Sunteți pe pagina 1din 38

ADVANCED ROAD DESIGN Versiunea pentru AutoCAD NOTE DE CURS

TEMA 1 Se cere sa se proiecteze un ansamblu residential de strazi de categoria IV cu viteza de proiectare <25Km/h si cu 2 benzi de circulatie de cate 3.75m latime (pentru spatiu parcari), borduri de 15x20, fisii libere de 1.50m latime pentru amplasarea utilitatilor si respectiv trotuare de 1.00m latime cu 2% pante transversale Structura rutiera este formata din 4cm mixtura asfaltica BAR16, 5cm strat legatura BAD25, 16cm balast stabilizat cu ciment si strat fundatie 25cm balast. Se vor amenaja de asemenea intersectiile drumurilor cu razele de racordare de 12m in fiecare parte

Lectia 1 Generarea suprafetei de teren

- deschideti desenul strazi.dwg

- vom genera suprafata existenta folosind punctele 3D din ridicarea topo. Selectati din meniul

Terrain6Acad->Create/Edit DTM

topo. Selectati din meniul Terrain6Acad->Create/Edit DTM Adaugati punctele AutoCAD Denumiti suprafata denumiti

Adaugati

punctele

AutoCAD

DTM Adaugati punctele AutoCAD Denumiti suprafata denumiti si dati click pe Build Surface

Denumiti suprafata

DTM Adaugati punctele AutoCAD Denumiti suprafata denumiti si dati click pe Build Surface Nota: suprafata

denumiti si dati click pe Build Surface Nota: suprafata este salvata in directirul proiectului, in sub-directorul Data al acestuia

directirul proiectului, in sub- directorul Data al acestuia In subdirectorul dtm se afla suprafata salvata -

In subdirectorul dtm se afla suprafata salvata

- aceasta suprafata poate fi ulterior folosita si la alte proiecte

daca se doreste afisarea curbelor de nivel se poate apela in orice moment Terrain6Acad- >Create/Edit DTM si se activeaza Draw Contours

>Create/Edit DTM si se activeaza Draw Contours curbele de nivel impreuna cu valorile cotelor vor fi

curbele de nivel impreuna cu valorile cotelor vor fi afisate in plan

Lectia 2 Crearea axului in plan – DRUM1

-Se va crea axul drumului prin folosirea poliliniei 2D create -Se apeleaza comanda Alignment6Acad->Create from polyline

apeleaza comanda Alignment6Acad->Cre ate from polyline - se selecteaza polilinia pentru Drum1 Command: Select

- se selecteaza polilinia pentru Drum1 Command: Select required polyline Command: Enter design speed [20,25,30,35,40,50,65,80,100]20 Command: Enter number of lanes (in 1 direction) [1,2,3] 1 Command: Enter alignment description [r-,k-,cds-,i-,nr-] Command: Enter start chainage 0

Axul este salvat in directorul Data al proiectului in subdirectorul Align

in directorul Data al proiectului i n subdirectorul Align Nota: Pentru editarea axului se poate folosi

Nota: Pentru editarea axului se poate folosi comanda Alignment6Acad->Create/Edit alignment

Lectia 3 Proiectarea profilului longitudinal – DRUM1

- se alege din meniul Roads6Acad optiunea Select/Create road element si se selecteaza axul creat anterior

road element si se selecteaza axul creat anterior - din fereastra care apare se selecteaza suprafata

- din fereastra care apare se selecteaza suprafata existenta fata de care se vor raporta profilele transversale

fa ta de care se vor raporta profilele transversale - selectati Cross Sections si stabiliti spatierea
fa ta de care se vor raporta profilele transversale - selectati Cross Sections si stabiliti spatierea

- selectati Cross Sections si stabiliti spatierea pentru aliniamente, arce si clotoide respectiv latimea amprizei drumului proiectat (Section Widths) Se deschide automat fereastra de editare a profilului longitudinal – respectiv Vertical Grading Editor

longitudi nal – respectiv Vertical Grading Editor - din aceasta fereastra se vor a pela toate

- din aceasta fereastra se vor apela toate functionalitatile de proiectare ale drumului

- primul pas este stabilirea parametrilor de proiectare respectiv declivitati minime si maxime, afisarea pichetilor si a cotelor teren si proiectat etc…

- click pe

si a cote lor teren si pr oiectat etc… - click pe pentru modul de setare

pentru modul de setare a parametrilor

etc… - click pe pentru modul de setare a parametrilor - cei mai importanti sunt: Maximum

- cei mai importanti sunt: Maximum grade % = declivitate max, Minimum grade % = declivitate

minima, Show NS levels = afisare cote teren, Shoe Design Levels = afisare cote proiect, Show level

differences = diferente cote respectiv Show Grades = afisare declivitati

diferente cote respectiv Show Grades = afisare declivitati - dati click pe OK si fereastra este

- dati click pe OK si fereastra este inchisa (are loc si o salvare a liniei rosii)

- pentru reapelarea

Roads6Acad

acesteia se poate folosi optiunea

Vertical Grading Editor din meniul

se poate folosi optiunea Vertical Grading Editor din meniul Selectati C.L. (centreline) pentru afisarea liniei rosii
se poate folosi optiunea Vertical Grading Editor din meniul Selectati C.L. (centreline) pentru afisarea liniei rosii

Selectati C.L. (centreline) pentru afisarea liniei rosii Fereastra Vertical Grading Editor (VGE) este reafisata

V ertical G rading E ditor (VGE) este reafisata Obs: in cazul proiectarii mai multor elemente
Obs: in cazul proiectarii mai multor elemente de drum se pot deschide simultan pana la

Obs: in cazul proiectarii mai multor elemente de drum se pot deschide simultan pana la trei ferestre interactive!

- se observa cu usurinta ca se poate afisa simultan atat planul de situatie cat si profilul longitudinal al drumului respectiv in plan printr-un marker verde iar in fereastra lungului la deplasarea mouse- ului in orice pozitie se afiseaza kilometrul (Chn) si cota (Lev)

in orice pozitie se afiseaza kilometrul (Chn) si cota (Lev ) - vom proiecta linia rosie

- vom proiecta linia rosie a drumului incepand prin introducerea unei curbe verticale de racordare de tip parabola

-

a unei curbe verticale de racordare de tip parabola - click pe butonul pentru a introduce

click pe butonul pentru a introduce un IP (Intersection Point) si apoi click in desen

- se introduce lungimea parabolei de racordare verticale

- se introduce lungimea para bolei de racordare verticale - Formula de aproximare a unui a

- Formula de aproximare a unui arc de cerc dintr-o parabola este urmatoarea:

R≈100 x K

K =

L

unde L=lungimea pe orizontala a parabolei, m = diferenta de declivitati in valoare absoluta

m

- Se introduc respectiv trei IP-uri pentru racordarea in arc de parabola

- in orice moment IP-ul se poate edita prin click pe butonul

respectiv trei IP -uri pentru racordarea in arc de parabola - in orice moment IP-ul se
respectiv trei IP -uri pentru racordarea in arc de parabola - in orice moment IP-ul se

Lectia 4 Aplicarea profilului transversal tip

- din fereastra VGE se apeleaza butonul

transversal tip - din fereastra VGE se apeleaza butonul si apoi optiunea - se definesc respectiv

si apoi optiunea

tip - din fereastra VGE se apeleaza butonul si apoi optiunea - se definesc respectiv LEB/REB
tip - din fereastra VGE se apeleaza butonul si apoi optiunea - se definesc respectiv LEB/REB

- se definesc respectiv LEB/REB margini carosabil strada, BSS/BDS bordura stanga sus/bordura

dreapta sus, BSS1/BDS1 bordura stanga spate/bordura dreapta spate, TRS1/TRD1 margine trotuar stanga sus/margine trotuar dreapta sus, TRS2/TRD2 margine trotuar stanga spate/margine trotuar

dreapta spate

Nota: singurele coduri care au o importanta deosebita sunt LEB/REB si permit amenajarea automata a racordarilor intersectiilor

- pentru aplicarea acestuia se apeleaza butonul Design din aceeasi fereastra VGE

se apeleaza butonul Design din aceeasi fereastra VGE Se da click pe intrarea Template si se

Se da click pe intrarea Template si se modifica corespunzator transversalul tip de aplicat in casuta Template Name din dreapta Nota: Chainage se refera la pozitie kilometrica (pichet) Merge permite interpolarea liniara a transversalelor intre diferite pozitii kilometrice

a tr ansversalelor intre diferite pozitii kilometrice pentru vizualizarea profilelor transversale vom apela din

pentru vizualizarea profilelor transversale vom apela din fereastra VGE butonul si in dreapta se va afisa profilul transversal

-

Nota: prin mouse dreapta in orice punct de pe profilul longitudinal se poate afisa direct transversalul in pozitia kilometrica corespunzatoare

O offset (fata de ax); L cota Zoom/Pan/Zoom extents
O offset (fata de ax); L cota
Zoom/Pan/Zoom extents
O offset (fata de ax); L cota Zoom/Pan/Zoom extents afisare dever factor scala afisare ver ticala/pozitie

afisare dever

(fata de ax); L cota Zoom/Pan/Zoom extents afisare dever factor scala afisare ver ticala/pozitie kilometrica -

factor scala afisare verticala/pozitie kilometrica

-

-

-

-

-

-

-

-

scala afisare ver ticala/pozitie kilometrica - - - - - - - - Butonul afiseaza in

Butonul afiseaza in plan poliliniile 2D ale amprizei drumului (Batters) in layere corespunzatoare respectiv ARD_DRUM1_RBAT si AR_DRUM1_LBAT

permite modificarea pe verticala a punctului de racordare IP la a punctului de racordare IP

permite ridicarea/coborarea incrementala a unui IPmodificarea pe vertica la a punctului de racordare IP translateaza un IP pastrand cons tanta declivitatea

translateaza un IP pastrand constanta declivitatea de intrare/ iesire tanta declivitatea de intrare/iesire

translateaza un IP pe orizontalaun IP pastrand cons tanta declivitatea de intrare/ iesire afiseaza declivitatea in trare-iesire a unui IP

afiseaza declivitatea intrare-iesire a unui IP trare-iesire a unui IP

adauga/scade o valoare constanta din toata linia rosie anta din toata linia rosie

balanseaza volumele de umplutura si sapaturaIP adauga/scade o valoare const anta din toata linia rosie Exercitiu Pentru echivalarea volumelor de u

Exercitiu

Pentru echivalarea volumelor de umplutura si sapatura ale strazii DRUM1 se procedeaza astfel:

- click pe butonul

ale straz ii DRUM1 se procedeaza astfel: - click pe butonul si se alege diferenta neta

si se alege diferenta neta de volum (- este in sapatura) respectiv 0

pe butonul si se alege diferenta neta de vo lum (- este in sapatura) respe ctiv

- linia rosie se modifica automat!!!!

Raportarea volumelor totale

- click pe

Raportarea volumelor totale - click pe si se va genera intr-o fractiu ne de secunda un

si se va genera intr-o fractiune de secunda un fisier text cu raportul volumelor

Strat vegetal
Strat vegetal

OBS: Stratul vegetal de 8cm spre exemplu se poate raporta astfel:

- click

de 8cm spr e exemplu se poate raporta astfe l: - click si se alege VolsStripping

si se alege

spr e exemplu se poate raporta astfe l: - click si se alege VolsStripping - noul
spr e exemplu se poate raporta astfe l: - click si se alege VolsStripping - noul

VolsStripping

- noul raport de volume arata astfel:

Volum strat vegetal

Sapatura

Umplutura

- noul raport de volum e arata astfel: Volum strat vegetal Sapatura Umplutura generarea unei suprafete
- noul raport de volum e arata astfel: Volum strat vegetal Sapatura Umplutura generarea unei suprafete
- noul raport de volum e arata astfel: Volum strat vegetal Sapatura Umplutura generarea unei suprafete

generarea unei suprafete 3D proiectate

Suprafata 3D este DRUM1 si se va salva in sub-directorul Dtm din directorul Data al

Suprafata 3D este DRUM1 si se va salva in sub-directorul Dtm din directorul Data al proiectului

in sub-directorul Dtm din directorul Data al proiectului OBS: Folosind optiunea Terrain6Acad->Create/Edit DTM

OBS: Folosind optiunea Terrain6Acad->Create/Edit DTM se pot reafisa curbele de nivel proiectate si triangularizatia creata - din meniul Roads6Acad se alege Plot plan features si se vor afisa in plan poliliniile 2D proiectate conforme cu profilul transversal tip aplicat respectiv ARPlan-C.L. pentru ax, ARPlan-LEB

Lectia 5 Generarea rapoartelor. Tiparire profil longitudinal - pentru raportarea cotelor proiectate vom folosi initial

Lectia 5 Generarea rapoartelor. Tiparire profil longitudinal

- pentru raportarea cotelor proiectate vom folosi initial Roads6Acad->Reports->Cross section listing

initial Roads6Acad->Reports->Cross section listing Pichet inceput Pichet sfarsit Afisare devere
initial Roads6Acad->Reports->Cross section listing Pichet inceput Pichet sfarsit Afisare devere

Pichet inceput

Pichet sfarsit

Afisare devere

Afisare etichete coduri

section listing Pichet inceput Pichet sfarsit Afisare devere Afisare etichete coduri
section listing Pichet inceput Pichet sfarsit Afisare devere Afisare etichete coduri
section listing Pichet inceput Pichet sfarsit Afisare devere Afisare etichete coduri
- un alt raport util este Roads6Acad->Vertical curve listing care permite afisarea unui raport text

- un alt raport util este Roads6Acad->Vertical curve listing care permite afisarea unui raport text cu curbele de racordare verticale si caracteristicile acestora OBS: in raport sunt extrase si punctele cu cotele cele mai joase si cele mai inalte ale liniei rosii.

cotele cele mai joas e si cele mai inalte ale liniei rosii. Pichetii se pot preselecta

Pichetii se pot preselecta inainte de raportare si tiparire folosind optiunea Roads6Acad->Select sections to plot

fol osind optiunea Roads6Acad->Select sections to plot - spre exemplu vom scoate pichetul de la pozitia

- spre exemplu vom scoate pichetul de la pozitia 90 din raportul ‘setout’ si din afisarea in lung ‘Omit from Long Section’ pichetii se pot selecta direct in desen ‘Screen Select’ sau prin selectarea din lista, respectiv se pot tipari intr-un raport cu optiunea ‘Print’

OPTIUNEA SETOUT

- este utilizata in special pentru generarea unui raport cu coordonatele Est, Nord si cotele proiectate in fiecare pichet, respectiv pentru afisarea in plan a numarului pichetului si a kilometrajului aferent

Afisarea numarului pichetului in plan

kilometrajului aferent Afisarea numarului pichetului in plan Selectati Use Selected Sections Only Afisarea in dreapta
kilometrajului aferent Afisarea numarului pichetului in plan Selectati Use Selected Sections Only Afisarea in dreapta

Selectati Use Selected Sections Only

Afisarea in dreapta axului si raportarea C.L.

Spatierea

Picheti

pichetului in plan Selectati Use Selected Sections Only Afisarea in dreapta axului si raportarea C.L. Spatierea

Planul cu picheti arata astfel:

Planul cu picheti arata astfel: Afisarea kilometrajului in plan Show Chainages – afisare pozitii kilometrice in

Afisarea kilometrajului in plan

cu picheti arata astfel: Afisarea kilometrajului in plan Show Chainages – afisare pozitii kilometrice in plan
cu picheti arata astfel: Afisarea kilometrajului in plan Show Chainages – afisare pozitii kilometrice in plan

Show Chainages – afisare pozitii kilometrice in plan

Pozitia kilometrica este afisata in plan

Pentru tiparirea profilului longitudinal vom folosi optiunea Roads6Acad->Plot Long Sections…

vom folosi optiunea Roads6Acad->Plot Long Sections… Alegem din General Xscale1:500 respectiv Yscale1:100,

Alegem din General Xscale1:500 respectiv Yscale1:100, Title Block ‘A3 Title’ (cartusul pt plansa), Left Margin (dist stanga pana la marginea profilului) 50 si vom da click pe Update

NOTA:

Setarea cartusului propriu se face prin salvarea 1:1 (in mm) a desenului cu acesta in directorul

C:\Program Files\CadApps\Bloomfield\Common

- trebuie editat fisierul Titles.txt din aceeasi locatie pentru a insera o linie noua cu numele desenului (fara extensia DWG) si apoi stabili coordonatele colturilor stanga-jos si dreapta- sus

linie noua cu numele desenului (fara extensia DWG) s i apoi stabili coordonatele colt urilor stanga-jos

- click pe Surfaces unde se vor defini intrarile pentru tabelul lungului respectiv

Picheti Chainage, No of decimals 2, Figure Font 2.50, Plot Row Yes Cote teren NS String, Line Colour, No of decimals 2, Figure Font 2.50, Plot Row Yes

Cote proiect Des String, Line colour, No of decimals 2, Figure Font 2.50, Plot Row Yes

- click pe Update si lungul este actualizat instantaneu!

Line colour, No of decimals 2, Figure Font 2.50, Pl ot Row Yes - click pe
Line colour, No of decimals 2, Figure Font 2.50, Pl ot Row Yes - click pe
Plot File – tipareste lungul intr-un f isier separat AutoCAD Plot Layout – tipareste plansa
Plot File – tipareste lungul intr-un f isier separat AutoCAD Plot Layout – tipareste plansa

Plot File – tipareste lungul intr-un fisier separat AutoCAD Plot Layout – tipareste plansa in formatul Layout din AutoCAD Planul de situatie este automat pozitionat si aranjat la scara deasupra lungului!!!

pozitionat si aranjat la scara deasupra lungului!!! Definirea structurii rutiere Vom defini astfel structura

Definirea structurii rutiere Vom defini astfel structura noastra:

4cm strat uzura BAR16 5cm strat legatura BAD25 16cm strat baza balast stabilizat 25cm balast

Pentru trotuare:

4cm beton asfaltic BA8 8cm balast 10cm balast stabilizat

Din meniul Roads6Acad->Settings->Create/Edit Subgrades and Datums… si se defineste un nou ‘subgrade’ spre ex. Strada iar apoi din lista de transversale tip (template) se va selecta ‘transversal’ respectiv profilul nostru aplicat anterior

Definirea regiunilor Tabelul de componenta ale punctelor ce vor defini regiunile ce formeaza materialele
Definirea
regiunilor
Tabelul de componenta ale punctelor ce
vor defini regiunile ce formeaza
materialele

Vom defini initial primul strat de 4cm de uzura – pentru aceasta vom defini intai punctele fata de care vom raporta regiunea

vom defini intai punctele fata de care vom raporta regiunea - click pe Create Region si

- click pe Create Region si definim regiunea StratUzura din material BAR16

punctele fata de care vom raporta regiunea - click pe Create Region si definim regiunea Stra

-

definim prin ‘Snap Point’ punctele 1,3,4,2,1 cu optiunea Copy Design intre 3-4 si 2-1

Copy Design permite copierea ‘proiectatului’ intre aceste puncte – astfel incat daca profilul transversal este suprainaltat sau supralargit regiunea ramane paralela cu carosabilul!

– astfel i ncat daca profilul transversal este suprainaltat s au supralargit regiunea ramane p aralela
– astfel i ncat daca profilul transversal este suprainaltat s au supralargit regiunea ramane p aralela
Pentru raportarea volumelor este ESENTIAL a se defini un strat suplimentar respectiv DATUM care de

Pentru raportarea volumelor este ESENTIAL a se defini un strat suplimentar respectiv DATUM care de fapt este un plan de referinta fata de care vom raporta volumele

defini un strat suplimentar respectiv DATUM care de fapt este un pla n de referinta fata

Pentru aplicarea structurii rutiere apelam din nou la VGE (Vertical Grading Editor) de unde dam

apelam din nou la VGE (Vert ical Grading Editor) de unde dam click pe butonul si

click pe butonul si de acolo adaugam o noua intrare (prin click mouse pe o linie goala) si selectam din lista SubRegions si selectam pozitiile kilometrice unde se va aplica stratul rutier respectiv denumirea acestuia

se va aplica stratul rutier respectiv denumirea acestuia Vizualizand profilele transversal e se observa imediat ca

Vizualizand profilele transversale se observa imediat ca stratul rutier este aplicat pentru toata strada.

imediat ca stratu l rutier este aplicat pentru toata strada. Pentru raportarea volumelor apelam la

Pentru raportarea volumelor apelam la Roads6Acad->Reports->Layer volumes avem instantaneu volumele aferente fiecarui strat!

volumes avem instantaneu volumele aferente fiecarui strat! La orice modificare ulterioara a liniei rosii volumele se

La orice modificare ulterioara a liniei rosii volumele se recalculeaza intr-o fractiune de secunda!!!!

TIPARIREA TRANSVERSALELOR

Roads6Acad->Plot Cross sections… si apare fereastra pentru setarea parametrilor de tiparire

- selectati la General cartusul (Title Block)

tiparire - selectati la General cartusul ( Title Block ) - de asemenea la CrossFalls (devere)

- de asemenea la CrossFalls (devere) selectati DesignAll la Show crossfalls

(devere) selectati DesignAll la Show crossfalls - la Options dati click pe Layer List si definiti

- la Options dati click pe Layer List si definiti layere-le pe care se vor tipari liniile si textele aferente existentului, proiectatului, straturilor rutiere etc…

existentului, proiectat ului, straturilor rutiere etc… Apoi click pe Preferences si se vor prestabili fontul,

Apoi click pe Preferences si se vor prestabili fontul, inaltimea de text, layere-le corespunzatoare

fontul, inaltimea de text, layere-le cores punzatoare - click pe Update si profilele transversale sunt automat

- click pe Update si profilele transversale sunt automat reactualizate!

- click pe Surfaces si se vor seta intrarile pentru tabelul profilului transversal

- la Formatting alegeti Format No Offsets pentru a afisa cotele teren doar in fiecare punct al transversalului tip

- la Formatting alegeti Format No Offsets pentru a afisa cotele teren doar in fiecare punct
Plot File – tiparirea transversa lelor in desene AutoCAD separat e Plot Layout – tiparirea

Plot File – tiparirea transversalelor in desene AutoCAD separate Plot Layout – tiparirea planselor de tip Layout in desenul curent

Foarte important!

r de tip Layout in desenul cure nt Foarte important! De la Options se poate selecta

De la Options se poate selecta si toate aceste setari se pot salva intr-un fisier extern .xxp in directorul C:\Program Files\CadApps\Bloomfield\Common astfel incat se poate apela la toate

proiectele prin funtia

in directorul C:\Program Files\CadApps\Bloomfield\Common astfel incat se poate apela la toate proiectele prin funtia
in directorul C:\Program Files\CadApps\Bloomfield\Common astfel incat se poate apela la toate proiectele prin funtia

AMENAJAREA UNEI INTERSECTII

- creati un nou Alignment din polilinia 2D corespunzatoare axului pt Drum2

(folositi optiunea Alignment6Acad->Create from Polyline) pe care il denumiti DRUM2

- mergeti la Roads6Acad->Select/Create Road Element si selectati Drum2

- dati YES la fereastra urmatoare

si selectati Drum2 - dati YES la fereastra urmatoare selectati suprafata de teren existenta din lista

selectati suprafata de teren existenta din lista Optiunea Use default va permite ulterior introducerea automata de catre program a unei curbe de racordare verticale de ‘trecere’ cu lungimea orizontala de 20m - de la drumul principal DRUM1 la cel secundar

DRUM2

Daca se doreste proiectarea unei alte curbe verticale de trecere se va debifa aceasta optiune

-

curbe verticale de trecere se va debifa aceasta optiune - - din fereastra VGE deschisa se

- din fereastra VGE deschisa se poate observa cu usurinta ca s-a realizat automat o racordare cu o curba de 20m intre cele doua drumuri! (se observa cu usurinta profilul transversal al drumului principal in punctul comun celor doua axe)

al d rumului princi pal in punctul comun celor doua axe) NOTA FOARTE IMPORTANTA:- orice m

NOTA FOARTE IMPORTANTA:- orice modificare in lungul strazii DRUM1 se va reflecta instantaneu in profilul strazii Drum2!!

- se vor repeta aceeasi pasi ca si pentru strada principala aplicand respectiv transversalul tip ‘transversal’ si stratul rutier anterior creat (strada.lsd)

si stratul rutier anterior creat (strada.lsd) - daca apelam din nou VGE din meniul
si stratul rutier anterior creat (strada.lsd) - daca apelam din nou VGE din meniul

- daca apelam din nou VGE din meniul Roads6Acad->Vertical Grading Editor se observa ca avem suplimentar un nou element ‘road’ respectiv Drum2

avem suplimentar un nou element ‘road’ respectiv Drum2 - pentru definirea racordarilor cu raze de cate

- pentru definirea racordarilor cu raze de cate 12m fiecare vom proceda astfel:

Roads6Acad->Auto Kerb Returns…si se va afisa in plan un marker corespunzator primei intersectii intre cele doua strazi

corespunzator primei intersectii intre cele doua strazi - alegeti raza de 12m si denumiti racordarea NOTA:

- alegeti raza de 12m si denumiti racordarea

NOTA: se poate folosi orice tip de racordare in plan (clotoida sau 3 arce intermediare) prin alegerea optiunii Existing Alignment

- repetati aceeasi operatie in fereastra urmatoare pentru racordarea pe dreapta

in fereastra urmatoare pentru racorda rea pe dreapta - suplimentar se creeaza doua alte elemente ‘road’

- suplimentar se creeaza doua alte elemente ‘road’ DREAPTA si STANGA

urmatoare pentru racorda rea pe dreapta - suplimentar se creeaza doua alte elemente ‘road’ DREAPTA si

- aceste racordari se vor proiecta astfel incat sa se asigure scurgerea si colectarea apelor in punctele dorite!! OBSERVATII:

- datorita faprtului ca la definirea racordarilor a fost selectata optiunea Redesign la orice modificare a oricarui drum al intersectiei se vor reactualiza instantaneu racordarile si lungurile acestora!!!

- daca se doreste ulterior modficarea in plan a racordarilor (schimbarea razei spre ex) se va folosi comanda Roads6Acad->Create/Edit Kerb Return si se va recrea modelul intersectiei

MODELAREA SUPRAFETEI 3D DE INTERSECTIE

- din meniul Roads6Acad->Auto Model si se accepta optiunile implicite setate de program

Model si se accepta optiunile implicite setate de program se refera la faptul ca daca racordarile

se refera la faptul ca daca racordarile au fost intre-timp modificate se pot actualiza prin alegerea optiunii Yes

-

mod ificate se pot actualiza prin ale gerea optiunii Yes - alegeti Yes si la urmatoarea

alegeti Yes si la urmatoarea fereastra automat o zona de demarcatie pentru suprafata astfel creata)

(programul

creeaza

pent ru suprafata astfel creata) (programul creeaza - suprafata 3D (TotalModel) este automat creata si salvata

- suprafata 3D (TotalModel) este automat creata si salvata in directorul Data al proiectului

APLICAREA UNEI SUPRALARGIRI STRAZII

- pentru acomodarea ulterioara a unui ‘sens giratoriu’ in aceasta intersectie se cere a se supralargi carosabilul dreapta pentru strada principala

se supralargi carosabilul dreapta pentru strada principala - definiti din Alignment6Acad->Create from polyline

-

definiti din Alignment6Acad->Create from polyline un nou ‘alignment’ pe care il denumim Supralargire

-

pentru aplicarea supralargirii se va proceda la urmatoarea tehnica:

 

1.

click pe

1. click pe din VGE de unde inseram o noua intrare cu selectarea Widen

din

VGE

de

unde

inseram

o

noua

intrare

cu

selectarea

Widen

inseram o noua intrare cu selectarea Widen se elementului ‘supralargire’ Codul REB va
inseram o noua intrare cu selectarea Widen se elementului ‘supralargire’ Codul REB va

se elementului ‘supralargire’

Codul

REB

va ‘atasa’

Widening method – W-SlopesKept

permite pastrarea deverului calculat

in fiecare punct al axului

va ‘atasa’ Widening method – W-SlopesKept permite pastrarea deverului calculat in fiecare punct al axului

- pentru verificare vizualizam imediat transversalele in punctele in care s-a realizat supralargirea si se va tipari raportul cu cotele proiectate

supralargirea si se va tipari raportul cu cotele proiectate (spre exemplu se poate observa ca la

(spre exemplu se poate observa ca la pichetul 110.00 s-a modificat distanta fata de ax a codului REB)

- si la tiparire se vede imediat supralargirea

REB) - si la tiparire se vede imediat supralargirea - pentru a afisa in plan noile

- pentru a afisa in plan noile polilinii create prin transversalul tip vom mari numarul de profile transversale intre pichetii 90 si 120 la fiecare 2m spatiere (se foloseste Roads6Acad->Edit- >Amend/Redo Cross sections si alegeti Extra Chainages)

fiecare 2m spatiere (s e foloseste Roads6Acad->Edit- >Amend/Redo Cross sections si alegeti Extra Chainages )

- Roads6Acad->Plot Plan Features si se va afisa noua polilinie 2D cu supralargirea inclusa!

si se va afisa noua polilinie 2 D cu supralargirea inclusa! Roads6Acad->AutoModel pentru remodelarea in 3D

Roads6Acad->AutoModel pentru remodelarea in 3D a suprafetei proiectate

pentru remodelarea in 3D a suprafetei proiectate Noua suprafata este com plet reactualizata!!!! AFISAREA PE

Noua suprafata este complet reactualizata!!!!

AFISAREA PE TRANSVERSALE A LIMITELOR DE PROPRIETATE

- in special in proiectarea urbana sau prin localitati este necesar a se afisa in plan si in profilele transversale limitele proprietatilor (garduri) pentru a sti exact care este ampriza drumului

- pentru aceasta initial va trebui sa ‘plasam’ in layerul AR-BOUNDARY liniile care corespund limitelor de proprietate

- in cazul nostru vom selecta cateva dintre acestea de la pichetul 0 la 90 - creati un layer AR-BOUNDARY si mutati cateva linii in acesta

- Roads6Acad->Settings->Set Property Boundary Offsets si selectati layerul AR- BOUNDARY - se tipareste

- Roads6Acad->Settings->Set Property Boundary Offsets si selectati layerul AR- BOUNDARY -se tipareste automat un raport cu distantele fata de ax ale acestor limite

un raport c u distantele fata de ax ale acestor limite - Roads6Acad->Plot Cross Sections… si

- Roads6Acad->Plot Cross Sections…si alegeti butonul Select din fereastra de setari

Plot Boundary YES Boundary Text LIM
Plot Boundary YES
Boundary Text LIM

COTAREA TRANSVERSALELOR

- din meniul Roads6Acad->Settings->Cross Sections Labels

meniul Roads6Acad->Settings->Cross Sections Labels - Roads6Acad->Plot Cross Sections… si din Select

- Roads6Acad->Plot Cross Sections…si din Select alegeti Section Annotate COTE

Sections Labels - Roads6Acad->Plot Cross Sections… si din Select alegeti Section Annotate COTE
Sections Labels - Roads6Acad->Plot Cross Sections… si din Select alegeti Section Annotate COTE

EXERCITIU (OPTIONAL)

- se cere sa se proiecteze o ‘inchidere’ de tip ‘cul-de-sac’ la captul strazii principale 1

- VBARUN si din lista de macrouri se alege PBCuldesac si apoi Run

si din lista de macrouri se alege PBCuldesac si apoi Run - se alege punctul de

- se alege punctul de tangenta pentru racordarea prin arc de cerc la intrare cat si raza de intoarcere in bucla

arc de cerc la intrare cat si raza de intoarcere in bucla creati o polinie 2D
arc de cerc la intrare cat si raza de intoarcere in bucla creati o polinie 2D

creati o polinie 2D din elemntele desenate – aveti grija sa parcurgeti in sens orar polilinia deoarece programul va aplica automat un profil transversal cu bordura si trotuar aplicate spre stanga in directia axului ‘buclei’

- creati un ‘alignment’ din aceasta Roads6Acad->Create from polyline denumiti ‘Bucla’ aliniamentul respectiv folositi descrierea (description) CDS- (foarte important!!) Roads6Acad->Create/Edit cul-de-sac si selectati aliniamentul

-

descrierea (de scription) CDS- (foarte important!!) Roads6Acad->Create/Edit cul-de-sac si selectati aliniamentul - c

c

- selectati din nou Roads6Acad->AutoModel si se va reface integral noua suprafat 3D proiectata care ia in consideratie si elementul cul-de-sac

proiectata care ia in consideratie si elementul cul-de-sac TEME 1. Sa se proiecteze intersectia dintre DRUM2

TEME

1. Sa se proiecteze intersectia dintre DRUM2 si DRUM3 cu generarea rapoartelor si desenelor

pentru DRUM3 si racordarile prin arce de cerc cu razele de cate 15m respectiv

2. sa se extinda intr-o parte trotuarul pana la limita proprietatilor (se va alege portiunea de

extindere la alegere)

atilor (se va alege portiunea de extindere la alegere) Prelungirea trotuarului in stanga pana la limita

Prelungirea trotuarului in stanga pana la limita prorietatilor adiacente