amestecul de materii prime, n cantiti mici, cu
scopul reglrii unor proprieti.
4. Materiile prime utilizate n industria materialelor de construcii sunt substane anorganice compuse,
naturale sau sintetice.
5. Materiile prime plastice formeaz cu apa paste plastice, paste care se modeleaz uor.

IV. Scriei pe foaia de examen cuvntul din parantez care completeaz corect fiecare din
urmtoarele afirmaii: (16 p)
1. Feldspatul este o materie prim utilizat la fabricarea produselor ceramice i are rol de
.........(1)......... n stare crud i de .........(2)............ la ardere.
2. Boraxul i ........(1)........... sunt materii prime utilizate la fabricarea sticlei cu rol de vitrifiant.
3. Carbonat de sodiu este o materie prim ........(1).......... cunoscut sub numele de .......(2).......
calcinat.
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 10
184

4. Marnele sunt amestecuri intime de .........(1)........ i .........(2)......... n proporii variabile


5. Calcarele sunt roci sedimentare cu un coninut ridicat de ........(1)......... i se prezint n natur sub
form de calcare propriu-zise, marmur i cret.

V. Referitor la Materiile prime principale utilizate la obinerea sticlei, rezolvai urmtoarele


cerine: (14 p)
a. Clasificai materiile prime principale folosite la fabricarea sticlei, n funcie de rolul lor n
procesul tehnologic
b. Indicai caracteristicile de baz ale nisipului i calcarului.

VI. Realizai un eseu cu titlul Materii prime principale utilizate la fabricarea produselor
ceramice, dup urmtoarea structur de idei: (30 p)
a. Indicarea categoriilor de materii prime principale utilizate la fabricarea produselor ceramice
b. Precizarea rolului materiilor prime principale n compoziia masei ceramice
c. Caracterizarea materiilor prime principale

Not: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord din oficiu 10 puncte.


Timp de lucru: 1 or

x Bibliografie
1. Standard de pregtire profesional pentru calificarea Tehnician n industria sticlei i
ceramicii.
2. Standard de pregtire profesional pentru calificarea Tehnician n industria
materialelor de construcii.
3. Dinescu, A., Bju, G. Tehnologia materialelor de construcii EDP 1990
4. Balt, P. Tehnologia sticlei Ed. Tehnic - 1974
5. Preda, M. Ceramica i refractare Ed. Printech 2001
6. *** www.materialedeconstructii.ro

7. *** http://www.tvet.ro/index.php/ro/curricul
um/153.html
8. *** http://itemi.netedu.ro/

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 11
185

MODUL II. PREGTIREA AMESTECURILOR DE MATERII PRIME

x Not introductiv

Modulul Pregtirea amestecurilor de materii prime este o component a ofertei educaionale


(curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Materiale de construcii
i face parte din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a,
nvmnt liceal tehnologic.
Modulul Pregtirea amestecurilor de materii prime are alocat un numr de 216 ore/an, conform
planului de nvmnt, din care:
72 ore/an instruire practic

Modulul Pregtirea amestecurilor de materii prime este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile
specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Materiale de construcii sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 2. PREGTIREA
AMESTECURILOR DE
MATERII PRIME Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. Operaii de pregtire a materiilor prime
2.2.2. a. Mrunirea materiilor prime
2.2.3. b. Separarea materialelor granulare
c. Omogenizarea materiilor prime
d. Transportul, depozitarea i manipularea materiilor prime
e. Dozarea materiilor prime
2.1.2. 2.2.4. 2.3.2. Operaii de pregtire a materiilor prime: definiii, utilaje
2.2.5.
2.1.2. 2.2.6. 2.3.3. Mrunirea materiilor prime
2.1.3. 2.2.7. 2.3.4. a. Metode i condiii de realizare
2.1.4. 2.2.8. 2.3.5. b. Utilaje de mrunire
2.1.5. 2.2.9. 2.3.6. ~ colergang
2.2.10. 2.3.7. ~ concasor cu valuri/flci
2.2.11. 2.3.8. ~ moara cu bile
2.2.12. c. Construcia i funcionarea utilajelor
2.2.13. d. Deservirea utilajelor
2.2.14. e. Norme de sntate i securitate n munc la efectuarea
2.2.15. operaiei
2.2.16.
2.1.2. 2.2.6. 2.3.3. Separarea materialelor granulare
2.1.3. 2.2.7. 2.3.4. a. Metode i condiii de realizare
2.1.4. 2.2.8. 2.3.5. b. Utilaje de separare a materialelor granulare
2.1.5. 2.2.9. 2.3.6. ~ sita vibratoare
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 12
186

2.2.10. 2.3.7. ~ ciclon


2.2.11. 2.3.8 ~ ciururi
2.2.12. c. Construcia i funcionarea utilajelor
2.2.13. d. Deservirea utilajelor
2.2.14. e. Norme de sntate i securitate n munc la efectuarea
2.2.15. operaiei
2.2.16.
2.1.2. 2.2.6. 2.3.3. Omogenizarea materiilor prime
2.1.3. 2.2.7. 2.3.4. a. Metode i condiii de realizare
2.1.4. 2.2.8. 2.3.5. b. Utilaje de omogenizare a materiilor prime
2.1.5. 2.2.9. 2.3.6. ~ malaxor biax
2.2.10. 2.3.7. ~ malaxor cu ax vertical,
2.2.11. 2.3.8. ~ delaior-agitator cu elice
2.2.12. c. Construcia i funcionarea utilajelor
2.2.13. d. Deservirea utilajelor
2.2.14. e. Norme de sntate i securitate n munc la efectuarea
2.2.15 operaiei
2.1.2. 2.2.6. 2.3.3. Transportul, depozitarea i manipularea materiilor prime
2.1.3. 2.2.7. 2.3.4. a. Metode i condiii de realizare
2.1.4. 2.2.8. 2.3.5. b. Utilaje pentru transportul materiilor prime
2.1.5. 2.2.9. 2.3.6. ~ benzi transportoare
2.2.10. 2.3.7. ~ elevator
2.2.11. 2.3.8. ~ rigol pneumatic
2.2.12. ~ pomp
2.2.13. c. Construcia i funcionarea utilajelor
2.2.14. d. Deservirea utilajelor
2.2.15. e. Norme de sntate i securitate n munc la efectuarea
2.2.16. operaiei
2.1.2. 2.2.6. 2.3.3. Dozarea materiilor prime
2.1.3. 2.2.7. 2.3.4. a. Metode i condiii de realizare
2.1.4. 2.2.8. 2.3.5. b. Utilaje pentru dozarea materiilor prime
2.1.5 2.2.9. 2.3.6. ~ alimentator dozator
2.2.10. 2.3.7. ~ balane
2.2.11. 2.3.8 c. Construcia i funcionarea utilajelor
2.2.12. d. Deservirea utilajelor
2.2.13. e. Norme de sntate i securitate n munc la efectuarea
2.2.14. operaiei
2.2.15.
2.2.16.
2.1.2. 2.2.17. 2.3.9. Prepararea amestecurilor de materii prime
2.1.3. 2.2.18. 2.3.10. a. Scheme tehnologice de preparare a amestecurilor de
2.1.4. 2.2.19. 2.3.11. materii prime
2.1.5 2.2.20. 2.3.12. b. Rolul operaiilor tehnologice specifice preparrii
2.2.21. amestecurilor de materii prime
2.2.22. c. Calculul compozitiei amestecurilor de materii prime
2.2.23. d. Identificarea si deservirea utilajelor pentru prepararea
2.2.24. amestecurilor de materii prime
~ usctor rotativ
~ amestectorul Eirich
~ vacuum-pres
~ malaxor pentru beton celular
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 13
187

~ moara cu bile
~ delaior-agitator cu elice
~ sita vibratoare
e. Norme de sntate i securitate n munc la efectuarea
operaiei

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii


prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii rezultatelor
nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

- mostre de materii prime/ amestecuri de materii prime


- ustensile specifice laboratorului de analize tehnice
- utilaje, machete funcionale, scheme tehnice: colergang, concasor cu valuri, malaxor biax,
alimentator-dozator, balane automate/ semiautomate/ manuale, benzi transportoare, moara cu bile,
filtru pres, delaior-agitator cu elice, concasor cu flci, sita vibratoare, ciclon, ciur, amestectorul Eirich,
bazine i silozuri, elevator, rigol pneumatic, pomp, vacuum-pres, atomizor, usctor rotativ,
betonier, malaxor cu ax vertical, malaxor pentru beton celular
- aparatura de laborator: cilindri gradai, balan, etuv, exsicator, set de site, picnometru, aparat Vicat,
aparat pentru determinarea fluiditii (Lehman)

x Sugestii metodologice

Coninuturile programei modulului Pregtirea amestecurilor de materii prime trebuie s fie


abordate ntr-o manier flexibil, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care se
lucreaz i de nivelul iniial de pregtire. n cadrul modulului sunt alocate att ore de pregtire teoretic,
ct i ore pentru pregtirea practic necesar formrii competenelor profesionale i a unor competene
cheie. Pregtirea practic poate fi realizat att prin laborator tehnologic, ct i prin instruire practic n
ateliere coal sau la agentul economic.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare variate, prin
care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev inclusiv adaptarea la elevii
cu CES.
Pentru atingerea rezultatelor nvrii i dezvoltarea competenelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi
derulate urmtoarele activiti de nvare:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale elevilor,
exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant la propria
instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal, instruirea
programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile ce solicit
efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda Phillips 6 6,
metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda
cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii, prin
recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de documentare,
modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 14
188

x Elaborarea de referate interdisciplinare


x Activiti de documentare
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri)
x Problematizarea
x Demonstraia
x Investigaia tiinific
x nvarea prin descoperire
x Activiti practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulri
x Elaborarea de proiecte
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare
x Activiti de lucru n grup/ n echip

Exemplu de activitate de nvare:

Metoda 6-3-5 este tot o variant de brainstorming. Grupele sunt alcatuite din 6 membri, se enun 3 idei,
care sunt dezvoltate de ceilali 5 elevi. Se distribuie foi de hrtie care conin un tabel cu 3 coloane
corespunztoare celor 3 idei enunate. Fiecare elev i va scrie ideea n coloana corespunztoare, dup
care transmite foaia colegului su din dreapta. La rndul su primete foaia colegului din partea stnga.
Astfel fiecare participant la edina are posibilitatea prin formulrile proprii s-i aduc contribuia la
transformarea ideilor discutate. n acest fel, elevii sunt pui n situaia de a comunica, de a analiza i de a-
i dezvolta spiritul critic.

Coninuturile nvrii: Mrunirea materiilor prime

Desfurare (Fiele de lucru):

Fiecare elev primete cte o foaie de hrtie, mprit n trei coloane.


Formularea problemei i explicarea modalitii de lucru
mbinarea activitii individuale cu cea de grup
Notarea soluiilor
Foile circul de la stnga spre dreapta, pn ajung la autorul iniial.
Cel care a primit foaia colegului din stnga citete soluiile deja notate i ncearc s le modifice n
sens creativ, prin formulri noi, adaptndu-le, mbuntindu-le i reconstruindu-le continuu.
Analiza soluiilor i reinerea celor mai bune
Centralizarea datelor obinute
Discutarea i aprecierea rezultate
Cadrul didactic este acela de a coordona desfurarea discuiilor i de a oferi informaii
suplimentare, acolo unde este cazul.

Folosirea acestei metode asigur condiii optime elevilor s se afirme att individual ct i n echip, s
beneficieze de avantajele nvrii individuale, ct i de cele ale nvrii prin cooperare. Metoda
stimuleaz participarea activ a elevilor la propria lor formare i i ncurajeaz s gndeasc liber i
deschis.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 15
189

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va msura
eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au atins
rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Formativ:
n funcie de specificul temei, de stilurile de nvare ale elevilor i de modalitatea de evaluare
prin probe orale/scrise/practice instrumentele de evaluare pot fi diverse:
- Fie de observaie - Referatul tiinific
- Fie test - Activiti practice
- Fie de autoevaluare/ interevaluare - Lucrri de laborator
- Eseul - Teste docimologice
Evaluarea va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la
cunotinele, abilitile i atitudinile specificate n Standardul de Pregtire Profesional.
b. Sumativ:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare i care
informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.

Recomandm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie x Referatul tiinific
x Fie test x Proiectul
x Fie de lucru x Activiti practice
x Fie de documentare x Teste docimologice
x Fie de autoevaluare/ interevaluare x Lucrri de laborator/ practice
x Eseul

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul x Portofoliul
x Studiul de caz x Testele sumative

n parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ i la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii trebuie evaluai numai n ceea ce privete atingerea
rezultatelor nvrii specificate n cadrul acestui modul.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 16
190

Exemplu: Rezultatul nvrii vizat:

Cunotine Abiliti Atitudini

Mrunirea x Identificarea utilajelor de x ntocmirea autonom i


materiilor prime pregtire a materiilor prime corect a schemei
a. Metode i condiii x Asocierea utilajelor cu utilajului
de realizare operaiile de pregtire a x Comunicarea rezultatelor
b. Utilaje de materiilor prime din activitatea desfurat
mrunire x Identificarea prilor conductorului echipei
~ colergang componente ale utilajelor x Efectuarea corect a
~ concasor cu x Explicarea modului de manevrelor de deservire a
valuri/flci funcionare a utilajelor utilajelor cu aplicarea
~ moara cu bile x Utilizarea materialelor de normelor de sntate i
c. Construcia i specialitate de actualitate securitate n munc
funcionarea publicate n limba roman i x Colaborarea cu membrii
utilajelor limba matern echipei de lucru n scopul
d. Deservirea x Efectuarea manevrelor de ndeplinirii sarcinilor de
utilajelor pornire i alimentare a utilajului la locul de munc
e. Norme de x Asumarea, n cadrul
x Alimentarea utilajelor conform
sntate i echipei de la locul de
reetei de fabricaie
securitate n
x Supravegherea funcionrii munc, a responsabilitii
munc la pentru sarcina de lucru
utilajului
efectuarea primit
x Efectuarea manevrelor de oprire
operaiei x Respectarea normelor de
i descrcare a utilajului
x Curarea utilajului securitate i sntate n
x Utilizarea documentaiei munc, protecia mediului
tehnice pentru executarea i PSI;
operaiilor de deservire a
utilajelor
x Respectarea procedurii de lucru
la deservirea utilajelor

Pentru aceasta se propune evaluarea printr-un test i o prob practic.


Nota final a probei de evaluare se calculeaz astfel:
Nf= 60% Nps +40% Npp
n care:
Nps - nota la proba scris
Npp -nota la proba practic

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 17
191

Model de test de evaluare:


TEST DE EVALUARE

I. Pentru fiecare din cerinele de mai jos (1 - 5), scriei pe foaia de rspuns litera
corespunztoare rspunsului corect: (10 p)
1. Operaia care realizeaz micorarea volumului unor uniti de material solid prin divizarea
acestora, ca efect al aciunii forelor mecanice, se numete:
a) clasarea;
b) dozarea;
c) mrunirea;
d) transportul.
2. Mrunirea materiilor prime n industria ceramicii brute se face n principal cu:
a) concasoare cu ciocane;
b) concasoare cu flci;
c) concasoare cu valuri;
d) mori cu bile.
3. La mrunirea grosier a materialelor dure se utilizeaz:
a) concasoare cu ciocane;
b) concasoare cu flci;
c) concasoare cu valuri;
d) concasoare giratorii.
4. Mrunirea n morile cu bile se realizeaz prin efectul combinat de:
a) lovire i frecare;
b) lovire i strivire;
c) strivire i frecare;
d) strivire, lovire i frecare.
5. Materialul din care se confecioneaz cptueala morii trebuie s fie:
a) acelai material cu cel al bilelor;
b) mai dur dect materialul pentru bile;
c) mai puin dur dect materialul pentru bile;
d) un material rezistent la uzur.
II. Scriei pe foaia de examen cuvntul din parantez care completeaz corect fiecare din
urmtoarele afirmaii: (10 p)
1. Operaia tehnologic de mrunire prin care se obin granule cu dimensiunea final ...........
(1)........... este mcinarea.
2. Gradul de mruntire la concasoare cu flci, are valorile ........ (1) ........ pentru buci mari i
dure de material, respectiv i=5-10 pentru buci de material de mrime mijlocie.
3. La concasoarele cu valuri partea activa este alctuit din doi ........ (1) ........, netezi sau
striai, care se rotesc n sens ........ (2) ........, comprim bucile de material i astfel le
mrunesc.
4. Alimentarea cu material a concasorului cu flci se face la partea superioar, n timp ce
evacuarea materialului concasat se face prin deschiderea dintre falca ........ (1) ........ i cea
fix, situat n partea inferioar a mainii.
III. Transcriei pe foaia de rspuns litera corespunztoare fiecrui enun (1, 2, 3, 4, 5) i
notai n dreptul ei litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau litera F, dac
apreciai c enunul este fals. (10 p)
1. Folosind procedeul continuu n circuit nchis, produsul mcinat rezult cu o granulometrie
neuniform.
2. n morile tubulare, pentru a realiza o aezare ct mai compact a corpurilor de mcinare, se
utilizeaz bile mari, bile mici i bile mijlocii.
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 18
192

3. Turaia optim a morii cu bile depinde de diametrul tamburului morii.


4. Pereii despritori sunt o parte component a morilor conice.
5. n industria ceramicii, mcinarea pe cale uscat este preferat, deoarece produsul obinut are
granulometrie uniform i este uor de manipulat.
IV. n coloana A sunt indicate Treptele de mrunire, iar n coloana B, Utilajele n care se
desfoar mrunirea. Scriei pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifr
din coloana A i litera corespunztoare din coloana B. (10 p)

A - TREPTE DE MRUNIRE B - UTILAJE DE MRUNIRE


1. Concasare a. Colerganguri
2. Granulare b. Concasoare cu flci
3. Mcinare medie c. Granulatoare giratorii
4. Mcinare fin d. Mori coloidale
5. Mcinare foarte fin e. Mori cu bile
f. Mori cu ciocane
V. n figura de mai jos este ilustrat un utilaj de mrunire a materiilor prime. Rezolvai
cerinele de mai jos: (20 p)
a) Precizai denumirea utilajului ilustrat

b) Identificai elementele componente ale utilajului,


notate de la 1 la 6

c) Prezentai procedura de lucru la deservirea


utilajului ilustrat

d) Indicai normele de securitate i sntate n munc


i protecia mediului care trebuie respectate la
deservirea utilajului

VI. Realizai un eseu cu titlul Mori cu bile, dup urmtoarea structur de idei:
(30 p)
a) Principiul de funcionare a morii
b) Rolul fiecrui element constructiv al morii
c) Caracteristicile corpurilor de mcinare
d) Particularitile morilor cu bile utilizate n industria ceramic

Not: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord din oficiu 10 puncte.


Timp de lucru: 1 or

Model de evaluare printr-o prob practic:

PROBA PRACTIC

Sarcina de lucru: Deservete moara cu bile dintr-o instalaie de mcinare


Instruciuni de lucru
Activitatea se desfoar la agentul economic.
Timpul efectiv de lucru este de 90 minute.
Pentru rezolvarea corect a sarcinii de lucru se acord 90 puncte. Se acord 10 puncte din
oficiu

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 19
193

FIA DE OBSERVAIE/ EVALUARE A ELEVULUI

Nr. Criterii de realizare i Indicatorii de realizare i Punctaj Punctaj


Punctaj
crt. ponderea acestora ponderea acestora maxim acordat

1. Organizarea
locului de munc
corespunztor cu
operaia de efectuat:
- identificarea
60% 16 p
utilajului care trebuie
deservit
- pregtirea utilajului,
Primirea i - aprovizionarea cu
planificarea materii prime
sarcinii de 2. Asigurarea
1. 30% 27 p
lucru condiiilor de aplicare
a normelor cu privire
la protecia muncii
- Respectarea
normelor de protecia
40% 11 p
muncii pe care trebuie
s le aplice
- Purtarea
echipamentului de
lucru i de protecie
corespunztor
3. Efectuarea
manevrelor de
alimentare i pornire
20% 9p
a utilajelor cu
respectarea procedurii
de lucru
4. Supravegherea
20% 9p
funcionrii utilajului
5. Efectuarea
Realizarea manevrelor de oprire
2. sarcinii de 50% 45 p i descrcare a
20% 9p
lucru utilajelor cu
respectarea procedurii
de lucru
6. ndeplinirea
sarcinilor care i revin
20% 9p
n cadrul echipei de
lucru
7. Respectarea
normelor de sntate 20% 9p
i securitate n munc

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 20
194

specifice locului de
munc
8. Prezentarea
construciei i a
modului de 25% 5
funcionare al morii
cu bile
Prezentarea i 9. Descrierea
promovarea procedurii de lucru la
3. 20% 18 p 50% 9
sarcinii deservirea morii cu
realizate bile
10. Utilizarea
terminologiei de
specialitate n 25% 4
descrierea operaiei
executate
Total 100% 90 p 90 p
Punctaj total realizat
Nota

Pentru stabilirea notei se va proceda astfel:


9 Se nsumeaz punctele acumulate i se adun cele 10 puncte din oficiu.
9 Nota se obine prin mprirea punctajului total la 10.

x Bibliografie

1. Standard de pregtire profesional pentru calificarea Tehnician n industria sticlei i


ceramicii.
2. Standard de pregtire profesional pentru calificarea Tehnician n industria
materialelor de construcii.
3. Dinescu, A., Bju, G. Tehnologia materialelor de construcii EDP 1990
4. Balt, P. Tehnologia sticlei Ed. Tehnic - 1974
5. Preda, M. Ceramica i refractare Ed. Printech 2001
6. *** www.materialedeconstructii.ro

7. *** http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
8. *** http://itemi.netedu.ro/

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Materiale de construcii
Nivel: 4 21
195

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a

NVMNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional:


CONSTRUCII, INSTALAII I LUCRRI PUBLICE

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate
196

GRUPUL DE LUCRU:

DRAGO VIOLETA prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Anghel Saligny
Cluj Napoca
FRCA VALERIA prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Anghel Saligny
Cluj Napoca
IVAN SIMONA ILEANA prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Anghel Saligny
Cluj Napoca
MOLDOVAN CORINA dr. ing. prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Anghel Saligny
ANA Cluj Napoca
STANA IULIANA prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Anghel Saligny,
CARMEN Bucureti

COORDONARE TIINIFIC - CNDIPT:


RILEANU CARMEN Inspector de specialitate / Expert curriculum

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 2
197

NOT DE PREZENTARE

Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare profilului TEHNIC, domeniul de


pregtire profesional Construcii, instalaii i lucrri publice:
1. Tehnician n construcii i lucrri publice
2. Tehnician desenator pentru construcii i instalaii
3. Tehnician instalator pentru construcii

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului Naional al Calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale (URI)
UR 1. Selectarea elementelor componente MODUL I. Elemente componente pentru
specifice pentru realizarea construciilor, realizarea construciilor, instalaiilor i
instalaiilor i lucrrilor publice lucrrilor publice

UR 2. Utilizarea echipamentelor i
utilajelor pentru prelucrarea materialelor
MODUL II. Echipamente i utilaje pentru
specifice lucrrilor de construcii, instalaii
prelucrarea materialelor
i lucrri publice

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 3
198

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a
nvmnt liceal - filiera tehnologic
Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: CONSTRUCII, INSTALAII I LUCRRI PUBLICE

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Elemente componente pentru realizarea construciilor, instalaiilor i lucrrilor


publice
Total ore/an: 180
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practic 36

Modul II. Echipamente i utilaje pentru prelucrarea materialelor


Total ore/ an : 144
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic 36

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore/an

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul III. * ..........................................................................................


Total ore/ an : 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/ la operatorul
economic/instituia public partener.
* Denumirea i coninutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n
parteneriat cu operatorul economic/instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 4
199

MODUL I: ELEMENTE COMPONENTE PENTRU REALIZAREA CONSTRUCIILOR,


INSTALAIILOR I LUCRRILOR PUBLICE

x NOT INTRODUCTIV

Modulul Elemente componente pentru realizarea construciilor, instalaiilor i lucrrilor


publice, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri profesionale din
domeniul de pregtire profesional Construcii, instalaii i lucrri publice, face parte din cultura de
specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal - filiera
tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 180 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an instruire practic

Modulul Elemente componente pentru realizarea construciilor, instalaiilor i lucrrilor


publice este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i
atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n SPP-urile
corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire profesional
Construcii, instalaii i lucrri publice sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel
superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1. Selectarea elementelor componente Coninuturile nvrii


specifice pentru realizarea construciilor,
instalaiilor i lucrrilor publice
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. Caracteristici specifice construciilor,
1.2.12. instalaiilor i lucrrilor publice:
-funcionalitate; durabilitate; rezisten;
stabilitate; confort
- normative de proiectare pentru construcii,
instalaii i lucrri publice
1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. Rolul, definiia i clasificarea categoriilor de
1.2.3. 1.3.4. elemente:
1.2.12. 1.3.5. - de construcii (elemente de rezisten;
elemente de nchidere i compartimentare;
elemente de finisaj; elemente de izolaii)
- de instalaii (elemente de instalaii tehnico-
sanitare; elemente de instalaii de gaze
naturale; elemente de instalaii de nclzire
central; elemente de instalaii de ventilare i
de condiionare a aerului)
- de lucrri publice (drumuri; ci ferate; lucrri
de art pentru ci de comunicaii; construcii

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 5
200

hidrotehnice )
1.1.3. 1.2.3. 1.3.3. Alctuirea i etapele de realizare a elementelor
1.2.4. 1.3.5. de construcii:
1.2.7. 1.3.6. - elemente de rezisten;
1.2.8. 1.3.7. - elemente de nchidere i compartimentare;
1.2.9. - elemente de finisaj;
1.2.10. - elemente de izolaii
1.2.11. (operaii, materiale i SDV-uri specifice
1.2.12. realizrii lucrrilor de construcii pe antier / la
locul de practic / n etapa tehnologic de
realizare specific)
1.1.4. 1.2.3. 1.3.3. Alctuirea i etapele de realizare a elementelor
1.2.5. 1.3.5. de instalaii:
1.2.7. 1.3.6. - elemente de instalaii tehnico-sanitare;
1.2.8. 1.3.7. - elemente de instalaii de gaze naturale;
1.2.9. - elemente de instalaii de nclzire central;
1.2.10. - elemente de instalaii de ventilare i de
1.2.11. condiionare a aerului;
1.2.12. (operaii, materiale i SDV-uri specifice
realizrii lucrrilor de instalaii pe antier / la
locul de practic / n etapa tehnologic de
realizare specific)
1.1.5. 1.2.3. 1.3.3. Alctuirea i etapele de realizare a elementelor
1.2.6. 1.3.5. de lucrri publice:
1.2.7. 1.3.6. - drumuri;
1.2.8. 1.3.7. - ci ferate;
1.2.9. - lucrri de art pentru ci de comunicaii;
1.2.10. - construcii hidrotehnice
1.2.11. (operaii, materiale i SDV-uri specifice
1.2.12. realizrii lucrrilor publice pe antier / la locul
de practic / n etapa tehnologic de realizare
specific)
1.1.6. 1.2.12. 1.3.7. Norme de protecia mediului, PSI i de
sntatea i securitatea muncii specifice
lucrrilor de construcii, instalaii i lucrri
publice

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE,
DOCUMENTAII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBNDIRII REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul
economic):
- Echipamente necesare: echipament de protecia muncii: salopet, mnui, nclminte de
protective
- Scule: specifice realizrii lucrrilor de construcii, instalaii i lucrri publice pe antier / la
locul de practic / n etapa tehnologic de realizare specific
- Dispozitive: specifice realizrii lucrrilor de construcii, instalaii i lucrri publice pe antier
/ la locul de practic / n etapa tehnologic de realizare specific
- Verificatoare: specifice realizrii lucrrilor de construcii, instalaii i lucrri publice pe
antier / la locul de practic / n etapa tehnologic de realizare specific
- Instrumente i materiale de desen: foi de hrtie, creion, radier, cret, liniare

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 6
201

- Materiale didactice: machete, plane


- Echipamente IT: fotocopiator, computer, videoproiector, CD-uri
- Materiale specifice realizrii lucrrilor de construcii, instalaii i lucrri publice pe antier
/ la locul de practic / n etapa tehnologic de realizare specific

x SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul asupra modalitilor de dezvoltare a


rezultatelor nvrii/ competenelor specifice, prin intermediul coninuturilor recomandate i avnd
n vedere cunotine, abiliti i atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale nvrii
UR 1. Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construciilor,
instalaiilor i lucrrilor publice
Se vor parcurge coninuturile nvrii n totalitatea lor n ordinea precizat n tabelul de mai
sus.
Elevul este considerat subiect al activitii instructiv educative, care este astfel orientat spre
formarea rezultatelor nvrii/competenelor specifice, precum i spre accentuarea caracterului
practic aplicativ al modulului Elemente componente pentru realizarea construciilor,
instalaiilor i lucrrilor publice, ceea ce impune aplicarea unor strategii didactice care s pun
accent pe:
- construcia progresiv a cunotinelor, exersarea i consolidarea abilitilor elevilor;
- cultivarea exigenei i autoexigenei elevului;
- abordri flexibile i parcursuri didactice difereniate;
- abordri inter i multimodulare/ disciplinare;
- alternarea formelor de activitate (individual, pe perechi i n grupuri mici);

Utilizarea unor metode active (brainstorming, simularea, nvarea problematizat, nvarea


prin cooperare, studiul de caz, metoda Mozaicului, metoda Ciorchinelui, metoda Cubului, metoda
Turul Galeriei, metoda tiu, vreau s tiu, am nvat, metoda 6/3/5, metoda Lotus, metoda
Plriilor Gnditoare; metoda Schimb Perechea; metoda Focus Grup; metoda Cauz-Efect,
nvarea prin descoperire, analiza de text, metode de gndire critic, realizarea de portofolii,
dezbaterea, lucrul pe calculator/internet/n grupuri de lucru virtual) conduce la:
- centrarea pe activitatea de nvare a elevului, acesta devenind subiect al procesului
educaional;
- nvarea prin aciune (experienial), nvarea prin descoperire;
- ncurajarea participrii elevilor, iniiativa i creativitatea;
- exersarea lucrului n echip, a ndeplinirii unor roluri specifice n grupuri de lucru, a
cooperrii cu persoane diferite n realizarea unei sarcini de lucru;
- dezvoltarea personalitii elevilor, viznd latura formativ a educaiei;
- stimularea motivaiei intrinseci;
- ncurajarea nvrii prin cooperare i a capacitii de autoevaluare
- o relaie profesor-elev democratic, bazat pe respect i colaborare;

De exemplu pentru tema: Categorii de elemente de construcii, instalaii i lucrri publice: rol,
definiii i clasificri corespunztoare rezultatelor nvrii:
1.1.2. Categorii de elemente de construcii, instalaii i lucrri publice:
-categorii de elemente de construcii: rol, definiii i clasificri.
-categorii de elemente de instalaii: rol, definiii i clasificri
-categorii de elemente de lucrri publice: rol, definiii i clasificri

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 7
202

1.2.2. Intocmirea unei liste cu rolul fiecrei categorii n parte, n vederea realizrii
construciilor, instalaiilor i lucrrilor publice comunicnd n scris i oral cu membrii
echipei
1.2.3. Corelarea elementelor de construcii, instalaii i lucrri publice din list n vederea
realizrii construciilor, instalaiilor i lucrrilor publice
1.2.12. Utilizarea corect n comunicare a vocabularului comun i a celui de specialitate
specific domeniului construcii
1.3.2. Solicitarea de sfaturi, informaii i ajutor de la persoanele abilitate pentru ntocmirea,
cu grad restrns de autonomie, a listei cu rolul fiecarei categorii de elemente specifice
realizrii construciilor, instalaiilor i lucrrilor publice
1.3.4. Respectarea informaiilor i ndrumrilor primite de la persoanele abilitate pentru
identificarea categoriilor de elemente n ordinea tehnologic de execuie a lucrrilor
specifice construciilor, instalaiilor i lucrrilor publice
1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de lucru n scopul ndeplinirii sarcinilor de lucru,
se propune metoda cubului, exemplificat mai jos:

Metoda cubului urmrete un algoritm ce vizeaz descrierea, comparaia, asocierea,


analizarea, aplicarea, argumentarea, atunci cnd se dorete explorarea unui subiect nou sau unul
cunoscut pentru a fi mbogit cu noi cunotine. Prin utilizarea metodei cubului, participanii
dobndesc abiliti practice prin experimentare individual. Metoda are avantajul c implic toi
elevii n activitate i c fiecare dintre ei devine responsabil, att pentru propria nvare, ct i
pentru nvarea celorlali.

Metoda cubului presupune parcurgerea urmtoarelor etape:

- Profesorul prezint elevilor metoda Cubului


- Profesorul anun tema care se va discuta (Categorii de elemente de construcii pentru o cldire:
rol, definiii i clasificri) i obiectivele leciei de recapitulare, precum i timpul de lucru
- Se mpart elevii n 6 grupe eterogene
- Fiecare grup primete o fi cu cerina i o foaie mare de hrtie
- Se alege un lider de grup (n fiecare grup) care s controleze derularea aciunii
- Elevii vor lucra pe grupe, se mpart sarcinile ntre membrii grupului; fiecare grup primete o foaie
de hrtie de form ptrat ce va constitui n final o faa cubului
- Profesorul supravegheaz activitatea elevilor i d indicaii acolo unde este nevoie. Soluioneaz
eventual i situaiile n care nu toi elevii se implic n cadrul activitii de grup sau atunci cnd un
elev monopolizeaz toate activitile
- Fiecare grup scrie cerinele pe foaia primit i anume: rol, definiii i clasificri pentru fiecare
Categorie de elemente de construcii /fa a cubului:
- ,,faa - 1 = rol, definiii i clasificri pentru elementele de rezisten ale suprastructurii cldirii
- ,,faa - 2 = rol, definiii i clasificri pentru elementele de rezisten ale infrastructurii cldirii
- ,,faa - 3 = rol, definiii i clasificri pentru elementele de compartimentare ale cldirii
- ,,faa - 4 = rol, definiii i clasificri pentru elementele de nchidere ale cldirii
- ,,faa - 5 = rol, definiii i clasificri pentru elementele de finisaje ale cldirii
- ,,faa - 6 = rol, definiii i clasificri pentru elementele de izolaii ale cldirii
- Liderul coordoneaz desfurarea aciunii
- n final se afieaz pe tabl foile fiecrei grupe, construindu-se cubul

Profesorul va evalua calitativ att corectitudinea rezolvrii ct i modul de colaborare n echip,


lucru pe care l va observa n timp ce grupele rezolv sarcinile primite. La finalul orei, se vor
formula concluzii asupra modului de lucru i a impactului acestei metode. Profesorul anun tema
refleciei:

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 8
203

-Numii un lucru pe care celelalte 2 grupe l-au efectuat bine!


-Numii un lucru pe care grupul din care facei parte, poate s-l mbunteasc pe viitor!

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmrete msura n care elevii
i-au format i acumulat rezultatele nvrii propuse n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea colar este perceput astzi ca fiind organic integrat n procesul de nvmnt, avnd
rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activitilor de predare-nvare.

Pentru evaluarea achiziionrii rezultatelor nvrii vizate de parcurgerea modulului Elemente


componente pentru realizarea construciilor, instalaiilor i lucrrilor publice se recomand
urmtoarele metode i tehnici moderne de evaluare: hrile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-
2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, investigaia, observaia sistematic a comportamentului
elevilor, testul de evaluare, autoevaluarea, studiul de caz etc.

Utilizarea metodelor i tehnicilor moderne de evaluare conduc la: formarea i dezvoltarea unor
competene funcionale de tipul abilitilor de prelucrare, sistematizare, restructurare i utilizare n
practic a cunotinelor; dezvoltarea capacitilor de investigare a realitii; dezvoltarea creativitii,
a gndirii critice; formarea i dezvoltarea capacitii de cooperare i a spiritului de echip;
dezvoltarea capacitii de autoorganizare i autocontrol; dezvoltarea capacitilor de interevaluare
i autoevaluare; dezvoltarea motivaiei pentru nvare i formarea unui stil de nvare eficient;
evidenierea, cu mai mult acuratee, a progresului n nvare al elevilor.

n parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ i la final de tip sumativ pentru
verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii trebuie evaluai numai n ceea ce privete
dobndirea rezultatelor nvrii specificate n cadrul acestui modul. Evaluarea scoate n eviden
msura n care se formeaz rezultatele nvrii din standardul de pregtire profesional.

Mai jos, un exemplu de test de evaluare:

TEST DE EVALUARE

Tema: Categorii de elemente de construcii: rol, definiii i clasificri


Numele i prenumele:
Clasa: ..

Se acord 1 punct din oficiu


Timp de lucru: 20 minute

1. (2,5 p). Completai spaiile libere din textul de mai jos cu cuvintele potrivite:
n alctuirea unei cldiri intr elemente de rezisten, care asigur . elemente de
finisaj, care asigur aspectul , elemente de . care asigur
protecia mpotriva unor ageni naturali sau artificiali. ncperile cldirii sunt separate ntre ele prin

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 9
204

elemente de Interiorul .este separat de exterior prin intermediul


elementelor de nchidere

2. (2,5 p). Stabilii legtura ntre tipul elementului i categoria din care face parte, completnd
tabelul urmtor cu cifre.
a) placaje; 1. lucrri de izolaii;
b) perei de umplutur; 2. lucrri de instalaii;
c) iluminatul; 3. elemente de finisaj;
d) arpanta; 4. elemente de nchidere;
e) termoizolaia; 5. elemente de rezisten.

a b c d e

3. (2 p). Notai A (adevrat) sau F (fals) n faa enunurilor de mai jos.


___ Toi pereii de rezisten au i rol de compartimentare sau de nchidere.
___ Toi pereii de compartimentare sau de nchidere au i rol de rezisten.

4. (2 p). Completai pentru schema de mai jos denumirea elementelor de rezisten


numerotate.

TEST DE EVALUARE Barem de corectare


1 punct din oficiu

1. (2,5 p).
- rezistena; estetic; izolaii; compartimentare; cldirii

2. (2,5 p)
a b c d
3 4 2 5

3. (2 p).
A; F
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 10
205

4. ( 2 p).
1.fundaie; 2.perete portant exterior; 3.plac planeu / grind; 4.arpant acoperi.

x BIBLIOGRAFIE

1. Corche, H., Filip, L., Iacob,A., i colectiv, Metode interactive de predare-nvare, suport
de curs, Proiect ID 55336, Cluj-Napoca, 2010
2. Gligan, A., Moldovan, C., Pascu, L., -Construciile, misterul echilibrului ghid pentru
pregtire la disciplina Construcii i lucrri publice, clasa a XII-a, Editura Casei Corpului
Didactic, Cluj-Napoca, 2003
3. Gligan, A., Moldovan, C., Pascu, L., -Construciile, miracolul creaii umane, auxiliar
curricular pentru modulul Elemente de construcii i lucrri publice, Editura Risoprint Cluj-
Napoca, 2010
4. Ionescu, M., Chi V. Strategii de predare i nvare, Editura . tiinific, Bucureti, 1992
5. Ivan, S.-Materiale de construcii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
6. Manea , D., Materiale speciale de construcii, Editura U.T. Pres, Cluj-Napoca, 2001
7. Rooga, C., Utilajul i tehnologia lucrrilor de construcii, manual pentru clasa a IX-a i a
X-a, licee industriale cu profil de construcii i coli profesionale, Editura Didactic i
Pedagogic, R.A., Bucureti, 1993
8. Rooga, C., Utilajul i tehnologia lucrrilor de finisaje i izolaii, manual pentru clasa a XI-
a i a XII-a, licee industriale cu profil de construcii i coli profesionale, Editura Didactic
i Pedagogic, R.A., Bucureti, 1993
9. Stana I., Zltoianu, I., Lascu, G., Glon, A., Feher, A., Construcii, instalaii i lucrri
publice, manual pentru clasa a IX a, Editura CD PRESS, Bucureti, 2010
10. Stoica, A.,(coord.),Evaluarea curent si examenele, Ghid pentru profesori, Bucureti, 2001
11. ibrea A., i colectiv, Studiul materialelor de construcii, pregtire general construcii i
lucrri publice, manual pentru coala de Arte i Meserii, Editura Economic
Preuniversitaria, Bucureti, 2000.
12. Colecie de cataloage, reviste, pliante i proiecte de profil
13. Larousse Bricolaj, ghid complet, ed.RAO, 2003
14. Legea Securitii i Sntii n Munc - nr.319/2006
15. Legea privind Aprarea mpotriva incendiilor -307/2006
16. Normativ C56 INCERC, pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i
instalaii aferente reactualizat
17. Norme Generale de Aprare mpotriva Incendiilor- OMI 163/2007
18. Standarde de pregtire profesional pentru calificrile de nivel 3 i 4 din domeniul de
pregtire profesional CONSTRUCII, INSTALAII I LUCRRI PUBLICE, 2015
19. Site-uri Intenet de specialitate
http://www.elifeposdru.ro/docs/cristian_paun_tehnici_de_predare_prin_stimularea_creativi
tatii.pdf
http://www.scribd.com/doc/109177906/Metode-Interactive-de-Predare
http://www.didactic.ro
http://innerspacejournal.wordpress.com/2011/06/16/metode-interactive/
http://www.asociatia-profesorilor.ro/metode-de-predare-interactive.html
http://www.dppd.ro/pedagogie
http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 11
206

MODUL II. ECHIPAMENTE I UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MATERIALELOR

x NOT INTRODUCTIV

Modulul Echipamente i utilaje pentru prelucrarea materialelor, component a ofertei


educaionale (curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional
Construcii, instalaii i lucrri publice, face parte din cultura de specialitate i pregtirea practic
sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal - filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 144 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an laborator tehnologic
36 ore/an instruire practic

Modulul Echipamente i utilaje pentru prelucrarea materialelor este centrat pe rezultate ale
nvrii i vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii
n una din ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4,
din domeniul de pregtire profesional Construcii, instalaii i lucrri publice sau n continuarea
pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 2 Utilizarea echipamentelor i
utilajelor pentru prelucrarea
materialelor specifice lucrrilor de
construcii, instalaii i lucrri publice
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
codificate conform SPP
Cunotine Abiliti Atitudini

2.1.1 2.2.1 2.3.1 Caracteristici tehnologice ale materialelor:


2.3.5 (liani; agregate; blocuri pentru zidrii; armturi
pentru elemente din beton armat; plci ceramice
pentru placaje i pardoseli; adezivi; produse din
metal; produse din lemn; produse din materiale
plastice):
-tip de material, form, aspect, dimensiuni,
proprieti fizice/ proprieti mecanice/ proprieti
chimice/ proprieti tehnologice/mod de prelucrare;
2.1.2 2.2.2 2.3.1 Tipuri de utilaje i echipamente de lucru pentru:
2.2.3 2.3.4 1. prelucrarea produselor din lemn (fierstru,
2.3.5 rindea, tesl, dalt, urubelnie, creion de tmplrie,
2.3.6 bormain electric).
2. prelucrarea produselor din metal i materiale
plastice:
-pentru lucrri de construcii i instalaii (dalt,
foarfec manual, set cleti, set chei fixe, patent de

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 12
207

fierar, bomfaier, cheie de fasonat, plac cu dornuri,


perie de srm, dispozitiv de tiat bare din oel
beton, tan manual/electric, main de gurit,
aparat de sudur; main de filetat; main de sudat
materiale plastice);
- pentru lucrri de betoane, lucrri publice i zidrie
(ciocan, baros, lopat, dalt, clete, lad de mortar,
sap de mortar, gleat, mistrie, cancioc, paclu,
dric, gletier, bidinea, site pentru sortare agregate,
cutii pentru dozare volumetric, dispozitiv de
compactat betonul, betonier/malaxor pentru
mortar);
- pentru lucrri de finisaje i izolaii (dric, gletier,
bidinea, set pensule, trafalet, malaxor pentru adezivi,
gleat, main/dispozitiv de tiat plci ceramice).
2.1.3 2.2.4 2.3.1 Proceduri de pregtire, sortare i verificare a
2.2.5 2.3.3 materialelor de prelucrat/ produselor pentru lucrri
2.3.5 de construcii, instalaii i lucrri publice;
2.3.6
2.3.8
2.1.4 2.2.6 2.3.1 Proceduri de verificare a strii de funcionare, a
2.3.3 integritii (fixarea n mner, ciobituri, desprinderi,
2.3.4 neregulariti, fisuri etc.) i al gradului de uzur al
2.3.5 sculelor, uneltelor i utilajelor pentru lucrri de
2.3.6 construcii, instalaii i lucrri publice;
2.3.8
2.1.5 2.2.7 2.3.1 Tehnici de prelucrare a materialelor, conform
2.3.2 indicaiilor din fiele tehnice, respectnd succesiunea
2.3.3 etapelor din tehnologia specific pentru:
2.3.4 x prepararea mortarelor i betoanelor pentru lucrri
2.3.5 de betoane, lucrri publice i zidrie;
2.3.6 x confecionarea produselor din metal i materiale
2.3.8 plastice (tiere, debitare, ndreptare, gurire,
filetare, sudare, fasonare);
x confecionarea produselor din lemn (chertare,
mbinare);
x lucrri de finisaje i izolaii.
2.1.6 2.2.8 2.3.1 Proceduri de ntreinere a sculelor, uneltelor i
2.3.3 utilajelor aplicate pentru meninerea duratei normale
2.3.5 de lucru a echipamentelor, n condiii de siguran, n
2.3.6 locuri special amenajate, n funcie de tipul acestora
2.3.8 n conformitate cu indicaiile productorilor:
-curare uscat, splare, frecare cu peria, ascuire,
reparare mnere, ungere, specifice lucrrilor de
construcii, instalaii i lucrri publice.
2.1.7 2.2.9 2.3.1 Tehnici specifice de colectare, transport i depozitare
2.3.3 a deeurilor rezultate din activiti precum:
2.3.5 construcia de cldiri i obiective de infrastructur,
2.3.6 construcia i ntreinerea cilor rutiere, demolarea
2.3.8 total sau parial a cldirilor sau a obiectivelor de
infrastructur,

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 13
208

care includ:
x materiale rezultate din construcii i demolri
cldiri ciment, crmizi, igle, ceramic, roci,
ipsos, plastic, metal, font, lemn, sticl, resturi de
tmplrie, cabluri, soluii de lcuit/vopsit/izolante,
materiale de construcii cu termen de valabilitate
expirat;
x materiale rezultate din construcia i ntreinerea
drumurilor - smoal, nisip, pietri, bitum, piatr
construcii, substane gudronate, substane cu
liani bituminoi sau hidraulici;
x materiale excavate n timpul activitilor de
construire, dezafectare, dragare, decontaminare
etc. - sol, pietri, argil, nisip, roci, resturi
vegetale.
cu mijloacele specifice existente la locul de munc,
spre locuri special amenajate respectnd problemele
de mediu privind: dispersare de pulberi n mediul
nconjurtor, depozitarea sau aruncarea materialelor
de construcii n locuri nepermise, dispersarea
murdriei ( noroi, resturi de materiale i diverse
deeuri etc.) n afara antierului, distrugerea abuziv
a vegetaiei n zon;
2.1.8 2.2.10 2.3.1 Normele generale i specifice de SSM aferente
2.3.3 lucrrilor de prelucrare a materialelor/produselor,
2.3.4 aferente contextelor de realizare i riscurilor
2.3.5 poteniale;
2.3.6

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE,
DOCUMENTAII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBNDIRII REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul
economic):
- Echipamente de protecia muncii: salopet, mnui, casc de protecie, ochelari de
protecie, nclminte de protecie;
- Scule i utilaje pentru lucrri de betoane, lucrri publice i zidrie: ciocan, baros, lopat,
dalt, clete, lad de mortar, sap de mortar, gleat, mistrie, cancioc, paclu, dric,
gletier, bidinea, site pentru sortare agregate, cutii pentru dozare volumetric, dispozitiv de
compactat betonul, betonier/malaxor pentru mortar;
- Scule i utilaje pentru prelucrarea produselor din lemn: fierstru, rindea, tesl, dalt,
urubelnie, creion de tmplrie, bormain electric;
- Scule i utilaje pentru prelucrarea produselor din metal i materiale plastice pentru
lucrri de construcii i instalaii: dalt, foarfec manual, set cleti, set chei fixe, patent de
fierar, bomfaier, cheie de fasonat, plac cu dornuri, perie de srm, dispozitiv de tiat bare
din oel beton, tan manual/electric, main de gurit, aparat de sudur; main de
filetat; main de sudat materiale plastice (evi);
- Scule i utilaje pentru lucrri de finisaje i izolaii: dric, gletier, bidinea, set pensule,
trafalet, malaxor pentru adezivi, gleat, main/dispozitiv de tiat plci ceramice;
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 14
209

- Verificatoare: metru, rulet, rigle metalice, nivel cu bul de aer/nivel cu laser, fir cu
plumb, colare, sfoar, dreptar, compas de interior, compas de exterior, ubler, abloane,
cntar, pompe de prob;
- Dispozitive de lucru: scar de interior, schel de inventar/schel din lemn, roab, menghin,
banc de lucru;
- Materiale: liani (ciment, var, ipsos) agregate (nisip, pietri), blocuri pentru zidrii (crmizi
pline, blocuri ceramice cu goluri verticale), armturi pentru elemente din beton armat (bare
din oel beton: OB 37, PC 52, plase sudate), plci ceramice pentru placaje i pardoseli,
adezivi, produse din metal (tabl, platband, evi din oel, evi din cupru, fitinguri pentru
instalaii, profile din oel, profile din aluminiu etc.) produse din cherestea (scnduri, dulapi,
rigle, ipci, grinzi), produse finite din lemn (parchet, duumea, mn curent etc.), produse
obinute prin valorificarea superioar a lemnului (plci din PAL/PFL, plci OSB), produse
din materiale plastice (policarbonat, polietilen, polipropilen, polibutilen);

x SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile au rolul de a orienta profesorul asupra modalitilor de dezvoltare a rezultatelor


nvrii/ competenelor, prin intermediul coninuturilor recomandate i avnd n vedere cunotine,
abiliti i atitudini pe care le presupune unitatea de rezultate ale nvrii UR 2 Utilizarea
echipamentelor i utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice lucrrilor de
construcii, instalaii i lucrri publice.
Considerarea elevului ca subiect al activitii instructiv educative i orientarea acesteia spre
formarea rezultatelor nvrii/competenelor specifice, precum i accentuarea caracterului practic
aplicativ al modulului Echipamente i utilaje pentru prelucrarea materialelor, presupun
respectarea unor exigene ale nvrii durabile, printre care:
x utilizarea unor strategii didactice care s pun accent pe:
- construcia progresiv a cunotinelor, exersarea i consolidarea abilitilor elevilor;
- cultivarea exigenei i autoexigenei elevului;
- abordri flexibile i parcursuri didactice difereniate;
- abordri inter i multimodulare/ disciplinare;
x utilizarea unor metode active (de exemplu: brainstorming, simularea, nvarea
problematizat, nvarea prin cooperare, studiul de caz, nvarea prin descoperire, jocul de
roluri bazat pe empatie, analiza de text, metode de gndire critic, realizarea de portofolii,
lucrul pe calculator/internet/n grupuri de lucru virtuale), care pot contribui la:
- crearea acelui cadru educaional care ncurajeaz interaciunea social pozitiv;
- exersarea lucrului n echip, a ndeplinirii unor roluri specifice n grupuri de lucru, a
cooperrii cu persoane diferite n realizarea unei sarcini de lucru;
- nlturarea stereotipurilor, a automatismelor de gndire, precum i cultivarea spiritului
tolerant;
x utilizarea unor strategii didactice care s permit alternarea formelor de activitate
(individual, pe perechi i n grupuri mici);
x nvarea prin aciune (experienial), realizarea unor activiti bazate pe sarcini concrete;
x utilizarea, n activitatea didactic, a calculatorului ca mijloc modern de instruire, care s
permit subordonarea utilizrii tehnologiei informaiei i a comunicaiilor, n vederea
desfurrii unor lecii interactive, atractive.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 15
210

De exemplu pentru Tema leciei: Caracteristici tehnologice ale materialelor, corespunztor RI:
x 2.1.1 Caracteristici tehnologice ale materialelor;
x 2.3.1 Asumarea responsabilitii n ndeplinirea sarcinilor de lucru;
x 2.3.5 Asumarea iniiativei n vederea ndeplinirii sarcinilor de lucru;
i Coninuturilor nvrii: Caracteristici tehnologice ale materialelor: tip de material, form,
aspect, dimensiuni, proprieti fizice/ proprieti mecanice/ proprieti chimice/ proprieti
tehnologice/mod de prelucrare, se poate aplica pentru predare metoda brainstorming iar pentru
evaluare metoda Fi de evaluare.

Procedura dup care se va desfura brainstorming-ul:


1. Numii o persoan pe post de facilitator. Aceasta va scrie pe flipchart/tabl. Grupul de elevi
se va aeza n cerc n faa facilitatorului. Profesorul va cere fiecrui elev, pe rnd, s
numeasc un material/produs folosit n construcii/ instalaii/ lucrri publice, denumire pe
care facilitatorul o va scrie pe flipchart/tabl. Facilitatorul va trece repede de la un elev la
altul, iar dac elevul nu poate propune un material/produs, atunci cnd i vine rndul, va
spune pas, iar facilitatorul va trece la urmtoarea persoan. Procesul se va opri atunci cnd
toi participanii vor spune pas, unul dup altul. Discuiile ntre participani sunt interzise
pe durata brainstorming-ului. Toate propunerile vor fi scrise pe flipchart, chiar dac sunt
considerate de ctre facilitator incorecte. Procesul trebuie s fie unul pozitiv.
2. Profesorul cere participanilor s identifice care dintre exemplele de materiale/produse
enumerate, nu fac parte din categoria material/produs folosit n construcii/ instalaii/ lucrri
publice, iar n urma discuiilor i clarificrilor, acestea sunt tiate de ctre facilitator cu o
linie.
3. Profesorul cere participanilor s grupeze exemplele de materiale/produse, n dou categorii:
a) materiale/produse naturale; i b) materiale/produse artificiale; Facilitatorul completeaz
pe foaia de flipchart, denumirile celor dou categorii i cere participanilor ca pe baza
aceluiai procedeu brainstormings precizeze, pe rnd, din ce categorie face parte
materialul/produsul, din lista iniial. Facilitatorul completeaz denumirea
materialului/produsului n dreptul categoriei precizat de ctre elev.
4. Cu ajutorul profesorului i a participanilor se analizeaz fiecare caz n parte, iar n urma
discuiilor i a clarificrilor, se fac eventuale corectri.
5. Profesorul cere participanilor s grupeze exemplele de materiale/produse, n trei categorii:
a) materiale/produse cu compactitate mare; b) materiale/produse cu porozitate mare; i c)
materiale/produse fibroase; Facilitatorul completeaz pe foaia de flipchart, denumirile celor
trei categorii de materiale/produse i cere participanilor ca pe baza aceluiai procedeu
brainstorming s precizeze, din ce categorie face parte, fiecare material/produs, din lista
iniial.
6. Cu ajutorul profesorului i a participanilor se analizeaz fiecare caz n parte, iar n urma
discuiilor i a clarificrilor, se fac eventuale corectri.
7. Procedeul poate continua i pentru alte tipuri de cerine, cum ar fi:
1. Materialul/produsul este permeabil sau impermeabil.
2. Materialul/ produsul se fabric sub fom:
x masiv
x de praf
x granular
x de past
x lichid
x sub alt form
3. Materialul/ produsul se livreaz:
x la bucat
Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 16
211

x la kg.
x la m 3
x la m 2
x la m (metru)
x la l (litru)
x sub alt form
4. Materialul/ produsul se ncadreaz n una din urmtoarele categorii:
x material/ produs din piatr natural
x beton, mortar sau past pe baz de liani minerali
x material/ produs din lemn
x material/ produs metalic
x material/ produs din mase plastice
x material/ produs ceramic
x material/ produs din sticl
x material/ produs din beton sau mortar

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care cadrul didactic
va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmrete msura n care elevii
i-au format i acumulat rezultatele nvrii propuse n standardul de pregtire profesional.
Evaluarea poate fi:
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
-Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de
modalitatea de evaluare probe orale, scrise, practice, de stilurile de nvare ale
elevilor.
-Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
-Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la
cunotinele, abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire
profesional.
b. Final
-Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/
nvare i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a rezultatelor
nvrii(cunotine, abiliti i atitudini).

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunotinelor cu itemi cu alegere multipl, itemi cu alegere dual,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip ntrebri structurate sau itemi de
tip rezolvare de probleme.

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul, prin care se evalueaz metodele de lucru, utilizarea corespunztoare a
bibliografiei, materialelor i echipamentelor, acurateea tehnic, modul de organizare a
ideilor i materialelor ntr-un raport. Poate fi abordat individual sau de ctre un grup de
elevi.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 17
212

x Studiul de caz, care const n descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
nregistrri electronice care se refer la un anumit proces tehnologic.

n parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ i la final de tip sumativ


pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii trebuie evaluai numai n ceea ce privete
dobndirea rezultatelor nvrii specificate n cadrul acestui modul.

Evaluarea colar este perceput astzi ca fiind organic integrat n procesul de nvmnt,
avnd rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activitilor de predare-nvare;
Metodele moderne de predare nvare - evaluare ofer o ocazie benefic de organizare
pedagogic a unei nvri temeinice, uoare i plcute, i n acelai timp i cu un pronunat caracter
activ-participativ din partea elevilor, cu posibiliti de cooperare i de comunicare eficient.
Folosirea sistematic a metodelor moderne, presupune desfurarea unor relaii de
comunicare eficient i constructiv n cadrul crora, toi cei care iau parte la discuii, s obin
beneficii n planurile cognitiv, afectiv-motivaional, atitudinal, social i practic aplicativ.
Folosirea metodelor moderne de predare nvare - evaluare nu nseamn a renuna la
metodele tradiionale ci a le actualiza pe acestea cu mijloace moderne.
La finalul activitilor moderne de predare nvare - evaluare rezultatele colare nu se
refer numai la achiziiile elevilor n domeniul cognitiv, cunotine, priceperi, capaciti, abiliti ci
la ntregul spectru de comportamente care contribuie la dezvoltarea personalitii elevului:
comportamente colare din plan afectiv i psihomotor, unele rezultate colare, unele rezultate
extracolare cu influen direct asupra rezultatelor colare, deprinderi autoevaluative, sau
rezultatele indicate ale procesului de instruire.

Dup predarea/ nvarea leciei cu tema: Caracteristici tehnologice ale materialelor, la


finalul brainstorming- ului profesorul poate s realizeze o evaluare continu, folosind o Fi de
evaluare.

Evaluarea continu (de progres, pe parcurs) se dorete a fi o evaluare formativ care


presupune verificarea permanent a rezultatelor, pe tot parcursul procesului de instruire, de obicei
operndu-se pe secvene mici. Trecerea la secvena urmtoare se realizeaz numai dup ce se
cunosc modul de desfurare, eficiena educaional a secvenei evaluate i rezultatele obinute de
elevi, prin adoptarea de msuri de ameliorare privind procesul de predare-nvare i performanele
unor elevi. Probele scrise curente dureaz 20-30 de minute i se administreaz fr ca elevii s fie
avertizai, ele urmrind verificarea cunotinelor din lecia de zi, msura n care fac fa unui control
inopinat, contiinciozitatea cu care se pregtesc, precum i abilitile de a formula, ntr-un timp
relativ scurt, rspunsuri articulate la ntrebri precise.
Fia de evaluare, este un instrument de lucru pe care sunt formulate diverse exerciii i
probleme ce urmeaz a fi rezolvate de elevi n timpul leciei, de regul dup predarea sau
parcurgerea unor secvene de coninut i nvarea acestora, n clas, de ctre elevi.
n aceste condiii, fia de evaluare se folosete, mai ales, pentru obinerea feedback-ului de
ctre profesor, pe baza cruia el poate face precizri i completri, noi exemplificri etc., n legtur
cu coninutul predat/ nvat.
Nu este, deci, obligatoriu ca elevii s fie notai, fia de evaluare avnd, n felul acesta, un
pronunat caracter de lucru, de optimizare a nvrii, ceea ce o i deosebete de testul de evaluare
care se folosete, prioritar, pentru aprecierea i notarea elevilor.

Obiective:
obinerea feedback-ului de ctre profesor, pe baza cruia el poate face precizri i completri, noi
exemplificri etc., n legtur cu coninutul predat/ nvat.
fia de evaluare are rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activitilor de predare-nvare.

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 18
213

fia de evaluare poate fi folosit i pentru nregistrarea rezultatelor observrii sistematice a


comportamentului i activitii elevilor;
Avnd n vedere c, n mare parte, competenele corespunztoare acestei teme Caracteristici
tehnologice ale materialelor sunt formate n clasele anterioare, la discipline ca: Fizic, Chimie,
Educaie tehnologic, Geografie fizic, aceast Fi de evaluare poate fi aplicat ca test iniial

Nume i prenume
Clasa..
Data...
FI DE EVALUARE
Caracteristici tehnologice ale materialelor

Alege un produs folosit n construcii: ............................................................................


Sarcin de lucru: ncercuiete pentru itemii 1-7, litera corespunztoare rspunsului corect
1. Produsul ales:
a. are porozitate mare
b. este fibros
c. are compactitate mare (1p)
2. Produsul este:
a. permeabil
b. impermeabil (1p)
3. Produsul ales se fabric sub form:
a. masiv
b. de praf
c. granular
d. de past
e. lichid
f. sub alt form (1p)
4. Alege sub ce form se livreaz produsul tu:
a. la bucat
b. la kg.
c. la m 3
d. la m 2
e. la m (metru)
f. la l (litru)
g. sub alt form (1p)
5. Produsul asigur individual sau n combinaie cu alte materiale:
a. condiii de rezisten i stabilitate
b. condiii de igien i finisaj
c. condiii de confort
d. condiii de funcionalitate (1p)
6. Produsul ales se ncadreaz n categoria:
a. produs din piatr natural
b. beton, mortar sau past pe baz de liani minerali
c. produs din lemn
d. produs metalic
e. produs din mase plastice
f. produs ceramic
g. produs din sticl
h. produs din beton sau mortar
i. alt categorie (1p)

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 19
214

7. Produsul este:
a. produs natural brut
b. produs natural prelucrat
c. produs artificial (1p)
8. Descrie produsul ales, preciznd caracteristici, proprieti i utilizri. Descrierea s fie
realizat n 5 6 rnduri. (2p)
Se acord un punct din oficiu.

x BIBLIOGRAFIE

1. Rapica, P., Determinarea calitii materialelor de construcii , Ed. Matrixrom,


Colecia: Bazele construciilor, 2006
2. Larousse Bricolaj, Ghid complet, Ed. RAO, 2003
3. Rooga, C., Utilajul i tehnologia lucrrilor de construcii, manual pentru clasa a-IX-a i
a-X-a, licee industriale cu profil de construcii i coli profesionale, Editura Didactic i
Pedagogic, R.A., Bucureti, 1993
4. Mihul, A. i colectiv, Utilajul i tehnologia lucrrilor de construcii, manual pentru clasa
a XI-a i a XII-a, licee industriale cu profil de construcii i coli profesionale, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1993
5. Ivan, S., Materiale de construcii, Ghid pentru pregtire n domeniul Construcii, instalaii
i lucrri publice, Editura Casa Corpului Didactic, Cluj-Napoca, 2005
6. Rapica, P., Materiale de construcii, Editura Matrixrom, Colecia: Bazele
construciilor, 2006
7. Gh. Zgur, N. Atanasiu, N. Arieeanu, Gh. Peptea Utilajul i tehnologia lucrrilor
mecanice, E.D.P. Bucureti, 1987
8. Tonea A., Crstea N. Elemente de tehnologie general, E.D.P., Bucureti 2000
9. Popescu N. - Studiul materialelor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1994
10. onea, A. .a. - Studiul materialelor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1996
11. Tnsescu Mariana, Gheorghiu Tatiana - Msurri tehnice, Editura ARAMIS, 2005
12. Florea, M., Damian, T., Prepararea betoanelor, apelor, mortarelor i
gleturilor - Tehnica lucrrilor de zidrie, armare i cofrare, Editura: MAST,
Categorii: Construcii, tiin i Tehnic, 20 07
13. Normative n construcii - ediia I 2008, Editura: Best Publishing
14. Reglementri tehnice privind cerinele stabilite prin legea 10/1995 (8
volume), Editura Matrixrom, Colecia: Reglementri tehnice pentru proiectarea i execuia
construciilor, 2009
15. Regimul construciilor - ediia a VI-a, Editura: Best Publishing, 2009
16. Normativ C56 INCERC, pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i
instalaii aferente reactualizat
17. Agenia Regional pentru Protecia Mediului Sibiu, Asociaia Autoritilor Locale i
Regionale din Norvegia, - Ghid privind gestionarea deeurilor din construcii i
demolri, Sibiu 2011
18. Colecie de cataloage, reviste, pliante i proiecte de profil
19. Pintilie M., Metode moderne de nvare evaluare, Editura Eurodidact, Cluj Napoca,
2002;

Profil: Tehnic
Domeniul de pregtire profesional: Construcii, instalaii i lucrri publice
Nivel: 4 20
215

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a

NVMNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional:


INDUSTRIE TEXTIL I PIELRIE

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate
216

GRUPUL DE LUCRU:

IULIANA MARINESCU prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic ,,Petru Rare
Bucureti
CAMELIA VARGA prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic NAPOCA Cluj
Napoca
LAVINIA BUTNARIU prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Maria Baiulescu
Braov
MARILENA RVA dr. ing. prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Gheorghe
Asachi Focani
SIMONA TOMESCU prof. ing. grad didactic I, Liceul Tehnologic Ioan N. Roman,
Constana
MARINELA ZVC prof. ing. grad didactic I, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi
Focani

COORDONARE TIINIFIC - CNDIPT:


RILEANU CARMEN Inspector de specialitate / Expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


2
217

NOT DE PREZENTARE

Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare profilului TEHNIC, domeniul de


pregtire profesional INDUSTRIE TEXTIL I PIELRIE:

1. Tehnician n industria textil


2. Tehnician n industria pielriei
3. Tehnician designer vestimentar

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului Naional al Calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale (URI)
UR 1. Utilizarea limbajului tehnic grafic n
MODUL I. Limbaj tehnic grafic
reprezentri specifice domeniului textile
pielrie
UR 2. Identificarea i selectarea materiilor MODUL II. Materii prime n industria textil i
prime din textile pielrie pielrie
UR 3. Aplicarea normelor de sntatea i
MODUL III. Sntatea i securitatea muncii i
securitatea muncii (NSSM) i de protecie a
protecia mediului n industria textil i pielrie
mediului n industria textil i pielrie

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


3
218

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a
nvmnt liceal - filiera tehnologic
Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: INDUSTRIE TEXTIL I PIELRIE

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Limbaj tehnic grafic


Total ore/an: . 72
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic -

Modul II. Materii prime n industria textil i pielrie


Total ore/ an : 144
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic -

Modul III. Sntatea i securitatea muncii i protecia mediului n industria textil i pielrie
Total ore/ an : 108
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practic 36

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore/an

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul IV. * ..........................................................................................


Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/ la operatorul
economic/instituia public partener.
* Denumirea i coninutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n
parteneriat cu operatorul economic/instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


4
219

MODUL I: LIMBAJ TEHNIC GRAFIC

x NOT INTRODUCTIV

Modulul Limbaj tehnic grafic, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri
profesionale din domeniul de pregtire profesional Industrie textil i pielrie, face parte din
cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal -
filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 72 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an laborator tehnologic

Modulul Limbaj tehnic grafic este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n
SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Industrie textil i pielrie sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel
superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1. UTILIZAREA
LIMBAJULUI TEHNIC GRAFIC
N REPREZENTRI SPECIFICE
DOMENIULUI TEXTILE
PIELRIE Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)

Cunotine Abiliti Atitudini


1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. Desenul tehnic. Noiuni introductive.
1.1.2. 1.2.2. - materiale i instrumente utilizate la realizarea desenelor
1.1.3. 1.2.3. - standardizarea. Standarde specifice desenelor tehnice
1.1.4. 1.2.4. - tipuri de linii utilizate la realizarea desenelor tehnice
- formate ( notare, clasificare, elemente grafice)
- formatul A4: dimensiuni, elemente grafice
- indicator (rol, reprezentare, completarea indicatorului cu
scop didactic)
1.1.5 1.2.5. 1.3.2. Sisteme de proiecii.
1.2.6. 1.3.6. - poligonul proieciilor, proiecia principal
1.2.15. - determinarea numrul minim de proiecii n care un corp
geometric poate fi reprezentat
- reprezentarea n dubl i tripl proiecie ortogonal a
corpurilor geometrice regulate
1.1.6. 1.2.7. 1.3.2. Haurarea suprafeelor secionate.
1.2.19. - tipuri de hauri
- reguli de reprezentare
- domenii de utilizare
1.1.7. 1.2.8. 1.3.2. Desenul la scar.
1.2.16. 1.3.6. - definirea scrii de reprezentare
Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie
5
220

1.2.17. - clasificarea scrilor de reprezentare


- reprezentarea pieselor la scar, n funcie de
dimensiunile acestora (n mrime natural (1:1), utiliznd
scara de mrire (2:1, 5:1) sau scara de micorare (1:2,
1:5)
1.1.8. 1.2.9. 1.3.3. Reprezentare n vedere sau n seciune a pieselor ntlnite
1.2.10. la utilajele din domeniul textile pielrie, pline sau cu
1.2.18. goluri.
- reguli de reprezentare:
- reprezentarea n vedere
- reprezentarea n seciune
- reprezentarea n vedere cu seciune
1.1.9. 1.2.11. 1.3.4 Cotare n desenul tehnic.
1.2.17. - definirea cotrii
1.2.18. - enumerarea i definirea elementelor cotrii, reguli de
1.2.19. utilizare
- reguli de cotare n desenul tehnic
- reprezentarea la scar, n vedere sau n seciune i
cotarea pieselor ntlnite la utilajele din domeniu (arbori
drepi, axe, roi de curea, roi dinate) cu respectarea
regulilor de cotare
1.1.10 1.2.12. 1.3.6. Organe de maini.
1.1.11. 1.2.13. - definiie
1.2.17. - clasificare
- rol funcional
- reprezentare convenional, simboluri de reprezentare
1.1.12. 1.2.14. 1.3.5. Mecanisme ntlnite la utilajele din domeniu.
1.1.13. 1.3.7. - mecanisme pentru transmiterea micrii de rotaie,
translaie, alternativ, periodic, inversoare de sens,
variatoare de vitez (clasificare, descriere, rol, principiul
de funcionare, reprezentare convenional)
- angrenaje de roi dinate, roi de curea i de lan
- raportul de transmisie, relaie de calcul
- determinarea raportului de transmisie, utiliznd relaia
de calcul pentru transmisii ntlnite la utilajele din
domeniu
- mecanismul biel manivel.

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE,
DOCUMENTAII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBNDIRII REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul
economic):

- Materiale: hrtie pentru desen (opac i calc), planet, creioane pentru desen cu duritate
medie, gum, lam.
- Instrumente: planet, teu, rigle, echere, raportoare, florare, trus rotring.
- Calculator, program AutoCAD
- Piese din domeniu.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


6
221

x SUGESTII METODOLOGICE

Coninuturile modulului Limbaj tehnic grafic trebuie s fie abordate ntr-o manier integrat,
corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Se vor parcurge coninuturile nvrii n totalitatea lor n ordinea precizat n tabelul de mai sus.

Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.

Modulul Limbaj tehnic grafic are o structur flexibil, deci poate ncorpora, n orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se recomand a se desfura n
laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt.

Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).

Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele metode didactice i activiti de
nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activiti de documentare;
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri);
x Problematizarea;
x Algoritmizarea;
x Demonstraia;
x Investigaia tiinific;
x nvarea prin descoperire;
x Activiti practice;
x Studii de caz;
x Elaborarea de proiecte;
Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie
7
222

x Activiti bazate pe comunicare i relaionare;


x Activiti de lucru n grup/ n echip.

Pentru exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei de predare


nvare pe grupe, pentru lecia: Reguli de cotare n desenul tehnic - lecie de comunicare de noi
cunotine .
Pentru desfurarea leciei aplicative se va utiliza tehnica Gndii - Lucrai n perechi
Comunicai.

Lecia se organizeaz i se desfoar astfel:


x Utiliznd o fi de documentare, ce conine elementele cotrii i regulile de cotare utilizate
n desenul tehnic, cadrul didactic comunic sarcina de lucru elevilor, nmnndu-le fia de lucru;
x Elevii sunt solicitai s identifice, individual, pe desenele din fia de lucru, elementele cotrii
utilizate n reprezentarea pieselor date, s identifice reguli de cotare respectate i/sau nerespectate
i apoi s realizeze cotarea corect a pieselor;
x Timp de cteva minute fiecare elev confrunt rezultatele obinute cu cele ale colegului de
banc, se compar rezultatele i se ajunge la o variant comun, agreat de ambii elevi;
x Fiecare pereche rezum pe fia de lucru, concluziile la care a ajuns privind elementele
cotrii utilizate n reprezentarea pieselor date, regulile de cotare respectate i/sau nerespectate i
cotarea corect a pieselor, pe care le prezint cadrului didactic i ntregii clase;
x Rezultatele se scriu pe tabl i n final profesorul apreciaz corectitudinea lor.

La finalul leciei, profesorul:


prezint soluiile corecte;
evideniaz perechea sau perechile care au lucrat cel mai bine ( s-au ncadrat cel mai bine n
timpii de lucru i au avut cele mai multe soluii corecte );
numete perechea / perechile care nu s-au ncadrat n timpii de lucru dac acest lucru
exist;

Fiind o lecie de comunicare de noi cunotine, nu este obligatoriu s se realizeze procesul de


evaluare, dar se poate nota perechea cu cele mai multe soluii corecte.
n timpul rezolvrii sarcinii de ctre elevi, profesorul are menirea:
s ndrume elevii / perechile care cer detalii sau lmuriri cu privire la rezolvarea sarcinii de
lucru;
s coordoneze activitatea, astfel nct perehile s se ncadreze n timpii de lucru;
s asigure implicarea i participarea tuturor elevilor la rezolvarea sarcinilor de lucru;
s dirijeze discuiile pentru argumentarea soluiilor date;

Metoda lucrului pe grupe i tehnica Gndii - Lucrai n perechi Comunicai este nsoit, n acest
caz, de problematizare, studiu de caz, exerciiu i conversaie euristic. Aceast metod faciliteaz
att dobndirea abilitilor tehnice, ct i a abilitilor de lucru n echip, de comunicare, de
efectuare a calculelor.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


8
223

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare
i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i
atitudinilor.

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie test;
x Fie de evaluare / autoevaluare / interevaluare;
x Proiectul;
x Activiti practice;
x Teste docimologice;

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul,
x Portofoliul,
x Testele sumative.

Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip


sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


9
224

Exemplu: Rezultate ale nvrii vizate:

Cunotine Abiliti Atitudini

Organe de maini (definire, Reprezentarea convenional a Executarea reprezentrilor grafice


clasificare, rol funcional, mecanismelor i precizarea rolului lor respectnd norme, standarde, principii
reprezentare convenional) funcional. tiinifice.
Mecanisme ale utilajelor din Folosirea instrumentelor ajuttoare Asumarea responsabilitii pentru
domeniu adecvate pentru lungimi i unghiuri.. lucrarea realizat.
Prelucrarea informaiilor dobndite din Raportarea propriilor puncte de vedere
documentaia tehnic. creative i expresive la opinii ale altor
persoane.

Pentru aceasta se propune, ca metod de evaluare, portofoliul.

Portofoliul este o metod alternativ de evaluare, care urmrete efectuarea unor aciuni
complexe, legate de o tem impus sau aleas de elevi.
Portofoliul presupune o activitate individual sau de grup, desfurat ntr-un interval mai mare
de timp.
Presupune un efort de informare, investigare, sintetizare.

Portofoliul se va realiza pe grupe i poate avea de exemplu - denumirea: Maina simpl de cusut.
Organe de maini i mecanisme specifice.
Elevii vor prezenta n portofoliu prile componente ale mainii simple de cusut, organele de lucru
ale sale, organele de maini i principalele mecanisme de transmitere a micrii ctre organele sale
de lucru. Fiecare portofoliu va conine cel puin o reprezentare a unui mecanism.
In funcie de dotrile din coal i de la agentul economic, portofoliul se poate realiza pentru orice
main sau utilaj din domeniu.

Profesorul are rolul de a ndruma elevii n activitile lor de: observare, analiz, identificare i
reprezentare i de a monitoriza activitatea desfurat de acetia, conform planului stabilit.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


10
225

Grupa:
Sarcina de lucru:

Fi pentru evaluarea portofoliilor

Punctaj Observaii
Criteriu
Maxim Acordat
1.Lucrarea respect tema i formatul cerut? 5
2.Lucrarea are un coninut tinific adecvat
20
sarcinii de lucru?
3.Sunt identificate organele de maini prezente
15
n principalele mecanisme ale mainii de cusut?
3. Sunt respectate regulile de reprezentare a
20
organelor de maini i a mecanismelor specifice?
4. Sunt precizate rolurile organelor de maini n
15
transmiterea micrii ctre organele de lucru?
5. Elevii grupei au fost implicai activ n timpul
5
lucrului?
6. Lucrarea sintetizeaz i sumarizeaz prerile
grupului? 5
7. Grupa a definitivat lucrarea n cadrul timpului
5
acordat?
Punctaj din oficiu 10
Total punctaj obinut 100
Nota propus pentru evaluare 10

x BIBLIOGRAFIE

1. Burduel, D Desen Tehnic, manual pentru clasa a X-a, edituara Sigma, Bucureti,
2000
2. Lupacu, R .a manual de teorie pentru anul I coal profesional, pregtire de
baz n industria uoar, editura Oscar Print, Bucureti, 2003
3. Tnsescu, M Desen tehnic, manual pentru clasa a IX-a, editura Aramis, Bucureti,
2004
4. Standarde de pregtire profesional pentru nivelul 3 i nivelul 4 de calificare

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


11
226

MODUL II. MATERII PRIME N INDUSTRIA TEXTIL I PIELRIE

x NOT INTRODUCTIV

Modulul, Materii prime n industria textil i pielrie, component a ofertei educaionale


(curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Industrie textil i
pielrie, face parte din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-
a, nvmnt liceal - filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 144 ore/an conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an laborator tehnologic

Modulul Materii prime n industria textil i pielrie este centrat pe rezultate ale nvrii i
vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Industrie textil i pielrie sau n continuarea pregtirii ntr-o
calificare de nivel superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

URI 2. IDENTIFICAREA I
SELECTAREA MATERIILOR
PRIME DIN TEXTILE PIELRIE
Rezultate ale nvrii Coninuturile nvrii
(codificate conform SPP)

Cunotine Abiliti Atitudini


2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. Materii prime specifice proceselor tehnologice din
2.2.2. 2.3.2. filatur.
2.2.3. 2.3.3. - Proprietile fibrelor textile.
2.2.15. 2.3.4. - Domenii de ntrebuinare ale fibrelor textile; selectarea
2.2.16. 2.3.5. materiilor prime specifice din filatur.
2.2.17 - Defecte ale fibrelor textile identificate organoleptic;
instrumente utilizate pentru identificare/ observare
organoleptic.
2.1.2. 2.2.4. 2.3.1. Materii prime specifice proceselor tehnologice din
2.2.5. 2.3.2. estorii si tricotaje.
2.2.6. 2.3.3. - Proprietile firelor textile.
2.2.15. 2.3.4. - Domenii de ntrebuinare ale firelor textile; selectarea
2.2.16. 2.3.5. materiilor prime specifice din estorii i tricotaje.
2.2.17 - Defecte ale firelor textile identificate organoleptic;
instrumente utilizate pentru identificare/ observare
organoleptic.
2.1.3. 2.2.7. 2.3.1. Materii prime specifice proceselor tehnologice din
2.2.8. 2.3.2. industria de confecii textile;
2.2.9. 2.3.3. - Proprietile esturilor si tricoturilor.
2.2.15. 2.3.4. - Domenii de ntrebuinare ale esturilor si tricoturilor;
2.2.16. 2.3.5. selectarea materiilor prime specifice din industria de
Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie
12
227

2.2.17 confecii textile.


- Defecte ale esturilor i tricoturilor identificate
organoleptic; instrumente utilizate pentru identificare/
observare organoleptic.
2.1.4. 2.2.10. 2.3.1. Materii prime specifice proceselor tehnologice din
2.2.11. 2.3.2. industria pielriei si ale nlocuitorilor de piele.
2.2.12. 2.3.3. - Proprietile pieilor naturale i ale nlocuitorilor de
2.2.15. 2.3.4. piele.
2.2.16. 2.3.5. - Domenii de ntrebuinare ale pieilor naturale si ale
2.2.17 nlocuitorilor de piele; selectarea materiilor prime
specifice din industria pielriei.
- Defecte ale pieilor naturale si ale nlocuitorilor de piele
identificate organoleptic; instrumente utilizate pentru
identificare/ observare organoleptic.
2.1.5. 2.2.13. 2.3.1. Materiale auxiliare pentru confeciile textile si din piele.
2.2.14. 2.3.2. - Clasificare, rolul n cadrul produsului confecionat.
2.2.15. 2.3.3. -Identificarea i selectarea materialelor auxiliare
2.2.16. 2.3.4. specifice confeciilor textile i din piele.
2.2.17 2.3.5.

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE,
DOCUMENTAII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE
DOBNDIRII REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul
economic):
- Materii prime din filatur fibre naturale i chimice
- Materii prime din estorie fire textile pentru urzeal i bttur
- Materii prime din tricotaje fire textile
- Materii prime din confecii textile esturi i tricoturi
- Materii prime pentru industria pielriei piei crude, piei finite i nlocuitori de piele
- Materiale auxiliare cptueli, ntrituri, furnituri, accesorii
- Instrumente de lucru: lupe, rigle, centimetru de croitorie, ace cu gmlie

x SUGESTII METODOLOGICE

Coninuturile modulului Materii prime n industria textil i pielrie trebuie s fie abordate
ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.

Modulul Materii prime n industria textil i pielrie are o structur flexibil, deci poate
ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se
recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire
practic din unitatea de nvmnt sau de la operatorul economic, dotate conform recomandrilor
menionate mai sus.
Pregtirea practic n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


13
228

Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).

Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:


x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activiti de documentare;
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri);
x Problematizarea;
x Demonstraia;
x Investigaia tiinific;
x nvarea prin descoperire;
x Activiti practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulri;
x Elaborarea de proiecte;
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare;
x Activiti de lucru n grup/ n echip.

Un exemplu de metod didactic ce poate fi folosit n activitile de nvare este metoda


Caruselul sau Grafitti la tema Materii prime specifice proceselor tehnologice din industria de
confecii textile, lecia Defecte ale esturilor i tricoturilor, instrumente utilizate pentru
identificare/ observare.

Metoda presupune parcurgerea urmtoarelor etape:


1. cursanii sunt mprii n grupuri de cte 3 4 persoane. Acetia lucreaz la o problem,
la o ntrebare ce se poate materializa ntr-un poster. Posterul poate fi descriptiv sau
utilizndu-se un organizator grafic, tabel, colaj sau desen. Cnd v hotri s organizai o
lecie utiliznd modelul graffiti, asigurai-v c dispunei de materialele necesare.
Obligatoriu coala pe care se realizeaz posterul are formatul minim A3;
2. posterele se afieaz pe pereii slii de predare, aceasta transformndu-se, la modul
figurat, ntr-o galerie de art, muzeu etc.;

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


14
229

3. fiecare echip vine n faa propriului poster, iar la semnalul profesorului se deplaseaz n
sensul acelor de ceasornic, parcurgnd toat galeria, n calitate de vizitatori sau critici.
Rolul deplasrii nu este numai acela de a urmri soluiile propuse de colegi, ci i acela de a
consemna completrile, ntrebrile, observaiile lor vis--vis de acestea. ntotdeauna atragei
atenia elevilor asupra faptului c ei nu au voie s fac referiri jignitoare la adresa colegilor
sau s interpreteze forma posterelor, ci exclusiv coninutul acestora. Nu se vor folosi
observaii de genul: Ai scris frumos/urt!, Bravo!, Felicitri! etc.;
4. dup ce se ncheie turul galeriei, grupurile revin la locul iniial i i reexamineaz
posterele prin prisma observaiilor colegilor. Acest moment al leciei este echivalent cu
fixarea cunotinelor din lecia tradiional, deoarece cursanii i lmuresc unele probleme
aprute pe parcursul derulrii leciei, discutnd cu ceilali colegi. n aceast etap, rolul
profesorului este acela de a coordona desfurarea discuiilor i de a oferi informaii
suplimentare, acolo unde este cazul.

Lecia propus va fi de laborator tehnologic. Etapele pot fi urmtoarele:

1. Profesorul pregtete un numr de mostre de esturi i tricoturi cu defecte de diferite


tipuri i foi de dimensiuni cel puin A3. Elevii vor fi imprii n patru echipe si fiecare
echip va primi cte o sarcin de lucru astfel:
Echipa 1 Selectarea mostrelor cu defecte de materie prim
Echipa 2 Selectarea mostrelor cu defecte de fabricaie
Echipa 3 Selectarea mostrelor cu defecte de finisare
Echipa 4 Selectarea mostrelor cu defecte de ambalare i transport
Dup selectarea mostrelor acestea vor fi prinse pe foaia primit i sub fiecare se va trece denumirea
defectului.
2. Foile se afieaz pe pereii slii de laborator n ordinea echipelor.
3. Elevii fiecrei echipe vor vizita toat expoziia i vor face aprecieri asupra corectitudinii
lucrrilor prezentate fr a face observaii jignitoare
4. Fiecare echip revine n faa lucrrii proprii si ndrumai de profesor fac corecturile
necesare.

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare
i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i
atitudinilor.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


15
230

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie test;
x Fie de lucru;
x Fie de documentare;
x Fie de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul tiinific;
x Proiectul;
x Activiti practice;
x Teste docimologice;
x Lucrri de laborator/practice.

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Testele sumative.

Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip


sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Exemplu: Rezultatul nvrii vizat: Materii prime specifice proceselor tehnologice din estorii
si tricotaje.

Cunotine Abiliti Atitudini

Proprietatile firelor Identificarea materiilor prime Identificarea independent


textile specifice din estorii i a materiilor prime
tricotaje Colaborarea cu membrii
echipei de lucru, n scopul
ndeplinirii sarcinilor de
la locul de munc

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


16
231

TEST DE EVALUARE:

I. Pentru fiecare dintre enunurile urmtoare, ncercuii pe foia de rspuns litera


corespunztoare rspunsului corect: 20p

1. Rezistena firelor depinde de:


a. torsiunea niruirii fibroase;
b. elasticitatea fibrelor componente;
c. gradul de luciu al fibrelor componente;
d. capacitatea de izolare termic a materialului fibros.
1. Fineea firelor se apreciaz prin:
a. indici de finee;
b. uniti de lungime;
c. uniti de mas;
d. uniti de for.
2. Rezistena firelor se exprim prin
a. Titlu tex;
b. alungire la rupere;
c. lungime de rupere;
d. Numrul metric.
3. Firul cel mai subire este cel cu fineea :
a. 15 den
b. 20 den
c. 40 den
d. 60 den
4. Lungimea fibrei textile influeneaz:
a. aspectul si rezistena firelor.
b. fineea firelor;
c. higroscopicitatea firelor;
d. torsiunea firelor;

II. Transcriei, pe foaia de raspuns, litera corespunztoare fiecrui enun (1, 2, 3, 4, 5, 6) i


notai n dreptul ei litera A dac apreciai c enunul este adevrat sau litera F dac
apreciai c enunul este fals. 16p

1. Firul de efect este un fir simplu format din fibre scurte.


2. Fineea reprezint gradul de subirime a firelor, respectiv dimensiunea transversal a
acestora.
3. Firele tip in se obin din fibre de in 100%.
4. Fora de rupere este fora de traciune axial maxim la care rezist firele nainte de rupere

III. n coloana A sunt indicate criteriile de clasificare a firelor, iar n coloana B tipuri de fire.
Scriei pe foaia de rspuns asocierile corecte dintre fiecare grup de fire din coloana A i
tipul de fir din coloana B. 16p

A. Criterii de clasificare B. Tipuri de fire


1. dup destinaie a. fire crude
2. dup materia prim b. fire cardate
3. dup procesul tehnologic c. fire multiple
4. dup structur d. fire pentru tricotaje
e. fire tip bumbac

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


17
232

IV. Scriei pe foaia de rspuns informaia corect care completeaz spaiile libere:
8p

Firele sunt produse textile obinute din (1).., printr-o succesiune de operaii tehnologice
specifice, ce constituie procesul tehnologic de (2).

V. Torsiunea este una din cele mai importante caracteristici ale firelor. Rspundei
urmtoarelor cerine privind aceast proprietate. 16p
a. Definii torsiunea.
b. Indicai sensul torsiunii firelor.
c. Precizai valoarea torsiunii firelor de: urzeal, bttur i pentru tricotaje.

VI. Un fir supus la ntindere are Li = 500 mm, alungirea absolut l = 60 mm.
S se calculeze:
a. lungimea firului n momentul ruperii (Lf);
b. alungirea relativ la rupere ().
14p

Timp de lucru: 50 min.


Se acord 10 puncte din oficiu.

x BIBLIOGRAFIE

1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. iglea Lupacu R, Pregtire de baz n industria uoar - instruire teoretic Editura Oscar Print
Bucureti, 2000
3. iglea Lupacu R, Pregtire de baz n industria uoar instruire practic Editura Oscar Print
Bucureti, 2000
4. Merticaru l Materii prime textile, Editura tehnic Bucuresti 2003
5. Coordonator: prof. ing Aristide Dodu Manualul inginerului textilist volumul I, II, III Editura
Agir 2004
6. Pintilie, Mariana, Metode moderne de nvare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003
7. Varga Camelia, Elemente de baz n confecionarea nclmintei, Editura Alma Mater Cluj
Napoca 2010
8. Standard de pregtire profesional pentru calificarea Confecioner produse textile.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


18
233

MODUL III: SNTATEA I SECURITATEA MUNCII I PROTECIA MEDIULUI N


INDUSTRIA TEXTIL I PIELRIE

x NOT INTRODUCTIV

Modulul Sntatea i securitatea muncii i protecia mediului n industria textil i pielrie,


component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de
pregtire profesional Industrie textil i pielrie, face parte din cultura de specialitate i pregtirea
practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal - filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 108 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an instruire practic

Modulul Sntatea i securitatea muncii i protecia mediului n industria textil i pielrie


este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini
necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare
calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire profesional Industrie textil i
pielrie sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x STRUCTUR MODUL

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 3 APLICAREA NORMELOR
DE SNTATEA I
SECURITATEA MUNCII (NSSM)
I DE PROTECIE A MEDIULUI
N INDUSTRIA TEXTIL I
Coninuturile nvrii
PIELRIE
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)

Cunotine Abiliti Atitudini


3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. - Legislaia privind sntatea i securitatea n munc, de
3.1.2. 3.2.2. 3.3.2. protecie pentru situaii de urgen i de protecie a
3.3.3. mediului.
- Proceduri de lucru pentru aplicarea normelor SSM, PSI
i de protecie a mediului
- Instructaje privind aplicarea normelor SSM i SU i de
protecie a mediului pentru industria textil i pielrie:
- cerine referitoare la participare
- utilizarea documentaiei legislaiei n vigoare specifice
domeniului
- instructaje iniiale, curente i periodice
- fia individual de instructaj
- documente de informare: fie, afie, filme, cataloage,
brouri, pliante, instruciuni de lucru.

3.1.3 3.2.3. 3.3.3. Msuri de igien i protecia muncii :


- echipamente de lucru i echipamente individuale i
colective de protecie

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


19
234

- trus de prim ajutor


- materiale igienico-sanitare
- materiale i mijloace de stingere a incendiilor
Sisteme i dispozitive de protecie:
- individuale i colective specifice locului de munc.

3.1.4. 3.2.4. 3.3.4. Echipamente pentru prevenirea i stingerea incendiilor:


3.2.5. hidrani
3.2.6. stingtoare cu dioxid de carbon, spum, pulbere etc.
Msuri de prevenire a incendiilor:
- verificarea strii echipamentelor de protecie pentru
evitarea incendiilor
- verificarea integritii cablurilor de alimentare cu
energie electric a utilajelor inainte de introducerea
techerelor n priz
- anunarea eventualelor defeciuni sesizate pentru
remediarea lor

3.1.5. 3.2.7. 3.3.5. Locuri de munc periculoase specifice domeniului.


3.1.6. 3.2.8. 3.3.2. Situaii deosebite i factorii de risc de la locul de munc
3.2.9. 3.3.3. - situaii de risc: perturbri funcionale, defeciuni ale
3.2.10. utilajelor, nerespectarea principiilor ergonomice,
3.2.3. comportament necorespunztor al lucrtorului la locul de
3.2.17. munc, starea fizic i psihic necorespunztoare a
lucrtorului
- boli profesionale
Situaii periculoase:
- scurtcircuite
- avarii
- incendii i explozii.
Proceduri de urgen n caz de incendii i calamiti
naturale
Planul de evacuare n caz de incendiu
3.1.7. 3.2.11. 3.3.6. Tipuri de accidente posibile:
3.2.16. accidente mecanice
accidente electrice
accidente termice
accidente chimice,
n seciile din industria textil i pielrie
Proceduri pentru eliminarea cauzelor care pot determina
accidente:
- avertizarea pericolelor la locul de munc (semnale de
avertizare: semnale sonore, vizuale, avertismente scrise,
indicatoare, culori de securitate)
- introducerea sistemelor de oprire automat a mainilor
dac se intr n zona lor periculoas
- remedierea defeciunilor simple (schimbarea acului rupt,
nlocuirea tevilor defecte, etc.)
- metode de anunare a defeciunilor mai complexe care
trebuie remediate de echipe specializate (defeciuni
mecanice, ntreruperea alimentarii cu energie electric,
defeciuni ale motorului, etc.).

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


20
235

3.1.8. 3.2.12. 3.3.7. Msuri de acordare a primului ajutor n conformitate cu


3.3.6 tipul accidentului
Planul de aciune n caz de accident la o situaie dat:
- evacuarea accidentailor
- anunarea organelor abilitate, n funcie de tipul
accidentului.
Sarcinile n caz de accident ale echipelor de intervenie:
- individuale
- de grup.

3.1.9. 3.2.13. 3.3.8. Proceduri pentru selectarea i depozitarea deeurilor din


3.2.14. 3.3.9. industria textil i pielrie
3.2.15. Identificarea deeurilor care pot fi valorificate
Recipiente pentru depunerea deeurilor selectate
Locuri pentru depozitarea deeurilor
Modaliti de distrugere a deeurilor cu respectarea
normelor de protecie a mediului.

x LISTA MINIM DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, UNELTE I


INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME I MATERIALE, DOCUMENTAII
TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE ETC.) NECESARE DOBNDIRII
REZULTATELOR NVRII (existente n coal sau la operatorul economic):
- Legislaie privind sntatea i securitatea muncii;
- Norme de protecia muncii: norme generale de protecie a muncii, NSSM pentru industria
confeciilor din textile, blan i piele;
- Norme generale de prevenire i stingerea incendiilor;
- Trusa de prim ajutor;
- Proceduri de urgen n caz de incendii i calamiti naturale;
- Proceduri de lucru n vederea aplicrii normelor de protecie a mediului n industria textil i
pielrie;
- Echipament de protecie a muncii: halat, salopet, nclminte de protecie, ochelari de
protecie specific domeniului textile-pielrie;
- Echipamente pentru prevenirea i stingerea incendiilor: stingtoare cu dioxid de carbon,
spum, pulbere, etc.
- Containere pentru depozitarea selectiv a deeurilor.

x SUGESTII METODOLOGICE

Coninuturile modulului Snatatea i securitatea muncii i protecia mediului n industria


textil i pielrie trebuie s fie abordate ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu
nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Se vor parcurge coninuturile nvrii n totalitatea lor n ordinea precizat n tabelul de mai sus.

Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.

Modulul Snatatea i securitatea muncii i protecia mediului n industria textil i pielrie


are o structur flexibil, deci poate ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace
sau resurse didactice.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


21
236

Pregtirea se recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de


instruire practic din unitatea de nvmnt sau de la agentul economic, dotate conform
recomandrilor menionate mai sus.

Pregtirea practic n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la agentul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor nvrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activiti de documentare;
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri);
x Problematizarea;
x Demonstraia;
x Investigaia tiinific;
x nvarea prin descoperire;
x Activiti practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulri;
x Elaborarea de proiecte;
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare;
x Activiti de lucru n grup/ n echip.

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


22
237

Spre exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de


predare nvare TIU/VREAU S TIU/AM NVAT , pentru tema ECHIPAMENTELE
PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR.
Propunem gruparea elevilor n perechi. Fiecare pereche va avea sarcina s completeze ntr-
un tabel repartizat, coloanele tiu i Vreau s tiu, n legtur cu tema ce urmeaz a fi discutat.
n acest timp se va construi pe tabl un tabel cu urmtoarele coloane: tiu/Vreau s tiu/Am nvat

TIU VREAU S TIU AM NVAT

- - -
- - -

Cteva perechi vor expune ce au scris n prima coloan, aspectele cu care toat lumea este
de acord vor fi trecute n coloana tiu.
n continuare, elevii vor fi ajutai s formuleze ntrebri despre lucrurile de care nu sunt
siguri sau doresc informaii suplimentare. Aceste ntrebri pot aprea n urma dezacordului privind
unele detalii sau pot fi produse de curiozitatea elevilor. ntrebrile vor fi notate n coloana Vreau s
tiu.
Dup nsuirea noilor cunotine, se revine asupra ntrebrilor formulate nainte de lecie i
care au fost notate n coloana Vreau s tiu.
Elevii vor primi un text cu coninutul leciei i li se va cere s lectureze textul. Se vor identifica
ntrebrile la care s-au gsit rspunsurile i vor fi notate n coloana Am nvat, tot aici se vor
trece i informaiile n legtur cu care nu au fost puse ntrebri la nceput, dar care s-au transmis n
cadrul leciei.

Avantajele utilizrii acestei metode sunt:


x se clarific ceea ce se tie, ceea ce nu se tie i ceea ce mai rmne de nvat;
x modalitate de nvare interactiv;
x mobilizeaz ntregul colectiv de elevi;
x faciliteaz intercomunicarea i acceptarea punctelor de vedere diferite
x permite o abordare interdisciplinar;
x devine o modalitate pragmatic de abordare a textului.

Dezavantajele utilizrii acestei metode sunt:


x poate fi uneori time-consuming (costisitoare din punctul de vedere al timpului)
x nu se preteaz la toate leciile.

x SUGESTII PRIVIND EVALUAREA

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie
23
238

b. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare
i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i
atitudinilor.

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie test;
x Fie de lucru;
x Fie de documentare;
x Fie de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul tiinific;
x Proiectul;
x Activiti practice;
x Teste docimologice;
x Lucrri de laborator/practice.
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:
x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Testele sumative.

Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip


sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Exemplu: Rezultate ale nvrii vizate:

Cunotine Abiliti Atitudini

Descrierea normelor Realizarea operaiilor specifice - Asumarea responsabilitii n


NSSM, PSI i protecia domeniului textile-pielrie respectarea NSSM, PSI;
mediului respectnd legislaia SSM, PSI - Utilizarea cu responsabilitate
Participarea la demonstraii, a echipamentului de
aplicaii practice de utilizare a protecie Incadrare in timp
echipamentelor de protecie - Asumarea responsabilitii
pentru instruirea proprie
privind NSSM i PSI;

Pentru aceasta se propune PROIECTUL ca model de evaluare:

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


24
239

Proiectul este o form modern de evaluare, care urmrete efectuarea unor aciuni complexe,
legate de o tem impus sau aleas de elevi.
Proiectul presupune o activitate individual sau de grup, desfurat ntr-un interval mai mare de
timp.
Presupune un efort de informare, investigare, proiectare, sintetizare.
Se soldeaz n final cu prezentarea unui produs finit i chiar a unei probe practice.

Profesorul are rolul de a stabili, impreun cu elevii, planul proiectului, recomand bibliografia,
monitorizeaz activitatea desfurat de elevi, conform planului stabilit.

Grupa:
Sarcina de lucru:

Fi pentru evaluarea proiectelor

Punctaj Observaii
Criteriu
Maxim Acordat
1.Sarcina de lucru a fost realizat cu respectarea
5
etapelor impuse?
2. Numrul ideilor formulate iniial este mai
5
mare dect cel editat in lucrare?
3. Lucrarea are un coninut tinific adecvat 20
sarcinii de lucru?
5
4. Lucrarea are formatul cerut?
5. Elevii grupei au fost implicai activ n timpul
10
lucrului?
6. Lucrarea sintetizeaz i sumarizeaz prerile
grupului? 10
7. Grupa a definitivat lucrarea n cadrul timpului
10
acordat?
8. Prezentarea lucrrii a fost complet i
10
coerent?
9. Prezentarea lucrrii a respectat timpul
5
acordat?
10. Observaiile referitoare la celelalte lucrri au
10
fost obiective ?
Punctaj din oficiu 10 10
Total punctaj obinut 100
Nota propus pentru evaluare 10

x BIBLIOGRAFIE

1. http://www.tvet.ro/index.php/ro/curriculum/153.html
2. F. VERE Auxiliar curricular SSM
3. I. MARINESCU, SNTATEA I SECURITATEA MUNCII INDUSTRIA
TEXTIL I PIELRIE , Editura Mistral, 2011
4. Standarde de pregtire profesional pentru calificri profesionale domeniul Industrie
textil i pielrie, Nivel 3, Nivel 4

Domeniul de pregtire profesional: Industrie textil i pielrie


25
240

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX - a

NVMNT LICEAL FILIER TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 1


241

GRUPUL DE LUCRU:

MARIA PENTILESCU profesor dr., grad I, I..J. Suceava

ELVIRA GEORGESCU profesor grad I, Colegiul Tehnic Petru Muat Suceava

FELICIA NEACU profesor grad I, Liceu Tehnologic Constantin Brncui Piteti

COORDONARE C.N.D..P.T.:

FLORENA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum


LILIANA DRGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 2


242

NOT DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniului de pregtire profesional
FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN:
1. Tehnician designer mobil i amenajri interioare
2. Tehnician proiectant produse finite din lemn
3. Tehnician n prelucrarea lemnului

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale
UR 1. Utilizarea materiilor prime i a MODUL I. Materii prime i materiale
materialelor tehnologice n industria tehnologice din industria lemnului
lemnului
UR 2. Aplicarea normelor generale de MODUL II. Reprezentarea n desen a
reprezentare n desen a produselor produselor simple din lemn
simple din lemn

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 3


243

PLAN DE INVMNT
Clasa a IX a
nvmnt liceal filiera tehnologic
Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Materii prime i materiale tehnologice din industria lemnului


Total ore/ an: 180
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic -

Modul II. Reprezentarea n desen a produselor simple din lemn


Total ore/ an: 144
din care: Laborator tehnologic 72
Instruire practic -

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagiu de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul III. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/ la operatorul
economic/ instituia public partener.

* Denumirea i coninutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt


n parteneriat cu operatorul economic/ instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 4


244

MODUL I. MATERII PRIME I MATERIALE TEHNOLOGICE DIN


INDUSTRIA LEMNULUI

x Not introductiv

Modulul Materii prime i materiale tehnologice din industria lemnului, component a ofertei
educaionale (curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional
Fabricarea produselor din lemn, face parte din cultura de specialitate i pregtirea practic
sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filier tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 180 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
36 ore/an laborator tehnologic

Modulul Materii prime i materiale tehnologice din industria lemnului este centrat pe
rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe
piaa muncii n una din ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale
de nivel 4, din domeniul de pregtire profesional Fabricarea produselor din lemn sau n
continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1 MATERII PRIME I
MATERIALE TEHNOLOGICE
DIN INDUSTRIA LEMNULUI
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
1.1.1. 1.2.1 1.3.1. Structura i identificarea macroscopic a lemnului
1.2.2. Definiie
1.2.12. Seciuni principale prin trunchi: transversal, radial,
1.2.13. tangenial
1.2.14. Caracterele structurii macroscopice a lemnului:
mduva, alburn, lemn matur, duramen, inele anuale,
lemn timpuriu, lemn trziu, porii lemnului, raze
medulare, zone de fibre, pete medulare
Caracteristicile fizice ale lemnului: culoarea, luciul,
textura, desenul, mirosul, gustul
Identificarea macroscopic a speciilor lemnoase
1.1.2. 1.2.3. 1.3.2. Defectele lemnului
1.2.12. Definiie, cauze
1.2.13. Defecte de form a trunchiului
1.2.14. Defecte de structur
Noduri
Crpturi
Guri i galerii de insecte
Coloraii anormale i alteraii
1.1.3. 1.2.4. 1.3.3. Materii prime
1.1.7. 1.2.12. 1.3.7. Cherestea
1.2.13. Definiie, terminologie
1.2.14. Materia prim folosit la fabricarea cherestelei
Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 5
245

Clasificarea cherestelei
Domenii de utilizare a cherestelei
Furnire estetice i tehnice
Definiie, clasificare
Specii lemnoase indigene i exotice folosite la
fabricarea furnirelor
Produse stratificate
Placaj: definiie, structur; clasificare, formate,
grosimi; proprieti, domenii de utilizare
Panel: definiie, structur; dimensiuni uzuale
Lemn stratificat
Produse mulate: din lemn masiv, din furnire, din
achii de lemn, din fibre de lemn, cu structur mixt
Plci celulare
Definiie, structur
Materiale folosite la fabricare a plcilor celulare
Clasificare
Produse aglomerate
Plci din achii de lemn (PAL, OSB, panouri
nnobilate): definiie, clasificare, materia prim folosit,
proprieti i domenii de utilizare
Plci din fibre de lemn (PFL, MDF): definiie,
clasificare, materia prim folosit, proprieti i
domenii de utilizare.
1.1.4. 1.2.5. 1.3.4. Adezivi utilizai n industria lemnului
1.1.7. 1.2.6. 1.3.7. Proprietile i caracteristicile tehnice ale adezivilor
1.2.11. Tipuri de adezivi utilizai n industria lemnului
1.2.12. Identificarea principalelor tipuri de adezivi utilizai n
1.2.13 industria lemnului
1.2.14.
1.1.5. 1.2.7. 1.3.5. Materiale abrazive
1.1.7. 1.2.8. 1.3.7. Definiie i clasificare
1.2.12. Simbolizarea materialelor abrazive
1.2.13. Alegerea materialelor abrazive
1.2.14.
1.1.6. 1.2.9. 1.3.6. Materiale tehnologice de finisare
1.1.7. 1.2.10. 1.3.7. Definirea i clasificarea materialelor tehnologice de
1.2.11. finisare
1.2.12. Materiale tehnologice de pregtire a suportului
1.2.13. lemnos n vederea finisrii: decolorare, albire, umplerea
1.2.14. porilor, grunduire, chituire, pcluire, colorare.
Materiale tehnologice peliculogene de finisare
transparent i opac a lemnului: lacuri, emailuri,
vopsele.

Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii


prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

- Echipamente: lupe cu putere de mrire de cca. 10 ori, pensule, role, perii

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 6


246

- Materii prime: cherestea, placaj, panel, furnir, MDF, OSB, panouri: furniruite, melaminate,
emailate, texturate, epruvete din lemn de diferite specii, chei de identificare, mostre cu defecte
de form, de structur, cu noduri, cu guri i galerii de insecte, cu coloraii anormale i
alteraii
- Materiale: adezivi, materiale abrazive, materiale de pregtire a suportului pentru finisare,
lacuri, vopsele, emailuri

x Sugestii metodologice

Coninuturile modulului Materii prime i materiale tehnologice din industria lemnului trebuie
s fie abordate ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire
al elevilor.
Prin parcurgerea coninuturilor prevzute n curriculum se asigur obinerea rezultatelor nvrii
prevzute n Standardul de Pregtire Profesional, respectiv dobndirea de ctre elevi a
cunotinelor/ abilitilor/ atitudinilor necesare utilizrii eficiente a materiilor prime i materialelor
tehnologice din industria lemnului.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Materii prime i materiale tehnologice din industria lemnului are o structur
flexibil, deci poate ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse
didactice. Pregtirea se recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate,
ateliere de instruire practic din unitatea de nvmnt sau de la operatorul economic, dotate
conform recomandrilor menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.
Parcurgerea coninuturilor este obligatorie, iar pentru parcurgerea acestora, profesorul trebuie s
studieze Standardul de Pregtire Profesional.
Profesorul are libertatea de a dezvolta anumite coninuturi, numrul de ore alocat fiecrei teme
rmnnd la latitudinea sa, n funcie de nivelul de cunotinele anterioare ale elevilor, de
complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic, punnd accentul pe metode cu
caracter preponderent aplicativ i creativ.
Plecnd de la principiul includerii, acceptnd c fiecare copil este diferit, se va avea n vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor nvrii propuse n Standardul de
Pregtire Profesional.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, metoda Phillips 6 6,
metoda expertului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol,
explozia stelar, metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, tehnica 6/3/5, plriile gnditoare,
cafeneaua, metoda cubului, turul galeriei, starburst etc;

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 7


247

folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activiti de documentare
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri)
x Problematizarea
x Demonstraia
x Investigaia tiinific
x nvarea prin descoperire
x Activiti practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulri
x Elaborarea de proiecte
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare
x Activiti de lucru n grup/ n echip

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza i de a adapta
procesul didactic la particularitile resurselor existente.

Spre exemplificare, colectivul de autori propune un exemplu de aplicare a metodei moderne de


predare nvare metoda cubului, pentru tema Identificarea macroscopic a speciilor
lemnoase, care vizeaz urmtoarele rezultate ale nvrii:

UR 1 Materii prime i materiale tehnologice din industria lemnului


1.2.2. Recunoaterea speciilor pe baza caracterelor structurii macroscopice i a caracteristicilor
fizice ale lemnului

Tema: Identificarea macroscopic a speciilor lemnoase

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect sau a unei situaii din mai multe perspective
permind abordarea complex i integral a unei teme.
Prin aplicarea acestei metode elevii vor putea recunoate speciile lemnoase pe baza caracterelor
structurii macroscopice i a caracteristicilor fizice ale lemnului.
Profesorul va prezenta elevilor un cub pe ale crui faete vor fi sarcinile de lucru (descriere,
comparare, analizare, asociere, aplicare, argumentare).
Dup prezentarea tehnicii de lucru, profesorul mparte clasa n ase grupe (3-5elevi) i fiecare grup
i alege un lider. Sarcina de lucru pentru fiecare grup se stabilete prin aruncarea cubului de ctre
lider.

Sarcinile de lucru scrise pe faetele cubului, sunt:


(1) Descrie caracterele structurii macroscopice a lemnului
(2) Analizeaz aspectul caracterelor structurii macroscopice, pe cele trei seciuni principale prin
trunchi

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 8


248

(3) Compar structura macroscopica a speciilor de rinoase cu structura macroscopic a speciilor


de foioase
(4) Asociaz desenul lemnului cu specia lemnoas
(5) Aplic cheia de identificare pentru speciile de rinoase
(6) Argumenteaz importana caracteristicilor fizice pentru identificarea speciilor lemnoase

Pentru rezolvarea cerinelor elevii pot folosi orice surs de informaii (fie de documentare, mostre
de specii lemnoase, plane, internet etc.).
Fiecare lider va prezenta rezultatele activitii grupei sale, ntregului colectiv. Elevii au posibilitatea
s pun ntrebri lmuritoare n legtur cu cele prezentate sau s fac completri.

n final, cele ase fie se reunesc ntr-o singur prezentare, prin lipirea lor pe un suport/ tabl, astfel
nct s formeze un cub (tridimensional sau desfurat), ca n desenele prezentate.

(4)
(3)
(6)
(3)
(1) (2) (4) (6)

(5)

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea continu/ formativ este implicit demersului didactic, permind att profesorului, ct i
elevului s cunoasc nivelul de achiziionare a rezultatelor nvrii, s identifice lacunele i cauzele
lor, s fac remedierile care se impun n vederea reglrii procesului de predare/ nvare.
Evaluarea final/ sumativ, avnd caracter aplicativ i integrat, se realizeaz la sfritul procesului
de nvare i informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i
atitudinilor.
Pentru a se realiza o evaluare ct mai complet a nvrii este necesar s se aib n vedere mai ales
evaluarea formativ continu, evaluarea nu numai a produselor activitii elevilor, ci i a proceselor
de nvare, a abilitilor i atitudinilor dezvoltate.
n mod obligatoriu se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare cu rezultatele nvrii i
standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii, din Standardul de Pregtire
Profesional.
Vor fi evaluate doar rezultatele nvrii evideniate n modul i nu altele.
Pentru evaluarea rezultatelor nvrii prevzute de programa colar se recomand utilizarea
urmtoarelor instrumente: observarea sistematic, fie de observare, tema de lucru (n clas, acas)
conceput n vederea evalurii, proba practic, proiectul, portofoliul, fie de autoevaluare, teste de
evaluare etc.
n continuare, se prezint un exemplu de instrument de evaluare, test de evaluare, care vizeaz
urmtoarele rezultate ale nvrii:

UR 1. Materii prime i materiale tehnologice din industria lemnului


1.2.2. Recunoaterea speciilor pe baza caracterelor structurii macroscopice i a caracteristicilor
fizice ale lemnului

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 9


249

Tema: Identificarea macroscopic a speciilor lemnoase

#MODEL DE ITEMI DE EVALUARE


SUBIECT I

I.1. Pentru fiecare din cerinele de mai jos (1 - 4), scriei pe foaia de rspuns litera
corespunztoare rspunsului corect:

1. Duramenul fals este o caracteristic 3. Canalele rezinifere sunt prezente la:


specific lemnului de: a. brad;
a. fag; b. larice;
b. nuc; c. molid;
c. salcie; d. pin.
d. stejar.

2. Lemnul matur a crui culoare este mai 4. Inelele anuale din imaginea alturat sunt
nchis dect a alburnului se numete: prezentate n:
a. duramen; a. seciune orizontal;
b. lemn timpuriu; b. seciune radial;
c. lemn trziu; c. seciune tangenial;
d. mduv. d. seciune transversal.

I.2. Reprezentai pe imaginile de mai jos aspectul inelelor anuale pe principalele seciuni ale
lemnului. Notai n csuele libere seciunea reprezentat.

I. 3. Transcriei pe foaia de rspuns litera corespunztoare fiecrui enun (a, b, c, d) i notai n


dreptul ei litera A, dac apreciai c enunul este adevrat sau litera F, dac apreciai c enunul
este fals. Reformulai enunul fals astfel nct acesta s devin adevrat.

a. Speciile fr duramen se mai numesc i specii bicolore.


b. Razele medulare sunt prezente la toate speciile lemnoase.
c. Desenul ondulat se ntlnete la stejar i ulm.
d. Una din speciile cu luciu pronunat este paltinul.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 10


250

SUBIECT II
II.1. Identificai elementele indicate pe desenul de mai jos, prin litere i cifre:
A
B
C
1a
1b-
2
3
4
5
6
7
8-

II.2. Scriei pe foaia de examen cuvntul din parantez care completeaz corect fiecare din
urmtoarele afirmaii:
1. Numrul de (1) anuale msurat la nivelul suprafeei solului indic vrsta arborelui.
2. Att alburnul, ct i lemnul matur sunt alctuite din (2) lemnoase formate succesiv de
la an la an, datorit activitii cambiului n decursul perioadelor de vegetaie.
3. Porii sunt prezeni numai la speciile de (3) (care conin vase).
4. Culoarea lemnului variaz de la o (4) lemnoas la alta, de la alb pn la negru.
5. Pe seciunea radial desenul este accentuat de aspectul (5) medulare, mai ales cnd
acestea sunt numeroase.

SUBIECT III
Pentru cele trei epruvete din lemn numerotate (1, 2,3), prezentate, se cere:
a. Identificai dup miros care din cele trei epruvete este lemn de rinoase.
b. Precizai specia lemnoas a fiecrei epruvete, prin analiza desenului i luciului.
c. Specificai care specie (dintre cele trei prezentate) prezint duramen.

Rspunsurile la cerine vor fi trecute n tabelul de mai jos.

Epruveta Rinoase Specia lemnoas Specie lemnoas cu duramen


Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

x Bibliografie
1. Mihai, D., Materiale tehnologice pentru industria lemnului.Editura Tehnic, Bucureti, 1993.
2. Murari, M., Ciocrlea Vasilescu, A., Murari, M., Constantin, M., Fabricarea produselor din
lemn, Manual pentru anul I coal profesional, Edituta Niculescu ABC, 2004.
3. Pentilescu, M., Georgescu, E., Fabricarea produselor din lemn, Manual pentru anul I coal
profesional, Edituta Economic Preuniversitaria, 2002.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 11


251

4. Pescru, P., Motoiu, I., Manual pentru clasa a-IX-a liceu, Anul I coal Profesional,
Materii prime i materiale folosite n industria lemnului, Editura Didactic Bucureti, 1994.
5. Suciu, P., Lemnul - structur, proprieti, tehnologie, Editura Ceres, Bucureti, 1975.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 12


252

MODUL II. REPREZENTAREA N DESEN A PRODUSELOR SIMPLE DIN LEMN

x Not introductiv

Modulul Reprezentarea n desen a produselor simple din lemn, component a ofertei


educaionale (curriculare) pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional
Fabricarea produselor din lemn, face parte din cultura de specialitate i pregtirea practic
sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filier tehnologic i are alocat un numr de
144 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
72 ore/an laborator tehnologic
Modulul Reprezentarea n desen a produselor simple din lemn este centrat pe rezultate ale
nvrii i vizeaz dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii
n una din ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4,
din domeniul de pregtire profesional Fabricarea produselor din lemn sau n continuarea pregtirii
ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 2 REPREZENTAREA N
DESEN A PRODUSELOR
SIMPLE DIN LEMN
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
2.1.1. 2.2.1. 2.3.1. Instrumente pentru msurat i trasat
Materiale (hrtie, creioane, tu)
Instrumente: rigla, compas, echer, raportor, florar , planet
2.1.2. 2.2.2. 2.3.4. Norme generale de reprezentare n desenul tehnic
2.2.3. Formate utilizate n desenul tehnic
2.2.10. Linii folosite n desenul tehnic
Scri de reprezentare: de mrire, de micorare, de mrime
natural
Indicatorul i tabelul de componen
2.1.3. 2.2.4. 2.3.2. Semne i reprezentri convenionale n industria lemnului
Semne convenionale pentru materii prime utilizate la
fabricarea produselor finite din lemn
Semne convenionale pentru accesorii metalice
Semne convenionale pentru reprezentarea tapieriei
2.1.4. 2.2.5. 2.3.3 Mijloace i reguli generale de reprezentare a produselor
2.1.2. 2.2.10. 2.3.4. din lemn
Reprezentarea vederilor: stabilirea numrului de vederi,
amplasarea vederilor n desen
Reprezentarea seciunilor: stabilirea numrului de seciuni,
reprezentarea planului de seciune, amplasarea seciunilor n
desen
2.1.5. 2.2.6 2.3.4. ntocmirea schiei i a desenului la scar
2.1.4. 2.2.10. Executarea schiei:
2.1.2. - etapele ntocmirii schiei: identificarea piesei;
analiza tehnologic; studiul formei; stabilirea numrului

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 13


253

minim de proiecii
Executarea desenului la scar
- etapele executrii desenului la scar: alegerea scrii;
determinarea formatului hrtiei de desen; desenarea
proieciilor;
Cotarea n desenul tehnic
2.1.6. 2.2. 8. 2.3.4. Reprezentarea asamblrilor, a complexelor i a
2.1.4. subansamblurilor specifice produselor finite din lemn
2.1.2. Asamblri pentru repere din lemn
- mbinri: cu cep drept ntreg, cu cep aplicat, cu cep
deschis, ascuns, strpuns, la 90, la 45;
- nndiri: dreapt, cu lamb i uluc, n fal, cu dini, n dini
coad de rndunic;
- ncheieturi: cu dini drepi, cu dini coad de rndunic,
cu fal i uluc, cu fal dublu, cu cepuri cilindrice aplicate;
Reprezentarea n desen a complexelor: rame, cadre;
Reprezentarea n desen a subansamblurilor: sertarul.
2.1.7. 2.2.9. 2.3.3. Realizarea schiei i a desenului la scar pentru produse
2.1.4. 2.3.4. simple din lemn: rame, taburet, msue etc.
2.1.2.

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii
rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):
- Instrumente: planet, liniar, compas, raportor, echer, metru, creion, radier
- Mostre de materii prime: lemnul masiv, PAL, PFL, placaj, panel, lemn lamelat, plci
celulare, rame, poliuretan, materiale de umplutur, arcuri
- Produse simple din lemn

x Sugestii metodologice

Coninuturile modulului Reprezentarea n desen a produselor simple din lemn trebuie s fie
abordate ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al
elevilor.
Prin parcurgerea coninuturilor prevzute n curriculum se asigur obinerea rezultatelor nvrii
prevzute n Standardul de Pregtire Profesional, respectiv dobndirea de ctre elevi a
cunotinelor/ abilitilor/ atitudinilor necesare utilizrii eficiente a materiilor prime i materialelor
tehnologice din industria lemnului.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Reprezentarea n desen a produselor simple din lemn are o structur flexibil, deci
poate ncorpora, n orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice.
Pregtirea se recomand a se desfura n laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practic din unitatea de nvmnt sau de la operatorul economic, dotate conform
recomandrilor menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 14


254

Parcurgerea coninuturilor este obligatorie, iar pentru parcurgerea acestora, profesorul trebuie s
studieze Standardul de Pregtire Profesional.
Profesorul are libertatea de a dezvolta anumite coninuturi, numrul de ore alocat fiecrei teme
rmnnd la latitudinea sa, n funcie de nivelul de cunotinele anterioare ale elevilor, de
complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic, punnd accentul pe metode cu
caracter preponderent aplicativ i creativ.
Plecnd de la principiul includerii, acceptnd c fiecare copil este diferit, se va avea n vedere
utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea rezultatelor nvrii propuse n Standardul de
Pregtire Profesional.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, metoda Phillips 6 6,
metoda expertului, metoda mozaicului, discuia Panel, metoda cvintetului, jocul de rol,
explozia stelar, metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, tehnica 6/3/5, plriile gnditoare,
cafeneaua, metoda cubului, turul galeriei, starburst etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).
Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:
x Elaborarea de referate interdisciplinare
x Activiti de documentare
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri)
x Problematizarea
x Demonstraia
x Investigaia tiinific
x nvarea prin descoperire
x Activiti practice
x Studii de caz
x Jocuri de rol
x Simulri
x Elaborarea de proiecte
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare
x Activiti de lucru n grup/ n echip

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza i de a adapta
procesul didactic la particularitile resurselor existente.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 15


255

Pentru predarea noiunilor corespunztor unitii de rezultate ale nvrii 2 se poate aplica metoda
de predare nvare exerciiul, pentru tema Asamblri pentru repere din lemn. mbinri
care vizeaz urmtoarele rezultate ale nvrii:
UR 2 Reprezentarea n desen a produselor simple din lemn
2.1.6. Reprezentarea asamblrilor, a complexelor i a subansamblurilor specifice produselor finite din
lemn

Tema: Asamblri pentru repere din lemn. mbinri

Metoda exerciiului const n efectuarea contient i repetat a unor aciuni i operaii n scopul
formrii de priceperi i deprinderi practice i intelectuale, dezvoltrii unor capaciti i aptitudini,
consolidrii cunotinelor dobndite, stimulrii potenialului creativ al elevilor.
Metoda cuprinde activiti cu un caracter practic i aplicativ, realizate de ctre elevi n scopul
adncirii nelegerii i consolidrii cunotinelor dobndite, verificrii i corectrii lor.

Modul de desfurare al leciei

Captarea ateniei elevilor


n prima parte a leciei, cadrul didactic prezint elevilor tema leciei, obiectivele urmrite,
scopul leciei, modul de desfurare.
Este utilizat material didactic adecvat format din:
mostre de diferite tipuri de mbinri pentru repere din lemn: mbinri cu cep i scobitur,
cu cep drept ntreg, cu cepuri cilindrice aplicate, la 90 i la 45;
- machete de repere complexe cu diferite tipuri de mbinri;
- fie conspect;
- fie de lucru;
- calculator, video proiector.
Prezentarea cunotinelor
Profesorul prezint elevilor noile cunotine:
- clasificarea asamblrilor reperelor din lemn prin mbinri;
- explic i demonstreaz modul de reprezentare n desen, n succesiunea logic a
operaiilor, al unei mbinri reprezentative cu cep drept ntreg i scobitur, folosind materialul
didactic pregtit.
Profesorul comunic elevilor faptul c vor efectua exerciii practice, constnd n
reprezentarea n desen a unei mbinri a dou repere din lemn folosite la fabricarea produselor din
lemn, dup modelul prezentat.
Desfurarea activitilor de nvare
Sarcinile de instruire sunt individuale. Fiecare elev primete o fi de lucru cu reprezentarea
n desenul de perspectiv a unui tip de mbinare (sau o machet a unei mbinri a dou repere din
lemn), urmnd ca el s reprezinte vederile celor dou repere care se asambleaz, n desen la scar
(scara 1:1).
n timpul efecturii sarcinii de lucru profesorul d indicaii elevilor privind modul de
rezolvare a sarcinii delucru.
Oferirea de feed-back elevilor
Dup rezolvarea sarcinii de lucru profesorul va evalua lucrrile i va oferi feed-back
elevilor.
Se poate aplica i autoevaluarea sau evaluarea reciproc n perechi a elevilor.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 16


256

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea continu/ formativ este implicit demersului didactic, permind att profesorului, ct i
elevului s cunoasc nivelul de achiziionare a rezultatelor nvrii, s identifice lacunele i cauzele
lor, s fac remedierile care se impun n vederea reglrii procesului de predare/ nvare.
Evaluarea final/ sumativ, avnd caracter aplicativ i integrat, se realizeaz la sfritul procesului
de nvare i informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de realizare a cunotinelor, abilitilor i
atitudinilor.
Pentru a se realiza o evaluare ct mai complet a nvrii este necesar s se aib n vedere mai ales
evaluarea formativ continu, evaluarea nu numai a produselor activitii elevilor, ci i a proceselor
de nvare, a abilitilor i atitudinilor dezvoltate.
n mod obligatoriu se va asigura corelarea instrumentelor de evaluare cu rezultatele nvrii i
standardul de evaluare asociat unitii de rezultate ale nvrii, din Standardul de Pregtire
Profesional.
Vor fi evaluate doar rezultatele nvrii evideniate n modul i nu altele.
Pentru evaluarea rezultatelor nvrii prevzute de programa colar se recomand utilizarea
urmtoarelor instrumente: observarea sistematic, fie de observare, tema de lucru (n clas, acas)
conceput n vederea evalurii, proba practic, proiectul, portofoliul, fie de autoevaluare, teste de
evaluare etc.

Se prezint n continuare un exemplu de instrument de evaluare, fi de lucru, care vizeaz


urmtoarele rezultate ale nvrii:

UR 2. Reprezentarea n desen a produselor simple din lemn


2.1.6. Reprezentarea asamblrilor, a complexelor i a subansamblurilor specifice produselor finite
din lemn

#FIA DE LUCRU

Se dau 5 tipuri de mbinri a dou repere de lemn. Rezolvai urmtoarele sarcini de lucru.
a. Analizai cele 5 tipuri de mbinri primite. Identificai fiecare mbinare i completai
tabelul de mai jos cu denumirea acesteia.
b. Reprezentai ntr-un numr minim de proiecii, una dintre mbinri la alegere, dintre cele
prezentate.

Nr. Reprezentarea mbinrii Denumirea


crt. mbinrii

1.

2.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 17


257

3.

4.

5.

Timp de lucru: 20 minute

#FIA DE EVALUARE
Se puncteaz:
- identificarea corect a fiecrei mbinri
- completarea tabelului cu denumirea corect a mbinrii
- reprezentarea corect, la alegere, a unei mbinri.

Nr. Reprezentarea mbinrii Denumirea


crt. mbinrii

1.

2.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 18


258

3.

4.

5.

x Bibliografie

1. Morar, L., Desen tehnic, vol. I, Tmplar Tehnician Prelucrarea Lemnului Editura
Universitii Transilvania, Braov, 2004.
2. Murari, M., .a., Fabricarea produselor din lemn, Manual pentru anul I coal profesional,
Editura Niculescu ABC, 2004.
3. Nstase, V., Ionescu, F.L., Cota N., Desen tehnic n industria lemnului Editura Tehnic
Bucureti, 1996.
4. Pentilescu, M., Georgescu E., Fabricarea produselor din lemn, Manual pentru anul I coal
profesional, Editura Economic Preuniversitaria, 2002.
5. Vrnceanu, S., Desen tehnic i ornamental n industria lemnului, Manual pentru clasa a -
IX-a liceu i coal profesional, Editura Economic Preuniversitaria, 2002.

Domeniul de pregtire profesional: Fabricarea produselor din lemn 19


259

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a

NVMNT LICEAL - FILIERA TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: TEHNICI POLIGRAFICE

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 1


260

GRUPUL DE LUCRU:
OLTEANU MATEI ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Media Bucureti

PRVULESCU CRENGUA dr. ing., prof. definitivat, Colegiul Tehnic Media Bucureti
MANUELA

DAN ADRIANA ing., prof. grad didactic I, Colegiul Tehnic Media Bucureti

COORDONARE CNDIPT:
ANGELA POPESCU Inspector de specialitate / Expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 2


261

NOT DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniul de pregtire
profesional Tehnici poligrafice:

1. Tehnician poligraf

2. Tehnician producie poligrafic

3. Tehnician operator procesare text/imagine1

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


tehnice generale (URI) Denumire modul

UR 1. Utilizarea standardelor n
procesele tehnologice poligrafice MODUL I. Standarde poligrafice

UR 2. Pregtirea materialelor pentru


efectuarea proceselor tehnologice
MODUL II. Pregtirea materialelor poligrafice
poligrafice

1
Calificarea Tehnician operator procesare text/imagine aparine domeniului de pregtire
profesional Producie media. Conform propunerilor operatorilor economici membri ai Asociaiei
Tipografilor din Transilvania, pregtirea general specific acestei calificri este cea
corespunztoare domeniului de pregtire profesional Tehnici poligrafice.

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 3


262

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a

nvmnt liceal filiera tehnologic


Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: TEHNICI POLIGRAFICE

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Standarde poligrafice


Total ore /an: 108
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic -

Modul II. Pregtirea materialelor poligrafice


Total ore /an: 216
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic 36

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/la operatorul
economic/instituia public partener.

* Denumirea i coninutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n


parteneriat cu operatorul economic/instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 4


263

MODUL I. STANDARDE POLIGRAFICE

x Not introductiv
Modulul Standarde poligrafice, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri
profesionale din domeniul de pregtire profesional Tehnici poligrafice, face parte din cultura de
specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filiera
tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 108 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
36 ore/an laborator tehnologic

Modulul Standarde poligrafice este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n
SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Tehnici poligrafice sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul
Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1. UTILIZAREA
STANDARDELOR N
PROCESELE TEHNOLOGICE
POLIGRAFICE
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii (codificate
conform SPP)

Cunotine Abiliti Atitudini


1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. Formate standardizate ale suporturilor de imprimare
1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. poligrafice
1.3.3. Sisteme de uniti de msur tipografice
1.1.3. 1.2.3. 1.3.1. Formatele lucrrilor poligrafice:
1.2.4. 1.3.2. - Formate brute;
1.2.5. 1.3.3. - Formate finite;
1.2.6. - Dimensiunile oglinzilor paginilor i a ramelor albe
1.2.7. pentru cri i brouri;
1.2.8. - Dimensiunile oglinzilor paginilor i a ramelor albe
pentru buletine i reviste;
- Dimensiunile oglinzilor paginilor i a ramelor albe
pentru formatele necuprinse n seriile limit.
1.1.4. 1.2.9. 1.3.1. Caractere de litere:
1.2.10. 1.3.2. - Grupe;
1.2.11. 1.3.3. - Familii;
- Corpuri;
- Alur general;
- Grosime;
- Lime;
- Rrire condensare;
- Ridicare coborre.

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 5


264

Culegerea:
- Culegerea textului;
- Culegerea tabelelor;
- Culegerea formulelor;
- Culegerea semnelor de punctuaie;
- Culegerea semnelor speciale.
Corectura:
- Etapele corecturii;
- Tipuri de corectur;
- Erata.
Rubricarea:
- Gradarea;
- Alegerea caracterelor;
- Culegerea;
- Paginarea.
Ilustraiile:
- Tipuri de ilustraie;
- Tehnici de realizare a formei de imprimare;
- Forme de stocare;
- Scalarea;
- Rezoluia;
- Culoarea.
Paginarea:
- Paginarea colii de titlu;
- Paginarea colilor de text;
- Indexurile;
- Anexele;
- Legtoria.
Tehnoredactarea:
- Prelucrarea manuscrisului;
- Tehnoredactarea palturilor;
- Controlul paginrii;
- Controlul semnalului i al tirajului.
Caiete de sarcini

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)

- trus de desen;
- calculator i echipamente periferice, software de sistem i specific;
- cri tehnice;
- standarde;
- fie documentare;
- fie de lucru;
- coli de hrtie de diferite dimensiuni;
- cartoane;
- trus de desen;
- calculator i echipamente periferice, software de sistem i specific.

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 6


265

x Sugestii metodologice

Coninuturile programei modulului ,,Standarde poligrafice trebuie s fie abordate ntr-o


manier flexibil, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care se lucreaz i de
nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev.

Aceste activiti de nvare vizeaz:


aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de nvare (auditiv, vizual,
practic) pentru transformarea elevului n coparticipant la propria instruire i educaie;
mbinarea i o alternan sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele
cunoaterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenelor din modul;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent, care ofer deschiderea
spre autoinstruire, spre nvare continu.

Ca exemplu de metod didactic propunem Rezolvarea de probleme. Problema prezint o


dificultate n obinerea unui anumit rezultat care trebuie depit. Depirea obstacolului, a situaiei
problematice, este descris de soluie sau rezolvare obinut prin examinarea atent a situaiei i
utilizarea unor cunotine n baza unor raionamente.
Rezolvarea de probleme pune elevul n postura de a gsi soluie unei situaii problematice, de
regul nefamiliar lui, pentru care nu exist o rezolvare predeterminat.
Diversitatea problemelor este mare ca i modul lor de prezentare. Ele se pot prezenta uneori sub
forma unor cerine scurte, alteori prin prezentarea detaliat a unui context pentru care se cere o
soluie teoretic, n raport cu unele aspecte, sau sunt generate de mprejurrile n care trebuie
ndeplinite cerinele unor activiti practice de laborator sau de producie. Problemele pot avea o
soluie unic sau mai multe soluii care pot fi gsite, uneori, pe ci corecte dar diferite.
n procesul de rezolvare a problemelor elevii parcurg, de regul, etapele urmtoare:
x identificarea problemei;
x analiza i selectarea datelor relevante;
x formularea unor ipoteze care urmeaz s fie evaluate i, eventual, validate;
x identificarea procedurii de rezolvare;
x crearea unor modele;
x propunerea unei soluii;
x evaluarea soluiei obinute;
x formularea concluziei (eventual consideraii asupra acurateii soluiei).
Fiecare problem solicit utilizarea unor cunotine specifice i fiecare etap de rezolvare este
n relaie cu realizarea unor operaii mentale, de complexiti diferite, de la operaii simple pn la
cele mai complexe.
Cei care propun probleme trebuie s dea dovad de originalitate n prezentarea situaiilor
problematice propuse i a restriciilor impuse soluiilor. Este necesar ca acestea s se raporteze
adecvat scopului evalurii precum i grupului int. Gradul ridicat de dificultate al unei probleme nu
asigur neaprat atingerea scopului pentru care a fost creat. Nivelul prea sczut sau prea ridicat de

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 7


266

dificultate al problemelor trebuie evitat, dac este posibil furnizarea dovezilor avute n vedere
pentru un nivel mediu de dificultate.

Rezultatele nvrii vizate:


1.1.3. Formatele lucrrilor poligrafice
1.2.3. Calcularea formatelor brute ale lucrrilor poligrafice
1.2.4. Calcularea formatelor finite ale lucrrilor poligrafice
1.2.5. Determinarea dimensiunilor oglinzilor paginilor i a ramelor albe pentru cri i
brouri
1.3.1. Respectarea standardelor poligrafice referitoare la formate
1.3.2. Asumarea iniiativei n rezolvarea problemelor
1.3.3. Manifestarea gndirii critice n rezolvarea problemelor de paginare tipografic

Exemplu de activitate de nvare:


Determinai dimensiunile oglinzilor paginilor i ale ramelor albe pentru ediia de carte, tiind c
formatul colii de hrtie este de 70 X 100/16 n urmtoarele situaii:
a. format estetic;
b. format intermediar;
c. format economic.
n acest exemplu se mbin activitatea individual cu cea de grup astfel: se cere elevilor s
determine formatul brut i finit al crii dup care se mparte clasa n trei grupe, fiecare dintre
acestea determinnd un anumit tip de format al oglinzii paginii respectiv ramelor albe (estetic,
intermediar, economic).
Deoarece problema poate fi rezolvat att numeric ct i grafic fiecare grup va prezenta
celorlalte metoda folosit.

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care cadrul
didactic va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmrete msura n
care elevii i-au format competenele propuse n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea poate fi:
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul modulului i de metoda de
evaluare probe orale, scrise, practice.
Planificarea evalurii trebuie s aib loc ntr-un mediu real, dup un program stabilit,
evitndu-se aglomerarea evalurilor n aceeai perioad de timp.
Realizarea evalurii pe baza standardului de evaluare asociat unitii de rezultate ale
nvrii din Standardul de pregtire profesional pentru fiecare rezultat al nvrii.

b. final
Realizat pe baza standardului de evaluare din Standardul de pregtire profesional innd
cont de criteriile, indicatorii de realizare i ponderea acestora.

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie de lucru;
x Fie de autoevaluare;
Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 8
267

x Teste de verificarea cunotinelor cu itemi cu alegere multipl, itemi cu alegere dual,


itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip ntrebri structurate, itemi de tip
rezolvare de probleme, itemi de tip eseu, etc.
x Proiectul, prin care se evalueaz metodele de lucru, utilizarea corespunztoare a
bibliografiei, materialelor i echipamentelor, acurateea tehnic, modul de organizare a
ideilor i materialelor ntr-un raport. Poate fi abordat individual sau de ctre un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care const n descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
nregistrri electronice care se refer la un anumit proces tehnologic.

n parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ, iar la final de tip sumativ,
pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii trebuie evaluai numai n ceea ce privete
dobndirea rezultatelor nvrii specificate n cadrul acestui modul. Un rezultat al nvrii se va
evalua o singur dat.
Evaluarea scoate n eviden msura n care se formeaz rezultatele nvrii din Standardul
de pregtire profesional.

Exemplu de item de tip Rezolvare de probleme:


Determinai dimensiunile oglinzilor paginilor i ale ramelor albe pentru ediia de carte, tiind
c formatul colii de hrtie este de 84 X 108/32.

x Bibliografie
1. Colecia REVISTA TIPOGRAFILOR, editura CIVIO Reviste specializate, Bucureti,
2000 2004
2. Colecia de reviste ,,Tehnica n tipografie SERTI, Bucureti
3. Inna Ciurea, Dinu Constantinescu, Tehnica tiparului plan, Editura Didactic i pedagogic,
Bucureti, 1965
4. Constantin Ciurea, Maini de imprimat n industria poligrafic, Editura Didactic i
pedagogic, Bucureti, 1965
5. Descu, Constantin, Tehnoredactarea. Principii, norme, reguli, indicaii, Artpress, 2004
6. Helmut Kipphan, ,,Handbook of Print Media - Editura Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
ediia 2001
7. Ion Stancu, Gestiunea financiar - Editura economic 1994
8. Lupea Severina, Olimpia Stan, Tehnici poligrafice, manual pentru clasa IX-a SAM Editura
Oscar Print - 2006
9. Martin Eisenhut, Heinz Fuchs, Dietmar Leischner, Hans Helmut Rehhe, Berufsfeld
Drucktechnik Grundstufefachteorie fur alle Berufe der Druckindustrie mit Fachrechenteil,
Verlag Dr. max Gehlan-Bad Hamburg vor der Hohe, 1995
10. Roger Dedame, Les matires doeuvre et les mthodes de travail dans limpression offset,
Editions Franois Robert, Paris 1990
11. Roger Dedame, La photo reproduction et limpression offset sur rotatives, Editions Franois
Robert, Paris 1987
12. Roger Dedame, Les machines offset et leurs quipements, Editions Franois Robert, Paris
1988
13. Sorin Albaiu, N. Stnic, Utilaje i tehnologie poligrafic - manual pentru licee industriale
cu profil de poligrafie clasa XI-a Editura didactic i pedagogic, 1977
14. Theodor Bdescu, Materiale poligrafice - Editura didactic i pedagogic, 1966

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 9


268

MODUL II. PREGTIREA MATERIALELOR POLIGRAFICE

x Not introductiv
Modulul Pregtirea materialelor poligrafice, component a ofertei educaionale (curriculare)
pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Tehnici poligrafice, face parte
din cultura de specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt
liceal, filiera tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 216 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
36 ore/an laborator tehnologic
36 ore/an instruire practic

Modulul Pregtirea materialelor poligrafice este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din
ocupaiile specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din
domeniul de pregtire profesional Tehnici poligrafice sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare
de nivel superior.

x Structur modul
Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1. PREGTIREA
MATERIALELOR PENTRU
EFECTUAREA PROCESELOR
TEHNOLOGICE POLIGRAFICE
Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii (codificate
conform SPP)

Cunotine Abiliti Atitudini


3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. Procedee de tipar
3.2.2. 3.3.2. Parametri tehnici ai lucrrilor poligrafice:
3.2.3. 3.3.3. - Formatul lucrrii;
3.2.4. 3.3.4. - Sortimente de suporturi de imprimare;
3.3.5. - Numrul de culori;
3.3.6. - Tirajul;
3.3.7. - Forme de imprimare.
3.1.2. 3.2.5. 3.3.1. Elementele de referin ale lucrrilor tipografice:
3.2.6. 3.3.2. - Originale pentru reproducere;
3.2.7. 3.3.3. - Tipare de prob;
3.3.4. - Mostre de culoare special.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.1.3. 3.2.8. 3.3.1. Hrtia i cartonul:
3.2.9. 3.3.2. - Istoricul fabricrii hrtiei i cartonului;
3.2.10. 3.3.3. - Compoziia hrtiei;
3.2.11. 3.3.4. - Fabricarea hrtiei;
3.2.12. 3.3.5. - Prepararea cartonului, mucavalei i a cartonului
3.2.13. 3.3.6. multistrat;
3.2.14. 3.3.7. - Finisarea hrtiei i cartoanelor;

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 10


269

3.2.15. - Reciclarea hrtiei;


3.2.16. - Aclimatizarea hrtiei;
3.2.17. - Scheme de fabricaie a hrtiei acoperite;
- Caracteristicile hrtiei;
- Clasificarea hrtiilor.
Materiale plastice:
- Etichete;
- Ambalaje flexibile imprimate.
Folii metalice
Materiale textile
Materiale din piele
Tierea i tanarea
3.1.4. 3.2.18. 3.3.1. Cerneluri:
3.1.5. 3.2.19. 3.3.2. - Fabricarea cernelurilor;
3.1.6. 3.2.20. 3.3.3. - Clasificarea cernelurilor;
3.1.7. 3.2.21. 3.3.4. - Defeciuni datorate cernelurilor.
3.2.22. 3.3.5. Accesorii pentru modificarea consistenei i vitezei de
3.3.6. uscare a cernelurilor
3.3.7. Soluii de umezire utilizate n procesele tehnologice
poligrafice
Constitueni i adjuvani pentru prepararea soluiilor
de umezire
Lacurile
Cauciucurile offset
Forme de tipar
Adezivi
Holograme

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic)

- maina de tiat i rotunjit hrtie;


- maina de imprimat pentru satinarea i firnisarea hrtiei;
- main de tanat plci offset.;
- suporturi de imprimare;
- firnis;
- cerneal;
- accesorii pentru modificarea consistenei i vitezei de uscare a cernelurilor;
- constitueni i adjuvani pentru prepararea soluiilor de umezire;
- plci offset;
- main de tanat plci offset;
- aternuturi offset;
- trusa tipritorului.

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 11


270

x Sugestii metodologice

Coninuturile programei modulului ,,Pregtirea materialelor poligrafice trebuie s fie


abordate ntr-o manier flexibil, difereniat, innd cont de particularitile colectivului cu care
se lucreaz i de nivelul iniial de pregtire.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau
coninutul modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale
colectivului cu care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic
i de ritmul de asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de nvare (auditiv, vizual,
practic) pentru transformarea elevului n coparticipant la propria instruire i educaie;
mbinarea i o alternan sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, etc.;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele
cunoaterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenelor din modul;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent, care ofer deschiderea
spre autoinstruire, spre nvare continu.

Recomandm ca exemplu de activitate de nvare tehnica Delphy sau ancheta iterativ, care
se nscrie n seria metodelor de stimulare a creativitii i presupune urmtoarele:
formularea problemei;
prima persoan d un rspuns;
rspunsul ajunge la persoana a doua, care critic prima persoan i este obligat s caute
alt soluie;
cu cele dou soluii se ajunge la persoana a treia care va cuta o alt rezolvare;
se creaz astfel o emulaie n lan.

Rezultatele nvrii vizate:


3.1.3. Suporturi de imprimare
3.2.8. Controlul suporturilor de imprimare din punct de vedere cantitativ i calitativ

Exemplu de activitate de nvare:


Se cere elevilor s indice care sunt parametrii cantitativi i calitativi ai hrtiei pentru
imprimarea tirajului unei lucrri poligrafice prin procedeul offset.

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care cadrul
didactic va msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmrete msura n
care elevii i-au format competenele propuse n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea poate fi:
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor
nvrii.

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 12


271

Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul modulului i de metoda de


evaluare probe orale, scrise, practice.
Planificarea evalurii trebuie s aib loc ntr-un mediu real, dup un program stabilit,
evitndu-se aglomerarea evalurilor n aceeai perioad de timp.
Realizarea evalurii pe baza standardului de evaluare asociat unitii de rezultate ale
nvrii din Standardul de pregtire profesional pentru fiecare rezultat al nvrii.

b. final
Realizat pe baza standardului de evaluare din Standardul de pregtire profesional innd
cont de criteriile, indicatorii de realizare i ponderea acestora.

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie de lucru;
x Fie de autoevaluare;
x Teste de verificarea cunotinelor cu itemi cu alegere multipl, itemi cu alegere dual,
itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip ntrebri structurate, itemi de tip
rezolvare de probleme, itemi de tip eseu, etc.
x Proiectul, prin care se evalueaz metodele de lucru, utilizarea corespunztoare a
bibliografiei, materialelor i echipamentelor, acurateea tehnic, modul de organizare a
ideilor i materialelor ntr-un raport. Poate fi abordat individual sau de ctre un grup de
elevi.
x Studiul de caz, care const n descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei
nregistrri electronice care se refer la un anumit proces tehnologic.

n parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ iar la final de tip sumativ,
pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii trebuie evaluai numai n ceea ce privete
dobndirea rezultatelor nvrii specificate n cadrul acestui modul. Un rezultat al nvrii se va
evalua o singur dat.
Evaluarea scoate n eviden msura n care se formeaz rezultatele nvrii din Standardul
de pregtire profesional.

Propunem ca exemplu de instrument de evaluare itemi de tip ntrebri structurate:

Recepia hrtiei n vederea imprimrii offset necesit verificarea unora din parametrii de
calitate.
a. Indicai trei parametri de calitate verificai naintea pregtirii hrtiei pentru imprimare.
b. Indicai metodele de verificare a parametrilor alei.
c. Ce reprezint un eantion de prob?

x Bibliografie

1. Colecia REVISTA TIPOGRAFILOR, editura CIVIO Reviste specializate, Bucureti,


2000 2004
2. Colecia de reviste ,,Tehnica n tipografie SERTI, Bucureti
3. Inna Ciurea, Dinu Constantinescu, Tehnica tiparului plan, Editura Didactic i pedagogic,
Bucureti, 1965
4. Constantin Ciurea, Maini de imprimat n industria poligrafic, Editura Didactic i
pedagogic, Bucureti, 1965

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 13


272

5. Descu, Constantin, Tehnoredactarea. Principii, norme, reguli, indicaii, Artpress, 2004


6. Helmut Kipphan, ,,Handbook of Print Media - Editura Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
ediia 2001
7. Ion Stancu, Gestiunea financiar - Editura economic 1994
8. Lupea Severina, Olimpia Stan, Tehnici poligrafice, manual pentru clasa IX-a SAM Editura
Oscar Print - 2006
9. Martin Eisenhut, Heinz Fuchs, Dietmar Leischner, Hans Helmut Rehhe, Berufsfeld
Drucktechnik Grundstufefachteorie fur alle Berufe der Druckindustrie mit Fachrechenteil,
Verlag Dr. max Gehlan-Bad Hamburg vor der Hohe, 1995
10. Roger Dedame, Les matires doeuvre et les mthodes de travail dans limpression offset,
Editions Franois Robert, Paris 1990
11. Roger Dedame, La photo reproduction et limpression offset sur rotatives, Editions Franois
Robert, Paris 1987
12. Roger Dedame, Les machines offset et leurs quipements, Editions Franois Robert, Paris
1988
13. Sorin Albaiu, N. Stnic, Utilaje i tehnologie poligrafic - manual pentru licee industriale
cu profil de poligrafie clasa XI-a Editura didactic i pedagogic, 1977
14. Theodor Bdescu, Materiale poligrafice - Editura didactic i pedagogic, 1966

Domeniul de pregtire profesional: Tehnici poligrafice 14


273

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMNECS nr. 4457 din 05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX-a

NVMNT LICEAL TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: Producie media

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate
274

GRUPUL DE LUCRU:

DAN ADRIANA profesor ing., gradul I, Colegiul Tehnic Media, Bucureti

OLTEANU MATEI profesor ing., gradul I, Colegiul Tehnic Media, Bucureti

ENCHESCU MIRCEA profesor, gradul II, Colegiul Tehnic Media, Bucureti

PRVULESCU CRENGUA profesor dr.ing., Colegiul Tehnic Media, Bucureti

COORDONARE CNDPIT:

ANGELA POPESCU Inspector de specialitate / Expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 2


275

NOT DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniul de pregtire profesional
Producie media:

Tehnician multimedia
Tehnician audio video
Tehnician producie film i televiziune
Tehnician operator procesare text/imagine1

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente


calificrilor sus menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale (URI)

UR 1 Determinarea condiiilor tehnice MODUL I. Tehnologia filmului


necesare captrii imaginii

UR 2 Msurarea parametrilor de funcionare MODUL II. Tehnici de msurare


specifici

1
Calificarea Tehnician operator procesare text/imagine aparine domeniului de pregtire
profesional Producie media. Conform propunerilor operatorilor economici membri ai Asociaiei
Tipografilor din Transilvania, pregtirea general specific acestei calificri este cea
corespunztoare domeniului de pregtire profesional Tehnici poligrafice.

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 3


276

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX-a

nvmnt liceal tehnologic


Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: PRODUCIE MEDIA2

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Tehnologia filmului

Total ore /an: 180 ore

din care: Laborator tehnologic -


Instruire practic 72 ore

Modul II. Tehnici de msurare

Total ore /an: 144 ore

din care: Laborator tehnologic 36 ore


Instruire practic -

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagii de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an: 90 ore

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL: 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/la operatorul
economic/instituia public partener.

* Denumirea i coninutul modulului/modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n


parteneriat cu operatorul economic/instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

2
Unitile de nvmnt care au plan de colarizare pentru calificarea de nivel 4 ,,Tehnician
operator procesare text/imagine aplic la clasa a IX-a planul de nvmnt corespunztor
domeniului de pregtire profesional Tehnici poligrafice.

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 4


277

MODUL I. TEHNOLOGIA FILMULUI

x Not introductiv

Modulul, Tehnologia filmului, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri


profesionale din domeniul de pregtire profesional Producie media, face parte din cultura de
specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 180 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
72 ore/an instruire practic

Modulul Tehnologia filmului este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n
SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Producie media sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1. DETERMINAREA
CONDIIILOR TEHNICE
NECESARE CAPTRII
IMAGINII Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii (codificate
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini

1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. Sisteme de cinema: normal, caetat, cinemascop,


1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. panoramic.
1.2.3. 1.3.3. Sisteme de redare a sunetului: monoaural, stereo,
1.2.4. 1.3.4. analogic, digital.
Tipuri de filmare: cu priz direct, postsincron, cu
frecven normal, cu frecven redus, cu frecven
accelerat, tipuri speciale.
Genuri de film: ficiune, documentar, tiinific, animaie,
publicitar.
Perioadele i etapele de realizare a filmelor: de
pregtire, de producie, de filmare.
Activiti cu caracter tehnic: filmare, nregistrare-redare
sunet, mixare, montare, transpunere, prelucrare
Schema tehnologic: reprezentarea grafic a
operaiunilor pe fluxul tehnologic
1.1.3. 1.2.5. 1.3.5. Procesul nregistrrii i redrii
1.1.4. 1.2.6. 1.3.6. imaginilor obiectelor n micare
1.2.7. 1.3.7. nregistrare imaginilor cine Tv
1.3.8. Mecanismul perceperii micrii
cinematografice: bazele
psihofiziologice ale percepiei micrii
cinematografice
Imaginea cinematografic: rezultat al

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 5


278

procesului fotografic clasic (etapele


obinerii imaginii fotografice)
Principiile nregistrrii-redrii imaginii: analiza i
sinteza micrii.
Genurile foto: de reportaj,
macrofotografia, peisajul, portretul,
fotografia de interior.
Parametri de fotografiere: timp de
expunere, diafragm, ncadrare,
iluminare.
1.1.5. 1.2.8. 1.3.9. Purttori de imagine - produse media
1.2.9. 1.3.10. Tipuri; structur; caracteristici
1.2.10. 1.3.11. Tipuri de purttori de imagine:
1.3.12. produse Media (CD, band magnetic,
DVD, pelicul cinematografic, hard).
Pelicula cinematografic: structur,
clasificare, proprieti fizico
mecanice, proprieti fotografice.
Calitatea imaginii: proprieti, culoare, rezoluie,
contrast.

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

- aparate de filmat;
- echipamente auxiliare;
- echipamente de iluminare;
- pelicul cinematografic;
- platouri de filmare, diferite locaii de filmare.
- echipamente cine Tv;
- monitor TV;
- fie de lucru;
- fie de documentare.

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Tehnologia filmului trebuie s fie abordate ntr-o manier integrat,
corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Tehnologia filmului are o structur flexibil, deci poate ncorpora, n orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se recomand a se desfura n
laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea de nvmnt
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandrilor menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 6


279

Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).

Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:


x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activiti de documentare;
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri);
x Problematizarea;
x Demonstraia;
x Investigaia tiinific;
x nvarea prin descoperire;
x Activiti practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulri;
x Elaborarea de proiecte;
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare;
x Activiti de lucru n grup/ n echip.

Un exemplu de metod didactic ce poate fi folosit n activitile de nvare este Peer learning
metoda grupurilor de experi care este o metod de stimulare a creativitii colective ce presupune
urmtoarele:
- pregtirea grupului;
- expunerea problemei;
- explicarea ideilor n mod liber;
- trierea ideilor i evaluarea lor;
- selectarea ideilor;
- durat 30 min.

Rezultatele nvrii vizate:

1.2.1. Identificarea sistemelor cinematografice n funcie de caracteristicile tehnice definitorii;

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 7


280

1.2.3. Clasificarea sistemelor de cinema;


1.3.1. Manifestarea gndirii critice n analizarea comparativ a diferitelor formate i sisteme
cinematografice;

Exemplu de activitate de nvare:

Identificai sistemele cinematografice n funcie de caracteristicile tehnice.

Sugestii

Elevii se mpart n 3 grupe.

Sarcina de lucru:
Se prezint elevilor 3 subteme (Grupa 1 definiiile sistemelor cinematografice; Grupa 2 Tipuri
de sisteme cinematografice; Grupa 3 avantaje i dezavantaje ale sistemelor cinematografice).
Fiecare grup trebuie s studieze subtema. Pentru acest lucru elevii au la dispoziie 10 minute.
Dup ce au devenit experi n subtema studiat, se reorganizeaz grupele astfel nct n grupele
nou formate s existe cel puin o persoan din fiecare grup iniial. Timp de 10 minute fiecare elev
va prezenta celorlali colegi din grupa nou format cunotinele acumulate la pasul anterior, astfel
nct s-i nsueasc toate cunotinele noi i s ating competenele necesare.

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
a. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.
Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se
aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
b. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare,
pe baza criteriilor i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizai n standardul
de pregtire profesional al calificrii i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de
realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie test;
x Fie de lucru;
x Fie de documentare;
x Fie de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul tiinific;
x Proiectul;
x Activiti practice;

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 8


281

x Teste docimologice;
x Lucrri de laborator/practice.

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.

Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip


sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Pentru aceasta se propune ca exemplu de instrument de evaluare alctuirea unui referat cu titlul
Sistemul cinemascop, dup urmtoarea structur de idei :
- definiia sistemului cinemascop;
- raportul laturilor;
- tipul de pelicul folosit la filmare;
- metode de nregistrare a sunetului.

x Bibliografie
1. Tehnica filmrii i aparatura - P. Alexandrescu, Al. Petculescu, I. Popescu, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1977
2. Arta imaginii color video-TV, C-tin. Manoil, Ed. Militar, 1997
3. Tehnica iluminatului artistic, V. Petrovici, Ed. Tehnic, 1976
4. Sisteme de nregistrare audio-video, Marius oteteanu, Florin Alexa , Ed. De Vest,
Timioara, 1997
5. Tehnica filmului de la A la Z, Al. Marin, D. Morozan, Ed. Tehnic 1989
6. Percepia imaginii cinematografice i de televiziune, Ovidiu Rdule, Ed. Pritech, 2002
7. Tehnologia filmului, Al. Marin, D. Morozan, V. Sttescu, EDP, 1974

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 9


282

MODUL II.TEHNICI DE MSURARE

x Not introductiv

Modulul, Tehnici de msurare, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru calificri


profesionale din domeniul de pregtire profesional Producie media, face parte din cultura de
specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal tehnologic.
Modulul are alocat un numrul de 144 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an laborator tehnologic

Modulul Tehnici de msurare este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n
SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Producie media sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul
Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 1 DETERMINAREA
CONDIIILOR TEHNICE
NECESARE CAPTRII
IMAGINII Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii (codificate
conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. Procesul de msurare i componentele sale:
3.1.2. 3.2.2. 3.3.2. Mrimi fizice i uniti de msur
3.2.3. 3.2.3. 3.3.3. Mijloace de msurare
3.1.4. 3.2.4. 3.3.4. Metode de msurare
3.1.5. 3.2.5. 3.3.5. Erori de msurare
3.2.6. 3.3.6. Caracteristici metrologice ale mijloacelor de msurare
3.1.6. 3.2.7. 3.3.7. Msurarea mrimilor electrice
3.1.7. 3.2.8. 3.3.8. Mrimi electrice:
3.2.8. 3.2.9. 3.3.9. intensitatea curentului electric, tensiunea electric,
3.1.9. 3.2.10. 3.3.10. rezistena electric, puterea electric
3.1.10. 3.2.11. 3.3.11. Legile de baz ale electrostaticii, electrocineticii i
3.2.12. 3.3.12. electromagnetismului
3.2.13 Circuite de current continuu i alternativ, gruparea
componentelor pasive de circuit, filtre RC.
Mijloace de msurare pentru mrimile electrice
Extinderea domeniului de msurare (untul, rezistena
adiional).
3.1.11. 3.2.14. 3.3.13. Controlul calitii semnalului video
3.1.12. 3.2.15. 3.3.14. Osciloscopului
3.2.13. 3.2.16. 3.3.15. Monitorul de form de und (Waveform monitor)
3.1.14. 3.2.17. 3.3.16. Vectroscopul
3.1.15. 3.2.18. Aparate pentru msurarea luminii (exponometrul, TC-
3.2.19. metrul, colorimetrul, luxmetrul, flashmetrul)
3.2.20. Controlul calitii semnalului audio
VU-metrul

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 10


283

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete,


materii prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobndirii rezultatelor nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

- aparate de filmat;
- echipamente auxiliare;
- echipamente de iluminare;
- pelicul cinematografic;
- platouri de filmare, diferite locaii de filmare;
- echipamente cine Tv;
- monitor TV;
- fie de lucru;
- fie de documentare.

x Sugestii metodologice
Coninuturile modulului Tehnici de msurare trebuie s fie abordate ntr-o manier integrat,
corelat cu particularitile i cu nivelul iniial de pregtire al elevilor.
Numrul de ore alocat fiecrei teme rmne la latitudinea cadrelor didactice care predau coninutul
modulului, n funcie de dificultatea temelor, de nivelul de cunotine anterioare ale colectivului cu
care lucreaz, de complexitatea materialului didactic implicat n strategia didactic i de ritmul de
asimilare a cunotinelor de ctre colectivul instruit.
Modulul Tehnici de msurare are o structur flexibil, deci poate ncorpora, n orice moment al
procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Pregtirea se recomand a se desfura n
laboratoare sau/i n cabinete de specialitate, ateliere de instruire practic din unitatea de nvmnt
sau de la operatorul economic, dotate conform recomandrilor menionate mai sus.
Pregtirea n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la operatorul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor
nvrii.
Se recomand abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activiti de nvare
variate, prin care s fie luate n considerare stilurile individuale de nvare ale fiecrui elev,
inclusiv adaptarea la elevii cu CES.
Aceste activiti de nvare vizeaz:
aplicarea metodelor centrate pe elev, activizarea structurilor cognitive i operatorii ale
elevilor, exersarea potenialului psiho-fizic al acestora, transformarea elevului n coparticipant
la propria instruire i educaie;
mbinarea i alternarea sistematic a activitilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea dup diverse surse de informare, observaia proprie, exerciiul personal,
instruirea programat, experimentul i lucrul individual, tehnica muncii cu fie) cu activitile
ce solicit efortul colectiv (de echip, de grup) de genul discuiilor, asaltului de idei, metoda
Phillips 6 6, metoda 6/3/5, metoda expertului, metoda cubului, metoda mozaicului, discuia
Panel, metoda cvintetului, jocul de rol, explozia stelar, metoda ciorchinelui, etc;
folosirea unor metode care s favorizeze relaia nemijlocit a elevului cu obiectele cunoaterii,
prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul experimental, activitile de
documentare, modelarea, observaia/ investigaia dirijat etc.;
nsuirea unor metode de informare i de documentare independent (ex. studiul individual,
investigaia tiinific, studiul de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), care ofer
deschiderea spre autoinstruire, spre nvare continu (utilizarea surselor de informare: ex.
biblioteci, internet, bibliotec virtual).

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 11


284

Pentru dobndirea rezultatelor nvrii, pot fi derulate urmtoarele activiti de nvare:


x Elaborarea de referate interdisciplinare;
x Activiti de documentare;
x Vizionri de materiale video (casete video, CD/ DVD uri);
x Problematizarea;
x Demonstraia;
x Investigaia tiinific;
x nvarea prin descoperire;
x Activiti practice;
x Studii de caz;
x Jocuri de rol;
x Simulri;
x Elaborarea de proiecte;
x Activiti bazate pe comunicare i relaionare;
x Activiti de lucru n grup/ n echip.

Un exemplu de metod didactic ce poate fi folosit n activitile de nvare este diagrama


paianjen.

Sugestii :
Timp de lucru : 20 minute Activitate
individual sau pe grupe de 2-3 elevi .
Coninut : reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontal, calibrarea pe vertical, sincronizarea.
Obiectiv : n urma acestei activiti vei cunoate reglajele osciloscopului, modul cum se face
calibrarea pe orizontal, pe vertical, sincronizarea.
Sarcina de lucru :
Folosind fia de documentare i alte surse(cri tehnice, caiet de notie, Internet etc) obinei
informaii despre reglajele osciloscopului, calibrarea pe orizontal, pe vertical, sincronizarea dup
modelul urmtor :

Reglajele Calibrarea pe
osciloscopului orizontal

Osciloscopul

Sincronizarea Calibrarea pe
osciloscopului
vertical

x Sugestii privind evaluarea

Evaluarea reprezint partea final a demersului de proiectare didactic prin care profesorul va
msura eficiena ntregului proces instructiv-educativ. Evaluarea determin msura n care elevii au
atins rezultatele nvrii stabilite n standardele de pregtire profesional.
Evaluarea rezultatelor nvrii poate fi:
c. Continu:
Instrumentele de evaluare pot fi diverse, n funcie de specificul temei, de modalitatea de
evaluare probe orale, scrise, practice de stilurile de nvare ale elevilor.

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 12


285

Planificarea evalurii trebuie s se deruleze dup un program stabilit, evitndu-se


aglomerarea mai multor evaluri n aceeai perioad de timp.
Va fi realizat de ctre profesor pe baza unor probe care se refer explicit la cunotinele,
abilitile i atitudinile specificate n standardul de pregtire profesional.
d. Final:
Realizat printr-o prob cu caracter integrator la sfritul procesului de predare/ nvare,
pe baza criteriilor i indicatorilor de realizare i ponderea acestora, precizai n standardul
de pregtire profesional al calificrii i care informeaz asupra ndeplinirii criteriilor de
realizare a cunotinelor, abilitilor i atitudinilor.

Sugerm urmtoarele instrumente de evaluare continu:


x Fie de observaie;
x Fie test;
x Fie de lucru;
x Fie de documentare;
x Fie de autoevaluare/ interevaluare;
x Eseul;
x Referatul tiinific;
x Proiectul;
x Activiti practice;
x Teste docimologice;
x Lucrri de laborator/practice.

Propunem urmtoarele instrumente de evaluare final:


x Proiectul,
x Studiul de caz,
x Portofoliul,
x Testele sumative.

Se recomand ca n parcurgerea modulului s se utilizeze att evaluarea de tip formativ ct i de tip


sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor nvrii. Elevii vor fi evaluai n ceea ce privete
atingerea rezultatelor nvrii specificate n cadrul modulului.

Pentru aceasta se propune un model de test de evaluare:

Subiectul I 30 puncte

I.1. Pentru fiecare dintre cerinele de mai jos (1-5), scriei pe foaia de test, litera corespunztoare
rspunsului corect : 10 puncte
1. Elementul constructiv principal al unui osciloscop este :
a atenuatorul
b amplificatorul
c generatorul baz de timp
d tubul catodic
2. Pentru obinerea unei imagini stabile pe ecranul unui osciloscop este necesar ca ntre frecvenele
celor dou semnale aplicate plcilor de deflexie X i Y s existe relaia :

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 13


286

fB 1
a) fA = nfB ; b) f A ; c) fA = fB ; d) f A .
n fB
3. Oscilosopul poate fi utilizat la :
a msurarea factorului de calitate
b compararea diferitelor semnale electrice
c msurarea puterii
d msurarea reactanelor
4. Spre deosebire de funcionarea periodic, funcionarea cu baza de timp declanat a
osciloscopului este comandat de semnalul :
a generatorul bazei de timp
b circuitul pentru controlul intensitii spotului
c de vizualizat
d circuitul de sincronizare
5. Forma de variaie a tensiunii baz de timp este :
a trapezoidal
b sinusoidal
c dreptunghiular
d dinte de ferstru

I.2. Transcriei pe foaia de test, litera corespunztoare fiecrui enun (a, b, c, d, e) i notai n dreptul
ei litera A, dac apreciai c enunul este corect (adevrat), respectiv litera F, dac apreciai c
enunul este fals. 10 puncte

a Osciloscopul este un aparat care permite vizualizarea pe ecranul unui tub catodic a curbelor ce
reprezint variaia n timp a unor mrimi electrice sau dependena ntre dou mrimi electrice.
b Deviaia spotului pe ecran depinde de potenialul electrodului de comand.
c Pentru ca imaginea pe ecranul osciloscopului s fie stabil trebuie ca frecvena semnalului de
vizualizat s fie multiplu ntreg al frecvenei bazei de timp.
d Tunul electronic are rolul de a emite, focaliza i devia fascicolul de electroni.
e Generatorul tensiunii baz de timp are ca element principal un circuit RC.

I.3. n coloana A sunt enumerate pri componente ale tubului catodic al osciloscopului, iar n
coloana B, rolul lor. Scriei pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare cifr din coloana A i
litera corespunztoare din coloana B. 10 puncte

A. Pri componente ale tubului catodic al


B. Rolul lor
osciloscopului
1. Anodul de focalizare a. Comand luminozitatea ecranului
2. Catodul b. Claritatea maxim a imaginii de pe
3. Anodul de accelerare ecran
4. Grila de comnd c. Mrete viteza electronilor spre
5. Plcile de deflexie ecran
d. Deviaz fascicolul de electroni
e. nclzete ecranul
f. Emite uor electroni

Subiectul II 30 puncte
1. Precizai modurile de funcionare ale generatorului baz de timp la osciloscoapele moderne.
4 puncte
2. Scriei pe foaia de test informaia corect care completeaz spaiile libere.
6 puncte

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 14


287

a. Tubul catodic este elementul ....(1) al osciloscopului.


b. Circuitul de ntrziere are rolul de a (2).semnalul astfel nct acesta s se aplice
plcilor Y dup ce baza de timp a nceput s (3) .
3. n figura alturat este reprezentat schema bloc a tubului catodic. 20 puncte

a Precizai denumirea prilor componente notate cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


b Precizai rolul blocurilor notate cu 2, 5 i 7.

Subiectul III 30 puncte


1. n figura de mai jos este reprezentat schema bloc a unui aparat de msurat. Rspundei la
urmtoarele cerine :

a Precizai denumirea aparatului de msurat.


b Indicai denumirile blocurilor din figur.
c Explicai rolul funcional al blocurilor notate cu 1, 3, 9, 10.

Barem de corectare i notare


Subiectul I 30 puncte
I.1. 1d ; 2a ; 3b ; 4c ; 5d . 10 puncte
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lips, se acord 0
puncte.
I.2. a A ; b F ; c A ; d F ; e A . 10 puncte
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lips, se acord 0
puncte.
I.3. 1b ; 2f ; 3c ; 4a ; 5d . 10 puncte
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns incorect sau lips se acord 0
puncte.
Subiectul II 30 puncte
1. Continuu (relaxat) genernd un semnal periodic 4 puncte
Declanat comandat de semnalul de vizualizat.
2. 6 puncte

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 15


288

a 1 principal
b 2 ntrzie ; 3 funcioneze
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lips se acord 0
puncte.
3. 20 puncte
a) 1 catod
2 gril (electrod) de comand 14 puncte
3 anod de focalizare
4 anod de accelerare
5 plci de deflexie pe vertical
6 plci de deflexie pe orizontal
7 - ecran
b) - Grila de comand controleaz numrul electronilor care se ndreapt spre ecran i regleaz
luminozitatea spotului de pe ecran.
- Plcile de deflexie pe vertical permit deviaia fascicolului de electroni pe vertical.
- Ecranul transform energia cinetic a electronilor n energie luminoas.
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lips se acord 0
puncte.
Subiectul III 30 puncte
a osciloscopul catodic 2 puncte
b 1 atenuatorul pe vertical Aty 20 puncte
2 amplificatorul pe vertical Ay
3 circuitul de ntrziere C1
4 tubul catodic TC
5 - atenuatorul pe oriziontal Atx
6 amplificatorul pe orizontal Ax
7 circuitul de sincronizare CS
8 generatorul baz de timp GBT
9 circuitul pentru controlul intensitii spotului CCIS
10 blocul de alimentare BA
c Atenuatorul pe vertical Aty micoreaz semnalele prea mari nainte de a fi aplicate
amplificatorului Ay.
Circuitul de ntrziere C1 are rolul de a ntrzia semnalul astfel nct acesta s se aplice plcilor Z
dup ce baza de timp a nceput s funcioneze. n acest fel semnalul se vizualizeaz corect.
Circuitul pentru controlul intensitii spotului CCIS protejez ecranul cnd baza de timp este
blocat, prin aplicarea unei tensiuni negative pe grila de comand. Acest circuit este folosit i la
stingerea spotului pe durata cursei de ntoarcere.
Blocul de alimentare BA conine surse stabilizate de nalt i joas tensiune i asigur
alimentarea blocurilor osciloscopului.
Pentru fiecare rspuns corect se acord cte 2 puncte. Pentru rspuns greit sau lips se acord 0
puncte.

x Bibliografie
1. Ovidiu Rdule, Percepia imaginii cinematografice i de televiziune, Ed. Pritech,
2002
2. http://cndiptfsetic.tvet.ro/index.php/168-materiale-de-invatare
3. http://cndiptfsetic.tvet.ro/index.php/168-instrumente-de-evalare-a-compeentelor-
specifice-calificrilor
4. Ciocrlea-Vasilescu, Aurel ; Mariana, Constantin ; Neagu, Ion. (2007). Tehnici de
msurare n domeniu, Bucureti : Editura CD PRESS
5. Isac, Eugenia. (1995). Msurri electrice i electronice, Bucureti : EDP

Domeniul de pregtire profesional: Producie media 16


289

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE I CERCETRII TIINIFICE

CENTRUL NAIONAL DE DEZVOLTARE A


NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 /05.07.2016

CURRICULUM
pentru

clasa a IX - a

NVMNT LICEAL FILIER TEHNOLOGIC

Domeniul de pregtire profesional: AGRICULTUR

2016

Acest curriculum a fost elaborat n cadrul proiectului Curriculum Revizuit n nvmntul Profesional i Tehnic
(CRIPT), ID 58832.
Proiectul a fost finanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar:1 Educaia i formarea profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe
cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.1 Accesul la educaie i formare profesional iniial de calitate

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


Nivel 4 1
290

GRUPUL DE LUCRU:

CHIRI EUFROSINA Profesor grad didactic I, Grupul colar Agricol Sf. Haralambie
Turnu Mgurele
DRINOVAN MARIA Profesor grad didactic I, Colegiul ,,ara Brsei
Prejmer
GAPAR ANGELA Profesor grad didactic II, Colegiul Vasile Lovinescu
Flticeni
IONACU MARIA Profesor grad didactic I, Colegiul ,,ara Brsei
Prejmer
LIVADARIU FLORICA Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic Pontica,
Constana
MATEI MONICA Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol ,,Gh. Ionescu-Siseti
Valea Clugreasc
OPREA DELIA Profesor grad didactic I, Colegiul ,,ara Brsei
Prejmer
PDURARU NICULINA Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol Viaceslav Harnaj
Bucureti
PETRE ANGELA Profesor grad didactic I, Liceul Tehnologic Pamfil eicaru
Ciorogrla - Ilfov
POPA ELENA Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol ,,Gh. Ionescu-Siseti
Valea Clugreasc
SALOMIA MIHAELA Profesor grad didactic I, Colegiul Agricol Viaceslav Harnaj
Bucureti
TUREAC ANIOARA Profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic Pontica,
Constana

COORDONARE C.N.D..P.T.:

FLORENA CLAUDIA DUMITRU - inspector de specialitate/ expert curriculum


LILIANA DRGHICI - inspector de specialitate/ expert curriculum

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


Nivel 4 2
291

NOT DE PREZENTARE
Acest curriculum se aplic pentru calificrile corespunztoare domeniului de pregtire profesional
AGRICULTUR:
1. Tehnician agronom
2. Tehnician horticultor
3. Tehnician zootehnist
4. Tehnician n agricultur ecologic
5. Tehnician n agroturism
6. Tehnician agromontan
7. Tehnician veterinar
8. Tehnician pentru animale de companie
9. Tehnician n agricultur

Curriculumul a fost elaborat pe baza standardelor de pregtire profesional (SPP) aferente calificrilor sus
menionate.

Nivelul de calificare conform Cadrului naional al calificrilor 4

Corelarea dintre unitile de rezultate ale nvrii i module:

Unitatea de rezultate ale nvrii

Unitatea de rezultate ale nvrii


Denumire modul
tehnice generale
UR 3 Utilizarea mainilor agricole i MODUL I Maini agricole i zootehnice
zootehnice
UR 4 Realizarea activitilor unitii MODUL II Unitile agricole n relaia cu piaa
agricole n relaia cu piaa

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


3
292

PLAN DE NVMNT
Clasa a IX a
nvmnt liceal filiera tehnologic
Aria curricular Tehnologii

Domeniul de pregtire profesional: AGRICULTUR

Cultur de specialitate i pregtire practic sptmnal

Modul I. Maini agricole i zootehnice


Total ore /an: 216
din care: Laborator tehnologic 36
Instruire practic 36

Modul II. Unitile agricole n relaia cu piaa


Total ore /an: 108
din care: Laborator tehnologic -
Instruire practic 36

Total ore/an = 9 ore/spt. x 36 sptmni = 324 ore

Stagiu de pregtire practic - Curriculum n dezvoltare local

Modul III. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Total ore/an: 90

Total ore /an = 3 spt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

TOTAL GENERAL 414 ore/an

Not: n clasa a IX-a, stagiul de pregtire practic se desfoar n atelierele coal/ la operatorul
economic/ instituia public partener.

* Denumirea i coninutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de ctre unitatea de nvmnt n


parteneriat cu operatorul economic/ instituia public partener, cu avizul inspectoratului colar.

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


4
293

MODUL I: MAINI AGRICOLE I ZOOTEHNICE

x Not introductiv

Modulul Maini agricole i zootehnice, component a ofertei educaionale (curriculare) pentru


calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Agricultur, face parte din cultura de
specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filier tehnologic.
Modulul are alocat un numr de 216 ore/an, conform planului de nvmnt, din care:
36 ore/an laborator tehnologic
36 ore/an instruire practic

Modulul Maini agricole i zootehnice este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz dobndirea de
cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile specificate n SPP-
urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire profesional
Agricultur sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 3. UTILIZAREA MAINILOR
AGRICOLE I ZOOTEHNICE
Rezultate ale nvrii Coninuturile nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. Clasificarea tractoarelor:
3.1.2. 3.2.2. 3.3.2. - dup destinaie, dup putere, dup tipul organelor de rulare
3.1.3. 3.2.3. Prile componente ale tractorului:
3.1.4. 3.2.4. - prile principale ale tractoarelor i rolul lor: motorul,
3.1.5. 3.2.5. transmisia, organele de rulare, organele de conducere,
3.2.6. asiul, suspensia, utilajul auxiliar i echipamentul electric
3.2.7. - prile componente ale motorului i rolul lor:
mecanismul motor, mecanismul de distribuie, sistemul de
alimentare, sistemul de ungere, sistemul de aprindere,
sistemul de rcire, instalaia de pornire.
Echipamentele de lucru ale tractorului:
- dispozitivul de traciune, priza de putere, instalaia
hidraulic, mecanismul de suspendare, transmisia la curea,
cupla pentru remorc
3.1.6. 3.2.8. 3.3.3 Maini agricole pentru fertilizarea solului
3.1.7. 3.2.9. 3.3.4 - Clasificare: maini pentru administrat ngrminte
3.1.8. 3.2.10 3.3.5. (organice i minerale- solide i lichide), maini pentru
3.1.9. 3.2.11 administrat amendamente
3.2.12 - Maini pentru administrat ngrminte organice: pri
3.2.13 componente, proces de lucru, cuplarea mainii la tractor i
3.2.14 executarea lucrrii de fertilizare
3.2.15. - Maini pentru administrat ngrminte minerale: pri
componente, proces de lucru, cuplarea mainii la tractor i
executarea lucrrii de fertilizare
- Maini pentru administrat amendamente: pri componente,
proces de lucru, cuplarea mainii la tractor i executarea
lucrrii

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


5
294

Maini agricole pentru pregtirea solului


- Pluguri: clasificare, pri componente, cuplarea plugului la
tractor, executarea lucrrii de arat
- Grape: clasificare, pri componente, cuplarea grapei la
tractor, executarea lucrrii de grpat
- Tvlugi, nivelatoare: clasificare, pri componente, cuplarea
la tractor i executarea lucrrilor
- Freze: destinaie, pri componente, cuplarea la tractor i
executarea lucrrilor
- Sape rotative: destinaie, pri componente, cuplarea la
tractor i executarea lucrrilor
- Norme de securitate i sntatea n munc la efectuarea
lucrrilor de pregtirea solului
3.1.10. 3.2.16 3.3.6 Maini agricole pentru nfiinarea culturilor
3.1.11 3.2.17 3.3.7 - Semntori: clasificare, pri componente, proces de lucru,
3.1.12 3.2.18 3.3.8 cuplarea la tractor a mainilor de semnat pioase i
3.1.13 3.2.19 pritoare, executarea lucrrilor de semnat pioase i
3.1.14 3.2.20 pritoare
3.2.21 - Maini de plantat: clasificare, pri componente, proces de
3.2.22 lucru, cuplarea mainii la tractor i executarea lucrrii de
3.2.23 plantat
- Maini de plantat cartofi: clasificare, pri componente,
proces de lucru, cuplarea mainii la tractor i executarea
lucrrii de plantat
- Maini de plantat rsaduri: clasificare, pri componente,
proces de lucru, pregtirea agregatelor i executarea lucrrii
de plantat
- Maini de plantat bulbi: clasificare, pri componente, proces
de lucru, cuplarea mainii la tractor i executarea lucrrii de
plantat
- Norme de securitate i sntatea n munc la efectuarea
lucrrilor de semnat i plantat
3.1.15 3.2.24 3.3.9 Agregate agricole pentru ngrijirea culturilor
3.1.16 3.2.25. 3.3.10 - Clasificarea agregatelor pentru ngrijirea culturilor
3.1.17 3.2.26 - Maini pentru ngrijirea culturilor - maini pentru prit,
3.1.18 3.2.27 maini pentru stropit, maini pentru prfuit, maini combinate
de stropit i prfuit: pri componente, proces de lucru,
cuplarea mainilor la tractor, executarea lucrrilor
- Norme de securitate i sntatea n munc la efectuarea
lucrrilor
3.1.19 3.2.28 3.3.11. Maini agricole pentru recoltarea culturilor
3.1.20 3.2.29 3.3.12. - Maini pentru recoltat plante furajere: tipuri, tehnologie de
3.1.21 3.2.30 3.3.13. recoltare, pri componente, cuplarea la tractor a mainilor,
3.1.22 3.2.31 executarea lucrrii de recoltat plante furajere
3.1.23 3.2.32 - Maini pentru recoltat cereale pioase: tipuri, tehnologie de
3.1.24 3.2.33 recoltare, pri componente, executarea lucrrilor de recoltat
- Maini pentru recoltat porumb: tipuri, tehnologie de
recoltare, pri componente, executarea lucrrilor de recoltat
porumb
- Maini pentru recoltat rdcinoase i tuberculifere: tipuri,
tehnologie de recoltare, pri componente, proces de lucru,
executarea lucrrii de recoltat rdcinoase i tuberculifere

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


6
295

- Norme de securitate i sntatea n munc la efectuarea


lucrrilor de recoltat
3.1.25 3.2.34 3.3.14 Maini i instalaii zootehnice:
3.1.26 3.2.35 3.3.15 - Maini i instalaii pentru pregtirea i distribuirea hranei la
3.1.27 3.2.36 3.3.16 bovine, porcine i psri: tipuri, pri componente, proces de
3.1.28 3.2.37 lucru, exploatarea mainilor conform tehnologiei
3.1.29 3.2.38 - Instalaii pentru alimentarea cu ap la bovine, porcine i
3.1.30 3.2.39 psri: tipuri de adptori, pri componente, proces de lucru,
3.1.31 exploatarea adptorilor
-Utilaje pentru ntreinerea animalelor i adposturilor:
echipamente pentru ntreinerea animalelor, utilaje pentru
ventilaia i nclzirea adposturilor, utilaje pentru evacuarea
dejeciilor din adposturile de bovine, porcine i psri- pri
componente, proces de lucru, exploatarea instalaiilor
- Maini i instalaii pentru recoltarea produselor animaliere -
instalaii de muls: tipuri, pri componente, proces de lucru,
exploatarea instalaiilor de muls
- Norme de securitate i sntatea n munc la efectuarea
lucrrilor zootehnice mecanizate

x Lista minim de resurse materiale (echipamente, unelte i instrumente, machete, materii


prime i materiale, documentaii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobndirii rezultatelor
nvrii (existente n coal sau la operatorul economic):

- Tractor pe roi, echipamente de lucru


- Prile principale ale tractorului: motorul, transmisia, organele de rulare, organele de conducere,
asiu, suspensia, utilajul auxiliar, echipamentul electric
- Maini pentru pregtirea solului: pluguri, grape, tvlugi, nivelatoare, freze, sape rotative
- Maini agricole pentru fertilizarea solului: maini pentru administrat ngrminte (minerale i
organice, solide i lichide), maini pentru administrat amendamente
- Maini pentru semnat i plantat: semntori universale, semntori de precizie, maini de plantat
tubercule, bulbi, rsaduri
- Maini pentru ntreinerea culturilor: cultivatoare, maini pentru fertilizat suplimentar, maini i
echipamente de stropit i prfuit
- Maini pentru recoltat: motocositoarea, vindroverul, grebla, presa de balotat, combina pentru
recoltat cereale pioase, combina pentru recoltat porumb, echipament pentru recoltat porumb,
maini pentru recoltat leguminoase, maini pentru recoltat rdcinoase, maini pentru recoltat
tubercule
- Maini i instalaii zootehnice: maini i instalaii pentru pregtirea hranei, maini i instalaii
pentru distribuirea hranei, instalaii pentru alimentarea cu ap, adptori, utilaje pentru asigurarea
microclimatului n adposturi, instalaii pentru recoltarea produselor animaliere
- Tipuri de materii prime i materiale: semine, rsaduri, ngrminte

x Sugestii metodologice

La baza elaborrii curriculum-ului Maini agricole i zootehnice a stat Standardul de Pregtire


Profesional, respectiv unitatea de rezultate ale nvrii ,,Utilizarea mainilor agricole i zootehnice.
Standardul de Pregtire Profesional s-a proiectat dup un model nou, centrat pe rezultate ale nvrii
(cunotine, abiliti, atitudini).
Coninuturile modulului trebuie s fie abordate ntr-o manier integrat, corelat cu particularitile i cu
nivelul iniial de pregtire al elevilor, prin folosirea metodelor i procedeelor didactice perfect adaptate
scopurilor propuse.

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


7
296

Metodele de nvmnt (odos = cale, drum; metha = ctre, spre) reprezint cile folosite n coal de
ctre profesor n a-i sprijini pe elevi s descopere viaa, natura, lumea, lucrurile, tiina.
Metode ca studiul de caz, descoperirea, problematizarea, brainstormingul, turul galeriilor, exerciiul,
mozaicul, lucrul pe staiuni, portofoliul de grup, cadranele, explozia solar, metoda Frisco etc., n care
activitatea didactic este centrat pe elev, au eficien maxim n procesul de predare nvare.
Utilizarea metodelor activ-participative n procesul instructiv educativ accelereaz nsuirea
cunotinelor, formarea abilitilor i aptitudinilor i contribuie la dezvoltarea tuturor proceselor psihice.
Alegerea metodelor activ participative nu reprezint un scop n sine, ci se realizeaz n funcie de
coninuturile de nvare, de obiectivele propuse, de participani i de modalitile de integrare adecvat
n strategia general, ns este recomandat s se foloseasc n combinaie cu metodele tradiionale. Nu se
poate face o delimitare ferm ntre metodele tradiionale i cele moderne, iar n funcie de abordrile
profesorului, bariera dintre ele se atenueaz sau chiar poate s dispar.
Dei nvarea este eminamente o activitate proprie, innd de efortul individual depus n nelegerea i
contientizarea semnificaiilor tiinei, nu este mai puin adevrat c relaiile interpersonale, de grup, sunt
un factor indispensabil apariiei i construirii nvrii personale i colective. nvarea n grup
exerseaz capacitatea de decizie i de iniiativ, d o not mai personal muncii, dar i o
complementaritate mai mare aptitudinilor i talentelor, ceea ce asigur o participare mai vie, mai activ,
susinut de foarte multe elemente de emulaie, de stimulare reciproc, de cooperare fructuoas. (Ioan
Cerghit)
Se recomand ca orele s se desfoare n laboratoare sau/ i n cabinete de specialitate, ateliere de
instruire practic din unitatea de nvmnt sau de la agentul economic, dotate conform recomandrilor
precizate n unitile de rezultate ale nvrii.
Pregtirea practic n cabinete/ laboratoare tehnologice/ ateliere de instruire practic din unitatea de
nvmnt sau de la agentul economic are importan deosebit n atingerea rezultatelor nvrii.
Pentru eficientizarea procesului de predare/ nvare, profesorul trebuie s-i proiecteze din timp
activitatea didactic prin elaborarea de fie de documentare, fie de lucru, fie de observaie, probe de
evaluare i autoevaluare, prin pregtirea materialelor necesare, precum i a spaiului de lucru.
Numai astfel, prin asigurarea resurselor materiale, elevii pot s dobndeasc cunotine, s-i formeze
abilitile i atitudinile cerute de unitatea de rezultate ale nvrii.

Exemplificare metod didactic:

Gndii lucrai n perechi comunicai

Aceasta este o tehnic prin care participanii nva unul de la cellalt i ncearc s-i exprime propriile
idei ntr-un mediu prietenos, nainte de a le face publice. Tehnica acesta poate fi utilizat n oricare din
etapele leciei.

Tehnica d posibilitatea elevilor de a se implica n identificarea rspunsului (rspunsurilor) la o tem dat,


de a cerceta rspunsuri alternative la o ntrebare, de a participa, ofer un mediu sigur n care elevii pot
comunica.

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


8
297

Derularea activitii:

Tema: Pregtirea pentru lucru a agregatelor de arat

Pasul 1: Profesorul formuleaz sarcina de lucru: Etapele de pregtire a agregatelor agricole pentru
efectuarea lucrrii de arat
Pasul 2: Profesorul le solicit elevilor s gndeasc individual rspunsuri la sarcina formulat.

Pasul 3: Elevii discut apoi n perechi rspunsurile identificate.

Pasul 4: Profesorul monitorizeaz discuiile n perechi.

Pasul 5: Fiecare pereche formuleaz propriile rspunsuri la ntrebare.

Pasul 6: Grupele mprtesc rspunsurile lor cu ntreaga clas.

Pasul 7: Profesorul apreciaz rspunsurile corecte i concluzioneaz sau prezint soluiile corecte la
problema prezentat

x Sugestii privind evaluarea

n practica colar s-au mbuntit metodele i tehnicile de evaluare n scopul realizrii unor corelaii
eficiente ntre predare-nvare-evaluare i pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea
personalitii autonome, libere i creatoare.
n parcurgerea modulului se pot utiliza att metode tradiionale de evaluare, ct i metode alternative de
evaluare.
Evaluarea se poate realiza:
a. n timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continu a rezultatelor nvrii.
b. final
Propunem urmtoarele instrumente de evaluare continu:
x Fie de observaie
x Fie test
x Fie de lucru
x Fie de autoevaluare
x Teste de verificarea cunotinelor cu itemi cu alegere multipl, itemi alegere dual, itemi de
completare, itemi de tip pereche, itemi de tip ntrebri structurate sau itemi de tip rezolvare
de probleme
x Lucrri de laborator, lucrri practice

Pentru modulul Maini agricole i zootehnice folosii aceste metode de evaluare innd cont de
stilurile de nvare ale elevilor (auditiv, vizual, practic).
Rezultatele educative pot fi mult amplificate dac se folosete:
1. autoevaluarea (autocorectare i autonotare) prin care elevul se poate evalua singur.
Autoevaluarea poate s mearg de la autocorectare verbal i scris, pn la autonotare mai mult sau mai
puin supravegheat de ctre profesor. Implicarea elevilor n aprecierea propriilor rezultate are efecte
benefice pe mai multe planuri cum ar fi:
a) Elevul exercit rolul de participant la propria sa formare
b) Ajut pe elevi s aprecieze rezultatele obinute i s neleag eforturile necesare pentru
atingerea competenelor stabilite prin SPP
c) Cultiv motivaia luntric fa de nvtur i atitudinea pozitiv, responsabil fa de
propria activitate

Domeniul de pregtire profesional: Agricultur


9
298

2. coevaluarea (corectare reciproc, notare reciproc) prin care elevii sunt pui n situaia de a-i
evalua colegii prin reciprocitate, strategie de implicare, care pune n valoare capacitile de gndire n
cooperare.

Metodele alternative de evaluare pot fi utilizate cu succes pentru c:


pe de o parte realizeaz evaluarea rezultatelor n strns legatur cu instruirea/ nvarea, de multe
ori concomitent cu aceasta;
pe de alt parte ele privesc rezultatele colare obinute pe o perioad mai ndelungat, care vizeaz
formarea unor capaciti, dobndirea de competene i mai ales schimbri n planul intereselor,
atitudinilor, corelate cu activitatea de nvare.
Acestea pot fi: portofoliul; hrile conceptuale; proiectul; jurnalul reflexiv; observarea sistematic a
activitii i a comportamentului elevului; fia pentru activitatea personal a elevului; investigaia;
interviul; nregistrri audio i/ sau video etc.

Evaluarea activitii practice: Pregtirea pentru lucru a agregatelor de arat

Fi de lucru nr. 1
Pregtirea pentru lucru a agregatelor de arat

Data : ...................
Clasa : ..................
Elevul : ....................

Sarcin de lucru:

1. Executai operaiile de pregtire pentru lucru a agregatului de arat format din tractor i plug purtat cu 3
trupie

Fia de observare

Nr. crt. Operaia executat Evaluarea


1 Efectuarea operaiilor de ntreinere tehnic zilnic
2 Cuplarea plugului la tractor
3 Reglarea orizontalitii cadrului
4 Reglarea adncimii de lucru
5 Reglarea limii de lucru

x Bibliografie

1. N. Ptracu, Gr. Caraciugiuc- Manual Mecanizarea agriculturii, Editura Ceres, Bucureti, 1982
2. C. Scrioteanu, M. Moisiu, M. Ionacu, .a Pregtire de baz n agricultur Manual instruire
practic - Editura Oscar Print, Bucureti, 2003
3. D. Toma, V. Scripnic, C. Mitroi Manual Maini i instalaii agricole - Editura Ceres, Bucureti, 1984
4. N. Ptracu, C .Popescu - Motoare Tractoare, EdituraTehnic Bucureti, 1993
5. V. Scripnic, P. Babiciu - Maini agricole, Editura Ceres, Bucureti, 1979
6. M. Cproiu, .a - Maini i instalaii zootehnice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1982
Domeniul de pregtire profesional: Agricultur
10
299

MODUL II: UNITILE AGRICOLE N RELAIA CU PIAA

x Not introductiv

Modulul Unitile agricole n relaia cu piaa este o component a ofertei educaionale (curriculare)
pentru calificri profesionale din domeniul de pregtire profesional Agricultur, face parte din cultura de
specialitate i pregtirea practic sptmnal aferente clasei a IX-a, nvmnt liceal, filier tehnologic
i are alocat un numr de 108 ore/an, conform planului de nvmnt, din care :
36 ore/an instruire practic

Modulul Unitile agricole n relaia cu piaa este centrat pe rezultate ale nvrii i vizeaz
dobndirea de cunotine, abiliti i atitudini necesare angajrii pe piaa muncii n una din ocupaiile
specificate n SPP-urile corespunztoare calificrilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregtire
profesional Agricultur sau n continuarea pregtirii ntr-o calificare de nivel superior.

x Structur modul

Corelarea dintre rezultatele nvrii din SPP i coninuturile nvrii

UR 4. REALIZAREA
ACTIVITILOR UNITII
AGRICOLE N RELAIA CU
PIAA Coninuturile nvrii
Rezultate ale nvrii
(codificate conform SPP)
Cunotine Abiliti Atitudini
4.1.1. 4.2.1. 4.3.1. ntreprinderile agricole.
4.1.2. 4.2.2. x Definirea noiunilor de unitate agricol, ntreprindere
4.2.3. agricol, exploataie agricol.
x Tipuri de uniti agricole
- ntreprinderi agricole
- Exploataii agricole
- Ferme agricole de semisubzisten
- Cooperative agricole
- Societi agricole i alte forme de asociere n agricultur
- Persoane fizice autorizate i ntreprinderi familiale.
x Caracteristicile unitilor agricole: tehnico-productive,
economico-sociale, organizatorico-administrative.
x Surse de informare cu privire la forma juridic i modul
de nfiinare, organizare i funcionare a unitilor din
domeniul agricol.
x Compararea avantajelor i dezavantajelor diferitelor tipuri
de uniti agricole.
x Particularitile ntreprinderilor din agricultur.

4.1.3. 4.2.4. 4.3.2. x


4.1.4 4.2.5. 4.3.3. Resursele materiale
4.1.5. 4.2.6. 4.3.4. - Fondul funciar: concept, particulariti<