Sunteți pe pagina 1din 34

CONFIGURAJIA EXTERNA A CORDULUI

Fa(a sternocostala:
raporturi cu sternul, m transvers toracic, cartilajele costale 3-6 (doar In partea stangS),
recesurile pleurale costeomediastinale, marginile anterioare ale plSmanilor, vasele toracice
interne.
Segmentul atrial este delimitat de eel ventricular prin sanful atrio-ventricular care are o direcfie
verticals
Segmentul atrial: reprezentat de :
> Auricule drept i stang
> Putin din atriul drept
> Pediculul arterial: - aorta ascendents (dreapta)
- trunchiul pulmonar (stanga)
Imparte sanful coronar in douS segmente:
- stang: a. Circumflexa a inimii si v. Mare a inimii
- drept: a. CoronarS dreaptS si v. MicS
Segmentul ventricular: reprezentat de:
> ventriculul drept cu infundibulul
> ventriculul stang
> san^ul interventricular anterior cu:
- a. Interventriculara anterioarS (coronara stanga)
- v. Mare a inimii
Fafa diafragmatica:
se sprijinS pe centrul frenic al diafragmului, venind in raport prin intermediul acestuia cu fomlxul
gastric i cu fata superioarS a ficatului
este separata de baza inimii prin sanful coronar in care se afla:
> sinusul coronar
> in stanga acestuia: a. Circumflexa (coronara stangS) si v. Mare
> in dreapta: a. Coronara dreaptS si v. MicS a inimii
Fata pulmonara:
convexa

separS fata costalS de cea diafiragmaticS


lasS pe plSmanul stang impresiunea cardiacs (prehilar)
Segmentul atrial: - atriul stang
- auriculul stang
Segmentul ventricular: - ventriculul stang
Baza:
se proiecteazS pe coloanS in dreptul vertebrelor T5 - T9
contine: - atriile; eel stang are raport posterior cu esofagul
- santul interatrial
- orificiile de dteschidere ale celor 4 vene pulmonare i ale vendor cave
Varful:
format de cStre ventriculul stang
are raport cu fata mediastinalS a plSmSnului stang si cu recesul costeomediastinal stang
se proiecteazS in spatiul intercostal 5 stang

Marginea dreapta: are douS portjuni:


portiunea verticals formats de atriul drept intre VCS i VCI
portiunea orizontalS formats de ventriculul drept
ATRIUL DREPT

Embriologic prezinta -> porjiunea sinusala - din cornul drept al sinusului venos
-> porjiunea derivata din atriul primitiv - prezinta mm. pectinafi
separate prin creasta terminala careia ii corespunde la exterior sanful terminal

> Peretele Anterior : - prezinta mm. pectinati - desprinsi de pe creasta terminala


- anterior: auriculul drept & aorta ascendents

> Peretele Lateral: intre orificiile de v&rsare ale w. cave - tuberculul intervenos {direc(ion

> Peretele Medial: prezinta orificiul atrioventricular drept cu valva tricuspida

> Peretele Posterior (septal) : este fafa dreapta a septului interatrial

-> prezinta inferior fosa OVala - Corespunde Orificiului Botalo (se inchide la nastere prin membranafosei)
-> fosa e marginita de limbul fosei ovale
-^ din partea superioara a septului interatrial pomes,te creasta terminala

> Peretele Superior : prezinta posterior orificiul de deschidere al VCS

> Peretele Inferior:


-> prezinta posterior orificiul de deschidere al VCI cu valvula semilunara Eustachio
-> de la orificiul tricuspidei pana la septul interatrial se intinde tendonul Todaro
-> orificiul sinusului coronar cu valvula Thebesius - intre orificiul VCI i nodul AV

Trigonul Koch - tendonul Todaro


- valvula Thebesius -} in aria sa se afld nodulul atrio-ventricular
- cuspida septala a tricuspidei

Auriculul drept
-> are comunicare cu VD prin orificiul AV
-> poate comunica cu AV prin fosa ovalis in defectul septal atrial
-> lasS amprenta pe plamanul drept
-> formeazS marginea dreapta a inimii
VENTRICULUL DREPT

Forma: - piramida triunghiulara, cu baza = ostiul atrioventricular drept.


Peretii: - anterior - fata sternocostala a inimii;
- inferior - fata diafragmatica a inimii;
- stang - septul interventricular.

Ostiul atrioventricular drept:


- situat in plan frontal, superior;
- prives.te anterior s, i la stanga;
- prevazut cu valva atrioventriculara dreapta(sau tricuspida).

Muschii papilari:
-sunt orientafi asemenea cuspidelor;
1. ms.. papilar anterior - pe peretele anterior al VD
2. ms,. papilar posterior - pe peretele diafragmatic al VD
3. mm. papilari septali(mai mici) - pleaca de pe septul iv.
Insertiile(cordajele tendinoase) ms,. papilari se fac pe 2 cuspide:
- ms,. papilar anterior - se insera pe cuspidele anterioara i posterioara;
- ms,. papilar posterior - se insera pe cuspidele posterioara s, i septala.
Valva atrioventriculara permite curgerea sdngelui din atrin in ventricul, iar mm.
papilari si cordajele tendinoase ancoreazd cuspidele, impiedicdndu-le sd se
rasfrdngd in atriu in timpul sistolei ventriculare.
Trabecula septomarginala:
> Confine ramura drepta a fasciculului AV;
> Impiedica distensia exagerata a ventriculului in diastola => banda
moderatoare(intre m. papilar anterior i peretele septal);
^ Prin creasta supraventriculara ajunge pana la ostiul trunchiului pulmonar.
Trabecula septomarginala + marginea libera a cuspidei anterioare a tricuspidei ->
circumscriu un orificiu, care imparte cavitatea ventriculului in:
- Compartimentul de receptie a sangelui -> inferior de orificiu;
- Compartimentul de evacuare a sangelui -> superior de orificiu; se
continua superior cu conul arterial sau infundibulul.
Peretii conului arterial sunt netezi(fara trabecule carnoase), spre deosebire de cei
ai restului ventriculului.
Infundibulul - delimitari:
- anterior - corespunde fetei sternocostale a inimii;
- posterior - creasta supraventriculara;
- medial - septul iv.
- se continua superior cu ostiul trunchiului pulmonar, situat langa septul iv.
ATRIUL STANG

- este mai mic decat atriul drept si are o forma de ovoid


- este intins transversal intre venele pulmonare
- porjiunea sa posterioara provine din inglobarea in atriul primitiv, a venei
pulmonare primitive, pana la ramificatiile de origine si are perejii netezi, cu
exceptia urechiuei stangi, care prezinta ms.pectinati mai putin evidenti.
- Are 6 pereti:

a Peretele anterior: este reprezentat de fata stanga a septului


interatrial care prezinta la nivelul fosei ovale o plica semilunara
concava anterior si superior, numita valvula gaurii ovalefalx
septe.

a Peretele posterior: formeaza peretele anterior al sinusului oblic


Haller. La nivelul lui se deschid w.pulmonare stangi. El
prezinta 2 prelungiri diverticuli postero-laterali sau pulmonari,
care se continua progresiv cu w.pulmonare.

Peretele medial (drept): este stramt si este format de


deschiderea w.pulmonare drepte.

a Peretele superior: priveste anterior delimitand sinusul


transvers. Prin intermediul sinusului transvers atriul stang vine
in raport anterior cu aorta ascendenta si trunchiul arterei
pulmonare.

Peretele lateral: prezinta la nivelul lui 2 orificii: orificiul


atrioventricular stang si orificiul urechiuei stangi.

Peretele inferior: ia parte la delimitarea peretelui anterior al


sinusului oblic Haller si a fetei diafragmatice a cordului.

Auriculul stang:
- prezinta un orificiu de comunicare la unirea peretelui lateral cu peretele
superior al atriului stang.
- Cavitatea sa permite introducerea indexului, constituind astfel principala
cale de abord, in comisurotomiile mitrale.
VENTRICULUL STANG

- are forma de con aplatizat participand, prin perefii sai, la fonnarea fetelor
sternocostala, pulmonara si diafragmatica ale cordului.
- El vine in raport cu fata mediastinala a plamanului stang, intre cele 2 elemente
interpunandu-se: pericardul, nv.frenic stang, vasele pericardicofrenice si pleura
mediastinala stanga.
- Formeaza varful cordului si prezinta pereji de 3 ori mai grosi decat cei ai
ventriculului drept care pot fi sistematizafi astfel:
a Peretel antero-septal: este concav, format de fata stanga a septului
interventricular cu cele trei porjiuni: musculara, membranoasa si
atrioventriculara. Prezinta in partea anterioara ms.papilari.
Peretele inferolateral: este concav si corespunde fetelor pulmonare si
diafragmatice ale cordului, prezentand coloane musculare de ordinul II si
III.
Varful ventriculului stang corespunde varfului cordului si prezinta
coloane musculare de ordinul II si III care dau aspect areolar diferit de
dizpozitia cavernoasa a ventriculului drept.
- Peretii ventriculari prezinta muschi papilari anteriori si posteriori ei trimitand
cordaje tendinoase pe ambele cuspide ale aparatului valvular mitral.
Baza ventriculului stang:
- este orientata posterior si cuprinde 2 orificii:
orificiul atrioventricular starts:
- este situat inapoia si la stanga orificiului aortic
- circumferinta de 110 mm
- se proiecteaza pe peretele toracic, in dreptul extremitatii interne a cartilajelor 4-5
de partea stanga si portiunii adiacente a sternului.
- Este strajuit de valva atrioventriculara stanga

Orificiul aortic:
- este situat la partea superioara a bazei ventriculului stang, inaintea si la dreapta
orificiului mitral si inapoia orificiului pulmonar
- are o forma circulara mai mica decat a orificiului pulmonar cu circumferinta de
70mm
- proiecfia toracica are forma unei elipse alungite oblic in jos si la dreapta, avand
polul superior in dreptul spajiului HI intercostal stang si V2 stanga a sternului din
dreptul spafiului III intercostal.
- Este prevazut cu o valva aortica care prezinta 3 valvule semilunare cu aspect de
cuib de randunica.
Cavitatea ventriculului stang: prezinta 2 portiuni(de receptie si de evacuare)
separate de cuspida anterioara si septul interventricular.

Portiunea de receptie se gaseste in dreptul orif.atrioventricular stang, fund situata


inapoia si la stanga cuspidei anterioare si prezinta pereti neregulati datorita coloanelor
musculare si cordajelor tendinoase.
Portiunea de evacuare reprezinta zona propulsoare fiind cuprinsa intre partea
postero-superioara a septului interventricular si cuspida anterioara. Are pereti netezi si
se continua in partea superioara cu bulbul aortei.
SINUSURILE PERICARDIJf JJT

1. SINUSUL TRANSVERS THEBLE

- cavitate in forma de canal seros

Delimitare:
ant: - pediculul arterial format din fetele post ale aortei asc(la dr) si ale trunchiului pulmonar(la stg)
post: 2/3 atriul stang
1/3 atriul drept
sup: - a. pulmonara dreapta
inf: - unghiul diedru form intre atrii si pediculul arterial.

- se continua in p. dr. cu o portiune antero-posterioara : recesul interaorticocav (dintre v. cava sup.


si aorta), capatand aspectul de "L" culcat, cu lat mica in p. dreapta.

Recesul interaorticocav:
Delimitare: inf: -atriuldrept
sup_: - bolta cavitatii pericardice, ce corespunde vf. sacului pericardic
post: - pericardul seros parietal si pericardul fibros
ant: - orificiul drept al sin. transvers.
a. pulmonara dr.: - trece posterior constituind punct de abord transpericardic al a pulm dr. in
"fereastra" aortocava.
- sinusul transvers comunica cu cavitatea pericardica prin doua orificii drept si stang.

Delimitare:
Orificiul drept Orificiul stang
- sup de pericard - ant. de trunchiul pulm
- inf de atriul si urechiusa dr. - post, de v. pulm. sup. stg.
ce mascheaza p. inf. a orif. - sup. de orig. a pulm. stg.
- la stanga aortei ascendente - inf de atriul stang (urechiusa stanga)
- la dr v cave sup
2. SINUSUL OBLIC AL PERICARDULUI - fundul de sac Haller

- eel mai voluminos dintre sinusurile perieardului, fiind asezat intre pediculii venosi dr. si st. ai
cordului, uniti prin mezocard.
- e situat pe fata post a atriului St., intre ven. Pulm. dr. si st.
- se deschide inf in cav pericardica, intre v cava inf. si v. pulm. inf. stg.
- vena cava inf. nu participa la delimitarea sinusului Haller.

Descoperire:
- sinusul oblic se evidentiaza ridicand varful inimii si introducand indexul si mediusul intre fata
inf. a cordului si diafragma.
- degetele ajung la baza cordului, oprindu-se in dreptul mezocardului.

Delimitare:
ant: - fata posterioara a atriului stang
post: - pericardul, posterior se gaseste esofagul

Prin intermediul sinusului oblic, esofagul vine in rap ant cu atriul stang, explicand simptomele
care apar in stenoza metrala : - disfagie
- dispnea
- embolie
- hemoptizii

y
Proiectia pericardului si a inimii

Proiectia pericardului
Corespunde unei arii patrulatere.
In stanga:->pct sup-prima art sternocostala
->pct inf - spatiu V i.c la 10 cm de linia mediosternala
In dreapta:->pct sup- indreptul cartilajului II i.c } e la 2 cm de mg
-> pet inf-in dreptul cartilajului VI i.c } drp a sternului
In trunchiul pericardic aflat intre recesele costomediastinale se afla un
triunghi cu varful in sp IV i.c stg, dreapta la xifoid si latura stg la recesul
costomediastinal-> aici se face punctia pericardica.

Proiectia inimii
1. pe peretele ant al toracelui=aria matitatii relative
- are forma patrulatera
- in drp :->sup- ce-a de-a 3 a art condrosternala
->inf- ce-a de-a 6 a art condrosternala
- in stg: -> sup-la 2 cm de stern in spatial II i.c
-> inf- spatial V i.c
In spatial V i.c se palpeaza socul apexian .In aria matitatii relative se
inscrie aria matitatii absolute care corespunde suprafetei in care inima vine
in contact direct cu peretele thoracic, fara interpunerea pleurei si a
pulmonului.
Aria matitatii absolute e delim: ->stg- linia ce uneste eel de-al 4 lea
cartilaj costal cu vf inimii.
-> drp- mg stg a sternului
-> inf-se suprapune cu aria matitati
hepatice.
In aria matitatii absolute se proiecteaza partial ambii ventricoli.
Proiectia orificiilor cordului si focarele de auscultatie

l.Orificiul AV: -drpt- se proiecteaza pe linia ce uneste sp IV i.c stg cu


cu cartilajul costal drp VI.
- stg- pe linia ce uneste sp II cu spatial IV i.c stg, pe mg.
Stg a sternului.
2. Orificiul pulmonary- are traiect orizontal, fund situate aproape la
jumatatea retrosternala. Se proiecteaza in dreptul cart III i.c stg.
3. Orificiul aortic: - are traiect obil, situate 2/3 retrosternal
- se proiecteaza in dreptul sp III i.c
* Proiectia orificiilor cordului nu corespunde focarelor de auscultatie
folosite in clinica.
In dreptul acestor focare zgomotele se percep cu max de intensitate din 3
motive:
1. ostiile din partea stg sunt mai profound=> zgomotele de
inchidere a valvelor se suprapun cu eel drp
2. unele orifice sunt mascate de tesut pulmonar
3. propagarea curentului sangvin
= > - focarul orif AV stg-> la vf inimi
- focarul orif AV drp-> la baza pr xifoid
- focarul aortei -> se percepe in sp II i.c drp
- focarul pulmonarei in sp II i.c stg
SCHELETUL FIBROS AL TNTMII

-pe el se insera fasciculele musculare ale inimii


-este format de o parte si de alta a septului interventricular membranos din
inelele si trigoanele fibroase

AINELELE FIBROASE
-delimiteaza ostiile atrioventriculare si arteriale
Inelele fibroase ale ostiilor atrioventriculare
->separa miocardul atrial de eel ventricular
->forma de cilindri fibrosi de la care pleaca fibre ce formeaza scheletul
cuspidelor
->partea lor PL e formata din tesut conjuctiv lax
->ROL:insertia valvelor
->inelul stg este mai gros decat eel drept!!!
->suprafetele lor sunt asezate in acelasi plan=plan ventil al inimii :
-ROLmarcheaza limita dintre atrii si ventriculi
-este mobil
-in sistola vemtriculara prin scurtarea fb musculare e tras
catre varful inimiun timp ce peretele post al atriilor,cores-
punzand bazei inimii,ramane fixat de pericard la nivelul
venelor mari,astfel:~t capacitatea atriilor
t presiunea negativa din interiorul lor
=> faspiratia sangelui venos in cele 2 atrii in timpul
sistolei ventriculare
Inelele fibroase arteriale
->se continua cu media arterelor
->fiecare este format din 3 arcuri fibroase pe care se insera valvulele
semilunare
^un fascicul fibros leaga inelele fibroase ale celor 2 artere=>tendonul
conului arterial
M!!!Ostiile atrioventriculare si aortice se gasesc in acelasi plan.pe cand eel
ai frunchiului pulmonar e mai sus cu aprox 5 mm
A TRIGONURILE FIQROASE
=2 noduli fibrosi
-la batrani pot fi osificati
-trigonul drept.se gaseste intre ostiile atrioventriculare si aortic in ranort cu
nodul AV
-trigonul stg intre ostiul aortic si atnoventricular ste
Raporturile inimii

1) Extrapericardice :
Anteriorf AD,VD,varful inimii)- cu plastronul sternocostal
prin intermediul pericardului
Superior se intrepun plamanii i recesurile eostomediastinale

-zone unde inima vine in contact direct cu peretele toracic= Aria matitatii
absolute
- zona unde se interpune plamanul = Aria matitatii relative
Inferior -diafragma -foliola anterioara a centrului frenie
- sub diafargama cu :-lobul sang al ficatului
-fundul stomacului

Posterior -cu organele mediasttinului posterior


AS - cu esofagul
- aorta descendenta , in raport cu Vv pulmonare stangi

AD - pleura mediastinala dreapta si fata mediala a plamanuiui


drept; intre ele N frenie drept cu vasele pericardofrenice

La stanga - fata mediala a plamanuiui stang acoperita de


pleura prezinta incizura cardiaca
Intre pleura mediastinala si plamanul stang tree N frenie stang
si vasele pericardofrenice stangi.

2) Intrapericardice:
cu pediculul arterial: .
- aorta ascendenta are traiect oblic in sus si la dreapta, in
raport cu atriile
- trunchiul pulmonar are traiect oblic in sus si la stanga,
bifurcanduse sub arcul aortei si deasupra AS
cu sinusurile pericardului: transvers si oblic in raport cu atriile
cu pediculul venos :partea interpericardica a VCS, VCI si Vv
pulmonare , care se varsa in atrii
cu vasele si nervii inimii.
APARATUL VALVULAR AL INIMII

In atriul drept se deschid : -superior VCS prin ostiul VCS


-inferior VCI prin ostiul VCI

1. Valvula venei cave inferioare la ostiul VCI - rudimentara, concava superior,


inchide incomplet orificiul.
Lipsa valvulelor la orificiile vendor care permit staza retrograda in cazurile
in care presiunea in atriul drept este crescuta.

2. Intre ostiul VCI si eel al tricuspidei se afla ostiul sinusului coronar prevazut cu
o valvula incompleta - valvula sinusului coronar . Orificiul sinusului coronar
poate fi folosit ca un reper pentru localizarea nodulului atrio-ventricular.

3. Valva atrioventriculara dreapta =Tricuspjda-situata in plan frontal, priveste


anterior si spre stanga. La necropsii in absenta unor leziuni valvulare, ostiul
strioventricular permite patrunderea a trei degete.
Este formata din trei cuspide:
-anterioara -este cea mai intinsa
-posterioara
-septala
Cuspidele sunt mai groase si opace in centru decat la periferie.
Valva atrioventriculara permite curgerea sangelui in ventricul.
Inchiderea ostiului atrioventricular drept se face prin alipirea cuspidei
anterioare si posterioare si aplicarea lor pe cea septala.

4. Muschii papilari ai ventriculului drept


-pe peretele anterior m. papilar anterior
-pe eel diafragmatic, m papilar posterior
-pe sept, m. papilari septali mai mici

5. Cordajele tendinoase ale mm. papilari se insera 2 cuspe:


-anterior cuspidele anterioara si posterioara
-posterior pe cuspidele posterioara si septala
Mm. papilari si cordajele tendinoase ancoreaza cuspidele, impiedicandu-le sa se
rasfranga in atriu in timpul sistolei ventriculare.

6. Valva trunchiului pulmonar - situata la jonctiunea dintre conul arterial si


trunchiul pulmonar. Are, 3 valvule semilunare orientate:
-anterior: valvula semilunara anterioara
-posterior: semilunara stanga si dreapta
Valvulele au pe marginea libera cate un nodul - inchide etans orificiul
valvular.
Zonele situate de o parte se de alta a nodulilor se numesc lunule.
In atriul stang partea corespunzatoare fosei ovale e denivelata fund
marginita de o proeminenta semilunara concava superior si la stanga niimita
valvula gaurii ovale-falx septi.
7- Ostiul atrioventricular stang este prevazut eu valvula atrioventriculara stanga
(mitrala ).Ovalar, mai stramt decat eel drept, permitand patrunderea a numai 2
degete la autopsie.
Valvula atrioventriculara stanga are 2 cuspide: -anterioara
-posterioara

8.Ostiul aortei - anterior si la dreapta ostiului atrioventricular


Valva aortei este formata din 3 valvule orientate:
una posterior: valvula semilunara posterioara
2 valvule anterioare dreapta si stanga
Mai groase si mai opace decat valvulele pulmonare, valvulele aortei
prezinta si ele nodiilii valvulelor aortei si lumilele valvulelor aortei. Intre
valvulele anterioare si peretele bulbului aortic se afla sinusurile aortice la
nivelul carora au originea cele 2 artere coronare.

In sistola ventriculara- valvulele se apropie de peretii tr. pulmonar (aortei)


In diastola ventriculara- valvulele se apropie intre ele si sangele umple
spatiul care se formeaza intre ele sipereti.
Pleura parietala i viscerala
-alca(uirc,proiectii-

Picura rcprezinta mmb. seroasa ce eaptuseste perctii cav. toraciee si acopera


pulmonii. liind form, din 2 foite:viscerala i parietala, separate de cav. pleurala.
Pleura viscerala: -subtirejucioasa si adera la plamani
- acopera plamanii pe toate fetele si in sci/uri
-in dreptul hilului se reflects pe pleura mediastinala
ineonjurand lat. pedieulul pulmonar
-inferior de hil formeaza lig. triunghiular, dispus
sagital cu vf. spre hil si ba/a pe diafragma
Pleura parietala: eaptuseste cav. toracica si arc 3 portiuni:
/- Costulii
y Diafragmatica
> Mediastinala

Pleura costala eaptuseste sternuI si pcretele endotoracic iar de la corpurile vert, se cont
med si ant cu pleura mediastinala.li separata de peretelc toracie prin fascia endotoracjea
(care se cont sup cu lama pjrevert a..fasciei cervicale , la niv cupulei pleurale cu mmb
suprapleurala iar in feu fascia frenicp-pleiirala)
Pleura diafragmatica inveleste hemidiafragma cu exceptia eelei ocupate de pericard si
adera la diafragma.Se continua lat cu pleura costala si med cu cea mediastinala.
Pleura mediastinala acopera elementelc vasculo-ncrvoase ale mediastinului.Intre ea si
pericard trccNn frcnici si vaselc pericardo-frenice.
Recesurile plcurci
> Recesul costpmediastinal :- in partea ant a toracelui,retrosternal,intre pleura
costala si mediastinala
> Recesul[ tpstpdjaJJTigmatic :-inf si lat de eel eostomediastinal intre pleura costala
si diafragmatica
Vf plamanului e invelit de cupula pleurala si mtarita dc mmb suprapleurala.
In cav pleurala, fiziologic virtuala.palologic se poatc
aeumula:apa(hidrotorax).acr(pneuinotorax),sange(hemotorax),puroi(piotorax).
Proiectia pleurei
Recesul eostomediastinal drept:-merge retrosternal
-pleaca de la artic slerno-clavic drcapta
-coboara oblic spre med aproape de artic sterno-cost II stg
-vertical pana la artic sterno-cost IV stg
-oblic spre lat pana la artic sterno-cost VI dr
Recesul eostofrenic drept: -de la artic sterno-cost VI dr
-coasta VIII pe linia medioclaviculara
-coasta X pe linia axilara medie
-coasta XII pe linia scapulara
I .a coasta IX pc linia axilara ant iar la coasta XI pe linia axilara post
Recesul eostomediastinal stang: -merge retrosternal
-plcaca de la artic stemo-clavic stg
-coboara oblic spre med aproape de artic sterno-cost II stg
-vertical pana la artic sterno-cost IV
-spatiul V i.e. stg e la 1 cm de stern
-spatial VI i.e. stg e ia 2 em de stern
-delimiteaza o curba numita incizura cardiaca
Recesul costofrenic stang se proiecteaza cu aeeleasi repere ca eel drept.
Nervul vag in torace

Rapoituri
- intra in torace prin apertura toracica sup.
- trece prin mediastinul sup., apoi post.
N. vag drept
- aflat sub pleura mediastinala
- incruciseaza posterior tr. venos brahiocefalic si VCS
- trece medial de arcul v. azygos si post, de pediculul pulmonar drept
- se alatura flancului drept al esofagului la niv. T5
* N. vag stang
- la baza gatului, lateral de a. cc. stg.
- in torace sub pleura mediastinala - ant: v. brahiocefalica stg.
- post: a. subcl. stg.
- trece pe partea stg. a arcului aortic pe sub care da n. laringeu
recurent stg.

- se alatura esofagului la T7
Formeaza
- plexul esofagian din care iau nastere 2 rrunchiuri
- trunchiul vagal aut. * mai ales din vagul stg
- trunchiul vagal post mai ales din vagul drept
Tree prin orificiul esofagian al diafragmei.
RAMURI
1) n. laringeu recureni sin, iiiiic ii&licc m c^ufa^, , da i,uini:i
traheale, esofagiene, n. laringen inf.
2) ramuri cardiacc toracice
fibre viscerale eferente: preggl. ps. > sinapsa in gg!.
plexului cardiac
fibre viscerale aferente: dendritele din ggl. inf. a! X. p{.
cord si vasele mari de la baza sa.
fibre de la corpii paraaortici (glomus aoitic) -->
chemoreceptori.
3) ramuri bronsice: se desprind la locul unde ei incruciseaza post.
pediculii pulmonari.
- formeaza cu fibrele simpaticc plexul bronhopulmonar.
fata medialA a plamanului stang

Este concavS si prezinta doua porjiuni:


Parte vertebral^:
Situata posterior
Are raporturi cu: corpurile vertebrelor toracala, discurile intervertebrale, articulajiile
costovertebrale, spafiile intercostale, lanjul simpatic toracal, nn splanhnici,
manunchiurile vasculonervoase intercostale posterioare.
Parte mediastinala:
Situata anterior
Confine hilul pulmonar

Impresiunile:

Prehilar:
- impresiunea cardiaca
- impresiunea aortei ascendente
- nv frenic i vasele pericardofrenice
Suprahilar:
- impresiunea crosei aortice
- impresiunea arterei subclavii stangi
Retrohilar:
- impresiunea aortei descendente toracice
- impresiunea canalului toracic
- nv vag

Infrahilar:
- ligamentul pulmonar triunghiular
- impresiunea esofagiana
Vascularizatia nutritiva si limfatica
a plamanilor

Vascularizatia nutritiva artcriala : Aa bronsice din aorta toracica in numar de:


y pt bronhia dreapta 1 ram
y pt bronhia stanga 2 ram
sunt artere de tip muscular
iriga peretii arborelui bronsic pana la bronhiola respiratorie, peretii vaselor
pulmonare, ggl limfatici si pleura
formeaza in peretii bronhiilor plexul intramuscular apoi dau rr pt reteaua
submucoasa
pot forma anastomoze cu capilare din aa pulmonare
Vascularizatia venoasa : Vv bronsice cu orig intr-o retea superficiala si una
pro funda
Reteaua venoasa superficiala -in ea dreneaza sangele venos de la pleura
viscerala, bronhiile extrapulmonare, ggl limf si vegetativi din hil .
Reteaua venoasaprofunda -dreneaza sangele de la bronhiile lobare si vasele
pulmonare .
*Restul bronhiilor dreneaza in vv pulmonare .
Vv bronsice drepte dreneaza in vena azygos .
Vv bronsice stangi dreneaza in vena hemiazygos .
Limfaticcle plamanului :
1. plexul superficial situat subpleural prez valvule care directioneaza limfa spre
hil
2. plexul profund -insoteste arborele bronsic si rr vaselor pulmonare pana la niv
canalelor alveolare
-primul releu sunt ggl pulmonari aflati pe traiectul Br mari
Cele 2 plexuri sunt unite prin anastomoze ce prez valvule in special la copii.
Ambele dreneaza in in ggl bronhopulmonari, situati in hil ->ggl traheali ggl
traheobronsici.
*Partea bazala a lobului inf drept dreneaza in ggl mediastinali post iar a eclui stg
in ggl mediastinali ant.
HILUL PULMONAR

Loeali/are:
- pe fata mediastinala a plamanului.

Forma:
- depresiune patrulatera la plamanul drept.
- de racheta cu coada in jos, la eel stang.

Hilul pulmonar este locul prin care patrund si ies elementele care
alcatuiesc pediculul pulmonar, invelite de pleura.
Pediculul pulmonar contine:
- bronhia principala
- 2 vene pulmonare
- A. pulmonara
- plexul nervos pulmonar - ant. de A. pumonara, post, de bronhie
- vasele bronsice - posterior de bronhia principala
- gg. Limfatici bronhopulmonari: pe vv.bronsice / anterior de v.
pulmonara superioara.

** In pediculul pulmonar drept - bronhia -eel mai posterior & superior.


- a. pulmonara - ant. & inf. de bronhie.
- v. pulmonara sup. - ant. & inf. de a.
pulmonara.
- v. pulmonara inf. - inf. de bronhie.
- 1 artera bronsica.
** In pediculul pulmonar slang - bronhia - in planul post.
- inf. de a. pulmonara.
- vv. pulmonare - ant. dc bronhie.
- 2 aa. bronsicc.
Raporturi:

** I-a hilul pulmonar stang - superior - s. arcului aortic.


- inferior - s.aortei descendente toracice.
- posterior - s. aortei descendente toracice.
** I-a hilul pulmonar drept - anterior - s. venei cave superioara lasa si s.
venei bronhiocefalice drepte.
- superior - s. crosei v. azygos.
- posterior - 2 santuri verticale: santul
esofagului & santul venei azigos.
Plamanul stang - lobi. segmente

- plamanii sunt impar^i^i de san{uri numite fisuri in lobi.


FISURA OBLICA - separa plamanul stang in:
lob superior (anterior)
lob inferior (posterior)
Proiecfte: - pleaca din partea post, si sup. a hilului, in dreptul T4
- se indreaptji post.
- pe fa{a costala > direcfie oblica spre inf. i ant.
- la extremitatea ant. a marginii inferioare trece pe fata mediala
- se termina in partea inf. a hilului la intersectia coastei VI cu
linia medioclaviculara dreapta
> lobul sup. -> mai dezvoltat ant. , confine ram. sup. de bifurcare a
br. stg.

> lobul inf. > mai dezvoltat post. , contine ram. inf. de bifurcare a
br. stg.
SEGMENTF.I .F RRONHOPULMONARE = unitatile anatomice,
functional i clinice care alcaruiesc lobii pulmonari (corespund ca
denumire bronhiilor segmentare).
Lob superior:
segment apicoposterior
segment anterior
segment hnguiai su|j.
segment lingular inf.
Lob inferior:
segment apical-superior
segment subapical-subsupenor
segment medial-cardiac
segment bazal-anterior
segment bazal-lateral
segment bazal-posterior
- Bronhia lobara segmentara estc insotita de un ram arterial
corespunzator de fibre nervoase din plexul bronhopu'nnonar
- Pe fetele lobilor si segmentelor se aila vene i iimfaiice.
FATA MEDIALA A PLAMANULUI DREPT

-concava

-ant: parte mediastinala cu impresiunea cardiaca Iasata de -atriul si auriculul drept


-fata sterno-costala a ventricului drept
-post: parte vertebrala in rap cu vertebrele toracice
vasele intercostale post
simpaticul toracic

-post si sup de impresiunea cardiaca : hilul pulmonar drept (depresiune patrulatera)


hilul pulmonar drept=\ocu\ prin care patrund si ies elem pediculului pulmonar drept(rad pulmonului)

Pediculului pulmonar drept cuprinde: Raporturi in hilul pulm drept:


- bronhia princ dreapta -bronhia: elementul eel mai post si sup
- cele 2 w pulmonare drepte -a pulm : ant si inf de bronhie
- plexul nervos bronho-pulmonar -v pulm sup : ant si inf de a pulm
- vase bronsice -v pulm inf: inf de bronhie
- vasele si gg limfatici bronho-pulm , -vasele bronsice: post de bronhie
cuprinse in tes conj lax, invelite in pleura -comp plexului nervos bronho-pulm :
de-a lungul vaselor bronsice
ant de v pulm sup

Impresiuni :
ant de Ml: sant pentru v cava sup si pt v brahiocefalice drepte
post de Ml: 2 santuri verticale ant: pentru esofag
post: pentru v azygos ce se continua cu santul lasat de crosa v azygos
- la vf plamanului exista santul pt a subclavie
PEDICULII PULMONARI

-- leaga hilul pulmonar de mediastin


-- contine:
* bronhia principala
* aa. si vv. pulmonare --> irigatia functionala
* vasele bronsice --> irigatia nutritiva
* vasele limfatice si gg. traheo-bronsici superiori si inferiori
* nn. vegetativi cu fibre simpatice si parasimpatice ale plexului bronho-
pulmonar

Raporturi

Pediculul pulmonar stang


- anterior: pericardul care acopera partea terminate a v. pulmonare stangi;
n. frenic stang
vasele pericardofrenice care tree alipite de pericard
lig. arterial, iar la stanga lui plexul cardiac
-- posterior: esofagul
canalul toracic
aorta descendenta
-- superior: arcul aortic, legat prin lig. arterial de originea a. pulmonare stangi
intre pediculul pulmonar si arcul aortic trece n. vag si se desprinde n.
laringeu recurent
-- inferior: pleura formeaza lig. pulmonar

Pediculul pulmonar drept:


-- anterior: v. cava superioara care are pe fata ei laterala n. frenic drept si vasele
pericardofrenice, iar pe fata ei mediala pericardul care o acopera !a varsare
-- posterior: urea v. azygos si n. vag drept
-- superior: trece v. azygos, care se indreapta anterior si se varsa in v. cava
superioara printr-o crosa, medial de care trece n. vag
-- inferior: pleura de pe fata anterioara si posterioara a radacinii pulmonului se
prelungesc formand lig. pulmonar
BRONHIA PRINCIPALA

Bronhia principala - dreapta.


- stanga.

Ambele se impart in bronhii lobare: superioare & inferioare (din bronhia


principala).
Q Bronhia lobara superioara dreapta:
- de pe fata laterala a bronhiei principale drepte.
- la lcm de origine se imparte in bronhii segmentare: - apicala.
- posterioara&ant
a Bronhia lobara miilocic dreapta;
- se desprinde pe fata anterioara a bronhiei principale;
- la 2 cm sub precedenta;
- se imparte in bronhii segmentare : - laterala.
- mediala.
G Bronhia lobara inferioara dreapta:
- continua directia bronhiei principale.
Se impart in bronhii segmentare :
apicala superioara;
subapicala (subsuperioara);
mediala cardiaca;
bazala anterioara;
bazala laterala;
bazala posterioara.
Q Bronhia lobara superioara stanza:
- de pe fata anterioara a bronhiei principale stangi.
- se mdreapta lateral si se imparte in: - segm. apicoposterioara}
- segm.anterioara} trunchi comun.
Bronhie lobara sup. dreapta.
- linguala superioara}
- linguala inferioara} trunchi
lingual.
a Bronhia lobara inferioara stanga:
- se ramifica ca si cea dreapta;
- continua inca lcm distanta bronhiei principale.

. Sprc deoscbire de plamanul drept, la ecl stang bronhia segmentara bazala


mediala -cardiaca lipscste frecvent, datorita imprcsiunii cardiace mai
pronuntate la acest nivel.
NERVUL FRENIC IN TORACE

La baza gatului : paraseste fata anterioara a ms. scalen anterior si trece intre
-artera subclavie(posterior),
-vena subclavie(anterior).
Situat lateral de ansa subclavie si de nervul vag(X). Pe sub artera subclavie
poate prezenta o anastomoza cu ggl. stelat(ansa freno-stelara).

9 Nervul frenic drept coboara in torace(mediastinul superior)peste cupula


pleurala, incruciseaza artera toracica interna si trece lateral de vena
brahiocefalica dreapta si posterior de V.C.S.. Merge anterior de pediculul
pulmonar in mediastinul mijlociu unde se afla intre pleura mediastinala
carul fibros, in raport cu vasele pericardofrenice.

9 Nervul frenic stang coboara (la baza gatului) intre artera carotida
comuna si artera subclavie stanga si posterior de vena brahiocefalica stanga
trece lateral de arcul aortic anterior de pediculul pulmonar stang,urmand
apoi acelasi traiect pana la diafragma, intre pleura mediastinala stanga si
pericard,

Datorita incizurii cardiace a plamanului el are un traiect mat lung decat


eel drept.

Cei doi nervi frenici dau in torace cate o ramura pericardica(mmus


pericardicus).

Deasupra diafragmei ei dau ramurilefrenicoabdominale{rom\


phrenicoabdominales). Acestea patrund in diafragma prin centrul tendinos si
o inerveaza motor. Poate prezenta anastomoze cu ramuri din plexul celiac la
nivelul partii sternale a diafragmei ,in raport cu orificiul venei cave
inferioare(V.C.L). Inerveaza prin fibre simpatice ,in parte, timusul impreuna
cu fibre de acelasi tip din nv. laringeu recurent si din ansa cervicala.
LANTUL SIMPATIC TORACIC

- reg toracica are 11 gg simpatici uniti prin rr intergg, legati si prin rr comunicante albe si cenusii
de nv spinali coresp(al 12-lea gg se uneste cu gg cerv inf rezultand gg cervico-toracic sau stelat)

Raporturi:
- asezat eel mai prof in mediast sup si post, pe linia articul costo-vert
post: in fiecare sp intercostal: man vasc-nerv resp
ant: fascia endotoracica
pleura parietala costala prin care vine in rap cu plamanul
med: trunchiul com al aa intercostale sup
inf : dr: med: vena azygos
st: med: aorta desc toracica si w hemiazygos

Ramuri:
-somatice -rr comunicante cenusii,care se ataseaza rr nv sp
-viscerale
l.Pt viscerele toracice :
nv cardiaci toracici; in primii 5 gg simp toracici - fs din MS segmente T2-T5- cu nn cardiaci din
gg cerv si din vag form plexul cardiac
rr pulmonare : pe aa bronsice si pe bronhii
Fibre simp din ggsimp toracici part laform :
plexului aortic-toracicfcu fibre din plexul cardiac si din nn splanchnici)
plexului esofagianfeu rr cardiace toracice, din plexul cardiac ,aortic, nv splachnici si nv vagi)
2.Pt viscerele abdominale :
nv splanchnici:
-pornesc din ult 5-6 gg toracici
-orig lor reala xoarnele lat ale maduvei toracice
n splachnic mare
-orig: gg toracici 5-9
-traiect: med spre col vert,ant de A,V,N inter-costali
strabate diafragma ajungand la gg celiac
-se termina in plexul celiac
n splachnic mic
-orig: gg 9-10
-rap: lat.: lant simp toracic
med.:n splachnic mare
-strabate diafragma cu n
-se distribuie gg aortico-renali si gg mezenterici sup
-poate da r renala
n splachnic inf
-e inconst
-orig ult gg sau n splachnic mic
-strabate diafragma cu lantul simpatic razultand plexul renal
Trunchiul pulmonar

Aparfine sistemului circulfieifuncfionale aplamdnilor care incepe la orificiul trunchiului pulmonar si se


termind la orificiile venelor pulmonare

-> Oriflciul pulmonar cu valvele semilunare - anterioara, stanga si dreapta: la limita superioara a conului
pulmonar, transports sange neoxigenat din VD la plaman
-^ Diametral la origine: 2,5 cm.
-> Traiect: oblic superior, posterior si la stanga; dupa 5 cm. se bifurca

Este invelit de pericard impreuna cu aorta ascendenta


Raporturi: anterior: corespunde spatiului II intercostal stang acoperit de urechiusa stanga si pericard, de
timus la copil
posterior: aorta ascendenta cu originea a. coronare stangi si AS; ajunge la vertebra a 5-a
dreapta: aorta ascendenta
-- stanga: orificiul de intrare in sinusul transvers al pericardului
Intre bifurcatia trunchiului pulmonar si bifurcajia traheei - plexul cardiac profund

Diviziunile aa. pulmonare preced si respecta distribufia arborelui bronsic in rr. lobare, apoi segmentare
Rr. terminale formeaza o re(ea capilara in interiorul perefilor alveolari si a septurilor interalveolare, a
bronhiolelor respiratorii si canalelor alveolare; la acest nivel capilarele arteriale cu sange neoxigenat se
intdlnesc cuplexurile vv. pulmonare si micile rr. din aa. bronsice participdnd la bariera hemato-alveolard

y Artera pulmonara dreapta


-> se desprinde aproape in unghi drept
-> este mai lunga si are calibru mai mare decat a. p. stanga
-> prezinta porfini - intrapericardica (in afarafoifei seroase)
- extrapericardica

Raporturi: A - a. aorta ascendenta; v. cavd superioara; nv. frenic si vasele pericardqfrenice


P - bronhiaprinc. dr.; esofagul; nv. vag
inf - v.p. dr. superioara
sup - crosa v. azygos

-> infial ant., trece postero-lat. de bronhie

Ramificatii:
-^ r. lobara superioara: aa. apicala, ant. ascend. & descend., post, ascend. & descend.
-> r. lobara mijlocie: aa. laterala & mediala
-> r. lobara inferioara: aa. apicala, subapicala subsup., bazale - mediala, ant., laterala, post.

> Artera pulmonara stanga


-> la unirea porfiunilor intra- si extrapericardica: ligamentul arterial Botalo - la unirea cu a. aorta descendenta

Raporturi A - nv. frenic si vasele pericardofrenice


inpediculul P - bronhia princ. stg.
pulmonar: inf - v.p. stg. superioara
sup - crosa aortei; nv. laringeu recurent stg.

-> incruciseazd ant. bronhia si se aseazd sup.

Ramificatii:
-> r. lobara superioarS: aa. apicala, post., ant. ascend. & descend., trunchi lingular - sup. & inf.
VENA CAVA SUPERIOARA

l.Formare: prin unirea celor doua vene brahiocefalice, dreapta si stanga.


2.Traiect si raporturi;
situata in :
- mediastinui superior ->extrapericardic
- mediastinui mijlociu -> in sacul pericardic
Merge paralel cu marginea dreapta a steraului spre posterior (mai profund).
A)Sementul extrapericardic;
- Este mai lung.
- anterior, marginea dreapta a sternului, cartilajele 2-3,spatiile IC I-II si vasele
toracice interne.
- recesul pleural costomediastinal drept si timusul(sau resturile lui).
-posteromedial: traheea cu bronhia dreapta,vagul drept si ganglionii limfatici
tireobronsici.
-posterolateral si apoi lateral: pleura si pubnonul drept si nervul frenic drept.
-medial: aorta ascendenta
B)Segmentul intrapericardic:
- anterior: urechiusa dreapta
- posterior: arterele si venele pulmonare drepte
- medial: bulbul aortic
- lateral: aceleasi raporturi ca la primul segment, dar prin intermediul
pericardului
Se termina in atriul drept, printr-un orificiu avalvular, in dreptul marginii
superioare a cartilajului costal 3.
3.Afluentii:
- sistemul vendor azygos
- partea toracica a venei cave inferioare
Aduna sange de la jumatatea supradiafragmatica a corpului si de la o mica
portiune a peretelui posterior al abdomenului prin sistemul venos azygos.
AORTA ASCENDENTA

Situata in mediastinul mijlociu


Lungime de aproximativ 5 cm, fiind situata intre orificiul aortic i emergenta tainchiului brahiocefalic
Proiecfie: linia ce uneste punctele: inferior proiecfia orificiului aortic (linia ce uneste articulatiile
stemocondrale 3 stanga cu 4 dreapta, la stanga liniei mediosagitale) si superior marginea inferioara a
cartilajului coastei I
Dispusa in pericard, intr-o tesca comuna cu trunchiul arterei pulmonare.
Cele doua vase si pericardul seros delimiteaza anterior sinusul transvers
Raporfuri:
Directe
- Anterior:
- auriculul drept
- infundibulul pulmonaral ventriculului drept
- trunchiul arterei pulmonare
- Posterior:
- fata anterioara a atriilor prin intermediul sinusului transvers

Prin intermediul pericardului:


anterior
- corpul si manubriul sternal
- ms. triunghiular al sternului
- recesurile costeomediastinale
- timus
- posterior
- a. Pulmonara dreapta
- bifurcatia traheei
- limfonodulii traheobronsjci inferiori
- la dreapta
- VCS; intre cele doua se gaseste orificiul drept al sinusului transvers
- la stanga
- tainchiul pulmonar i bifurcatia lui
- a. Pulmonara dreapta
- ligamentul arterial
- plexul cardiac
Mediastinul mijlociu

DELIMITARE: intre cele 2 planuri frontale ce tree tangent la fetele ant.


si post, ale pericardului fibros.
* sup: planul orizontal tangent la crosa aortei
CQNTINUT: - inima cu pericardul
- v. cava sup. (portiune intrapericardica)
- bronhiile principale
- trunchiul pulmonar cu aa. pulmonare dr. si stg.
- n. frenic si vasele pericardofrenice (intre pericardul
fibros si pleura mediastinala)
- v. cava inf.
- plexul cardiac
- nodulii limfatici
- bifurcatia traheei
- v. azygos (portiune terminala)
ETAJE:
a) Etajul supracardiac
- cuprinde pediculii vascuiari ai cordului (loja
cavoaortopulmonara)
vena cava sup
aorta ascendenta
trunchiul pulmonar
w. pulmonare care intra in Atriul slang
* intre pediculul arterial al cordului si fata ant. a AS> prin
rasfrangerea pericardului seros, se formeaza sinusul
transvers Theile
* inapoia v. cave sup. se formeaza foseta retrocava Allison
b) Etajul cardiac
- cuprinde inima invelita in pericard
Mediastinul-delimitare, impartire

Este o regiune de importanta vitala cavitatii toracice, raediana situat intre cei
2 plamani, care cuprinde viscerele toracice.

Delimitare:
sup-apertura sup a toracelui
inf- central diafragmei
ant- timusul si spatial retrostemal
lat-pleurele mediastinale
Continut:- cordul cu pericardul si vasele mari
- partea toracica a esofagului
- partea mijlocie si inf a arborelui respirator
- timusul
- reteaua vasculara limfatica
- trunchiuri nervoase si tesut conjunct!v
Zonele de rezistenta ale mediastinului:- lig sternopericardic
- teaca conj, periesofagotraheala
- lig interpleural
Zone slabe, se pot produce hernieri mediastinale:
1. post de manubru sternal
2. post de cord
Corpuri adipoase: - corpul adipos retrostemal
- spatial subcardiac

Impartirea mediastinului
- dupa criterii anatomice conventionale:
- in sens vertical-mediastin sup
-mediastin inf (lim sup e data de partea sup a arcului aortic)
-in sens sagital-mediastin ant
- mediastin post (separate de planul care trece prin bifurcatia
traheei)
Mediastinul posterior
1. Delimitare:- ant :-bifurcatia traheei, vv pulmonare
- post:- ultimele vertebre toracice
2. Continut: - esofag
- aorta descendenta torcica
- vv azygos si hemiazygos
- canalul thoracic
- nv vagi si splahnici
- gg mediastinali post
Mediastinul mijlociu-estQ delimitat sup de planul pretraheobronsic iar inf de
planul retrotraheobronsic

Mediastinul superior
1. Delimitare: intre planul aperturii toracice si planul cuprins intre
unghiul sternal si vertebra T4
Post: primele 4 vertebre toracice
Lat: pleurele mediastinale->formeaza triunghiul timic
Sup:planul aperturii toracice
Antrmanubriul sternal
2. Continut:- originile muschilor stemohioidieni, stemotiroidieni
- ms lungi ai gatului
- arcul aortic cu vasele sale:- trunchiul brahiocefalic
-ACC stg
-A subclavie drp
- venele brahiocefalice
- partea sup a VCS
- nv. vagi, cardiaci, frenici, laringeul recurrent stg
- trahee , esofag, timus (resturi)
- gg mediastinali ant, traheo-bronsici, paratraheali
Mediastinul mijlociu
1. Delimitare: intre 2 planuri care tree tangent ant si post de cord
2. Continut: - cordul invelit in pericard
-partea intrapericardica a VCS
- partea terminala a v. azygos
- bifiircatia traheei si cele 2 bronhii
- trunchiul pulmonary cu aa pulmonare drp si stg
- w. Pulmonare drp si stg
- nv. frenici, plexul cardiac
- gg traheobronsici
Mediastinul anterior
1. Delimitare: cuprins intre corpul sternului si pericard
2. Continut:- tesut conjunctiv lax si corpul adipos retrosternal
-lig sternopericardice sup si inf
-2,3 gg limfatici mediastinali
- ramuri ale a si v toracice int
Esofagul toracic-raporturi,vascularizatie si inervatie
Raporturi:
-Partea supraaorticafsupraazvgoaorticaV
-PosterioQ-coloana vertebrala si ms prevertebrali
-canalul toracic-situat la stanga
-artera bronsica dreapta
-aa intercostale 3,4
-Anterion-traheeafpana la bifurcatia ei)-legat prin fs long si ms
-Lateral:-pleurele mediastinale si fetele mediale ale plamanilor
-La dreapta :arcul venei azygos,deasupra pediculului pulmonar drept
-La stanga:arcul aortei-din care pleaca a carotida comuna stanga si a subclavie stanga
-Triunghiul Po'mier:-anterior:a subclavie stanga
Pentru descoperirea esofagului -posteriorcoloana vertebrala
-inferior:&rcu\ aortic
~Parteasubaorticarsuha7.y(>ntira)riP la arcul aortic pana la orificiul esofagian al diafragmei
-Posterion-aorta descendenta toracica(inainte de trecerea prin diafragma)
-aa intercostale post din aorta toracica
-vena azygos

-vena hemiazygos
-Anterion-bifurcatia traheei
-grupul ggl traheobronsici inf
-pericardul fibros-sinusul oblic al pericardului
-cordul(in dreptul AS)
-Laterah-nv vagi(la intrarea in torace)-nv laringeu recurrent stang-trece pe sub crosa
aortica -intre trahee si esofag
-pleurele mediastinale si fetele mediale ale celor 2plamani
-dryecesul interazygoesofagian
Inervatia:

-Esofagul supraaortic:fibre parasimpatice din N vag dr,N laringeu recurent stg,fibre simpatice
venite pe calea aa din plexul periaortic=>p/ex periesofasian
In perete:-plexul mienteric Auerbach(intre cele 2straturi ale tunicii musculare)
-plexul mienteric Meissner,in tunica submucoasa
-inervatia senzitiva(termica,dureroasa si de presiune-preluata de receptori situati in mucoasa)<-
>fibre senzitive ale vagului
-sub pediculul pulmonary.nervii vagi merg posterior si se ramifica plexiform formand cu fibrele
simpaticului plexul esofagian.Din acest plex.in partea inferioara a esofagului se formeaza Trunchiul vagal
anterior si trunchiul vagal posterior care tree in abdomen cu esofagul prin hiatusul esofagian al diafragmei
-R. simpatice pt plexul esofagian provin din ggl simpatico toracali,r. cardiace,toracice,din plexul cardiac si
aortic si din Nn splahnici
Limfaticele:-in partea superioara ES->ggl cervicali profunzi si traheali
-in partea mijlocie ES->ggl traheobronsici.mediastinali superiori
-in partea inferioara ES->ggl celiaci si gastrici stg
Vascularizatia:
-Partea supraaortica:-r. din a. tiroidiana inf
Dupa bifurcatia traheei:aa bronsice(una dr+2stg)->ramuri ascendente si descendente
-ramuri din aa intercostale post
->venule tiroidiene inf->vv brahiocefalice->v azygos
Esofagul subaortic:v hemiazygos si azygos->v cava sup->v gastica stg->sist port
Venele ES participa la anastom ozch porto-cave
-Esofagul subazvgotic:-aa esofagiene din aorta descendenta toracica
-partea inf:-ramuri din aorte descendente abdominale,a gastrica stg.a frenica inf ste
VV:-plex submucos,venule fine din corion
-plex venos periesofagian
MEDIASTINUL POSTERIOR

1. Limite:
-ant: - bifurcatia traheei
- venele pulmonare
- pericardul fibros
- partea posterioara a diafiragmei
-post: - coloana vertebrala T4-T12 ca o cupola
prin dispozitia diafragmei
-inf: - insertia vertebrala a stalpilor diafragmei

2. Continut:
-ant: - esofagul cu nv vagi
-stg: - aorta desc toracica si v hemiazygos si v hemiazygos accesoric
-or: - v azigos

-post: - canalul toracic


- nervul splahnic: mare, mic, minor
- gg limfatici mediastinali post
- lant gg simpatic paravertebrali - in jgheaburile costo-vertebrale
- mtre pencardul fibros (ant) si aorta desc si w azygos (post) se afla esofagul cu nv vagi - plexul
esofagian;trvagal ant si post fata deesofag P

S-ar putea să vă placă și