Sunteți pe pagina 1din 10

Seminar 1

Realizarea sistemelor informatice


pentru management

Modelarea software
Metodologii de dezvoltare
Instrumente de tip CASE
Ce este un model?
Simplificri sau a stra tizri ale u or ele e te reale
sau are se proie teaz.
Evide iaz u ai a ele ele e te are su t
importante pentru analist.
u t spe ifi ate folosi d otaii grafi e sau textuale
precise, cu ajutorul unui anumit limbaj de simboluri.
O ole ie de i agi i i text are are o a u it
se ifi aie i i te io eaz s reprezi te eva.
Ce este un model?
n dezvoltarea de software modelele pot fi de mai multe
feluri:
Modele de mediu
Modele de domeniu
Modele de specificare a sistemului
Modele de proiectare a sistemului
Modelele sunt valoaroase deoarece:
sunt rapide;
este mai simplu s modifici un model dect un cod surs.

o Ne esitatea u or otaii sta dardizate


o Roluri ntr-o e hip de dezvoltare
Metodologii de dezvoltare software
Metodologii de dezvoltare software

Proces: u set de a tiviti are o ur la ati gerea


o ie tivelor ur rite;
Vocabular: des rie pro esul i rezultatele o i ute
ti pul apli rii a estuia;
Reguli i indicaii: defi es alitatea pro esului i a
rezultatelor.

Etapele generale ale unui proces de dezvoltare


Metodologii de dezvoltare software

Partea u ei etodologii are poate fi sta dardizat:


vocabularul otaia .
UML(Unified Modeling Language) otaie o u
are poate fi apli at ai ultor etodologii.
Este foarte greu s se defi eas u si gur pro es
potrivit pentru toate tipurile de proiecte.

Exe ple de alte otaii sta dard


Exemple de metodologii -1
RUP (Rational Unified Process):
pro es iterativ i i re e tal
livrarea de versiu i pariale ale produsului la fie are iteraie
perioade s urte livrare i verifi ri fre ve te
rezultate verifi a ile pe tru lie i
proces exhaustiv; poate deveni greu de controlat
perso alizarea RUP e esit u efort se ifi ativ

OMT (Object Management Technique)


Precursor al UML
Utilizeaz o eptele orie trii o ie t
Exemple de metodologii -2

XP (Extreme Programming)
etodologie agil de dezvoltare
pune accentul pe codificare (standarde, principii)
susi e a progra atorii s lu reze te doi pair
progra i g )
numeroase sesiuni de discuii pe par ursul dezvoltrii
fie are iteraie 1-4 spt i are u rezultat fu io al
suport redus pentru modelare
relaie str s tre lie i i dezvoltatori
lipsa do u e taiei de realizare
Instrumente de tip CASE -1

CASE = Computer Aided Software Engineering

Necesitate:
lucrul cu modele vizuale poate fi o activitate dificil i
consumatoare de timp
evoia u ui suport i for ati atu i d vre s
e i e i tegritatea odelelor
posibilitatea de a genera cod
Instrumente de tip CASE -2
Fu ii de az:
Crearea diagramelor

Gestiu ea i for aiilor despre diagra e

Verifi area o siste ei odelelor


Crearea de legturi tre odele
Ur rirea versiu ilor odelelor
Generarea de cod

I gi erie dire t i i vers


Instrumente CASE pentru UML comerciale/ open source
Criterii de algere a instrumentelor CASE