Sunteți pe pagina 1din 8

>>Gegrfi Umn-Crdnte Generle<<

"Gegrfi este cest tiin sublim cre citete n cer imgine


Pmntului" Cludius Ptlemeu

->ric stiint e defineste printr-un biect de studiu si metdlgie


->g(Pmnt)+grph(descriere)=>gegrfi r ve drept menire descriere
plnetei
->dificultte stbilirii unr limite clre biectului su de studiu
determint diviziune gegrfiei in du perspective puse: Gegrfie
Fizic(Prepnderent Nturl) si Umn(tiin scil)
->Gegrfi este rdnt in jurul unui biect centrl,sptiul terestru

>SPIUL TERESTRU I SPIUL GEGRFIC

->Sptiul Terestru,centrul dezbterilr referitr l biectul de studiu


l gegrfiei
->biect de studiu:Sptiu Terestru(interctiuni cmplexe cre se prduc
l cntctul gesferelr)/Sptiu gegrfic(chei de blt gegrfie)
->Sptiu=prtiune drintr-un pln delimitt de cel putin linie
->Sptiul s- impus c biect centrl l gegrfiei in cntextul
suprpunerii unei serii de cuze:
*multiplicre cntrdiciilr spile n perid mdern,
ndesebi l interf urbn-rurl
*stndrdizre plnificrii teritrile pentru cre cnceptul de
spiu devine esenil
*deschidere tiinelr scile i ecnmice spre impliciile
spile le fenmenelr specifice

->Cnceptul de sptiu gegrfic dus in prim pln urmtrele


ntiuni,tt mi utilizte in vcbulrul de specilitte: puncte, linii,
nduri, reele, trme, cmpuri etc.ceste u dt prent unei
bstrctizri disc disciplinei cre devenit tt mi mult tiin
mrflgiei suprfeei terestre : cmbinie de puncte, linii i
suprfee din cre pt rezult cmpuri.
->Sptiul gegrfic,de fpt,=un cncept bstrct elbrt de ctre
gegrfi pentru frmliz tiinific crcteristicile spiului
terestru
->Dubl dimensiune, fizic i eclgic spiului terestru crespunde
cestui crcter priric
->Sptiul gegrfic,rezultt l impctului sciettii supr suprfetei
terestre
->De fpt,scpul gegrfiei este :mdul n cre spiul terestru se
trnsfrm n peisj
->Sptiul gegrfic,prdus scil l ctului de libertte
umn.Iztrp,re prpietti invribile sptil;mgen,re tte
prtiunile din suprft terestr egle,entrpi fiind egl cu
->Gegrfi descrie cu jutrul scrii cre spre desebire de lte
stiinte,este vribil(micr- mez- mcr- scri)
->Teri frml sistemelr ierrhizte ->Mesrvici (1980),metd
indispensbil gegrfie ce dus l bstrctizre cestei elbrt
prin 3 prblemtici:
*Gegrfi Empirist,reprezentre simplifict sptiului terestru
bzt pe dte cncrete
*Gegrfi Teretic
*Gegrfi ximtic
Gegrfi -> prelut:

*metde din Ecnmie(+ -ceste u crcter unidimensinl)

->mdelul lui vn Thnen (1826), l rentei funcire (cercurilr


cncentrice),
->teri lcurilr centrle lui Christller (1935), cntinut de Lsch
(1954),
->teri lclizrii ctivitilr ecnmice lui Weber (1909)

*mdele sptile le fizicii(mdel teretic spil este cel


grvitinl (Reilly, Wilsn, 1974));
*Termdinmic(teri difuziunii spile (Hgerstrnd, 1952),prin
intermediul celui de-l dile principiu l su: entrpi)

*ximele fizice nu sunt inttdeun plicbil(Ex:grvitti creste


cnstnt intr-un sptiu iztrp su sptiul este
niztrp;Rugzitte(Sptiu neunifrm).vntj:Crcter
sintetic,multidimensinl

*terii filsfice,terii frmle(nsmblu de cncepte inercnectte si


plicbile in diverse dmenii)(- -u un limbj mtemtc cmplex,necesit
initiere slid )

->teri sistemului generl (Bertlnffy, 1949)(fptele gegrfice sunt


rgnizte in sisteme si subsisteme ierrhizte);
->teri structurilr disiptive(rprtul dintre fptele
gegrfice,plicbil l scri multiple);
->teri bifurciilr(genez si dinmic unui fenmen gegrfic)
->teri ctstrfelr (Thm, Wdcck, 1980, Priggine, 1981)(explicre
rupturilr funcinle i spile fenmenelr)

*Nicls(1980),Mdele teretice le sptiului gegrfic

->chrlgic(studiul lcurilr),(rice biect ce diferentiz sptiul


terestru pte fi cnsdert gegrfic)
->tplgic(stbilire pzitiei in sptiu biectelr gegrfice)
->crnlgic(cmplementr si dinmic cu chrlgi si tplgi)

============================>Cncluzie<==================================
=====
->Niciun biect nu pte fi cnsidert exclusiv gegrfic
=========================================================================
=====

*Teritriu,prtiune de suprft terestr prprit unui grup scil in


vedere stisfcerii necesittilr vitle;Cnceptul prneste de l in 3
ntiuni esentile

->identitte (cntiin c ici este ltfel dect cl);


->prpriere, cre rt mdlitte prin cre un grup i instituie
numite relii cu spiul;
->nrdcinre, cre se refer l mdul de incluziune ntr-un spiu dt.
==>Rezultt==>cmunitte : spiul de cntrl scil l unui
grup.prpriere unui teritriu implic prcese de dminie i segregre
din cre rezult fenmene precum mrginlizre su excluziune ce nu mi
pt fi excluse din precuprile gegrfice

>SPTIU SI PUTERE

*Putere,rprt simetric/dismetric stbilit intre di genti scili


flti in interctiune,prezent sub trei frme:
->putere-tribut(exercitt in functie de)
-->influent plitic
-->utritte
-->putere multimii
->dmeniu de interes(bzt pe cmprtmentul lui Hmm Pliticus)
--> determint priti curentului geplitic in
gegrfie(cnfund sttul cu putere su pliticul)

->prces reltinl
-->Putere este un flux,un prces de cmunicre inerent in rice
reltie

*Dup sec 20,putere,exercitiu l cpcittii invtre,determinnd 2


cncepte
->gemetri puterii, decupj l spiului nrii de cntrl, suprveghere
su bservie
->rhitectur scil, fundmentul plitic, ecnmic i idelgic l
rgnizrii scietii.

->se ccept c putere este dtermint prin munc ir munc prin


ptentil (vritie +/-) si infrmtie(frm de rgnizre
mteriei).stfel se impun 2 ntiuni:
-->teritrilitte,nsmblu de relii generte de sistemul
tridimensinl sciette-spiu-timp n scpul sigurrii unei mxime
utnmii
-->temprlitte,ritmuri i durte prprii ctrilr scili

>BIECTUL I METD GEGRFIEI UMNE

>>Pul vidl de l Blche(1922),(distrbuti speciei umne pe suprft


terestr,rprturile dintre m si mediu ce ulterir v d nstere
gegrfiei reginle).cest cncept generez cnfuzie vnd in vedere
biectul de studiu:mul/gegrfi
>>Henri Isnrd (1981),spiul gegrfic este rezulttul fizic l unei
creii scile cntinue,dinmic sciettii si mediului urmrind s
jung l un echilibru reltiv pentru cbitre

==================>Cncluzie<==================
->Gegrfi cnst in reprezentre elementelr,prceselr,cuptiilr
prin intermediul unr prcese evlutive
-> reprezentre sptil elementelr,prceselr,cuptiilr
->Ierrhizre numitr crcteristici si utlizre celr de mre
imprtnt
->Mereu reltiv,Nicidt bslut
===============================================

->Metde:inductv,deductiv,dilectic,sistemtic utilizte in vlidre


rezulttelr cnfrm urmtrului prcedeu(Prblemtic/Iptez-
>Selectre Cnceptelr necesre fundmentrii relittii gegrfice-
>Cnfruntre cu lte cncepte pertinente->Rezultt/Cncluzie)

->Incdrre gegrfiei rezult din 5 principii:


-->existenil(este studit mul din cdrul sciettii)
-->reprezentrii(biectul de studiu il percepem c fiind
sptiu,gegrfi interpretez de fpt stiint interpretrii semnelr)
-->imginrului(rice prpzitie e imgine gegrfic)
-->creiei(reprezentre unei scheme prtile,pertinente unui
prces sptil ,cre s fc trimitere l idlgiile umne)
-->retrciunii(reprezentrile gegrfice si prcticile se
fundmentez reciprc)

=====================================>Cncluzie<=========================
===========
Gegrfi este studiul rgnizrilr spiului i prcticilr spile
rezultnte
=========================================================================
===========

>EPISTEMLGI GEGRFIEI UMNE

->Jen Piget (1967), epistemlgi este studiul cnstituirii


cuntinelr vlbile ntr- numit disciplin, ntr-un numit cntext
temprl i culturl.
->Idei biective imbinte cu idei subiective u dus l intelegere
gresit biectului de studiu
->Gegrfi Nu respect criteriile nekntiene le
pzitivismului,respectiv explicitre ttl prcedeelr utilizte n
nlize
->repriti interesului precum :peisj, ptrimniu (nturl su
culturl), identitte, teritriu i teritrilitte,
multiculturlism,pstmdernism etc.
->trecere gegrfiei de l vizune idigrfic, descriptiv l nmtetic,
deductiv, cpbil
->biectul de studiu l gegrfiei este relti pe cre mul stbileste
cu sptiul
->4 Elemente epistemlgice fundmentle:
-->metfizic(bz infrmtinl)
-->prblemtic(exprim un devr prtil in rprt cu devrt s
cmplexitte)
-->teri(rspunsul l prblemtic, inlntuire dde cncepte
ierrhizte)
-->empiri(instrumentul prin cre teri este cnfruntt cu
relitte)

>>Crdnte epistemlgice n evlui gegrfiei umne


-->Friedrich Rtzel(1844-1904) impune bi- si z- gegrfiei un
crespndent scil,ntrpgegrfi(menit s studieze rspndire
ppultiei si rprturile m mediu)
-->ntrpgegrfi Germn influentt crere 2 scli cre vr
structur prte din universul gegrfic(in Eurp)
-->ngl-sxn-dezvlt gegrfie cntittiv ,centr pe
sesizre si melirre ecnmic structurilr sptile
-->Svietic,studiul peisjului su l rgnizrilr dministrtiv-
ecnmice
-->Pul Vidl de l Blche,prin terri s pune sub semnul intrebrii
identitte istrie,ecnmie si scilgie<-> gegrfie
-->Hlfrd J. Mckinder (1861-1947) mbin brdre genetic nturlist
de fctur germn (determinre scietii de ctre mediul gegrfic)
cu ce genetic istricist de fctur frncez (mdelre culturl
mediului iniil), punnd bzele unui demers gegrfic riginl
fundmentt pe dimensiune sci-plitic fenmenelr gegrfice i
intrducnd prin cest viziune funcinlist supr rgnizrilr
spile
-->Dup l dile rzbi mndil,sttul devine interest de rgnizre
sptiului si menjre teritriului
-->Mrxismul Gegrfic,teri centrululu si periferiei,cnstrns s
studieze 2 cpete le ierrhiei scrilr de studiu gegrfic:sistemul
urbn si sistemul mndil
-->SU,Teritriu,sptiu reltiv integrt,cntlt,cnstruit supr crui
se pte priect un cd l prpriei utritti
-->Mdelul christllerin(principii)
-->servicii bnle mniprezente pe nivelurile ierrhice le
sezrilr umne
-->sptiul este rgnizt dup principiul MiniMx
-->gemetri reprezentrii trebuie s respecte principiul echittii
sptile(d cnstnt ft de punctul centrl,hexgn/cerc)

-->1826 Jhnn Heinrich vn Thnen relizez un mdel cncentric de


lclizre culturilr gricle
-->n 1909 ecnmistul germn lfred Weber public rezulttele
cercetrilr sle supr lclizrii industriei sub frm unui mdel de
lclizre n cre mplsre n spiu uzinelr depinde de minimizre
csturilr de trnsprt.
-->n 1933, gegrful germn Wlter Christller cnstruiete un mdel
gemetric de lclizre i de ierrhizre spil sistemului de
ezri umne n funcie de nivelul serviciilr pe cre lclitte le
pte trge i dezvlt
-->Lefebvre, 1974,structuri spile prprii unui spiu cnstruit de
sciette n urm ciunilr de prcticre, de percepere i de cncepere
spiului ctidin
-->msurtrile nu sunt bslute!!!

>EVLUTI GEGRFIEI: DE L NSMBLU DE CUNSTINTE L STIINT


>>Gegrfi ntic
-->scensiune Greciei in Mre Meditern -lexndru Mcedn
-->Herdt (484?.C.-425?.C.),in lucrre Istrie,cuprinde
cunstiintele vremii supr ikumenei
-->Filsfi lui Pltn (428?.C.-347?.C.), xt pe
cercetre diferenelr dintre lume sensibil ( relitii percepute cu
rgnele de sim) i lume inteligibil ( principiilr cre rdnez
relitte)
-->filsfi lui risttel (385? .C.-322? .C.), elev l lui
Pltn cre, punndu-se mestrului su, legt frmele relitii de
mteri din cre snt lctuite.(rdnre necesit un sptiu
preexistent,sptiul)
-->Perid elenistic determint directii:cntinure
descrierii ikumenei;crtgrfiere relittii
>>Gegrfi Evului Mediu timpuriu i Renterii(in urm
scensiunii si decderii Imperiului Rmn)
-->[.......]

>>Gegrfi mdern
-->[.......]

>GEGRFIE FIZIC I GEGRFIE UMN

-->Rn J. Jhnstn (1989),rice prces gegrfic fizic re l bz


suit de lte prcese/mecnisme invribile dect
cntittiv,Cnstntele;Gegrfi Umn,dinmic in timp suprfetei c
urmre impctului cnstnt cu sciette umn din puncte de vedere de
interes(in generl ecnmic),Vribilele

>>Gegrfie fizic i gegrfie umn divizre rbitrr i


periculs

-->Divizre nu este bslut ci reltiv,l nivel de cncept


-->Gegrfi scde c imprtnt ,stgnez evluti cndv fulgertre
pe cnd dmeniile din lte stiinte se dezvlt sesizbil
-->Definiti stiintei,nliz unui prces cu etpele sle premergtre
pentru explic genez,lctuire,dinmic,evluti si dispriti
-->Ulterir subdmeniile gegrfiiei s-u scit cu stiintele rhetip
(Ex:Billgie=Fitgegrfie+Zgegrfie)
-->Clsificre l nivel Generl(Elemente mediu nturl + ntrpic)
--Gegrfi rmne mrginlizt

>>Gegrfi reginl expresie unitii gegrfiei ?

-->Gegrfi,biect de cercetre Indivizibil


-->Gegrfi ,biect de frntier;eclgi si meslgi
-->Iptez Gi,Pmntul,rgnism viu ce se dptez
-->Gegrfi se cup cu studiere reltiilr fizic-sci-gegrfice in
pln verticl,rizntl pe distnt (met)fizic
-->Krl Ritter Lnd Sft(peisj)
-->regiune,diviziune sptiului ce reflecte interreltiile m<->mediu

>SINTEZ EVLUIEI CNCEPTULE GEGRFIEI UMNE: DE L SPIU L


TERITRIU

>>tiin lcurilr su putere idigrfiei

-->rice infrmtie dunt desi nesistemtizt st l bz cnstituirii


Gegrfiei c stiint cdemic
-->Gegrfi,stiint descrierii elipsidului terestru
-->Cunstere implic experient direct
-->devru Gegrfic se relizez prin reprezentri grfice fidele
-->Discursul Gegrfic descrie relitte prin infrmtii cheie pentru
utlizre prticulrizt

>>De l descriere lcurilr l descriere mediilr c determinnte


bslute

-->Gegrfi devine ccesibil

>>De l peisje l regiuni su victri txnilr

-->biectul de cercetre devine peisjul,regiunile cpt tiplgie c


urmre imctului m-mediu
>>Inventre spiului gegrfic
-->regiune devine sptiul gegrfic
-->Gegrfi stiint interreltiilr sptile
>>De l spiu l teritriu su redescperire lcurilr

-->Teritriu,sptiu delimitt de frntiere dministrtive/sttle(frmt


prin prpiere,semnlizre,rgnizre,menjre=>priect trnzctinl)

>>Teritriul c rezultt l prcesului de difereniere exemplu de


brdre umnist

-->Teritriul,rezultt l prcesului de diferenierie si nu l


diferentelr
-->Sptiul Fizic si scil u celesi delimitri c vlre/pzitinre

II Txnmi Gegrfiei Umne

>dup scr
-->Mcrgegrfi(studiz evluti unei clse de elemente)
-->Micrgegrfi(studiz rgnizre sptil specific l nivel lcl)
-->Mezgegrfi(studiz rezulttul interctiunii micr-mcr sptile
fie cnstructive fie distructive)

>suprt filzfic/teretic

-->determinist(rice prces re un mecnism/cuz)


-->psibilist(sptiul este mdelt de prtunitti cnfrme cu nrmele
unr grupuri scile)
-->pzitivist(cunstere este rtinl si precis,grtie bservrii)
-->nepzitivist(cunstere necesit bz mtemtic pentru
relizre unr estimri)
-->umnist(re in vedere sptil mului distributi sptil mului
dup cnsiderente nnecnmice)
-->mrxist(dinmic unui fenmen scil este genert de rprtul sci-
ecnmic dintre clsele ierrhizte)
-->rdicl("re in vedere defectele sci-culturle le ecnmiei de
pit")
-->structurlist(rice fenmen re un mecnism preexistent)

>biectul de studiu