Sunteți pe pagina 1din 3

ESTIMATIUNI RURALE

Continuare curs

Dauna (%) Nr. Plante

-plante moarte . 20

100 % = 20

-plante indoite .. 25

30% = 7,5

-plante cu boabe sistave .. 10

20% = 2

TOTAL . 55

Total = 29,50
55,00

Dauna medie prod. = 29,50 =0,5363

Daca dauna nu este un uniform ape tot fondul, se va proceda la impartirea acestuia
in amplasamente cu dauna uniforma si se calculeaza procentul de dauna pentru fiecare
amplasament.

Dauna medie a intregului fond, se va obtine dintr-o medie aritmetica ponderata.

Ex: Un fond de 10 ha este divizat in 3 parti

Prima parte 5 ha, dauna 10%

A doua parte 3ha, dauna 20%

A treia parte 2 ha, dauna 50%


510 + 320 +250
Dauna = 5+3+2 = 0,21 21%
Dauna astefel calculate va fi diminuata cu cheltuielile neefectuate si cu eventualele
venituri secundare obtinute.

Daune de incendiu
Daune de incendiu pentru constructii

Despagubirea se determina de obicei in baza cheltuielilor curente pentru


reconstructia partii depreciate a constructiei, diminuata cu un coefficient. Un alt procedeu
consta in : Determinare daunei prin aplicarea criteriului economic al valorii
complementare.

D = V- (x1+x2) unde: V valoare constructiei inainte de incendiu

X1 - Val. Partilor nesinistrate a constructiilor

X2 val. materialelor recuperate (exclusiv Cht. de


recuperare)

Pentru a aplica acest criteriu economic trebuie sa subziste conditia de


complementaritate intre intreaga constructive si partea ramasa nevatamata. Cand bunul
depreciat a fost asigurat la o valoare mai joasa fata de valoarea reala, despagubirea va fi
calculata in mod proportional.

Daune de incendiu la furaje

In evaluarea cantitatii de furaj distrusa de un incendiu se pot intalni foarte frecvent


doua situatii:

A ramas un semn evident al inaltimii la care ajungea furajul in fanar.


Nu exista acest semn.

In primul caz va fi suficient sa se determine cubajul fanarului sis a se deduca partea


care lipseste. Furajul astfel determinat va fi evaluat la pretul pe care il avea pe piata la
momentul incendiului.

In ipoteza ca nu a ramas nici-un semn, expertul va putea determina cea mai probabila
cantitate de produs, care a fost distrusa in baza asolamentului cultural al intreprinderii
in momentul in care este ceruta estimarea.