Sunteți pe pagina 1din 49

ADVANCED ROAD DESIGN

pentru AutoCAD

RANFORSARI
SI PROIECTAREA SANTURILOR

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

1
CUPRINS

1. PROIECTAREA AXULUI CU HORIZONTAL DESIGN SI ADVANCED ROAD DESIGN ................................... 4

2. RANFORSARE DRUM CU APLICARE CASETE STANGA DREAPTA .......................................................12

3. PROFIL SANTURI STANGA DREAPTA PENTRU ASIGURAREA SCURGERII APELOR .............................25

4. GENERAREA PLANSELOR DE PROFIL LONGITUDINAL SI PLAN DE SITUATIE.........................................35

5. GENERAREA PLANSELOR PENTRU PROFILE TRANSVERSALE ...............................................................38

6. CANTITATI DE LUCRARI.......................................................................................................................40

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

2
RANFORSARI SI PROIECTAREA SANTURILOR

cu ADVANCED ROAD DESIGN pentru AutoCAD

Acest manual are ca obiect proiectarea unui drum judetean in lungime totala de aprox. 3 km.

Se vor proiecta:

1. Ax conform standardului romanesc (Horizontal Design) cu aplicarea suprainaltarilor si


supralargirilor

2. Ranforsare drum cu aplicare casete stanga dreapta

3. Profil separat santuri stanga dreapta pentru asigurarea scurgerii apelor

Se vor genera:

4. Planse plan de situatie si planse profil longitudinal cu afisare linie rosie si profil sant
proiectat

5. Planse profile transversale curente

6. Volume de lucrari

Observatie: Pentru a putea lucra acest proiect va fi generata suprafata de teren 3D pe baza
datelor topo.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

3
1. PROIECTAREA AXULUI CU HORIZONTAL DESIGN SI ADVANCED ROAD DESIGN

Horizontal Design (HD) - proiectarea curbelor de racordare in plan conform


standardelor romanesti de proiectare a drumurilor

Advanced Road Design (ARD) - citirea automata a curbelor proiectate cu HD (inclusiv


suprainaltari si supralargiri) si generarea axului de drum

Observatie: Daca nu aveti afisat meniul Horizontal Design in bara de meniuri AutoCAD dupa
instalare faceti urmatorii pasi:

Comanda de la tastatura menuload se alege CSM_Hdesign din lista si optiunea Unload. Se


utilizeaza optiunea Browse si se va indica urmatoare cale: C:/Civil Software/Horizontal Design, se
va selecta HDESIGN.MNU si se va da comanda Load.

1.1 Proiectarea curbelor cu Horizontal Design

Se vor trasa, pe intreg traseul drumului, tangentele de racordare cu elemente de tip linie 2D (line)
din ACAD (nu se va utiliza comanda pentru trasare polilinii - polilinie).

Observatie: Tangentele vor fi trasate din punctul de inceput proiect pana in punctul de sfarsit
proiect ce vor fi declarate.

Inceput proiect

sfarsit proiect

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

4
Se vor marca punctele de inceput si sfarsit proiect lansand comanda:

Horizontal Design Alignment New

Denumire aliniament si pozitie


kilometrica de inceput

Alegere fisiere standard pentru


proiectarea curbelor (Curve
parameters), pentru supralargiri
(Widening variation) si pentru
suprainaltari (Superelevation
variation).

Stabilire punct de pivotare pentru


aplicarea suprainaltarilor

Stabilirea deverelor initiale

Stabilire latimi initiale pentru banda carosabila (Trafic lane), banda de siguranta (Border strip),
acostament/trotuar (Shoulder/Footway) si zona mediana daca este necesar (Median).

Desi aplicarea profilului transversal se va face dupa generarea axului cu ARD, in fereastra care se
va deschide prin apelarea acestei comenzi putem stabili parametrii de latime a benzii carosabile
(Trafic lanes), a zonei de siguranta (Border strip), a acostamentului/trotuarului (Shoulder/Footway)
sau a zonei mediane (Median), daca este cazul. De asemenea poate fi ales punctul de pivotare in
cazul suprainaltarilor. Aceasta va avea ca urmare o vizualizare rapida a limitelor de drum proiectat
in timpul proiectarii curbelor de racordare in plan.
Foarte importanta este stabilirea pozitiei kilometrice de inceput a proiectului (Start chainage) in
cazul in care acesta nu incepe cu 0+000.
Alegerea standardului de proiectare pentru diferitele categorii de drumuri se face in sectiunea
Design files in cazul nostru va fi drum de clasa V si se va alege urmatorul standard pentru
Curve parameters - RO-Road_Class_V.dc.
Standardele de proiectare pentru aplicarea supralargirilor RO-Roads.DS, iar pentru aplicarea
suprainaltarilor RO-Roads.DW.
Observatie: Toate aceste standarde de proiectare sunt deja definite si le puteti gasi dupa
instalarea softului Horizontal Design in C: / Civil Software / Horizontal Design / Settings/ Design
Files.
Se va bifa Single trafic lane daca se proiecteaza un drum cu o singura banda de circulatie.
In cazul in care intr-un proiect exista mai multe drumuri vor fi stabilite denumirile acestora la
Alignment name.
Se va stabili deverul pentru partea carosabila (Pavement left cross slope) si pentru acostament
(Shoulder/Footway cross slope). Proiectarea drumurilor cu panta unica este posibila prin debifarea
optiunii Oposite cross slope on right alica aceeasi panta profilului transversal ca cea stabilita
pentru partea stanga.
Modificarea parametrilor stabiliti anterior se poate face prin apelarea
Horizontal Design Alignment Edit
http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

5
Proiectarea curbelor de racordare se va face din
Horizontal Design Define Curve
si se va selecta aliniament de intrare aliniament de iesire din curba de racordare.

Design Speed Viteza de proiectare a drumului.


In functie de viteza de proiectare vor fi afisate valoarea razei minime (Minimum length) si a celei
recomandate (Default).
Radius Se completeaza valoarea razei de racordare dorite;
Automat vor fi citite conform standardului aplicat valorile suprainaltarilor (Superelevation) si a
supralargirilor (Widening size), respectiv distanta de convertire necesara pe clotoida (Widening
transition) si pe tangenta (Widening on tangent).
De asemenea vor fi stabilite automat lungimea arcului de cerc pentru racordare sau a clotoidelor.
Toate aceste valori sunt propuse conform standardului aplicat (toate valorile Default) dar pot fi
modificate de catre utilizator.
Visibility stabilirea distantei de vizibilitate
In partea de jos a ferestrei este specificat unghiul dintre cele 2 tangente (Curve angle) si lungimea
arcului de cerc (Circle arc length). Va fi semnalat daca datele proiectate nu sunt corespunzatoare
valorilor standard.

Daca se doreste proiectarea clotoidelor asimetrice se va debifa optiunea Symmetrical de la


sectiunea Spiral Length.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

6
De asemenea, daca se doreste proiectarea racordarii doar prin clotoida, fara arc de cerc se va bifa
optiunea Without circle.
Proiectarea curbelor de racordare doar cu arc de cerc implica tastarea valorii 0 in dreptul
lungimii clotoidei Entry/Exit spiral.
Optiunea de Parameters permite modificarea parametrilor drumului proiectat prezentati mai
sus.
Apasati Preview pentru a vizualiza curba astfel proiectata. Reveniti in fereatra apasand Escape.
Apasati OK pentru a accepta valorile stabilite.
Va fi generat un table cu toate valorile definite pentru curba proiectata si coordonatele varfului
(V), bisectoarei (B) si a tangentelor de intrare - iesire din curba (Ti, Te).

Viteza de proiectare Lungime clotoida


Unghi Lungime arc de cerc
Raza de racordare Lungime de convertire
Bisectoare Distanta de vizibilitate
Tangenta Supralargire interior
Suprainaltare Supralargire exterior

Observatie: Pentru a fi afisat tabelul de mai sus cu datele curbei proiectate se va lansa urmatoarea
comanda: Horizontal Design Curve Data to Display

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

7
1.2 Citirea curbelor de racordare cu Advanced Road Design si generarea axului
Exportul datelor curbelor proiectate cu Horizontal Design se va face prin comanda
Horizontal Design Export LandXML

Va fi salvat aliniamentul/aliniamentele create sub forma unui fisier format XML in locatia dorita.
Citirea datelor exportate de catre HD cu Advanced Road Design
Alignments Import Alignment from LandXML ;
comanda de la tastatura este: ARDUV7ALIGNMENTXML

Se va apela in fereastra ReadXML optiunea SelectXML si se va alege calea catre fisierul exportat
anterior cu HD. Se va bifa aliniamentul dorit a fi citit si se va apela comanda
Read Selected Alignments.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

8
1.3 Aplicarea datelor de suprainaltare si supralargire (in versiunea actuala de ARD)
Observatie: Aplicarea datelor de suprainaltare si supralargire va fi facuta dupa aplicarea profilelor
transversale tip (vezi capitolul 2 Proiectarea liniei rosii si aplicarea profilelor transversale tip).
Pentru a face aceasta operatie trebuie sa aveti:
- suprafata 3D generata
- aliniament ax creat (proiectat cu HD si citit cu ARD) vezi punct 1.1, 1.2
- element de tip Road creat cu ARD
- profil transversal aplicat cu definirea codurilor LEB, REB pentru margine carosabil.

a) Exportarea coordonatelor axului (x,y,z) intr-un fisier extern se va face cu comanda


Roads Multi Object Setout - se vor face urmatoarele setari

Specificarea tronsonului de
drum pentru extragere a
datelor, ordinea si numarul
pichetului de inceput

Alegerea codului de ax C.L. si


suprafata din care va fi citita
cota

Se alege optiunea de creare a


fisierului de coordonate

Se alege codul de ax C.L.

Se alege suprafata pentru


citirea coordonatei Z

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

9
Se stabileste tronsonul pe care vor fi
citite coordonatele x,y,z

Se stabileste grupul elementului


pentru care se face setout

Identificarea elementelor ce vor


fi raportate in fisier extern:
numar pichet (Point Number), X,
Y, Z (Road level).

Va rezulta urmatorul fisier de coordonate

Observatie: Orice proiect lucrat in ARD va salva datele proiectate automat intr-un folder extern
creat odata cu lansarea primei comenzi. Acesta este denumit numeproiect Data si se gaseste in
aceeasi locatie cu desenul AutoCAD.
Fisierul de coordonate ale axului rezultat va fi salvat automat in folderul temp ce se gaseste in
numeproiect Data sub denumirea _File - nume drum-1.txt.
Observatie: Pentru aplicarea suprainaltarilor si supralargirilor fisierul de coordonate generat se va
muta in folderul numeproiect-Data / AdvRoads-10.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

10
b) Exportarea datelor proiectate conform standardului romanesc cu HD si suprapunerea
lor peste coordonatele axului generat cu ARD.
Horizontal Design Export ARD Cross Section
Primul lucru care se cere in fereastra aparuta este indicarea fisierului cu coordonatele axului
exportat anterior. Se merge in locatia proiectului, se cauta numeproiect-Data / AdvRoads-10 /
_File - nume drum-1.txt si se alege optiunea Open.
Vom salva fisierul Speed - numeax.txt in care vor fi salvate datele referitoare la suprainaltari si
supralargiri din tabelele curbelor de racordare proiectate cu HD. Salvarea acetui fisier se face in
aceeasi locatie: numeproiect-Data / AdvRoads-10.
Urmeaza indicarea tabelelor din care vor fi preluate aceste date: se accepta toleranta de 0.3 prin
apasarea enter dupa care vor fi selectati schimbatorii cu datele curbelor proiectate de la
inceput pana la sfarsit proiect si se apasa enter
Inchideti fisierul .txt creat.

c) Citirea datelor de suprainaltari si supralargiri exportate


Roads Compute and Apply Superelevations
Lansati comanda si selectati axul. Se deschide urmatoarea fereastra

In sectiunea Design Inputs vor fi specificate codurile pentru partea stanga si dreapta a
acostamentului daca se doreste varierea acestuia in concordanta cu partea carosabila la Shoulder
Rotation Control. In exemplul de fata codurile acostamentului definite in profilele tip aplicate
sunt LAC, RAC.
In sectiunea Applied Superelevations sunt trecute datele de suprainaltari si supralargiri citite din
fisierul Speed-nume drum.txt.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

11
Chainage pozitie kilometrica
Left (%) Right (%) suprainaltari pentru stanga dreapta
Left Widen Right Widen supralargiri pentru stanga dreapta
Curve curba de racordare (C5 curba 5, LCS=25 lungimea de convertire)
Prima linie corespunzatoare unei pozitii kilometrice o reprezinta carosabilul
Cea de a doua linie corespunzatoare unei pozitii kilometrice o reprezinta acostamentul (footway)
Pentru ca aceste date sa fie preluate apasati Apply and Exit.

2. RANFORSARE DRUM CU APLICARE CASETE STANGA DREAPTA

2.1 Transformarea axului creat conform standardelor romanesti in element de tip drum (road).

Observatie: Tot ceea ce se va lucra de acum incolo va aplica functiile Advanced Road Design.
Functiile Horizontal Design au fost utilizate doar pentru generarea axului ce respecta standardele romanesti
de proiectare a curbelor de racordare in plan.

Pentru generarea elementului de tip drum se alege din meniul

Roads Create/Edit Road

si se va da click pe aliniamnetul ce reprezinta axul drumului.

Va apare un dialog care permite setarea distantelor dintre sectiunile transversale ce vor fi afisate in profilul
longitudinal al drumului (in fereastra de lucru a profilului longitudinal) pe fiecare element al drumului
aliniament (Tangents/Straights), arc de cerc (Arc Segments) si clotoida (Spiral Segments).

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

12
Tipul elementului

Profilul transversal
aplicat
Suprafata de teren
sectionata

Distanta intre profilele transversale


afisate

in fereastra de lucru a profilului


longitudinal

Celelalte optiuni prezente in aceasta fereatra sunt:

Set Section Widths Stabilire latime sectiuni transversale taiate

Use points Sectiunile transversale taiate vor fi in punctele pe care le stabiliti


dumneavoastra

Use layers Sectiunile taiate vor fi dupa elementele (puncte, linii) ce se gasesc pe un
anumit layer

Use other road Sectiunile vor fi corespunzatoare sectiunilor unui alt element de tip
drum (ex: proiectare profil sant sectionat dupa aceleasi puncte ale axului drumului)

Add extra sampling Adaugare sectiuni transversale la anumite pozitii kilometrice nominalizate
de dvs.

Se deschide automat fereastra de editare a profilului longitudinal denumita Vertical Grading Editor
(VGE). Aici va fi deja propus un profil al liniei rosii automat de catre program. Putem edita, sterge
sau introduce oricate puncte de racordare verticala sau putem calcula profilul in functie de
anumite conditii cu ajutorul unor functii de calcul (ex: acoperire minim necesara la ranforsari).
Salvarea profilului proiectat si inchiderea acestei ferestre se face apasand OK.
Redeschiderea VGE se face apeland meniul:
Roads Select/Open/Edit Open Vertical Grading Editor Window
sau direct din planul de situatie astfel:
selectam ax drum in plan click dreapta mouse ARD Edit Options Edit Vertical

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

13
Fereastra VGE permite editarea profilului longitudinal si/sau aplicarea unor functii de calcul pe
anumite zone ale profilului sau pe intreaga lungime proiectata.

Calculul liniei de minima acoperire (ranforsare) pentru proiecatrea liniei rosii


Pentru un mai bun control asupra profilului liniei rosii nou proiectate se poate aplica o functie care
permite calculul automat si vizualizarea liniei de minima acoperire a drumului proiectat fata de cel
existent.

Observatie: Calculul liniei de minima acoperire pentru proiectarea liniei rosii se va face dupa
aplicarea profilului transversal tip corespunzator tronsonului de calcul.
a) Aplicare profil transversal tip pe tronsonul de calcul vezi punct 2.2
b) Creare aliniamente in plan pentru limita drum existent stanga dreapta
Functia va calcula minima acoperire nu doar in axul drumului ci pe intreaga latime a drumului
existent. Aceasta va permite proiectarea corespunzatoare a liniei rosii astfel incat, in executie, sa
fie respectate noile devere stabilite in profile transversale curente.
Cele doua aliniamente vor fi create pentru a defini latimea de calcul pentru fiecare profil
transversal in parte. Cota maxima a existentului gasita pe latimea cercetata va impune cota
recomandata in ax pentru sectiunea respectiva.
Observatie: Acuratetea calclului depinde de frecventa sectiunilor transversale taiate.
Limita drumului existent este data de ridicare topo. Trebuie sa fie de tip polilinie (Poliline).
Pentru crearea celor doua aliniamente se va apela functia din meniul
Alignments Create Alignment
si se vor selecta poliliniile corespunzatoare margine drum existent stanga/dreapta (date din
ridicarea topo).

c) Apelare functie de calcul


Se va deschide fereastra de editare a profilului longitudinal VGE si se va apela grupul de functii
Compute VC from Existing Data unde vom gasi functia Resheet.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

14
Alegere aliniament stanga drum existent (Left Side
Alignment) aliniament dreapta drum existent
(Right Side Alignment) si acoperire minima dorita
(10 cm 0.1m).

Stabilire tabel devere daca se doreste calculul


pentru alte valori de pante decat cele stabilite in
profilul transversal tip aplicat.

Stabilire tronson de calcul daca nu se doreste pe


intreaga lungime a drumului.

Stabilire parametri curbe de racordare verticale propuse automat de catre soft. Se vor completa doar
daca se doreste vizualizarea liniei rosii propusa de catre soft in functie de acoperirea minima calculata ci
optimizarea acesteia prin aplicarea curbelor de racordare conforme optiunilor mai sus mentionate.

Iesirea din fereastra se face prin apelarea optiunii

Apply Exit - va propune automat linia rosie pe tronsonul calculat optimizat (daca au fost
stabiliti parametrii de Fitting) sau neoptimizat prin introducere punct in fiecare din
sectiunile transversale (daca nu au fost stabiliti parametrii de Fitting)

Save Settings - inchide fereastra fara a modifica linia rosie anterioara. Linia rosie va fi proiectata
de catre utilizator prin raportare la noua linie de referinta rezultata din aplicarea
functiei Resheet

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

15
d) Afisarea noii linii de referinta rezultata in urma calculului de minima acoperire

Se va apela butonul de Design Data Form din fereatra VGE si se va alege la categoria Design
Constraints functia From Resheet. Aceasta va genera o linie de referinta in VGE de culoare alba
fata de care vom impune cota axului drumului.

In cazul in care cota liniei rosii se gaseste deasupra / pe linia alba vom respecta, pe intreaga latime
a profilului transversal, acoperirea minima de 10 cm.

Linie rosie proiectata

Linie alba (From Resheet) pentru


vizualizarea minimei acoperiri

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

16
Editarea in continuare a profilului longitudinal se face apeland comenzile specifice pentru editare

1 2 3 4 5

1. Introducerea, stergerea si editarea punctelor de racordare verticala

introduce un punct de racordare verticala (IP - Intersection Point) la suprafata


terenului intr-o sectiune transversala (cea mai apropiata de locatia in care dam click).

introduce un punct de racordare verticala la suprafata terenului in punctul in care am


dat click

introduce un punct de racordare verticala in punctul in care am dat click

Stergere IP

2. Editarea punctelor de racordare verticala

Se va deschide o fereastra in care putem impune raza de racordare, lungimea curbei


de racordare, panta de intrare sau iesire din curba de racordare, pozitia kilometrica a
punctului de racordare, cota punctului.

Vom modifica urmatoarele caracteristici ale punctului de racordare verticala:

Pozitie kilometrica
Cota proiect
Lungime curba de racordare
Raza de racordare
Panta de intrare
Panta de iesire
Lungime maxima a curbei de racordare
Lungime minima a curbei de racordare
Impunere pante in functie de pozitia punctului de racordare
Impunere panta de intrare
Impunere panta de iesire
Impunere pante de intrare si de iesire

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

17
Valoarea de aproximare a unui arc de cerc dintr-o parabola - factorul K sau factor de confort este:

R100 x K

L
K= unde L = lungimea pe orizontala a parabolei,
m

m = diferenta de declivitati in valoare absoluta

3. Deplasrea punctelor de racordare verticala

Deplasare IP pe Verticala

Deplasare IP pe Orizontala

Deplasare IP mentinand una dintra pante %


constanta
Deplasare IP pe orice directie

4. Modificarea cotelor proiectate

mutarea IP cu o valoare stabilita pe verticala (crestere sau coborare cota)

modificarea cotei tuturor IP-urilor cu o valoare stabilita

modificarea automata a cotelor IP-urilor pentru obtinerea unui volum stabilit de utilizator
pentru terasamente (sapatura umputura)

5. Optiuni de zoom-in si zoom-out

In aceasta versiune de ARD zoom-in si out se poate face direct cu rotita de la mouse.

Foarte importanta define in cazul afisarii unei alte linii de constrangere a proiectarii decat ce a terenului
(linia de minima acoperire) optiune de Snap To. Aceasta permite legarea oricarui IP introdus pentru
racordarea verticala cu preluarea cotei liniei selectate in aceasta fereastra.

NS linie teren

RESHEET linia de minima acoperire

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

18
2.2 Definirea si aplicarea profilului transversal tip si a structurii rutiere

1) Definirea profilului transversal tip

Intre km 0+000 si 0+780 se va aplica un profil transversal tip cu urmatoarele caracteristici:

Observatie:
Codul casetei (LCAS / RCAS) este variabil in sectiunile drumului si nu va apare decat daca limita
proiectata o depaseste pe cea a existentului, aceste doua coduri nu vor fi introduse in profilul
transversal tip aplicat.

LCAS si RCAS vor fi introduse in Design Data Form ca si coduri suplimentare dupa definirea si
aplicarea profilului transversal tip. Acestea vor varia ca pozitie fata de axul drumului (C.L.) dupa un
aliniament in plan.
Va fi definita structura rutiera corespunzatoare casetelor atat pentru zona de drum fara caseta
(C.L. LEB/REB, LEB/REB LAC/RAC) cat si pentru zona de drum cu caseta (C.L. LCAS/RCAS,
LCAS/RCAS LEB/REB, LEB/REB LAC/RAC).
Deschiderea ferestrei de definire a profilului transversal poate fi facuta direct din
fereastra VGE apasand comanda
din meniul Roads Settings Create/Edit Section Templates
sau direct din planul de situatie:
selectam ax drum in plan click dreapta mouse ARD Create Create Template
Aplicarea structurii rutiere se va face apeland optiunea Set Subgrade pentru fiecare secventa de
coduri ale profilelor transversale.
Vom avea urmatoarele secvente de coduri:
- pentru situatia in care nu apare caseta:
C.L. LEB, LEB LAC,
C.L. REB, REB RAC

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

19
- pentru situatia in care este necesara aplicarea casetei:
C.L. LCAS, LCAS LEB, LEB LAC
C.L. RCAS, RCAS REB, REB RAC
Acesta va fi profilul transversal tip definit Template Option Create New Template in Local Library

Exemplu structura rutiera intre C.L. - LEB

Va fi definit fiecare strat in parte prin grosime si tipul materialului care va fi ales din lista de
materiale creata anterior (Layer Depth-1/Layer Material-1)
Poate fi bifata optiunea de aplicare a aceleiasi structuri atat pentru partea stanga cat si pentru
partea dreapta a profilului transversal (Apply subgrade edits to both sides). Se iese din aceasta
fereastra de editare cu comanda Apply and exit.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

20
Daca trebuie ca panta ulimului strat sa fie diferita de cea a asfaltului de 2.5% la Subgrade Layer
Adjustament se alege la Datum Slope Adjust Method-Use Value iar in casuta de mai jos la Datum
slope Adjustement se scrie valoarea pantei exprimata in procente (4%) .
Pentru variatia straturilor structurii rutiere, daca vrem ca straturile sa se inchida cu o anumita
panta de exemplu, avem la optiunea Advanced Subgrade Layer Controls->Assign Layer Controls.

1, 2, 3, 4 - straturi materiale definite in structura rutiera

Outside / Inside Top Extension - extinde structura rutiera cu X metri la exterior/interior pe


orizontala

Outside/Inside End Slope - extinde structura rutiera cu panta specificata spre


exterior/interior

Outside Extend to Design - extinde structura pana la linia taluzului proiectat

Match Depth to Surface - extindere ultim strat din structura pana la linia terenului
(strat de egalizare)

Maximum Extra Depth - grosimea maxima a stratului de egalizare (pana la care va


cauta linia terenului )

Alternate Material - material alternativ folosit pentru stratul de egalizare

Thickness from existing - utilizata in cazul drumurilor nationale pentru aplicarea


casetelor de la existent

Dupa ce au fost definite structurile corespunzatoare, pentru editari ulterioare ale structurii intre
codurile specificate mai sus, se va apela optiunea Edit Subgrade.

Aplicarea taluzelor de capat (intre ultimul cod al sectiunii si terenul natural) se face de la Create
batter conditions Slope Batters pentru partea stanga (Left Side) si partea dreapta (Right Side).
Vor fi generate automat doua coduri LBAT si RBAT care vor reprezenta linia de intersectie dintre
taluz si terenul natural. Pot fi definite pante diferite de racordare pentru sapatura (Cut Slope) si
umplutura (Fill Slope).

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

21
2) Aplicarea profilului transversal tip

Deschiderea ferestrei de aplicare a profilului transversal (Design Data Form) se poate face:

- direct din fereastra VGE prin apasarea comenzii


- din meniul Roads Select/Open/Edit Select and Open the Design Data Form
- direct din planul de situatie selectand axul drumului click dreapta mouse ARD Edit Option Edit Data
Entry

3) Aplicarea casetelor

a) Creare aliniamente in plan pentru varierea aplicarii casetei


Cea mai frecventa situatie de aplicare a casetelor este aceea in care nu avem o distanta fixa fata
de ax de la care vom aplica caseta. De obicei caseta se aplica de la marginea drumului existent
eventual cu o decupare suplimentara de 25 cm fata de aceasta. Nu se va aplica caseta in situatia in
care drumul proiectat nu depaseste limita drumului existent, pe acest tronson fiind necesara doar
o frezare de cca. 10 cm.
Pentru proiecta conform acestor principii de executie va trebui sa transformam limita drumului
existent stanga / dreapta in element de tip aliniament (alignment).
Observatie: Limita drumului existent este data de ridicare topo si se va trasa cu polilinie in plan.
Comanda urmatoare se va lansa doar daca acestea nu au fost create in sectiunea
anterioara de calcul al minimei acoperiri vezi punctul 2.1
Se va lansa comanda
Alignments Create Alignment
si se vor selecta poliliniile corespunzatoare margine drum existent stanga/dreapta (date din
ridicarea topo).

b) Declararea codului de caseta (LCAS/RCAS)


Declararea codurilor de caseta se va face din fereastra Design Data Form.
Deschiderea ferestrei de aplicare a profilului transversal (Design Data Form) se poate face:

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

22
- direct din fereastra VGE prin apasarea comenzii
- din meniul Roads Select/Open/Edit Select and Open the Design Data Form
- direct din planul de situatie selectand axul drumului click dreapta mouse ARD Edit Option
Edit Data Entry

Din sectiunea Variations se va alege functia de Insert Section with Interpolated Levels.
Dialogul afisat in partea dreapta a ferestrei ne va permite
- sa stabilim pozitia kilometrica pe care dorim sa aplicam caseta (Start/End Chainage),
- inainte sau dupa un cod definit in profilul transversal tip (Before/After Selected Code)
- nominalizarea codului din profilul tip aplicat la care ne vom raporta (Code)
- declararea noului cod de caseta (New Code)
- metoda de stabilire a pozitiei noului cod introdus (Method)
- Relative to Code la o anumita distanta fata de codul specificat la Code masurata din ax
- Fixed Distance - la o distanta fixa fata de codul specificat la Code masurata fata de acesta
- Use Alignment va lega codul casetei de aliniamnetul creat in plan pentru margine drum
existent
- specificarea distantei dorita fata de cod /aliniament (Offset)
- semnul - va genera limita aplicare caseta la 0.25 m in interior (masurat de la aliniament
limita drum existent spre ax C.L.)
- specificarea aliniamentului pentru margine drum existent

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

23
EXEMPLU APLICARE CASETE LA EXISTENT
In situatia drumurilor nationale in care normele de executie si proiectare sunt mult mai restrictive
cu privire la pozitia axului nou proiectat si a limitelor drumului, in care situatia existenta pe teren
este coerenta (fara ruperi de pante sau denivelari mari pe traseul drumului existent), se cere
aplicarea casetelor de la existent.
Aceasta presupune:
- ultimul strat al structurii declarate intre codurile C.L. - LCAS sa se muleze pe existent si
- codul casetei LCAS - LEB sa preia de asemenea cota din terenul existent
Pentru a aplica aceste cerinte vor trebui facute urmatoarele setari in fereastra de declarare a
structurii rutiere:

Optiunea de Asign Layer Controls va deschide urmatoarea fereastra

Aici vom impune ca ultimul strat al structurii sa preia cotele terenului existent.
La optiunea Match Depth to Surface vom alege yes si vom declara grosimea maxima pe care o
poate avea acest strat (ca exemplu a fost utilizata valoarea 0.5).
Vom deschide aceeasi fereastra pentru sectiunea LCAS LEB si vom impune ca codul LCAS sa preia
cota suprafetei existente.

Vom impune stratului 2 din structura declarata la Thickness from Existing optiunea de Inner.
Aceasta stabileste ce cod va prelua cota terenului:

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

24
Inner - codul dinspre ax (LCAS)
Outer - codul dinspre exteriorul profilului transversal (LEB)
Bouth - atat codul dinspre ax cat si codul dinspre exterior vor prelua cota terenului existent
No - structura ramane cum a fost declarata in profilul tip

3. PROFIL SANTURI STANGA DREAPTA PENTRU ASIGURAREA SCURGERII APELOR

Vom prezenta mai jos 3 variante pentru proiectarea santurilor, prima dintre ele fiind cea mai
completa.
3.1 Forma santului aplicat poate fi simpla sau complexa cu banchete
Taluzul drumului la care se aplica poate fi cu panta unica, cu rupere de panta si/sau cu
banchete.
Pot fi proiectate si aplicate santurile de garda cu cavalier in cazul drumurilor aflate in sapaturi
mari.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

25
Definirea santului si proiectarea profilului de sant
Noua functie prezenta in Advanced Road Design permite atasarea oricarui tip de sant la baza
taluzului de inchidere cu terenul natural, oricare ar fi panta sau complexitatea acestui taluz.
Principiul de functionare este de identificare a liniei de intersectie dintre suprafata taluzului si
suprafata terenului natural si aplicarea profilului de sant definit in functie de acest punct in profilul
transversal. Cotele profilului longitudinal al santului se vor impune pentru codul fundului de sant -
PROF (vezi schita prezentata mai sus).
Se vor face urmatorii pasi:
a) Declararea aplicarea profilului tip al drumului si declararea profilului de sant
- Se defineste si se aplica profilul transversal tip fara sant

Vom defini si aplica acest profil pe tronsonul 0+780 2+100 in exemplul propus

- Se va declara profilul de sant separat cu comanda ARD Express Create/Edit Special Drain
Templates (se va alege axul drumului pe care se va aplica santul)

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

26
Se alege optiunea New Drain, se declara numele santului si se tasteaza valorile pentru
dimensiunile acestuia pentru latime (Width) si adancime (Depth) intre fiecare doua coduri (Code).
Observatie: Codul fundului de sant va fi obligatoriu denumit PROF, restul punctelor putand fi
denumite cu orice grup de litere (vezi schita prezentata la inceputul capitolului).
Structura pentru aceste noi coduri declarate se va declara in fereastra de definire a structurii
pentru profilul tip creat anterior si la care se va atasa acest sant. Se va lansa comanda pentru
definirea structurii Set Subgrade si se vor avea in vedere urmatoarele sectoare L-A <-> L-PROF/R-
PROF, L-PROF/R-PROF <-> L/R-B, L/R-B <> L/R-C, L/R-C <> L/R-D.

b) Crearea aliniamentelor pentru proiectarea profilului longitudinal al santului


- Se vor crea 2 aliniamente stanga dreapta fata de ax cu comanda Alignments Offset Alignment la
orice distanta fata de ax (recomandam LAC+0.Xm). In acest exemplu cele 2 aliniamente au fost
definite SANT 780-2100 LBAT si SANT 780-2100 RBAT.
Se va lansa comanda Roads Create String Profile pentru cele doua aliniamente create si se va
inchide fereastra de profil longitudinal, fara a proiecta deocamdata linia santului.

c) Legarea santului de drumul proiectat si definitivarea profilului longitudinal al acestuia


- Se va deschide fereastra Design Data Form pentru drumul proiectat (ex. DJ507A) si se va lega
santul de drum la categoria Batters functia Special Drains. Se va completa atat pentru dreapta cat
si pentru stanga daca se dorecte aplicarea santului pe ambele parti ale drumului.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

27
Selected Drain - selectare profil de sant definit
Side - aplicare stanga (Left) dreapta (Right)
Helper Surface - alegerea suprafetei pe care va culisa santul nu este necesara
Xsect Width on Helper latime sectiune pe suprafata ajutatoare (pe care culiseaza santul)
Main Road - drumul pentru care vom proiecta santul
Design Option - modificarea pozitiei santului se va face prin culisare pe suprafata ajutatoare
(Touch Helper) sau pe suprafata terenului (Touch Existing)
Batter Option - optiuni pentru generarea taluzui de inchidere cu terenul
Max Horizontal Distance distanta pe orizontala maxima de trasare
Design Pass - pentru aceasta metoda se utilizeaza codul 2
String Pass - aliniamentul creat anterior pentru proiectarea profilului de sant
Previous Point -optiunea de Remove va sterge vechiul cod de taluz LBAT - si il va inlocui cu
un nou cod LSP/RSP. Reprezinta punctul de intersectie al taluzului cu
terenul in sectiunea transversala

d) Proiectarea profilului pentru sant


- Se va proiecta profilul longitudinal al santului stanga dreapta pentru codul declarat ca fiind
fundul santului PROF, tinand cont de cotele terenului la nivelul intersectiei in lungul aliniamentului
creat la punctul b).
- Pentru proiectarea santurilor vom avea nevoie sa deschidem fereastra de vizualizare a sectiunilor
transversale curente ale drumului si VGE fereastra de proiectare a profilului de sant (SANT 780-
2100 LBAT)

Putem deschide fereastra sectiune transversala drum curent apasand in fereastra deja
deschisa Design Data Form si prin apelarea iconitei de deschidere a altui profil transversal decat

cel al drumului, in cazul nostru al profilului de sant


Profilul santului va trebui sa tina seama de:
- cotele terenului natural la intersectia taluzului drumului cu terenul natural si nu dupa
cotele afisate in lungul aliniamentelor create la pasul precedent pentru profilul fundului
de sant (au fost create la un offset aleator fata de ax)
- asigurarea pantei longitudinale de scurgere a apelor
- pozitionarea punctelor de descarcare ale santurilor si alte conditii specifice zonei.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

28
Afisarea liniei de constrangere pentru proiectarea profilului longitudinal.
Proiectarea profilului la cotele acestei linii va asigura aplicarea santului cu bancheta la nivelul
terenului natural. (vezi imagine profil transversal curent)
Din fereastra VGE sant :
iconita Design Data Form Design Constraints From Drain Envelopes

Name - denumire linie de constrangere afisata


Drain Model - nume sectiune sant
Helper Surface nu este necesara suprafata ajutatoare de culisare a santului
Xsect Width - latime sectiune transversala
Side - partea pe care se aplica santul (stanga Left, dreapta Right)
Main Road - drumul la care se aplica santul
Colour - culoarea cu care va fi afisata linia in fereastra de profil longitudinal

Observatie: Pentru a introduce puncte pe noua linie astfel afisata se va alege la Snap To
denumirea liniei de constrangere afisata (2-H-SANT ST) in loc de 1-NS suprafata teren.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

29
Linie teren in lungul
aliniamentului creat

Linie sant proiectat

Linie de
constrangere pentru
aplicare bancheta
sant la existent

Vom prezenta in continuare alte doua metode pentru proiectarea si aplicarea santurilor cu
Advanced Road Design.

3.2 Proiectarea si aplicarea santului simplu, fara banchete, cu proiectarea liniei rosii.
Profil de sant simplu sant de pamant, panta taluzului corespunde cu panta peretelui de sant

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

30
- se defineste profilul transversal tip in care se vor include punctele profilului de sant si se aplica pe
sectiunea de drum corespunzatoare
- se va face o plotare a drumului cu polilinii 2D pe planul de situatie
Alignments Copy to AutoCAD Entities

- se identifica linia fundului de sant (LS1) si se face aliniament din aceasta


Alignments Create Alignment

- se va proiecta profilul in lungul liniei santului cu comanda Roads Create String Profile astfel
incat santul sa se gaseasca in sapatura si sa asigure panta longitudinala pentru scurgerea apelor

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

31
- se va atasa noul profil de sant definit de codul santului din profilul transversal tip aplicat apeland
fereastra Design Data Form Variations Set Code Offset or Levels to String
Observatie: Se va deschide fereastra Design Data Form pentru drumul proiectat nu pentru profilul
de sant creat separat.

Metoda folosita este de Hold Slope Change Offset care asigura adancirea santului pastrand panta
taluzului stabilita la definirea profilului transversal tip.
Celelalte metode posibile sunt:
Hold Slope and Level - nu va modifica nici cota nici panta santului definit in profilul tip
Change Offset and Level - va modifica atat panta peretelui de sant pentru a obtine cota
impusa in noul profil cat si pozitia santului in functie de aliniamentul
creat in plan pentru definirea profilului longitudinal
Hold Level Change Offset - mentine cota implicita rezultata din definirea si aplicarea profilului
transversal tip, modificand doar pozitia santului in functie de pozitia
aliniamentului in plan
Hold Offset Change Level - impune pozitia santului in funtie de profilul transversal definit dar
modifica cota acestuia in functie de profilul longitudinal impus
santului
Putem vizualiza concomitent fereastra de proiectare a profilului longitudinal al santului si fereastra
cu sectiunile curente ale drumului proiectat prin apasarea direct din fereastra Design Data Form a

iconitei de vizualizare profil transversal si din fereastra profilului transversal deschis prin

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

32
apelarea iconitei de deschidere a altui profil transversal decat cel al drumului, in cazul nostru al

profilului de sant

3.3 Aplicarea santurilor in sapatura si scoterea lor pe zonele de umplutura automat, fara
generare profil longitudinal sant.
In situatiile in care se doreste o evaluare rapida a volumelor de terasamente si a lungimilor de sant
aplicat, la nivel de studiu de prefezabilitate/fezabilitate, fara a se face un profil de sant separat de
cel al axului, se poate apela la urmatoarea metoda de lucru:
- se defineste si se aplica profilul tip al drumului simplu, fara codurile de sant
- se lanseaza din fereastra Design Data Form Multi Leg Drain
Start/End Chainage - pozitie kilometrica pentru aplicare
Side - partea pe care va fi aplicat santul Left/Right/Bouth-stanga/dreapta/ambele
Width - latime
Depth - adancime
Check Depth - verificare conditie de adancime - va fi aplicat doar in cazul in care se va afla
la minim 0.2m adancime fata de cota terenului (Minimum Depth)
Label - codurile profilului de sant
Plot - plotarea codului pe planul de situatie

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

33
Vor fi afisate automat in sapatura santurile, iar in cazul in care nu indeplinesc conditia minima de
adancime de 0.2 m vor fi automat scoase pe tronsoanele respective de drum.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

34
4. GENERAREA PLANSELOR DE PROFIL LONGITUDINAL SI PLAN DE SITUATIE

Generarea planselor de profil longitudinal permite generarea concomitenta a planselor pentru


planul de situatie.
Roads Plot Long Section
Aceeasi comanda poate fi lansata direct din plan
selectam axul drumului click dreapta mouse ARD Data Option Plot Profile
Generarea planselor pentru plan de situatie presupune setarea in fereastra
Alignment Plan View Width o valoare (10 20 marime viewport pentru plan).
Afisarea liniei de profil a santului alaturi de profilul liniei rosii se face apeland functia
Vertical Grading din fereastra General Set up Raw Data.

Alte date pe care le mai puteti afisa ca si informatii in profilul longitudinal din aceasta fereastra:
Chianage pozitie kilometrica
Vertical Grading introducere linie de profil (ex: linie teren, linie rosie, linie sant)
Superelevation suprainaltare schematica
Horizontal geometry aliniamente si curbe
Vertical Details racordari verticale
Cut/Fill Depths diferente in ax
Offset distanta in plan a unui cod fata de ax
Distance distante partiale

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

35
Point Numbers / numar pichet
Cross Section Number
Hatching hasuri pentru umplura/sapatura
Hectometers hectometrii
Vertical Text afisare detalii curbe de racodare verticala (km, R, Di, De, m, B, T, L)
Tabulate Super suprainaltare cu valori in fiecare pichet

Aplicarea cartusului personalizat pentru proiect


Stilurile de plotare pentru sectiuni transversale, profile longitudinale, blocurile pe care le vom
utiliza la generarea planselor finale, formatul de pagina impreuna cu cartusul personalizat sunt
salvate in folderul Common-10 din C:/ProgramData/CSS/Ard/Common/Common-10.

Pentru a crea un cartus personalizat se vor face urmatorii pasi:


1. Se creeaza in calea de mai sus un fisier *dwg care sa contina cartusul si formatul de pagina
dorit. Se va impune coltului din stanga jos al cartusului sa fie in punctul de coordonate 0,0.
Se va salva sub numele dorit (acesta va fi si numele cartusului).
2. In meniul ARD Genaral Edit TitleBlock Settings se deschide fereastra de mai jos in care
vom selecta numele fiserului respectiv si vom introduce coordonatele pentru coltul stanga
jos (0,0) si coltul dreapta sus (ex.pentru un format A3: 420,297)

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

36
La plotarea profilului longitudinal sau al transversaleleor vom gasi in lista (foaia General optiunea
Titleblock) cartusul astfel salvat si declarat.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

37
5. GENERAREA PLANSELOR PENTRU PROFILE TRANSVERSALE

Plotarea profilelor transversale curente se face apeland meniul


Roads Plot Cross Section - selectam aliniamentul drumului
sau direct din planul de situatie
Selectam axul drumului click dreapta mouse ARD Data Options Plot Sections
Afisarea datelor in cartusul profilului transversal se face din fereastra
Row Options Set Row Information
Fereatra Set Raw Information

Offsets introducere distante


Surface afisare Cote teren, Cote proiect, Structura rutiera
Named Surface afisarea cotelor altei suprafete (un alt drum, o bretea, etc) in sectiunea
transversala
Section By Feature Lyne afisrea tuturor lucrarilor proiectate adiacente (fara a mai creea suprafata
lor proiectata) prin stabilirea unei distante stanga dreapta fata de ax
Height Difference diferenta intre existent si proiectat
Boundary Line putem figura in profilul transversal ca linie sau bloc de reprezentare orice
aliniament, cod de drum sau la o anumita distanta fata de ax. Poate fi afisata
distanta sau cota pana la limita afisata (ex: ax drum judetean existent,
limita de proprietate, lucrari de sprijinire etc).

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

38
Boundary by Layer afisarea in sectiune a liniilor si poliliniilor 2D prin selectia layeru-lui pe care
exista. Putem afisa limita de proprietate, stalpi de iluminat (prin atasarea de
blocuri ), etc.
Hatching adauga hasuri intre suprafata proiectata si cea existenta.
Section Width setarea latimii sectiunii transversale care poate sa fie fixa (asa cum a fost
setata in foaia General sau variabila fata de LBAT / RBAT.
Volume Check Line Afisarea liniei de decapare

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

39
6. CANTITATI DE LUCRARI

6.1 Declararea stratului pentru decapare


Decaparea se face din meniul Design Data Form - Stripping. Pentru deschidere fereastra vezi
capitolul 6. Aplicarea profilului transversal.
Ex: vom decapa pe toata lungimea drumului un strat de 0.2 m

Volumul rezultat in urma decaparii stratului vegetal va fi raportat separat in raportul de volume ca
Stripping.
Volumul de umplutura va contine si volumul de decapare (stripping) deoarece la executie trebuie
pus la loc ceea ce s-a decapat pentru a ajunge la cota proiect.
Linia stratului decapat poate fi reprezentata in plansele finale ale sectiunilor transversale.
In meniul ARDExpress vom gasi o serie de rapoarte foarte utile pentru stabilirea listelor de cantitati
de lucrari finale, respectiv calcularea indicilor economici ai proiectului.

6.2 Volume complexe


Cel mai detaliat raport pentru cantitai/suprafete de sapatura si umplutura este
ARD Express Detailed Volume Report
Dupa lansarea comenzii va fi generat un fisier Complexvols.txt. Acesta se gaseste in numeproiect
Data temp. Pentru a-l vizualiza in format *xls va trebui:
- sa deschideti fisierul *xls primit pentru calcul volume complexe (daca nu il aveti va rugam sa il
cereti pentru ca nu se instaleaza odata cu softul)

- sa aveti bifata optiunea de Enable all macros in tabul Macro security


- lansati comanda de Macros
http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

40
- alegeti din lista de macro-comenzi prima data DeleteSheets pentru a sterge toate sheetu-rile
existente dupa care lansati readFile si alegeti calea catre fisierul Complexvols.txt.
Veti obtine urmatorul fisier de date:

Pentru fiecare grup de coduri din definire profile transversale curente a fost generata o foaie de
date.
Spre exemplu, daca se doreste calculul suprafetei de taluz pentru inierbare se vor urmari toate
foile ce contin date pentru codurile ce definesc taluzul drumului.
Pentru exemplul nostru vom avea 4 foi de date LAC/RAC - LBAT/RBAT; LAC/RAC - LSP/RSP.
Aici vom insuma valorile pentru toate sectiunile in coloana DESIGN CUT/FILL SLOPING Area.
Chain 1 / Chain 2 - pozitie kilometrica intre doua sectiuni transversale consecutive
Labels - codurile declarate la definirea profilului transversal tip aplicat precum si la
profilul de sant sau la functiile de variere/completare din Design Data Form
(toate codurile ce definesc profilele transversale curente la finalul
proiectarii)
Offset - distanta fata de ax a codului 1/2
Strip - grosime decapare
Cut - date daca profilul se afla in sapatura
Area suprfata
Offset distanta fata de ax in sectiunea medie
Dist distanta intre sectiunile de calcul
TOTAL volum sapatura
Fill - date daca profilul se afla in umplutura acelasi ca in cazul sapaturii

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

41
DESIGN CUT - valori coduri profil curent in sapatura
WIDTHS - distanta dintre cele doua coduri, fara a tine seama de panta dintre ele
Offset - distanta medie fata de ax intre cele doua coduri
Dist - distanta dintre sectiunile de calcul
Area - suprafata
Strip Vol - volum decapare
DESIGN FILL - valori coduri profil curent in umplutura aceleasi date ca cele de mai sus

DESIGN CUT - valori coduri profil curent in sapatura


SLOPING - distanta dintre cele doua coduri, tinand seama de panta dintre ele (lungime
taluz proiectat)
Offset - distanta medie fata de ax intre cele doua coduri
Dist - distanta dintre sectiunile de calcul
Area - suprafata taluz proiectat (ex: pentru inierbare)
DESIGN FILL - valori coduri profil curent in umplutura aceleasi date ca cele de mai sus
http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

42
Aceleasi date care au fost prezentate pentru profilul proiectat sunt generate si pentru terenul
natural: EXISTING CUT/ FILL WIDTHS, EXISTING CUT/FILL SLOPING.

6.3 Raport lungimi pe sectiune


ARDExpress Section Lengths Report
Va genera un raport cu fiecare secventa de coduri pe pozitii kilometrice

Chainage - pozitie kilometrica


Data - date pentru cod 1 / cod 2
distanta fata de ax cod 1
cota cod 1
distanta fata de ax cod 2
cota cod 2
Width - distanta intre cele doua coduri
Length - lungimea reala intre cele doua coduri, tinand cont de panta proiectata

6.4 Raport lungimi pe fiecare cod aplicat


Acest raport este foarte util daca dorim sa cunoastem lungimile de sant aplicat, de bordura sau
pentru oricare alt cod ca si lungime de aplicare al acestuia.
ARDExpress Code Length Report
sau comanda de la tastaura ARDUV7codelengths
Va fi generat un raport in format numedrum-lengths.csv in numeproiect-Data ADVRoads-10.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

43
Start/Next - pozitii kilometrice de aplicabilitate a codului respectiv (L-PROF sant stanga)
Offset - pozitia codului fata de ax
Level - cota sant in cele doua sectiuni
2Dlength - lungime sant in proiectie plana
3Dlength - lungime reala a santului cu simulare 3D
Total - lungime cumulata pe sectiunile de aplicabilitate 2D si 3D

6.5 Raport diferente de nivel intre coduri


Acest tip de raport este foarte util in cazul in care se doreste stabilirea amplasarii parapetilor de
protectie in functie de inaltimea taluzului de drum.
Va fi generat un fisier in format numedrum-levelcode.csv, pe care il gasiti in numeproiect-Data
ADVRoads-10.
ARDExpress Code Level Difference Report
sau de la tastatura ARDUV7checkdepths

In fereastra care se deschide se va declara ultimul cod care defineste platforma drumului (in
exemplul nostru acostamentul AC), codul de taluz intermediar (in cazul aplicarii santurilor asa cum
a fost prezentat la punctul 3.1 va fi generat automat codul SP), codul de taluz final (BAT).
Observatie: Daca in proiect nu exista santuri definite cu prima metoda prezentata la punctul 3.1
codul de taluz intermediar si final va fi acelasi BAT, deci se va declara AC,BAT,BAT.
Nu va fi specificata caracteristica de parte stanga/dreapta L/R pentru declararea acestor coduri.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

44
Chainage - pozitie kilometrica
Offset - pozitie cod fata de axul drumului
Level - cota
Depth - adancime/inaltime
L/R - cod stanga/dreapta

6.6 Raport detaliat materiale pe sectiuni si pozitii kilometrice


Pentru a se vedea materialele puse in opera pe fiecare sectiune in parte se va lansa comanda
Roads Reports Volumes
si se vor bifa primele doua optiuni Subgrade by chainage si Subgrade by Material Total
Va rezulta un fisier numedrum-vol.txt in numeproiect-Data ADVRoads-10.
Acesta prezinta:
Stripping volume - volum decapare total
Total Cut/Fill - total sapatura/umplutura
Net volume - volum net (sapatura umplutura)

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

45
Pozitie kilometrica
Arie sectiune 1
Arie sectiune 2
Volum material
Daca se doreste operarea acestor cantitati in format *xls se va lansa urmatoarea comanda
ARDExpress Special Reports Materials by Chainages
Va fi generat un raport in format numedrum-mats.csv in numeproiect-Data temp.

Aceleasi informatii prezentate anterior au fost organizate prin gruparea materialelor pe coloane
pentru fiecare pozitie kilometrica.

Alte rapoarte ce se gasesc in meniul ARDExpress Special Report si sunt salvate in numeproiect-
Data ADVRoads-10.

6.7 Raportare linie inferioara profil transversal Report Datum Codes


Vor fi raportate cotele (Elevation) si distantele fata de ax (Offset) pentru limita inferioara a
structurii rutiere taluz sant (aceasta linie este denumita datum).
Fata de aceasta linie (datum) sunt calculate volumele de sapatura/umplutura.

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

46
6.8 Raportare nivel linie superioara de profil transversal Report Top Section Points
Vor fi raportate cotele si distanta fata de ax pentru linia superioara ce defineste profilele
transversale curente.

6.9 Raportare latimi si pante transversale Report of Section Widths and Crossfalls
Sunt raportate latimi de sectiune si pante proiect/teren pentru toate sectiunile transversale
Station - pozitie kilometrica
Terrain - cote teren in ax (C.L.)
Project Levels - cote proiect in ax (C.L.) si limita stanga (Left), limita dreapta (Right) profil
Project Terrain Differences - diferente cote proiect cote teren
Project Widths latimi proiectate

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

47
Terrain Cross Grade - panta transversala teren
Project Cross Grade - panta transversala proiect

6.10 Raportare latimi totale drum Report of Total Road Width


Va extrage pentru fiecare sectiune latimile amprizei drumului proiectat intre taluz final stanga
LBAT si taluz final dreapta RBAT.

6.11 Raportare volum trepte de infratire Report of Step Volumes


Va extrage volume sapatura pentru treptele de infratire, daca acestea au fost aplicate in prealabil
(vezi manual Proiectarea sensurilor giratorii cu Advanced Road Design)

6.12 Raportare date profil longitudinal Report of Longitudinal Profile


Va raporta date profilului longitudinal.

Point - punct racordare verticala


Level - cota punct
Internal and External Grades - panta intrare/iesire din curba de racordare
Begining/End VC - inceput/sfarsit racordare

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

48
Radius - raza de racordare verticala
Tangenta - lungimea tangentei
Bisectrisa - lungimea bisectoarei

6.13 Raport volum strat de umplutura Extract Subgrade Datum


Raporteaza lungimi si suprafete intre codurile specificate la nivelul ultimului strat declarat in
structura rutiera. Cea mai frecventa utilizare a acestui raport este in cazul in care se doreste
stabilirea suprafetei de geotextil necesara.
Observatie: Acest raport se gaseste in numeproiect-Data temp.
Datele finale se gasesc la sfarsitul raportului, dupa detalierea tuturor codurilor pe pozitii
kilometrice.
Dupa lansarea comenzii, in fereastra de dialog se vor specifica doua cate doua codurile intre care
se doreste calculul suprafetei. Se va tine cont de L/R cod stanga/cod dreapta fata de ax, si vor fi
despartite prin virgula.
Observatie: Daca se va dori latimea intregii suprafete de geotextil aferent drumului se vor tasta
codurile LAC,C.L.,C.L.,RAC.

Chainage - pozitie kilometrica sectiune curenta


Length - lungime totala intre codurile specificate
Area - suprafata drum la nivelul liniei inferioare a ultimului strat (datum) intre coduri
Running Total - total suprafata reala (nu in proiectie plana) pana la pozitia kilometrica

http://forum.australiandc.ro www.australiandc.ro

49