Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F
Varianta .036
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale
NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.
La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete

SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze aria unui triunghi cu lungimile laturilor 3, 4, 5 .
(4p) b) S se calculeze a, b R astfel nct punctele A(2,1) i B(2,1) s fie pe dreapta de
ecua ie x + ay + b = 0
(4p) c) S se determine punctul de intersec ie a dreptelor de ecua ii 2 x + y 1 = 0 i
x + 2y 4 = 0 .
(4p) d) S se verifice dac punctul A(1,3) este situat pe dreapta de ecua ie x + y 4 = 0

1
(2p) e) S se determine partea real a num rului complex .
1 + 2i
(2p) f) S se calculeze cos 30 sin 60 + tg 45 .

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se rezolve n R inecua ia x 2 + 9 > 0 .

(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element din mul imea {1,2,3,...,17} s fie impar.

(3p) c) S se determine ctul mp r irii polinomului f = X 4 + X 3 2 X 2 + X 3 la


polinomul X 2 + 3 X + 2 .
(3p) d) S se arate c punctul A( 1,5) este situat pe graficul func iei f : R R ,
f (x ) = x + 4
(3p) e) S se rezolve n R , ecua ia (x + 1)( x 2 + 9) = 0
2. Se consider func ia f : R R , f (x ) = x 3 + x 2 + 6 .
(3p) a) S se calculeze f (x ) , x R .
f ( x ) f (2 )
(3p) b) S se calculeze lim .
x 2 x2
f (x )
(3p) c) S se calculeze lim 3 .
x x + 1

(3p) d) S se rezolve, n R , ecua ia f (x ) = 0 .


1

f (x )dx .
(3p) e) S se calculeze
0

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 036
Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )


2 2 1 0
Se consider matricele A = i I 2 = .
2 2 0 1
(4p) a) S se calculeze determinantul matricei A.

(4p) b) S se calculeze matricea A 2 .

(4p) c) S se determine num rul real a astfel nct (I 2 + A)(I 2 + aA) = I 2

2x + 2 y = 0
(2p) d) S se rezolve sistemul , x, y R .
2 x 3 y = 0

(2p) e) S se arate c det (I 2 + A n ) = 1 , n N , n 2 .

(2p) f) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c ( I 2 + A )n = I 2 + n A , n N .

(2p) g) S se calculeze determinantul matricei B = I 2 + 2 A + 3 A 2 + ... + 2005 A 2004 .

SUBIECTUL IV ( 20p )

2x + 1
Se consider func ia f : (0, ) R , f ( x ) = i irul
x ( x + 1)
2 2

(a n )n1 , definit prin a n = f (1) + f (2) + ... + f (n ) .

f (x ) =
1 1
(4p) a) S se arate c , x ( 0 , ) .
x 2
(x + 1)2
(4p) b) S se calculeze f ( x ) , x (0, ) .
2

(4p) c) S se calculeze f (x )dx .


1

(2p) d) S se determine ecua ia asimptotei c tre + la graficul func iei f .


n 2 + 2n
(2p) e) S se arate c an = ,n N .
(n + 1) 2

(2p) f) S se calculeze lim


n
an .

(2p) g) S se calculeze lim


n
(a n ) . n2

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale
Varianta 036