Sunteți pe pagina 1din 173
1 tary Potrivel Beutra ‘un duce TEMPLE Whitefinan Abbey, Devonshire Noiembrie 1819 Se trezi cu o durere de cap ingrozitoare si cu midularul tare ca platra Situatia nu era iegita din comun. La urma urmel, 52 trezise in fecare 2i de peste cinci ani cu una din problemele respec: tive, si erau multe diminetile in care Ie putea pune pe amindoud la socateala. William Harrow, marchiz de Chapin si mogtenitoral ducatulsi, Lamont, eva bogat, nobil, privilegiat gi aratos, iar un tanar bine~ ‘civantat cu asemenea trdsaturi rareori igi dorea altceva in afar de vin gi de femei, ‘Aga cd in aceasta dimineaya, nu se agita. Stiind (ca toti baw totii cu experienta) ca durerea de cap avea sii treaca pela pranz, actiona pentru a-si trata cealalta suferinta qi, fara sa deschida ochii, intinse mana dupa femeia care trebuia sa fie ling& el. Doar c& nu era. Jn loc sa dea de carne fierbinte si dornies, ¥ perna cu totul nesatisficatoare Deschise ochii, iar lusnina intensa din Devonshire fi laa cu asalt simfurile gi fi accentua bubuitul din cap. Scoase o injuratura, igi acoperi eu un brat ochii inchisi, argi pe sub pleoape de lumina soarelui,gitrase aer adanc in piept, Lumina 2ilei era cel mai rapid mod de a strica o dimineay Probabil ci era mai bine ca femeia de ieri-seand disparuse, desi amintirea sénilor ei plini, a coamei sale de bucle ardmii gia gurit Facute pentru pacat li trezi un oarecare regret Fusese superba, Skin pat... In pat Fusese... Ramase nemigeat. Nu-gi amintea ra sigur ca nu bause aga mult Oare? Fusese inalta gi cu forme pline, facuta exact cum fi placeau lui femeile, o pereche potrivita lliam Ind in mana Sarah Maclean ~——— pentru inaltimea gi masivitatea lui care erau adeseori : 7 ww adeseori un bleste pentru el cind wenea vorba de femei. Nui pldcea sentimental ca ar putea si striveasca o fetipcans. Siavea un zimbet care il facea sA se ga i sgindeasca la inocenta gi la Pacat it acelasi timp, Nu voise sa-i iat oct : pact cla timp spuna cum cheama... efiza- Perfectiunea fntruchipata, Siochii ei ~nu mai vazuse niciodata echi ie y A ochi ca ai el, unl albas camareain timpul veri, larcelalaltbatand inspe verde, Se uitase prea mult wreme in ochii aceia mari si primitori, fascinat de ei. . Se eee: prin bucatarie gi pe scara de serviciu pand in camera lui, ea fi turnase un scotch... As ses ta era tot ce-gi adu- Doamne sfinte! Trebuia si se lase de bi Teebuia af se aut. Imediat ce 2iua se " fi sfarpit, Urina sa aibé nevoie si bea ceva pentru a supraviequi lei ces latorea tral i ~ let in care William a alegea a patra mama vitrega. Mai tanara deeat toat nad decdt el oo $i foarte bogata. , Nteharfitnilito peaceastémiveast perfects. Aveasovada la cununie pi nu inainte, aga cum procedase gi in cazl celorlalte tre. $i apoi, dupa ce sipetele familiei se umpleau din nou, urtna siplece.Se va duce inapoi la Oxford, dupa ce igi va fi facut datoria lucid rol def iubio, Iva relun viata micunata, pling de licen & mogteitor unui dat fn care biutur, zara eile se gaseau din belsug, iar grijile lipseau cu desav’ Viata pe care a adara ae a Dar diseara avea si-si respecte tatal i i til gi i-si intémpine noua De prefiicandw-se c4 ii pisa de ea, de dragul bogatiel. $i poa- fe, dupa ce igi juca rolul de mogtenttor, avea sa caute prin gradiné » ,ucirie" gi s8 faca tot posibilul sa repete noaptea trecuta : Slava Cerului ca existau mogii la fara gi nunfi cu multi invitati. a exista femele pe aceasta lume care a reziste atractei sexuale nunfi $i, pentru acest motiy, lui William fi plicea foarte sfanta cumunie, Ce noroc avea ca tatal lui se ea cit $e pricepea aga bine la astal. Zimbi trengareste gi se intinse in pat cit era de lung, arunednda-gi un vat peste agternutul ricoros. q : “Un targ potrivit pentru un duce ——— Cearsafuri rect de pinza. Ce natha? Deschise repede ochil Abia atunc! fi dadu seama cA nu se afla in camera Toi. Nu era patul tut Tar lichidul rogu de pe ceargafuri care ii umezea degetele nu era sangele hu inainte sh poatd spune ceva, 64 se migte cau si priceapa ceva, ee deschise usa acelui dormitor ciudat gi apiru o fata cu un chip proaspit, parand nerabdatoare. Zecide Incruri diferite-ar fi putut trece prin minte inacel mo- ment... ba chiar o sutd, $i totugi, in cele cateva secunde dintre aparija tinerei i clipa in eare fl observase, William se gindilaun singut lueru ~ ch urma si-idistrugs viata bletei fete Stiu, fark umbra de indoiala, c& nut avea s& mai deschid’ ne- pasdtoare vreo-uga sau sa intinda ceargafurl pe pat, sau s& se lase tingalata de zazele puternice de soare intr-o dimineata de farna in Devonshire, fara sa-gi aduci aminte de acest moment. Un moment pe care el nu putea schimba. BI nu scoase © vorba cind ea ti observa prezenta, nici cand inceemeni in loc gi nici cand se facu palida ca moartea gi ochit el ‘aprui- cudat cf le remarcase culoarea ~ se marira mal hat3l pene tru ci] recunoscuse, apoi ch era ingrorita de el. ‘Nuspuse nimie nici cand ea deschise gura si ipa. ea gictar fi facut la fel in situatia ci. ‘Numai dupa ce ca scoase acel prim fipit acut, asuraitor — cel care aduse in fuga valet, servitoare 5i pe tatal lui -, vorbi gi el, profitind de momental de linigte dinaintea furtunit ce statea s& igbucnease’, pentru a intreba —Unde ma aflu? Fata doat se uit’la el, stupefiata Pldadusa ce ridice din pat, ceargafurile e&endwi panain talie, dar se opri brusc cand realiza ca haincle li nwerau pe nicdier ra gol-puscd, Inte-un pat care nu era al lu. Giera plin de singe. jntaini din nou privirea ingrozita a fetei gi, cand vorbi, cuvin- tele ti iesird sovaielnic din gura gi exprimand ceva pe care mai tar- sriu avea sar] identifice drept frica. ~ALoui pat e asta? Remarcabil, dar ea reusi s4-i rispunda fara sa se balbaie. ~Al domnigoarei Lowe. Bara indoiala Sarah 9 ara Mara Lowe, f MacLean a unui bancher begat, cu o restre MMulenit de mare ca s4 pund mana pe un duce, Pornnipoara Mara Lowe, in c Vi ea lui mama viteegs, urand ducesa de Lamont. Capitolul 1 LESSD Ingen Cazue Londra Dupa doisprezece ant Exista frumusepe in clipa cand carnea da de os. [a nastere din ciocnirea violent a incheieturilor degetelor de falc si din pocnetul infundat al pumnului in abdomen, precum vi din geamatul sec ce dese din pieptul unui om in fractiunea de secunda inainte 63 fie infrant. Cei pe care fi desfata o astfel de frumusote se lupta, Unit se bat pentru plicere, pentru momentul in care un adver- sar se pribupogte la podea intr un aor de rumeyus, [ara putere, risuflare sau onoare. Unit lupta pentru glorie, pentru momentul cand un invingator isi domina, plin de sudoare, praf, sange, ad. versarul batut gi zdrobit: [ar altii se lupta pentru putere, imbolditi de incordarea mugehilor gi de durerea vanatailor viitoare care le soptesc in clipa victoriei, promiqandu-le 0 prada bogata. Dar ducele de Lamont, cunoseut In toata Londra, pana in cele mai intunecate unghere drept Temple, lupta pentru pace. Lupta pentru momentul cnd era numai mugchi $i oase, mig- care gi fora, dibacie gi fente, Pentru felul in care brutalitatea impiedica Jumea de dincolo s4 intre intr-a lui, amutind tunetul mulfimii i fipatul amintirilor din capul sau gi listndu-i doar pu- terea gi suflul. Lupta pentru ca, de doisprezece ani, doar in ring alla adevaral despre el silume Violenta era purd. Orie altceva, intinat $i, stiind acest lucru, era cel mai bun cu puting. Neinfrént in toata Londra, in toata Europa ~ multi puneau ri- ‘migag peel -, Temple era cel care se ala in ring in fiecare noapte, cu sinile rereori vindecate inainte de a ameninfa sh sangereze din now, cu degetele infaigurate In fagii Iungi de panzi, Acolo, — Sarah MacLean — ‘ning, igi tnfrunta urmatorul adversar ~ Secae Ctezdnd ck Temple poate ftnving. nt esate Moapte, iecare se credea amul care va lisa din mar 7 Temple o maei de came Insangerth ne apa ‘mai mari gi mai bine prot jate dis aval fotielitce Protejate din iadul Jondonez exclusivist al Atractia exercitata de pe zecile de mil de lire shone Spiduiala in camerele straluciteare, splendi 3 itoare, splendide, de la eta, ultima lor solati era in incaperea ce fi pindea jos ~ 1 ne apie ssa carla domes tesgis aN Lames scbpimanteand Fondatorii Ingerului Cazut lsasera 0 singurd cale de man- tuire acestor oameni. Fre lor ‘Sament. Era un mijloc prin care cei care ig pierduse i averea la cazinou a v NOU puteau sd gi-o reeupereze, Sa se lupte cu Temple, 7 Si clistige. $itotul le era jertat, Je ait MU se intimplaseniciodati, De doisprezece ani, Tem. le lupta pentru supraviequire, mai ints mae eh . mai intai pe aleile intunecoan Hine de personaje dubioase, apol in clubusl de manac dene ui Dani, putere si influent nse Toate lucrurile care ise promisesera, Toate Incrurile pentru care se nascuse Si toate lucrurile rs tase Pe care le pierduse tntr-o singura noapte pe cere Arest gind i se strecura in minte doar pentru o clips, erupul i se paru m ‘loare, iar adversarul sau ~ jumatate d, oar, fara te din marimea lui Temple eit seve din forta kal ~ 1 plied lovitura, cu as roc, in unghtul pe : Fee etal perfect casa latine dint sl facd sa vad Temple se didu ina fu Inapoi cu miseari necontrolate, impins de peul Meagteptat, durerea si gocul alunganc-| gardul tv tac ‘nll privirea triumfitoare a adversarulai siu fia nome, EE ritmul rapid al lupter, nai greu de sustinut de Un tang porrivit pentru in dice ‘Ba nu, avea un nume, Avea cu siguranta un nume. Dar Temple rare- orirostea nume. Ceilalti erau daar un mijloc care ii servea scopul. Cum era gi el pentru ei. Intr-o secund’ - mai putin ~ sls recapata echilibrul, deja fan- «land la stanga, apei la dreapta, stiind cd mana lui ajungea cu mai bine de zece centimetri mai departe decat a adyersarului sau, sim- tind durerea din mugehi, intelegand eum barbatul mai tinar gi inai furios cAzuse vietima oboselii gi emofiei. Acesta avea mai multe pentru care silupte: patruzeci de mii de lire si o mogie in Essex, o ferma in Tara Galilor, unde cresteau cet mai buni cai de curse din Marea Britante, si vreo pase tablouri de un maestru olandez de care lui ‘Temple mui pasase niciodata. ‘Zestrea tinerei sale fice, Educatia fului siu, Toate pierdute la me- sele de joc de deasupra, Toate eran in joc aici, jos. Temple intaled privirea adversarului sau i vazu disperarea din och Iu, Ura. Ura fata de clubul care ti adusese deciderea, pentru cei care il conduceau gi pentru Temple mai presus de orice — cen- turtonul care pizea o handa de hoy! care goleau huzunarele unor gentlemeni de cea mai buna conditie. ‘Aga ge giindeau noaptea cei care pierdeau, pentru a reupi sidoarma. De parca era vina Ingerului ca baiorele desfacute ale pungil gi zarurile cu ghinion erau o asemenea combinatie dezastruoasi. De pared era vina lai Temple. Dar ura ¢ra aceea care ii pierdea intotdeauna. O emotie inutila, nascuti din teams, sperants gi dorints. Nu-i cunogteau secretul, adevarul: c4 aceia care luptau pentru ceva erau sortiti sa piarda. Era timpul si-I scoat pe omul acesta din starea lui jalnica, Cacofonia de strigite de la marginile ringului fi provoca Tui Temple un affux de enerpie gi igi trimise adversarul clitinandu-se de-a lungul podelei acoperite eu rumegus, Acolo unde loviseri inainte in joaca, pumnii si dadean lovituri fara mila sau povaiala, ‘are formau un baraj. Obraz. Falea. Piept. Celalale barbat ajunse in corzile ce delimitan ringul, dindu-se in spate pi impleticindu-se in ele, in timp ce Temple fg con- tinua atacul, fiindu-i acum mila de acest barbat care crezuse cava cigtiga lupta. Crezuse ci putea e2-1 bata pe Temple. Ca patea 84 invinga Ingerul. 13 — Sarah Maclean Lovitura finala stoarse ultimul strop de vlaga din adversa- ul sdu, iat Temple il vazu cézand grémada la picioarele lui pe cand larma multimii devenea asurzitoare gi se imbina cu pofta de singe. Astepta, gifaind, ca adversarul sau sa se migte. Sa se ridice tn ‘picioare macar o secunda, 84 mai aiba o sansa. ‘Omul ramase nemigeat, cu bratele in jurul capulut Sscep, ‘Mal istet deeat mule alti, ‘Temple se intoarse, intilnind privires eelui care facea pariurile dela marginea ringului [gi ridica bazbia intr-o intrebare muta Privirea barbatului mai in varsta sclipi peste mulfime inspre Picioarele lui Temple, zabovi putin, apoi trecu mai departe. Batra. nul ipiridic& un deget noduros inspre steagul rosu din coltul opus al ringului. Steagul lui Temple. Publieul raeni, ‘Temple se intoarse cu fafa Ia oglinda enorma ce se fntindea pe un perete al incaperii, intalnindu-gi pentru cdtevs clipe ochii nnegri gi obositi, incuviintand din cap a dati inainte de a intoarce spatele imaginii reflectate gi ase cigira intre corz Croindu-gi drum cu coatele prin grmada de barbati care pla- teau bani buni sa vada lupta, ignora zAmbetele preficute si ovati- ile multimii, degetele care voiau sii atinga piclea ud de sudoare sidevenita neagrd de la cernealace-4 inconjura bratele ~ si facdun Iucra cu care a4 se faleasca in anii urmatori, Atinseserd un ucigas si supravietuiserd ca sa spun povestea, De-a lungu! anilor, acest ritual il nfuriase, apoi fi trezise man. dria, Acum il plictisea Deschise usa gri din otel prin care se trecea in camerele pri vate, lisind-o sd se inchida singura in urma lui, deja scotindy fiagia lung’ de panca de pe degetele dureroase, Nu se uita inapot cind usa se tranti, stiind ci nimeni de la etajul unde aveau loc luptele n-ar indrazni si urmareascA pana in acest sanctuar sub- teran intunecos. Nu fara 8 fie invitat, Incaperea era cufundata in linigte gi intuneric, izolata de spa~ tiul public din jur, unde stia din experienta ci oamenii se grabeau si-gi ceara cdgtigurile, o mand ajutindic| pe petdant sa se ridice, ‘Un targ potrivit pentru: un duce ————. chemind un docter si-i bandajeze coastele rupte 9i si evalueze urmarile loviturilor primite. - Arunci pe jos fasia de pinza, ciutind pe bajbaite si fara ezita- ve in bezna lampa din apropiere. Lumina s¢ rispandi in camera, dezvaluind o masa joasa din stejar, goal, in afard de un maldar de hartii gio cutie sculptata de abanos. Incepu si-gi scoata bandajul de lacelalalt pumnn, cu ochii Ja hartii, acum inutile. iciodata nu eran de fotos ‘Arunednd qi celalalt bandaj, Temple travers camera aptoape ‘goal, intinzand mana spre curea de piele fixata in tavan, lasin- ‘du-se.cu toata greutatea, flexindu-gi mugchit bratelor, af umerilor siai spatelai, Nu-si putu refine oftatul lung ce veni odata cu acea intindere a intregului corp, insotitade o batateslaba la a doua up din capatul intunecat al camerei, Intra, aise el, fra 68 se mai intoarck pentru a vedea cine ve~ nise pe uga care se deschise gi se inchise laloc. ~Altul cade. —Aga se intampla tmouleeuna. ‘Temple igi termina intinderea gi didu cu ochii de Chase, fon- datorul clubului ingeral Cazut, care travers’ incaperea $i se agezd pe scitnelul de lemn de langa el. ~A fost o lupta stragnic’. Serios? Toate i se pareau la fel in ultimul tiny —E ciudat cA sunt inca unii care igi imagineaza ca te pot invin- ge, spuse Chase, rezemandu-se 3i intinzindu-gi picioarele pe po- deaua goals. Ai crede ca pan acum gi-auluat gindul de la.asta. ‘Temple se intinse sd-si toarne un pahar cu apa din carafa de alaturi. ~B gren si-ti fei gindul de lao rasplati. Chiar daca pare vorba-n vant. Nimeni nu avusese niciodata sansa de a primi o rasplata, Temple o gtia mai bine ca oricine. Lai rupt trei coaste lui Montlake. F ‘Temple bau cu pofta, un firicel de apa seurgandu-i-se pe bar- bie. igi gterse fata cu dosul palmei si spuse: ~Coastele se vindeci, Chase didu din cap dat4, schimbandu-si pozitia pe scaun. 1s —_—— Sarah Mactean a tau de viat’ spartan nu e cel mai confortabil din lume, Temple pote paras -Nimeni nu ti-a cerut £8 mai stai pe aici, Deasupra, ai cat $l tapiterii, fara Lary A HRS Dae A _ Chase zambi, scuturind o scama de pe un crac al pantalonilor i punand o bucata de hartie pe masa, lings maldarul deja exis- tent, Bra lista cu luptele din seara urmatoare gi din cealalta, 0 is- ti nesfaygité de cameni care voiau sa lupte pentruaverile lor, ‘Temple expiri lung, fri 2gomot. Nu voia sa se gindeasca la trmatoarea lupta. Tot ce-si dorea era o baie fierbinte si un pat moale, Smucicordanul clopojelului de lings el, cerdnd sa ise pre- giteasca baia, Privirea lui se indrepta apoi spre hart, aflata inde- ajuns de aproape ca el s8 vada vreo sase nume mazgalite acolo, dar pron departs cle pont {nealni privirea atoteunoseatoare aprietenului siu, Lowe te provoacs inca o data. Trebuia si se astepte la aga ceva ~ Christopher Lowe il pro- vworase la lupta de dowisprezece orl in tot atatea aile - gl totuyt patel illovt cevatn mde caput, ecuienbaeimonuse —De ce? Nu meritd gi baiatul dsta o gansa ca totieeilalti? ‘Temple intalnt privirea lui Chase. i La fel ca dumneata, indifimea Ta. Ochi lui se intunecars, ~Asta nu.se gtie exact, Se rezema in fotolia, Deci se pare e& nu soarta m-a atacat, pana la uma. Tu ai fest aceca, Cando prinsese afard, inainte si gtie ce cAuta acolo gi cine era, existase caldura in vocea lui - o umbra de apasare de care fusese atrasd, chiar daca gtia ca n-ar fi trebuit. cea ealdura disparuse, flind tnlocuita cu o racesla calma ~ un calm care nu 0 pacslea, Un calm care, putea paria, ascundea furtuna teribila. ~ Nu te-am atacat. —— Un ting porrivit pentras un duce ~ Era.un fapt, chiar daca nu pe deplin adevarat. El nu-giferi pri itea de ai. O mincinoasa desavargita, inpeleg Ba igi ridicd barbla. ~N-am minfit niciodata, i Cum nu? Ai facut lumea si creada e8-egti moarts. Viaiunea lumii, nu a mea. Ochi ui nege! se mij 7 -Ai disparut gi ai lasat restul lumnil s8 traga conchuzitle Mana lui libera ~ cea in care nu tinea pabarul cu scotch, vednd, si dea impresia de nepasare- if trada mania, degetele zvacnindu-i cto energie abia retinuta, Ea observa migcarea, recunoscind-o.ca fiind aceeagt pe care o faceau baeti pe care fl intalnise pe strazi lira‘intotdeauna ceva care le trida frustrarea. Planurile, Dar acests nuera un baiat, - = Nu era proasta ~ in cei doisprezece ani invitase a suta de dlespre siguranta 3isupravietuire gi, pentruo clipa, regretul fu in- locuit de nervozitate. Se gimdi sA fuga din nou ~ de acest barbat, de acest loc gi de alegerea pe careo facuse deja. Alogeres care urma s8-i salveze viata pe eare #i-o construise gl totodata s-0 distrugs. — Alegerea care o va obliga sd se confrunte cu trecutul el gi si ppund viitorul in mainile acestui barbat. Urmarea acele degete cum se migcan Nam vrut niciodata #8 if fae rau" Asta ar i vrut sf spund. Dar el nu ar ft crezut-o, Ostia, Nu era vorba de fertarea sau cum era vorba de viitorul ei. $i de faptul c4 el de intelegerea h avea cheia. —Da, am disparut. Nu pot s4 neg asta, De sunt acl acum. ar aj m la asta, pana la urma. De ce’ Din atitea motive" Opure rezistenta gindului, Nu era decit un singur motiv. Doar unul care conta. ~Bani. Era adevarat. $i, totodata, fala, Elridica din sprancene, suzprins. ~Marturisesc ca nu m-as fi agteptat la atta sinceritate Mara ridica dintr-un umar, : Descapax cé minciunile complicd peste masura lucrurile. Elofta lung, Sarah MacLean ————— ~Fgti aic sa pledezi pentru fratele tau. Ba ignora valul de furie care o mapadi la auzul vorbelor. ~Da. E inglodat in datorii pnd peste cap. Cu Banit et. —Mis-a gpus ed tu poti s8-i schimbi situafia, ~Aputea nu inseamna gi a-vrea, Ba lua gura de aor gise arunca in lupta. ~Stiu ca nu te poate invinge. $tiu ca lupta cu marele Temple e oluzie, Ca tucdstigi intotdeauna. Motiv pentru care presupun ca ‘nu ai acceptat nici una dintre zecile hai de provecari. Sincera sa fiu, MA bucur ¢4 su ai facut-o. Mi-ai lasat posibilitatea 54 negociez, Era greu de crezut ci ochii lui negri se puteau intuneca mai tare, Pastroai legatura cu el Ea se calma, gindindu-se la gregeala pe care o ficuse dandwi acea informaie. El nu fi lisa timpul necesar. —De cdt timp esti in legturd cu el? Mara ezit cu o secunda prea mult. Sau prea putin. Suficient pentru el sa sara din fotoliu gi 9d strabata iute incdiperea, fScand-o sa dea inapoi, destul de repede si departe Te las cu mare drag singura, Se indrepta spre partea d fata a magazinului, oprindu-se Inainte s4 traga draperia pen tru a adauga; CAnd ma intorc, ai face bine si-mi sput adevai despre noaptea aceea. Nu o s te scap din ochi pana nu o Nueste negociabil Nu.astepta réspunsul ef, cl intea in magazinul cu peretiiticsif: cumateriale gi cu podeabe ieftine, Trase adncaer in piept in s {Hul slab luminat, plimbandu-i mana 2dravana pe muchta ‘vitrine lungi, asteptind un sen ca se putea intoarce, (Ciea era din nou imbricata. (Case inchisese far cutia Pandoret, Ajunse cu mana la tn cog pus pe vitrind gi scoase de acolo.a | and lunga, neagra, ravagind-o cu degetele dela mana lovita, mis ‘nunandu-se de moliciunea ei. Se inteebi cum ar anita in parul ef, Pe piclea ei, Intre degetele ef lpice de ale ut Lisi pana din mana de parc Lar fi ars gi se intoarse spre camera de probe -0 vada pe Madame Herbet th prag. = Verde, spuse ea, ‘Nu-i pasa ce culoare purta ea. Nu avea de gind sii dea intr-atata atentie cat's apuce sa observe, ~O vreau gi pe cea mov, aise el. Cea pe cate a probat-o. Anil de meserie o impiedicara pe Madame Herbet 28 spund in- tocmai ce gandea. —Doamna at trebul s4 poarte verde mai mult decst orice altaculoare. El se mira o clips de vorbele ci, inchipuindu-si-o pe Mara {n verde, In satinuri gi dantela, gi lenjerie ~ in cimagute fine gi cornete rigide, 5i ciorapi de matage lungi. Ar da bani bun si-i vada picioarele, Poate cd ite wizuse. 92 —— Un tag potrivit pentru un dice Laasta, fl cuprinse din nou frustrarea. il irita idea c& ea avea secrete fata de el. Secrete care erau la fel de mult ale lui ett era Hale ci Imbrac-o in ce culoare vrei, Nu-mi pasa. Se mica sd treacide {rantuzoaied. Dar trimite ¢é rochia mov. ‘Temple! Numele rostit de Marlame Herbet il opri in lo¢, gi ind se intoarse spre ea, cu omana pe draperie, croitoreasa spuse: ‘mn imbcat zeci de femei aduse de tine. Femelle Ingerului, Dint-un anumit motiy, précizarea era necesar’. Ea nw fl contrazise, Asta nue ca altele o afirmatie extrem de moderata ‘Nue, Hainele, continua frantuzoaica. Au o putere incontestabila. Vot schimba totul. Era o prostie, day el nu era in dispozitia de ao contrazice pe croitoreasa in domentul ei de competent, aga ca ti permise si termine. Sa fii sigur ca doresti ceca ce-mi ceri. Fixasta ti lipsea: o frantuzoaica enigmatica. Trecu dincolo de draperie, aruncand o privire spre platforma pe care statuse Maya in rochia aceea frumoasé, mindra si demna. Platforma acum goala. Rahat! Fugise. Capitolul 6 LEEDL ‘Trel minute, Poate mai putine. ‘Atita timp avusese si se ascunda fnainte si vind el dupa ea. $i, dact.o prindea, acea seara avea sa ia o alt3 intorsitura, Nu cima facuse deja Mara igi trase mantia pe ling’ corp, muljumindu-d in gind Lypdiei c& 0 convinsese si cumpere o haind groasd de iarna pen- tru excursiile eu biieti, gi o zbughi pe aleea din spatele maga- vinului de imbrécdminte, dispevata si giseascd un ungher unde 93 ——— Sarah Mactean — Un tery porrivit pentru un duce ~——— s4.se ascunds gi sf-1 agtepte. Scdpase intr-o clipa im care viziti Cind papi se indepartara, sri In picioare, stiind ci. acum era ‘nu se ita in jur. Universul era de partea ei deocamdaté, JWomentul cel mai important. Trebuia sd fuga. Repede gi departe. Acum, ar face bine 88 s¢ ascunda. {n directic opusa. Cu cit era mai aproape de magazin, cu.atat mal bine. Nu ica sa mearga. Brau prea legay acum unl de ata ‘Temple avea si cteads cd fugise. Avea si calculeze ct timp tr nag tee ne cuse pi cit de departe putuse ajunge, iar acum ¢duta in acea zon hn So et ne nee ee eS Bane ie ‘trebuia decdt sd stea tacuta gi si agtepte ca Temple sa tres va z ee sl nil pio zbughide le ea, i past e izbi i run ln o-ar putea aptepta can a ramang atarde aproape be Bin tametae nici cinc# pasi, cd se izbi de un munte de.om. Invafase s4 se ascunda bine in ultimii doisprezece ani, De ee ‘ ‘nena Dar nu era el. Cadi, in ciuda tuturor emotiilor pe care { le stir- invatase sa se ascunda in primele dauasprezece ore de la fuga ej, e reliilivie, nn pangine ase eat Dat atunc! nu avusese in preajmé o trisurs cu un viriti bine ple)", [ure frustrane gl ritare-, nu reuse s-0 Foca a se tearm Ut fi0 multime de cameni dispugi s-o ajute, ca acum. in prezent, se afla in Mayfair in toiul noptit. $i nu se purtase deloc cinstit cu uunul dintre cei mai puternici oameni din Londra, Daca 0 prindea, era convinsd cé avea s4 0 oblige si apund adevarul. Dar adevarul despre acea noapte — despre viata ef ~ ora sin Sura putere care-i ramasese. $i nu avea de gind sil lase sa i-o ia aga uor. Totusi, nude asta fugise, cl pentru cd se tetiea cA nu o's fie in stare si-i reziste intr-atat de bine cum creause odinioata. Inima ineepu s4-i bubuie in piept. Nu suntem noi cei mai norecogi birbat Muljumi cerulué pentris arhitectura ciudaté a cartierulut ‘yea? O fata tocmai ne-a picat in poala, nu? Mayfair. Se pierdu repede intr-un labirint de stradute gi alei al Celcare o finea prizoniera se apleea sp se vari In spatele unui morman de Dumnezeu stie ce, incercind. s&nu inspire prea mult din duhoare. spre deosebire de birbatul acesta care o tinea acum in mainile le puternice, strimgand-o dureros si ficnd-o si-i simta duhoa- fea cind ros: la uite, ce-avem noi aici? Ha nu se clinti, ca un iepure prins in capeand, cand tipul 0 finpinse spre tovaragul sau, care o tinu intr-o stransoare de fier, (i) vreme ce primul barbat o inasura apreciativ din cap pand-n yicioare gi invers. Cand igi termina evaluarea, se uitA pofticios Ba, qi bucths tae aestlenes mice ranjet larg, dezvelindsi stricat lin Londra in seara spunandu-ilaure- gira din guna odata ‘the cuvinte ingrozitor de ameningatoarec (i rlouflarea acra. ‘Se paren ca si aristocratia facea gunoi. ‘Aici o s& stai un pic, Din experiena ci, sta cd aristocratiifaceau chiar mai mult gu- Cuvintele aurite o dexmortird, gi incepu sa se lupte, lovind cu noi ca alti $ilucrurile pe care le faceau pe jumatate decente erau picioarele siagitandu-se, pana cind barbatul o stranse mai aproa~ cele de care incercau sa se descotoroseasci oricum. jj deel, si putoarea lui ~ de bautura, de transpiratie gi de haine In definitiy, gusturile difera, Hompalate de ile fntregi~o coplegi. Se apleca si i goptila ureche: Zgomot de pagi. Nune place cand fetele incep a3-gi dea aere. Greoi, masculini. Bine, spuse ea. Astai chiar © problema, cdci sunt cam Isl apasa fruntea pe genunchi, vrand a8 se faed mai mica, rima- Wfumurata, and perfect nemiscata, refuzind si faca vreun gest sau sd respi- © inpinse din nou pe alee 33-0 lipi de un sid, cu suficienta re, Agteptind si nuse mai auda acei past de birbat, forea cae sii iasd aerul din plimAni, Teama si panicao invaluira, oF 95 ——— Sarah MacLean, ‘ise 2bitu din nou sub stransoarea fui, dar nu-gi mai dari eu engl inversunare sa tipe, ‘Nuavea destul aer in plamani Nurputea s€ respire, Bra constienta de faptul cA nm avea cum 620 fi omorit. Ca do © lisase fara suftu pret de cateva clipe. Dar era suficient ea ingrozeasca, Groaza i se preficw in furk Lacrimi ‘smirk din och, gf ae zbitu mai tare, capabia ¢ oriee pentris a se elibera. Se agita 9i il impingea, dar el nu fi div dea drummul;cu mana liberal sigie paltomul gr upse hastua Pana ajunse la fustele ¢i, de care trase in sus, lasand aerul rece sd patrunda la gleane, gambe, genunchi. ~Tine-o bine, spuse primual barbat, ducandu-gi mana la panta Joni care ii ajunsesera in vine, Ea ipirecdpata, ca prin minune, suflul, iar frica ei de moarte se prefacu tn altceva. Ceva mule mai rau. 1 Infipec unghiile tn Lirbacul care o nea, lovindu-l cu pume im brate, dar era prea puternic pentru ea, Schimba tactica,