Sunteți pe pagina 1din 9

Aprobat n Comisia Paritar din data 17 februarie 2016

Validat n Consiliul de Administraie al I.S.J Constana din data 19 februarie 2016

Elaborat i aprobat n conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei i a criteriilor privind
acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr. 889/03.12.2015.

FI/GRIL PENTRU ACORDAREA GRADAIILOR DE MERIT

Sesiunea 2016

PROFESORI NVMNT VOCAIONAL ARTE

Numele i prenumele

Unitatea de nvmnt

Specialitatea

Vechimea n nvmnt

Pagina 1 din 9
Dosarul pentru concursul de obinere a gradaiei de merit va conine urmtoarele:
1. Opisul dosarului, n dou exemplare, dintre care unul se va napoia candidatului, cu semntura sa i a conducerii unitii de nvmnt, n care sunt
consemnate documentele existente, ce va respecta urmtoarea structur: Nr.crt./ document/ numr pagin.
2. Aprecierea sintetic a Consiliului profesoral (n original) i copia Procesului verbal (confirmat de ctre director).
3. Declaraia pe propria rspundere n original, prin care se confirm c documentele depuse la dosar au fost certificate prin confruntare cu
originalul, conform Anexei 5 din Metodologia i criteriile privind acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar, aprobat prin
OMECS nr. 5557/27.10.2015.
4. Cerere de evaluare a dosarului n vederea obinerii gradaiei de merit, n care se menioneaz opiunea n scris a candidatului asupra seciunii/
disciplinei pentru care concureaz.
5. Adeverin de vechime efectiv n nvmntul preuniversitar, conform Art.5 alin.1 lit. a) din OMECS nr. 5557/27.10.2015.
6. Adeverin/ adeverine cu calificativul "Foarte bine" obinut pentru fiecare an colar din perioada evaluat (nregistrat la secretariatul unitii
colare), conform Art. 5 alin. 1, alin. 2, alin. 3 din OMECS nr. 5557/27.10.2015.
7. Declaraia pe propria rspundere n original, prin care se confirm c documentele depuse la dosar aparin candidatului i c prin acestea sunt
certificate activitile desfurate, conform Anexei 4 din Metodologia i criteriile privind acordarea gradaiei de merit n nvmntul
preuniversitar, aprobat prin OMECS nr. 5557/27.10.2015.
8. Fia de (auto)evaluare, la categoria de personal didactic la care candideaz, completat la rubrica "Punctaj autoevaluare" - n original, datat i
semnat de candidat. Fia de evaluare aprobat de ISJ Constana nu va fi modificat de ctre candidai.
9. Raport de activitate (autoevaluare), pentru perioada 1 septembrie 2010 31 august 2015 n original, datat i semnat de candidat; raportul de
autoevaluare va fi realizat pe structura fiei de evaluare, prin consemnarea detaliilor privitoare la activitile aferente fiecrui criteriu i subcriteriu
specific i se vor meniona pentru fiecare activitate paginile de la dosar la care se gsesc dovezile ataate.
10. Documente doveditoare, la categoria de personal didactic la care candideaz, confirmate de ctre directorul unitii de nvmnt la care candidatul
depune dosarul (ordonate conform criteriilor i subcriteriilor fiei de evaluare).
11. Adeverinele pentru recunoaterea activitii de lider sindical/ membru n comisie paritar se elibereaz numai de ctre S.L.S.I.P. Constana i
F.E.N. Constana.

Not:
a) Toate documentele justificative vor fi prezentate ntr-un dosar cu in, fr folii de plastic.
b) Dac ntr-un document justificativ sunt menionate mai multe activiti, se va acorda punctaj pentru fiecare activitate conform subcriteriului
corespunztor. n acest caz documentul va fi pus separat la fiecare subcriteriu n parte. Nu se puncteaz de dou sau mai multe ori o activitate.
c) Dosarele nu vor conine: fotografii, produse ale activitii elevilor, certificate de ncadrare n grad de handicap sau de orientare colar i
profesional ale elevilor. Activitile cu elevii cu cerine educative speciale pot fi confirmate prin adeverine de la unitatea colar sau prin alte
documente justificative.
d) Punctajul pentru crile/ lucrrile publicate n domeniul didacticii, specialitii i managementului educaional, nregistrate cu ISBN/ ISSN va fi
mprit la numrul de autori.

Pagina 2 din 9
1. Criteriul activitilor complexe cu valoare instructiv - educativ Maxim 80p

Punctaj
Punctaj
Punctaj evaluare Punctaj
Subcriterii Auto-
maxim inspector i final
evaluare
C.C.
a) rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor n atingerea obiectivelor/ competenelor
specifice impuse de curriculumul colar, materializate n progresul elevilor la clas, n
Max 10p
rezultate ale elevilor la clas, la testri i examene naionale de sfrit de ciclu, rezultate
obinute cu clasa i individual la disciplinele de specialitate din nvmntul vocaional
rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor n raport cu standardele curriculare de
performan:
- progresul elevilor la clas (grafice de progres explicite, statistici la nceput i final de an 1,5p/an
colar, certificate de director)
- rezultate deosebite ale elevilor materializate n participri la etapele locale ale olimpiadelor 1,5p/an
i concursurilor pe discipline din calendarul MENCS/ISJ
rezultate deosebite obinute n pregtirea elevilor n raport cu standardele curriculare de
performan, materializate n rezultatele elevilor la testri i examene naionale la sfrit de
ciclu i examene de certificare a competenelor profesionale
1p/an
- promovabilitate peste 90%
0,5p/an
- promovabilitate ntre 50% i 90%
(rapoarte privind promovabilitatea la examenele de final de ciclu certificate de director)
b) iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor
electronice de nvare i a softurilor educaionale specifice disciplinei, existente n unitatea de Max 2p
nvmnt (certificate de director)
aplicarea 1p
conceperea de teste interactive 1p
c) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la olimpiade colare i/sau concursuri de
profil, materializate prin obinerea premiilor I, II, III i a premiilor speciale la etapa
Max 12p
judeean/ interjudeean/ naional/ internaional, desfurate n coordonarea i/ sau
finanarea Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice
la etapa naional
premiul I 5p/premiu
premiul II 4p/premiu
Pagina 3 din 9
premiul III 3p/premiu
meniune/premiul special 2,5p/premiu
la etapa judeean/interjudeean
premiul I 3p/premiu
premiul II 2p/premiu
premiul III 1,5p/premiu
meniune/premiul special 1p/premiu
Premierea internaional aduce punctajul maxim 12p
d) performane dovedite n pregtirea elevilor distini la concursuri cultural-artistice, tehnico- Max 10p
tiinifice i sportive incluse n Calendarul activitilor educative naionale/ regionale
elaborate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, materializate prin
obinerea premiilor I, II, III i a premiilor speciale
premiul I 3p/premiu
premiul II 2p/premiu
premiul III 1,5p/premiu
meniune/premiul special 1p/premiu
e) pregtirea loturilor olimpice de elevi, participarea, n calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i extracolare, etapele judeene,
Max 24p
interjudeene, naionale i internaionale incluse n programul de activiti i n calendarul
inspectoratelor colare/ Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice
naionale /internaionale
pregtirea loturilor pentru olimpiade i concursuri colare/extracolare 4p/an
participarea n calitate de membru al comisiei 3p/an
participarea n calitate de membru al comitetului de organizare 2,5p/an
participarea n calitate de membru al juriului /evaluator 3p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 2,5p/an
judeene /interjudeene
pregtirea loturilor pentru olimpiade i concursuri colare/extracolare 1,5p/an
participarea n calitate de membru al juriului / evaluator 2p/an
participarea n calitate de membru al comisiei/ comitetului de organizare 1,5p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 1p/an
examene naionale (bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare naional 8)
participarea n calitate de supraveghetor/ asistent (bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare
2p/an
naional 8)
participarea n calitate de membru, secretar/ informatician/ persoana de contact, evaluator CE, 3p/an
Pagina 4 din 9
CZE (bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare naional 8)
participarea n calitate de vicepreedinte CE, CZE (bacalaureat, definitivat, titularizare, evaluare
4p/an
naional 8)
participarea n calitate de preedinte CE, CZE, membru comisie judeean (bacalaureat,
5p/an
definitivat, titularizare, evaluare naional 8)
participarea n calitate de administrator de test/ evaluator, evaluare naional 2, 4, 6 1p/an
f) organizarea de concursuri i festivaluri la nivel internaional, naional sau interjudeean;
organizarea de spectacole, expoziii, concerte, simpozioane la nivel internaional, naional ori
interjudeean incluse n programul de activiti i n calendarul inspectoratelor Max 10p
colare/Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice, certificate prin diplome sau
adeverine
naionale/ internaionale
participarea n calitate de membru al comisiei 3,5p/an
participarea n calitate de membru al comitetului de organizare 2p/an
participarea n calitate de membru al juriului/ evaluator 3p/an
participarea n calitate de asistent 1p/an
nsoitor lot 1,5p/an
interjudeean
participarea n calitate de membru al juriului/ evaluator 2p/an
participarea n calitate de membru al comisiei/ comitetului de organizare 1p/an
participarea n calitate de asistent 0,5p/an
nsoitor lot 1,5p/an
g) activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen, certificate de inspectorul colar de
specialitate sau cu elevi cu dificulti de nvare, certificate de centrele judeene de resurse i Max 2p
asisten educaional
h) activitate de coordonator de programe educative colare i extracolare sau ndrumarea
Max 4p
colectivelor redacionale ale revistelor colare avizate de inspectoratul colar
- coordonator/ responsabil de programe/ proiecte educative colare i extracolare/ consilier
3p/an
educativ
- ndrumarea colectivelor redacionale ale revistelor colare 1p/an
i) activitate dovedit n cadrul Strategiei Naionale de Aciune Comunitar Max 4p
la nivel local 0,5p/activitate
la nivel judeean 1p/activitate
la nivel naional 1p/activitate
j) crearea de softuri educaionale n specialitate, platforme de e-learning pentru susinerea
progresului colar, avizate de Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice. Max 2p

Pagina 5 din 9
Total criteriul 1 Maxim 80p

2. Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial Maxim 10p

Punctaj
Punctaj Punctaj evaluare Punctaj
Subcriterii
maxim Autoevaluare inspector i final
C.C.
a) elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ ghiduri metodice,
manuale colare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul colar sau de Ministerului
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice dup caz; cri n domeniul educaional,
Max 2p
nregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe colare pentru discipline opionale noi,
nsoite de suportul de curs sau viznd curriculumul pentru opional integrat n dezvoltare
local, avizate de inspectoratul colar.
2p/produs
elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ ghiduri educaional
metodice, manuale colare, auxiliare didactice, reviste colare, avizate de ISJ sau de MENCTS; mprite la
numrul de autori
2p/produs
elaborarea de cri n domeniul educaional, nregistrate cu ISBN (2p-mprite la educaional
numrul de autori); mprite la
numrul de autori
1p/produs
elaborarea de programe colare pentru discipline opionale noi, nsoite de suportul de educaional
curs; elaborarea de programe viznd curriculumul pentru opional integrat n dezvoltare locala mprite la
numrul de autori
b) elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate n domeniul didacticii, specialitii i
Max. 2p
managementului educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN;
2p/produs
educaional
cri n domeniul didacticii, specialitii i managementului educaional, nregistrate cu
mprite la
ISBN/ISSN; numrul de
autori
1p/produs
educaional
lucrri tiinifice publicate n domeniul didacticii, specialitii i managementului
mprite la
educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN; numrul de
autori

Pagina 6 din 9
c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator n formarea continu a
personalului din nvmnt, activitate n cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate
n organismele de conducere ale organizaiilor sindicale afiliate federaiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar/semnatare ale
contractului colectiv de munc la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar,
precum i n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel
local/judeean/naional/ internaional, participarea cu comunicri la simpozioane naionale Max 2,5p
i/sau internaionale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului
didactic, n calitate de formatori, contribuia la cercetri tiinifice n specialitate sau n
domeniul problematicii nvmntului i educaiei, atestat prin publicaii nregistrate cu
ISBN/ISSN; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durat de minimum 3 zile (24
de ore);
evaluator de manuale 1p/an
mentorat (formare iniial) 1p/an
formator atestat
- local 0,5p/an
- judeean 0,5p/an
- naional 1p/an
activitate n domeniul sindical/ comisie paritar/ de dialog social la nivel:
- lider grup sindical la nivel de unitate colar 1p/an
0,5p/an
- membru birou operativ grup sindical/membru comisie paritar la nivel de unitate colar
0,5p/an
- activitate n domeniul sindical/ comisie paritar la nivel judeean 1p/an
- activitate n domeniul sindical/ comisie paritar la nivel naional
participarea cu comunicri la simpozioane Max. 1 p
- judeene/regionale (zonale) 0,5p/lucrare
- naionale 0,75p/lucrare
- internaionale 1p/lucrare
participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic, n calitate de
1p/curs
formator pentru cursuri cu o durat de minimum 3 zile (24 ore)
contribuia la cercetri tiinifice n specialitate sau n domeniul problematicii
1p/articol
nvmntului i educaiei atestat prin studii i articole n publicaii nregistrate cu ISBN/ ISSN;
d) activitatea de metodist, membru n consiliul consultativ de specialitate de la nivelul
Max 3p
inspectoratului colar i n comisia naional de specialitate, coordonator de cerc pedagogic
metodist 1p/an
membru n Consiliul Consultativ de specialitate la nivelul ISJ 1p/an
membru n Comisia Naional de specialitate 2p/an
Pagina 7 din 9
coordonator de cerc pedagogic 1p/an
responsabil comisie metodic/ef de catedr 1p/an
e) activitatea desfurat, n urma solicitrii Ministerului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice, n cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/ administrative Max 0,5p
cu caracter normativ i n comisiile naionale de specialitate/ control.
Total criteriul 2 Maxim 10p
3.Criteriul privind participarea la proiecte Maxim 5p
Punctaj
Punctaj
Punctaj evaluare Punctaj
Subcriterii Auto-
maxim inspector i final
evaluare
C.C.

a) proiecte europene, proiecte internaionale care au ca obiective performana colar,


progresul colar, dezvoltarea competenelor i abilitilor elevilor, educaia civic, educaia
2p/proiect
complementar, formarea personalitii elevilor, dezvoltarea capacitii de adaptare la
schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice;

b) proiecte elaborate i implementate n baza prevederilor Metodologiei i criteriilor privind


acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar, aprobat prin Ordinul
1p/an
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr . 5486/2011, materializate prin
raportul de activitate i portofoliul personal.

Total criteriul 3 Maxim 5p


4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional Maxim 5p
Punctaj
Punctaj
Punctaj evaluare Punctaj
Subcriterii Auto-
maxim inspector i final
evaluare
C.C.
a) atragerea de finanri extrabugetare pentru unitatea de nvmnt, programe i proiecte
educaionale, centre de documentare i informare, laboratoare etc., avnd ca efect creterea 1p/finanare
calitii instituiei i a procesului de predare-nvare-evaluare, a bazei didactico-materiale;

b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanare extrabugetar, avnd drept obiectiv


2p/proiect
creterea calitii procesului de nvmnt.

Pagina 8 din 9
Total criteriul 4 Maxim 5p
Maxim
Total punctaj
100p

Preedintele Comisie de coordonare,


Inspector colar General Adjunct,
Prof. Alina Elena NIU
Semntura candidatului _____________________

Data ____________________

Evaluatori:

Pagina 9 din 9

S-ar putea să vă placă și