Sunteți pe pagina 1din 2

UNIUNEA NAIONAL A BAROURILOR DIN ROMNIA

DRGAN MARIA MIHAELA - CABINET DE AVOCAT


Marc nregistrat nr.66417
CONTRACT DE ASISTEN JURIDIC
Nr. 1 Data 2008

ncheiat ntre:
1. DRAGAN MARIA MIHAELA CABINET DE AVOCAT , nfiinat prin decizia Baroului Braov nr. 96 din 29 IUNIE 2005 cu sediul n Braov , str.
F.Harmanului, nr.2,bl.2A, ap.5, judetul Brasov , avnd cnp. 2800824142177, prin avocat DRGAN MARIA MIHAELA in calitate de avocat reprezentant pe
de o parte, i GMAN ADINA IOANA CABINET DE AVOCAT , nfiinat prin decizia Baroului Braov nr. 85 din 18 Octombrie 2006 cu sediul n Braov ,
str. M. Kogalniceanu, nr. 19 , bl. C5 , etj. 2, ap.3 judetul Brasov , avnd cnp. 28001080801676, si contul bancar RO55RNCB005306266091001 deschis la
BCR Brasov prin avocat GMAN ADINA IOANA in calitate de avocat reprezentant ,

2. S.C. BAZA DE APROVIZIONARE I DESFACERE RULMENI S.A, cu sediul in localitatea BRAOV, str.ZIZINULUI, nr.111, inregistrata la ORC
BRAOV , sub nr.J08/34/1991 avand C.U.I. 1094542 , reprezentata legal de CRN CONSTANTIN , n calitate de pre edinte al CA ,n calitate de client,pe
de alt parte.

n conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat i ale statutului profesiei de avocat, prile convin:

ART. 1 - Obiectul contractului


1.1. Obiectul contractului l reprezint ASISTEN JURIDIC I/SAU REPREZENTARE N FAA JUDECTORIEI ARAD N DOSARUL PENAL NR. 3140/55/2008

(dup caz, asistarea, reprezentarea, acordarea de consultaii juridice, redactarea i semnarea de acte, cereri i alte ci de atac, forme de executare,
mediere, operaiuni fiduciare, domicilieri de firme precum i orice alte activiti prevzute de Legea nr. 51/1995), pentru clienii CRN CONSTANTIN,
GMAN CONSTANA i LUU STEFAN
1.2. Alte meniuni:

ART. 2 - Onorariul
2.1. Onorariul convenit este n cuantum de: 3.000 LEI , care se va achita dup cum urmeaz:
2.2. Alte meniuni cu privire la onorariu (se poate preciza: onorariul orar, onorariul fix (forfetar), onorariul de succes, onorariul format prin combinarea
unuia sau a mai multor tipuri de onorarii anterior menionate, moneda de plat, modaliti de plat etc.):
.

ART. 3 - Cheltuieli
3.1. Cheltuielile sunt n cuantum de - (ROL/EURO/USD/etc. ).
3.2. Cheltuielile aferente activitii sus-menionate privind transportul, cazarea i masa vor fi suportate de client, separat de plata onorariului pe baza de
factura fiscal.

ART. 4 - Clauze speciale


4.1. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de ctre client cu titlu de onorariu i cheltuieli aferente.
4.2. Raporturile dintre pri nu pot fi dovedite dect cu prezentul contract i/sau n condiiile prevzute de Statutul profesiei de avocat.
4.3. Fa de teri dovada prezentului contract se face prin mputernicire avocaial. Prezentul contract nu poate fi adus la cunotina terilor dect cu
acordul expres al pprilor.
4.4. Clientul atest exactitatea i sinceritatea informaiilor pe care le furnizeaz avocatului i i exprim acordul ca demersurile fcute de avocat s fie
conform informaiilor pe care le-a furnizat.
4.5. Executarea obligaiilor asumate de forma de exercitare a profesiei se realizeaz de ctre avocaii care i exercit profesia n cadrul acestuia.
4.6. Neplata onorariului n cuantumul i la termenele fixate potrivit art. 2 din contract, precum i neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit
art. 3 din contract dau dreptul avocatului s procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fr nici o alt formalitate i fr nici o alt
procedur judiciar sau extrajudiciar. Prezentul pact comisoriu de gradul IV i produce efectele de la data scadenei obligaiei neexecutate.
4.7. Toate litigiile privitoare la naterea, modificarea, stingerea, interpretarea i executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj i
rregulilor de procedur prevzute de lege i de statutul profesiei de avocat.

ART. 5 - Alte clauze


-

ART. 6 - Locul i data ncheierii. nregistrarea contractului


ncheiat la (locul ncheierii, modalitatea ncheierii n cazul ncheierii la distan) BRAOV, astzi30.05.2008, n dou exemplare, ambele pri atestnd c
exemplarul original a fost nmnat/comunicat clientului sau reprezentantului acestuia iar copia a fost pstrat de ctre DRGAN MARIA MIHAELA CABINET
DE AVOCAT i nregistrat sub nr. 14 din 2008 n registrul de eviden a contractelor de asisten juridic.

DRGAN MARIA-MIHAELA - CABINET DE AVOCAT CLIENT/REPREZENTANT,


Atest data, coninutul actului i identitatea semnatarului
prezentului contract. Actul de identitate, seria .....,nr..................
Semntura, Semntura, GMAN ADINA
IOANA- CABINET DE AVOCAT