Sunteți pe pagina 1din 42

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER

CURTEA DE ARGES

PROIECT
PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A
CALIFICARII PROFESIONALE NIVEL IV

CALIFICARE PROFESIONALA: TEHNICIAN IN


ADMINISTRATIE
TEMA: INVENTARUL, MIJLOC DE CONTROL AL
GESTIUNII

NDRUMATOR, CANDIDAT,

PROF. EC .BILCAN DIANA OROSANU ANDREEA


SILVANA
CUPRINS

ARGUMENT ...pg.3
CAP. I INVENTARIEREA ...pg.5
CAP.II FUNCTIILE INVENTARIERII ...pg.6
2.1 FUNCTIA DE CONTROL .pg.6
2.2 FUNCTIA DE STABILIRE A SITUATIEI NEE SI A
REZULTATULUI EXERCITIULUI ....pg.7
2.3 FUNCTIA DE CALCUL SI EVIDENTA STOCURILOR,
CONSUMURILOR SI VANZARILOR pg.7
CAP. III CLASIFICAREA INVENTARIERII ..pg.10
CAP. IV DOCUMENTE UTILIZATE
PENTRU INVENTARIERE ....pg.12
CAP. V ETAPELE INVENTARIERII ...pg.17
5.1 PREGATIREA INVENTARIERII .pg.17
5.2 INVENTARIEREA PROPRIU-ZISA pg.19
5.3 EVALUAREA SI STABILIREA
REZULTATELOR INVENTARIERII ...pg.23
5.4 INREGISTRAREA REZULTATELOR
INVENTARIERII ..pg26
CAP. VI STUDIU DE CAZ PRIVIND INVENTARIEREA .pg.29
ANEXE ...pg.37

2
BIBLIOGRAFIE ...pg.42

ARGUMENT

Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie sa


asigure informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale, in
vederea adoptarii de decizii fundamentate din punct de vedere stiintific.
Pentru realizarea acestui obiectiv, o conditie fundamentala o prezinta
concordanta deplina care trebuie sa existe intre datele inregistrate in
conturi si realitatea faptica existenta in unitate.
Mijlocul principal prin care se constata situatia reala a
patrimoniului si care permite compararea datelor obtinute pe aceasta
cale cu datele contabilitatii, il reprezinta inventarierea.
Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prin
importanta deosebita pe care o prezinta pentru activitatea practica a
acestora.
In primul rand, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea
si organizarea evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale
nou infiintate, iar in al doilea rand, in decursul exercitiului, ea este
determinata de faptul ca intre datele contabilitatii si realitatea de pe
teren pot sa apara anumite diferente, in plus sau in minus, chiar si in
conditiile unei bune organizari a evidentei operative si contabile,
datorita mai multor cauze dintre care mentionam: modificari
intervenite la elementele patrimoniale ale unitatii, fie ca urmare a unor
cauze naturale (cum sunt: uscarea, evaporarea, scaderea in greutate

3
etc.), fie datorita unor cauze subiective (ca de exemplu: masurari
inexacte; sustrageri de mijloace economice); neintocmirea sau

intocmirea defectuoasa a unor documente; neinregistrarea sau


inregistrarea gresita in conturi a anumitor operatii; neglijenta si
neatentia gestionarilor care gestioneaza bunurile si valorile economice;
etc.
O inventariere se considera de calitate, daca s-au efectuat situatiile
prevazute de lege, clarificand toate problemele, daca a avut loc la
momentul oportun, nu a necesitat un timp indelungat si cheltuieli mari, nu
a impiedicat desfasurarea normala a activitatii, nu a generat situatii
ambigue.
In comert spre exemplu inventarierea nu trebuie sa duca la
intreruperea completa a vanzarii marfurilor, ea trebuie sa se desfasoare
intr-o anumita succesiune cuprinzand unele raioane, lasandu-le pe
celelalte sa functioneze normal, dupa cum in unitatile de productie, pentru
a nu intrerupe productia trebuie ca inainte de inventariere sa se asigure
stocurile de materiale, semifabricate necesare continuarii activitatii.

4
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Patrimoniul societatii comerciale se compune din elemente de


activ-mijloace economice si elemente de pasiv-surse de finantare.
Pe durata exercitiului financiar, aceste elemente se modifica sub
influenta diverselor operatiuni economico-financiare care au loc. Apare
astfel necesitatea ca, periodic, sa cunoastem situatia reala (in teren) a
acestor elemente si, mai mult decat atat, sa comparam situatia reala cu
cea existenta in documentele contabile.
Procedeul contabil care permite acest lucru este inventarierea.

I. INVENTARIEREA - PROCEDEU AL METODEI


CONTABILITATII

In categoria procedeelor contabile, inventarierea ocupa un loc


insemnat, datorita rezultatelor pe care le furnizeaza societatii
comerciale.
Inventarierea reprezinta ansamblul operatiilor prin care se
constata existenta faptica si starea elementelor patrimoniale de activ si
pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric, dupa caz existente in
patrimoniul unitatii, la data la care aceasta se efectueaza.
Inventarierea se poate efectua ori de cate ori este nevoie, dar
obligatoriu la sfarsitul exercitiului financiar (la data de 31 decembrie),
in scopul intocmirii bilantului contabil.
Prin intermediul inventarierii se stabileste situatia reala a
patrimoniului privind atat bunurile ce apartin societatii comerciale, cat
si bunurile apartinand altor persoane fizice/juridice, aflate temporar in
societate.
Constatarea faptica a acestor bunuri se face prin metode diferite,
in functie de natura elementelor patrimoniale: numarare, cantarire,
masurare, calcule tehnice - pentru bunuri corporale (materiale) sau pe
baza de acte justificative si registre pentru cele necorporale
(nemateriale). Deci, momentul obligatoriu de efectuare a inventarierii
este 31 decembrie al fiecarui an.

5
Exista si alte situatii care necesita efectuarea obligatorie a
inventarierii, si anume :
La infiintarea societatii comerciale ;
La primirea de gestiuni ;
La data fuziunii cu alte societati ;
La incetarea activitatii comerciale prin dizolvare sau faliment ;
In alte situatii prevazute de lege.

II. FUNCTIILE INVENTARIERII

In calitatea sa de procedeu al metodei contabilitatii si de tehnica de


control faptic, inventarierea indeplineste 3 functii :

II.1 FUNCTIA DE CONTROL AL CONCORDANTEI DINTRE


INFORMATIILE FURNIZATE DE CONTABILITATE
(EVIDENTA SCRIPTICA) SI SITUATIA REALA
Evidenta scriptica se bazeaza pe inregistrarea cu exactitate si pe
documente contabile a operatiunilor economico-financiare ce afecteaza
patrimoniul, deci al mijloacelor, surselor si proceselor economice.
Activitatea de transport, depozitare si manipulare a bunurilor,
precum si evidenta contabila a elementelor patrimoniale pot conduce, in
anumite situatii, la aparitia unor diferente intre soldurile scriptice si
realitate. Datele furnizate de contabilitate au un caracter relativ
deoarece :
contabilitatea nu poate surprinde modificarile cantitative si
calitative produse in timpul transportului, manipularii si
depozitarii bunurilor economice ;
in cadrul unor gestiuni pot sa aiba loc furturi, risipa si proasta
gospodarire a unor sortimente de bunuri ;
unele date din documentele primare pot fi omise cu ocazia
inregistrarii lor in contabilitate, inregistrate repetat sau
inregistrate eronat ;
personalul care gestioneaza si manipuleaza bunurile poate da
dovada de neglijenta sau nepricepere ;

6
la unele sortimente se pot crea stocuri fara miscare, greu
sondabile sau de prisos ;
poate sa apara anularea unor comenzi datorita renuntarilor unor
clienti, calamitati naturale sau cazuri de forta majora.
Prin inventarierea patrimoniului se identifica bunurile care nu sunt
utilizate, creantele vechi si neincasate si se iau pe aceasta baza masurile
de preintampinare sau limitare a pagubelor, pentru cresterea eficientei
si intarirea disciplinei decontarilor.

II.2 FUNCTIA DE STABILIRE A SITUATIEI NETE A


PATRIMONIULUI SI A REZULTATULUI EXERCITIULUI
Pe baza inventarierii se definitiveaza situatia neta a patrimoniului
(activul net contabil), care se determina cu ajutorul relatiei :

Situatia neta a patrimoniului = total active inventariate - datorii


inventariate

In cazul in care are loc o crestere sau o micsorare a aportului


proprietarilor la capitalul social, rezultatul net al exercitiului se
determina in functie de variatia situatiei nete:

Rezultatul net = activul net de la sfarsitul exercitiului activul net de la


inceputul exercitiului

Prin inventariere se confirma realitatea activelor patrimoniale si a


datoriilor, asigurandu-se premisele determinarii corecte a situatiei nete,
a obligatiilor finale si a rezultatului net.

II.3 FUNCTIA DE CALCUL SI EVIDENTA STOCURILOR,


CONSUMURILOR SI VANZARILOR
Aceasta functie se exercita avand in vedere metoda de contabilitate a
stocurilor aplicate de societatea comerciala. Astfel, exista 2 metode de
contabilitate a stocurilor :
metoda inventarului permanent
metoda inventarului intermitent

7
Metoda inventarului permanent se aplica obligatoriu in unitatile
mari. Ea permite cunoasterea stocului in orice moment din luna,
intrucat stocul initial, intrarile si iesirile din timpul perioadei se
inregistreaza cronologic in conturile de stocuri. Stocul final se
determina conform relatiei :

Stoc final = stoc initial + intrari - iesiri

Prin aceasta metoda, inventarierea lunara nu este necesara.


Inventarierea anuala compara stocul faptic cu cel scriptic
inregistrat in contul de stocuri si determinat conform relatiei de mai sus.
Prin aceasta metoda, evidenta analitica a stocurilor se realizeaza cu
ajutorul a 3 procedee:
procedeul operativ-contabi l(pe solduri)
procedeul cantitativ valoric
procedeul global valoric.

Procedeul operativ-contabil
Evidenta stocurilor se tine la magazie, pe fise de magazie, deci
cantitativ, iar la compartimentul contabilitate cu ajutorul fiselor de cont
pentru operatii diverse, deci valoric.
Lunar, verificarea concordantei dintre cele doua evidente se
realizeaza astfel :
-se evalueaza cantitatile din fisele de magazie si se transcriu in
registrul stocurilor ;
-se puncteaza valorile din registrul stocurilor cu cele din fisele de
cont pentru operatii diverse.

Procedeul cantitativ-valoric
Evidenta stocurilor se tine cantitativ la depozit, pe fise de magazie,
iar la compartimentul contabilitate, cantitativ - valoric, pe fise de cont
analitic pentru valori materiale.
Lunar, verificarea concordantei dintre cele doua evidente se
realizeaza astfel :
-se puncteaza cantitatile din fisele de la magazie cu cele din fisele
de cont analitic pentru valori materiale
-se evalueaza cantitatile din fisele de magazie si se puncteaza cu
valorile din fisele de cont analitic pentru valori materiale.

8
Procedeul global-valoric
Evidenta stocurilor se tine valoric atat la depozit, cat si la
compartimentul contabilitate prin intermediul fiselor de cont pentru
operatii diverse. Lunar, se puncteaza valorile din cele doua fise,
verificand concordanta dintre cele doua evidente.

Metoda inventarului intermitent se aplica optional in unitatile


mijlocii si mici. In acest caz, inventarierea lunara este obligatorie.
La inceputul lunii se anuleaza stocul initial determinat prin
inventar la sfarsitul lunii precedente, intrarile din timpul lunii se
inregistreaza direct pe cheltuieli, iar stocul final determinat prin
inventar se inregistreaza in conturile de stocuri.
Iesirile din stoc timpul lunii se determina la sfarsitul lunii conform
relatiei :

Iesiri = stocuri initiale inventariate la sfarsitul lunii precedente +


intrarile din cursul perioadei (aprovizionari sau din productie) stocuri
finale inventariate la sfarsitul lunii curente

La inceputul lunii urmatoare, stocul final din luna curenta devenit


stoc initial, se va anula, in ipoteza ca se va consuma sau se va vinde in
aceasta perioada. Deci, prin aceasta metoda, cu ajutorul inventarierii
lunare se stabilesc, cantitativ si valoric, consumurile de stocuri.

III. CLASIFICAREA INVENTARIERILOR

Inventarierea se clasifica dupa urmatoarele criterii :

9
din punct de vedere al perioadei cand se efectueaza poate fi:
anuala;
periodica.
Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de
regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si
specificul activitatii unitatii economice.
Inventarierea periodica se face la alte intervale de timp mai mici,
sau mai mari, decat anul calendaristic. De exemplu, casa si alte valori
gestionate in casieria unitatii se inventariaza cel putin o data pe luna, de
catre contabilul sef sau alta persoana desemnata in acest scop, marfurile
si ambalajele la unitatile comerciale cu amanuntul se inventariaza de
doua ori pe an, vagoanele de cale ferata o data la cinci ani.

din punct de vedere sferei de cuprindere, inventarierea poate fi:


generala;
pariala.
Inventarierea generala cuprinde intregul patrimoniu, adica toate
elementele patrimoniale ale unitatii, precum si toate bunurile detinute,
cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice.
Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 (artic.8, al.l) si
Ordinului Ministrului Finantelor nr. 2388/XII.1995, pentru aprobarea
Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii, inventarierea
generala se efectueaza: la inceputul activitatii, cel puin o data pe an
obligatoriu, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, pe parcursul
functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii,
precum si in alte situatii prevazute de lege.
Inventarierea pariala cuprinde numai anumite elemente
patrimoniale sau numai anumite gestiuni si are, de regula, caracter
ocazional. Conform reglementarilor art. 8 al. (2) din Legea
contabilitatii, Ministerul Finantelor poate aproba, pentru institutiile
publice, exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale, la
solicitarea justificata a unitatii patrimoniale, cu avizul directiilor
generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti.
Inventarierile periodice sunt de regula partiale.

Dupa natura elementelor supuse inventarierii se disting:

10
Inventarierea mijloacelor materiale si banesti, adica: imobilizari
corporale, elemente patrimoniale de natura stocurilor (materii prime,
materiale consumabile, marfuri), titluri de valoare, disponibilitati, etc.
Verificarea acestora se face prin constatare faptica si cantitativa, iar in
cazul disponibilitatilor in conturi la banci se face pe baza de documente
(extrasul de cont).
Inventarierea productiei neterminate se efectueaza, fie prin
constatare faptica la sfarsitul perioadei, fie prin metoda contabila.
Inventarierea creantelor (clienti, debitori interni si externi),
respectiv a datoriilor (furnizori, etc.) se face pe baza de documente si
punctaje cu persoanele juridice sau fizice partenere. Acestea se
concretizeaza in situatii in care se inscriu facturile sau alte documente
de decontare cu referire la: numarul si data lor, valoarea care urmeaza
sa se incaseze sau sa se plateasca, dupa caz, precum si termenele de
decontare.

Dupa rolul pe care il are inventarierea in activitatea practica a


unitatii patrimoniale:
Inventarierea de control a gestiunii, ce reprezinta, de fapt, o
forma a controlului gestionar asupra modului de gospodarire a
bunurilor materiale si valorilor banesti.
Inventarierea de predare - primire a gestiunii, constituie o
operatiune obligatorie in cazul infiintarii unei gestiuni sau schimbarii
unui gestionar.
Inventarierea ca operatiune premergatoare intocmirii bilantului
contabil anual al unitatii patrimoniale, care are ca scop verificarea
concordantei dintre realitatea faptica si datele inregistrate in
contabilitate.

Dupa modalitatea de efectuare:


inventarieri totale - se extind asupra tuturor bunurilor dintr-o
gestiune indiferent de natura lor;
inventarieri prin sondaj-cuprind numai unele bunuri dintr-o
gestiune. Daca in urma inventarierii prin sondaj se constata nereguli
semnificative, se trece la inventariere totala.

In functie de conditiile in care se desfasoara:


inventarieri ordinare - au un caracter normal, planificat;

11
inventarieri extraordinare - impuse in anumite siituatii de
exceptie, cum ar fi: la cererea organelor de control, cu ocazia
modificarilor de preturi, in urma calamitatilor sau a altor cazuri de
forta majora.

IV. DOCUMENTE UTILIZATE PENTRU INVENTARIERE

1. DECLARATIA DE INVENTARIERE (ANEXA NR. 2)


Este folosita la declaratia scrisa a gestionarului raspunzator de
gestiunea inventariata pe care o prezinta comisiei de inventariere, potrivit
normelor legale.
Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre gestionar dupa
sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care
raspunde gestionarul respectiv, sau acolo unde nu este posibil acest lucru,
inaintea inceperii operatiunilor de inventariere.
Declaratia de inventariere are urmatorul circuit: gestionarul
redacteaza declaratia de inventar in fata comisiei si o semneaza, iar
comisia verifica datele din declaratia de inventar data de gestionar si o
semneaza.

2. FISA DE MAGAZIE SI FISA DE MAGAZIE


Servesc ca documentul de evidenta la locul de depozitare a intrarilor si
iesirilor si a stocurilor de materiale, cu una sau doua unitati de masura
dupa caz; document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ -
contabile (pe solduri); sursa de informatii pentru controlul operativ curent
si contabil al stocurilor de valori materiale.
Fisa de magazie intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de
material nu circula fiind document de inregistrare.

3. FACTURA FISCALA
Serveste ca instrument pe baza caruia se intocmeste documentul de
decontare a produselor livrate, a serviciilor prestate, sau a lucrarilor
executate; document de insotire a marfii pe timpul transportului;
document justificativ de inregistrare in contabilitate a clientilor si
furnizorilor unitatii patrimoniale.

12
Circula la furnizor la compartimentul desfacere unde se inregistreaza
in evidenta operativa dupa care la compartimentul financiar-contabil
pentru inregistrarea in contabilitate. La cumparator la compartimentul
aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii avand atasat avizul de insotire
a marfii care a insotit produsul sau marfa, inclusiv nota de receptie si
constatare a diferentelor, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura
pe timpul transportului, la compartimentul financiar-contabil pentru
inregistrarea in contabilitate.

4. NOTA DE RECEPtIE I CONSTATARE DE DIFERENtE


Serveste la document pentru receptia bunurilor aprovizionate,
document justificativ pentru incarcarea in gestiune, act de proba in litigiile
cu carausii si furnizorii pentru diferente constatate la receptie.
Circula la gestiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor
receptionate, la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in
contabilitatea analitica si sintetica, la unitatea furnizoare si unitatea de
transport pentru comunicarea lipsurilor stabilite.

5. BON DE CONSUM
Serveste la document de eliberare din gestiune sau de dare in consum a
unui singur material sau a mai multor materiale; document justificativ de
scadere din gestiune; document justificativ de inregistrare in evidenta
magaziei si in contabilitate.
Circula la magazia de materiale si la compartimentul financiar-
contabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si
analitica.

6. REGISTRUL STOCURILOR
Serveste la document de evaluare a stocurilor de materiale si de
verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in
contabilitate; nu circula fiind document de inregistrare contabila.

7. REGISTRUL INVENTAR
Este un document de grupare a rezultatelor inventarierii. Se
intocmeste la infiintarea societatilor comerciale si se completeaza la
terminarea fiecarui exercitiu financiar si serveste ca: document contabil
obligatoriu de inregistrare anuala si inregistrare a rezultatelor inventarierii;
proba in justitie.

13
Registrul inventar se intocmeste intr-un singur exemplar (dupa ce a
fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial)
la sfarsitul anului fara stersaturi si fara spatii libere, pe baza datelor
cuprinse in listele de inventariere a elementelor patrimoniale, prin
gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. Nu circula fiind
document de inregistrare contabila.

8. LISTA DE INVENTARIERE
Serveste la document de baza pentru stabilirea minusurilor sau
plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri, materiale) si a altor
valori (elemente de trezorerie); document justificativ de inregistrare in
evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor sau a
minusurilor constatate; document care sta la baza intocmirii Registrului
inventar; document centralizator a operatiunilor de inventariere.
Circula la conducatorul compartimentului financiar-contabil, la
comisia de inventariere, la gestionar, la conducatorul unitatii.
Comisia de inventariere intocmeste lista de inventariere pe locuri de
depozitare prin identificarea stocurilor prin numarare, masurare si
cantarire la fata locului. Intocmeste separat liste de inventariere pentru
bunurile depreciate sau deteriorate, fara miscare sau greu vandabile.
Verifica instrumentele si aparatele de masura sau cantarire si semneaza
listele de inventariere.
Gestionarul pe ultima fila a listei de inventariere mentioneaza ca
toate valorile materiale si banesti din gestiune au fost inventariate si
consemnate in listele de inventaiere in prezenta sa, mentioneaza daca are
obiectii cu privire la efectuarea inventarierii si semneaza listele de
inventariere.
Compartimentul contabilitate completeaza in listele de inventariere
soldurile sciptice din contabilitate. Semneaza si arhiveaza aceste liste de
inventariere.

9. LISTE DE INVENTAR SPECIALE


Se folosesc la inventarierea gestiunilor global valorice care servesc ca:
document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor,
elementelor destinate ambalarii; document pentru inventarierea
marfurilor si ambalajelor aflate in evidenta cantitativ valorica in unitatile
cu amanuntul; document pentru stabilirea plusurilor sau minusurilor din

14
gestiunile inventariate; document justificativ de inregistrare in evidenta de
la locurile de depozitare si in contabilitate; document pentru intocmirea
Registrului inventar; document pentru stabilirea provizioanelor pentru
deprecieri.
Lista de inventariere pentru gestiunile global-valorice se intocmesc in
trei exemplare.

10. DECIZIA DE IMPUTARE A LIPSURILOR SI RECUPERARE A


PAGUBELOR
Serveste ca document de imputare a valorii pagubelor produse de
persoanele incadrate in munca; titlu executoriu din momentul
comunicarii; document de inregistrare contabila.
Se intocmete in doua sau mai multe exemplare in functie de numarul
persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa, pe baza actelor de
constatare (procese verbale, referate).
Circula: persoana desemnata pentru acordarea vizei de control
financiar preventiv (ambele exemplare) la compartimentul juridic pentru
vizare privind legalitatea si respectarea realitatii, la conducatorul unitatii
pentru semnarea (ambele exemplare), la persoanele raspunzatoare de
paguba produsa unitatii pentru semnare de luare la cunostinta si de
primire a deciziei de imputare (ambele exemplare).

11. ANGAJAMENT DE PLATA


Serveste ca: angajamentul de plata din partea persoanei care a adus un
prejudiciu unitatii patrimoniale; titlu executoriu pentru recuperarea
pagubelor; titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectare
a angajamentului.

12. PROCESUL VERBAL AL REZULTATELOR INVENTARIERII


(ANEXA NR. 3)
Stabileste rezultatele inventarierii, identificarea eventualelor greseli
prin confruntarea cntitatilor consemnate in listele de inventariere cu
evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte.

15
Este un document intern de lucru intocmit pentru a reda situatia
patrimoniala la un moment dat in vederea punerii de acord a evidentei
contabile cu valorile inventariate, precum si regularizarea diferentelor
dintre datele din contabilitate si cele faptice.
Are urmatorul circuit:
Comisia intocmeste procesul verbal privind rezultatele inventarierii,
face propuneri cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate,
precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea. Inainteaza procesul
verbal si propunerile in termen de 3 zile conducatorului unitatii.
Conducatorul entitatii publice cu avizul conducatorului
compartimentului financiar contabil in termen de cel mult 5 zile decide
asupra solutionarii propunerilor facute.
Compartimentul contabilitate avizeaza procesul verbal privind
rezultatele inventarierii si inregistreaza rezultatele inventarierii in
contabilitate.
Cuprinde urmatoarele elemente:
- data intocmirii;
- numele, prenumele persoanelor din comisia de inventariere;
- numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere;
- gestiunea inventariata;
- data inceperii si terminarii operatiunilor de inventariere;
- rezultatele inventarierii;
- concluziile si propunerile comisiei de inventariere cu privire la
plusurile sau minusurile constatate si persoanele raspunzatoare;
- volumul stocurilor depreciate, fara miscare, greu vandabile, fara
desfacere asigurata si propuneri de masuri pentru integrarea acestora in
circuitul economic;
- propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar de casarea
acestora sau casarea unor stocuri;
- constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea
integritatii bunurilor din gestiune;
- alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Pentru inventariere mai sunt necesare urmatoarele:


decizia de numire a comisiei de inventariere;
contracte de prestari servicii (daca inventarierea nu este efectuata de
catre angajatii proprii);

16
raportul de gestiune (al gestionarului unitatilor de vanzare cu
amanuntul);
monetarul incasarilor din ziua efectuarii inventarului (la unitatile de
vanzare cu amanuntul);
instiintarea in scris a gestionarului (despre desfasurarea inventarierii
cu ocazia sigilarii);
decizia scrisa de numire a altei persoane care sa asiste in lipsa
gestionarului la inventariere;
instiintare (cu confirmare si confirmare de nepotriviri de la alte unitati);
adrese cu confirmare (a creantelor cu o vechime mai mare de 6 luni);
procese verbale de consemnare a cauzelor nefolosirii sau deprecierii;
extrasul de cont care serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor
a sumelor pretinse ramase neachitate, provenite din relatii economico-
financiare, precum si ca element de conciliere prealabila.

V. ETAPELE INVENTARIERII

5.1. PREGATIREA INVENTARIERII


Este o etapa premergatoare inventarierii propriu-zise a
patrimoniului de care depinde eficienta tuturor lucrarilor urmatoare.
Aceasta etapa este foarte importanta deoarece sta la baza celorlalte
etape. In cadrul acestei etape se iau masuri organizatorice si se executa
unele lucrari cu caracter contabil.
Printre lucrarile de natura organizatorica, se pot aminti:
a) denumirea prin decizie scrisa, data de conducatorul unitatii, a unei
comisii de inventariere constituite in functie de numarul de gestiuni ce
urmeaza a fi inventariate. Aceste comisii trebuie sa fie constituite din cel
putin doua persoane cu pregatire corespunzatoare, economica si
tehnica. Nu pot face parte din comisia de inventariere gestionarii
depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta
gestiunilor respective.
b) pentru o buna desfasurare a operatiunilor de inventariere se iau
masuri in vederea crearii tuturor conditiilor optime de lucru comisiei de
inventariere:

17
Organizarea depozitarii tuturor valorilor materiale pe
sortimente, tipuri, dimensiuni, codificarea si etichetarea
acestora pe rafturi;
Sa tina corect si la zi evidenta tehnico-operativa la fiecare
gestiune de bunuri, precum si a celei contabile si confruntarea
lunara dintre cele doua evidente;
Asigurarea personalului necesar pentru manipularea, sortarea,
cantarirea, masurarea etc. a bunurilor care sunt inventariate;
Participarea la lucrarile inventarierii a intregii comisii de
inventariere;
Pentru identificarea bunurilor inventariate (calitate, sortiment,
prt etc.), este necesara participarea unor persoane
competente, la cererea responsabilului comisiei de inventariere,
persoane care au obligatia de a semna listele de inventariere;
Dotarea gestiunilor (unitati, depozite etc.) cu doua randuri de
chei diferite;
Dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul
si de sigilare a spatiilor inventariate.
c) sa ceara gestionarului o declaratie scrisa din care sa rezulte daca:
gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare;
are in gestiune bunuri ce apartin tertilor, primite cu sau fara
documente;
are bunuri nereceptionate sau livrate pentru care nu s-au
intocmit documentele aferente ;
are documente de primire eliberari care nu au fost operate
in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la
contabilitati;
se identifica toate locurile unde exista bunuri ce urmeaza a fi
inventariate;
sa bareze si sa semneze fisele de magazie la ultima
operatiune, mentionand data la care s-au inventariat
bunurile;
sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma
incasarilor din ziua curenta, solicitand intocmirea
monetarului si depunerea numerarului la casieria
intreprinderii;

18
sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de
masura sau cantarire au fost verificate si daca sunt in buna
stare de functionare;
se sigileaza caile de acces in gestiuni ori de cate ori se
intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea.
De asemenea, gestionarul va mentiona in declaratia scrisa
numarul, felul si data ultimului document de intrare si de iesire a
bunurilor in/din gestiune. Declaratia se dateaza si se semneaza de catre
lucratorul gestionar si comisia de inventariere prin care se atesta ca a
fost data in prezenta lor.
Lucrarile pregatitoare de natura contabila presupun :
- asigiurarea inregistrarii tuturor operatiunilor in
contabilitatea sintetica, analitica si in evidenta operativa
condusa in cadrul gestiunilor (fise de magazie, rapoarte de
gestiune);
- verificarea exactitatii inregistrarilor prin confruntarea
informatiilor din contabilitate cu cele din evidenta operativa
si prin intocmirea balantelor de verificare sintetice si
analitice;
- ridicarea de la gestiune a tuturor evidentelor operative si
vizarea lor dupa ultima operatiune (fisa de magazie, benzi
de la casele de marcat, rapoartele de gestiune etc.).

5.2 INVENTARIEREA PROPRIU-ZISA


Se realizeaza la locurile de pastrare sau depozitare.
Constatarile trebuie trecute in listele de inventariere separate
pentru fiecare loc de depozitare, fiecare gestiune din unitate, fiecare
categorie de bunuri, bunuri aflate asupra angajatilor in momentul
inventarierii (scule, unelte, etc), bunuri care apartin altor unitati,
bunuri necorespunzatoare din punct de vedere calitativ, degradate,
bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile, creantele sau
datoriile incerte sau in litigiu.
Bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere cu
precizarea denumirii, a codului, a unitatii de masura, a indicilor
calitativi, a pretului unitar de evidenta. Listele de inventariere se
completeaza citet, fara stersaturi sau intercalari de randuri. Spatiile
libere se bareaza, eventualele corecturi se certifica de catre persoanele
care urmeaza sa semneze aceste liste.

19
Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire sau
calcule tehnice. Bunurile aflate in ambalaje originale se despacheteaza si
se verifica prin sondaj. Stivele formate din saci, lazi, cutii, containere
etc. se desfac si se verifica separat. Bunurile de volum mare (de masa),
cum ar fi silozurile de cereale, rezervoarele de benzina sau de vin, se
inventariaza pe baza de calcule tehnice si pe baza analizelor de
laborator.
Elementele patrimoniale de activ si de pasiv a caror existenta nu
poate fi constatata prin inventarieri fizice se verifica pe baza datelor din
contabilitate. Acest procedeu se utilizeaza in cazul bunurilor apartinand
unitatii, dar care sunt in afara acesteia (mijloace fixe date in chirie,
materiale lasate in pastrarea furnizorului, produsele expediate catre
clienti si expediate catre clienti si refuzate de catre acestia, bunurile
trimise spre prelucrare la terti etc.). Tot prin acest procedeu, al
constatarilor indirecte, se verifica : disponibilitatile banesti din conturile
de la banci (reflectate in extrasele de cont eliberate de catre banci);
creantele si obligatiile unitatii in raport cu tertii (oglindite in
contabilitatea analitica si in extrasele de cont confirmate de terti).
In vederea calcularii plusurilor si minusurilor de inventar, elementele
patrimoniale se evalueaza la valoarea de intrare in patrimoniu sau la
alta valoare contabila.
Pentru asigurarea imaginii fidele, evaluarea elementelor
patrimoniale inventariate se face astfel :
bunurile de natura imobilizarilor si stocurilor se evalueaza la
valoarea actuala, denumita valoare de inventar;
bunurile depreciate se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui
element, stabilita in functie de utilitatea bunului in unitate si de
pretul pietei;
bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu
prioritate, fara a afecta desfacerea imediata a acestora;
bunurile care apartin altor intreprinderi (inchiriate, in leasing, in
custodie etc) se inventariaza si se inscriu in liste separate;
creantele si datoriile fata de terti sunt supuse verificarii si
confirmarii pe baza extraselor, soldurilor debitoare, respectiv
creditoare ale conturilor de clienti, furnizori etc. sau pe baza
punctajelor reciproce in functie de necesitati. Pentru creantele
mai vechi de sase luni, confirmarea soldurilor se face in mod
obligatoriu pe baza de adresa cu confirmare de primire;

20
disponibilitatile in lei si in valuta aflate in conturile de la banci se
inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont
emise de banci cu cele din contabilitate;
disponibilitatile in lei si in valuta din casieria intreprinderii se
inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar, dupa
inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari, confruntandu-se
soldurile din registrul de casa cu cele din contabilitate;
productia in curs de executie : se inventariaza atat produsele care
au trecut prin toate fazele de prelucrare impuse de procesul
tehnologic de productie, precum si produsele terminate care nu au
trecut toate probele de receptie tehnica;
inventarierea generala a pozitiei financiare se materializeaza prin
inscrierea bunurilor in formularul lista de inveltariere care
este un formular tipizat, in mai multe versiuni, in functie de tipul
gestiunilor inventariate, respectiv gestiuni cantitativ-valorice sau
gestiuni valorice;
creantele si datoriile incerte si in litigiu se evalueaza la valoarea
lor de utilitate, stabilita in functie de valoarea lor probabila de
incasat, respectiv de plata.
Toate bunurile inventariate se nscriu n liste de inventariere separate
pentru: fiecare loc de depozitare, fiecare gestiune din unitate, fiecare
categorie de bunuri, bunuri aflate asupra angajatilor la momentul
inventarierii (scule, unelte etc), bunuri care apartin altor unitati, bunuri
necorespunzatoare din punc de vedere calitativ (degradate), bunuri fara
miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile, creantele sau datoriile
incerte sau in litigiu. Listele de inventariere trebuie sa se intocmeasca
pe locuri de depozitare, pe gestionari i pe categorii de bunuri cu
caracteristicile respective. Coninutul informaional al acestui document
se prezinta in continuare:

Unitatea.... ... Pag...


Gestiunea... ...

21
Lista de inventariere

Data-----------------

Nr Cod sau Inventar Nr. Cod sau Inventar


crt. denumire faptic crt. denumire faptic

Comisia de inventariere Numele si prenumele


Semnatura.

Modul de efectuare al inventarierii, precum si datele tehnice care au


stat la baza calculelor se mentioneaza in listele de inventariere.
Stabilirea lipsurilor si plusurilor de valori materiale constatate cu
ocazia inventarierii se efectueaza in cadrul listei de inventariere
centralizatoare, prin preluarea din listele de inventariere, varianta
simplificata, numai a pozitiilor cu diferente.
Listele de inventar cuprind urmatoarele elemente:
Denumirea si codul elementului inventariat;
Unitatea de masura;
Cantitatea constatata faptic;
Pretul unitar de inregistrare in contabilitate;
Valoarea stocului faptic (cantitatea faptica * pret de
inregistrare)
Observatii privind aspectul sau utilitatea bunului.
Listele de inventar se semneaza fila cu fila de catre comisia de
inventariere.
Listele ce cuprind bunuri ale tertilor se intocmesc in mai multe
exemplare, unul fiind trimis proprietarului. Pe ultima fila a listelor de
inventariere se inscriu : data inceperii si data terminarii ei, precum si
mentiunea gestionarului ca toate bunurile au fost masurate, numarate,
cantarite in prezenta sa, iar bunurile se afla in pastrarea sa pe
raspunderea sa. De asemenea, gestionarul mentioneaza daca mai are
bunuri neinventariate si eventualele obiectiuni referitoare la
desfasurarea inventarierii.
5.3 EVALUAREA SI STABILIREA REZULTATELOR INVENTARIERII
Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere centralizatoare se
face utilizand aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate.

22
Valoarea de inventar reprezinta o valoare actualizata, stabilita
pentru fiecare categorie de element patrimonial inventariat in functie de
pretul pietei si de starea si utilitatea elementului respectiv.
Stabilirea valorii de inventar se face in mod diferit, in functie de
natura elementelor patrimoniale, astfel:
pentru activele imobilizate care se supun amortizarii (necorporale
si corporale: cheltuieli de constituire, mijloace fixe, amenajari de
terenuri etc):
Vinv = valoarea ramasa neamortizata, numita si valoare neta contabila
(valoarea de inventar amortizarea inregistrata pe cheltuieli)
In cazul in care imobilizarile au fost reevaluate se considera valoarea
ramasa reevaluata (actualizata).
pentru activele imobilizate care nu se supun amortizarii (terenuri
fara amenajari si imobilizari financiare):
-terenuri : Vinv = pretul pietei pentru categoria de pret respectiva
-titluri imobilizate: Vinv = cotatia bursiera la 31 decembrie
pentru stocuri :
-cumparate: Vinv = costul de achizitie al ultimului lot cumparat
-fabricate: Vinv = costul de productie al ultimului lot fabricat
pentru creante si datorii in lei (pe termen lung, mediu si scurt):
Vinv = valoarea nominala inscrisa in facturi si contracte, tinand cont de
probabilitatea de incasare sau plata
pentru creante si datorii in devize (pe termen lung, mediu si
scurt):
Vinv = valoarea calculata in functie de cursul oficial comunicat de BNR
la 31 decembrie
pentru titlurile de plasament (actiuni, obligatiuni, bonuri de
tezaur):
Vinv = cotatia bursiera la 31 decembrie
pentru disponibilitatile in lei (in contul curent, casierie, alte valori
de trezorerie):
Vinv = valoarea nominala inscrisa in documente (registru de casa,
extras de cont, fila CEC)

pentru disponibilitatile in devize (casa, banca, acreditive):


Vinv = valoarea calculata in functie de cursul oficial comunicat de
BNR la 31 decembrie

23
bunurile depreciate, se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui
element, n funcie de utilitatea bunului n unitate i de preul
pieei;
Stabilirea rezultatelor inventarierii se realizeaza prin confruntarea datelor
consemnate in listele de inventariere cu cele din evidenta contabila sau evidenta
operativa.
Pentru ca cifrele sa fie comparabile si diferentele reale, este
necesar ca datele inventarierii sa fie stabilite la aceeasi data
calendaristica. Determinarea rezultatelor inventarierii, respectiv a
diferentelor, in plus sau in minus, se face direct pe listele de
inventariere.
Pot exista doua categorii de diferente:
a) diferente cantitative:
plusuri cantitative - cand avem cantitate faptica evaluata la pretul
de inregistrare in contabilitatea mai mare decat cantitatea
scriptica evaluata la pretul de inregistrare in contabilitate.
minusuri cantitative (lipsuri la inventar) - cand avem cantitate
faptica evaluata la pretul de inregistrare in contabilitate mai mica
decat cantitatea scriptica evaluata la pretul de inregistrare in
contabilitate.
Atat plusurile cat si minusurile cantitative se datoreaza unei
gestionari defectuoase a bunurilor sau unor inregistrari eronate in
evidenta operativa a depozitului, respectiv in evidenta sintetica si
analitica la compartimentul contabilitate.
b) diferente valorice (plusuri valorice sau minusuri valorice) rezulta
prin compararea cantitatilor faptice la valoarea de inregistrare in
contabilitate cu aceleasi cantitati evaluate la valoare actuala (valoare de
inventar).
Comparand valoarea de inregistrare a elementelor inventariate cu
valoarea de inventar (actuala), putem constata:
plusuri valorice -cand valoarea de inventar este mai mare decat
valoarea de inregistrare. Acestea se inregistreaza pentru
elementele de pasiv si nu se inregistreaza pentru elementele de
activ (conform principiului evaluarii, bunurile raman la valoarea
lor de intrare, mai mica)
minusuri valorice -cand valoarea de inventar este mai mica decat
valoarea de inregistrare. Acestea se inregistreaza pentru
elementele de activ (ca deprecieri) si nu se inregistreaza pentru

24
elementele de pasiv (conform principiului evaluarii, datoriile
raman la valoarea lor nominala, mai mare).
Deprecierile elementelor de activ se inregistreaza in functie de
natura lor:
-ireversibile (definitive)
-reversibile (temporare).
Datele din listele de inventariere servesc la intocmirea registrului
inventar.
Rezultatele inventarierii se consemneaza in documentul numit
proces verbal de inventariere, in care se inscriu in principal:
data intocmirii
numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere
numarul si data actului de numirea comisiei de inventariere
gestiunea inventariata
data inceperii si terminarii inventarierii
rezultatele inventarierii
concluziile si propunerile comisiei in legatura cu plusurile si
lipsurile constatate, cu persoanele vinovate si masurile ce trebuie
luate in legatura cu acestea
volumul stocurilor depreciate, al celor fara miscare, cu miscare
lenta, greu vandabile si propuneri privind reintegrarea acestora in
circuitul economic
constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, precum si
alte aspecte in legatura cu activitatea gestiunii inventariate.
Propunerile cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere
se prezinta in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de
inventariere administratorului unitatii patrimoniale. Acesta, cu avizul
compartimentului juridic, decide in termen de cel mult 5 zile asupra
solutionarii propunerilor facute cu respectarea dispozitiilor legale ( cf.
pct. 41 , al. 2 din Norme Metodologice).
Pentru a stabili caracterul diferentelor, comisia de inventariere
analizeaza cauzele care au produs plusurile si minusurile, solicita
explicatii in scris de la gestionar si formuleaza, potrivit dispozitiilor
legale, propuneri de regularizare a acestora si inregistrare a diferentelor
de inventar.
5.4 INREGISTRAREA REZULTATELOR DEFINITIVE ALE INVENTARIERII
Se face in scopul punerii de acord a datelor contabilitatii cu realitatea
faptica constatata.

25
Potrivit normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
patrimoniului, pct.9, al.3 (aprobate prin Ordinul M.F nr.
2388/15.12.1995), rezultatele inventarierii trebuie inregistrate, atat in
evidenta tehnic-operativa, cat si in contabilitate, in termen de cel mult 5
zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere.
De regula, valorificarea inventarierii se face prin inregistrarea
plusurilor si imputarea minusurilor.
Daca lipsurile nu se datoreaza vinovatiei unei persoane acestea se
trec pe cheltuielile unitatii patrimoniale.
Se admit compensari cantitative ale lipsurilor cu plusurile numai
cand exista riscul de confuzie, cand se refera la aceleasi bunuri, aceeasi
perioada de gestiune si la acelasi gestionar, fara insa a diminua valoric
patrimoniul unitatii.
Listele cu valorile materiale care intrunesc conditiile de
compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre
administratorii, respectiv de catre ordonatorii de credite. Lipsurile
peste normele stabilite si pierderile cauzate de proasta gestiune se pot
imputa celor vinovati la valoarea de inlocuire reprezentata de costul de
achizitie, care cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care
se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport
si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate a
bunului respectiv.
Lipsurile constatate la inventariere se inregistreaza ca o iesire din
patrimoniu a elementelor respective de activ, prin creditarea conturilor
corespunzatoare, astfel :
Lipsa de constructii integral amortizate :
281 amortizari = 212 constructii

1. Lipsa de mijloace fixe partial amortizate :


= 212 constructii
2812amortizarea constructiilor
6811cheltuieli de exploatare
privind amortizarea imobilizarilor

2. Lipsa de materii prime :


a) neimputabile
601 cheltuieli cu materiile prime = 310 materii prime

26
3. Lipsa produse finite :
711 variatia stocurilor = 345 produse finite

4. Lipsa de marfuri :
607 cheltuieli privind marfurile = 371 marfuri

b) imputabile

6588 alte cheltuieli de exploatare = 301 materii prime

5. Lipsa de marfuri, materiale de natura obiectelor de inventar,


produse finite, distruse din cauza calamitatilor naturale:

671 cheltuieli privind =


calamitatile si alte 303 materiale de natura
evenimente obiectelor de inventar
extraordinare 345 produse finite
371 marfuri

6. Clienti proveniti din vanzarea de bunuri,deveniti incerti:


4118 clienti incerti sau in litigiu = 4111 clienti

7. Starea de faliment a clientului incert, atestata de o hotarare


judecatoreasca:
654 pierderi din creante = 4118 clienti incerti sau in litigiu
si debitori diversi

Lipsurile constatate la inventariere se inregistreaza in patrimoniu


prin debitarea conturilor de activ corespunzatoare, astfel:

27
1. Plus de mobilier constatat se inregistreaza ca o intrare, ca o
crestere a capitalurilor proprii reflectate in contul 131 subventii pentru
investitii:
214 mobilier, aparatura birotica, echipament de protectie = 131
subventii pentru investitii

2. Plusurile de materii prime se inregistreaza ca o intrare in


conturile de stoc si ca o reducere a cheltuielilor:
310 materii prime = 610 cheltuieli cu materiile prime

Pentru a nu influenta rulajul contului 601 cheltuieli cu materiile


prime , inregistrarea de mai sus se poate face in rosu in debitul
contului de cheltuieli si in creditul contului de stoc.

3. Plusurile constatate la materiale de natura obiectelor de


inventar se inregistreaza:
303 materiale de natura obiectelor de inventar = 603 cheltuieli
privind materialele de natura obiectelor de inventar

4. Plusurile de produse finite se inregistreaza:


345 produse finite = 711 variatia stocurilor

5. Plusurile de marfuri se inregistreaza:


371 marfuri = 607 cheltuieli privind marfurile

28
VI. STUDIU DE CAZ PRIVIND INVENTARIEREA
PATRIMONIULUI

6.1 PREZENTAREA SOCIETATII


S.C. MEDIA SRL, este un institut de cercetari de piata si a fost
infiintat in 1996. Institutul este societate comerciala cu raspundere
limitata uni cu capital privat, avand un capital social de 20.000 lei.
Organul de conducere este Adunarea Generala a Actionarilor format
din doi asociati. Sociatatea este reprezentata de managerul general si de
doi manageri care participa la conducerea societatii.
Institutul desfasoara in principal activitatea de:
- sondare opinie publica,
- cercetare piata;
- publicitate si promovare produse.

6.2 ORGANIZAREA SOCIETATII

Serviciul FINANCIAR asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor


de decontare cu furnizorii si beneficiarii, asigura plata la termen a
sumelor care constituie obligatia societatilor fata de bugetul de stat si
alte obligatiuni fata de terti (creditorii, furnizorii, etc) pe baza
confirmarii platii de catre compartimentele de resort, nu in ultimul
rand, serviciul financiar intocmeste evidenta sintetica si analitica a
impozitelor si decontarilor cu bugetul statului a varsamintelor si
prelevarilor din beneficii a fondurilor speciale, a finantarilor pentru
cresterea mijloacelor circulante, a debitorilor si a furnizorilor.
Biroul CONTABILITATE asigura efectuarea corecta si la timp a
inregistrarilor contabile privind: fondurile fixe si calculul amortizarii,
mijloace circulante, cheltuieli de productie sau circulatie si calculul
costurilor, mijloacelor banesti si imprumiturile bancare, fondurile
proprii si alte fonduri creditorii si alte decontari, investitiile si
rezultate financiare.

6.3 APLICATIE PRACTICA

29
Pentru centralizarea si controlul exactitatii datelor inregistrate in
conturi se intocmeste balanta de verificare inainte de inventarierea
patrimoniului. Discutata din acest punct de vedere, balanta pregateste
datele de referinta necesare compararii soldurilor din inventarul
contabil si inventarul faptic. Balanta conturilor inainte de inventariere
poate fi abordata ca un inventar contabil. Situatia de referinta a
inventarului faptic o reprezinta soldurile finale calculate in balanta. De
aceea, balanta poate fi interpretata si ca un inventar contabil. Astfel,
pe data de 30 noiembrie 2007 se intocmeste o balanta de verificare a
conturilor a societatii SC MEDIA SRL. dupa cum urmeaza:

SIMBOL
DENUMIRE CONT SOLDURI FINALE
CONT
D C
1012 Capital subscris varsat 300,000,00
106 Rezerve 9,100,00
131 Subventii pentru investitii 142,000,00
212 Constructii 745,095,00
2131 Echipamente tehnologice 75,000,00
2133 Mijloace de transport 297,447,00
214 Mobilier, aparatura birotica 25,000,00
263 Imobilizari financiare 164,231,00
2812 Amortizarea constructiilor 658,000,00
2813 Amortizarea mijloacelor de transport 140,000,00
301 Materii prime 10,000,00
3012 Materiale auxiliare 890,00
303 Obiecte de inventar 748,00
341 Semifabricate 12,450,00
345 Produse finite 24,620,00
371 Marfuri 18,650,00
401 Furnizori 35,000,00
411 Clienti 5,210,00
5121 Conturi curente la banci 21,000,00
5311 Casa 1,423,00
601 Cheltuieli cu materiile prime 700,00
607 Cheltuieli privind marfurile 254,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 1,420,00

30
641 Cheltuieli cu salariile personalului 32,500,00
658 Alte cheltuieli din exploatare 470,00
671 Cheltuieli privind calamitatile 684,00
701 Venituri din vanzarea produselor finite 5,892,00
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 24,800,00
707 Venituri din vanzarea marfurilor 36,000,00
711 Variatia stocurilor 87,000,00
TOTAL 1,437,792,00 1,437,792,00

In urma inventarierii, in patrimoniul societatii. au avut loc


urmatoarele operatii contabile:

1. constatare de minus la materii prime, in cadrul normelor legale de


scazamant:

601"Cheltuieli privind materiile prime = 301"Materii prime"


5.000.00 lei

2. constatare de minus la produse finite ,imputabil:

711"Variatia stocurilor" = 345 "Produse finite" 3.000.00 lei

3. imputarea minusului constatat la produse finite, angajatului


societatii, la valoarea constatata, TVA 19%:

4282 "Alte creante si datorii in = % 3.570.00 lei

legatura cu personalul" 758"Alte venituri din

exploatare" 3.000.00 lei

4427"TVA colectata" 570.00 lei

4. retinerea din salariul angajatului vinovat de minusul constatat la


produse finite, a imputatiei:

421"Personal-remuneratii datorate" = 4282"Alte datorii si

creante in legatura cu personalul"3.570.00 lei

5. constatare de plus la marfuri:


31
371"Marfuri" = 607"Cheltuieli privind marfurile"4.500.00 lei

6. constatare, in urma inventarierii, de plus in casierie:

5311"Casa in lei" = 758"Alte venituri din exploatare"2.500.00 lei

7. constatare de minus la inventariere, la semifabricate, imputabil:

711"Variatia stocurilor" = 341"Semifabricate" 1.000.00 lei

8. imputarea prejudiciului referitor la semifabricate"

461"Debitori diversi" = % 1.190.00 lei

758"Alte venituri din exploatare" 1.000.00 lei

4427"TVA colectata" 190.00 lei

9. constatare de plus la inventariere la aparatura birotica

214"Aparatura birotica" = 131"Subventii pentru investitii"1.500.00lei

10. constatare de minus la materiale auxiliare, pentru care la data


inventarierii nu se poate determina faptul generator

473"Decontari din operatii in curs de clarificare" = 3012"Materiale


auxiliare" 500.00lei

11. solutionarea ulterioara a cazului: minus generat de calamitati


naturale

671"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare"


= 473"Decontari din operatii in curs de clarificare"500.00 lei

12. constatare de minus la marfuri, imputabil:

607"Cheltuieli privind marfurile" = 371"Marfuri" 4.000.00 lei

13. imputarea prejudiciului referitor la marfuri, persoanei vinovate, la


valoarea de inventar, TVA 19%:

461"Debitori diversi" = % 4.760.00 lei


32
758"Alte venituri din exploatare" 4.000.00 lei

4427"TVA colectata" 760.00 lei

14. minus constatat la un mijloc de transport in stare noua,


neamortizat, imputabil:

658"Alte cheltuieli de exploatare" = 2133"Mijloace de


transport"20.000.00 lei

15. imputarea minusului la mijloace de transport la valoarea de


30.000.00 lei, TVA 19%:

461"Debitori diversi" = % 35.700.00 lei

758" Alte venituri din exploatare" 30.000.00 lei

4427"TVA colectata" 5.700.00 lei

16. constatare de plus la echipamente tehnologice:

2131"Echipamente tehnologice" = 131"Subventii pentru


investitii"7.000.00 lei

17. constatare de minus la obiecte de inventar pentru care, pana la


data inventarierii, nu se poate determina faptul generator:

473"Decontari din operatii in curs de clarificare" = 303"Obiecte de


inventar 500.00 lei

18. solutionarea ulterioara a cazului, minus generat de calamitati


naturale:

671"Cheltuieli privind calamitati si alte evenimente extraordinare" =


473"Decontari din operatii in curs de clarificare" 500.00 lei

19. se constata o depreciere a marfurilor stocate, stoc scriptic 2.5 buc.,


cost achizitie 6.000lei/buc; stoc faptic 2.500 buc., valoarea de piata a
marfurilor in momentul inventarierii 5 Lei/buc. Se inregistreaza o

33
depreciere de: (6 lei-5 lei)x2.500buc. pentru care se constituie un
provizion in valoare de 2.500.00 lei.

6814 "Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru


deprecierea marfurilor" = 397 "Provizioane pentru deprecierea
activelor circulante2.500.00lei

20. inchiderea conturilor de TVA:

TVA deductibila = 0

TVA colectata = 72200

4427"TVA colectata" = 4423"TVA plata" 7.220.00 Lei

21. inchiderea conturilor de cheltuieli:

121"Profit si pierdere" = % 29.000.00 lei

601"Cheltuieli privind materiile prime" 5.000.00 lei

658"Alte cheltuieli de exploatare" 20.000.00 lei

671"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extr."


1.000.00 lei

607"Cheltuieli privind marfurile" 500.00 lei

6814"Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru

deprecierea marfurilor" 2.500.00 lei

22. inchiderea conturilor de venituri:

758"Alte venituri din exploatare" = 121"Profit si pierdere" 40.500.00


lei

23. inchiderea contului 711"Variatia stocurilor":

121"Profit si pierdere" = 711"Variatia stocurilor" 4.000.00 lei

34
Dupa efectuarea inventarierii si contabilizarii regularizarilor de
inventar, se intocmeste o noua balanta a conturilor. Functia acesteia se
manifesta cu precadere pentru pregatirea informatiei necesare
determinarii rezultatului exercitiului si asigurarea suportului
informational necesar redactarii bilantului contabil.

Balanta se redacteaza inainte de stabilirea rezultatului


exercitiului si nu dupa determinarea acestuia. Ea se delimiteaza si ca
suport informational pentru inchiderea conturilor de venituri si
cheltuieli. In urma inregistrarii operatiilor determinate de lucrarile de
inchidere a exercitiului financiar, se presupune urmatoarea balanta a
soldurilor conturilor la 31.XII.2007:

SIMBOL
CONT DENUMIRE CONT SOLDURI FINALE
D C
1012 Capital subscris varsat 300,000,00
106 Rezerve 9,100,00
121 Profit si pierdere 7,500,00
131 Subventii pentru investitii 150,500,00
212 Constructii 745,095,00
2131 Echipamente tehnologice 82,000,00
2133 Mijloace de transport 277,447,00
214 Mobilier, aparatura birotica 26,500,00
263 Imobilizari financiare 164,231,00
2812 Amortizarea constructiilor 659,000,00
2813 Amortizarea mijloacelor de transport 140,000,00
301 Materii prime 5,000,00
3012 Materiale auxiliare 390,00
303 Obiecte de inventar 248,00
341 Semifabricate 11,450,00
345 Produse finite 21,620,00
371 Marfuri 19,150,00
397 Provizioane pentru deprecierea marfurilor 2,500,00
401 Furnizori 35,000,00
411 Clienti 5,210,00
421 Personal salarii datorate 3,570,00
4423 TVA de plata 7,220,00
35
461 Debitori diversi 41,650,00
5121 Conturi curente la banci 21,000,00
5311 Casa 3,923,00
601 Cheltuieli cu materiile prime 700,00
607 Cheltuieli privind marfurile 254,00
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe 1,420,00
641 Cheltuieli cu salariile personalului 32,500,00
658 Alte cheltuieli din exploatare 470,00
671 Cheltuieli privind calamitatile 684,00
701 Venituri din vanzarea produselor finite 5,892,00
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 24,800,00
707 Venituri din vanzarea marfurilor 36,000,00
711 Variatia stocurilor 87,000,00
TOTAL 1,464,512,00 1,464,512,00

ANEXA NR. 1 - DECIZIE DE INVENTAR

S.C........................................................................

36
Nr. ord. Reg Com/An: ............................ CIF: RO...................................
Adresa sediu social: ........................................
Capital social: .......................................... RON

DECIZIA NR. /...

In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C. ..


si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui
patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale ,
subsemnatul .................................................., administratorul societatii

DECID:

1. Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinind


altor unitati aflate temporar in custodia S.C....;

2. Pentru coordonarea, indrumarea, instruirea, supravegherea


operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din :

1. _____________________________________

2._____________________________________

3._____________________________________

4._____________________________________

3. Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada


conform graficului din Anexa 1.1 .

4. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in procesele verbale, la


care se vor atasa decizia de numire a comisiei, eventualele aprobari
de modificare a termenelor, declaratiile luate gestionarilor inainte
de inceperea inventarierii, listele de inventariere precum si alte
documente referitoare la inventariere. Procesul verbal va fi
inregistrat la registratura si predat la contabilitate la termenul
final pentru inventariere.

5. Membrii comisiei de inventariere raspund material, pentru pagubele


la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor,

37
inexactitatea datelor din documentele de inventariere sau alte
incalcari a dispozitiilor legale.

6. Conform anexelor de mai jos inventarierea se va efectua in


perioada de catre comisia de la pct. 2.

Administrator,

___________

ANEXA NR. 1.1

38
GRAFIC DE DESFASURARE

a inventarierii patrimoniului S.C.


in anul ..

Elementele patrimoniale Perioada de inventariere


1. Mijloace fixe

2. Materii prime si materiale

3. Obiecte de inventar

4. Marfuri

5. Ambalaje

6. Materiale aflate la terti


7. Bunuri primite in custodie, leasing,
chirie, etc.
8. Mijloace banesti si alte valori (numerar
in casierie, disponibilitati banesti in
conturi, avansuri spre decontare, alte
valori, etc)
7. Capital social (pe baza de Certificat
Constatator eliberat de Registrul
Comertului)
8. Creante clienti, debitori, creante
fiscale, etc
9. Datorii furnizori, creditori, obligatii
fiscale, etc.

Administrator,

ANEXA NR. 2 - DECLARAIE DE INVENTAR

........................
39
(Unitatea)

Subsemnatul ............................ gestionar al ................ numit


prin decizia nr. ....... din data de ........... declar:
1. Toate valorile materiale i bneti aflate n gestiunea subsemnatului
se gsesc n ncperile (locuibile) ..................................................................
..........................................................................................................................
2. Posed (nu posed) valori materiale i bneti aparinnd terilor ........
..........................................................................................................................
3. Am (nu am) cunotin de existena unor plusuri sau minusuri n
valoare (cantitate) de ......................................................................................
...........................................................................................................................
4. Am (nu am) eliberat valori materiale i bneti fr documente legale.
Beneficiar ....................... Beneficiar .............................................................
...................... Beneficiar ................................................................................
5. Am (nu am) valori materiale nerecepionate sau care trebuie
expediate, pentru care s-au ntocmit documentele aferente n cantitate
de ......................................................................................................................
6. Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate
n evidena operativ sau nu au fost predate la contabilitate .................
7. Dein (nu dein) numerar din vnzarea mrfurilor aflate n gestiune,
de lei ................................................................................................................
8. Ultimele documente de intrare sunt:
fel .................... nr. ............. din data de ........................................................
fel .................... nr. ............. din data de ........................................................
9. Ultimele documente de ieire sunt:
fel .................... nr. ............. din data de ........................................................
fel .................... nr. ............. din data de ........................................................
10. Ultimul raport de gestiune a fost ncheiat la data de ............................
................. pentru perioada ............................................................................
11. Dac mai avei ceva de adugat ............................................................

Semnturi DAT N FAA NOASTR GESTIONAR

Data ............ ora .....

ANEXA NR. 3 PROCES VERBAL INVENTAR

SC

40
CIF

PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII


LA DATA DE

Noi, membrii ai comisiei de inventariere, am procedat la


inventarierea patrimomiului SC la data de
., conform Deciziei nr. .. / emisa
de administratorul societatii.

In urma inventarierii am procedat la intocmirea listelor de


inventariere anexate.

In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele:

....

In urma celor constatate, facem urmatoarele propuneri:

Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Registrul Inventar


la data de pana la data intocmirii situatiilor financiare
anuale ale societatii.

Comisia de inventariere
1....
2....
3.
4.....
.....................................................................................................
BIBLIOGRAFIE

41
CONTABILITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE Alina
Irimescu, Cristina Ioanas, Corina-Graziella dumitru, Mihai
Ristea; 2009; Editura Universitara

BAZELE CONTABILITATII Mihaela Dumitrana, Chirata


Caraiani; 2011; Editura Universitara

BAZELE CONTABILITATII Florentin Caloian; 2008;Editura


CH Beck

CONTABILITATE TEORETICA SI PRACTICA Ioan


Ferezan; 1996; Editura Omnia Uni

42