Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA nr.

CALCULUL TASARII UNEI FUNDATII IZOLATE FOLOSIND METODA


INSUMARII TASARILOR STRATURILOR ELEMENTARE

Nr. Ordine: 2
S se calculeze tasarea unei fundaii izolate ce are dimensiunile n
plan 4.20x4.20 m i este acionat de urmatoarele forte M =2000+1,5 Nr
i N=300+1,5 Nr .

Fundaia este aezat pe un teren omogen de fundare, care are


urmtoarele caracteristici geotehnice:

- Umiditate in stare naturala: w nat =17


n
- Porozitate in stare naturala: n=39.7 e= 1n =0.685
3
- greutatea specific: =27.2 kN /m
3
- greutate volumic n stare natural : 18 kN /m
- modulul de deformaie edometric: M 23 =18000 kPa
- indicele de consisten: I c =0,8

- unghiul de frecare intern: =21

- coeziunea: c=20 kPa


- adncimea de fundare Df =1,5 m
- adncimea de inghe n zon:80 cm
Calculul tasrii fundaiilor folosind metoda nsumrii
straturilor

Tasarea absolut probabil a fundaiilor izolate sau continue se


calculeaz n funcie de dimensiunile n plan ale fundaiilor i de condiiile
de stratificaie de pe amplasament.

N=2000+1.5 Nr=2000+1.52=2003 kN

M =300+1.5 Nr=300+ 1.52=303 kNm

Calculul presiunii nete pe talpa fundatiei


pnet =p ef , med Df

N f +G f M f N f +G f M f

pef ,med =
p max + pmin
=
(
LB
+
W
+
LB

W
1 )
2 2

pef ,med =
( NLB+G )1 = N +G = 2003+ 529.2 =143.55 kN m
2 f f

f f 2
2 LB 4.204.20
Gf =LBD f med =4.204.201.5020=529.2 kN

pnet =p ef , med Df =143.551.518=116.55 kPa

Calculul tasarii prin metoda insumarii tasarilor straturilor elementare


gmax =0.4B=0.44.2=1.68 m

z= 0p net

0 =coeficientul de distributie al eforturilor verticale, in centrul fundatiei


pentru presiuni uniforme distribuite pe talpa in fuctie de raportul L/B si z/B
(unde z este adancimea planului de separatie al stratului elementar in m,
masurata de la talpa fundatiei).
n
med
z ,i h i
S= =0.80(coeficient de corectie)
i=1 Ei
S=tasarea absoluta a fundatiei
med
z ,i =efortulmediustratul elementar i calculat cu relatia :

z ,i + inf
med z, i
z ,i =
2

z ,i , inf
z ,i =eforturi unitare la limita superioara si inferioara a
stratului
hi=grosimea stratului elementar i [m]
Ei=modulul de deformatie liniara al stratului i [kPa]

E=M 0M
M 0 =coeficientul de corectie pentru trecerea de la modulul de
deformatie elementar la modulul de deformatie liniar.
M 0=1.7( e=0.658 si I c =0.8)
M =M 23=18000 kPa

z 0 <0.2 gz

z 0 =efortul unitary vertical produs de pnet la cota z [kPa]


gz =presiunea geologica a terenului la adancimea {z} rsub {0} [kPa]
gz =z [ kPa ]

g z 0 =Df =181.5=27 kPa


g z 1= z 0+ h1=27+181=45 kPa

g z 2= z 1+ h2=45+181=63 kPa
g z 3 = z 2+ h3 =63+181=81 kPa

g z 4= z 3 +h4 =81+181=99 kPa

g z 5 = z 4 +h5=99+181=117 kPa

g z 6 = z 5+ h6 =117+ 181=135 kPa

g z 7 = z 6 +h 7=135+181=153 kPa

gz 70.2=1530.2=30.6 kPa
z 0= pnet =116.55 kPa

z 1= 1pnet =0.929116.55=108.27 kPa


1= z1 =1

z1 1
= =0.238
B 4.2
L 4.2
= =1
B 4.2
1=0.929(interpolare tabel coef . i)
z 2= 2pnet =0.728116.55=84.84 kPa
2= z2 =2

z2 2
= =0.476
B 4.2
L 4.2
= =1
B 4.2
2=0.728(interpola tabel coef . i )
z 3= 3pnet =0.519116.55=60.489 kPa

3= z 3=3
z3 3
= =0.714
B 4.2
L 4.2
= =1
B 4.2
3=0.519(interpolare tabel coef . i )
z 4 = 4pnet =0.366116.55=42.657 kPa

4= z 4 =4
z4 4
= =0.952
B 4.2
L 4.2
= =1
B 4.2
4=0.366(interpolare tabel coef . i)
z 5= 5pnet =0.264116.55=30.769 kPa

5= z 5=5
z5 5
= =1.19
B 4.2
L 4.2
= =1
B 4.2
5=0.264 (interpolare tabel coef . i )
z 6= 6p net=0.194116.55=22.61kPa

6= z 6=6
z6 6
= =1.428
B 4.2
L 4.2
= =1
B 4.2
6=0.194 (interpolare tabel coef . i)
z 7= 7p net=0.151116.55=17.59 kPa

7= z 7=7
z7 7
= =1.67
B 4.2
L 4.2
= =1
B 4.2
7=0.151(interpolare tabel coef . i)
z 0 <0.2 gz = z 7< 0.2 gz 7=17.59<30.6 kPa =>Se verifica
=>Adancimea activa de fundare=7 m

inf
z ,i + z , i
med
z ,i =
2
z 0 + z 1 116.55 +108.27
med
z ,1 = = =112.41 kPa
2 2
z 1+ z 2 108.27+ 84.84
med
z ,2 = = =96.55 kPa
2 2
z 2 + z 3 84.84 +60.489
med
z ,3 = = =72.66 kPa
2 2
z 3 + z 4 60.489+42.657
med
z,4 = = =51.57 kPa
2 2
z 4 + z 5 42.657+ 30.769
med
z ,5 = = =36.713 kPa
2 2
z 5 + z 6 30.769+ 22.61
med
z ,6 = = =26.689 kPa
2 2
z 6 + z 7 22.61+17.59
med
z ,7 = = =20.10 kPa
2 2
n med
z ,i h i
S=
i=1 Ei
Ei=M 23M 0 =180001.7=30600 kPa

me d
z ,i hi
s i=
Ei
me d
z ,1 h1 112.411
s 1= = =0.00367 m
Ei 30600

me d
z ,2 h2 96.551
s 2= = =0.00315 m
Ei 30600

me d
z ,3 h3 72.661
s 3= = =0.00237 m
Ei 30600
med
z ,4 h 4 51.571
s4 = = =0.00168 m
Ei 30600

me d
z ,5 h5 36.7131
s 5= = =0.0012 m
Ei 30600

med h 26.6891
s 6= z , 6 6 = =0.00087 m
Ei 30600
me d
z ,7 h7 20.101
s 7= = =0.00065m
Ei 30600
n
med
z ,i h i
S= =0.80.0135m=0.0108 m=1.08 cm
i=1 Ei