Sunteți pe pagina 1din 1

S.C S.R.L.

Nr/

PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN UZ A MATERIALELOR DE


NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSIN
Intocmit azi, //

Comisia, alcatuita din .., .,


, am procedat la scoaterea din uz a materialelor
de natura obiectelor de inventar conform anexei care face parte din prezentul
proces verbal.

Comisia,
..
..
..