Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


EVALUAREA NAIONAL PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a
Anul colar 2016 - 2017
Matematic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Simulare
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea i SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 5 5p
2. 1 5p
3. 0 5p
4. 50 5p
5. 18 2 5p
6. 12 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Deseneaz piramida triunghiular regulat 4p
Noteaz piramida triunghiular regulat 1p
2. 13
Cum x 7 este numr ntreg, x 7 = 1 sau x 7 = 13 3p
x7
x = 8 sau x = 20 2p
3. a b a + b 280
= = = = 40 , unde a i b sunt cele dou numere 3p
3 4 7 7
a = 120 i b = 160 2p
4.
a)
( ) (
2 2 + 1 2 2 2 1 2 + 2 2 2 2 1
+ =
)+ =
( )
3p
( ) ( )
2 2 1 2
2 12 2
=2+ 2 +2 2 =4 2p

(( )( ))
2
b) a b = 5+ 3 5 3 =4 3p

mg = a b = 2 2p
5. E = x 2 + y 2 + 2 xy 3 ( x + y ) + 6 = ( x + y ) 3 ( x + y ) + 6 =
2
3p
= 52 3 5 + 6 = 16 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. a) BC 2 = AB 2 + AC 2 = 92 + 122 = 225 , deci BC = 15cm 3p
PABC = AB + AC + BC = 9 + 12 + 15 = 36cm 2p
MC
b) PN median n PMC i, cum PN = , obinem PMC dreptunghic n P 2p
2
PM MC PC
PM AB PMC ABC = = , deci PM = 6cm i PC = 8cm , de unde
AB BC AC
3p
PM PC
obinem APMC = = 24cm 2
2

Prob scris la matematic Simulare


Barem de evaluare i de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

BN
c) QM median n QBN i QM = , deci QBN dreptunghic n Q NQ AB i,
2 2p
cum AB AC i MP AC , obinem MP NQ
Cum QMN este isoscel i MP NQ , obinem c punctul O este mijlocul lui NQ , unde
{O} = MP NQ i, cum MNP este isoscel i MP NO , punctul O este mijlocul lui MP , 3p
deci MNPQ este romb
2. a) AC 2 = AB 2 + BC 2 = 2p
= 16 + 16 = 32 , deci AC = 4 2 cm 3p
b) FC ( ABC ) , CB, CD ( ABC ) FC CB i FC CD , de unde FCB FCD ,
2p
deci FBD este isoscel, de unde obinem FO BD , unde {O} = AC BD
4 2 4
FCO este dreptunghic, deci FO = 4cm , de unde obinem AFBD = = 8 2 cm 2 3p
2
c) EA ( ABC ) , AO BD , AO, BD ( ABC ) EO BD 1p
Cum ( EBD ) ( FBD ) = BD , EO BD , EO ( EBD ) i FO BD , FO ( FBD ) , obinem
( )
1p
m ( ( EBD ) , ( FBD ) ) = m ( ( EO, FO ) )
1
FCO dreptunghic isoscel, deci m ( FOC ) = 45 i EAO dreptunghic cu AO = OE , deci
2 3p
m ( EOA ) = 60 , de unde obinem m ( ( EO, FO ) ) = m ( EOF ) = 180 60 45 = 75

Prob scris la matematic Simulare


Barem de evaluare i de notare
Pagina 2 din 2