Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 2

Ctre PRIMRIA _________________________________________

CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE


A EDIFICRII / EXTINDERII CONSTRUCIEI

Subsemnatul _____________________________ CNP

cu domiciliul n _____________________ municipiul/oraul/comuna___________________________

sectorul/satul____________cod potal___________strada_____________________________nr._____,

bl.______, sc._________et.____, ap.____, telefon_______________ solicit eliberarea n conformitate

cu prevederile legale a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICRII/EXTINDERII

CONSTRUCIEI, pentru construciile situate n strada________________________nr.______,

Sector 2, BUCURETI.

Anexez la prezenta cerere n copie urmtoarele:

- Cartea funciar intabulat a terenului


- ncheierea de intabulare 
- Extras de carte funciar 
- Plan de amplasament i delimitare a corpului de proprietate 

- Releveul construciilor pentru care se solicit certificatul de atestare 

- Declaraii notariale a minim doi martori din care reiese faptul c subsemnatul 
sunt unic autor/proprietar al construciilor;
- mputernicire autentificat notarial din care reiese faptul c subsemnatul

reprezint interesele tuturor proprietarilor legali;
- Declaraie notarial pe proprie rspundere din care reiese faptul c, edificrile

nu fac obiectul vreunui litigiu i nu au fost nstrinate, ipotecate sau gajate.
- Certificat de rol fiscal eliberat de Direcia Venituri Buget Local Sector 2, din
care rezult perioada n care au fost finalizate respectivele construcii, avnd suprafaa 
construit desfurat regsit prin msurtori cadastrale

*Declar pe proprie rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte.

Telefon_______________________
Data _________________________
Semntura
______________________

SDC CCAEC
Ediia 1 /Revizia 0