Sunteți pe pagina 1din 5

UNIV.MED.FARM.

TÂRGU-MUREŞ
CLINICA NEUROLOGICĂ
Prof.dr.ION PASCU

SINDROAMELE MĂDUVEI SPINĂRII

1. Anatomofiziologie
- MS este componenta inferioară a SNC, care se găseşte în canalul rahidian,
în prelungirea bulbului
1.1. Configuraţia externă
- De la marginea sup.a atlasului până la marginea sup.a L2, apoi conul
medular şi filum terminale
- Aspect cilindric turtit anteroposterior
- 2 curbe
- cervicală: concavă posterior
- dorsală: concavă anterior
- 2 umflături
- cervicală (segmente C4-D1)
- lombară (segmente L1-S3)
- 31 perechi de rădăcini (ant.+post.)
- 8 cervicale
-12 dorsale
- 5 lombare
- 5 sacrate
- 1 coccigian
1.2. Dezvoltarea ontogenetică
- modifică direcţia şi lungimea rădăcinilor
- în fazele embrionare timpurii MS este la fel de lungă ca şi coloana
vertebrală
- dezvoltarea mai rapidă a coloanei vertebrale determină "ridicarea"
MS, rădăcinile continuând să iasă prin aceleaşi găuri de conjugare
- MS cervicală sup. (Segmentele C1-C3): de la atlas la vert. C3
- Umflătura cervicală (Segmentele C4-C8+D1): vert. C4-D1
- MS dorsală (Segmentele D2-D12): vert. D2-D10
- Umflătura lombară (Segmentele L1-L5+S1-S3): vert. D10-L1
- Filum terminale: un cordon fără structură medulară, înconjurat de
rădăcinile lombare şi sacrate (coada de cal): vert. L2 - coccis
1.3. Raporturile MS cu rahisul
- dimensiunile canalului rahidian: 14-22 mm
- dimensiunile MS
- diametrul transversal: 10-12 mm
- diametrul anteropost: 8 mm
- MS ocupă 2/3 din canalul rahidian
1.4. Raporturile MS cu rădăcinile
- legea lui Chipault permite determinarea emergenţei medulare a
rădăcinilor în raport cu apofizele spinoase ale coloanei vertebrale
- apofizele spinoase C3-C7 = răd.Cn+1
- apofizele spinoase D1-D6 = răd.Dn+2
- apofizele spinoase D7-D10 = răd.Dn+3
2
- apofiza D11 = răd.L1-L5
- apofizele spinoase D12-L1 = răd.S1-S5 şi răd.coccigiană
1.5. Raporturile MS cu meningele
- dura mater se întinde de la gaura occipitală la vert.S2
- arahnoida şi piamater realizează spaţiul subarahnoidian
- în spaţiul subarahnoidian între L2-S2 se găsesc numai rădăcini "coada
de cal"
1.6. Configuraţia internă
1.6.1. Structura
- substanţa cenuşie
- ocupă axul MS sub formă de "H" (fluture)
- cornul ant. (motor)
- celule motorii grupate în ncl.
- cornul post. (senzitiv)
- celule senzitive grupate în ncl.
- capul
- baza (ncl.coloanei Clarke, ncl.Bechterew)
- zona intermediară (între cornul ant.şi post.)
- celule preganglionare simpatice
- regiunea intermediolaterală
- canalul ependimar
- comisura cenuşie ant.şi post.
- în jur substanţa gelatinoasă
- substanţa albă
- cordoanele ant.} rău delimitate între ele
- cordoanele lat. } de către cornul ant.
- cordoanele post.- bine delimitate faţă de cordoanle lat.de
către cornul post.
- variaţii regionale
- fsc.motorii diminuă pe măsură ce coboară
- fsc.senzitive cresc pe măsură ce urcă
- coarnele ant.sunt mai voluminoase la nivelul umflăturilor
cervicale şi lombare
- în reg.cervicală inf.şi dorsală sup.există un corn lateral
1.6.2. Sistematizarea
- substanţa cenuşie
- suprapunerea de segmente (mielomere)
- fiecare mielomer inervează un metamer format din tegumente
(dermatom), muşchi (miotom), vase, viscere şi oase
- segmentele medulare sunt legate prin conexiuni
intersegmentare şi se află sub dependenţa centrilor
suprasegmentari
- zona somato-motorie
- capul cornului ant.: neuronul motor periferic
- zona somato-senzitivă
- capul cornului post.: deutoneuronul sensibilităţii superficiale (tactilă,
termică, dureroasă)
- baza cornului post. (coloana Clarke şi ncl.Bechterew):
deutoneuronul sensibilităţii proprioceptive inconştiente (muşchi,
tendoane, os, periost, articulaţii)
- zona viscero-motorie: baza coarnelor ant.şi cornul lateral
- zona viscero-senzitivă: partea post.a zonei intermediare
3
- substanţa albă
- fsc.ascendente
- exteroceptive: sensib.superficială
- protopatică (încrucişată)
- fsc.spinotalamic lateral - cordonul lat.
- fsc.spinotalamic ventral - cordonul ant.
- tactilă epicritică (neîncrucişată): fibre neîntrerupte în cordonul
post.
- proprioceptive: sensib.profundă
- conştientă (neîncrucişată)
- fsc.Goll (membrele inf.) } cordonul
- fsc.Burdach (membrele sup.) } post.
- inconştientă
- fsc.spinocerebelar dorsal (Flechsig) - direct } cordonul
- fsc.spinocerebelar ventral (Gowers) - încrucişat } lat.
- fsc.descendente
- fsc.corticospinal (piramidal)
- direct: cordonul ant.
- încrucişat: cordonul lat.
- fsc.subcortico-spinale (extrapiramidale)
- fibre diencefalospinale
- fsc.rubrospinal
- fsc.tectospinal
- fsc.vestibulospinal
- fsc.olivospinal
- fsc.reticulospinal (lat.şi ant.)
- fsc.de asociaţie (intersegmentale): realizează legături între diferitele
segmente medulare
1.7. Funcţii
- de conducere: fsc.cu transmisii diverse
- reflexe:
- rfl.miotatic (proprioceptiv)
ROT + tonusul muscular
- rfl.de flexie (exteroceptiv)
rfl.de apărare
rfl.cutanate
- centrii autonomi (vegetativi)
- ctr.ciliospinal Budge (C8-D2)
- ctr.cardioaccelerator (C1-C4)
- ctr.viscerelor mediastinale post. (D3-D4)
- ctr.viscerelor subdiafragmentice (D5-D10)
- ctr.viscerelor pelviene (D12-L2)
- ctr.micţiunii (S2-S4)
- ctr.erecţiei (S1-S3)
- ctr.ejaculaţiei (L1-L3)
- ctr.defecaţiei (S1-S2)
2. Simptomatologie
- 2 categorii de semne
- semne lezionale
- semne sublezionale
2.1. sdr.substanţei cenuşii
- sdr.cornului ant.
- sdr.cornului post.
4
- sdr.comisurei cenuşii
2.2. sdr.substanţei albe (cordonale)
- sdr.cordonului ant.-lat.
- sdr.cordonului post.
2.3. sdr.mixte
- sdr.de hemisecţiune medulară lat. (Brown-Sequard)
- de partea leziunii
- sdr.piramidal
- sdr.de cordon post.
- o bandă de anestezie la nivelul leziunii
- o bandă de hiperestezie cutanată
- de partea opusă
- sdr.de anestezie termoalgezică
- o bandă de hiperestezie cutanată
- sdr.de hemisecţiune medulară ant.
- sdr.de coarne ant.la nivelul leziunii
- sdr.piramidal paraparetic (tetraparetic) sublezional
- sdr.de hemisecţiune medulară post.
- sdr.de cordoane post.sublezional
- sdr.piramidal sublezional
- sdr.de secţiune medulară totală
- faza de şoc medular
- imediată şi exprimă siderarea (blocarea) segmentelor medulare
subiacente şi eliberarea lor de sub controlul segmentelor
supraiacente
- durează, în medie, 3 - 6 săpt.
- paralizie flască, masivă, globală şi omogenă cu abolirea tonusului
postural (paraplegie în leziunile dorsale şi tetraplegie în leziunile
cervicale)
- toate reflexele sunt abolite, iar reflexul cutanat plantar este indiferent
- anestezia globală şi egală pentru toate tipurile de sensibilitate are limita
sup.bine delimitată şi corespunde nivelului lezional (uneori cu o
bandă de hiperestezie supraiacentă)
- semne de afectare a NMP la nivelul leziunii
- tulb.vegetative
- incontinenţă sau retenţie de urină şi fecale
- tulburări vasomotorii (paloare, cianoză)
- creşterea căldurii locale
- anhidroză, chiar după pilocarpină
- abolirea reflexului pilomotor
- tulb.respiratorii sau cardiace paroxistice declanşate de diverşi stimuli
(distensia vezicii urinare)
- tulb.trofice
- amiotrofii
- edeme
- escare galopante
- faza de automatism medular
- se caracterizează prin revenirea unor activităţi reflexe ale
automatismului medular (în medie, după 3 - 6 săpt.)
- rfl.sunt imperfecte
- apatiţia semnului Babinski
- reflexul de retracţie (de triplă flexie Marie-Foix)
- ROT vii, difuze şi polichinetice
5
- contractura musculară, de cele mai multe ori în flexie
- micţiuni involuntare şi inconştiente, determinate de numeroase
excitaţii cutanate
- rfl.de extensie încrucişată
- rfl.de masă
- rfl.de mers
- rfl.de extensie ipsilaterală
2.4. topografie
- sdr.cervical sup. (deasupra C5): apare paralizia diafragmului şi a
muşchilor respiratori
- sdr.cervical inf. (sub C5): respiraţia este asigurată prin funcţia
diafragmului
- sdr.Claude Bernard - Horner ipsilateral (C8 - D2)
- ptoză palpebrală (îngustarea fantei palpebrale)
- enoftalmie
- mioză
- sdr.dorsal sup.(D2 - D5): se pierde controlul vasomotor
- sdr.dorsal inf. (D6 - D12): paralizii variate ale musculaturii abdominale
- sdr.lombar (L2 - L4): se aboleşte reflexul rotulian
2.5. sdr.sistematizate
- sdr.siringomielic
- sdr.scl.lat.ant.
- sdr.scl.combinată