Sunteți pe pagina 1din 60

.

ro
se
Situaia asociaiilor i fundaiilor de utilitate public

Actul normativ de
ur ne acordare a statutului
de utilitate public
CIF Sediu
Municipiu /
Ora
Jude Domeniu de activitate Obiect de
es
Municipiul
Dezvoltarea comunitilor teritor
Alba Iulia, str.
Asocia iaFilantropia vieii n comunitile teritoriale pr
H.G. nr. 452 /2016 14188746 Mihai Viteazu, Alba Iulia Alba Social/Caritabil
Ortodox AlbaIulia culturale, educaionale, economi
nr. 16, jud. cretin.
rip

Alba

Municipiul
Gala i,str. Scopul este reprezentat de prom
Funda iaInim de Furnali tilor, Romnia i rezolvarea unor prob
sti

H.G. nr. 451 /2016 9076002 Gala i Gala i Social/Caritabil


copil nr. 2, bl. E1, copiii infectai HIV, copiii institui
ap.28,jude ul deficiene.
Gala i
Asociatia Romana pentru Securi
ARSSM este o organizatie profe
drept privat care reuneste specia
municipiul sanatatii in munca in scopul schi
Asocia iaRomn Bucureti,Str. practici.
pentruSecuritatei HG 108/2015 18776854 Echinoc iului Bucure ti,S5 Bucure ti Social/Caritabil
S n tatenMunc nr. 57, sectorul Din 2005 de cand a fost infiintata
teritoriu si prin cele ce a realizat
.ro
se
municipiul
Asociatia Nationala a Scafandrilo
Constan a,str.
fost infiintata in 1999, prin asocie
Soveja Parc, persoane, toti scafandri avand c
Asocia ia"Na ional a ParcT b c rie, activitate scafandreria si mediul
Scafandrilor zona Shell - Din anul 2001, in urma licitatiei
RO13904
Profesionitii HG 972/2014 ParcT b c rie, Constan a Constan a Profesional Constanta pentru serviciul salva
ur
Salvamarilor din
Romnia"
880
zonacoalade
Scafandrii
Salvamari,
jude ul
Scafandrilor Profesionisti din Ro
salvamar din statiunea Mamaia.
Ulterior, denumirea s-a transform
Scafandrilor Profesionisti si Salv
(A.N.S.P.S.R.).
Constan a
es
Asociaia Bibliotecarilor din Rom
profesional i tiin ific a bibliot
Romnia.sociaia Bibliotecarilor
municipiul obiective principale:
Bucureti,str.
rip

Asocia iaNa ional a a. promovarea intereselor profe


Dr. Nicolae D. bibliotecarilor i bibliotecilor din R
Bibliotecarilori
HG 942/2014 7137332 Staicovici nr. Bucure ti,S5 Bucure ti Profesional b. dezvoltarea legturilor profes
Bibliotecilor Publice din
15, et. 2, bibliotecile din Romnia;
Romnia c. studierea principalelor proble
camera 2,
organizatoric privind bibliotecile
sectorul 5
d. reprezentarea bibliotecilor rom
tiinifice cu institu ii na ionale i
sti

strintate.

municipiul
Bucureti,str.
Asocia iaNa ional Soldat Petre M.
Cultul Eroilor "Regina HG 698/2014 4505235 Tina nr. 3, bl. Bucure ti,S3 Bucure ti Cultur
Maria" L.34, sc. A, et.
.ro
se
municipiul
Funda ia"Mareal
HG 670/2013 18041038 Buz u,Str. Buz u Buz u Militar
Alexandru Averescu"
Unirii nr. 140

ur Asocia ia "Uniunea Asocia iilor d


drept obiective: -schimbarea me
apartamente (proprietari sau chir
proprietari sau nu,pentru a n ele
for conductor adunarea genera
respective;pentru a n elege resp
es
necesitatea implicrii fiecruia n
municipiul din care face parte; -intensificare
Asocia ia"Uniunea Constan a,str. organizatoric astfel nct rela ia
Asocia iilorde HG 822/2013 5639715 Jupiter nr. 11, Constan a Constan a Civic executiv - comisie de cenzori - p
ProprietariConstan a" jude ul imobil s se materializeze i s f
preveni i rezolva corect multitud
rip

Constan a
subiective cu care se confrunt a
- realizarea condi iilor tehnice p
discrepan elor dintre consumurile
furnizori - sprijinirea ac iunii de c
- realizarea msurilor,respectiv
prevenirea i stingerea incendiilo
i apartamentelor,de asigurare
sti

Obiectivele Funda iei Teatrale "N


teatrului, a teatrului de ppui, c
institu ie;
- constituirea unei baze de expe
modalit ilor de expresie,
a materialelor i tehnicilor de luc
teatrului de ppui, muzicii voca
profesioniti sau amatori, studen
municipiul talente din coli sau pe oricine a
Bac u,str. gen de art;
.ro
Municipiul
Bucureti,Str.

se
Asociaie specializat pe educa
Asocia ia"Siguran a Secuilor nr. 3,
H.G. nr. 1078/2012 16809408 Bucure ti,S1 Bucure ti Civic respectiv prim ajutor care i-a pr
Auto" bl. B27, sc. 3, numrul accidentelor rutiere din
ap. 41, sectorul
4

ur
Asocia iaO ans
pentruviitor
H.G. nr. 1064/2012
Municipiul
Bucureti,str.
24184350 Prof. dr. Anibal Bucure ti,S5
Teohari nr. 22,
Bucure ti Civic
Promovarea i afirmarea princip
facilitarea dialogului dintre cet e
stimularea schimbului de informa
i culturale.
sectorul 5
es

Bucureti,str.
rip

Solu ionarea unor cazuri medico


Asocia iadeCaritatedin Constantin Asocia iei i familiilor acestora. A
Armata Romniei - H.G. nr. 287/2012 23988586 Mille nr. 1, et. Bucure tiS1 Bucure ti Militar deosebit, de problematica rni ilo
CAMARAZII 4, camera 72, deceda i n teatrele de opera ii, p
sectorul 1 interne.
sti

Asocia iaMemorialul Timioara,str.


Infiintat cu scopul de a cinsti i
Revolu iei16-22 Emanoil
HG nr. 1039/2011 10098357 Timi oara Timi Militar Martiri i pentru aflarea adevru
Decembrie 1989 Ungureanu nr. Decembrie 1989
Timioara 8,jude ulTimi

municipiul
.ro
cu sediul n
oraulN dlac,

se
"Uniunea Democratica a
HOTARARE nr. 1.124/ Str.
Slovacilor si Cehilor din 3218132 N dlac Arad Minorit ina ionale -------
2008 Independen ei
Romania"
nr.36,jude ul
Arad
Craiova, Str. -ALAR- persoana juridica roman
ur
Asocia ia"Liga
Albanezilor din
Romania"
HOT RREnr.1.125/
2008
12351536
Nicolae
Balcescu nr 33,
jud. Dolj
Craiova Dolj Minorit ina ionale
lucrativ, infiintata in vederea rep
ocrotirii intereselor etniei albanez
preocupa prin actiunile sale de p
acestei comunitati

municipiul
es
Suceava, str. Sprijin aprarea i reprezentare
Uniunii Polonezilor din HOTARARE nr. 1.126/
11441371 IonVod Suceava Suceava Minorit ina ionale prin pstrarea i cultivarea tradi
Romania 2008 men inerea legturilor cu Polonia
Viteazul nr. 5,
jude ulSuceava
rip

municipiul
Bucureti,str. -Asociatia are ca scop sprijinirea
Asocia iaYachtClub
H.G.nr. 1062/2008 12332003 Constantin Bucure ti,S6 Bucure ti Sport precum si stimularea activitatii
Regal Romn
Noica nr. 138, de prevenire si combatere a po
sectorul 6
sti

municipiul
Bucureti,str. -Asociatia Nevazatorilor din Rom
nevazatorilor la nivelul ntregii ta
Asocia iaNev z torilor Vatra
H.G.nr. 1033/2008 4314871 Bucure ti,S2 Bucure ti Civic organizatie nationala reprezenta
din Romnia Luminoas nr. autoritatile publice romne, ct s
108 bis,
.ro
- respectarea, promovarea i ap

se
- reducerea numarului de copii i
numrului de copii institu ionaliz

incurajarea alternativelor de tip


alternativelor de tip familial, prin
- reintegrarea copilului n famili

ur unde este posibil;


- plasament la asistent materna
- identificarea celor mai potrivit
s adopte copii sau s ia minori

municipiul - integrarea sociala a tinerilorbu


es
Braov,Str. care prsesc sistemul de protec
ani;
Toamnei nr. 16,
Asocia ia"Catharsis" H.G.nr. 626/2008 9176176 Bra ov Bra ov Social/Caritabil
bl. 2D, sc. A, - imbunatatirea standardelor de
ap.1,jude ul dificultatebullet mbunt irea sta
Braov cu nevoi speciale i ale familiilor
rip

- ameliorarea suferintelor copiilo


copiilor i tinerilor bolnavi incura
unde este posibil;

formarea gandirii pozitivebullet


sentimentelor de solidaritate um
sti

- formarea si dezvoltarea unei r


i dezvoltarea unei re ele de volu
- initierea si dezvoltarea unor pa
dezvoltarea unor parteneriate int
sustenabilitatea programelor i im
-F.D.G.Bv. are ca scop promova
etnie german din jud. Braov, d
municipiul de prevederile legale n vigoare
Asocia ia"Forumul
Sibiu, str. Gen. minorit ilor na ionale, o activitat
Democrat al Germanilor H.G.nr. 599/2008 15940854 Sibiu Sibiu Social/Caritabil
Magheru nr. 1- cultural, social-caritabil, instru
din Romnia" dezvoltrii economice, ce va ave
3,jude ulSibiu
dezvoltarea identit ii etnico-ling
.ro
municipiul Cluj-

se
- Are rol noferirea de serviciile s
Funda ia Napoca, Str.
H.G.nr. 285/2008 10411135 Cluj-Napoca Cluj Social/Caritabil psihologica, consiliere juridica si
"COMMUNITAS" Republicii nr. cu experienta de violenta domes
60,jude ulCluj

ur
es
comuna
Vulcana-B i,
- Misiunea asocia iei este de are
Asocia iaComunelordin jude ul Com. Vulcana
H.G.nr. 156/2008 10747683 Dmbovi a Civic comunele din Romnia promov
Romnia Dmbovi a,str. B i
rip

prevzute n Carta european a


Vlad epenr.
18
sti

Funda ia
municipiul -Misiunea Fundatiei Renasterea
"RENATEREA
Bucureti,str. privind importan a adoptarii unui
PENTRUEDUCA IE, H.G.nr. 124/2008 22015630 Bucure ti,S1 Bucure ti Social/Caritabil
Jean Monnet nr. promovare a educatiei pentru sa
S N TATEI responsabilit ii civice in Roman
69, sectorul 1
CULTUR "
.ro
se
municipiul -Asocia ia are ca scop principal a
Bucureti, i sociale ale inginerilor, realiza
Asocia iaGeneral a RO
H.G.nr. 970/2007 Calea Victoriei Bucure ti,S1 Bucure ti Profesional acestora, n
Inginerilor din Romnia 3162244 vederea ntririi autorit ii, pres
nr. 118,

ur sectorul 1 inginer.
es
rip

- Palatul
Asocia iaNa ional a Cercului - Reprezint i apr drepturile
Cadrelor Militare n Militar rezerv i n retragere, ale famili
M.Ap.N., cu celelalte autorit i i
Rezerv inRetragere 15825/A/ Na ionalStr,
H.G.nr. 869/2007 Bucure ti,S1 Bucure ti Militar locale, precum i cu organiza ii s
din Ministerul 2008 Constantin spiritul devizei asumate, realizea
Administra ieii Mille nr.1 cultivrii patriotismului, nfptuiri
Internelor Sector 1
sti

domeniile militar i de protec ie s


Bucureti.
.ro
se
ur
Asociatia Criminalistilor
din Romania
HG 1240/2005 14523220
Str. Icoanei nr.
110, Ap 11,
sector 2,
Bucure ti,S2 Bucure ti Profesional
-Asocia ia are ca scop promovar
magistra ilor , poli itilor, avoca i
opinii, metode,procedee specific
care s contribuie la perfec iona
Bucuresti
es
s previn i s combat eficien
rip

Municipiul
Bucuresti, bd.
Gheorghe -URTP are ca scop dezvoltarea
sti

"Uniunea Romana de public local i regional din Rom


HG 1139/2005 4532337 Magheru nr. 6- Bucure ti,S1 Bucure ti Social/Caritabil
Transport Public" economic i tehnic, realizat att
8, etajul 6, operatorii priva i.
camerele 15-16,
sectorul 1
Municipiul -APC-Romania urmareste imbun
Bucuresti, bd. economic si de mediu in care tra
Asociatia pentru impunerea standardelor de calita
I.C. Bratianu
Protectia Consumatorilor HG 1106/2005 15535584 Bucure ti,S3 Bucure ti Social/Caritabil protectiei consumatorului. De as
nr. 34, et. 4,
din Romania national si international, folosind
camerele 23-24, pentru promovarea intereselor c
sectorul 3, romanesti.
.ro
se
Orasul Otelu -Scopul funda iei este de a oferi
material i spiritual persoanelor d
Rosu, Str.
Fundatia "Humanitas RO Cara - special copiilor sau familiilor cu c
HG 2093/2004 Republicii nr. Ora Otelu Social/Caritabil
ur
Pro Deo" 4607103
66-68, judetul
Caras-Severin,
Severin prevenirii abandonului i a institu
integrarea social a tinerilor prov
copiiilor strzi prin oferirea unui
es
- Fundaia ,,Familia" Galai a fos
Sentinei Civile nr. 16 din 18 aug
Municipiul Galai. Misiunea fundaiei este p
economic a persoanelor aflate
rip

Galati, str.
Fundatia "Familia" HG 2076/2004 9748910 Gala i Gala i Social/Caritabil Obiectivele generale ale acestei
Barbosi nr. 6, de srcie, diminuarea abandon
judetul Galati, instituionalizrii copilului, reduce
diminuarea delincvenei juvenile
evitarea abandonului copilului de
Municipiul
-Salvati Copiii actioneaza pentru
Bucuresti,
sti

Organizatia "Salvati si pentru modificarea politicilor s


HG 2262/2004 3151288 Intrarea Stefan Bucure ti,S1 Bucure ti Social/Caritabil
Copiii" prin organizarea campaniilor de
Furtuna nr. 3, sprijina copiii aflati in dificultate.
sectorul 1,
- ANCCSR dorete: recuperarea
tradi iilor cultural-artistice prin de
Asocia iaNa ional a - Municipiul tinerei genera ii, a crea iei de va
cadrului institu ional i a mijloace
CaselordeCultur ale Bucuresti, Str.
HG 1646/2004 7455832 Bucure ti,S1 Bucure ti Cultur dezvoltarea unei comunit i cultu
Sindicatelor din Ministerului nr. valorificarea deplin a tezaurulu
Romnia 1-3, sectorul 1, egalitii anselor de acces i pa
desfurate n cadrul instituiei n
.ro
se
ur
es
- Municipiul
Bucuresti,
Asociatia "Grupul
HG 1551/2004 5392851 Calea Victoriei Bucure ti,S1 Bucure ti Civic
pentru Dialog Social"
nr. 120,
sectorul 1,
rip

GDS , prin asocia ia sa si-a prop


sti

valorile democratiei, libertatile si


urmareste sa fie o instanta de re
fundamentale ale societatii roma
pentru atingerea acestui scop es
toate instrumentele civilzatiei mo

- Municipiul - Asocia iapromoveaza metodele


Asociatia Nationala a Bucuresti, mijloace specifice.
Printre principalele activitatider
Evaluatorilor din HG 1447/2004 29508210 Calea Plevnei Bucure tiS1 Bucure ti Profesional
organizarea de cursuri de formar
Romania - ANEVAR, nr. 46-48,
.ro
- Municipiul
Fundatia Nationala Bucuresti, bd.

se
Funda ia promoveaz activit ile
pentru Civilizatie Rurala H.G. 1044/2004 10716610 Magheru nr. Bucure ti,S1 Bucure ti Cultur
valorizarea orientrilor sale prag
"Niste rani" 24, sc. B, ap.
46, sectorul 1
-Scopurile asociatie sunt:
descoperirea tradi iilor i obice
ur
Fundatia "Episcopul
Grigorie Leu"
HG 1004/2004 7227176
- Municipiul
Bucuresti, bd.
Dacia nr. 126,
Bucure ti,S2 Bucure ti Cultur
n via a social i economic
promovarea dialogului intercu
identificarea mestesugurilor s
cale a se pierde si promovarea a
creterea vizibilit ii satului tra
sectorul 2,
plan international;
es
stabilirea de contacte na iona
de artizani si artisti populari;
- Organiza ia Caritas a Diecezei
sprijinirea persoanelor aflate n n
deosebire de na ionalitate, religie
politice, avnd n vedere princip
rip

- Municipiul Misiunea Organiza iei deriv din


Satu Mare, Catolice bazndu-se pe doctrina
Asociatia "Organizatia scopului elaborm i implement
HG 795/2004 4960929 Piata Libertatii Satu Mare Satu Mare Social/Caritabil
Caritas Satu Mare" servicii i programe sociale eficie
nr. 20, judetul model, ne bazm pe angajai i v
Satu Mare, valorile Caritas, caracterizai de
profesionalism, responsabilitate,
sti

dovad de un comportament dem


parteneriate cu actori relevani p
internaional.

- Municipiul
Bucuresti, str. - F.N.S.A. se constituie ca factor
Fundatia Nationala
HG 663/2004 11059941 Dem. I. Bucure ti,S1 Bucure ti Cultur sprijinind procesul de integrare c
pentru Stiinta si Arta de soluii practice n domeniulti
Dobrescu nr.
11, sectorul 1
.ro
se
ur
- Municipiul
- Scopul Asocia iei "George C. M
es
Bucuresti,
Turturelelor 11 contribui la evolu ia societ ii rom
Asociatia "George C. democratic modern, prin sus i
HG 14/2004 13349038 A, corp Bucure ti,S6 Bucure ti Diploma ie
MarshallRomania i valorilor na ionale, prin sprijini
Business, sector noastre n structurile politice, eco
3, et. 6, 030881 europene i euro-atlantice.
Bucarest
rip
sti

- Municipiul
- F.P.E.R. sus ine promovarea c
Fundatia Project on Bucuresti,
patrimoniul i modul de via din
Ethnic Relations - Filiala HG 1565/2003 7936828 Calea Victoriei Bucure ti,S1 Bucure ti Cultur
dialogului intercultural ca factor e
Romania nr. 118, et. 6, viitoare a societ ii multiculturale
sectorul 1,
.ro
Asocia iadeDrept Municipiul
Interna ionaliRela ii Bucuresti, sos.

se
HG 664/2002 15626445 Bucure ti,S1 Bucure ti Drept --------
Interna ionale Kiseleff nr. 4,
(A.D.I.R.I.) sector 1

ur Bucureti, - n cadrul Fundaiei sunt analiza


Fundatia Europeana oseaua implicarea i lurile sale de pozi
es
HG 602/2002 14702579 Bucure ti,S1 Bucure ti Diploma ie
"Titulescu Kiseleff, Nr 47, exerci iul i sinteza acestor dezb
Sector 1 instrument pentru deciden ii polit
rip

Bucureti,Str. Patronatul A.N.A.T. din Romania


Asociatia Nationala a Horia are drept scop reprezentarea si a
Macelariu nr. Bucure ti,S1 Bucure ti
sti

Agentiilor de Turism din HG 1195/2001 7221394 Profesional ale membrilor sai, pe plan intern
Romania 59 et. 4 ap. exercitarii profesiei in turism, spo
401, sector 1, nivelului calitativ al activitatii turi

Galati, Str. Scopul general al AAOPFR este


Asocia iaArmatorilori Albatrosului, comunitate nationala a transport
Operatorilor Portuari- HG 356/2001 4747603 Nr. 2, Bloc N1, Gala i Gala i Profesional portuari fluviali, care sa reprezin
Fluviali din Romnia Sc. 1, Ap. 02, profesionist interesele acestui se
800029 national cit si international.
.ro
se
Raport de activitate pe Raport de activitate
ur
Rapoarte disponibile pe paginile web ale organizaiilor 2014
(informaii MJ)
2015
(informaii MJ)
Extras al situatiei
financiare 2015
(MOf)
Raport de activitate
2015
(MOf)
Raport de
2014 (

2008: http://filantropiaortodoxa.ro/filantropia/wp-
es
content/uploads/2011/07/Raport-anul-2008.pdf
2000: http://filantropiaortodoxa.ro/filantropia/wp-
content/uploads/2011/07/Raport-anul-2000.pdf
2005: http://filantropiaortodoxa.ro/filantropia/wp-
content/uploads/2011/07/Raport-anul-2005.pdf
rip

2006: http://filantropiaortodoxa.ro/filantropia/wp-
content/uploads/2011/07/Raport-anul-2006.pdf
2007: http://filantropiaortodoxa.ro/filantropia/wp-
content/uploads/2011/07/Raport-anul-2007.pdf
sti

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil.

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X
.ro
se
Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X X X X X
ur
es
rip

Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X X X X 6462/11.


sti

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1668/30.
a nr. 1271/29.03.2016 a nr. 1271/29.03.2016
.ro
se
Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X X X X 1759/02.

ur
es
Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X X X X X
rip
sti
.ro
se
Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- X
a nr. 942/07.03.2016 a nr. 942/07.03.2016

ur
Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X X
Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV-
a nr. 1271/29.03.2016 a nr. 1271/29.03.2016
3479/17.
es
rip

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 2090/23.
a nr. 1523/18.04.2016 a nr. 1523/18.04.2016
sti

Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X X X X X
.ro
se
Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1582/25.
a nr. 1108/17.03.2016 a nr. 1108/17.03.2016

ur
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil.
Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV-
a nr. 1317/31.03.2016 a nr. 1317/31.03.2016
1720/01.
es
Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1720/01.
a nr. 1315/31.03.2016 a nr. 1315/31.03.2016
rip

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X 6956/21.


sti

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1721/01.
a nr. 1333/01.04.2016 a nr. 1333/01.04.2016
.ro
se
ur
es
Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 3508/20.
a nr. 2541/11.07.2016 a nr. 2541/11.07.2016
rip
sti

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1721/01.
a nr. 1318/31.03.2016 a nr. 1318/31.03.2016
.ro
Rapoarte din perioda 2005-2008:

se
Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
http://communitas.ro/main/cikkek/beszamolok
Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1581/25.
Rapoarte din perioada 2005-2015: a nr. 1333/01.04.2016 a nr. 1333/01.04.2016
http://communitas.ro/main/cikkek/beszamolok

ur
es
Rapoarte din perioada 2003-2008: http://acor.ro/rapoarte-
de-activitate Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 841/16.0
rip

Rapoarte anuale din perioada 2003-2014: a nr. 680/16.02.2016 a nr. 680/16.02.2016


http://acor.ro/rapoarte-de-activitate
sti

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- X
a nr. 1522/18.04.2016 a nr. 1522/18.04.2016
.ro
se
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X X

ur
es
rip

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1779/03.
a nr. 1494/14.04.2016 a nr. 1494/14.04.2016
sti
.ro
se
ur Raport activitate n anul 2014:
http://www.asociatiacriminalistilor.ro/?page_id=302 ,
Raport activitate 2015 :

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1154/04.
a nr. 830/26.02.2016 a nr. 830/26.02.2016
http://www.asociatiacriminalistilor.ro/?page_id=307 ,
es
rip

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


sti

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 2525/22.


a nr. 1806/11.05.2016 a nr. 1806/11.05.2016

Rapoarteanualedinanul2004pn n2013:
http://www.apc-romania.ro/ro/pg-rapoarte- X X X X 1759/02.
anuale/MTUtMC0w.html
.ro
se
- X X X X 2389/13.
ur
es

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


rip

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- X


a nr. 1908/18.05.2016 a nr. 1908/18.05.2016

Rapoarteanualedinanul1992pn n2004:
http://www.salvaticopiii.ro/?id2=00060005
sti

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1692/31.
Rapoarteanualedinanul2004pn n2015: a nr. 1333/01.04.2016 a nr. 1333/01.04.2016
http://www.salvaticopiii.ro/?id2=00060005

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X X
.ro
se
ur
es
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X X
rip
sti

Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X X X X X
.ro
se
Nuexist rapoartedeactivitatedisponibile. X X X X X

ur
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X
es
rip

Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al


Rapoarteanualedinanul2006pn n2014:
Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 2245/04.
http://www.caritas-satumare.ro/raport-anual/ a nr. 1746/05.05.2016 a nr. 1746/05.05.2016
sti

Rapoarteanualedinanul2008pn n2013:
http://www.fnsa.ro/static/menu- X X X X X
despre_fnsa/rapoarte_de_activitate.html
.ro
se
ur
es
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X X
rip
sti

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X X
.ro
se
Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X X

urRapoarte de activitate n perioada 2002-2006:


http://www.titulescu.eu/2006/11/raportul-de-activitate-al-
fundatiei-europene-titulescu-pe-perioada-2002-2006/
Rapoarte de activitate n perioada 2006-2011:
Monitorul Oficial al Monitorul Oficial al
http://www.titulescu.eu/2013/08/raportul-de-activitate-al-
es
Romniei, Partea a IV- Romniei, Partea a IV- 1639/27.
fundatiei-europene-titulescu-pe-perioada-2006-2011/ a nr. 1358/04.04.2016 a nr. 1358/04.04.2016
Rapoarte de activitate n perioada 2011-2015:
http://www.titulescu.eu/2015/09/raportul-de-activitate-al-
fundatiei-europene-titulescu-pentru-perioada-1-decembrie-
2011-15-septembrie-2015/
rip

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil.
sti

X X X X X

Nuexist niciunraportdeactivitatedisponibil. X X X X X
.ro
se
Situaia aso iaiilor i fu daiilor de utilitate pu li

ur Denumire
Actul normativ de
acordare a statutului
de utilitate pu li
CIF
Raport de
activitate
2015
Situaie
fi a iar
2015
(extras)
Raport de
activitate
2014
Sit
fi a
2
(ex
es
Aso iaia Fila t opia O todo Al a Iulia H.G. nr. 452 /2016 14188746

Fu daia I i de opil H.G. nr. 451 /2016 9076002


rip

Aso ia ia Ro pe t u e u itate i tate Mu HG 108/2015 18776854 X X

Asociatia Romana de Franciza HG 632/2015 RO 18645069 X X


sti

Fu da ia "G upul de I i iati E ologi i Dez olta e Du a il" HG 108/2015 RO 18195070 X X

Aso ia ia Foio ul de Fo = Volu ta iat i Pa te e iat pe t u Via HG 632/2015 RO 29223647

Aso ia iei P esei po ti e di Ro ia HG 535/2015 12139038 X X

Aso ia ia Ad i ist ato ilo de Pdu i HG 405/2015 17043588 X X X


.ro
se
Aso ia ia Ma edo e ilo di Ro ia H.G.nr. 902/2008 13449134

Aso ia ia "U iu ea Ele di Ro ia" H.G.nr. 903/2008 4400751

Aso ia ia pe t u I ple e ta ea De o a iei H.G.nr. 836/2008 16561182 X X

ur Fu da ia "I stitutul o ial De o at O idiu i ai"

Fu da ia C.I.D. Ro ia Child e i Dist ess - Copii Difi ultate


H.G.nr. 709/2008

H.G.nr. 625/2008
14673864

15467650
X

X
X

X
X


es
Aso ia ia "Catha sis" H.G.nr. 626/2008 9176176

Aso ia ia "Fo u ul De o at al Ge a ilo di Ro ia" H.G.nr. 599/2008 15940854

Fu da ia Ro ald . Laude - Ro ia/ Mag a u Laude-Reut H.G.nr. 526/2008 9666291


rip

Aso ia ia Magist a ilo di Ro ia H.G.nr. 530/2008 11760036 X X X

Aso ia ia pe t u P o o a ea Fe eii di Ro ia H.G.nr. 493/2008 12917717 X X X

Aso ia ia "Ce t ul Die eza Ca itas Iai" H.G.nr. 494/2008 4488681

Fu da ia "ROMTEN" H.G.nr. 509/2008 11258553 X X X


sti

U iu ea )ia itilo P ofesio iti di Ro ia H.G.nr. 472/2008 8096095 X X X

o ietatea de Cultu Ma edo-Ro H.G.nr. 473/2008 RO427282 X X X

Fu da ia "COMMUNITA" H.G.nr. 285/2008 10411135


Aso ia ia Co u elo di Ro ia H.G.nr. 156/2008 10747683

Fu da ia "RENATEREA PENTRU EDUCA IE, NTATE I CULTUR" H.G.nr. 124/2008 22015630

Aso ia ia "ANO-HEP" ROMNIA H.G.nr. 125/2008 13867315


.ro
se
Aso ia ia A ato ilo i Ope ato ilo Po tua i-Flu iali di Ro ia HG 356/2001 4747603 X X X

Aso iatia Ge e al a V to ilo i Pes a ilo po ti i di Ro ia HG 259/2001 RO 24251140

ur Uniunea Arhitectilor din Romania

Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania -


U.C.I.M.R.
HG 1361/2000

HG 1242/2000
8236717

8286650
X

Apararea Drepturilor Omului - O.A.D.O HG 1183/2000 -


es
Fu datia a te si ese ii "Floa e Al ast HG 1055/2000 8935618

Liga Apararii Drepturilor Omului - L.A.D.O HG 971/2000 8187614

Uniunea Teatrala Romana - UNITER HG 746/2000 4659323


rip

TOTAL 51 50 54
sti
.ro
se
Situaia aso iaiilor i fu daiilor de utilitate pu li

ur Denumire
Actul normativ
de acordare a
CIF Raport de activitate 2015
Situaie
fi a iar
Raport
statutului de activitate
es
(extras)
utilitate pu li

H.G. nr. 452


Aso iaia Fila t opia O todo Al a Iulia 14188746
/2016
rip

H.G. nr. 451


Fu daia I i de opil 9076002
/2016

Aso ia ia Ro pe t u e u itate i tate Mu HG 108/2015 18776854 X X


sti

Asociatia Romana de Franciza HG 632/2015 RO 18645069 X X

Fu da ia "G upul de I i iati E ologi i Dez olta e


HG 108/2015 RO 18195070 X X
Du a il"
Monitorul Oficial
Aso ia ia Foio ul de Fo = Volu ta iat i Pa te e iat Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
HG 632/2015 RO 29223647
pe t u Via Partea a IV-a nr. 1273/29.03.2016 Partea a IV-a nr.
1273/29.03.2016

Aso ia iei P esei po ti e di Ro ia HG 535/2015 12139038 X X


.ro
se
Monitorul Oficial
HOTARARE nr. Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
"Uniunea Democrata Turca din Romania" 5806813 1103/02.03
1.123/ 2008 Partea a IV-a nr. 1249/28.03.2016 Partea a IV-a nr.

ur HOTARARE nr. Monitorul Oficial al Romniei,


1249/28.03.2016

Monitorul Oficial
al Romniei,
"Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania" 3218132 1582/25.03
1.124/ 2008 Partea a IV-a nr. 1108/17.03.2016 Partea a IV-a nr.
es
1108/17.03.2016

Monitorul Oficial
HOTRRE . Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Aso ia ia "Liga Al a ezilo di Ro a ia" 12351536 1720/01.04
1.125/ 2008 Partea a IV-a nr. 1317/31.03.2016 Partea a IV-a nr.
rip

1317/31.03.2016

Monitorul Oficial
HOTARARE nr. Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Uniunii Polonezilor din Romania 11441371 1720/01.04
1.126/ 2008 Partea a IV-a nr. 1315/31.03.2016 Partea a IV-a nr.
1315/31.03.2016
sti

H.G.nr.
Aso ia ia Ya ht Clu Regal Ro 12332003 X X 6956/21.12
1062/2008

Monitorul Oficial
H.G.nr. Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Aso ia ia Ne zto ilo di Ro ia 4314871 1721/01.04
1033/2008 Partea a IV-a nr. 1333/01.04.2016 Partea a IV-a nr.
1333/01.04.2016

H.G.nr.
Aso ia ia "U iu ea ulga di a at Ro ia" 6189163 X X X
995/2008
.ro
se
Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
"Uniunea Romana de Transport Public" HG 1139/2005 4532337 2525/22.05
Partea a IV-a nr. 1806/11.05.2016 Partea a IV-a nr.

ur
Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania HG 1106/2005 - X
1806/11.05.2016

X 1759/02.04

Aso iaia olida itatea U a HG 927/2005 12350980 X X X


es
Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Fundatia de Sprijin Comunitar HG 388/2005 9626572 1779/03.04
Partea a IV-a nr. 1378/05.04.2016 Partea a IV-a nr.
1378/05.04.2016
rip

Asociatia Proprietarilor de Paduri din Romania HG 379/2005 25782719 X X X


Fundatia "Democratie prin Cultura" HG 2437/2004 8581960 X X X
Fundatia Culturala "Dana Ardelea" HG 2438/2004 10882574 X X X

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
sti

Fundatia "Familia" HG 2076/2004 9748910 2389/13.05


Partea a IV-a nr. 1908/18.05.2016 Partea a IV-a nr.
1908/18.05.2016

Fundatia "Humanitas Pro Deo" HG 2093/2004 RO 4607103 X X X

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Organizatia "Salvati Copiii" HG 2262/2004 3151288 1692/31.03
Partea a IV-a nr. 1333/01.04.2016 Partea a IV-a nr.
1333/01.04.2016

Aso ia ia Na io al a Caselo de Cultu ale i di atelo


HG 1646/2004 7455832 X X X
.ro
se
Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Uniunea Arhitectilor din Romania HG 1361/2000 8236717 2785/10.06
Partea a IV-a nr. 2031/26.05.2016 Partea a IV-a nr.

ur
Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Monitorul Oficial al Romniei,
2031/26.05.2016

Monitorul Oficial
al Romniei,
HG 1242/2000 8286650 2666/03.06
Romania - U.C.I.M.R. Partea a IV-a nr. 2124/02.06.2016 Partea a IV-a nr.
es
2124/02.06.2016

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Apararea Drepturilor Omului - O.A.D.O HG 1183/2000 - 2485/20.05
Partea a IV-a nr. 1786/10.05.2016 Partea a IV-a nr.
rip

1786/10.05.2016

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Fu datia a te si ese ii "Floa e Al ast HG 1055/2000 8935618 3189/01.07
Partea a IV-a nr. 2179/07.06.2016 Partea a IV-a nr.
2179/07.06.2016
sti

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Liga Apararii Drepturilor Omului - L.A.D.O HG 971/2000 8187614 2438/18.05
Partea a IV-a nr. 1501/14.04.2016 Partea a IV-a nr.
1501/14.04.2016

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial al Romniei, al Romniei,
Uniunea Teatrala Romana - UNITER HG 746/2000 4659323 3189/01.07
Partea a IV-a nr. 2179/07.06.2016 Partea a IV-a nr.
2179/07.06.2016
.ro
Situaia aso iaiilor i fu daiilor de utilitate pu li

se
KISELEFF 47- CASA TITULESCU PERIOADA 2000-2016
CONT NR.INV. DENUMIRE NR.MIN FINANTE PATRIMONIU DATA ACHIZITIE PRET CANT
214.p 1-1177 SCLUPTURA MUZICA BRONZ 22850 P 9.1.2002 5000
214.p
214.p
214.p
212.p
ur
1-1178
1-1179
1-1180
1-1183
SCLUPTURA FEMEIE CU PALETA BRO
SCLUPTURA GLADIATOR BRONZ
SCLUPTURA JUSTITIA,ANTIMONIU
BASORELIEF BUST N TITULESCU
22853 P
22855 P
22867 P
144678 P
9.1.2002
9.1.2002
9.1.2002
12.1.2002
4000
5000
800
15543.16
303.1 b-0854 APLIC BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144619 P 1.12.2001 151
es
303.1 b-0855 APLIC BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144620 P 1.12.2001 151
303.1 b-0856 APLIC BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144621 P 1.12.2001 151
303.1 b-0857 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144622 P 1.12.2001 151
303.1 b-0858 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144623 P 1.12.2001 151
rip

303.1 b-0859 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144624 P 1.12.2001 151


303.1 b-0860 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144625 P 1.12.2001 151
303.1 b-0861 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144626 P 1.12.2001 151
303.1 b-0862 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144627 P 1.12.2001 151
303.1 b-0863 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144628 P 1.12.2001 151
303.1 b-0864 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144629 P 1.12.2001 151
sti

303.1 b-0865 APLICA BRONZ CU 3 BECURI M.CAS 144630 P 1.12.2001 151


303.1 b-0964 LAMPA PLAFON CU BRONZ SI STICL 1.3.2002 265.69
303.1 b-0965 HOTA INOX 1.3.2002 264.71
303.1 b-0966 CHIUVETA INOX FRANKE 1.3.2002 275.63
303.1 b-0967 MASA ALAMA 1.3.2002 442.4
303.1 b-1010 FOTOLIU ERGONOMIC 1.4.2002 473.29
303.1 b-1011 FOTOLIU VIZITATOR 1.4.2002 395.84
303.1 b-1012 FOTOLIU VIZITATOR 1.4.2002 395.84
303.1 b-1013 FOTOLIU VIZITATOR 1.4.2002 395.84
303.1 b-1023 LAMPA BIROU CLUB 50W 1.4.2002 69
.ro
303.1 b-1044 SET PAHARE DE CRISTAL 130 ML V 1.4.2002 155.25
303.1 b-1046 SET PAHARE DE CRISTAL 170 ML V 1.4.2002 178.65
303.1 b-1047 SET PAHARE DE CRISTAL 170 ML V 1.4.2002 178.65
303.1 b-1049 SET PAHARE DE CRISTAL 220 ML A 1.4.2002 189

se
303.1 b-1050 SET PAHARE DE CRISTAL 220 ML A 1.4.2002 189
303.1 b-1052 SET PAHARE DE CRISTAL 0.30 ML 1.4.2002 134.1
303.1 b-1053 SET PAHARE DE CRISTAL 0.30 ML 1.4.2002 134.1
303.1 b-1054 SET PAHARE DE CRISTAL 0.30 ML 1.4.2002 134.1
303.1 b-1056 SET PAHARE DE CRISTAL 250 ML C 1.4.2002 143.1
303.1 b-1057 SET PAHARE DE CRISTAL 250 ML C 1.4.2002 143.1
303.1
303.1
303.1
303.1
303.1
ur
b-1058
b-1062
b-1064
b-1065
b-1066
SET PAHARE DE CRISTAL 250 ML C
SET PAHARE DE CRISTAL 320 ML W
SET PAHARE DE CRISTAL 150 ML S
PAHAR DE CRISTAL 150 ML S
SET PAHARE DE CRISTAL 150 ML S
1.4.2002
1.4.2002
1.4.2002
1.4.2002
1.4.2002
143.1
202.5
164.25
266.225
164.25
303.1 b-1068 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
es
303.1 b-1069 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1070 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1071 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1072 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1073 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1074 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
rip

303.1 b-1075 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4


303.1 b-1076 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1077 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1078 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1079 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1080 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1081 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
sti

303.1 b-1082 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4


303.1 b-1083 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1084 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1085 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1086 SCAUN DE BUCATARIE VENUS CIRES 1.4.2002 75.4
303.1 b-1088 SCAUN 1080 MEK 1.4.2002 183.63
303.1 b-1089 SCAUN 1080 MEK 1.4.2002 183.63
303.1 b-1090 SCAUN 1080 MEK 1.4.2002 183.63
303.1 b-1091 SCAUN 1080 MEK 1.4.2002 183.63
303.1 b-1092 SCAUN 1080 MEK 1.4.2002 183.63
303.1 b-1093 SCAUN 1080 MEK 1.4.2002 183.63
303.1 b-1094 SCAUN 1080 MEK 1.4.2002 183.63
.ro
303.1 b-1109 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1110 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1111 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1112 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23

se
303.1 b-1113 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1114 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1115 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1116 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1117 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1118 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1
303.1
303.1
303.1
303.1
ur
b-1119
b-1120
b-1121
b-1122
b-1123
SCAUN CU BRATE 1120 N
SCAUN CU BRATE 1120 N
SCAUN CU BRATE 1120 N
SCAUN CU BRATE 1120 N
SCAUN CU BRATE 1120 N
1.4.2002
1.4.2002
1.4.2002
1.4.2002
1.4.2002
163.23
163.23
163.23
163.23
163.23
303.1 b-1124 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
es
303.1 b-1125 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1126 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1127 SCAUN CU BRATE 1120 N 1.4.2002 163.23
303.1 b-1128 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
303.1 b-1129 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
303.1 b-1130 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
rip

303.1 b-1131 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33


303.1 b-1132 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
303.1 b-1133 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
303.1 b-1134 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
303.1 b-1135 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
303.1 b-1136 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
303.1 b-1137 MASA MDF LACUIT,PICIOARE CROMA 1.4.2002 412.33
sti

303.1 b-1138 SERVICI PT.BIROU DIN ALAMA 7 P 1.5.2002 455


303.1 b-1139 COVOR SULEIMAN 135X200 144551 P 1.5.2002 449.19
303.1 b-1140 COVOR SULEIMAN 160X230 144680 P 1.5.2002 610.39
303.1 b-1141 COVOR VISCONTE 5006-440 144552 P 6.1.2008 352.78
303.1 b-1142 HARTA 1.5.2002 560
303.1 b-1143 LAMPADAR METALICBECADAPTOR LA 1.5.2002 500.51
303.1 b-1144 LAMPADAR METALICBECADAPTOR LA 1.5.2002 500.51
303.1 b-1145 LAMPADAR METALICBECADAPTOR LA 1.5.2002 500.51
303.1 b-1146 LAMPADAR METALICBECADAPTOR LA 1.5.2002 500.51
303.1 b-1147 LAMPADAR METALICBECADAPTOR LA 1.5.2002 500.51
303.1 b-1148 SCRUMIERA ARGINT BIDERMAIER 144571 P 1.6.2002 651.86
303.1 b-1149 TABACHERA ARGINT 144570 P 1.6.2002 392.44
.ro
303.1 b-1164 CARTE CODUL CIVIL ADNOTAT HAMA 1.6.2002 30
303.1 b-1165 CARTE CODUL CIVIL ADNOTAT HAMA 1.6.2002 30
303.1 b-1166 CARTE CODUL CIVIL ADNOTAT HAMA 1.6.2002 30
303.1 b-1167 CARTE CODUL CIVIL ADNOTAT HAMA 1.6.2002 30

se
303.1 b-1168 CARTE CODUL CIVIL ADNOTAT HAMA 1.6.2002 30
303.1 b-1169 SFESNIC ARGINT CU 5 BRATE ANGL 144602 P 1.6.2002 670
303.1 b-1170 SFESNIC ARGINT CU 5 BRATE ANGL 144603 P 1.6.2002 670
303.1 b-1171 SCRUMIERA INOX CU PICIOR 1.6.2002 136.47
303.1 b-1172 SCRUMIERA INOX CU PICIOR 1.6.2002 136.47
303.1 b-1173 SCRUMIERA INOX CU PICIOR 1.6.2002 136.47
303.1
303.1
303.1
303.1
303.1
ur
b-1174
b-1175
b-1178
b-1179
b-1180
SCRUMIERA INOX CU PICIOR
SCRUMIERA INOX CU PICIOR
SCRUMIERA INOX CU PICIOR
STINGATOR INCENDIU CU PULBERE
STINGATOR INCENDIU CU PULBERE
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
136.47
136.47
136.47
58.9
58.9
303.1 b-1181 STINGATOR INCENDIU CU PULBERE 1.6.2002 58.9
es
303.1 b-1182 STINGATOR INCENDIU CU PULBERE 1.6.2002 58.9
303.1 b-1183 STINGATOR INCENDIU CU PULBERE 1.6.2002 58.9
303.1 b-1184 STINGATOR INCENDIU CU PULBERE 1.6.2002 58.9
303.1 b-1186 VAS CERAMICA 1.6.2002 462.18
303.1 b-1187 VAS CERAMICA 1.6.2002 378.15
303.1 b-1189 SCARA METAL BASE 1.6.2002 394.63
rip

303.1 b-1190 SCARA METAL CASA 1.6.2002 170.11


303.1 b-1191 HARTA ROMANIA MARE 1931 1.6.2002 330
303.1 b-1192 MASUTA LEMN PLACATA INCEPUTUL 1.6.2002 375
303.1 b-1223 SERVICIU CEAI TRIONON 6 PERS, 1.6.2002 29.41
303.1 b-1225 SERVICIU MASA TRIONON 6 PERS, 1.6.2002 75.63
303.1 b-1227 BIBLIOTECA USI STICLA TOP BIBL 1.6.2002 560.03
303.1 b-1228 BIBLIOTECA USI LEMNTOP BOBL,90 1.6.2002 701.69
sti

303.1 b-1229 BIBLIOTECA USI LEMNTOP BOBL,90 1.6.2002 490.85


303.1 b-1230 BIBLIOTECA USI LEMNTOP BOBL,90 1.6.2002 523.79
303.1 b-1231 BIBLIOTECA USI LEMNTOP BOBL,90 1.6.2002 523.79
303.1 b-1232 BIBLIOTECA USI LEMNPANELETOP B 1.6.2002 606.06
303.1 b-1233 BIBLIOTECA USI LEMNTOP BIBL,90 1.6.2002 365.67
303.1 b-1234 BIBLIOTECA USI LEMNTOP BIBL,90 1.6.2002 378.84
303.1 b-1235 DULAP HAINE 1.6.2002 471.08
303.1 b-1236 BIBLOTECA USIPANELTOP BIBL,135 1.6.2002 520.86
303.1 b-1237 BIROU 206X103X73.3 1.6.2002 787.2
303.1 b-1238 STERGATOR 1.6.2002 81.55
303.1 b-1239 STERGATOR 1.6.2002 81.55
303.1 b-1242 PORTDRAPEL DIN ALAMA CU SUPORT 1.6.2002 450.51
.ro
303.1 b-1258 FANION PROTOCOL U.E, 1.6.2002 27.16
303.1 b-1259 FANION PROTOCOL U.E, 1.6.2002 27.16
303.1 b-1260 FANION PROTOCOL U.E, 1.6.2002 27.16
303.1 b-1261 FANION PROTOCOL U.E, 1.6.2002 27.16

se
303.1 b-1265 CUIER NEGRU 1.6.2002 79.95
303.1 b-1266 CUIER NEGRU 1.6.2002 79.95
303.1 b-1267 CUIER NEGRU 1.6.2002 79.95
303.1 b-1268 CUIER NEGRU 1.6.2002 79.95
303.1 b-1269 CUIER NEGRU 1.6.2002 79.95
303.1 b-1270 CUIER NEGRU 1.6.2002 79.95
303.1
303.1
303.1
303.1
303.1
ur
b-1271
b-1272
b-1273
b-1284
b-1285
CUIER NEGRU
CUIER NEGRU
CUIER NEGRU
TAVAVAS PT.FLORI
TAVAVAS PT.FLORI
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
79.95
79.95
79.95
34.31
34.31
303.1 b-1286 TAVAVAS PT.FLORI 1.6.2002 34.31
es
303.1 b-1300 VAS PT.FLORI 1.6.2002 30.32
303.1 b-1301 VAS PT.FLORI 1.6.2002 30.32
303.1 b-1302 TAPISERIE COLONNES FLEURIES-J. 144612 P 1.6.2002 393.91
303.1 b-1303 TAPISERIE COLONNES FLEURIES-J. 144675 P 1.6.2002 393.91
303.1 b-1304 CARTE LE DROIT CIVIL INTERNATI 1.6.2002 450
303.1 b-1305 COVOR PALLAZZO 144676 P 1.6.2002 480.19
rip

303.1 b-1306 PUBELA GUNOI 240 L 1.6.2002 71.43


303.1 b-1307 PUBELA GUNOI 240 L 1.6.2002 71.43
303.1 b-1308 PUBELA GUNOI 240 L 1.6.2002 71.43
303.1 b-1309 PUBELA GUNOI 240 L 1.6.2002 71.43
303.1 b-1328 FLOARE KENTYA 1.6.2002 167.23
303.1 b-1329 FLOARE KENTYA 1.6.2002 167.23
303.1 b-1331 FLOARE FICUS WIANDI 1.6.2002 89.92
sti

303.1 b-1332 FLOARE FICUS WIANDI 1.6.2002 89.92


303.1 b-1340 FLOARE FAGHIRA VAS CERAMICA 1.6.2002 37.82
303.1 b-1341 FLOARE FAGHIRA VAS CERAMICA 1.6.2002 37.82
303.1 b-1342 FLOARE FAGHIRA VAS CERAMICA 1.6.2002 37.82
303.1 b-1384 PLAFONIERA 1.6.2002 115.97
303.1 b-1385 PLAFONIERA 1.6.2002 220.17
303.1 b-1386 APLICA EXTERIOARA CU BEC 1.6.2002 72.31
303.1 b-1387 APLICA EXTERIOARA CU BEC 1.6.2002 72.31
303.1 b-1388 APLICA H 1010950 1.6.2002 704.03
303.1 b-1389 PLAFONIERA CLASICA CU BEC 1.6.2002 166.64
303.1 b-1390 PLAFONIERA CLASICA CU BEC 1.6.2002 166.64
303.1 b-1391 PLAFONIERA CLASICA CU BEC 1.6.2002 166.64
.ro
303.1 b-1406 CASETIERA CU 3 SERTARE 1.6.2002 188.62
303.1 b-1407 PIEDESTAL DIN LEMN CU APLICATI 144578 P 1.12.2001 325.11
303.1 b-1408 PIEDESTAL FRANTUZESC 90X28 M.C 144652 P 1.12.2001 325.11
303.1 b-1409 MASA 144671 P 1.6.2002 281.24

se
303.1 b-1523 SUSPENSIE METAL NICHEL CU STIC 1.6.2002 542.26
303.1 b-1524 APLICA NICHEL CU 2 BRATE CU ST 1.6.2002 532.33
303.1 b-1525 LAMPADAR DIN METAL LACUIT GRI 1.6.2002 443.61
303.1 b-1526 LAMPADAR DIN METAL LACUIT GRI 1.6.2002 443.61
303.1 b-1527 LAMPADAR DIN METAL LACUIT GRI 1.6.2002 443.61
303.1 b-1528 LAMPADAR DIN METAL LACUIT GRI 1.6.2002 443.61
303.1
303.1
303.1
303.1
303.1
ur
b-1529
b-1530
b-1531
b-1532
b-1533
LAMPADAR DIN METAL LACUIT GRI
PLAFONIERA CU STICLA DECORATIV
PLAFONIERA CU STICLA DECORATIV
PLAFONIERA CU STICLA DECORATIV
PLAFONIERA CU STICLA DECORATIV
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
443.61
266.17
266.17
266.17
266.17
303.1 b-1534 PLAFONIERA CU STICLA DECORATIV 1.6.2002 236.59
es
303.1 b-1535 PLAFONIERA CU STICLA DECORATIV 1.6.2002 236.59
303.1 b-1536 PLAFONIERA CU STICLA DECORATIV 1.6.2002 236.59
303.1 b-1537 PLAFONIERA CU STICLA DECORATVA 1.6.2002 354.89
303.1 b-1538 PLAFONIERA CU STICLA DECORATVA 1.6.2002 266.17
303.1 b-1539 SUSPENSIE DIN ALUMINIU CU DIFU 1.6.2002 517.55
303.1 b-1540 SUSPENSIE DIN ALUMINIU CU DIFU 1.6.2002 517.55
rip

303.1 b-1541 SUSPENSIE DIN ALUMINIU CU DIFU 1.6.2002 517.55


303.1 b-1542 SUSPENSIE DIN ALUMINIU CU DIFU 1.6.2002 517.55
303.1 b-1543 PLAFONIERA METAL LACUIT CU LEM 1.6.2002 147.87
303.1 b-1544 PLAFONIERA METAL LACUIT CU LEM 1.6.2002 147.87
303.1 b-1545 APLICA METAL LACUIT CU LEMN,ST 1.6.2002 88.72
303.1 b-1546 APLICA METAL LACUIT CU LEMN,ST 1.6.2002 88.72
303.1 b-1547 PLAFONIERA METAL STICLA SATINA 1.6.2002 443.61
sti

303.1 b-1548 PLAFONIERA METAL STICLA SATINA 1.6.2002 443.61


303.1 b-1551 APLICA MURANO 1.6.2002 115.97
303.1 b-1552 APLICA MURANO 1.6.2002 115.97
303.1 b-1553 APLICA MURANO 1.6.2002 115.97
303.1 b-1554 APLICA MURANO 1.6.2002 115.97
303.1 b-1555 DULAP 112-90 VM 1.6.2002 402.24
303.1 b-1556 DULAP 112-90 VM 1.6.2002 402.24
303.1 b-1557 COLTAR 1.6.2002 125.34
303.1 b-1558 MASCA CH 1.6.2002 696.64
303.1 b-1559 POLITA 1.6.2002 93.27
303.1 b-1560 POLITA 1.6.2002 93.27
303.1 b-1561 DULAP 1.6.2002 787
.ro
303.1 b-1578 PLACA 1.6.2002 174.89
303.1 b-1579 PLACA 1.6.2002 174.89
303.1 b-1580 PLACA 1.6.2002 174.89
303.1 b-1581 MASA 1.6.2002 236.1

se
303.1 b-1582 MASA 1.6.2002 236.1
303.1 b-3670 FOTOGRAFII INRAMATE DIVERSE 12/31/2007 9886.31
303.1 b-3673 SET PAHARE CRISTAL 170 ML VIN 12/31/2007 148.88
303.1 b-3674 PAHAR CRISTAL 220 ML APA 12/31/2007 21
214.p f92861 MASA STIL AURIE 1127376 CU BLA 144572 P 3/19/2002 4500
214.r f92862 FRIGIDER ARDO AT 245 R 3/27/2002 1302.52
214.r
214.r
214.r
214.r
214.r
ur
f92863
f92865
f92866
f92867
f92868
CUPTOR INCASTRAT HC00FE4 INOX
CANAPEA 2 LOCURI MOD 178
FOTOLIU MOD 178
FOTOLIU MOD 178
FOTOLIU MOD 178
R
R
R
R
R
3/27/2002
5.9.2002
5.9.2002
5.9.2002
5.9.2002
1087.39
2309.49
1649.74
1649.74
1649.74
214.r f92869 FOTOLIU MOD 178 R 5.9.2002 1649.74
es
214.r f92870 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92871 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92872 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92873 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92874 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92875 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
rip

214.r f92876 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66


214.r f92877 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92878 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92879 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92880 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92881 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92882 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
sti

214.r f92883 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66


214.r f92884 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92885 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92886 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92887 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92888 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92889 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92890 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92891 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92892 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92893 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
214.r f92894 SCAUN CU BRATE MODEL CLASSICP R 5/15/2002 1288.66
.ro
214.r f92911 HARTA VALAHIA SI MOLDOVA SEC.X R 6/28/2002 1509.07
214.r f92912 VITRINA FRIGORIFICA POLAR W352 R 6/28/2002 1299.9
214.p f92913 JILT FLORENTIN 144538 P 6/28/2002 1945.15
214.p f92914 OBIECTE DECORATIVE METAL ARGIN 144601 P 6/28/2002 8293.29

se
214.r f92915 BIROU CASETIERA PE ROTILE R 6/28/2002 1755.86
214.r f92916 BIBLIOTECA USI LEMNTOP R 6/28/2002 1021.23
214.r f92917 BIBLIOTECA SET PANELE2USITOP R 6/28/2002 1013.8
214.r f92918 BIROU EXTENSIE BIROU CU CASE- R 6/28/2002 1545.02
214.r f92919 BIROU EXTENSIE BIROU CU CASETI R 6/28/2002 1515.38
214.r f92920 BIROU EXTENSIE BIROU CU CASETI R 6/28/2002 1515.38
214.r
214.r
214.r
214.r
214.r
ur
f92921
f92922
f92923
f92924
f92925
BIROU EXTENSIE BIROU CU CASETI
BIROU EXTENSIE BIROU CU CASETI
BIROU EXTENSIE BIROU CU CASETI
BIROU EXTENSIE BIROU CU CASETI
BIROU EXTENSIE BIROU CU CASETI
R
R
R
R
R
6/28/2002
6/28/2002
6/28/2002
6/28/2002
6/28/2002
1515.38
1515.38
1515.38
1515.38
1515.38
214.r f92926 BIBLIOTECA USI.SET PANELE TOP R 6/28/2002 859.66
es
214.r f92927 MOCHETA SERENEPT.SCARI R 6/28/2002 2468.77
214.p f92929 TAPISERIE J.PANSUVENDURE LA SO 144681 P 6/17/2002 2753.82
214.p f92930 TAPISERIE J.PANSUVENDURE LA RO 144553 P 6/17/2002 2753.82
214.p f92931 TAPISERIE J.PANSUVENDURE AUDEN 144654 P 6/17/2002 4070.38
214.p f92932 TAPISERIEJ.PANSU FORET DE CLAI 144611 P 6/17/2002 1917.01
214.p f92933 TAPISERIEJ.PANSU FORET DE RAMB 144554 P 6/17/2002 1917.02
rip

214.p f92934 TAPISERIEJ.PANSU LA COURS DU R 144673 P 6/17/2002 3803.63


214.p f92935 SFESNICE ARGINT2 PIESE 144598 P 6/17/2002 2262.18
214.p f92936 CEAS CU DOUA AMFORE DE SEMINEU 144610 P 6/28/2002 10200
214.p f92937 TAVA ROTUNDA ARGINT 144665 P 6/28/2002 900
214.r f92938 MASCA CHIUVETA CU PLATBANDA R 6/28/2002 1035.85
214.p f92939 SCAUN TAPITAT PIELE 144590 P 6/28/2002 4057.74
214.p f92940 SCAUN TAPITAT PIELE 144591 P 6/28/2002 4057.74
sti

214.p f92941 SCAUN TAPITAT PIELE 144592 P 6/28/2002 4057.74


214.p f92942 SCAUN TAPITAT PIELE 144593 P 6/28/2002 4057.74
214.p f92943 SCAUN TAPITAT PIELE 144594 P 6/28/2002 4057.74
214.p f92944 SCAUN TAPITAT PIELE 144595 P 6/28/2002 4057.74
214.p f92945 SCAUN TAPITAT PIELE 144596 P 6/28/2002 4057.74
214.p f92946 SCAUN TAPITAT PIELE 144597 P 6/28/2002 4057.74
214.r f92947 PLAFONIERA ROSSINI 1041-3 R 6/28/2002 1265.38
214.r f92948 PLAFONIERA ROSSINI 1041-5 R 6/28/2002 1877.4
214.p f92949 BIROU FURNIR MAHON 144537 P 6/30/2002 4000
214.p f92950 BIBLIOTECA LOUIS XVI USI STICL 144645 P 6/30/2002 10000
214.p f92951 BUFET TIP FLORENTIN,5SERTARE,4 144606 P 6/30/2002 8000
214.p f92952 CANAPEA TAP.LOUIS XVI 144573 P 6/30/2002 15000
.ro
214.p f92967 FOTOLIU DIN GARNITURA STIL LOU 144575 P 6/30/2002 7000
214.p f92968 FOTOLIU DIN GARNITURA STIL LOU 144576 P 6/30/2002 7000
214.p f92969 FOTOLIU DIN GARNITURA STIL LOU 144577 P 6/30/2002 7000
214.p f92970 FOTOLIU SCULPTAT,AURIT,TAP.CU 144558 P 6/30/2002 4000

se
214.p f92971 FOTOLIU SCULPTAT,AURIT,TAP.CU 144559 P 6/30/2002 4000
214.p f92972 FOTOLIU TAP.CU PIELE 144540 P 6/30/2002 5000
214.p f92973 FOTOLIU TAP.CU PIELE 144541 P 6/30/2002 5000
214.p f92974 MASA ROTUNDA STIL SPANIOL CU B 144542 P 6/30/2002 5000
214.p f92975 MASUTA DREPTUNGHIULARA STIL BA 144633 P 6/30/2002 2000
214.p f92976 MASUTA DREPTUNGHIULARA STIL BA 144634 P 6/30/2002 2000
214.p
214.p
214.p
214.p
214.p
ur
f92977
f92978
f92979
f92980
f92981
MASA VITRINA CU CRISTAL,SCULP-
MASA FRANTUZEASCA BLAT MARMURA
MASA SUFRAGERIE STIL FLORENTIN
MASA STIL FLORENTIN 3 SERTARE
OGLINDA DE CRISTAL CU RAMA AUR
144557
144653
144581
144609
144560
P
P
P
P
P
6/30/2002
6/30/2002
6/30/2002
6/30/2002
6/30/2002
8000
2500
5000
6000
5000
214.p f92982 PICTURA ULEI,PE PINZA,COPIE,VE 144556 P 6/30/2002 10000
es
214.p f92983 PICTURA ULEI,PE PINZA-BAILE HE 144600 P 6/30/2002 8000
214.p f92984 COVOR AFGHAN 199148 14456 P 6/28/2002 5885.9
214.p f92985 COVOR AFGHAN 200148 144566 P 6/28/2002 5885.9
214.p f92986 SCAUN FOTOLIU PIELE 144657 P 6/30/2002 3500
214.p f92987 SCAUN TAP.CU PIELE 144582 P 6/30/2002 2632.96
214.p f92988 SCAUN TAP.CU PIELE 144583 P 6/30/2002 2632.96
rip

214.p f92989 SCAUN TAP.CU PIELE 144584 P 6/30/2002 2632.96


214.p f92990 SCAUN TAP.CU PIELE 144585 P 6/30/2002 2632.96
214.p f92991 SCAUN TAP.CU PIELE 144586 P 6/30/2002 2632.96
214.p f92992 SCAUN TAP.CU PIELE 144587 P 6/30/2002 2632.96
214.p f92993 VITRINA FRANTUZEASCA LOUIS XVI 144569 P 6/30/2002 5000
214.p f92994 MASUTA ROTUNDA CU BLAT MARMURA 144664 P 6/30/2002 1890.36
214.p f92995 SCAUN TAP.CU PIELE 144588 P 6/30/2002 2632.96
sti

214.p f92996 SCAUN TAP.CU PIELE 144589 P 6/30/2002 2632.96


214.r f92997 SUSPENSIE CU TREI BRATE,STRUCT R 6/28/2002 1029.57
214.p f92998 COVOR AFGHAN 27582 144670 P 6/28/2002 4815.73
214.p f92999 COVOR AFGHAN 15490 144661 P 6/28/2002 1337.7
214.p f93000 COVOR AFGHAN 27784 144546 P 6/28/2002 4815.73
214.p f93001 COVOR AFGHAN 15092 144672 P 6/28/2002 1337.7
214.p f93002 COVOR AFGHAN 293212 144682 P 6/28/2002 4013.11
214.p f93003 COVOR AFGHAN 295199 144656 P 6/28/2002 4013.11
214.p f93004 COVOR AFGHAN 176105 144544 P 6/28/2002 2675.41
214.p f93005 COVOR AFGHAN 177106 144545 P 6/28/2002 2675.41
214.p f93006 COVOR AFGHAN 204152 144674 P 6/28/2002 6688.52
214.p f93007 COVOR AFGHAN 200145 144615 P 6/28/2002 2541.64
.ro
214.r f93035 BIBLIOTECA USI LEMN R 6/28/2002 830.04
214.r f93036 BIBLIOTECA USI LEMN R 6/28/2002 830.04
214.r f93037 BIBLIOTECA USI LEMN R 6/28/2002 830.04
214.r f93038 BIBLIOTECA USI LEMN R 6/28/2002 830.04

se
214.r f93039 GARNITURA MOBILA BUCATARIE R 6/28/2002 4340.14
214.r f93040 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 10159.11
214.r f93041 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 10159.11
214.r f93042 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 4408.48
214.r f93043 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 4408.48
214.r f93044 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 4408.48
214.r
214.r
214.r
214.r
214.r
ur
f93045
f93046
f93047
f93048
f93049
GALERIEDRAPERIE DESPARTITOARE
PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR
PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR
PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR
PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR
R
R
R
R
R
6/28/2002
6/28/2002
6/28/2002
6/28/2002
6/28/2002
8928.56
6026.79
4575.89
6361.61
5608.97
214.r f93050 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 3850.45
es
214.r f93051 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 3850.45
214.r f93052 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 3850.45
214.r f93053 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 2232.14
214.r f93054 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 2784.45
214.r f93055 PERDEA GALERIE DRAPERIE CIUCUR R 6/28/2002 2289.37
214.r f93056 DRAPERIE GALERIE-BIROU 1 PARTE R 6/28/2002 1488.1
rip

214.r f93057 DRAPERIE GALERIE BIROU 2 PARTE R 6/28/2002 1488.1


214.r f93058 DRAPERIE GALERIE BIROU 3 PARTE R 6/28/2002 1488.1
214.r f93059 DRAPERIE GALERIE BIROU 4 PARTE R 6/28/2002 1190.48
214.r f93060 DRAPERIE GALERIE BIROU 5 PARTE R 6/28/2002 1711.31
214.p f93301 BIBLIOTECA 3 CORP.,3USI-GEAM C 144539 P 9/30/2007 8000
214.p f93302 CANDELABRU BRONZ,CRISTALE FATE 144555 P 9/30/2007 18000
214.p f93303 PIEDESTAL DIN MARMURA CU APLI- 144561 P 9/30/2007 4000
sti

214.p f93304 PIEDESTAL MARMURA CU APLICATII 144562 P 9/30/2007 4000


214.p f93305 CANDELABRU BRONZ,CRISTALE FATE 144563 P 9/30/2007 15000
214.p f93306 TABLOUSCENA DE INTERIORBEDA L. 144567 P 9/30/2007 6000
214.p f93307 TABLOUBAIE ROMANA-ANONIM ULEIP 144599 P 9/30/2007 12000
214.p f93308 CANDELABRU BRONZ,CRISTAL,24 LU 144631 P 9/30/2007 20000
214.p f93309 CANDELABRU BRONZ,CRISTAL,24 LU 144632 P 9/30/2007 18000
214.p f93310 PIEDESTAL CERAMICA,BRONZ 144643 P 9/30/2007 8000
214.p f93311 PIEDESTAL CERAMICA,BRONZ 144644 P 9/30/2007 8000
214.p f93312 BIROU STIL LUDOVIC AL XVI LEA 144646 P 9/30/2007 5000
214.p f93313 CANDELABRU STIL,BRONZ 144655 P 9/30/2007 18000
214.p f93314 SERVICIU BIROU DIN MARMURA:CA- 144658 P 9/30/2007 5000
214.p f93315 SEIF OTEL CU IMITATIE DE FURNI 144659 P 9/30/2007 2500
.ro
303.1 CASETA VIDEO NEINREGISTRATA 1.6.2002 6.71
303.1 CUPTOR CU MICROUNDE 1.6.2002 523.53
303.1 CUTIE ROTUNDA 1.6.2002 10.92
303.1 DESCHIZATOR CUTII 1.6.2002 17.64

se
303.1 DESFACATOR INOX 1.6.2002 3.36
303.1 FANION PROTOCOL ROMANIA 1.6.2002 20.46
303.1 FOTOGRAFII DIVERSE 1.6.2002 55.62
303.1 FLOARE FICUS 1.6.2002 22.18
303.1 FLOARE FITTONIA 1.6.2002 43.36
303.1 FLOARE HYPOESIES 1.6.2002 3.36

ur
303.1
303.1
303.1
303.1
303.1
FLOARE LIMBURG
FLOARE LIMBURG
FLOARE LIMBURG
FLOARE SEINDAPSIS
FOLOARE SPAIHIPMLION
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
8.4
8.4
1.26
28.66
14.71
303.1 FOLOARE SPAIHIPMLION 1.6.2002 42.44
es
303.1 FLOARE FICUS 1.6.2002 126.05
303.1 LIMONADIERA 1.6.2002 4.62
303.1 LOT CUTIE STEK 1.6.2002 05.03
303.1 PROSOP 1.6.2002 35.97
303.1 PROSOP 1.6.2002 35.97
303.1 PROSOP 1.6.2002 35.97
rip

303.1 SCRUMIERA COSEM 1.6.2002 3.61


303.1 SERVET PLASTIC PT MASA 1.6.2002 5.87
303.1 CESTI CAFEA+FARFURIE 1.6.2002 15.55
303.1 CESTI CEAI+FARFURIE 1.6.2002 16.18
303.1 CARTE I M.OPREA -N-TITULESCU 1.6.2002 3.25
303.1 SERVICIU DE MASA 1.6.2002 445.54
303.1 PAHAR DIN SET 1.6.2002 29.77
sti

303.1 PAHAR DIN SET 1.6.2002 31.5


303.1 PAHAR DIN SET 1.6.2002 2.52
303.1 PAHAR DIN SET 1.6.2002 2.52
303.1 SUPORT BAMBUS DIN SET 1.6.2002 2.51
303.1 TAVA PT FLORI 1.6.2002 3.36
303.1 TAVA PT FLORI 1.6.2002 6.13
303.1 TAVA PT FLORI 1.6.2002 04.03
303.1 TAVA PT FLORI 1.6.2002 2.51
303.1 VAS 1.6.2002 23.78
CASAT.2007.OBI.INVENTAR 1.6.2002
214 F92864 PLITA PV 60WA 1.6.2002 1426.89
214 F92900 SET TASCAMURI 12 PERSOANE 1.6.2002 1234.44
.ro
303.1 B-1048 SET PAHARE CRISTAL 1.6.2002 189
303.1 B-1051 SET PAHARE CRISTAL 1.6.2002 134.1
303.1 B-1055 SET PAHARE CRISTAL 1.6.2002 143.1
303.1 B-1059 PAHAR CRISTAL 250 1.6.2002 33.75

se
303.1 B-1060 SET PAHARE CRISTAL 1.6.2002 202.5
303.1 B-1061 SET PAHARE CRISTAL 1.6.2002 202.5
303.1 B-1063 PAHAR CRISTAL 1.6.2002 164.25
303.1 B-1067 SCAUN BUC VENUS CIRES 1.6.2002 75.4
303.1 B-1087 SCAUN 1080MEK 1.6.2002 183.63
303.1 B-1188 CEAINIC INOX 1.6.2002 27.73

ur
303.1
303.1
303.1
303.1
303.1
B-1193
B-1194
B-1195
B-1197
B-1198
SUPORT TACAMURI
SUPORT PLATOU
SUPORT PLATOU
CLESTE CEAI
LINGURA GHEATA
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
1.6.2002
4.12
14.71
14.71
6.55
9.66
303.1 B-1200 SCRUMIERA FUMURIE 1.6.2002 3.36
es
303.1 B-1201 SCRUMIERA FUMURIE 1.6.2002 3.36
303.1 B-1215 SCRUMIERA NEAGRA 1.6.2002 2.86
303.1 B-1216 SCRUMIERA NEAGRA 1.6.2002 2.86
303.1 B-1217 SCRUMIERA NEAGRA 1.6.2002 2.86
303.1 B-1218 SCRUMIERA NEAGRA 1.6.2002 2.86
303.1 B-1221 BOL SALATA 'TRIONON" 1.6.2002 9.66
rip

303.1 B-1224 SERVICIU MASA TRIONON 1.6.2002 75.63


303.1 B-1226 DIFUZOR CEAI INOX 1.6.2002 4.19
303.1 B-1240 DRAPEL ROMANIA MATASE 1.6.2002 52.13
303.1 B-1241 DRAPEL UE MATASE 1.6.2002 66.91
303.1 B-1244 SUPORT DIN ALAMA 1.6.2002 29.9
303.1 B-1262 FANION PROTOCOL UE 1.6.2002 27.16
303.1 B-1263 CUIER NEGRU 1.6.2002 79.95
sti

303.1 B-1264 BRELOC CHEI 1.6.2002 240


303.1 B-1274 TAVA CERAMICA VAS 1.6.2002 5.5
303.1 B-1275 TAVA CERAMICA VAS 1.6.2002 07.01
303.1 B-1276 TAVA CERAMICA VAS 1.6.2002 04.08
303.1 B-1277 TAVA CERAMICA VAS 1.6.2002 17.82
303.1 B-1278 TAVA CERAMICA VAS 1.6.2002 17.82
303.1 B-1279 VAS 1.6.2002 23.78
303.1 B-1282 TAVA VAS FLORI 1.6.2002 32.29
303.1 B-1283 TAVA VAS FLORI 1.6.2002 27.25
303.1 B-1287 TAVA VAS FLORI 1.6.2002 3.36
303.1 B-1288 TAVA VAS FLORI 1.6.2002 3.36
303.1 B-1289 TAVA VAS FLORI 1.6.2002 3.36
.ro
303.1 B-1347 FLOARE LIMBURG 1.6.2002 4.2
303.1 B-1600 PRELUNGITOR 3 PRIZE 1.6.2002 5.75
303.1 B-1601 PRELUNGITOR 3 PRIZE 1.6.2002 5.75
303.1 B-1602 PRELUNGITOR 3 PRIZE 1.6.2002 5.75

se
303.1 B-3669 BOL UNIVERAL TRIONON 1.6.2002 05.03
303.1 B-3676 SUPORT BAMBUS D 1.6.2002 38.92
CASARE.2014.OBI.INVENTAR

ur
es
rip
sti
.ro
se
Situaia aso iaiilor i fu daiilor de utilitate pu li

ur Nu ele fede aiei Cadru legal Bunuri date in folosinta gratuita


Act normativ
CIF
Anii n care a
depus ila
(HG) contabil (2010-
es
2015)

Fede aii spo ti e


rip

HG nr.
Legea 69/2000 -
. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . 310/2003 (1) ;
Fede a ia Ae o auti Ro legea edu aiei 4204100 2010-2015
16, sectorul 2- Camera 518 = 15,13 m2 HG nr.
fizi e i spo tului
1170/2007 (1)

Legea 69/2000 -
sti

Fede a ia Ro de Aikido legea edu aiei 22051382 2011-2015


fizi e i spo tului

Legea 69/2000 -
Fede a ia Ro de Alpi is i . Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . HG nr.
legea edu aiei 4283821 2010-2015
Es alad , se to ul - a e = , 310/2003 (1)
fizi e i spo tului

HG nr.
Legea 69/2000 -
. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . 310/2003 (1) ;
Fede a ia Ro de A te Ma iale legea edu aiei 4203571 2011-2015
, se to ul - a e = , HG nr.
fizi e i spo tului
1170/2007 (1)
.ro
se
Legea 69/2000 -
Fede a ia Ro de Da ts legea edu aiei 35004315 2015
fizi e i spo tului

HG nr.
ur Fede a ia Ro de Da s po ti
Legea 69/2000 -
legea edu aiei
fizi e i spo tului
. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta .
16, sectorul 2- Camera 603 = 19,21 m2
310/2003 (1) ;
HG nr.
1170/2007 (1)
7104335 2010-2015

Legea 69/2000 -
. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . HG nr.
es
Fede a ia E est Ro legea edu aiei 4203466 2010-2015
16, sectorul 2- Camera 219 = 28,16 m2 310/2003 (1)
fizi e i spo tului

Legea 69/2000 - Mu i ipiul u u eti, Co ple ul po ti


Fede a ia Ro de Fot al legea edu aiei Na io al "Lia Ma oliu" -Te e sup afa de HG 1153/2000 9825583 2011-2015
rip

fizi e i spo tului 6.719,53 m2

HG nr.
Legea 69/2000 -
. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . 310/2003 (1) ; 2010; 2013-
Fede a ia Ro de Fot al Te is C.A.J legea edu aiei 14980540
16, sectorul 2- Camera 713 = 21,05 m2 HG nr. 2015
fizi e i spo tului
1170/2007 (1)

. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta .


sti

Legea 69/2000 -
HG nr.
Fede a ia Ro de Gi asti legea edu aiei 16, sectorul 2- Camerele 604,605, 4203830 2010-2015
1170/2007 (1)
fizi e i spo tului 606,607,608 = 109,92 mp

. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta .


HG nr.
Legea 69/2000 - 16, sectorul 2- Camerele 604, 605, 606, 607,
310/2003 (1) ;
Fede a ia Ro de Gi asti Rit i legea edu aiei 608 = 109,92 m2 15549520 2010-2015
HG nr.
fizi e i spo tului . Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta .
1170/2007 (2)
16, sectorul 2- Camerele 709,710= 27,11 mp
.ro
se
.Mu i ipiul u u eti, d. asa a ia . -
, se to ul - Te e i ldi e sup afa HG nr
Legea 69/2000 -
total de . , , di a e: 1412/2003 (1) ; 2010; 2012-
Fede a ia Ro de Moto i lis legea edu aiei 4203431
sup afa a o st uit = , HG nr. 2015
fizi e i spo tului
. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . 310/2003 (2)
ur
Fede a ia Ro de Nata ie i Pe tatlo
Modern
Legea 69/2000 -
legea edu aiei
, se to ul - a e = ,

. .Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta


16, sectorul 2- Birouri = 116,15 m2
. HG nr.
310/2003 (1)
10062779 2010-2015
fizi e i spo tului
es
Legea 69/2000 -
.Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . HG nr.
Fede a ia Ro de Oi legea edu aiei 4266537 2010-2015
, se to ul - a e = , 310/2003 (1)
fizi e i spo tului

.Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta .


rip

HG nr.
Legea 69/2000 - , se to ul - a e = , , g upu i
310/2003 (1) ; 2010; 2012-
Fede a ia Ro de O ie ta e legea edu aiei sanitare = 31,25 m2 4400824
HG nr. 2015
fizi e i spo tului . Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta .
1170/2007 (2)
16, sectorul 2- Camera 525 = 20,59 mp

Legea 69/2000 -
Fede a ia Ro de Pes uit po ti legea edu aiei
sti

28179632 2012-2015
fizi e i spo tului

Legea 69/2000 -
. .Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . HG nr.
Fede a ia Ro de Pati aj legea edu aiei 4203776 -
16, sectorul 2- 2 camere = 44,14 m2 310/2003 (1)
fizi e i spo tului

.Mu i ipiul u u eti, st . A iato Popa


Marin nr. 2, sectorul 1 -Ministerul Tineretului
i po tului - azi ul de ot "Flo eas a"
.ro
se
HG nr.
Legea 69/2000 - . Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta .
310/2003 (1) ;
Fede a ia Ro de ah legea edu aiei 16, sectorul 2- Camerele 707, 708, 709 = 4203652 2011-2015
HG nr.
fizi e i spo tului 67,90 m2
1170/2007 (1)

ur Fede a ia Ro de
Table/Backgammon
Legea 69/2000 -
legea edu aiei
fizi e i spo tului

Legea 69/2000 -
. Mu i ipiul u u eti, st . Vasile Co ta . HG nr.
es
Fede a ia Ro de Taek o do W.T.F. legea edu aiei 13542151 2013-2015
, se to ul - a e = , 310/2003 (1)
fizi e i spo tului

Legea 69/2000 -
Fede a ia Ro de Taek o do I.T.F. legea edu aiei 13542151 2013-2015
rip

fizi e i spo tului

.Mu i ipiul u u eti, d Pie e de Cou e ti


nr. 1, sectorul 2
up afa a total a te e ului: . , ,
din care:
sti

up afa a o st uit: . , ,
.Mu i ipiul u u eti, Calea Ple ei . ,
se to ul Mu i ipiul u u eti, st . Vadul
Moldo ei . , se to ul - aza po ti
HG nr. 97/2002
"Te is Clu " u u eti
(1), HG nr.
up afa a total a te e ului = .
2172/2004 (2);
.Mu i ipiul u u eti,se to ul , d. Pie e
Legea 69/2000 - HG nr.
de Cou e ti . - Ce t ul Na io al de Te is 2010; 2012-
Fede a ia Ro de Te is legea edu aiei 277/2014 (3,4) 5219525
up afa a p ii di te e asup a eia 2015
fizi e i spo tului ; HG nr.
eteaz d eptul de folosi : . p,
310/2003 (5) ;
.ro
se
Situaia aso iaiilor i fu daiilor de utilitate pu li

ur Act pentru
darea bunurilor
Anii n care a
depus ila
Nu ele o ga izaiei Cadru legal Bunuri date in folosinta gratuita CIF
in folosinta contabil (2010-
es
gratuita 2015)

Uniuni de creatori
rip

Uniunea Artisticilor
HCL nr. 2010; 2012-
Plasti i di Ro ia 1590350
359/2016, 2014
UAP
Mu i ipiul Cluj-Napo a, t . Iuliu Ma iu . - , spaiu u Consiliul Local
sti

Decret nr. 266/1950 sup afaa util de , p. Cluj-Napoca

Uniunea
Co pozito ilo i
1590279 2011-2015
Muzicologilor din HCL nr. 77/2015
Romnia - UMCR Municipiul Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 6, ap. 29, - Consiliul Local
Decret nr. 271/1950 sup afaa util , p. Cluj-Napoca

Mu i ipiul Cluj-Napo a, st . U i e sit ii . , ap.


.ro
se
ur Situaia asociaiilor i fundaiilor de utilitate public
es
Nr.
Jude De u i e aso ia ie
crt. Judee Municipii
rip

1 AB Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Al a de Jos Aiud

2 AB Aso iaia alu is Al a Alba Toate di jude


sti

Alba Iulia, Aiud,


3 AB Aso iaia Apa-Al a Alba
laj, e e

4 AB Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Al a-Iulia T a spo t lo al Alba Alba Iulia


.ro
se
ur 35 BH Aso ia ia de dez olta e i te o u ita T a s egio Oradea

36 BH Aso ia ia de dez olta e i te o u ita )o a Met opolita O adea Oradea


es
37 BH Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Te o egio Oradea
rip

Salonta
38 BH Age ia de dez olta e du a il a Judeului iho Bihor Marghita
eiu
sti

39 BH Aso ia ia de dez olta e i te o u ita a a eiuului eiu

40 BH Aso iaia )o a Ma ghita Marghita

41 BH Aso iaia I te o u ita )o a No d - Vest Marghita

42 BH Microregiunea Salonta Bihor Salonta

43 BH Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Reosal


.ro
se
ur 90 BZ Aso ia ia de dez olta e i te o u ita ud Est pe t u ituaii de U ge
uzau, ila,
Cos ta a,
Galai, Tul ea,
Vrancea
es
91 BZ Aso ia ia de dez olta e i te o u ita ata Mo teo u uzu uzu

92 BZ Aso ia ia de dez olta e i te o u ita i utul uzului uzu


rip

93 BZ Aso ia ia de dez olta e i te o u ita E o uzu uzu

94 BZ Aso ia ia de dez olta e i te o u ita uzu -M i e i uzu


Aso ia ia de dez olta e i te o u ita a T a spo tului Pu li di R .
sti

95 BZ R . at
at ATRA

96 BZ Aso ia ia de dez olta e i te o u ita lo ozia adului-Podgo ia

97 BZ Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Pt lagele-P tu-Coli


Aso ia ia de dez olta e i te o u ita E o ERV Valea uzului i Valea
98 BZ uzu
Chiojdului
.ro
se
ur 149 CV Aso ia ia de dez olta e i te o u ita AQUACOV Covasna
SFANTU
GHEORGHE,TG.S
ECUIESC
es
SFANTU
150 CV Aso ia ia de dez olta e i te o u ita EPI
GHEORGHE
rip

T go ite,
151 DB Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Ap D o ia D o ia
Moreni
sti

Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Rea ilita ea ole t ii


T go ite,
152 DB t a spo tului, depozit ii, p elu ii deeu ilo solide Judeul D o ia
Moreni
D o ia

153 DB Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Ci itas T go ite D o ia T go ite

154 DB Aso ia ia de dez olta e i te o u ita o ea u


.ro
se
ur ILFOV
202 GR Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Eu o - Apa IALOMITA
es
GIURGIU

203 GR Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Du ea GIURGIU


Aso ia ia de dez olta e i te o u ita alta Co a a - Pilo de
204 GR Giurgiu
dez olta e du a il
rip

MIERCUREA
205 HR Aso ia ia i te o u ita de dez olta e i o egio al ALCIK HARGHITA
CIUC
Aso ia ia de dez olta e i te o u ita ogat - O ko a zati
206 HR
Fesjlesztesi Tarsulas
207 HR Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Cli a i - Giu geu Harghita Toplia
Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Cio ad - al a os Kozossegek
sti

Harghita,
208 HR
Kozti Turizmusfejlesztesi Tarsulas Covasna

Aso ia ia de dez olta e i te o u ita de dez olta e u al a Co siliului


209 HR Harghita
Judeea Ha ghita

210 HR Aso ia ia de dez olta e i te o u ita De go Harghita


211 HR Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Fejlodo Ud a hel szek
212 HR Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Fel sik

213 HR Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Ha ghita Viz Eg esulet Harghita Miercurea Ciuc
.ro
se
ur 256 MH Aso ia ia de dez olta e i te o u ita pe t u salu itate Mehedi i MEHEDINTI
DROBETA
TURNU SEVERIN,
ORSOVA
es
DROBETA
257 MH Aso ia ia pe t u a age e tul se i iilo de ap i a aliza e Mehedi i MEHEDINTI
TURNU SEVERIN
rip

258 MH Aso ia ia de dez olta e i te o u ita l ia - Pdi a MEHEDINTI


259 MH Aso iaia Mehedi iul de su u te MEHEDINTI O o a

260 MM Aso ia ia de dez olta e i te o u ita )o a Met opolita aia Ma e Baia Mare
sti

261 MM Aso iaia Mi o egio al Ma a - Natu Ma a u e


.ro
se
ur
es
Slatina
294 OT Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Olt - E o OLT
Caracal
rip

Aso ia ia de dez olta e i te o u ita de Utiliti Pu li e pe t u e i iul


sti

295 OT OLT Slatina , Caracal


de Ali e ta e u Ap i de Ca aliza e OLTUL

296 OT Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Ro a ai e OLT Caracal


297 OT Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Du e - Olt OLT

298 OT Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Vedea OLT

299 OT Aso ia ia de dez olta e i te o u ita Valea Ge ataluilui


300 OT Aso ia ia de dez olta e i te o u ita G di a i - t ejeti