Sunteți pe pagina 1din 1

Comanda 1018/14.04.

2016

Auto: DB15BEN

Servicii Transport Februarie 2016

Pret :1000 euro

Aceasta valoare se va deduce din centralizatorul aferent perioadei 01-29 Februarie.

Semnatura, Caraus,
Stampila,