Sunteți pe pagina 1din 20

TEHNOLOGIE PENTRU VALORIFICAREA BIOMASEI SOLIDE

AGRICOLE I FORESTIERE N VEDEREA OBINERII DE ENEGIE


CURAT I A REDUCERII EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE
SER
http://www.inma.ro/pagina_web_parteneriate/Danciu_Aurel/web
%20TEBIRO_rom.htm

Ctr. 21 - 008/14.09.2007

COORDONATOR PROIECT:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI
INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE, cu sediul
n Bucureti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, cod 013813, telefon: 021.269.32.55,
fax: 021.269.32.73, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/190/1997, cod
fiscal RO 2795310, Cont IBAN RO88TREZ7015069XXX002593, Trezoreria Sector 1
Bucureti, e-mail: icsit@sunu.rnc.ro pagina www.inma.ro, reprezentat prin Director
General - dr. ing. Vergil GNGU i Director Economic - ec. Mircea RUSU, Director de
proiect: ing. Aurel DANCIU, telefon: 021.269.32.55, fax: 021.269.32.73, email:
danciu_aurel1@yahoo.com

PARTENERI:

Partener 1- UNIVERSITATEA POLITEHNIC BUCURETI, cu sediul n Bucureti,


strada Splaiul Independenei, nr. 313, Sector 6, Cod 060042, OP-CP 16-04, tel:
4029461, fax4115365, e-mail: e_andronescu@rectorat.pub.ro, inregistrata la
Registrul Comertului nr. 175/03.08.1948, cod fiscal RO 4183199, Trezoreria sector
6, CONT RO09TREZ7065003XXX000021, reprezentata prin RECTOR Prof. Univ. dr.
ing. Ecaterina ANDRONESCU, Director ECONOMIC Ec. Dorina ADAMESCU
Responsabil de proiect Prof. dr. ing.Tiberiu APOSTOL, tel. 4029725, fax 40297765,
e-mail tiberius96@k.ro

Partener 2- INSTITUTUL NAIONAL de CERCETARE DEZVOLTARE pentru


ECOLOGIE INDUSTRIAL cu sediul n Bucureti, strada oseaua Panduri, nr. 90-
92, Sector 5, Cod 050663, tel: 021-416716, fax: 021.4100575, e-
mail: ecoind@incdecoind.ro , inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/6851/1999,
cod fiscal RO 3268360, cont bancar IBAN: RO21TREZ7055069XXX001320,
Trezoreria sector 5, reprezentata prin DIRECTOR GENERAL chim. Margareta
NICOLAU, Contabil ef Ec. Violeta PASOVEANU
Responsabil de proiect. ing. Marinela PETRESCU, tel. 4100377-int. 120, fax
021(4100575, 4120042), e-mail evmt@incdecoind.ro

Partener 3-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA


VETERINARA BUCURESTI, cu sediul n Bucureti str. Marti nr. 59, Cod 011464,
tel: 318.25.64, fax: 318.28.88, e-mail: ialecu@info.usamv.ro, inregistrata la Registrul
Comertului nr. ...., cod fiscal RO 4602041,TREZORERIE SECTOR 1 cont
bancar IBAN RO08TREZ7015003XXX000058, reprezentata prin RECTOR Prof.
Univ. dr. ing. Ioan Nicolae ALECU, Contabil sef Ec. Ioana BRAGADIRESCU
Responsabil de proiect Prof. Univ. dr. ing. Sorin CIMPEANU, tel. 02/3184718, fax
021/3184718, e-mail mscimpeanu@yahoo.fr

ETAPE/ACTIVITATI/OBIECTIVE

Etapa I - Activitatea 2.1. - Analiza i sinteza potenialului de resurse de


biomas solid agricol i forestier la nivel naional, regional i zonal
Activitate I.1 - Analiza potenialului de biomas agricol i forestier a Romniei.
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti au fost:
- analiza potenialului de biomas agricol i forestier a Romniei;
Activitile desfurate de P1-UPB au fost:
- analiza potenialului de biomas agricol i forestier a Romniei
Activitate I.2 - Zonarea geografic a potenialului energetic al biomasei agricole i
forestiere i elaborarea hrilor de profil n acord cu procedurile i hrile U.E.
Activitile desfurate de CO, P2-INCD ECOIND, P3-USAMV au fost:
- zonarea geografic a potenialului energetic al biomasei agricole i forestiere i
elaborarea hrilor de profil n acord cu procedurile i hrile U.E.

Etapa II - Activitile A 2.2; A 2.3; A 2.4 - Determinarea caracteristicilor


termo- fizico-
chimice a tipurilor de biomas solid. Proiectarea echipamentelor pentru
prelucrarea biomasei agricole i forestiere n vederea obinerii de pelei i agri-
pelei
Activitate II.1 - Determinarea caracteristicilor termo-fizico-chimice pe tipuri de
biomas solid agricol i forestier i implicaiile asupra mediului datorit depozitrii
necontrolate a acesteia.
Activitile desfurate de P1-UPB, vor fi:
-determinarea caracteristicilor termo-fizico-chimice pe tipuri de biomas
solid agricol i forestier i implicaiile asupra mediului datorit depozitrii
necontrolate a acesteia;
Activitile desfurate de P2-INCD ECOIND, vor fi:
- studiu privind implicatiile asupra mediului a depozitarii controlate sau
necontrolate a biomasei solide agricole si forestiere.
Activitile desfurate de P3-USAMV, vor fi:
- determinarea caracteristicilor termo-fizico-chimice pe tipuri de biomas
solid agricol i forestier i implicaiile asupra mediului datorit depozitrii
necontrolate a acesteia;
Activitate II.2 - Analiza tehnologiilor i a echipamentelor de fabricare a peleilor i
agri-pelei din biomas solid agricol i forestier pe plan mondial.
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- analiza tehnologiilor i a echipamentelor de fabricare a peleilor i agri-pelei
din biomas solid agricol i forestier pe plan mondial;
Activitile desfurate de P1-UPB, vor fi:
- dimensionarea tehnologic a unui toctor de resturi vegetale i a
transportoarelor aferente (alimentare i evacuare).
Activitile desfurate de P3-USAMV, vor fi:
- analiza tehnologiilor i a echipamentelor de fabricare a peleilor i agri-pelei
din biomas solid agricol i forestier pe plan mondial.
Activitate II.3 Dimensionarea tehnologic a unui toctor de resturi vegetale i a
transportoarelor aferente (alimentare i evacuare)
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- dimensionarea tehnologic a unui toctor de resturi vegetale i a
transportoarelor aferente (alimentare i evacuare).
Activitile desfurate de P1-UPB, vor fi:
- dimensionarea tehnologic a unui toctor de resturi vegetale i a
transportoarelor aferente (alimentare i evacuare).
Activitate II.4 - Proiectarea toctorului de resturi vegetale i a transportoarelor
de alimentare i de evacuare
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- proiectarea toctorului de resturi vegetale i a transportoarelor de
alimentare i de evacuare.

Etapa III - Activitatea A 2.5 - Realizarea toctorului de resturi vegetale i ale


transportoarelor (de alimentare i de evacuare) i integrarea n flux a
extruderului pentru pelei.
Activitate III.1 - Realizarea toctorului de resturi vegetale i
ale transportoarelor (de alimentare i de evacuare)
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
-realizarea toctorului de resturi vegetale i ale transportoarelor (de alimentare
i de evacuare).
Activitile desfurate de P1-UPB, vor fi:
- asisten tehnic la realizarea toctorului de resturi vegetale i ale
transportoarelor (de alimentare i de evacuare).

Etapa IV - Activitatea A 2.6- Experimentarea echipamentelor (toctor


resturi vegetale i transportoare) pentru prelucrarea biomasei solide agricole i
forestiere i a tehnologiei de realizare a peleilor i agri-peleilor
Activitate IV.1 - Experimentarea toctorului de resturi vegetale i ale
transportoarelor de alimentare i de evacuare integrate nainte de toctor i respectiv
ntre toctor i extruder.
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- experimentarea echipamentelor (toctor resturi vegetale i transportoare)
pentru prelucrarea biomasei solide agricole i forestiere i a tehnologiei de realizare
a peleilor i agri-peleilor.
Activitate IV.2 - Determinarea caracteristicilor combustibilitii produselor
obinute prin tehnologia de fabricare a peleilor i agri-peleilor din biomas solid
agricol i forestier.
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- determinarea caracteristicilor combustibilitii produselor obinute prin
tehnologia de fabricare a peleilor i agri-peleilor din biomas solid agricol i
forestier.
Activitile desfurate de P1-UPB, vor fi:
- determinarea caracteristicilor combustibilitii produselor obinute prin
tehnologia de fabricare a peleilor i agri-peleilor din biomas solid agricol i
forestier.

Etapa V - Activitatea A 2.6 - Experimentarea procesului de combustie


pentru produsele obinute din diferite reete de biomas i influena
caracteristicilor fizico-chimice i a parametrilor de proces asupra procesului de
combustie;
Activitatea A 2.7 - Demonstrarea funcionalitii tehnologiei;
Activitatea B 3 - Diseminarea pe scar larg a rezultatelor prin
comunicri tiinifice interne i internaionale, publicarea de articole.
Activitate V.1 - Msurarea experimental a parametrilor procesului de combustie a
diferiilor pelei i agri-pelei realizai.
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- msurarea experimental a parametrilor procesului de combustie a diferiilor
pelei i agri-pelei realizai.
Activitile desfurate de P1-UPB, vor fi:
- msurarea experimental a parametrilor procesului de combustie a diferiilor
pelei i agri-pelei realizai.
Activitate V.2 - Modelarea procesului de ardere.
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- modelarea procesului de ardere.
Activitile desfurate de P1-UPB, vor fi:
- modelarea procesului de ardere.
Activitate V.3 - Studiu de impact asupra mediului (imisii i emisii).
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- studiu de impact asupra mediului (imisii i emisii).
Activitile desfurate de P2-INCD ECOIND, vor fi:
- studiu de impact asupra mediului (imisii i emisii)

Activitate V.4 - Demonstrarea funcionalitii tehnologiei de producere a peleilor


i agri-peleilor prin valorificarea biomasei solide agricole i forestiere.
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- demonstrarea funcionalitii tehnologiei de producere a peleilor i agri-peleilor prin
valorificarea biomasei solide agricole i forestiere.
Activitile desfurate de P1-UPB vor fi:
- demonstrarea funcionalitii tehnologiei de producere a peleilor i agri-peleilor prin
valorificarea biomasei solide agricole i forestiere.
Activitile desfurate de P2-INCD ECOIND, vor fi:
- demonstrarea funcionalitii tehnologiei de producere a peleilor i agri-peleilor prin
valorificarea biomasei solide agricole i forestiere.
Activitile desfurate de P3-USAMV vor fi:
- demonstrarea funcionalitii tehnologiei de producere a peleilor i agri-peleilor prin
valorificarea biomasei solide agricole i forestiere.
Activitate V.5 - Diseminarea pe scar larg a rezultatelor prin comunicri
tiinifice, publicarea naional i internaional de articole, simpozioane naionale i
internaionale.
Activitile desfurate de CO-INMA Bucureti vor fi:
- diseminarea pe scar larg a rezultatelor prin comunicri tiinifice,
publicarea naional i internaional de articole, simpozioane naionale i
internaionale.
Activitile desfurate de P1-UPB vor fi:
- diseminarea pe scar larg a rezultatelor prin comunicri tiinifice,
publicarea naional i internaional de articole, simpozioane naionale i
internaionale.
Activitile desfurate de P2-INCD ECOIND, vor fi:
- diseminarea pe scar larg a rezultatelor prin comunicri tiinifice,
publicarea naional i internaional de articole, simpozioane naionale i
internaionale.
Activitile desfurate de P3-USAMV vor fi:
- diseminarea pe scar larg a rezultatelor prin comunicri tiinifice,
publicarea naional i internaional de articole, simpozioane naionale i
internaionale.

Prezentul proiect are ca obiectiv principal realizarea i experimentarea


modelelor funcionale ale echipamentelor (toctor de resturi vegetale i
transportoarele de alimentare i de evacuare) pentru prelucrarea biomasei
solide agricole i forestiere, n vederea obinerii de pelei i agri-pelei precum i
tehnologia de fabricaie a acestora. De asemenea se vor determina caracteristicile
combustibiliti produselor obinute prin tehnologia de fabricare a peleilor i a agri-
peleilor din biomas solid agricol i forestier (diferite reete) i se vor efectua
experimentri privind procesul de combustie i impactul asupra mediului.
n acest sens Tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole i
forestiere n vederea obinerii de energie curat i a reducerii emisiilor de gaze cu
efect de ser se nscrie n obiectivul general de cretere a competitivitii
cercetrii - dezvoltrii prin stimularea de parteneriate.
Acest obiectiv se va realiza prin:
- Realizarea unui parteneriat ntre INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAINI I INSTALAII DESTINATE
AGRICULTURII I INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA Bucureti, UNIVERSITATEA
POLITEHNICA DIN BUCURETI UPB, Institutul National de Cercetare Dezvoltare
pentru Ecologie Industrial INCD ECOIND i UNIVERSITATEA DE TIINE
AGRONOMICE I MEDICIN VETERINAR BUCURETI USAMV a cror
colaborare s aib un impact vizibil n mbuntirea calitii CD n consoriu;
- Analiza i sinteza potenialului de resurse de biomas solid agricol i forestier
la nivel naional, regional i zonal;
-Identificarea, alegerea i realizarea soluiilor optime pentru obinerea de
rezultate competitive cu posibilitatea finalizrii prin produse cu cerere pe pia;
-Creterea capacitii de a accede pe piaa UE, n cadrul liberului schimb de
produse precum i racordarea unitilor de CD din consoriu la aria european
de CD.

Obiectivele specifice sunt:

-elaborarea unei tehnologii curate i de valorificare a deeurilor din biomasa


uscat agricol i forestier;
- soluiile tehnologice i constructive n vederea proiectrii i realizrii
echipamentelor (toctor de resturi vegetale i transportoare de alimentare i de
evacuare) pentru prelucrarea biomasei agricole i forestiere n vederea obinerii
de pelei i agri-pelei, vor fi la nivelul celor mai performante soluii utilizate pe plan
mondial;
- experimentarea modelelor funcionale a echipamentelor (toctor resturi
vegetale i transportoare) pentru prelucrarea biomasei solide agricole i
forestiere i a tehnologiei de realizare a peleilor i agri-peleilor, precum i
determinarea caracteristicilor combustibilitii produselor obinute prin tehnologia de
fabricare a peleilor i agri-peleilor din biomas solid agricol i forestier;
- experimentarea procesului de combustie pentru produsele obinute i
influena caracteristicilor fizico-chimice i ai parametrilor de proces asupra procesului
de combustie ;
- demonstrarea funcionalitii tehnologiei, diseminarea pe scar larg a
rezultatelor prin comunicri tiinifice interne i internaionale i publicarea de
articole.

REZUMATUL PROIECTULUI

Valorificarea surselor regenerabile de energie (hidro, solar, eolian,


geotermic i biomas) ar putea contribuii la atingerea ctorva obiective strategice
privind creterea securitii n furnizarea de energie prin diversificarea surselor de
energie i reducerea importurilor, ct i pentru o dezvoltare durabil a sectorului
energetic i protecia mediului.
Trei tipuri de combustibili contribuie la generarea de energie din biomas:
biomasa solid, biogazul i fraciunea biodegradabil din deeurile solide urbane.
Energia provenit din biomasa solid este generat pe baza produselor forestiere i
agricole, precum i a reziduurilor de la termocentrale. Sursele regenerabile de
energie (biomasa solid, de exemplu) pot fi o soluie bun pentru nclzirea i
prepararea apei calde menajere n zonele rurale.
Sursele de energie regenerabila trebuie s asigure, n mod obligatoriu, 20%
din consumul energetic al Uniunii Europene, pn n anul 2020 potrivit proiectului
declaraiei finale a summitului UE. Liderii celor 27 de state membre s-au angajat s
reduc emisiile de gaze poluante cu 20%, pn n 2020, iar procentul ar putea
ajunge la 30%, dac alte naiuni vor lua msuri similare.
Ca urmare a arderii combustibililor sunt posibile urmtoarele efecte negative:
poluarea aerului; poluarea apei; poluarea solului datorit reziduurilor solide; poluarea
sonic a mprejurrilor. Dimensiunea polurii depinde de combustibilul utilizat pentru
generarea energiei electrice sau termice pe de o parte, precum i de modalitile de
ardere a combustibililor, pe de alt parte
n cadrul proiectului se vor realiza i experimenta modelele funcionale ale
echipamentelor (toctor de resturi vegetale i transportoarele de alimentare i de
evacuare) pentru prelucrarea biomasei solide agricole i forestiere n vederea
obinerii de pelei i agri-pelei precum i tehnologia de fabricaie a acestora. De
asemenea se vor determina caracteristicile combustibiliti produselor obinute prin
tehnologia de fabricare a peleilor i a agri-peleilor din biomas solid agricol i
forestier (diferite reete) i se vor efectua experimentri privind procesul de
combustie i impactul asupra mediului.
Peleii sunt produi din deeuri de lemn, inclusiv rumegu, asemenea
brichetelor, iar agri-pelei, sunt realizai din reziduurile agricole (paie, coceni de
porumb, tulpini de porumb, reziduurile de in i cnep, corzile de vi de vie, cojile de
semine de floarea-soarelui, rapi etc.), ambele produse fiind un combustibil
ecologic i reprezentnd o alternativ eficient la combustibilii clasici destinai
centralelor termice (gaze naturale, CLU, lemne de foc, etc.). Deosebirea major, fa
de brichetele clasice, const n dimensiunea redus i forma regulat a peleilor, fapt
ce permite utilizarea acestora, drept combustibil, pentru centralele termice
automatizate.
Avantajele acestui combustibil sunt, ns, mai mult dect concludente:
prin abordarea tehnologiilor de fabricare a peleilor din biomas solid
agricol i forestier, se rezolv problema polurii mediului cu rumegu,
deeuri lemnoase sau prin arderea miritiilor i a resturilor vegetale;
biomasa uscat agricol i forestier reprezint o resurs inepuizabil de
materie prim;
realizarea peleilor i agri-peleilor (produse ecologice, nepoluante) se face cu
o tehnologie cu grad ridicat de mecanizare, costuri de fabricaie reduse i
permite obinerea unei energii termice cu costuri avantajoase.

REZULTATE

Rezultatele tiinifice ale cercetrilor, tehnologia, procesele tehnologice


noi, modelele funcionale ale echipamentelor (toctorul de resturi vegetale i
transportoarele de alimentare i de evacuare) ce vor fi realizate pe parcursul derulrii
activitilor legate de obiectivul proiectului aparin unitilor de C-D care au participat
la elaborarea lucrrii i vor fi valorificate prin transfer tehnologic nediscriminatoriu la
agenii economici din ar interesai n realizarea noilor echipamente tehnice.
Principalii poteniali beneficiari ai rezultatelor proiectului vor fi fermierii mici i
mijlocii, asociaiile de proprietari de terenuri agricole, agenii economici care
desfoar activiti n domeniu forestier, ce doresc s i asigure parial sau n
totalitate energia termic prin utilizarea unor surse proprii de energie regenerabil,
precum i pentru comercializarea peleilor i agri-peleilor ce se vor realiza.
Soluiile originale legate de tema propus i realizate pe parcursul derulrii
proiectului rmn n proprietatea unitilor de CD care au realizat lucrarea cu
respectarea legislaiei n materie.
Poteniali utilizatori ai rezultatelor proiectului sunt:
n cercetare: INMA, UP Bucureti, INCD ECOIND, USAMV Bucureti, prin:
- dezvoltarea nivelului de cunotine n domeniul generrii de energie din biomas
agicol i forestier, a proiectrii realizrii i experimentrii tehnologiei i a
echipamentelor;
- dezvoltarea bazei materiale necesare desfurrii activitilor de CD;
- perfecionarea tinerilor cercettori n domeniul aferent lucrrii prin cooptarea la
realizarea proiectului a tinerilor absolveni i a studenilor interesai de domeniul
respectiv.
n exploatare:
- uniti de depozitat i stocat deeuri de lemn (inclusiv rumegu), reziduuri agricole
(paie, coceni de porumb, tulpini de porumb, reziduurile de in i cnep, corzile de
vi de vie, cojile de semine de floarea-soarelui, rapi etc). ambele produse fiind
utilizate pentru realizarea de pelei i agri-pelei, combustibil ecologic care reprezent
o alternativ eficient la combustibilii clasici destinai centralelor termice (gaze
naturale, CLU, lemne de foc, etc.);
- productori agricoli individuali.

Obiectivul principal al etapei I a fost Analiza si sinteza potenialului de


resurse de biomas solid agricol i forestier la nivel naional,regional si
zonal.
n urma realizrii activitilor proiectului prevzute n faza1 nu au fost identificate
modificri n concepia proiectului, necesare pentru ndeplinirea obiectivelor propuse.
Obiectivele propuse au fost atinse n totalitate.
Potenialul Romniei n domeniul producerii de energie verde i distribuia
procentual a energiilor regenerabile estimate pentru anul 2010 sunt prezentate n
figurile urmtoare.

Repartiia potenialului disponibil din biomasa vegetal se prezint astfel:


Potenial energetic disponibil
Nr. crt. Tip biomas
Tj Mii tep
1 Forestier 21340 509,68
2 Agricol 266835 6372,95
Total 288176 6882,63
n ceea ce privete zonarea potenialului de biomas pe judee aceasta este
prezentat in figura urmtoare, putndu-se observa ca judeul Harghita are
potenialul cel mai ridicat de biomas asta i n funcie de numrul de locuitori ai
judeului:
Obiectivul principal al etapei II a fost Determinarea caracteristicilor termo-
fizico-chimice a tipurilor de biomas solid. Proiectarea echipamentelor
pentru prelucrarea biomasei agricole i forestiere n vederea obinerii de
pelei i agri - pelei.
n urma realizrii activitilor proiectului prevzute n faza 2 nu au fost identificate
modificri n concepia proiectului, necesare pentru ndeplinirea obiectivelor propuse.
Obiectivele propuse au fost atinse n totalitate.
n ceea ce privete caracteristicile fizice i chimice pe tipuri de biomas
solid agricol i forestier, acestea sunt urmtoarele:
Caracteristicile fizice: dimensiunile i forma; coninutul de umiditate; puterea
calorific; densitatea n vrac; coninutul de cenu; granulaia; rezistena la abraziune;
temperatura de topire a cenuii.
Caracteristicile chimice: coninutul de C; coninutul de O; coninutul de H;
coninutul de N; coninutul de S; coninutul de Cl; coninutul de K; coninutul de Na;
coninutul de Mg; coninutul de Ca; coninutul de substane volatile; coninutul de
metale grele.
n ceea ce privete determinarea caracteristicilor termo fizico chimice pe
tipuri de biomas solid agricol i forestier, au fost efectuate serii de campanii
experimentale ce au avut ca scop stabilirea urmtoarelor caracteristici termo-fizico-
chimice ale diferitelor tipuri de biomas: umiditatea; coninutul de substane volatile;
coninutul de carbon fix; coninutul de inerte; puterea calorific inferioar.
Umiditatea medie a biomasei forestiere analizate a fost de aproximativ 16
%, n timp ce biomasa agricol a avut o umiditate medie de aproximativ 22 %.
n mod firesc, cel mai mare procent de substane necombustibile l are biomasa
agricol.
n afar de constituenii principali, enumerai, ce sunt de natur organic, n
compoziia lemnului intr i substane minerale care n urma arderii formeaz
cenua.
Puterea calorific este influenat de specia i umiditatea lemnului astfel:
la umiditatea de 40% lemnul are puterea calorific de 11.600 kJ/kg;
la umiditatea de 10% lemnul are puterea calorific de 16.709 kJ/kg.
n cadrul studiului privind implicaiile asupra mediului a depozitrii controlate
sau necontrolate a biomasei agricole i forestiere, ca urmare a investigaiilor
realizate s-au urmrit concentraiile indicatorilor de calitate: pH, umiditate, humus,
azot Kjeldahl i fenoli n 3 profile de sol pe dou adncimi (010 i 3040 cm) situate
n jurul depozitului i un profil martor dintr-o zon considerat ca neafectat de
activitatea de depozitare.
Pentru determinarea influenelor depozitrii necontrolate a deeurilor
lemnoase asupra componentei de mediu aer, au fost realizate msurri pentru
determinarea nivelului imisiilor de NH 3, H2S, pulberi PM 10, compui organici volatili
(sub forma de carbon organic total), n vecintatea depozitului neamenajat de
deeuri lemnoase.
Pentru analiza tehnologiilor i a echipamentelor de fabricare a peleilor i
agripelei din biomas solid agricol i forestier pe plan mondial au fost studiate
echipamente i linii tehnologice fixe i mobile precum i fluxuri tehnologice pentru
fabricarea i utilizarea de pelei /agripelei sau brichete realizate din biomas
forestier sau agricol, pornind de la depozitarea acestei materii prime pan la
realizarea i mpachetarea sacilor cu pelei / agripelei.
Toate aceste studii s-au efectuat n vederea elaborrii temelor de cerine i
a dimensionrii tehnologice pentru proiectarea toctorului de resturi vegetale a
transpororului de alimentare (transportor nclinat cu band) i a transportorului de
evacuare (transportor de alimentare pres).
n urma acesei analize s-a elaborat fluxul tehnologic propus pentru
experimentarea fabricrii de pelei i agripelei din diverse resturi vegetale agricole i
forestiere (n diferite concentraii), sau numai din resturi vegetale agricole.
n cazul proiectrii toctorului de resturi vegetale i a transportoarelor de
alimentare (transportor nclinat cu band) i de evacuare (transportor alimentare
pres) au fost proiectate urmtoarele echipamente:
- transportorul nclinat cu band TIB-0, care este destinat transportului
materialului tocat grosier (paie, coceni, corzi de vi de vie) spre toctorul
de resturi vegetale i prin deplasare pe roi la alte posturi de lucru (n
valvele rotative de la transportorul de alimentare a presei sau de la
usctorul de rumegu);
- toctorul de resturi vegetale TRV- 0, care este destinat tocrii resturilor
vegetale (paie, tulpini porumb, corzi de vi de vie), tocate anterior cu
toctoare pentru deeuri forestiere i agicole;
- transportorul de alimentare al presei, care este destinat transportului
materialului tocat i uscat (material preluat din ciclonul usctorului), prin
separatorul magnetic, n gura de absorbie a morii cu ciocane
(rafinatorului), asigurndu-i o alimentare constant cu materie prim tocat
i uscat, i de aici prin intermediul unui ciclon i a valvei rotative la presa
de fabricat pelei.

DISEMINAREA REZULTATELOR
Rezultatele care nu genereaz drepturi de proprietate intelectual vor fi diseminate
pe scar larg (fie tehnice, postere, pagini Web, publicarea de articole, participarea
la simpozioane, conferine i sesiuni tiinifice, etc.) Creterea capacitii i eficienei
activitii de CD va asigura un cadru optim de colaborare ntre unitile de CD n
vederea implementrii unor programe internaionale de CD, avnd ca rezultat
transformarea universitilor i a institutelor de CD romneti n actori pe piaa
internaional a cunoaterii cu facilitatea diseminrii i optimizrii rezultatelor CD
obinute la nivel comunitar.
Modalitile de valorificare a rezultatelor se vor materializa prin diseminarea pe
scar larg a acestora n cadrul comunicrilor tiinifice, publicaiilor naionale i
internaionale de articole i prin participarea la simpozioane naionale i
internaionale n vederea contientizrii i sensibilizrii agenilor economici i
populaiei care vor fabrica pelei i agri-pelei pentru crearea unei piee interne a
acestora. Sursele regenerabile de energie, cum este biomasa solid agricol i
forestier din care vor rezulta peleii i agri-peleii cu ajutorul tehnologiei i a
echipamentelor tehnice ce vor fi realizate i experimentate pot s contribuie la
satisfacerea nevoilor curente de energie termic n zonele rurale defavorizate, avnd
un impact minim asupra mediului nconjurtor.

Obiectivul principal al etapei III a fost Realizarea toctorului de resturi


vegetale i ale transportoarelor (de alimentare i de evacuare) i integrarea n
flux a extruderului pentru pelei. (Parial I): Realizarea toctorului de resturi
vegetale.
n cadrul acestei etape a fost realizat Toctorul de resturi resturi vegetale
TRV-0, care este un echipament ce face parte din linia tehnologic pentru obinerea
de pelei i agripelei necesari centralelor termice pentru nclzirea i producerea de
ap cald menajer la fermele mici i mijlocii precum i la gospodriile individuale n
vederea asigurrii unei independene energetice.
Aceast tehnologie vine n ntmpinarea fermierilor mici i mijlocii, a
productorilor de pelei i agripelei prin prezentarea unor soluii n vederea utilizrii
biomasei solide agricole i forestiere n scopul obinerii unei surse de energie.
Peletizarea reprezint operaia de transformare n combustibil a biomasei
agricole i forestiere special pregtit de echipamentele componente ale fluxului
tehnologic de fabricaie, realizndu-se prin extrudare, adic prin trecerea forat i n
mod continuu a unei cantiti foarte mari de material printr-un orificiu foarte mic.
Aceast tehnologie de fabricare a peleilor i agripeleilor comport
diferite echipamente componente n fluxul tehnologic de fabricaie pentru tocarea,
sortarea, uscarea, transportul i peletizarea biomasei solide agricole i forestiere,
caracterizndu-se prin efectuarea urmtoarelor operaii:
tocarea primar a biomasei forestiere i agricole;
sortarea dimensional a biomasei tocate;
tocarea grosier a biomasei agricole;
uscarea rumeguului sau biomasei agricole (tocat grosier) de la umiditatea de
cca. 60 80 % pn la 10 -12 %;
transportul, mcinarea i peletizarea biomasei.
Caracteristici principale ale toctorului de resturi vegetale:
Capacitate de tocare: Kg/h 200
Putere motor electric: kW 5,5
Turaie motor electric reglabil continuu: rot/min 29614900
Tip convertizor frecven: Micromaster 420 6 SE6420-2UD
Turaie toctor reglabil continuu: rot/min 5722880
Sit toctor interschimbabil cu diferite orificii: mm (5; 6; i 10)

Funcionare:
Toctorul de resturi vegetale funcioneaz n fluxul tehnologic de fabricaie al
agripeleilor i este destinat tocrii resturilor vegetale (paie, tulpini porumb, corzi de
vi de vie, tocate anterior cu toctoarea pentru deeuri forestiere i agricole, avnd
capacitatea de lucru de 200 kg/h.
Alimentarea cu resturile vegetale tocate primar (cu toctoarea pentru deeuri
forestiere i agricole) se face prin intermediul unui transportor nclinat cu band,
evacuarea efectundu-se prin intermediul separatorului pneumatic ctre
transportorul de alimentare pres i apoi mai departe n rafinator (moara cu
ciocnele), ciclon i la presa de peletizat.
Pentru a obine particule vegetale mrunite, necesare fabricrii de pelei sau
agripelei, s-au executat site cu guri perforate la diferite dimensiuni, care au
posibilitatea de a fi schimbate n funcie de cerine.
n carcasa panoului de comand sunt montate echipamente care permit
pornirea i oprirea toctorului de resturi vegetale, oprirea de urgen, precum i
reglarea turaiei motorului electric cu ajutorul butonului de reglaj a convertizorului de
frecven.

Obiectivul principal al etapei IV a fost Realizarea transportorului de


alimentare (transportor nclinat cu band TIB 0). (Parial II).
n cadrul acestei etape a fost realizat Transportorul de alimentare
(transportorul nclinat cu band TIB-0), care este
destinat transportului de material granular din biomas solid agricol sau
forestier la diferite echipamente tehnice din cadrul liniei tehnologice de fabricare a
peleilor/agripeleilor. Peleii i agripeleii sunt folosii n centralele termice pentru
nclzirea i producerea de ap cald menajer la fermele mici i mijlocii precum i
la gospodriile individuale n vederea asigurrii unei independene energetice.

Caracteristici principale ale transportorului de alimentare (transportorul


nclinat cu band TIB-0):

Capacitatea maxim de transport: kg/h 250


Lungimea transportorului: mm 3093
Limea benzii transportoare: mm 300
Lungimea benzii transportoare: mm 6500
nlimea racleilor benzii transportoare: mm 30
Distana ntre raclei: mm 250
Unghiul de nclinare maxim al benzii grade 23,750
transportoare n raport cu orizontala:
Unghiul de nclinare minim al benzii grade 15,410
transportoare n raport cu orizontala:
nalimea maxim a stratului de material mm 60
tocat de pe band:
Distana minim de la sol la partea mm 300
inferioar a benzii:
Posibilitatea reglrii nlimii de deversare mm 1200 1500
a materialului:
Viteza benzii transportoare: m/s 0,02 0,2
Diametrul rolei de antrenare: mm 100
Puterea motoreductorului electric: Kw 0,37
Raportul de transmitere al reductorului: 1:45
Variaia turaiei motoreductorului reglabil rot/min 5 30
continuu i cuprins n intervalul:

Funcionare:
Transportorul nclinat cu band, transport materialul granular constituit din
biomas solid agricol sau forestier la diferite echipamente tehnice din cadrul liniei
tehnologie de fabricare a peleilor/agripeleilor, avnd o capacitate maxim de lucru
de 250 kg/h. Deplasarea pe roi la aceste posturi de lucru se efectueaz cu
ajutorul roilor de sprijin i rulare cu care este prevzut.
Alimentarea cu material a transportorului nclinat cu band se efectueaz
manual, prin deversare n buncrul de alimentare a transportorului dup care acesta
cade pe banda transportoare, fiind transportat ctre echipamentele tehnice din linia
tehnologic de fabricare a peleilor-agripeleilor.
Cantitatea de material transportat poate fi reglat cu ajutorul unui ibr i prin
modificarea vitezei de deplasare a benzii, care se stabilete de la panoul de
comand, n funcie de debitele de funcionare ale echipamentelor din fluxul
tehnologic (toctorul de resturi vegetale, transportorul de alimentare a presei sau
usctorul de rumegu).
Stabilirea poziiei benzii transportorului n raport cu echipamentele n care se
deverseaz materialul granular din biomas solid agricol sau forestier se
efectueaz prin modificarea poziiei elementului de prindere pe cadrul transportorului
i prin deplasarea transportorului pe role, dup care se asigur mpotriva deplasrii
acestuia.
Dup stabilirea poziiei benzii transportoare n raport cu echipamentul pe care
l deservete, se pornete motoreductorul de la tabloul de comand i se regleaz
turaia cu ajutorul butonului convertizorului de frecven montat n tabloul de
comand pentru asigurarea debitului de alimentare a echipamentului respectiv.
Eventualele impuriti metalice de natur feroas, care este posibil s existe
n materialul tocat aflat pe band, sunt reinute cu ajutorul separatorului magnetic,
acestea putndu-se elimina prin curirea separatorului. Aceste impuriti pot proveni
de de la mainile de recoltat, de transportat, sau de mrunit biomasa solid agricol
sau forestier i prezena lor n materialul granular poate provoca avarierea
echipamentelor din cadrul liniei tehnologice de fabricare a peleilor/agripeleilor.
Oprirea transportorului de alimentare se efectueaz prin acionarea butonului
de oprire sau a celui de oprire de urgen.

Obiectivele principale ale etapei de execuie nr. V au fost: Realizarea


transportorului de evacuare i integrarea n flux a extruderului pentru pelei.
Experimentarea echipamentelor (toctor resturi vegetale i transportoare)
pentru prelucrarea biomasei solide agricole i forestiere i a tehnologiei de
realizare a peleilor i agripeleilor.
Realizarea transportorului de evacuare i integrarea n flux a extruderului
pentru pelei.
Transportorul de evacuare (transportor de alimentare pres TAP 0) figura 1
este destinat prelurii i transportului de material granular din biomas solid
agricol sau forestier (mrunit cu toctoarea TRV-0 sau TCU-22) la rafinatorul din
cadrul liniei tehnologice de fabricare a peleilor/agripeleilor avnd o capacitate
maxim de lucru de 250 kg/h.
Alimentarea se efectueaz cu ajutorul transportorului nclinat cu band care
deverseaz materialul tocat n plnia de alimentare a valvei rotative a trasportorului
de alimentare a presei i de aici n trasportorul cu nec. Materialul granular din
biomas solid agricol sau forestier este aspirat de ctre rafinator i transportat
pneumatic n ciclonul presei de peletizare, care are intercalat pe traseu un separator
magnetic de particule feroase, (care pot proveni din procesul de prelucrare al
resturilor vegetale sau accidental prin diverse manipulri ale materiei prime).

Caracteristici principale
Capacitatea maxim de transport: kg/h
Puterea motoreductorului ecluzei rotative: kW
Puterea motoreductorului transportorului cu nec: kW
Raportul de transmitere al reductorului transportorului cu nec:
Variaia turaiei motoreductorului transportorului cu nec reglabil continuu i rot/min
cuprins n intervalul:
Raportul de transmitere al reductorului ecluzei rotative:
Variaia turaiei motoreductorului ecluzei rotative reglabil continuu i rot/min
cuprins n intervalul:
Turaie motor electric de acionare ecluz rot/min
Turaie motor electric de acionare transportor cu nec rot/min
Dimensiuni (Lxlxh), cu panou demm
comand:

Fig. 1 - Transportor alimentare pres TAP-0


1 - cuv transportor; 2 - ax melcat; 3 - montant transportor; 4 - plnie de alimentare 1;
5 - plnie de alimentare 2; 6 - racord intermediar; 7 - suport motoreductor; 8 panou de comand (pentru ecluza
rotativ, transportorul cu nec i rafinator); 9 - motoreductor transportor cu nec;
10 - motoreductor ecluz rotativ; 11 - separator magnetic; 12 - ecluz rotativ; 13 - conduct alimentare
rafinator; 14 - buton pornire rafinator;
15 - buton pornire panou comand pentru transportorul de alimentare pres; 16 - comutator pornire/oprire
motoreductor transportor cu nec; 17 - poteniometru convertizor frecven motoreductor transportor cu nec;
18 - comutator pornire/oprire motoreductor ecluz rotativ; 19 - poteniometru convertizor frecven
motoreductor ecluz rotativ; 20 - buton oprire panou comand pentru transportorul de alimentare pres;
21 - buton oprire rafinator
Integrarea n flux a extruderului pentru pelei
Pentru integrarea n flux a extruderului pentru pelei a fost necesar instalarea,
racordarea i experimentarea urmtoarelor echipamente tehnice:
toctor resturi forestiere tip Skorpion care este un echipament acionat de la priza
de putere a tractorului cu ajutorul cruia s-a efectuat tocarea grosier a resturilor
forestiere avnd diametrul de maxim 150 mm, alimentarea cu crengi efectndu-se
manual, acestea fiind preluate de doi tamburi de alimentare i introduse n
aparatul de tocare care le mrunete, iar toctura obinut este evacuat prin
coul de evacuare care are posibilitatea de rotire cu 360;
toctor de resturi vegetale TCU (moara cu ciocane MC-22), care funcioneaz n
fluxul de fabricaie al agripeleilor cu ajutorul cruia s-a efectuat tocarea resturilor
forestiere (tocate grosier cu toctoarea pentru deeuri forestiere tip Skorpion) i a
biomasei agricole (coceni de porumb n snop, a recoltei de miscanthus i a
paielor), iar colectarea tocturii efectndu-se n saci, printr-un pantalon cu dou
guri de evacuare, toctura ctre saci fiind direcionat prin intermediul unei
clapete;
toctor de resturi vegetale TRV-0 (conceput n faza de model experimental) cu
ajutorul cruia s-a efectuat tocarea talaului de brad i a tocturii grosiere de
resturi forestiere (tocate grosier cu ajutorul toctoarei tip Skorpion), alimentarea
cu materie prim efectundu-se pe la plnia de alimentare cu ajutorul
transportorului nclinat cu band, materialului tocat (la dimensiunile de 13 mm) fiind
colectat n saci;
transportor nclinat cu band (conceput n faza de model experimental) care
funcioneaz n fluxul de fabricaie al agripeleilor cu ajutorul cruia s-a efectuat
transportul la diferite echipamente tehnice din cadrul liniei tehnologice de
fabricare a peleilor/agripeleilor, fiind alimentat manual cu material granular din
biomas solid agricol sau forestier (n cazul efecturii transportului ctre
toctorul de resturi vegetale TRV-0), sau prin deverasarea amestecului (de
fabricare a diferiilor agripelei) din omogenizatorul AU i transportat ctre
transportorul de alimentare al presei. Debitul (cantitatea de material) transportat
de acesta poate fi reglat cu ajutorul unui ibr sau/i prin modificarea turaiei
motoreductorului pentru a fi corelat cu debitul necesar diferitelor echipamante
tehnice pe care la deservete;
omogenizator de resturi vegetale AU, care este un echipament cu ajutorul cruia se
amestec diferitele reete (dup cntrirea i determinarea umiditi fiecrei
componente de materie prim), fiind alimentat cu biomas agricol sau forestier
tocat, iar deversarea efectundu-se pe la gura de evacuare, prin nclinarea
benei la un unghi ce permite curgerea materiualului omogenizat n cuva de
alimentare a transportorului nclinat cu band;
transportor de alimentare pres (conceput n faza de model experimental), care este
echipamentul tehnic ce funcioneaz n linia tehnologic de fabricaie a
peleilor/agripeleilor pentru preluarea i transportul de material granular din
biomas solid agricol sau forestier mrunit cu toctoarea TRV sau TCU (MC-
22) ctre rafinatorul din cadrul liniei tehnologice de fabricare a peleilor /
agripeleilor;
rafinator (moara cu ciocane), care este un echipament tehnic ce face parte din linia
tehnologic pentru obinerea de pelei efectnd tocarea rumeguului sortat
dimensional i transportndu-l ctre ciclonul presei de peletizare, iar n cazul
utilizrii pentru fabricarea de agripelei este alimentat cu resturi vegetale i
forestiere de la transportorul de alimentare pres ctre ciclonul presei de peletizare.
Debitul de alimentare poate fi reglat prin modificarea turaiei ecluzei rotative i a
transportorului de alimentare cu nec, iar cel de evacuare ctre ciclonul presei de
peletizare cu ajutorul unei clapete rotative. Rafinatorul este prevzut cu un rotor
echilibrat cu lagre i rulmeni speciali avnd axele orizontale pe care se monteaz
ciocanele confecionate dintr-un material dur. Debitul de material granular din
biomas solid agricol sau forestier din ciclonul presei de peletizare poate fi
reglat cu ajutorul ecluzei rotative i a unui ibr ctre minibuncrul presei de
peletizare; Ciclonul este un subansamblu montat ntre rafinator i buncrul presei
de peletizare, compus din ciclonul propriu-zis, conducte de alimentare, gura de
evacuare, ecluza rotativ cu motoreductorul montate pe presa de peletizare
precum i un ibr, n vederea reglrii debitului de evacuare a materialului din
biomas solid agricol i forestier tocat din ciclon n presa de peletizare;
presa de peletizare pentru resturi vegetale i forestiere funcioneaz n fluxul de
fabricaie al agripeleilor, fiind alimentat cu reete de toctur din biomas solid
agricol sau forestier de la ecluza rotativ montat deasupra presei care
dozeaz materialul n minibuncrul presei (avnd capacitatea de 20 kg) prevzut
cu nec de alimentare. Turaia (debitul de alimentare) al necului de alimentare
precum i turaia (lungimea peleilor) pot fi reglate electronic prin sistemul PLC de
la panoul de comand al presei.

Experimentarea echipamentelor (toctor resturi vegetale i


transportoare) pentru prelucrarea biomasei solide agricole i forestiere i a
tehnologiei de realizare a peleilor i agripeleilor.
n vederea experimentrii tehnologiei de realizare a peleilor i agripeleilor s-
au efectuat n prealabil experimentarea echipamentelor (avnd la baz metodica i
metodologiile pentru experimentarea fiecrui echipament) din fluxul tehnologic de
fabricarea a acestora i anume:
- toctor resturi forestiere tip Skorpion;
- toctor de resturi vegetale TCU (moara cu ciocane MC-22);
- toctor de resturi vegetale TRV-0;
- transportor nclinat cu band (transportorul de alimentare);
- omogenizator de resturi vegetale AU;
- transportor de alimentare pres;
- rafinator (moara cu ciocane);
- presa de peletizare.
n figura nr. 2 sunt prezentate echipamentele tehnice necesare procesului de
tocare:
- toctor resturi forestiere tip Skorpion pentru tocarea grosier a resturilor
forestiere;
- toctor de resturi vegetale TCU (MA 22) cu ajutorul cruia s-a efectuat
tocarea resturilor forestiere i a biomasei agricole (coceni de porumb n
snop, a recoltei de miscanthus i a paielor),
- toctor de resturi vegetale TRV-0 cu ajutorul cruia s-a efectuat tocarea
talaului de brad i a tocturii grosiere de resturi forestiere (tocate grosier
cu ajutorul toctoarei tip Skorpion);
- n figura nr. 3 sunt prezentate echipamentele tehnice necesare procesului
tehnologic de realizare a peleilor/agripeleilor:
- transportor nclinat cu band (transportorul de alimentare) cu ajutorul cruia
s-a efectuat transportul biomasei tocate la diferite echipamente tehnice din
cadrul liniei tehnologice de fabricare a peleilor/agripeleilor;
-omogenizator de resturi vegetale AU, cu ajutorul cruia s-a amestecat
diferitele reete;
- transportor de alimentare pres care a avut rolul de a prelua, doza i
transporta materialul granular din biomas solid agricol sau forestier
ctre rafinatorul din cadrul liniei tehnologice de fabricare a
peleilor/agripeleilor.
- rafinator (moara cu ciocane), cu ajutorul cruia s-a efectuat tocarea i
transportul pneumatic ctre ciclonul presei de peletizare.
- presa de peletizare pentru resturi vegetale i forestiere, cu ajutorul cruia
s-a efectuat dozarea materialului n pres i extrudarea acestuia
(realizarea de pelei/agripelei)
Rezultatele experimentrilor efectuate sunt prezentate n rapoartele de
experimentri.

a. Tocator grosier resturi b. Tocator Resturi Vegetale TCU c.. Tocator Resturi Vegetale TRV-0
forestiere Skorpion (moara cu ciocane MC 22)

Fig. 2 - Echipamente tehnice necesare procesului de tocare i mrunirea biomasei solide


agricole i forestiere

Fig. 3 - Echipamente tehnice necesare procesului realizare a peleilor/agripeleilor


1 - omogenizator resturi forestiere AU; 2 transportor nclinat cu band TIB-0;
3 - transportor alimentare pres TAP- 0; 4 - rafinator; 5 presa de peletizare
Din biomasa solid agicol (paie, mischantus, coceni.) i forestier (resturi
forestiere adunate din institut, tocate i mrunite, tala de brad) i au fost pregtite
22 reete modificnd concentraia componentelor i variind umiditatea ntre 1022%,
n vederea experimentrii tehnologiei de realizare a peleilor/agripeleilor obinui,
funcie de umiditate i componente.
Reetele de material omogenizate i amestecate de ctre omogenizator sunt
deversate n buncrul transportorului nclinat cu band care le transport n ecluza
rotativ a transportorului de alimentare a presei i prin intermediul transportorului cu
nec sunt aspirate, de ctre rafinator care le mrunete i la transport pneumatic n
ciclonul presei de petitizare, avnd intercalat pe acest traseu un separator magnetic
de particule feroase, (care pot proveni din procesul de prelucrare al resturilor
vegetale sau accidental prin diverse manipulri ale materiei prime). n moara cu
ciocane (rafinatorul presei) materialul mrunit final este evacuat n ciclonul presei de
peletizat, iar de aici prin intermediul unei ecluze rotative spre presa de peletizare.
Praful este eliminat n exterior i colectat n saci corespunztori.
Din ciclonul presei de peletizare, dozarea (debitul) amestecului de material
ctre presa de peletizare poate fi reglat cu ajutorul unui sibr i a unei ecluze (valve
rotative), montate deasupra minibuncrului presei.
Presa de peletizare preia amestecul (reeta) de biomas agricol i forestier
de la valva rotativ n minibuncr, iar necul minibuncrului l transport n camera
de presare. Peletizarea se realizeaz prin extrudare - trecerea forat i continuu a
unei cantiti mari de material printr-un orificiu mic. Acest lucru se realizeaz cu
ajutorul a dou role presoare i a matriei presei. Amestecul de material este
transformat n pelei/agripelei prin trecerea sa prin extruder, obinndu-se n final
diferite tipuri de pelei, cu o densitate mai mare sau mai mic, funcie de raportul
biomasei solide forestiere n reet i de umiditatea amestecului.
Masa hectolitric a biomasei utilizate pentru diferitele reete a fost cuprins
ntre 351,29 i 554,26 Kg/m3, iar puterea caloric a peleilor/agripeleilor realizai a
fost cuprins ntre 13,356 MJ/kg i 14,715 MJ/kg.
n ceea ce privete peleii/agripelei obinui din biomas forestier i agricol
s-a constatat:
peleii obinui din biomas forestier: resturi forestiere i tala/rumegu au o
calitate corespuztoare la o umiditate medie ntre 10,512%;
odat cu creterea umiditii, calitatea peleilor obinui din biomas forestier
scade proporional, scznd i densitatea peleilor obinui;
agripeleii obinui din trei componente (resturi forestiere, tala i paie n procent de
33,33% fiecare; resturi forestiere, tala i mischantus n procent de 33,33%
fiecare; resturi forestiere, tala i coceni n procent de 33,33% fiecare) au o
calitate corespunztoare la o umiditate medie ntre 1214%;
densitatea agripeleilor obinui din dou componente (resturi forestiere 65% i paie
35%; resturi forestiere 65% i mischantus 35%; (tala 65% i paie 35%; tala
65% i mischantus 35%) scade odat cu creterea umiditii amestecului,
neavnd o influen semnificativ asupra calitii;
calitatea agripeleilor este puternic influenat de procentul de biomas vegetal din
amestec i de umiditatea amestecului. Agripeleii au o calitate bun la un procent
de biomas vegetal n amestec de 40%, satisfctoare la 45%, peste acest
procent coeziunea n amestec nu se realizeaz corespunztor (datorit cantitii
insuficiente de lignin) i agripeleii obinui se frmieaz. Dintre reetele de
agripeleii obinui, cei care au n amestec miscanthus sunt de o calitate mai bun.
n cadrul acesei faze s-a realizat transportorul de evacuare, s-a integrat n
flux extruderul pentru pelei i s-au experimentat echipamentele pentru prelucrarea
biomasei solide agricole i forestiere i a tehnologiei de realizare a peleilor i
agripeleilor.