Sunteți pe pagina 1din 22

Question 1

Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

interface DoMath {
double getArea(int rad);
}
interface MathPlus {
double getVol(int b, int h);
}
/* Missing Statements ? */
Care dintre fragmentele de cod de mai jos inserate la sfarsitul programului de mai sus va furniza un
program care compileaz?
1. class AllMath extends DoMath
{ double getArea(int r); }
2. interface AllMath implements MathPlus
{ double getVol(int x, int y); }
3. interface AllMath extends DoMath
{ float getAvg(int h, int l); }
4. class AllMath implements MathPlus
{ double getArea(int rad); }
5. abstract class AllMath implements DoMath, MathPlus
{ public double getArea(int rad)
{ return rad * rad * 3.14; } }
Select one:
a. 3 si 5

b. doar 2

c. 1 si 4

d. doar 1

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Care din urmtoarele clase permite s asociem elemente la valori de tip cheie si in acelasi timp, s
regsim obiectele salvate in ordinea FIFO (first-in first out):

Select one:
a. java.util.ArrayList

b. java.util.LinkedHashMap

c. java.util.TreeMap

d. java.util.HashMap

Question 3
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Cum creai o nou excepie MyNewException, pentru a fi folosit n clasa A?

Select one:
a. prin implementarea interfeei Errors

b. clasa A extinde Throwable iar MyNewException e o clas interioar clasei A

c. clasa A implementeaz interfaa Errors iar MyNewException e o clasa interioar clasei A

d. prin crearea unei subclase a java.lang.Thowable


e. prin creerea unei subclase a java.lang.Exception

Question 4
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

import java.io.*;
public class MyProgram {
public static void main(String args[]){//linia 4
FileOutputStream out = null;
try {
out = new FileOutputStream("test.txt");
out.write(122); // linia 6
}
catch(IOException io) {
System.out.println("IO Error.");
}
finally {
out.close(); // linia 13
}
}
}
In programul de mai sus, in conditiile in care toate metodele clasei FileOutputStream inclusiv close()
arunc un IOException, care din urmatoarele afirmatii este adevrat?

Select one:
a. programul da eroare la compilare din cauza liniei 13

b. programul da eroare la compilare din cauza liniei 6

c. programul compileaz cu success

d. programul da eroare la compilare din cauza liniei 4

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class Class1 {
static int total=0;
public static void main(String args[]) {
doIt();
}
static void doIt() {
for(int i=0;i<5;i++) total += i;
System.out.println(total);
}
}
In legtur cu codul de mai sus, cum trebuie schimbat prima linie a metodei main() ?

Select one:
a. (new Class1()).doIt();

b. Class1().doIt();

c. Class1();

d. Class1 class1 = new Class1().doIt();

e. Nu e necesar nici o modificare

Question 6
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question
Question text

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata in ceea ce priveste clasele inner statice?

Select one:
a. trebuie sa extinda clasa exterioara

b. Trebuie sa primeasca o referinta catre o instanta din clasa exterioara pentru a se putea crea o

instanta dintr-o asemenea clasa


c. nu are acces la membrii ne-statici ai clasei exterioare CORECT

d. variabilele si metodele sale trebuie sa fie statice

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

String st1,st2;
st1 = new String("Hello world!");
st2 = st1.substring(5,12).trim();
st2 =
st2.replace('l',st1.charAt(4)).substring(1,4);
n legtur cu codul de mai sus, care este valoarea lui st2 dup execuie?

Select one:
a. ordd

b. oro

c. o wo

d. wor

e. ello
Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Care din urmtoarele este adevrat pentru un obiect persistent?

Select one:
a. este salvat ntr-o baz de date relaional in loc s fie salvat in memoria intern

b. utilizeaz pachete TCP (conexiune dedicat) pentru comunicaie

c. exist dincolo de ciclul de existen a programului care l-a creat

d. nu poate fi colectat de garbage colector

e. este referit de un thread daemon

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

import java.awt.Color;
Ce face codul de mai sus?

Select one:
a. i reamintete programatorului c clasa Color se afl n package-ul java.awt

b. Definete o clas interioar


c. i spune compilatorului s se uite n package-ul java.awt cand se refer clasa Color

d. declar acest clas ca i subclas a clasei java.awt.Color

e. i spune compilatorului s insereze n fiierul curent tot textul surs a clasei java.awt.Color

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

public class HorseTest {


public static void main (String [] args) {
class Horse {
public String name; /* Line 7 */
public Horse(String s) {
name = s;
}
} /* class Horse ends */
Object obj = new Horse("Zippo"); /* Line 13 */
Horse h = (Horse) obj; /* Line 14 */
System.out.println(h.name);
}
} /* class HorseTest ends */
Care este iesirea programului de mai sus?

Select one:
a. apare o exceptie la executie la linia 10

b. eroare la compilare din cauza liniei 13

c. afiseaza Zippo
d. eroare la compilare din cauza liniei 7

Question 11
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class A {
final const int count=0;
private int x=4,y=8;
void setCount(int newCount) {
count = newCount;
}
int getSize() {
return x*y;
}
}
Ce e greit n codul de mai sus?

Select one:
a. variabilele final nu pot fi declarate ntr-o clas care nu e abstract

b. variabilele x i y nu pot fi folosite n metoda getSize()

c. nu se pot face calcule ntr-o linie de return

d. variabilele final nu pot fi modificate dup iniializare

e. n aceai linie nu se pot iniializa mai multe variabile

Question 12
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

import java.util.*;
class I {
public static void main (String[] args) {
Object i = new ArrayList().iterator();
System.out.print((i instanceof List)+",");
System.out.print((i instanceof Iterator)+",");
System.out.print(i instanceof ListIterator);
}
}
Care va fi iesirea programului de mai sus?

Select one:
a. afiseaz false, true, true

b. afiseaz false, false, false

c. afiseaz false, false, true

d. afiseaz false, true, false

Question 13
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class Class1 {
public static void main(String args[]) {
int total = 0;
for(int j=0;j<5;j++) {
for(int i=0;i<3;i++) {
if(j > 3) total--;
else total++;
}
}
System.out.println(total);
}
}
Ce va afisa la ieire programul de mai sus?

Select one:
a. 9

b. 30

c. 0

d. 12

e. 6

Question 14
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Prin care din urmtoarele conversii rezult o pierdere de informaie?

Select one:
a. short convertit in double

b. short convertit in byte

c. short convertit in float

d. short convertit in long


e. short convertit in int

Question 15
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

1 public static void main(String[] s) {


2 String n1, n2, n3;
3 n1 = "n1";
4 n2 = "n2";
5 n3 = "n3";
6 {
7 String n4 = "inner";
8 n2 = n1;
9 }
10 n3 = null;
11 }
Cate instane de tip String vor fi disponibile s fie colectate de garbage collector dup executarea
liniei 10 din codul de mai sus?

Select one:
a. 0

b. 1

c. 3

d. Codul nu compileaza

e. 2
Question 16
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Care din urmatoarele sunt declaratii legale in java?


1. final abstract class Test {}
2. public static interface Test {}
3. final public class Test {}
4. protected abstract class Test {}
5. protected interface Test {}
6. abstract public class Test {}

Select one:
a. 4 si 6

b. 2 si 6

c. 1 si 4

d. 3 si 6

e. 2 si 5

Question 17
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class A {
public final void methodA() {}
public static void methodB() {}
public final static void methodC() {}
private void methodD() {}
}
class B extends A {
}
Care dintre metodele clasei A poate s fie rescris in clasa B?

Select one:
a. methodB()

b. methodC()

c. methodA()

d. methodA() si methodD()

e. methodD()

Question 18
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

if(check4Biz(str).equals("Y") || count == 2) {}
Ce tip de dat este returnat de metoda check4Biz() ?

Select one:
a. Boolean

b. byte

c. int

d. char

e. String
Question 19
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class A {
private int getIt(int i) {
return i*4;
}
}
Ce clase pot accesa metoda getIt() din clasa A?

Select one:
a. subclasele clasei A

b. toate clasele

c. superclasele lui A din acelai package

d. clasele din acelai package

e. clasa A

Question 20
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Care este iesirea in programul de mai jos?


public abstract class AbstractTest
{
public int getNum()
{
return 45;
}
public abstract class Bar
{
public int getNum()
{
return 38;
}
}
public static void main (String [] args)
{
AbstractTest t = new AbstractTest()
{
public int getNum()
{
return 22;
}
};
AbstractTest.Bar f = t.new Bar()
{
public int getNum()
{
return 57;
}
};
System.out.println(f.getNum() + " " + t.getNum());
}
}

Select one:
a. 57 22 corect

b. 45 38

c. 45 57

d. apare o exceptie la runtime

Question 21
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

if(checkForBusiness(storeNum)) {}
Considernd codul de mai sus, cod care compileaz corect, ce tip de date returneaz metoda
checkForBusiness() ?

Select one:
a. char cred ca asta

b. int

c. Niciunul din cele de la punctele celelalte

d. Boolean

e. byte

Question 22
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Interfaa Runnable contine metoda run() ca si component a acestei interfe e. Care din urmtoarele
construieste un obiect Runnable, instan a unei clas interioare anonime?

Select one:
a. Runnable r = new Runnable { public void run(){}};

b. System.out.println(new Runnable() {public void run() { }});

c. Runnable r = new Runnable(public void run() { });


d. Runnable r = new Runnable() { };

Question 23
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

int total = 0;
for(int j=0; j < 2; j++); {
int count=0, i=0;
do {
count += i;
i++;
} while(i<4);
total+=count;
}
Care este ieirea programului de mai sus?

Select one:
a. 1

b. 0

c. 3

d. 2

e. 6

Question 24
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class Class1 {
static int i=0;
public static void main(String args[]) {
for(int j=1;j<args.length;j+=2) {
i += Integer.parseInt(args[j]);
}
System.out.println(i);
}
}
Ce parametrii trebuiesc transmii n linia de comand astfel ca ieirea programului de mai sus sa fie 6 ?

Select one:
a. Nimic, sistemul va arunca o exceptie ArrayOutOfBoundsException

b. 6 5 1

c. Nimic, compilatorul va genera o eroare deoarece trebuie prins o exceptie cand se invoca

parseInt()
d. 6

e. 1 2 3 4

Question 25
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
int j;
for(int i=0;i<14;i++) {
if(i<10) {
j = 2 + i;
}
System.out.println("j: " + j + " i: " + i);
}
Ce este greit in codul de mai sus?

Select one:
a. Nu se poate declara variabila ntreag i in interiorul ciclului for

b. Nu se pot tipri valori ntregi fr s fie convertite la tipul String

c. Sintaxa instruciunii if este greit

d. Totul este correct

e. Variabila ntreag j nu este iniializat

Question 26
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

interface Base {
boolean m1 ();
byte m2(short s);
}
Doua din fragmentele de cod de mai jos vor compila. Care sunt acestea?
1 interface Base2 implements Base {}
2 abstract class Class2 extends Base
{ public boolean m1(){ return true; }}
3. abstract class Class2 implements Base {}
4. abstract class Class2 implements Base
{ public boolean m1(){ return (7 > 4); }}
5. abstract class Class2 implements Base
{ protected boolean m1(){ return (5 > 7) }}
Select one:
a. 2 si 4

b. 1 si 2

c. 3 si 4

d. 1 si 5

e. 2 si 3

Question 27
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

class Class1 {
int i=0;
public static void main(String args[]) {
(new Class1()).compute();
}
void compute() {
for(int j=0;j<4;j++) i += j;
System.out.println(i);
}
}
Care e iesirea programului de mai sus?

Select one:
a. 4

b. Niciuna, compilatorul va genera eroare deoarece i nu e variabil static Cred ca e corect


c. 6

d. Niciuna, compilatorul va genera eroare deoarece i nu e String in instruciunea de tiprire

e. 0

Question 28
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

long numbers[];
Care din urmtoarele este o construcie echivalent cu cea de mai sus?

Select one:
a. numbers = long { , , , };

b. long[] numbers[];

c. long numbers = { , , , };

d. long numbers = new long[];

e. long[] numbers;

Question 29
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text
Care din urmtoarele descrie o diferen dintre StringBuffer si String?

Select one:
a. StringBuffer e un sir de String

b. StringBuffer e folosit doar ca si buffer pentru streamuri de intrare i de ieire

c. StringBuffer permite textului s fie schimbat, dup instaniere

d. StringBuffer memoreaz Stringuri de lungime 0

e. StringBuffer suport Unicode

Question 30
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.00
Flag question

Question text

import java.lang.reflect.Constructor;
Constructor con;
con=new Constructor(Class.forName("System"));
Ce este gresit in codul de mai sus?

Select one:
a. Constructor este abstract, si poate s nu fie instaniat

b. Constructor este static si trebuie s nu fie instantiat

c. Obiectele Constructor pot fi create doar in packageul implicit (default package)

d. Constructor are un constructor privat care e accesibil doar masinii virtuale Java

e. Nu pot fi create obiecte din clasa System corect