Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE CONSULTAN

ncheiat astzi ................


la ....................................

I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ........................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) .............................,
str. ........................... nr. ................ bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament .......,
jude/sector ......................................, nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului ........................................, sub nr. .........................................
din ............................., cod fiscal nr. .............................. din ................................, avnd
contul nr. ........................... deschis la ............................, reprezentat
de .........................................., cu funcia de ........................................., n calitate de
consultant, pe de o parte, i
sau
1.1.
ntreprinderea/Asociaia ............................................................................................................
...., cu sediul n (localitatea) ............................................, str. ........................ nr. ............, bloc
........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/jude ......................., posesoarea
autorizaiei nr. ....................... din .................., eliberat de Primria ......................................,
codul fiscal nr. ................................. din .........................., avnd contul
nr. ...................................... deschis la ..............................., reprezentat
de ..............................., cu funcia de ..............................., n calitate de consultant, pe de o
parte, i
sau
1.1. (numele i prenumele) ........................................, cu sediul n
(localitatea) ................................, str. ..................................... nr. .............., bloc ........,
scara ........, etaj ........, apartament .........., sector/jude ......................, posesorul autorizaiei
nr. ...................... din ................., eliberat de Primria ...................................., codul fiscal nr.
........................ din ....................., avnd contul nr. ....................................... deschis
la ........................................, persoan fizic autorizat s desfoare activiti
independente, n calitate de consultant, pe de o parte, i
sau
1.1. D .........................................................................., domiciliat
n ................................................., str. ................................... nr. .............., bloc ..........,
scara .........., etaj ........, apartament ......., sector/jude ..................., nscut la data de (ziua,
luna, anul) .................................................... n (localitatea) ...............................
sector/jude ........................., fiul lui .................................... i al ........................., posesorul
buletinului (crii) de identitate seria ......... nr. ........................, eliberat de ...................... la
data de ..................., cod numeric personal .................................., n calitate de consultant,
pe de o parte, i
1.2. S.C. .........................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social n (localitatea) .............................,
str. ........................................... nr. .............., bloc ............., scara ..........., etaj ........,
apartament ......., jude/sector ......................................., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului ........................................., sub nr. ........................ din ..............................., cod
fiscal nr. .......................... din ..................................., avnd contul nr. ........................ deschis
la ............................., reprezentat de ............................................, cu funcia
de ........................................., n calitate de beneficiar/client, pe de alt parte,
sau
1.2.
Asociaia/Fundaia .....................................................................................................................
.., cu sediul n (localitatea) ..................................................., str. ................................
nr. ............., bloc ........., scara ........, etaj ........, apartament ........,
sector/jude ........................................................, nregistrat n registrul persoanelor juridice
prin Sentina civil nr. ............................................. din ...................................., a
Tribunalului ............................, codul fiscal nr. .............................. din ..............................,
avnd contul nr. .......................... deschis la ........................................., reprezentat
de ............................................., cu funcia de ................................., n calitate de
beneficiar/client, pe de alt parte,
sau
1.2.
ntreprinderea/Asociaia ............................................................................................................
..., cu sediul n (localitatea) .............................................., str. .......................... nr. .............,
bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/jude ........................,
posesoarea autorizaiei nr. ................. din ................., eliberat de
Primria ............................................., codul fiscal nr. .....................................
din ..................................., avnd contul nr. ......................... deschis la ..................................,
reprezentat de ................................, cu funcia de ............................, n calitate de
beneficiar/client, pe de alt parte,
sau
1.2. D ............................................................., domiciliat
n ..............................................................., str. ................................... nr. ..............,
bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......, sector/jude ...................., nscut la
data de (ziua, luna, anul) .................................................... n
(localitatea) ....................................... sector/jude ................................, fiul lui .......................
i al .........................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ............
nr. ....................., eliberat de ...................... la data de ..................., cod numeric
personal ..................................., n calitate de beneficiar/client, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de consultan, cu respectarea urmtoarelor
clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Consultantul va asigura beneficiarului/clientului urmtoarele:
*)
................................................... .............................................................................................
........................................................ ..........................................................................................
......................................................... .
2.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de consultant, la capacitatea
i eficiena maxim timp de .................... ore pe ..................... .
2.3. Majorarea numrului de ore se poate efectua prin act adiional ncheiat de pri.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se ncheie pe o durat de ......................... (zile/luni/ani), ncepnd de la
data de ........................ i pn la data de ........................ .
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1. Preul serviciilor prestate i al lucrrilor efectuate este de ............................... lei pe ora de
lucru efectiv.
**)
4.2. Plata preului se va efectua la sfritul lunii/a perioadei lucrate .
4.3. Prile au convenit ca beneficiarul/clientul s ramburseze consultantului cheltuielile pe care
acesta le face n numele su, dac acesta a fost, n prealabil, de acord cu plata lor.
4.4. Decontarea cheltuielilor fcute n numele beneficiarului se face pe baz de decont nsoit de
acte justificative legale.
4.5. Cheltuieli rambursabile sunt:
a) ........................................................................................................................................
....
b) ........................................................................................................................................
....
c) ........................................................................................................................................
.... etc.
V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI
5.1. n asigurarea serviciilor pe care le presteaz i a lucrrilor pe care le efectueaz,
consultantul este persoan juridic independent, care are statutul de angajat al clientului.
5.2. Consultantului i revine plata tuturor impozitelor i taxelor legale.
5.3. n ceea ce privete serviciile prestate sau lucrarea efectuat, consultantul se oblig s nu
angajeze sau s efectueze nici o activitate n detrimentul intereselor beneficiarului/clientului.
VI. NCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar intervenia unui/unei
tribunal arbitral/instane judectoreti, n cazul n care una dintre pri:
nu i exercit una dintre obligaiile eseniale enumerate la pct. .......... din prezentul
contract,
este declarat n stare de incapacitate de pli sau a fost declanat procedura de
lichidare (faliment) nainte de nceperea executrii prezentului contract;
cesioneaz drepturile i obligaiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul
celeilalte pri;
i ncalc vreuna dintre obligaiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare
scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la
rezoluiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
n termen de ........ zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunotin
c nu i-a executat ori i execut n mod necorespunztor oricare dintre obligaiile
ce-i revin.
6.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte pri, cu cel puin ......... zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i
produc efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaiilor deja scadente ntre
prile contractante.
6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol,
alineat) ............................................................................. nu nltur rspunderea prii care
n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului.
VII. CLAUZA PENAL
7.1. n cazul n care una dintre pri nu i ndeplinete obligaiile contractuale sau i le
ndeplinete n mod necorespunztor, se oblig s plteasc celeilalte pri penaliti daune
- interese n valoare de ..................................., astfel: ................
VIII. FORA MAJOR
8.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de
executarea n mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n
baza prezentului contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a
obligaiei respective a fost cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
8.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen
de .................... (zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n
vederea limitrii consecinelor lui.
8.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu
nceteaz, prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr
ca vreuna dintre acestea s pretind daune-interese.
IX. CLAUZA DE CONFIDENIALITATE
9.1. Prile se oblig s pstreze confidenialitatea datelor, informaiilor i documentelor, ca
urmare a aducerii la ndeplinire a clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului
anex.
X. NOTIFICRILE NTRE PRI
10.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea
celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea
introductiv a prezentului contract.
10.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data
menionat de oficiul potal primitor pe aceast confirmare.
10.3. Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi
lucrtoare dup cea n care a fost expediat.
10.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
XI. LITIGII
11.1. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prile se vor adresa
instanelor judectoreti competente.
sau
11.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi
supuse spre soluionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedur aplicabile
arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile
contractante.
12.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su,
reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar
sau ulterioar ncheierii lui.
12.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei
respective nu nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
12.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din
care ..................... astzi ........................., data semnrii lui.

CONSULTANT

BENEFICIAR/CLIENT

Anex

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pstrarea confidenialitii datelor, informaiilor i documentelor


a fost ncheiat ntre ....................................... i .............................................. i este conex
contractului ncheiat ntre acestea i nregistrat sub nr. ............., din ........................ .
I. Obiect
1. Informaiile pe care le obine (numele persoanei fizice sau, dup caz,
juridice) .................................................................................... ca efect al executrii
contractului sus-menionat sunt strict confideniale.
2. Sunt confideniale urmtoarele informaii:
a) situaia financiar;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieei;
d) procesele de fabricaie;
e) licenele sau brevetele de invenii;
f) alte informaii care reprezint poziia pe pia a
(numele/denumirea) ..............................
3. De asemenea, sunt confideniale i urmtoarele documente care s-au pus sau se vor pune
la dispoziia (numele,
denumirea) .................................................................................................. .
II. Sfera circulaiei informaiilor
4.

(numele/denumirea) ..................................................................................................................
... poate dezvlui informaii sau poate pune la dispoziie documente dintre cele menionate la
pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate n executarea clauzelor contractului sus-menionat.
5. Persoanele implicate n executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii
juridici i alte categorii de persoane, nu vor putea dezvlui informaiile confideniale, cu
excepia cazului n care (numele/denumirea) .................................................aprob n scris
aceast posibilitate.
6.

(numele/denumirea) ..................................................................................................................
..... va folosi informaiile numai n scopul lurii unor decizii cu privire la executarea
contractului sus-menionat, fiind inute s nu le utilizeze n nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
7. Durata prezentului angajament este ..................................., n afar de cazul n care una
dintre pri notific n scris celeilalte ncetarea lui nainte de termen.
8. Notificarea prevzut la pct. 7 trebuie s fie fcut cu ............ zile nainte de a deveni
efectiv hotrrea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sanciuni pentru nerespectarea angajamentului
9. Partea care ncalc prevederile prezentului angajament se oblig la plata unor despgubiri
astfel: .........................................................................................................................................
............. .
10. Exonereaz de rspundere urmtoarele situaii:
a) dac informaiile erau cunoscute nainte de a fi fost obinute de
la ..................................;
b) informaia a fost primit dintr-o surs neconfidenial;
c) dezvluirea informaiei s-a fcut dup ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informaia era de circulaie public la data dezvluirii ei;
e) ......................................................... a fost obligat n mod legal s dezvluie
informaia.
V. ncetarea angajamentului
11. ncetarea angajamentului are loc la ncheierea duratei lui.
12. La data ncetrii lui, informaiile prevzute la pct. 2 i 3 nu mai au caracter confidenial, cu
toate consecinele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a ncheiat n ........... exemplare, din care .............,
astzi ................... .

SEMNTURILE PRILOR

___________________
*) Se nscriu serviciile, lucrrile etc. pe care le va efectua, precum i avizele/aprobrile
(dac este cazul) pe care le va obine consultantul.
**) Dac durata serviciilor este mai mic de o lun.