Sunteți pe pagina 1din 2

L.

T Liviu Rebreanu
Lucrare de laborator
Determinarea lungimii de unda a
luminii cu ajutorul
retelei de difractie

Scopul Determinarea limitelor lungimii de


Modul de lucru:
lucrarii unda ale spectrului vizibil
Aparate si Un stativ.oretea de difractie,un 1.Montati reteaua de difractie in rama
materiale dizpozitiv pentru determinarea dispozitivului si fixati-l de clestele stativului.
necesare lungimii de unda a luminii,o sursa 2. Privind prin reteaua de difractie,orientate
de lumina alba. dispozitivul spre sursa de lumina astfel incat ea
sa fie vazuta prin fanta ingusta a ecranului.Pe
Consideratii teoretice : ecran,de o parte si de alta a fantei veti observa
spectrelede difractie de cateva ordine.
Dispozitivul folosit in aceasta lucrare de
laborator pentru determinarea lungimii de unda 3.Cititi de pe scala ecranului privit prin retea
a luminii reprezinta o rigla gradate in pozitiile marginilor rosie lr si violeta lv ale
milimetri,avint la unul din capete o rama,in care spectrului de ordinul 1 de pe ambele parti ale
se monteaza reteaua de difractie.La celalalt fantei.Determinati valorile medii ale distantelor
capat se afla un ecran,situate perpendicular pe lr si lv pentru fiecare culoare si introduceti-le in
rigla,care se poate deplasa de-a lungul tabelul de mai jos .
ei.Ecranul are o Fanta ingusta la mijloc si este 4.De pe rigla gradate in milimetri a
inzestrat cu o scala milimetrica cu zero la
dispozitivului notati distanta L dintre retea si
centrul fantei .
ecran,introducand-o ,de asemenea,in table.
Privind la sursa de lumina prin retea si
fanta concomitent,observatorul va vedea pe 5.Repetati masuratorile din punctele 3 si 4
ecran de ambele parti ale fantei spectrele pentru alte doua pozitii ale ecranului fata de
colorate de difractie de ordinele :1,2; s.a.m.d.In retea de difractie si introduceti rezultatele in
figura este reprezentat schematic modul de acelasi table.
formare a maximelor (spectrelor) cu ajutorul
acestui dispozitiv.Fiecare maxim reprezinta un
spectru,marginile caruia se afla la distantele lv
si lr de la centrul fantei.
Pozitia maximului principal de ordinul 6.In bazele relatiei calculate lungimea
m=1 se determina din relatia,in care este de unda v si r ,ce constituie limitele spectrului
lungimea de unda a luminii de culoarea vizibil,apoi valorile lor medii.
cercetata a spectrului , d perioada retelei de 7.Estimati erorile absoluta si relative la
difractie,iar unghiul sub care este observat determinarea lungimii de unda a luminii pentru
cele doua culori,folosind urmatoarele relatii
maximul respectiv.Intrucat pentru maximul
principal de ordinul 1 unghiul este
intotdeauna mic ( <5) ,atunci
.Asadar ,pentru determinarea lungimii de unda
In calculi,pentru l si L se va lua eroare
aparatului de masura .
a luminii,obtinem relatia :
unde L este distanta dintre reteaua de difractie 8.Prezentati rezultatul final sub forma
si ecran.

9.Formulati Concluziile referitoare la


rezultatele obtinute.
NR. d L lr lv r v r v r v
(10 m)
-5
(m) (cm (cm (10 -
(10 -
% %
) ) 6
m) 6
m)

1
2
3
4
5
6
7
Valo
area
medi
X X X X
e