Sunteți pe pagina 1din 1

ASE CSIE Informatii despre practica anului II LICENTA

Cat trebuie sa dureze practica? 84 ore

Cum poate fi fcuta? Practica poate fi facuta compact ori pe parcurs, pana la sfarsitul
semestrului 2.

La colocviul de practica de la sfarsitul semestrului veti prezenta, conform metodologiei


de practica (anexate):

1. Conventia-cadru/Adeverinta de angajare (Art. 6)


2. Aprecierea din partea firmei (Art. 14)
3. Proiectul/raportul de practica, redactat de catre student (Art 15-16).

Cei care au adeverine (de angajare, internship etc.) care acopera 84 de ore (efectuate
chiar si anterior semestrului 2, cf. Art. 7) nu mai trebuie sa completeze si sa aduca la
facultate conventiile-cadru pentru semnare si stampilare. Acestia vor aduce adeverintele
(semnate si stampilate de catre partenerul de practica) direct la colocviu.

Conventiile-cadru (anexate la sfarsitul metodologiei) se vor completa de studenti IN 3


EXEMPLARE, cu datele personale, datele firmei la care se efectueaza practica (prima
pagina) si semna (de catre studenti), dupa care se vor preda reprezentantilor de grupa
pana la data de 1 MARTIE (respectiv 15 MARTIE, cei care din motive obiective
depasesc primul termen). In termen de 1 saptamana de la aceste termene studentii vor
recupera cele 3 exemplare ale conventiilor-cadru, semnate si stampilate la rectorat, si le
vor completa pana la colocviu cu restul datelor, referitoare la tutore, cadru didactic
supervisor etc.