Sunteți pe pagina 1din 7

UNIV.MED.FARM.

TÂRGU-MUREŞ
CLINICA NEUROLOGICĂ
Prof.dr.ION PASCU

SINDROAMELE SENZITIVE

1.Anatomofiziologie
- Sist.senzitiv se organizează pe 3 nivele:
- de recepţie (receptorii)
- de transmitere (căile sensibilităţii)
- de percepţie (cortexul senzitiv)
1.1.Receptorii
- structuri specializate ale dendritelor protoneuronului senzitiv
1.1.1. - Exteroceptorii (sensib.superficială)
- sensib.tactilă (Meissner, Merkel)
- sensib.termică (Ruffini: cald; Krause: rece)
- sensib.dureroasă (terminaţii libere: mielinice - durerea
localizată,
amielinice - durerea difuză)
1.1.2. - Proprioceptorii (sensib.profundă)
- fusurile musculare: întinderea pasivă a fibrelor muşchilor
- organele tendinoase Golgi: întinderea activă şi pasivă a
fibrelor
musculare
- corpusculii Pacini: în aponevroze, periost, seroase:
presiunea
profundă
1.1.3. - Interoceptorii (sist.nervos autonom)
- algoreceptori
- chemoreceptori
- presoreceptori
1.2. Căile sensibilităţii
1.2.1. - Primul neuron senzitiv (protoneuronul)
- pericarionul în: - gl.rahidieni
- gl.nv.cranieni
- dendritele în componenţa nv.periferici sau cranieni până
la
receptori
- axonii în: - răd.post. - MS
- răd.senz.nv.cranieni - Tr.cerebral
- până la cel de al 2-lea neuron senz.
- tipul fibrelor nervoase din rădăcinile senzitive
2

Tipul de Diame- Viteza de


fibră nervoasă Natura trul conducer Receptorii inervaţi
e
12-20m 70- - terminaţiile primare
a I 120m/s ale fusului muscular
- organele
tendinoase
A Mieli- 5-12m 30-70m/s - terminaţiile
b II secundare
ale fusului muscular
- tactoceptorii
g nice 3-6m 15-30m/s - presoceptorii
d 2-5m 12-30m/s - tactoceptorii
B simp. III - termoceptorii
pgl. <3m 3-5m/s - nociceptorii
C simp.
postgl IV Amielinic 0,5-2m 0,5-2m/s - nociceptorii
e

- somatotopia în răd.post.
- posterointern: fibre proprioceptive
- anteroextern: fibre exteroceptive
- fsc.Goll şi Burdach (cordonul post.al MS)
- sensib.proprioceptivă
- sensib.tactilă epicritică
- colaterale reflexomotorii (Kőlliker)
- somatotopie
- median (Goll): fibre lombosacrate
- lateral (Burdach): fibre cervicodorsale
1.2.2. Al doilea neuron senzitiv (deutoneuronul)
- sensib.superficială
- pericarionul: capul cornului post.din MS
- fibrele se încrucişează
- fsc.spinotalamice: cordonul anterolat.: la talamus
- ant.(ventral): sensib.tactilă protopatică
- post.(lateral) : sensib.termoalgezică
- medial: torace + membrele sup.
- lateral: abdomen + membrele inf.
- sensib.proprioceptivă
- conştientă
- pericarionul: ncl. Goll şi Burdach din bulb
- se încrucişează în bulb
- lemniscul medial Reil: la talamus
- inconştientă
3
- pericarionul: - baza coarnelor post.din MS (colana
Clarke,
ncl.Bechterew)
- ncl.Monakow din bulb
- fsc.spinocerebelar post.(direct, Flechisig)
- cordonul lat. al MS
- corpul restiform (pedunculul cerebelar inf.)
- fsc.spinocerebelar ant.(indirect, Gowers)
- se încrucişează în MS
- cordonul lat.al MS
- se reîncrucişează în porţiunea sup.a punţii
- pedunculul cerebelar sup.
1.2.3. Al treilea neuron
- ncl.ventrali post.ai talamusului
- somatotopie
- faţa: ncl.Flechisg (ncl.ventral posteromedial)
- trunchi + membre: ncl.ventral posterolateral
- fsc.talamocortical:- sensib.superficială
- sensib.proprioceptivă conştientă
- sensib.proprioceptivă inconştientă
(calea cerebelo-rubro-talamo-corticală)
1.3. Percepţia: cortexul senzitiv
- arii senzitive primare (3,2,1)
- arii senzitive de asociaţie (5,7)
- arii senzitive secundare
- arii senzitive suplimentare

2. Simptomatologia
2.1. Sdr.senzitive subiective
- parestezii (dizestezii)
- dureri (algii)
2.1.1. Nevralgia
- suferinţa fibrelor senzitive din nv.
- primare
- secundare
- caractere
- senzaţia de tăietură, înţepătură sau lovitură de cuţit:
afectarea
fibrelor structurilor superficiale
- senzaţia de torsiune, strivire sau smulgere: afectarea
fibrelor
structurilor profunde
- corespunde teritoriilor nv.afectaţi
- sub formă de crize (paroxisme)
- dispariţia durere între crize sau menţinerea
interparoxistică a
unor dureri surde
- pot apare spontan
4
- pot fi declanşate de factori diverşi sau comprimarea
trunchiurilor nv.în punctele lor cele mai superficiale
(punctele Valleix)
2.1.2. Radiculalgia
- suferinţa fibrelor senzitive din rădăcinile post..sau
gl.spinale
1. - afectarea rădăcinilor în porţiunea intrameningeană
- corespunde teritoriilor rădăcinilor afectate
- paroxisme algice intermitente, de cele mai multe ori pe
fond
dureros, de-a lungul rădăcinii post.afectate
- accentuarea durerii prin eforturi fizice, tuse, strănut sau
prin
manevra Queckenstedt-Strookey
- diminuarea frecventă a ROT corespunzătoare rădăcinilor
afectate
- modificări ale LCR
disociaţie: - citoalbumină (procese inflamatorii)
- albuminocitologică (procese compresive)
- caracter lancinant, fulgerant al durerilor tabetice
- somatice (membrele inf.)
- viscerale (gastrice, laringiene etc.)
2. - afectarea rădăcinii în porţiunea funiculară (gaura de
conjugare)
- crize dureroase paroxistice cu localizare de-a lungul
rădăcinii
post. afectate
- accentuarea durerilor la mobilizarea coloanei vertebrale,
la
compresiunea apofizelor spinoase sau a maselor
musculare
paravertebrale
- prezenţa contracturii musculaturii paravertebrale -
atitudini
antalgice
- accentuarea durerilor: - manevre de creştere a presiunii
LCR
- manevre de elongare a rădăcinilor
- presiunea pct.Valleix
- absenţa modificărilor LCR
- prezenţa modificărilor radiologice ale coloanei vertebrale
2.1.3. Simpatalgia
- suferinţa fibrelor amielinice algoconductoare
- durere surdă, senzaţie de arsură
- localizare difuză
- permanentă
- importante modificări vegetative
1. Cauzalgia
5
- forma cea mai frecventă şi mai tipică a simpatalgiilor
- mai ales ales după leziuni traumatice ale nv. periferici
- caracter hiperpatic: stimuli luminoşi, acustici sau termici
produc o exacerbare a durerii
2. Sdr.posttraumatic extensoprogresiv (sdr.fiziopatic)
- după traumatisme minore ale mâinii
- tulb.motorii
- tulb.vegetative
- caracter progresiv cu depăşirea nivelului lezat
3. Sdr.algodistrofic reflex al membrului sup. (sdr.umăr-mână)
- dureri în membrul sup.
- tulb.vegetative
- tulb.trofice
2.1.4. Durerea viscerală şi proiectată
- interesarea fibrelor nervoase algoconductoare ale
viscerelor
1. Durerea viscerală
- algii cu caracter profund
- topografie difuză
- se suprapun, în parte, pe teritoriul somatic al organului
afectat
2. Durerea proiectată (referită)
- dureri resimţite de bolnav într-un teritoriu cutanat a cărui
topografie este îndepărtată de viscerul afectat
- durerea referită apare ca urmare a fenomenului de
convergenţă
şi sumaţie a impulsurilor nervoase în celulele din
coarnele
post. ale MS
2.1.5. Durerea talamică
- spontan de partea opusă leziunii
- cuprinde 1/2 corpului
- predomină la un membru
- faţa este atinsă excepţional
- senzaţia de constricţie, zdrobire, smulgere etc.
- caracter continuu cu exacerbări paroxistice
- provocată sau exacerbată de:
- stimuli ealogeni diverşi (atingeri uşoare, variaţii mici
de
temperatură)
- stimuli senzoriali (zgomote, mirosuri, lumină)
- caracter hiperpatic
- puternică încărcătură afectivă (anxietate)
2.1.6. Dureri prin leziuni în diferite zone ale nevraxului
1. - Durerea de corn posterior
- caracter radicular
2. - Durerea de cordoane posterioare
- caracter fulgurant
6
- omolaterale
- sub nivelul leziunii
3. - Durerea de fsc.spinotalamic
- caracter difuz hiperpatic şi continuu
- senzaţii de arsură
- etero- şi omolateral
- afectarea parţială sau totală a teritoriului cutanat
corespunzător întinderii leziunii (suspendată)
4. - Durerea de tr.cerebral
- caracter continu, hiperpatic cu crize violente
intermitente
- topografie alternă în leziuni bulbare
- faţa - ipsilat.; hemicorpul - contralat.
- topografie contralaterală inclusiv faţa, în leziuni
deasupra
ncl.trigemenului
5. - Durerea corticală (parietală)
- rară
- caracter paroxistic, hiperpatic
- hemicorpul contralateral
- uneori topografie radiculară
2.2. Sdr.senzitive obiective
2.2.1. Sdr.nv.periferici
- respectă teritoriul de inervaţie cutanată (tronculară)
- în polineuropatii: bilaterale, simetrice şi cu accentuare
distală
- de obicei caracter global: superficială şi profundă
- alteori cu predominenţă superficială (termoalgezică) sau
profundă
2.2.2. Sdr.plexular
- localizare corespunzătoare teritoriilor ramurilor plexulare
lezate
2.2.3. Sdr.radicular
- distribuţie radiculară bine delimitată
- de cele mai multe ori globală
- excepţie tabesul: interesare exclusivă a sensib.profunde
şi tactile
epicritice (disociaţie tabetică)
- ROT pot fi diminuate sau abolite dacă componenta
aferentă a
rfl.respectiv trece prin rădăcina afectată
- topografic
- "pure": porţiunea intrameningeană
- "ganglionare": gl.spinal
- "funiculare": porţiunea din gaura de conjugare
2.2.4. Sdr.cornului post.al MS şi al substanţei cenuşii centrale
- topografie radiculară a tulb.de sensib. - caracter
"suspendat"
7
- tulb.de sensib.ipsilaterale în cazul leziunilor unilaterale
- tulb.de sensib.bilaterale în cazul leziunilor ambelor
coarne
post.sau a subst.cenuşii centromedulare
- tulb.de sensib.de tip "disociaţie siringomielică"
2.2.5. Sdr.fsc.spinotalamic
- limita sup.a tulb.de sensib.corespunde segmentului
medular
lezat
- topografie difuză sublezională
- tulb.de sensib.sunt contralaterale
- tulb.de sensib.de tip "disociaţie siringomielică"
2.2.6. Sdr.cordonului post.
- tulb.de sensib.sunt ipsilaterale
- tulb.de sensib.sunt subiacente leziunilor
- tulb.de sensib.de tip "disociaţie tabetică"
- elemente de ataxie medulară
2.2.7. Sdr.de hemisecţiune medulară} sdr.
2.2.8. Sdr.de secţiune medulară totală} medulare
2.2.9. Sdr.senzitive de tr.cerebr.
- afectarea fsc.spinotalamic induce tulb.de sensib.de tip
"disociaţie siringomielică"
- afectarea lemnisculului medial induce tulb.de sensib.de
tip
"disociaţie tabetică"
- afectarea ncl.trigemenului determină tulb.de sensib.la
faţă
ipsilaterale
- afectarea fsc.trigeminotalamic determină tulb.de
sensib.la faţă
contralaterale
2.2.9.1. Sdr.senzitive bulbare } sdr.
2.2.9.2. Sdr.senzitive pontine } de
2.2.9.3. Sdr.senzitive mezencefalice } tr.cerebral
2.2.10. Sdr.talamic
- dureri tipice contralaterale
- hemihipoestezie contralaterală, inclusiv faţa
- tulb.de sensib.de tip "disociaţie tabetică"
2.2.11. Sdr.corticale
- tulb.de sensib.de tip "disociaţie tabetică"
- alterarea accentuată a sensibilităţii superficiale
discriminatorii
- hemihipoestezie contralaterală
- alte semne corticale