Sunteți pe pagina 1din 26

PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUIILE 105 04 00 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice,

echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor


PUBLICE active fixe corporale (P)
105 05 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului (P)
105 05 00 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului (P)
1 CONTURI DE CAPITALURI 106 Diferene din reevaluare i diferene de curs aferente dobnzilor ncasate
(SAPARD) (B)
10 CAPITAL, REZERVE, FONDURI 106 00 Diferene din reevaluare i diferene de curs aferente dobnzilor
100 Fondul activelor fixe necorporale (P) ncasate (SAPARD) (B)
100 00 Fondul activelor fixe necorporale (P) 106 00 00 Diferene din reevaluare i diferene de curs aferente
100 00 00 Fondul activelor fixe necorporale (P) dobnzilor ncasate (SAPARD) (B)
101 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului (P) 11 REZULTATUL REPORTAT
101 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului (P) 117 Rezultatul reportat (B)
101 00 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului 117 00 Rezultatul reportat (B)
(P) 117 00 00 Rezultatul reportat (B)
102 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului (P) 12 REZULTATUL PATRIMONIAL
102 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului (P) 121 Rezultatul patrimonial (B)
102 00 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al statului 121 00 Rezultatul patrimonial (B)
(P) 121 00 00 Rezultatul patrimonial (B)
103 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativ 13 FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL
- teritoriale (P) 132 Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat (P)
103 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor 132 00 Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat (P)
administrativ - teritoriale (P) 132 00 00 Fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat (P)
103 00 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor 133 Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006 (P)
administrativ - teritoriale (P) 133 00 Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006 (P)
104 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor administrativ 133 00 00 Fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006 (P)
- teritoriale (P) 139 Alte fonduri (P)
104 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor 139 01 Fond de dezvoltare a spitalului (P)
administrativ - teritoriale (P) 139 01 00 Fond de dezvoltare a spitalului (P)
104 00 00 Fondul bunurilor care alctuiesc domeniul privat al unitilor 15 PROVIZIOANE
administrativ - teritoriale (P) 151 Provizioane (P)
105 Rezerve din reevaluare (P) 151 01 Provizioane sub 1 an (P)
105 01 Rezerve din reevaluarea terenurilor i amenajrilor la terenuri (P) 151 01 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penaliti, despgubiri,
105 01 00 Rezerve din reevaluarea terenurilor i amenajrilor la terenuri (P) daune i alte datorii incerte sub 1 an (P)
105 02 Rezerve din reevaluarea construciilor (P) 151 01 02 Provizioane pentru garanii acordate clienilor sub 1 an (P)
105 02 00 Rezerve din reevaluarea construciilor (P) 151 01 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale ctigate n
105 03 Rezerve din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de instan sub 1 an (P)
transport, animalelor i plantaiilor (P) 151 01 04 Provizioane pentru garanii ce vor fi executate aferente
105 03 00 Rezerve din reevaluarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de mprumuturilor garantate sub 1 an (P)
transport, animalelor i plantaiilor (P) 151 01 08 Alte provizioane sub 1 an (P)
105 04 Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, 151 02 Provizioane peste 1 an (P)
echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active 151 02 01 Provizioane pentru litigii, amenzi, penaliti, despgubiri,
fixe corporale (P) daune i alte datorii incerte peste 1 an (P)
151 02 02 Provizioane pentru garanii acordate clienilor peste 1 an
151 02 03 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale ctigate n 164 01 00 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen
instan peste 1 an (P) de rambursare n exerciiul curent (P)
151 02 04 Provizioane pentru garanii ce vor fi executate aferente 164 02 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen de
mprumuturilor garantate peste 1 an (P) rambursare n exerciiile viitoare (P)
151 02 08 Alte provizioane peste 1 an (P) 164 02 00 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen
16 MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE - pe termen mediu i lung de rambursare n exerciiile viitoare (P)
161 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni (P) 165 mprumuturi interne i externe garantate de stat (P)
161 01 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de 165 01 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de
rscumprare n exerciiul curent (P) rambursare n exerciiul curent (P)
161 01 00 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de 165 01 00 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de
rscumprare n exerciiul curent (P) rambursare n exerciiul curent (P)
161 02 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de 165 02 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de
rscumprare n exerciiile viitoare (P) rambursare n exerciiile viitoare (P)
161 02 00 mprumuturi din emisiunea de obligaiuni cu termen de 165 02 00 mprumuturi interne i externe garantate de stat cu termen de
rscumprare n exerciiile viitoare (P) rambursare n exerciiile viitoare (P)
162 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile administraiei 166 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (P)
publice locale (P) 166 01 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele
162 01 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent) (P)
administraiei publice locale cu termen de rambursare n exerciiul curent 166 01 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
(P) asigurrilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei
162 01 00 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului
administraiei publice locale cu termen de rambursare n exerciiul curent) (P)
curent (P) 166 01 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat
162 02 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
administraiei publice locale cu termen de rambursare n exerciiile viitoare urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent) (P)
(P) 166 01 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
162 02 00 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile asigurrilor pentru omaj din contul curent general al trezoreriei
administraiei publice locale cu termen de rambursare n exerciiile statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului
viitoare (P) curent) (P)
163 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei 166 01 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului
publice locale (P) naional unic de asigurri sociale de sntate din contul curent general
163 01 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul
publice locale cu termen de rambursare n exerciiul curent (P) exerciiului curent) (P)
163 01 00 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile 166 02 Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare (pentru sumele
administraiei publice locale cu termen de rambursare n exerciiul ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare) (P)
curent (P) 166 02 01 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
163 02 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile administraiei asigurrilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei
publice locale cu termen de rambursare n exerciiile viitoare (P) statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor
163 02 00 mprumuturi interne i externe garantate de autoritile viitoare) (P)
administraiei publice locale cu termen de rambursare n exerciiile 166 02 02 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat
viitoare (P) din contul curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
164 mprumuturi interne i externe contractate de stat (P) urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare) (P)
164 01 mprumuturi interne i externe contractate de stat cu termen de 166 02 03 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului
rambursare n exerciiul curent (P) asigurrilor pentru omaj din contul curent general al trezoreriei
statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor 168 03 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de
viitoare) (P) autoritile administraiei publice locale (P)
166 02 04 Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului 168 03 00 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate
naional unic de asigurri sociale de sntate din contul curent general de autoritile administraiei publice locale (P)
al trezoreriei statului (pentru sumele ce urmeaz a fi pltite n cursul 168 04 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de
exerciiilor viitoare) (P) stat (P)
167 Alte mprumuturi i datorii asimilate (P) 168 04 00 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe
167 01 Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n contractate de stat (P)
exerciiul curent (P) 168 05 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate de stat
167 01 01 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din Fondul (P)
special de dezvoltare la dispoziia Guvernului (cu termen de 168 05 00 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe garantate
rambursare n exerciiul curent) (P) de stat (P)
167 01 02 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din contul 168 07 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate (P)
curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare n 168 07 01 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate -
exerciiul curent) (P) primite din Fondul special de dezvoltare la dispoziia Guvernului (P)
167 01 03 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din venituri din 168 07 02 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate -
privatizare (cu termen de rambursare n exerciiul curent) (P) primite din contul curent general al trezoreriei statului (P)
167 01 08 mprumuturi pe termen lung primite rezultate din 168 07 03 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate -
reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (cu termen de primite din venituri din privatizare (P)
rambursare n exerciiul curent) (P) 168 07 08 Dobnzi aferente creditelor pe termen lung provenite din
167 01 09 Alte mprumuturi i datorii asimilate (cu termen de reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (P)
rambursare n exerciiul curent) (P) 168 07 09 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate - altele
167 02 Alte mprumuturi i datorii asimilate cu termen de rambursare n (P)
exerciiile viitoare (P) 169 Prime privind rambursarea obligaiunilor (A)
167 02 01 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din Fondul 169 01 Prime privind rambursarea obligaiunilor (pentru sumele ce urmeaz
special de dezvoltare la dispoziia Guvernului (cu termen de a fi pltite n cursul exerciiului curent) (A)
rambursare n exerciiile viitoare) (P) 169 01 00 Prime privind rambursarea obligaiunilor (pentru sumele ce
167 02 02 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din contul urmeaz a fi pltite n cursul exerciiului curent) (A)
curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare n 169 02 Prime privind rambursarea obligaiunilor (pentru sumele ce urmeaz
exerciiile viitoare) (P) a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare) (A)
167 02 03 Alte mprumuturi i datorii asimilate - primite din venituri din 169 02 00 Prime privind rambursarea obligaiunilor (pentru sumele ce
privatizare (cu termen de rambursare n exerciiile viitoare) (P) urmeaz a fi pltite n cursul exerciiilor viitoare) (A)
167 02 08 mprumuturi pe termen lung primite rezultate din
reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (cu termen de 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE
rambursare n exerciiile viitoare) (P)
167 02 09 Alte mprumuturi i datorii asimilate (cu termen de 20 ACTIVE FIXE NECORPORALE
rambursare n exerciiile viitoare) (P) 203 Cheltuieli de dezvoltare (A)
168 Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate (P) 203 00 Cheltuieli de dezvoltare (A)
168 01 Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni (P) 203 00 00 Cheltuieli de dezvoltare (A)
168 01 00 Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
(P) 205 00 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active
168 02 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe contractate de similare (A)
autoritile administraiei publice locale (P) 205 00 00 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i
168 02 00 Dobnzi aferente mprumuturilor interne i externe active similare (A)
contractate de autoritile administraiei publice locale (P) 206 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive (A)
206 00 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive (A) 234 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale (A)
206 00 00 nregistrri ale evenimentelor cultural-sportive (A) 234 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale (A)
208 Alte active fixe necorporale (A) 234 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe necorporale (A)
208 01 Programe informatice (A) 26 ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an)
208 01 00 Programe informatice (A) 260 Titluri de participare (A)
208 02 Alte active fixe necorporale (A) 260 01 Titluri de participare cotate (A)
208 02 00 Alte active fixe necorporale (A) 260 01 00 Titluri de participare cotate (A)
21 ACTIVE FIXE CORPORALE 260 02 Titluri de participare necotate (A)
211 Terenuri i amenajri la terenuri (A) 260 02 00 Titluri de participare necotate (A)
211 01 Terenuri (A) 260 03 Alte participaii (A)
211 01 00 Terenuri (A) 260 03 00 Alte participaii (A)
211 02 Amenajri la terenuri (A) 265 Alte titluri imobilizate (A)
211 02 00 Amenajri la terenuri (A) 265 00 Alte titluri imobilizate (A)
212 Construcii (A) 265 00 00 Alte titluri imobilizate (A)
212 00 Construcii (A) 267 Creane imobilizate (A)
212 00 00 Construcii (A) 267 01 Creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul
213 Instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii (A) exerciiului curent) (A)
213 01 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru) (A) 267 01 01 mprumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de
213 01 00 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru) dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului (pentru sumele ce urmeaz a fi
(A) ncasate n cursul exerciiului curent) (A)
213 02 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare (A) 267 01 02 mprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitile
213 02 00 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare (A) contului curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
213 03 Mijloace de transport (A) urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent) (A)
213 03 00 Mijloace de transport (A) 267 01 03 mprumuturi pe termen lung acordate din venituri din
213 04 Animale i plantaii (A) privatizare (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul
213 04 00 Animale i plantaii (A) exerciiului curent) (A)
214 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i 267 01 04 mprumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru
materiale i alte active fixe corporale (A) sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent) (A)
214 00 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor 267 01 05 mprumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce
umane i materiale i alte active fixe corporale (A) urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiului curent) - altele (A)
214 00 00 Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a 267 01 08 Alte creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi
valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale (A) ncasate n cursul exerciiului curent) (A)
215 Alte active ale statului (A) 267 02 Creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul
215 00 Alte active ale statului (A) exerciiilor viitoare) (A)
215 00 00 Alte active ale statului (A) 267 02 01 mprumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de
23 ACTIVE FIXE N CURS I AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului (pentru sumele ce urmeaz a fi
231 Active fixe corporale n curs de execuie (A) ncasate n cursul exerciiilor viitoare) (A)
231 00 Active fixe corporale n curs de execuie (A) 267 02 02 mprumuturi pe termen lung acordate din disponibilitile
231 00 00 Active fixe corporale n curs de execuie (A) contului curent general al trezoreriei statului (pentru sumele ce
232 Avansuri acordate pentru active fixe corporale (A) urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare) (A)
232 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale (A) 267 02 03 mprumuturi pe termen lung acordate din venituri din
232 00 00 Avansuri acordate pentru active fixe corporale (A) privatizare (pentru sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor
233 Active fixe necorporale n curs de execuie (A) viitoare) (A)
233 00 Active fixe necorporale n curs de execuie (A) 267 02 04 mprumuturi pe termen lung acordate din buget (pentru
233 00 00 Active fixe necorporale n curs de execuie (A) sumele ce urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare) (A)
267 02 05 mprumuturi acordate pe termen lung (pentru sumele ce 29 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE
urmeaz a fi ncasate n cursul exerciiilor viitoare) - altele (A) A ACTIVELOR FIXE
267 02 08 Alte creane imobilizate (pentru sumele ce urmeaz a fi 290 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale (P)
ncasate n cursul exerciiilor viitoare) (A) 290 04 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
267 06 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung (A) 290 04 00 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
267 06 01 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung din 290 05 Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor,
Fondul de dezvoltare la dispoziia Guvernului (A) mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare (P)
267 06 02 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung din 290 05 00 Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor,
contul curent general al trezoreriei statului (A) licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor similare (P)
267 06 03 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung din 290 08 Ajustri pentru deprecierea altor active fixe necorporale (P)
venituri din privatizare (A) 290 08 00 Ajustri pentru deprecierea altor active fixe necorporale (P)
267 06 04 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung din 291 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale (P)
buget (A) 291 01 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor la terenuri (P)
267 06 05 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen lung - 291 01 00 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor la
altele (A) terenuri (P)
267 06 09 Dobnzi aferente altor creane imobilizate (A) 291 02 Ajustri pentru deprecierea construciilor (P)
269 Varsminte de efectuat pentru active financiare (P) 291 02 00 Ajustri pentru deprecierea construciilor (P)
269 01 Varsminte de efectuat pentru active financiare - curente (P) 291 03 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice, mijloacelor de
269 01 00 Varsminte de efectuat pentru active financiare - curente (P) transport, animalelor i plantaiilor (P)
269 02 Varsminte de efectuat pentru active financiare - necurente (P) 291 03 00 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice, mijloacelor
269 02 00 Varsminte de efectuat pentru active financiare - necurente(P) de transport, animalelor i plantaiilor (P)
28 AMORTIZRI PRIVIND ACTIVELE FIXE 291 04 Ajustari pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,
280 Amortizri privind activele fixe necorporale (P) echipamentului de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active
280 03 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) fixe corporale (P)
280 03 00 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 291 04 00 Ajustri pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice,
280 05 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor echipamentului de protecie a valorilor umane i materiale i a altor
comerciale, drepturilor i activelor similare (P) active fixe corporale (P)
280 05 00 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor 293 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe n curs de execuie (P)
comerciale, drepturilor i activelor similare (P) 293 01 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale n curs de
280 08 Amortizarea altor active fixe necorporale (P) execuie (P)
280 08 00 Amortizarea altor active fixe necorporale (P) 293 01 00 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe necorporale n curs
281 Amortizri privind activele fixe corporale (P) de executie (P)
281 01 Amortizarea amenajrilor la terenuri (P) 293 02 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de
281 01 00 Amortizarea amenajrilor la terenuri (P) execuie (P)
281 02 Amortizarea construciilor (P) 293 02 00 Ajustri pentru deprecierea activelor fixe corporale n curs de
281 02 00 Amortizarea construciilor (P) execuie (P)
281 03 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, 296 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare (P)
animalelor i plantaiilor (P) 296 01 Ajustri pentru pierderea de valoare a activelor financiare (P)
281 03 00 Amortizarea instalaiilor tehnice, mijloacelor de transport, 296 01 01 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor cotate (P)
animalelor i plantaiilor (P) 296 01 02 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor necotate (P)
281 04 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de 296 01 03 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor participaii (P)
protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe corporale (P) 296 02 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor active financiare (P)
281 04 00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor 296 02 00 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor active financiare
de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active fixe (P)
corporale (P)
3 CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE 309 00 00 Alte stocuri (A)
33 PRODUCIA N CURS DE EXECUIE
30 STOCURI DE MATERII I MATERIALE 331 Produse n curs de execuie (A)
301 Materii prime (A) 331 00 Produse n curs de execuie (A)
301 00 Materii prime (A) 331 00 00 Produse n curs de execuie (A)
301 00 00 Materii prime (A) 332 Lucrri i servicii n curs de execuie (A)
302 Materiale consumabile (A) 332 00 Lucrri i servicii n curs de execuie (A)
302 01 Materiale auxiliare (A) 332 00 00 Lucrri i servicii n curs de execuie (A)
302 01 00 Materiale auxiliare (A) 34 PRODUSE
302 02 Combustibili (A) 341 Semifabricate (A)
302 02 00 Combustibili (A) 341 00 Semifabricate (A)
302 03 Materiale pentru ambalat (A) 341 00 00 Semifabricate (A)
302 03 00 Materiale pentru ambalat (A) 345 Produse finite (A)
302 04 Piese de schimb (A) 345 00 Produse finite (A)
302 04 00 Piese de schimb (A) 345 00 00 Produse finite (A)
302 05 Semine i materiale de plantat (A) 346 Produse reziduale (A)
302 05 00 Semine i materiale de plantat (A) 346 00 Produse reziduale (A)
302 06 Furaje (A) 346 00 00 Produse reziduale (A)
302 06 00 Furaje (A) 347 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului
302 07 Hran (A) (A)
302 07 00 Hran (A) 347 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a
302 08 Alte materiale consumabile (A) statului (A)
302 08 00 Alte materiale consumabile (A) 347 00 00 Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea
302 09 Medicamente i materiale sanitare (A) privat a statului (A)
302 09 00 Medicamente i materiale sanitare (A) 348 Diferene de pre la produse (B)
303 Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 348 00 Diferene de pre la produse (B)
303 01 Materiale de natura obiectelor de inventar n magazie (A) 348 00 00 Diferene de pre la produse (B)
303 01 00 Materiale de natura obiectelor de inventar n magazie (A) 349 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n proprietatea privat a
303 02 Materiale de natura obiectelor de inventar n folosin (A) unitilor administrativ - teritoriale (A)
303 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar n folosin (A) 349 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n proprietatea privat a
304 Materiale rezerv de stat i de mobilizare (A) unitilor administrativ - teritoriale (A)
304 01 Materiale rezerv de stat (A) 349 00 00 Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii, n proprietatea
304 01 00 Materiale rezerv de stat (A) privat a unitilor administrativ - teritoriale (A)
304 02 Materiale rezerv de mobilizare (A) 35 STOCURI AFLATE LA TERI
304 02 00 Materiale rezerv de mobilizare (A) 351 Materii i materiale aflate la teri (A)
305 Ambalaje rezerv de stat i de mobilizare (A) 351 01 Materii i materiale aflate la teri (A)
305 01 Ambalaje rezerv de stat (A) 351 01 00 Materii i materiale aflate la teri (A)
305 01 00 Ambalaje rezerv de stat (A) 351 02 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la teri (A)
305 02 Ambalaje rezerv de mobilizare (A) 351 02 00 Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la teri (A)
305 02 00 Ambalaje rezerv de mobilizare (A) 354 Produse aflate la teri (A)
307 Materiale date n prelucrare n instituie (A) 354 01 Semifabricate aflate la teri (A)
307 00 Materiale date n prelucrare n instituie (A) 354 01 00 Semifabricate aflate la teri (A)
307 00 00 Materiale date n prelucrare n instituie (A) 354 05 Produse finite aflate la teri (A)
309 Alte stocuri (A) 354 05 00 Produse finite aflate la teri (A)
309 00 Alte stocuri (A) 354 06 Produse reziduale aflate la teri (A)
354 06 00 Produse reziduale aflate la teri (A) 394 01 00 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor (P)
356 Animale aflate la teri (A) 394 05 Ajustri pentru deprecierea produselor finite (P)
356 00 Animale aflate la teri (A) 394 05 00 Ajustri pentru deprecierea produselor finite (P)
356 00 00 Animale aflate la teri (A) 394 06 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale (P)
357 Mrfuri aflate la teri (A) 394 06 00 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale (P)
357 00 Mrfuri aflate la teri (A) 395 Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri (P)
357 00 00 Mrfuri aflate la teri (A) 395 01 Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la teri
358 Ambalaje aflate la teri (A) (P)
358 00 Ambalaje aflate la teri (A) 395 01 00 Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la
358 00 00 Ambalaje aflate la teri (A) teri (P)
359 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri (A) 395 02 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri (P)
359 00 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri (A) 395 02 00 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri (P)
359 00 00 Bunuri n custodie sau n consignaie la teri (A) 395 03 Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri (P)
36 ANIMALE 395 03 00 Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri (P)
361 Animale i psri (A) 395 04 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri (P)
361 00 Animale i psri (A) 395 04 00 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri
361 00 00 Animale i psri (A) (P)
37 MRFURI 395 06 Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri (P)
371 Mrfuri (A) 395 06 00 Ajustri pentru deprecierea animalelor aflate la teri (P)
371 00 Mrfuri (A) 395 07 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri (P)
371 00 00 Mrfuri (A) 395 07 00 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri (P)
378 Diferene de pre la mrfuri (adaos comercial) (P) 395 08 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri (P)
378 00 Diferene de pre la mrfuri (adaos comercial) (P) 395 08 00 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri (P)
378 00 00 Diferene de pre la mrfuri (adaos comercial) (P) 396 Ajustri pentru deprecierea animalelor (P)
38 AMBALAJE 396 00 Ajustri pentru deprecierea animalelor (P)
381 Ambalaje (A) 396 00 00 Ajustri pentru deprecierea animalelor (P)
381 00 Ambalaje (A) 397 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P)
381 00 00 Ambalaje (A) 397 00 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P)
39 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI 397 00 00 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P)
N CURS DE EXECUIE 398 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
391 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P) 398 00 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
391 00 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P) 398 00 00 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
391 00 00 Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P)
392 Ajustri pentru deprecierea materialelor (P) 4 CONTURI DE TERI
392 01 Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
392 01 00 Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 40 FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
392 02 Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de 401 Furnizori (P)
inventar (P) 401 01 Furnizori sub 1 an (P)
392 02 00 Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor 401 01 00 Furnizori sub 1 an (P)
de inventar (P) 401 02 Furnizori peste 1 an (P)
393 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie (P) 401 02 00 Furnizori peste 1 an (P)
393 00 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie (P) 403 Efecte de pltit (P)
393 00 00 Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie (P) 403 01 Efecte de pltit sub 1 an (P)
394 Ajustri pentru deprecierea produselor (P) 403 01 00 Efecte de pltit sub 1 an (P)
394 01 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor (P) 403 02 Efecte de pltit peste 1 an (P)
403 02 00 Efecte de pltit peste 1 an (P) 422 01 Pensionari civili - pensii datorate (P)
404 Furnizori de active fixe (P) 422 01 00 Pensionari civili - pensii datorate (P)
404 01 Furnizori de active fixe sub 1 an (P) 422 02 Pensionari militari - pensii datorate (P)
404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an (P) 422 02 00 Pensionari militari - pensii datorate (P)
404 02 Furnizori de active fixe peste 1 an (P) 423 Personal - ajutoare i indemnizaii datorate (P)
404 02 00 Furnizori de active fixe peste 1 an (P) 423 00 Personal - ajutoare i indemnizaii datorate (P)
405 Efecte de pltit pentru active fixe (P) 423 00 00 Personal - ajutoare i indemnizaii datorate (P)
405 01 Efecte de platit pentru active fixe sub 1 an (P) 424 omeri - indemnizaii datorate (P)
405 01 00 Efecte de platit pentru active fixe sub 1 an (P) 424 00 omeri - indemnizaii datorate (P)
405 02 Efecte de platit pentru active fixe peste 1 an (P) 424 00 00 omeri - indemnizaii datorate (P)
405 02 00 Efecte de platit pentru active fixe peste 1 an (P) 425 Avansuri acordate personalului (A)
408 Furnizori - facturi nesosite (P) 425 00 Avansuri acordate personalului (A)
408 00 Furnizori - facturi nesosite (P) 425 00 00 Avansuri acordate personalului (A)
408 00 00 Furnizori - facturi nesosite (P) 426 Drepturi de personal neridicate (P)
409 Furnizori - debitori (A) 426 00 Drepturi de personal neridicate (P)
409 01 Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor 426 00 00 Drepturi de personal neridicate (P)
i pentru prestri de servicii i executri de lucrri (A) 427 Reineri din salarii i din alte drepturi datorate terilor (P)
409 01 01 Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura 427 01 Reineri din salarii datorate terilor (P)
stocurilor (A) 427 01 00 Reineri din salarii datorate terilor (P)
409 01 02 Furnizori - debitori pentru prestri de servicii i executri de 427 02 Reineri din pensii datorate terilor (P)
lucrri (A) 427 02 00 Reineri din pensii datorate terilor (P)
41 CLIENI I CONTURI ASIMILATE 427 03 Reineri din alte drepturi datorate terilor (P)
411 Clieni (A) 427 03 00 Reineri din alte drepturi datorate terilor (P)
411 01 Clieni cu termen sub 1 an (A) 428 Alte datorii i creane n legatur cu personalul (B)
411 01 01 Clieni cu termen sub 1 an (A) 428 01 Alte datorii i creane n legatur cu personalul sub 1 an (B)
411 01 08 Clieni inceri sau n litigiu sub 1 an (A) 428 01 01 Alte datorii n legatur cu personalul sub 1 an (P)
411 02 Clieni cu termen peste 1 an (A) 428 01 02 Alte creane n legatur cu personalul sub 1 an (A)
411 02 01 Clieni cu termen peste 1 an (A) 428 02 Alte datorii i creane n legatur cu personalul peste 1 an (B)
411 02 08 Clieni inceri sau n litigiu peste 1 an (A) 428 02 01 Alte datorii n legatur cu personalul peste 1 an (P)
413 Efecte de primit de la clieni (A) 428 02 02 Alte creane n legatur cu personalul peste 1 an (A)
413 01 Efecte de primit de la clienti sub 1 an (A) 429 Bursieri i doctoranzi (P)
413 01 00 Efecte de primit de la clienti sub 1 an (A) 429 00 Bursieri i doctoranzi (P)
413 02 Efecte de primit de la clienti peste 1 an (A) 429 00 00 Bursieri i doctoranzi (P)
413 02 00 Efecte de primit de la clienti peste 1 an (A) 43 ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI
418 Clieni - facturi de ntocmit (A) ASIMILATE
418 00 Clieni - facturi de ntocmit (A) 431 Asigurri sociale (P)
418 00 00 Clieni - facturi de ntocmit (A) 431 01 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale (P)
419 Clieni creditori (P) 431 01 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale (P)
419 00 Clieni creditori (P) 431 02 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale (P)
419 00 00 Clieni creditori (P) 431 02 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale (P)
42 PERSONAL I CONTURI ASIMILATE 431 03 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate (P)
421 Personal - salarii datorate (P) 431 03 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate
421 00 Personal - salarii datorate (P) (P)
421 00 00 Personal - salarii datorate (P) 431 04 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate (P)
422 Pensionari - pensii datorate (P)
431 04 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate 446 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P)
(P) 446 00 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P)
431 05 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i boli 446 00 00 Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P)
profesionale (P) 448 Alte datorii i creane cu bugetul (B)
431 05 00 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i boli 448 01 Alte datorii fa de buget (P)
profesionale (P) 448 01 00 Alte datorii fa de buget (P)
431 07 Contribuiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii (P) 448 02 Alte creane privind bugetul (A)
431 07 00 Contribuiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii 448 02 00 Alte creane privind bugetul (A)
437 Asigurri pentru omaj (P) 45 DECONTRI CU COMISIA EUROPEAN PRIVIND FONDURILE
437 01 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj (P) NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE
437 01 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj (P) STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR, FONDURI DE LA
437 02 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj (P) BUGET I ALTE FONDURI)
437 02 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj (P) 450 Sume de primit i de restituit Comisiei Europene/ altor donatori PHARE,
437 03 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
creanelor salariale (P) POSTADERARE (B)
437 03 00 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 450 01 Sume de primit de la Comisia European PHARE, SAPARD,
creanelor salariale (P) ISPA (A)
438 Alte datorii sociale (P) 450 01 00 Sume de primit de la Comisia European PHARE,
438 00 Alte datorii sociale (P) SAPARD, ISPA (A)
438 00 00 Alte datorii sociale (P) 450 02 Sume de restituit Comisiei Europene PHARE, SAPARD, ISPA (P)
44 BUGETUL STATULUI, BUGETUL LOCAL, BUGETUL 450 02 00 Sume de restituit Comisiei Europene PHARE, SAPARD,
ASIGURRILOR SOCIALE DE STAT I CONTURI ASIMILATE ISPA (P)
440 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 450 03 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene/ altor donatori -
(P) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (A)
440 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 450 03 00 Sume declarate i solicitate Comisiei Europene/ altor donatori
locale (P) - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (A)
440 00 00 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 450 04 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/ altor donatori
bugetelor locale (P) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (P)
441 Sume ncasate pentru bugetul capitalei (P) 450 04 00 Sume de restituit/datorate Comisiei Europene/ altor donatori
441 00 Sume ncasate pentru bugetul capitalei (P) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (P)
441 00 00 Sume ncasate pentru bugetul capitalei (P) 450 05 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori reprezentnd
442 Taxa pe valoarea adaugat venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE
442 03 Taxa pe valoarea adaugat de plat (P) NERAMBURSABILE POSTADERARE (A)
442 03 00 Taxa pe valoarea adaugat de plat (P) 450 05 01 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
442 04 Taxa pe valoarea adaugat de recuperat (A) reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat buget de stat
442 04 00 Taxa pe valoarea adaugat de recuperat (A) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (A)
442 06 Taxa pe valoarea adaugat deductibil (A) 450 05 02 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
442 06 00 Taxa pe valoarea adaugat deductibil (A) reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat bugetul
442 07 Taxa pe valoarea adaugat colectat (P) asigurrilor sociale de stat - FONDURI EXTERNE
442 07 00 Taxa pe valoarea adaugat colectat (P) NERAMBURSABILE POSTADERARE (A)
442 08 Taxa pe valoarea adaugat neexigibil (B) 450 05 03 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori
442 08 00 Taxa pe valoarea adaugat neexigibil (B) reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat bugetele
444 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi (P) fondurilor speciale - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
444 00 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi (P) POSTADERARE (A)
444 00 00 Impozit pe venitul din salarii i din alte drepturi (P)
450 05 04 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori 451 04 09 Alte sume de restituit Autoritilor de Certificare/ Ministerului
reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat buget local Agriculturii FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (A) POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P)
450 05 05 Sume de primit de la Comisia European/ali donatori 451 05 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i
reprezentnd venituri ale bugetului general consolidat instituii Pescuit - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
publice finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii - I FONDURI DE LA BUGET (A)
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (A) 451 05 00 Sume de primit de la Agenia de Pli pentru Dezvoltare
450 06 Sume avansate de Comisia European/ali donatori FONDURI Rural i Pescuit - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (P) POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
450 06 00 Sume avansate de Comisia European/ali donatori 451 06 Sume avansate de Autoritile de Certificare - FONDURI
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (P) EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE
450 07 Sume de primit de la Comisia Europeana/ali donatori datorate altor LA BUGET (P)
beneficiari-ONG-uri, societi comerciale,etc. - FONDURI EXTERNE 451 06 01 Sume avansate de Autoritile de Certificare - prefinanare
NERAMBURSABILE POSTADERARE (A) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
450 07 00 Sume de primit de la Comisia Europeana/ali donatori FONDURI DE LA BUGET (P)
datorate altor beneficiari -ONG-uri, societi comerciale,etc. - 451 06 02 Sume avansate de Autoritile de Certificare pentru pli
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (A) intermediare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
451 Sume de primit i de restituit Autoritilor de Certificare/Ministerul POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P)
Agriculturii PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE 451 06 03 Sume avansate de Autoritile de Certificare din vrsminte
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (B) din privatizare n cazul indisponibilitilor temporare de fonduri
451 01 Sume de primit de la Autoritile de Certificare PHARE, externe nerambursabile postaderare (P)
SAPARD, ISPA (A) 451 06 05 Sume de justificat Autoritii de Certificare - decertificare
451 01 00 Sume de primit de la Autoritile de Certificare PHARE, definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
SAPARD, ISPA (A) POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P)
451 02 Sume de restituit Autoritilor de Certificare PHARE, SAPARD, 451 06 06 Sume de justificat Autoritii de Certificare - deducere
ISPA (P) procentual definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
451 02 00 Sume de restituit Autoritilor de Certificare PHARE, POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P)
SAPARD, ISPA (P) 451 06 09 Alte sume avansate de Autoritile de Certificare FONDURI
451 03 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/ Ministerul EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI
Agriculturii FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA BUGET (P)
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A) 452 Sume datorate Ageniilor de Implementare/ Autoritilor de
451 03 00 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/ Ministerul Management/Ageniilor de Pli PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI
Agriculturii FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A) BUGET (P)
451 04 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/ Ministerului 452 01 Sume datorate Ageniilor de Implementare PHARE, SAPARD,
Agriculturii FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ISPA (P)
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P) 452 01 00 Sume datorate Ageniilor de Implementare PHARE,
451 04 01 Sume de restituit Autoritilor de Certificare decertificare SAPARD, ISPA (P)
definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 452 02 Sume datorate Autoritilor de Management/ Ageniilor de Pli
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
451 04 02 Sume de restituit Autoritilor de Certificare deduceri FONDURI DE LA BUGET (P)
procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 452 02 00 Sume datorate Autoritilor de Management/ Ageniilor de
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P) Pli FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P)
453 Sume de primit i de restituit Autoritilor de Implementare PHARE, 454 05 03 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe
SAPARD, ISPA (B) nerambursabile postaderare i fonduri de la buget ONG-uri, societi
453 01 Sume de primit de la Autoritile de Implementare PHARE, comerciale, etc. (A)
SAPARD, ISPA (A) 454 05 04 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe
453 01 00 Sume de primit de la Autoritile de Implementare PHARE, nerambursabile postaderare i fonduri de la buget instituii publice
SAPARD, ISPA (A) finanate integral din buget (A)
453 02 Sume de restituit Autoritilor de Implementare PHARE, 454 06 Sume datorate beneficiarilor - instituii publice FONDURI
SAPARD, ISPA (P) EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE
453 02 00 Sume de restituit Autoritilor de Implementare PHARE, LA BUGET (P)
SAPARD, ISPA (P) 454 06 01 Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din bugetul
454 Decontri cu beneficiarii debitori/creditori PHARE, FONDURI local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA I FONDURI DE LA BUGET (P)
BUGET (B) 454 06 02 Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din venituri
454 01 Sume de primit de la beneficiari - PHARE- (A) proprii/venituri proprii i subvenii - FONDURI EXTERNE
454 01 00 Sume de primit de la beneficiari - PHARE (A) NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA
454 02 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE (P) BUGET (P)
454 02 00 Sume de restituit beneficiarilor - PHARE (P) 454 06 03 Sume datorate beneficiarilor - instituii finanate din buget de
454 03 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI EXTERNE stat, asigurri sociale de stat i fonduri speciale - FONDURI
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI
(A) DE LA BUGET (P)
454 03 01 Sume de recuperat de la beneficiari instituii publice 455 Sume de primit i de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare,
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European/ali donatori -
FONDURI DE LA BUGET (A) PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
454 03 02 Sume de recuperat de la beneficiari ONG -uri, societi POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET) (B)
comerciale, etc. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 455 01 Sume de primit de la buget (cofinanare, indisponibiliti temporare
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A) de fonduri de la Comisia European - PHARE, SAPARD, ISPA) (A)
454 04 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societi comerciale, etc. - 455 01 00 Sume de primit de la buget (cofinanare, indisponibiliti
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I temporare de fonduri de la Comisia European - PHARE, SAPARD,
FONDURI DE LA BUGET (P) ISPA) (A)
454 04 01 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societi comerciale, 455 02 Sume de restituit bugetului (cofinanare, indisponibiliti temporare
etc. - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE de fonduri de la Comisia European PHARE, SAPARD, ISPA) (P)
(P) 455 02 00 Sume de restituit bugetului (cofinanare, indisponibiliti
454 04 02 Sume datorate beneficiarilor-ONG-uri, societi comerciale, temporare de fonduri de la Comisia European PHARE, SAPARD,
etc. - FONDURI DE LA BUGET (P) ISPA) (P)
454 05 Avansuri acordate beneficiarilor - FONDURI EXTERNE 455 03 Sume de primit de la buget (prefinanare, cofinanare,
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European/ali
(A) donatori) - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
454 05 01 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget instituii publice 455 03 01 Sume de primit de la buget - prefinanare (A)
finanate din bugetul local (A) 455 03 02 Sume de primit de la buget - cofinanare (A)
454 05 02 Avansuri acordate beneficiarilor din fonduri externe 455 03 03 Sume de primit de la buget - indisponibiliti temporare de
nerambursabile postaderare i fonduri de la buget instituii publice fonduri de la Comisia European/ali donatori (A)
finanate din venituri proprii/venituri proprii i subvenii (A) 455 04 Sume de restituit bugetului (prefinanare, cofinanare,
indisponibiliti temporare de fonduri de la Comisia European/ali
donatori, top-up) - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 457 Sume avansate i de recuperat de la Ageniile de Implementare/Autoritile
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P) de Management/ Ageniile de Pli - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI
455 04 01 Sume de restituit bugetului - prefinanare (P) EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA
455 04 02 Sume de restituit bugetului - cofinanare (P) BUGET (A)
455 04 03 Sume de restituit bugetului indisponibiliti temporare de 457 01 Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare - PHARE,
fonduri de la Comisia European/ali donatori (P) SAPARD, ISPA (A)
455 04 04 Sume de restituit bugetului top-up (P) 457 01 00 Sume de recuperat de la Ageniile de Implementare - PHARE,
455 05 Sume de restituit bugetului din sume primite de la Comisia SAPARD, ISPA (A)
European/ ali donatori n contul plilor efectuate - FONDURI 457 02 Sume avansate Autoritilor de Management/ Ageniilor de Pli -
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (A) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
455 05 01 Sume de restituit bugetului de stat din sume primite de la FONDURI DE LA BUGET (A)
Comisia European/ali donatori n contul plilor efectuate 457 02 01 Sume avansate Autoritilor de Management/ Ageniilor de
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (A) Pli - prefinanare - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
455 05 02 Sume de restituit bugetului asigurrilor sociale de stat din POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
sume primite de la Comisia European/ali donatori n contul plilor 457 02 02 Sume avansate Autoritilor de Management/ Ageniilor de
efectuate - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Pli pentru pli intermediare - FONDURI EXTERNE
POSTADERARE (A) NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA
455 05 03 Sume de restituit bugetelor fondurilor speciale din sume BUGET (A)
primite de la Comisia European/ali donatori n contul plilor 457 02 03 Sume avansate Autoritilor de Management/ Ageniilor de
efectuate FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Pli din vrsminte din privatizare n cazul indisponibilitilor
POSTADERARE (A) temporare de fonduri externe nerambursabile postaderare (A)
456 Sume de primit i de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect 457 02 05 Sume de justificat de Autoritile de Management
cele eligibile PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE decertificare definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (B) POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
456 01 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - 457 02 06 Sume de justificat de Autoritile de Management deduceri
PHARE, SAPARD, ISPA (A) procentuale definitive - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
456 01 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA (A) 457 02 09 Alte sume de justificat Autoritilor de Management/
456 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli dect cele Ageniilor de Pli - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A) 457 03 Sume de recuperat de la Autoritile de Management/ Ageniile de
456 03 03 Sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli Pli - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
dect cele eligibile corecii financiare definitive - FONDURI FONDURI DE LA BUGET (A)
EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI 457 03 01 Sume de recuperat de la Autoritile de Management
DE LA BUGET (A) decertificare definitiv - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
456 03 09 Alte sume de primit de la bugetul de stat pentru alte cheltuieli POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
dect cele eligibile - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 457 03 02 Sume de recuperat de la Autoritile de Management
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A) deduceri procentuale definitive - FONDURI EXTERNE
456 04 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect cele NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA
eligibile FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE BUGET (A)
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P) 457 03 09 Alte sume de recuperat de la Autoritile de Management/
456 04 00 Sume de restituit bugetului de stat pentru alte cheltuieli dect Ageniile de Pli - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
cele eligibile FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (P) 458 Sume de primit/de restituit Ageniilor/Autoritilor de Implementare
/Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de Management/Ageniilor de Pli -
PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 461 02 01 Debitori peste 1 an - creane comerciale (A)
POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (B) 461 02 09 Debitori peste 1 an - alte creane necurente (A)
458 01 Sume de primit de la Ageniile/Autoritile de Implementare - 462 Creditori (P)
PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali) (A) 462 01 Creditori sub 1 an (P)
458 01 00 Sume de primit de la Ageniile/Autoritile de Implementare - 462 01 01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale (P)
PHARE, ISPA, SAPARD (la beneficiarii finali) (A) 462 01 03 Creditori sub 1 an - datorii din operaiuni cu FEN (P)
458 03 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/ Autoritile de 462 01 09 Creditori sub 1 an - alte datorii curente (P)
Management/Ageniile de Pli - FONDURI EXTERNE 462 02 Creditori peste 1 an (P)
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET 462 02 01 Creditori peste 1 an - datorii comerciale (P)
(A) 462 02 09 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente (P)
458 03 01 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/ Autoritile 463 Creane ale bugetului de stat (A)
de Management/Ageniile de Pli - FONDURI EXTERNE 463 00 Creane ale bugetului de stat (A)
NERAMBURSABILE POSTADERARE (A) 463 00 00 Creane ale bugetului de stat (A)
458 03 02 Sume de primit de la Autoritile de Certificare/ Autoritile 464 Creane ale bugetului local (A)
de Management/Ageniile de Pli - FONDURI DE LA BUGET (A) 464 00 Creane ale bugetului local (A)
458 04 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de 464 00 00 Creane ale bugetului local (A)
Management/Ageniilor de Pli - FONDURI EXTERNE 465 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat (A)
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET 465 01 Creane ale sistemului de asigurare de munc i boli profesionale (A)
(P) 465 01 00 Creane ale sistemului de asigurare de munc i boli
458 04 01 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de profesionale (A)
Management/Ageniilor de Pli - FONDURI EXTERNE 465 02 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat (A)
NERAMBURSABILE POSTADERARE (P) 465 02 00 Creane ale bugetului asigurrilor sociale de stat (A)
458 04 02 Sume de restituit Autoritilor de Certificare/ Autoritilor de 466 Creane ale bugetelor fondurilor speciale i ale bugetului trezoreriei statului
Management/Ageniilor de Pli - FONDURI DE LA BUGET (P) (A)
458 05 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/ Autoritile de 466 04 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj (A)
Management/Ageniile de Pli - FONDURI EXTERNE 466 04 01 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj (Fondul de
NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET garantare pentru plata creanelor salariale) (A)
(P) 466 04 02 Creane ale bugetului asigurrilor pentru omaj (A)
458 05 01 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/ Autoritile 466 05 Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de
de Management/Ageniile de Pli - FONDURI EXTERNE sntate (A)
NERAMBURSABILE POSTADERARE (P) 466 05 00 Creane ale bugetului Fondului naional unic de asigurri
458 05 02 Avansuri primite de la Autoritile de Certificare/ Autoritile sociale de sntate (A)
de Management/Ageniile de Pli - FONDURI DE LA BUGET (P) 466 09 Creane ale bugetului trezoreriei statului (A)
459 Sume datorate bugetului Uniunii Europene (P) 466 09 00 Creane ale bugetului trezoreriei statului (A)
459 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene (P) 467 Creditori ai bugetelor (P)
459 00 00 Sume datorate bugetului Uniunii Europene (P) 467 01 Creditori ai bugetului de stat (P)
46 DEBITORI I CREDITORI DIVERI, DEBITORI I CREDITORI AI 467 01 00 Creditori ai bugetului de stat (P)
BUGETELOR 467 02 Creditori ai bugetului local (P)
461 Debitori (A) 467 02 00 Creditori ai bugetului local (P)
461 01 Debitori sub 1 an (A) 467 03 Creditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat (P)
461 01 01 Debitori sub 1 an - creane comerciale (A) 467 03 00 Creditori ai bugetului asigurrilor sociale de stat (P)
461 01 02 Debitori sub 1 an - creane buget general consolidat (A) 467 04 Creditori ai bugetului asigurrilor pentru omaj (P)
461 01 03 Debitori sub 1 an - creane din operaiuni cu FEN (A) 467 04 00 Creditori ai bugetului asigurrilor pentru omaj (P)
461 01 09 Debitori sub 1 an - alte creane (A) 467 05 Creditori ai bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de
461 02 Debitori peste 1 an (A) sntate (P)
467 05 00 Creditori ai bugetului Fondului naional unic de asigurri 473 01 09 Decontri din operaii n curs de clarificare - alte
sociale de sntate (P) datorii/creane curente (B)
467 09 Creditori ai bugetului trezoreriei statului (P) 474 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene/ali donatori -
467 09 00 Creditori ai bugetului trezoreriei statului (P) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
468 mprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii (A) FONDURI DE LA BUGET (A)
468 01 mprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii (A) 474 00 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene/ali
468 01 01 mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat (A) donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
468 01 02 mprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local (A) POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
468 01 03 Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul 474 00 00 Sume n curs de certificare/declarare Comisiei Europene/ali
curent general al trezoreriei statului (A) donatori - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
468 01 04 mprumuturi acordate din bugetul asigurrilor pentru omaj POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (A)
(A) 476 Sume n curs de declarare Autoritilor de Certificare FONDURI
468 01 05 mprumuturi pe termen scurt acordate din contul curent EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA
general al trezoreriei statului (A) BUGET (A)
468 01 06 mprumuturi pe termen scurt acordate din venituri din 476 00 Sume n curs de declarare Autoritilor de Certificare FONDURI
privatizare (A) EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE
468 01 07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru LA BUGET (A)
acoperirea golurilor temporare de cas i pentru finanarea cheltuielilor 476 00 00 Sume n curs de declarare Autoritilor de Certificare
seciunii de dezvoltare (A) FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I
468 01 08 mprumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de FONDURI DE LA BUGET (A)
dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului (A) 48 DECONTRI
468 01 09 Alte mprumuturi acordate pe termen scurt (A) 481 Decontri ntre instituia superioar i instituiile subordonate (B)
469 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt (A) 481 01 Decontri privind operaiuni financiare (B)
469 01 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt (A) 481 01 01 Decontri privind operaiuni financiare - activitatea
469 01 03 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt operaional (B)
plasamente financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei 481 01 02 Decontri privind operaiuni financiare - activitatea de
statului (A) investiii (B)
469 01 05 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt din 481 01 03 Decontri privind operaiuni financiare - activitatea de
contul curent general al trezoreriei statului (A) finanare (B)
469 01 06 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt din 481 02 Decontri privind activele fixe (B)
venituri din privatizare (A) 481 02 00 Decontri privind activele fixe (B)
469 01 08 Dobnzi aferente mprumuturilor acordate pe termen scurt din 481 03 Decontri privind stocurile (B)
Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziia Guvernului (A) 481 03 00 Decontri privind stocurile (B)
469 01 09 Dobnzi aferente altor mprumuturi acordate pe termen scurt (A) 481 09 Alte decontri (B)
47 CONTURI DE REGULARIZARE I ASIMILATE 481 09 00 Alte decontri (B)
471 Cheltuieli nregistrate n avans (A) 482 Decontri ntre instituii subordonate (B)
471 00 Cheltuieli nregistrate n avans (A) 482 00 Decontri ntre instituii subordonate (B)
471 00 00 Cheltuieli nregistrate n avans (A) 482 00 00 Decontri ntre instituii subordonate (B)
472 Venituri nregistrate n avans (P) 483 Decontri din operaii n participaie (B)
472 00 Venituri nregistrate n avans (P) 483 00 Decontri din operaii n participaie (B)
472 00 00 Venituri nregistrate n avans (P) 483 00 00 Decontri din operaii n participaie (B)
473 Decontri din operaii n curs de clarificare (B) 489 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat din anul curent (B)
473 01 Decontri din operaii n curs de clarificare (B) 489 00 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat din anul
473 01 03 Decontri din operaii n curs de clarificare - datorii/creane curent (B)
din operaiuni cu FEN (B)
489 00 00 Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat din 512 05 02 Sume n curs de decontare la instituii de credit (B)
anul curent (B) 512 06 Disponibil n lei al trezoreriei centrale (B)
49 AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR 512 06 00 Disponibil n lei al trezoreriei centrale (B)
491 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni (P) 512 07 Disponibil n valut al trezoreriei centrale (B)
491 01 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni sub 1 an (P) 512 07 00 Disponibil n valut al trezoreriei centrale (B)
491 01 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni sub 1 an (P) 512 08 Conturi de clearing, barter i cooperare economic (B)
491 02 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni peste 1 an (P) 512 08 00 Conturi de clearing, barter i cooperare economic (B)
491 02 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni peste 1 an (P) 512 09 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie (A)
496 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori (P) 512 09 01 Disponibil al operatorilor economici la trezorerie (A)
496 01 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori sub 1 an (P) 512 09 02 Depozite ale operatorilor economici la trezorerie (A)
496 01 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori sub 1 an (P) 512 10 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaiei (A)
496 02 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori peste 1 an (P) 512 10 00 Disponibil aferent certificatelor de trezorerie ale populaiei
496 02 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori peste 1 an (P) (A)
497 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare (P) 513 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de stat (A)
497 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare (P) 513 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de
497 00 00 Ajustri pentru deprecierea creanelor bugetare (P) stat (A)
513 01 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
5 CONTURI LA TREZORERII I INSTITUII DE CREDIT contractate de stat la trezorerie (A)
513 01 02 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe
50 INVESTIII PE TERMEN SCURT contractate de stat la instituii de credit (A)
505 Obligaiuni emise i rscumprate (A) 513 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe contractate
505 00 Obligaiuni emise i rscumprate (A) de stat (A)
505 00 00 Obligaiuni emise i rscumprate (A) 513 02 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
509 Varsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt (P) contractate de stat la instituii de credit (A)
509 00 Varsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt (P) 513 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne i externe din sume
509 00 00 Varsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt (P) neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor din mprumuturi
51 CONTURI LA TREZORERII I INSTITUII DE CREDIT contractate de stat (A)
510 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent general al 513 03 01 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume
trezoreriei statului (A) neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor din mprumuturi
510 00 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului curent contractate de stat (A)
general al trezoreriei statului (A) 513 03 02 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume
510 00 00 Disponibil din mprumuturi din disponibilitile contului neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor din mprumuturi
curent general al trezoreriei statului (A) contractate de stat (A)
511 Valori de ncasat (A) 514 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de stat (A)
511 01 Valori de ncasat (A) 514 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de stat
511 01 01 Valori de ncasat (A) (A)
511 01 02 Cecuri de ncasat la instituii de credit (A) 514 01 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate
512 Conturi la trezorerii i instituii de credit (B) de stat la trezorerie (A)
512 01 Conturi la trezorerii i instituii de credit n lei (B) 514 01 02 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate
512 01 01 Conturi la trezorerii n lei (B) de stat la instituii de credit (A)
512 01 02 Conturi la instituii de credit n lei (B) 514 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe garantate de
512 04 Conturi n valut (B) stat (A)
512 04 02 Conturi la institutii de credit n valut (B) 514 02 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
512 05 Sume n curs de decontare (B) garantate de stat la instituii de credit (A)
512 05 01 Sume n curs de decontare la trezorerii (B)
514 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne i externe din sume 516 02 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor din mprumuturi contractate de autoritile administraiei publice locale la instituii de
garantate de stat (A) credit (A)
514 03 01 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume 516 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne i externe din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor din mprumuturi neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor din mprumuturi
garantate de stat (A) contractate de autoritile administraiei publice locale (A)
514 03 02 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume 516 03 01 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor din mprumuturi neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi
garantate de stat (A) contractate de autoritile administraiei publice locale (A)
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile (A) 516 03 02 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume
515 01 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile (A) neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi
515 01 01 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la contractate de autoritile administraiei publice locale (A)
trezorerie (A) 517 Disponibil din mprumuturi interne i externe garantate de autoritile
515 01 02 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la administraiei publice locale (A)
instituii de credit (A) 517 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate de
515 01 03 Disponibil n lei din fonduri externe nerambursabile la autoritile administraiei publice locale (A)
trezorerie venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile 517 01 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate
(sursa D) (A) de autoritile administraiei publice locale la trezorerie (A)
515 02 Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile (A) 517 01 02 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe garantate
515 02 02 Disponibil n valut din fonduri externe nerambursabile la de autoritile administraiei publice locale la instituii de credit (A)
instituii de credit (A) 517 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe garantate de
515 03 Depozite bancare (A) autoritile administraiei publice locale (A)
515 03 01 Depozite bancare la trezorerie (A) 517 02 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe
515 03 02 Depozite bancare la instituii de credit (A) garantate de autoritile administraiei publice locale la instituii de
515 04 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A) credit (A)
515 04 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A) 517 03 Disponibil al bugetelor creditelor interne i externe din sume
515 05 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A) neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi
515 05 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A) garantate de autoritile administraiei publice locale (A)
515 06 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume 517 03 01 Disponibil n lei al bugetului creditelor interne din sume
neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor (A) neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi
515 06 00 Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din garantate de autoritile administraiei publice locale (A)
sume neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor (A) 517 03 02 Disponibil n lei al bugetului creditelor externe din sume
516 Disponibil din mprumuturi interne i externe contractate de autoritile neutilizate n anul curent i reportate n anul urmtor - din mprumuturi
administraiei publice locale (A) garantate de autoritile administraiei publice locale (A)
516 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe contractate de 518 Dobnzi (P)
autoritile administraiei publice locale (A) 518 06 Dobnzi de pltit (P)
516 01 01 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe 518 06 01 Dobnzi de pltit aferente disponibilului (P)
contractate de autoritile administraiei publice locale la trezorerie (A) 518 06 03 Dobnzi de pltit aferente depozitelor (P)
516 01 02 Disponibil n lei din mprumuturi interne i externe 518 06 04 Dobnzi de pltit aferente titlurilor de natura datoriei (P)
contractate de autoritile administraiei publice locale la instituii de 518 06 05 Dobnzi de pltit aferente mprumuturilor primite din contul
credit (A) curent general al trezoreriei statului (P)
516 02 Disponibil n valut din mprumuturi interne i externe contractate 518 06 06 Dobnzi de pltit aferente mprumuturilor primite din
de autoritile administraiei publice locale (A) venituri din privatizare (P)
518 06 08 Dobnzi de pltit aferente mprumuturilor primite din
Fondul special de dezvoltare la dispoziia Guvernului (P)
518 06 09 Dobnzi de pltit aferente altor mprumuturi (P) 521 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
518 07 Dobnzi de ncasat (A) 523 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
518 07 01 Dobnzi de ncasat conturi la trezorerie (A) bugetelor locale (A)
518 07 02 Dobnzi de ncasat conturi la instituii de credit (A) 523 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
518 08 Dobnzi de pltit aferente creditelor pe termen scurt provenite din echilibrarea bugetelor locale (A)
reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (P) 523 00 00 Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
518 08 00 Dobnzi de pltit aferente creditelor pe termen scurt provenite echilibrarea bugetelor locale (A)
din reclasificarea creditelor comerciale n mprumuturi (P) 524 Disponibil al bugetului trezoreriei statului (A)
519 mprumuturi pe termen scurt (P) 524 01 Disponibil al bugetului trezoreriei statului (A)
519 01 mprumuturi pe termen scurt (P) 524 01 00 Disponibil al bugetului trezoreriei statului (A)
519 01 01 mprumuturi pe termen scurt primite din venituri din Fondul 524 02 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din anul curent (B)
special de dezvoltare la dispoziia Guvernului (P) 524 02 00 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din anul
519 01 02 mprumuturi pe termen scurt primite din venituri din curent (B)
privatizare (P) 524 03 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din anii precedeni
519 01 03 Depozite atrase (P) (A)
519 01 04 mprumuturi primite din bugetul de stat pentru nfiinarea 524 03 00 Rezultatul execuiei bugetului trezoreriei statului din anii
unor instituii sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii precedeni (A)
(P) 525 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat (A)
519 01 05 mprumuturi primite din bugetul local pentru nfiinarea unor 525 01 Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat (A)
instituii i servicii publice sau activiti finanate integral din venituri 525 01 01 Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de
proprii (P) munc i boli profesionale (A)
519 01 06 mprumuturi interne i externe contractate de autoritile 525 01 02 Disponibil al bugetului asigurrilor sociale de stat (A)
administraiei publice locale (P) 525 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (B)
519 01 07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru 525 02 01 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent a sistemului de
acoperirea golurilor temporare de casa i pentru finanarea cheltuielilor asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale (B)
seciunii de dezvoltare (P) 525 02 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent al bugetului
519 01 08 mprumuturi primite din disponibilitile contului curent asigurrilor sociale de stat (B)
general al trezoreriei statului (P) 525 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
519 01 09 Titluri de stat (P) 525 03 01 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni - a sistemului
519 01 10 Credite pe termen scurt primite, rezultate din reclasificarea de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale (A)
creditelor comerciale n mprumuturi (P) 525 03 02 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni - al bugetului
519 01 80 mprumuturi pe termen scurt nerambursate la scaden (P) asigurrilor sociale de stat (A)
519 01 90 Alte mprumuturi pe termen scurt (P) 525 04 Depozite din excedentul bugetului asigurrilor sociale de stat (A)
52 DISPONIBIL AL BUGETELOR 525 04 00 Depozite din excedentul bugetului asigurrilor sociale de stat
520 Disponibil al bugetului de stat (A) (A)
520 01 Disponibil al bugetului de stat (A) 526 Disponibil din fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de stat (A)
520 01 00 Disponibil al bugetului de stat (A) 526 00 Disponibil din fondul de rezerv al bugetului asigurrilor sociale de
520 02 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent (B) stat (A)
520 02 00 Rezultatul execuiei bugetului de stat din anul curent (B) 526 00 00 Disponibil din fondul de rezerv al bugetului asigurrilor
521 Disponibil al bugetului local (A) sociale de stat (A)
521 01 Disponibil al bugetului local (A) 527 Disponibil din fondul de rezerv constituit conform Legii nr. 95/2006 (A)
521 01 00 Disponibil al bugetului local (A) 527 00 Disponibil din fondul de rezerv constituit conform Legii nr.
521 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A) 95/2006 (A)
521 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A) 527 00 00 Disponibil din fondul de rezerv constituit conform Legii nr.
521 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A) 95/2006 (A)
528 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de executare silit (A) 532 06 Tichete de mas (A)
528 00 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de executare silit 532 06 00 Tichete de mas (A)
(A) 532 08 Alte valori (A)
528 00 00 Disponibil din sume ncasate n cursul procedurii de executare 532 08 00 Alte valori (A)
silit (A) 54 ACREDITIVE
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete (A) 541 Acreditive (A)
529 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat (A) 541 01 Acreditive n lei (A)
529 01 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la 541 01 02 Acreditive n lei la instituii de credit (A)
trezorerie (A) 541 02 Acreditive n valut (A)
529 01 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la 541 02 02 Acreditive n valut la instituii de credit (A)
instituii de credit (A) 542 Avansuri de trezorerie (A)
529 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local (A) 542 01 Avansuri de trezorerie n lei (A)
529 02 01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la 542 01 00 Avansuri de trezorerie n lei (A)
trezorerie (A) 542 02 Avansuri de trezorerie n valut (A)
529 02 02 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la 542 02 00 Avansuri de trezorerie n valut (A)
instituii de credit (A) 55 DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL
529 03 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete (A) 550 Disponibil din fonduri cu destinaie special (A)
529 03 01 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie 550 01 Disponibil din fonduri cu destinaie special (A)
(A) 550 01 01 Disponibil din fonduri cu destinaie special la trezorerie (A)
529 03 02 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituii 550 01 02 Disponibil din fonduri cu destinaie special la instituii de
de credit (A) credit (A)
529 04 Disponibil din venituri ncasate pentru bugetul capitalei (A) 551 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special (A)
529 04 00 Disponibil din venituri ncasate pentru bugetul capitalei (A) 551 00 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special (A)
529 09 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor (A) 551 00 00 Disponibil din alocaii bugetare cu destinaie special (A)
529 09 01 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la 552 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit (A)
trezorerie (A) 552 00 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit (A)
529 09 02 Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la 552 00 00 Disponibil pentru sume de mandat i sume n depozit (A)
instituii de credit (A) 555 Disponibil al fondului de risc (A)
53 CASA I ALTE VALORI 555 01 Disponibil al fondului de risc n lei (A)
531 Casa (A) 555 01 01 Disponibil al fondului de risc n lei la trezorerie (A)
531 01 Casa n lei (A) 555 01 02 Disponibil al fondului de risc n lei la instituii de credit (A)
531 01 01 Casa n lei (A) 555 01 03 Disponibil al fondului de risc n lei la trezorerie n curs de
531 04 Casa n valut (A) clarificare (A)
531 04 02 Casa n valut (A) 555 02 Disponibil al fondului de risc n valut (A)
532 Alte valori (A) 555 02 02 Disponibil al fondului de risc n valut la instituii de credit
532 01 Timbre fiscale i potale (A) (A)
532 01 00 Timbre fiscale i potale (A) 555 03 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A)
532 02 Bilete de tratament i odihn (A) 555 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A)
532 02 00 Bilete de tratament i odihn (A) 555 04 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
532 03 Tichete i bilete de cltorie (A) 555 04 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
532 03 00 Tichete i bilete de cltorie (A) 557 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea privat a
532 04 Bonuri valorice pentru carburani auto (A) statului (A)
532 04 00 Bonuri valorice pentru carburani auto (A) 557 01 Disponibil n lei din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea
532 05 Bilete cu valoare nominal (A) privat a statului (A)
532 05 00 Bilete cu valoare nominal (A)
557 01 01 Disponibil n lei din valorificarea bunurilor intrate n programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile la
proprietatea privat a statului la trezorerie (A) Trezorerie (A)
557 02 Disponibil n valut din valorificarea bunurilor intrate n proprietatea 559 01 02 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i
privat a statului (A) fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente
557 02 02 Disponibil n valut din valorificarea bunurilor intrate n programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile la
proprietatea privat a statului la instituii de credit (A) instituii de credit (A)
558 Disponibil din contribuia naional aferent programelor/proiectelor 559 02 Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri
finanate din fonduri externe nerambursabile (A) n cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor
558 01 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd cofinanarea finanate din fonduri externe nerambursabile (A)
de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din fonduri externe 559 02 02 Disponibil n valut de la buget reprezentnd prefinanri i
nerambursabile (A) fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente
558 01 01 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile la
cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din instituii de credit (A)
fonduri externe nerambursabile la Trezorerie (A) 56 DISPONIBIL AL INSTITUIILOR PUBLICE I ACTIVITILOR
558 01 02 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd FINANATE INTEGRAL SAU PARIAL DIN VENITURI PROPRII
cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din 560 Disponibil al instituiilor publice finanate integral din venituri proprii (A)
fonduri externe nerambursabile la instituii de credit (A) 560 01 Disponibil curent al instituiilor publice finanate integral din
558 02 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte cheltuieli venituri proprii (A)
dect cele eligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanate 560 01 01 Disponibil n lei al instituiilor publice finanate integral din
din fonduri externe nerambursabile (A) venituri proprii Disponibil curent la trezorerie (A)
558 02 01 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte 560 01 02 Disponibil n lei al instituiilor publice finanate integral din
cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente venituri proprii Disponibil curent la instituii de credit (A)
programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile la 560 01 03 Disponibil n valut al instituiilor publice finanate integral
trezorerie (A) din venituri proprii Disponibil curent la instituii de credit (A)
558 02 02 Disponibil n lei din contribuia naional reprezentnd alte 560 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A)
cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferente programelor/ 560 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A)
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile la instituii de 560 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
credit (A) 560 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
558 03 Disponibil n valut din contribuia naional aferent programelor/ 560 04 Depozite ale instituiilor publice finanate integral din venituri
proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile (A) proprii (A)
558 03 02 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd 560 04 01 Depozite ale instituiilor publice finanate integral din venituri
cofinanarea de la buget aferent programelor/proiectelor finanate din proprii la trezorerie (A)
fonduri externe nerambursabile la instituii de credit (A) 560 04 02 Depozite ale instituiilor publice finanate integral din venituri
558 03 03 Disponibil n valut din contribuia naional reprezentnd proprii la instituii de credit (A)
alte cheltuieli dect cele eligibile de la buget aferent programelor 561 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i subvenii
/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile la instituii de (A)
credit (A) 561 01 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii i
559 Disponibil de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n cazul subvenii (A)
indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor finanate din 561 01 00 Disponibil al instituiilor publice finanate din venituri proprii
fonduri externe nerambursabile (A) i subvenii (A)
559 01 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i fonduri n 561 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A)
cazul indisponibilitilor temporare aferente programelor/proiectelor 561 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A)
finanate din fonduri externe nerambursabile (A) 561 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
559 01 01 Disponibil n lei de la buget reprezentnd prefinanri i 561 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
fonduri n cazul indisponibilitilor temporare aferente 562 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii (A)
562 01 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii (A) 575 01 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu (A)
562 01 00 Disponibil al activitilor finanate din venituri proprii (A) 575 01 00 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu (A)
562 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A) 575 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (B)
562 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (A) 575 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (B)
562 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A) 575 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
562 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A) 575 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A)
562 04 Depozite ale activitilor finanate integral din venituri proprii (A) 575 04 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu (A)
562 04 01 Depozite ale activitilor finanate integral din venituri proprii 575 04 00 Depozite din veniturile Fondului pentru mediu (A)
la trezorerie (A) 58 VIRAMENTE INTERNE
562 04 02 Depozite ale activitilor finanate integral din venituri proprii 581 Viramente interne (B)
la instituii de credit (A) 581 01 Viramente interne (B)
57 DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE 581 01 01 Viramente interne activitatea operaional (B)
571 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de 581 01 02 Viramente interne activitatea de investiii (B)
sntate (A) 581 01 03 Viramente interne activitatea de finanare (B)
571 01 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale 581 01 04 Viramente interne alte activiti (B)
de sntate (A) 59 AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE
571 01 00 Disponibil din veniturile Fondului naional unic de asigurri TREZORERIE
sociale de sntate (A) 595 Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i rscumprate
571 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (B) (P)
571 02 00 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (B) 595 00 Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i
571 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A) rscumprate (P)
571 03 00 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A) 595 00 00 Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i
571 04 Depozite din veniturile Fondului naional unic de asigurri sociale de rscumprate (P)
sntate (A)
571 04 00 Depozite din veniturile Fondului naional unic de asigurri 6 CONTURI DE CHELTUIELI
sociale de sntate (A)
574 Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj (A) 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
574 01 Disponibil din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj (A) 601 Cheltuieli cu materiile prime
574 01 01 Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanelor 601 00 Cheltuieli cu materiile prime
salariale (A) 601 00 00 Cheltuieli cu materiile prime
574 01 02 Disponibil al bugetului asigurrilor pentru omaj (A) 602 Cheltuieli cu materialele consumabile
574 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent (B) 602 01 Cheltuieli cu materialele auxiliare
574 02 01 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent al Fondului de 602 01 00 Cheltuieli cu materialele auxiliare
garantare pentru plata creanelor salariale (B) 602 02 Cheltuieli privind combustibilul
574 02 02 Rezultatul execuiei bugetare din anul curent al bugetului 602 02 00 Cheltuieli privind combustibilul
asigurrilor pentru omaj (B) 602 03 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
574 03 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni (A) 602 03 00 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
574 03 01 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni al Fondului 602 04 Cheltuieli privind piesele de schimb
de garantare pentru plata creanelor salariale (A) 602 04 00 Cheltuieli privind piesele de schimb
574 03 02 Rezultatul execuiei bugetare din anii precedeni al bugetului 602 05 Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
asigurrilor pentru omaj (A) 602 05 00 Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
574 04 Depozite din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj (A) 602 06 Cheltuieli privind furajele
574 04 00 Depozite din veniturile bugetului asigurrilor pentru omaj 602 06 00 Cheltuieli privind furajele
(A) 602 07 Cheltuieli privind hrana
575 Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu (A) 602 07 00 Cheltuieli privind hrana
602 08 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 624 01 00 Cheltuieli cu transportul de bunuri
602 08 00 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 624 02 Cheltuieli cu transportul de personal
602 09 Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare 624 02 00 Cheltuieli cu transportul de personal
602 09 00 Cheltuieli privind medicamentele i materialele sanitare 626 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 626 00 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
603 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 626 00 00 Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
603 00 00 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 627 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
606 Cheltuieli privind animalele i psrile 627 00 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
606 00 Cheltuieli privind animalele i psrile 627 00 00 Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
606 00 00 Cheltuieli privind animalele i psrile 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
607 Cheltuieli privind mrfurile 628 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
607 00 Cheltuieli privind mrfurile 628 00 00 Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
607 00 00 Cheltuieli privind mrfurile 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale
608 Cheltuieli privind ambalajele 629 01 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale cheltuieli curente
608 00 Cheltuieli privind ambalajele 629 01 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale cheltuieli
608 00 00 Cheltuieli privind ambalajele curente
609 Cheltuieli cu alte stocuri 629 02 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale reparaii capitale
609 00 Cheltuieli cu alte stocuri 629 02 00 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziii legale reparaii
609 00 00 Cheltuieli cu alte stocuri capitale
61 CHELTUIELI CU LUCRRILE I SERVICIILE EXECUTATE DE 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE
TERI ASIMILATE
610 Cheltuieli privind energia i apa 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsaminte asimilate
610 00 Cheltuieli privind energia i apa 635 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsaminte asimilate
610 00 00 Cheltuieli privind energia i apa 635 00 00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsaminte asimilate
611 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
611 00 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 641 Cheltuieli cu salariile personalului
611 00 00 Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile 641 00 Cheltuieli cu salariile personalului
612 Cheltuieli cu chiriile 641 00 00 Cheltuieli cu salariile personalului
612 00 Cheltuieli cu chiriile 642 Cheltuieli salariale n natur
612 00 00 Cheltuieli cu chiriile 642 00 Cheltuieli salariale n natur
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 642 00 00 Cheltuieli salariale n natur
613 00 Cheltuieli cu primele de asigurare 645 Cheltuieli privind asigurrile sociale
613 00 00 Cheltuieli cu primele de asigurare 645 01 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
614 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri 645 01 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale
614 00 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri 645 02 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
614 00 00 Cheltuieli cu deplasri, detari, transferri 645 02 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI 645 03 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate
622 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 645 03 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate
622 00 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile 645 04 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i boli
622 00 00 Cheltuieli privind comisioanele i onorariile profesionale
623 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 645 04 00 Contribuiile angajatorilor pentru accidente de munc i boli
623 00 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate profesionale
623 00 00 Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 645 05 Contribuiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 645 05 00 Contribuiile angajatorilor pentru concedii i indemnizaii
624 01 Cheltuieli cu transportul de bunuri
645 06 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata 668 Dobnzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat
creanelor salariale programului PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE
645 06 00 Contribuiile angajatorilor la fondul de garantare pentru plata NERAMBURSABILE POSTADERARE
creanelor salariale 668 00 Dobnzi de transferat Comisiei Europene/altor donatori sau de alocat
645 08 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social programului PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE
645 08 00 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social NERAMBURSABILE POSTADERARE
646 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi salariale 668 00 00 Dobnzi de transferat Comisiei Europene /altor donatori sau
646 00 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte drepturi de alocat programului PHARE, SAPARD, ISPA, - FONDURI
salariale EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE
646 00 00 Cheltuieli cu indemnizaiile de delegare, detaare i alte 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) PHARE, SAPARD,
drepturi salariale ISPA
647 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului 669 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) PHARE,
647 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului SAPARD, ISPA
647 00 00 Cheltuieli din fondul destinat stimulrii personalului 669 00 00 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare)
65 ALTE CHELTUIELI OPERAIONALE PHARE, SAPARD, ISPA
654 Pierderi din creane i debitori diveri 67 ALTE CHELTUIELI FINANATE DIN BUGET
654 00 Pierderi din creane i debitori diveri 670 Subvenii
654 00 00 Pierderi din creane i debitori diveri 670 00 Subvenii
658 Alte cheltuieli operaionale 670 00 00 Subvenii
658 00 Alte cheltuieli operaionale 671 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice
658 00 00 Alte cheltuieli operaionale 671 00 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice
66 CHELTUIELI FINANCIARE 671 00 00 Transferuri curente ntre uniti ale administraiei publice
663 Pierderi din creane imobilizate 672 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice
663 00 Pierderi din creane imobilizate 672 00 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice
663 00 00 Pierderi din creane imobilizate 672 00 00 Transferuri de capital ntre uniti ale administraiei publice
664 Cheltuieli din investiii financiare cedate 673 Transferuri interne
664 00 Cheltuieli din investiii financiare cedate 673 00 Transferuri interne
664 00 00 Cheltuieli din investiii financiare cedate 673 00 00 Transferuri interne
665 Cheltuieli din diferene de curs valutar 674 Transferuri n strintate
665 00 Cheltuieli din diferene de curs valutar 674 00 Transferuri n strintate
665 00 00 Cheltuieli din diferene de curs valutar 674 00 00 Transferuri n strintate
665 01 00 Cheltuieli din diferene de curs valutar diferene de curs din 675 Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene
reevaluarea creanelor i datoriilor 675 00 Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene
665 02 00 Cheltuieli din diferene de curs valutar diferene de curs din 675 00 00 Contribuia Romniei la bugetul Uniunii Europene
reevaluarea disponibilitilor 676 Asigurri sociale
666 Cheltuieli privind dobnzile 676 00 Asigurri sociale
666 00 Cheltuieli privind dobnzile 676 00 00 Asigurri sociale
666 00 00 Cheltuieli privind dobnzile 677 Ajutoare sociale
667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din schimb 677 00 Ajutoare sociale
valutar PHARE, SAPARD, ISPA 677 00 00 Ajutoare sociale
667 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din 678 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile
schimb valutar PHARE, SAPARD, ISPA postaderare i fonduri de la bugetul de stat
667 00 00 Sume de transferat bugetului de stat reprezentnd ctiguri din 678 00 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe
schimb valutar PHARE, SAPARD, ISPA nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat
678 00 00 Transferuri pentru proiecte finanate din fonduri externe 689 01 Cheltuieli privind rezerva de stat
nerambursabile postaderare i fonduri de la bugetul de stat 689 01 00 Cheltuieli privind rezerva de stat
679 Alte cheltuieli 689 02 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
679 00 Alte cheltuieli 689 02 00 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
679 00 00 Alte cheltuieli 69 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
68 CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I 690 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
AJUSTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 690 00 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
681 Cheltuieli operaionale privind amortizrile, provizioanele i ajustrile 690 00 00 Cheltuieli cu pierderi din calamiti
pentru depreciere 691 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
681 01 Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor fixe 691 00 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
681 01 00 Cheltuieli operaionale privind amortizarea activelor fixe 691 00 00 Cheltuieli extraordinare din operaiuni cu active fixe
681 02 Cheltuieli operaionale privind provizioanele
681 02 00 Cheltuieli operaionale privind provizioanele 7 CONTURI DE VENITURI I FINANRI
681 03 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru deprecierea activelor
fixe 70 VENITURI DIN ACTIVITI ECONOMICE
681 03 00 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru deprecierea 709 Variaia stocurilor (B)
activelor fixe 709 00 Variaia stocurilor (B)
681 04 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru deprecierea activelor 709 00 00 Variaia stocurilor (B)
circulante 71 ALTE VENITURI OPERAIONALE
681 04 01 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru deprecierea 714 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
activelor circulante - stocuri 714 00 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
681 04 02 Cheltuieli operaionale privind ajustrile pentru deprecierea 714 00 00 Venituri din creane reactivate i debitori diveri
activelor circulante - creane 718 Alte venituri ale trezoreriei statului
682 Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile 718 00 Alte venituri ale trezoreriei statului
682 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile 718 00 00 Alte venituri ale trezoreriei statului
682 01 01 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile active 72 VENITURI DIN PRODUCIA DE ACTIVE FIXE
militare 721 Venituri din producia de active fixe necorporale
682 01 09 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele 721 00 Venituri din producia de active fixe necorporale
682 02 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 721 00 00 Venituri din producia de active fixe necorporale
682 02 00 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile 722 Venituri din producia de active fixe corporale
686 Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru 722 00 Venituri din producia de active fixe corporale
pierderea de valoare 722 00 00 Venituri din producia de active fixe corporale
686 03 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a 73 VENITURI FISCALE
activelor financiare 730 Impozit pe venit, profit i cstiguri din capital de la persoane juridice
686 03 00 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de 730 01 Impozit pe profit
valoare a activelor financiare 730 01 00 Impozit pe profit
686 04 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a 730 02 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane
activelor circulante juridice
686 04 00 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de 730 02 00 Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital de la
valoare a activelor circulante persoane juridice
686 08 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a 731 Impozit pe venit, profit i ctiguri din capital de la persoane fizice
obligaiunilor 731 01 Impozit pe venit
686 08 00 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de 731 01 00 Impozit pe venit
rambursare a obligaiunilor 731 02 Cote i sume defalcate din impozitul pe venit
689 Cheltuieli privind rezerva de stat i de mobilizare 731 02 00 Cote i sume defalcate din impozitul pe venit
732 Alte impozite pe venit, profit i cstiguri din capital 745 05 Vrsminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap
732 01 Alte impozite pe venit, profit i cstiguri din capital nencadrate
732 01 00 Alte impozite pe venit, profit i cstiguri din capital 745 05 00 Vrsminte de la persoane juridice, pentru persoane cu
733 Impozit pe salarii handicap nencadrate
733 00 Impozit pe salarii 745 09 Alte contribuii pentru asigurri sociale datorate de angajatori
733 00 00 Impozit pe salarii 745 09 00 Alte contribuii pentru asigurri sociale datorate de angajatori
734 Impozite i taxe pe proprietate 746 Contribuiile asigurailor
734 00 Impozite i taxe pe proprietate 746 01 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
734 00 00 Impozite i taxe pe proprietate 746 01 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale
735 Impozite i taxe pe bunuri i servicii 746 02 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
735 01 Taxa pe valoarea adaugat 746 02 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri de omaj
735 01 00 Taxa pe valoarea adaugat 746 03 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate
735 02 Sume defalcate din TVA 746 03 00 Contribuiile asigurailor pentru asigurri sociale de sntate
735 02 00 Sume defalcate din TVA 746 09 Alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale
735 03 Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii 746 09 00 Alte contribuii ale altor persoane pentru asigurri sociale
735 03 00 Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii 75 VENITURI NEFISCALE
735 04 Accize 750 Venituri din proprietate
735 04 00 Accize 750 00 Venituri din proprietate
735 05 Taxe pe servicii specifice 750 00 00 Venituri din proprietate
735 05 00 Taxe pe servicii specifice 751 Venituri din vnzri de bunuri i servicii
735 06 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe 751 01 Venituri din prestri de servicii i alte activiti
desfurarea de activiti 751 01 00 Venituri din prestri de servicii i alte activiti
735 06 00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor 751 02 Venituri din taxe administrative, eliberri permise
sau pe desfurarea de activiti 751 02 00 Venituri din taxe administrative, eliberri permise
736 Impozit pe comerul exterior i tranzacii internaionale 751 03 Amenzi, penaliti i confiscri
736 01 Venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului Uniunii 751 03 00 Amenzi, penaliti i confiscri
Europene 751 04 Diverse venituri
736 01 00 Venituri ncadrate n resursele proprii ale bugetului Uniunii 751 04 00 Diverse venituri
Europene 751 05 Transferuri voluntare, altele dect subveniile (donaii, sponsorizri)
739 Alte impozite i taxe fiscale 751 05 00 Transferuri voluntare, altele dect subveniile (donaii,
739 00 Alte impozite i taxe fiscale sponsorizri)
739 00 00 Alte impozite i taxe fiscale 76 VENITURI FINANCIARE
74 VENITURI DIN CONTRIBUII DE ASIGURRI 763 Venituri din creane imobilizate
745 Contribuiile angajatorilor 763 00 Venituri din creane imobilizate
745 01 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale 763 00 00 Venituri din creane imobilizate
745 01 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale 764 Venituri din investiii financiare cedate
745 02 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj 764 00 Venituri din investiii financiare cedate
745 02 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri de omaj 764 00 00 Venituri din investiii financiare cedate
745 03 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate 765 Venituri din diferene de curs valutar
745 03 00 Contribuiile angajatorilor pentru asigurri sociale de sntate 765 00 Venituri din diferene de curs valutar
745 04 Contributile angajatorilor pentru accidente de munc i boli 765 00 00 Venituri din diferene de curs valutar
profesionale 765 01 00 Venituri din diferene de curs valutar diferene de curs din
745 04 00 Contributile angajatorilor pentru accidente de munc i boli reevaluarea creanelor i datoriilor
profesionale 765 02 00 Venituri din diferene de curs valutar diferene de curs din
reevaluarea disponibilitilor
766 Venituri din dobnzi 776 Fonduri cu destinatie special
766 00 Venituri din dobnzi 776 00 Fonduri cu destinatie special
766 00 00 Venituri din dobnzi 776 00 00 Fonduri cu destinatie special
767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din 777 Veniturile fondului de risc
schimb valutar PHARE, SAPARD, ISPA 777 00 Veniturile fondului de risc
767 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din 777 00 00 Veniturile fondului de risc
schimb valutar PHARE, SAPARD, ISPA 778 Venituri din contribuia naional aferent programelor/proiectelor
767 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea finanate din fonduri externe nerambursabile
pierderilor din schimb valutar PHARE, SAPARD, ISPA 778 00 Venituri din contribuia naional aferent programelor/proiectelor
768 Alte venituri financiare PHARE, SAPARD, ISPA finanate din fonduri externe nerambursabile
768 00 Alte venituri financiare PHARE, SAPARD, ISPA 778 00 00 Venituri din contribuia naional aferent
768 00 00 Alte venituri financiare PHARE, SAPARD, ISPA programelor/proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile
769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi 779 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
(cheltuieli neeligibile - costuri bancare PHARE, SAPARD, ISPA) 779 00 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
769 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi 779 00 00 Venituri, bunuri i servicii primite cu titlu gratuit
(cheltuieli neeligibile - costuri bancare PHARE, SAPARD, ISPA) 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE
769 00 00 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor SAU PIERDERILE DE VALOARE
pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare PHARE, SAPARD, 781 Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea
ISPA) operaional
77 FINANTRI, SUBVENII, TRANSFERURI, ALOCAII BUGETARE 781 02 Venituri din provizioane
CU DESTINAIE SPECIAL, FONDURI CU DESTINAIE SPECIAL 781 02 00 Venituri din provizioane
770 Finanarea de la buget 781 03 Venituri din ajustri privind deprecierea activelor fixe
770 00 Finanarea de la buget 781 03 00 Venituri din ajustri privind deprecierea activelor fixe
770 00 00 Finanarea de la buget 781 04 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante
771 Finanarea n baza unor acte normative speciale 781 04 01 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante -
771 00 Finanarea n baza unor acte normative speciale stocuri
771 00 00 Finanarea n baza unor acte normative speciale 781 04 02 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante -
772 Venituri din subvenii creane
772 01 Subvenii de la bugetul de stat 786 Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
772 01 00 Subvenii de la bugetul de stat 786 03 Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor
772 02 Subvenii de la alte bugete financiare
772 02 00 Subvenii de la alte bugete 786 03 00 Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor
773 Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special financiare
773 00 Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special 786 04 Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor
773 00 00 Venituri din alocaii bugetare cu destinaie special circulante
774 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare 786 04 00 Venituri din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor
774 01 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare n bani circulante
774 01 00 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare n 79 VENITURI EXTRAORDINARE
bani 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
774 02 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare n natur 791 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
774 02 00 Finanarea din fonduri externe nerambursabile preaderare n 791 00 00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
natur
775 Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 8 CONTURI SPECIALE
775 00 Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare
775 00 00 Finanarea din fonduri externe nerambursabile postaderare 80 CONTURI N AFARA BILANULUI
803 00 00 Active fixe i obiecte de inventar primite n folosin 807 40 00 Dobnzi i alte costuri aferente mprumuturilor interne i
803 10 00 Active fixe corporale luate cu chirie externe garantate de stat
803 20 00 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 807 50 00 Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art.2 din Legea
803 30 00 Valori materiale primite n pstrare sau custodie privind finanele publice locale nr.273/2006, cu modificrile i
803 40 00 Debitori scoi din activ, urmrii n continuare completrile ulterioare
803 50 00 Sume solicitate la restituire 807 70 00 Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe
803 60 00 Chirii i alte datorii asimilate nerambursabile postaderare n curs de virare la buget
803 80 00 Ambalaje de restituit 807 80 00 Declaraia de cheltuieli transmis autoritilor de certificare
803 90 00 Alte valori n afara bilanului aferente proiectelor finanate din fonduri externe nerambursabile
804 00 00 Pagube produse din cauze de for major i fortuite postaderare i buget de stat
804 10 00 Publicaii primite gratuit n vederea schimbului internaional 807 90 00 Sume aflate n curs de certificare/declarare la Comisia
804 20 00 Abonamente la publicaii care se urmresc pn la primire European aferente Fondului European de pescuit
804 30 00 Imprimate de valoare cu decontare ulterioar 808 20 00 Datorii contingente
804 40 00 Documente respinse la viza de control financiar preventiv 89 BILAN
804 60 00 Ipoteci imobiliare 891 00 00 Bilan de deschidere
804 70 00 Valori materiale supuse sechestrului 892 00 00 Bilan de nchidere
804 80 00 Garanie bancar pentru oferta depus
804 90 00 Garanie bancar pentru bun execuie
805 00 00 Disponibil din garania constituit pentru bun execuie
805 10 00 Garanii constituite de concesionar
805 20 00 Garanii depuse pentru sume contestate
805 30 00 Garanii depuse pentru nlesniri acordate
805 40 00 nlesniri la plata creanelor bugetare
805 50 00 Cauiuni depuse pentru contestaie la executarea silit
805 60 00 Garanii legale constituite n cadrul procedurii de suspendare
a executrii silite prin decontare bancar
805 70 00 Garanie bancar pentru avansul acordat (ISPA)
805 80 00 Creane fiscale pentru care s-a declarat starea de
insolvabilitate a debitorului
805 90 00 Garanii acordate de autoritile administraiei publice locale
806 00 00 Credite bugetare aprobate
806 10 00 Credite deschise de repartizat
806 20 00 Credite deschise pentru cheltuieli proprii
806 30 00 Fonduri de primit de la bugetul de stat
806 40 00 Fonduri de primit de la Comunitatea European SAPARD -
806 50 00 Fonduri de primit de la Comunitatea European PHARE -
806 60 00 Angajamente bugetare
806 70 00 Angajamente legale
806 80 00 Angajamente legale - SAPARD -
806 90 00 Angajamente de plat
807 00 00 Garanii de returnare a avansului acordat
807 10 00 Credite de angajament aprobate
807 20 00 Credite de angajament angajate
807 30 00 mprumuturi interne i externe garantate de stat