Sunteți pe pagina 1din 55

CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR ENERGETICE

În funcţie de energiile pe care le transformă dintr-o formă într-alta, instalaţiile energetice se clasifică după cum urmează:

a) Instalaţii de propulsie - sunt instalaţiile energetice ce obţin energia mecanică

necesară propulsiei navei, din energia chimică rezultată în urma arderii unui combustibil, sau energia atomică rezultată în urma unei reacţii nucleare;

b) Instalaţii energetice electrice - sunt instalaţiile energetice ce au în componentă, un

generator electric, acţionat de motoare cu ardere internă sau de turbine cu abur sau gaze, ce produce prin transformarea energiei mecanice, energia electrică necesară instalaţiilor electrice de bord;

c) Instalaţii energetice de producere a aburului - sunt instalaţiile cu căldări de abur care transforma energia chimică (rezultată prin arderea combustibilului în focarul căldării) sau energia atomică în abur, necesar pentru acţionarea turbinelor cu abur sau utilizat de diferiţi consumatori de la bordul navei;

d) Instalaţiile energetice de producere a aerului comprimat - sunt instalaţiile care au

în componenţă compresoare, ce transformă energia electrică în energie piezometrică înmagazinată în buteliile de aer (aerul comprimat se utilizează la bordul navei pentru lansarea motoarelor principale şi auxiliare şi totodată pentru acţionările pneumatice aflate la bord);

Motoare cu ardere internă în patru timpi;

Motoare cu ardere internă în patru timpi;

Motoare cu ardere internă în patru timpi;

Generatorul de abur;

Generatorul de abur;
Generatorul de abur;
Generatorul de abur;
Generatorul de abur;
Generatorul de abur;
Generatorul de abur;
Generatorul de abur;
Generatorul de abur;
Generatorul de abur;
Generatorul de abur;

a) Diagrama presiune volum;

b)

p [bar] 4 1 E 5 V 6 SÎ P lucru PA TA K P
p
[bar]
4
1
E
5
V
6
P lucru
PA
TA
K
P cond.
3
2
V
[m 3 /kg]

Generatoare navale de abur principale – care furnizează aburul necesar funcţionării maşinilor de propulsie;

Generatoare navale de abur acvatubulare – la care apa circulă prin tuburi iar gazele de ardere prin exteriorul acestora;

Generatoare navale de abur cu circulaţie naturală – fără a fi necesare alte agregate pentru circulaţia apei;

Generatoare navale de abur cu tiraj natural la care aerul circulă normal fără a fi necesară utilizarea unor agregate suplimentare;

Generatoare navale de abur cu corp vaporizator necesită un volum mare de apă;

Generatoare navale de abur cu un singur tiraj;

Generatoare navale de abur saturat;

Generatoare navale de abur de joasă presiune – p < 15 bar;

PIA D C D T3SF C SI CIA C D CV C T2SF PC T1SF
PIA
D
C
D
T3SF
C
SI
CIA
C
D
CV
C
T2SF
PC
T1SF
VR
FGA
D
VR
PA

Caldarine cu ardere proprie;

250 o C - 400 o C – la motoarele în 2 timpi;

250 o C - 400 o C la motoarele în 2 timpi;

Gaze de

evacuare

Abur pentru consumatori EV ST CA Abur CR ST SA Apă TAA PCA GEM
Abur pentru
consumatori
EV
ST
CA
Abur
CR
ST
SA
Apă
TAA
PCA
GEM
evacuare Abur pentru consumatori EV ST CA Abur CR ST SA Apă TAA PCA GEM Gaze

Gaze de

evacuare

evacuare Abur pentru consumatori EV ST CA Abur CR ST SA Apă TAA PCA GEM Gaze

Apă de

alimentare

Economizorul (E) realizează creşterea temperaturii apei de alimentare până la o valoare apropiată de cea de saturaţie. Aici transferul de căldură dintre apă şi gaze este de tip convectiv;

la o valoare apropiată de cea de saturaţie. Aici transferul de căldură dintre apă şi gaze
la o valoare apropiată de cea de saturaţie. Aici transferul de căldură dintre apă şi gaze
la o valoare apropiată de cea de saturaţie. Aici transferul de căldură dintre apă şi gaze

a) Cu circulaţie naturală;

b)

a) Cu circulaţie naturală; b) a) Tirajul natural – caz în care nu exi stă ventilatoare
a) Cu circulaţie naturală; b) a) Tirajul natural – caz în care nu exi stă ventilatoare
a) Cu circulaţie naturală; b) a) Tirajul natural – caz în care nu exi stă ventilatoare

a) Tirajul natural caz în care nu există ventilatoare de aer sau de gaze de ardere. Circulaţia de face pe baza înălţimii canalelor de gaze de ardere şi a coşului de fum, acesta asigurând un tiraj natural. Soluţia de utilizează la generatoarele de mică putere.

b)

b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)
b)

1. Nivel redus al zgomotului şi vibraţiilor – datorită absenţei mecanismului bielă manivelă;

2.

f) Valoarea presiunii iniţiale:

Viteza absolută a jetului de abur – c;

Viteza absolută a jetului de abur – c ;

Viteza absolută a jetului de abur – c ;

Viteza absolută a jetului de abur – c ;

p 0 i t A 0 i 0 H l H t p c B
p
0
i
t
A
0
i
0
H
l
H
t
p
c
B
ΔH
i
ct
B
T
Δs
s

p 0 i t A 0 i 0 H l H t p c B ΔH

β 2 - β 1 u 1 c β 1 1 w 1 0 0
β 2 - β 1
u 1
c
β 1
1
w 1
0
0
β
1
u 2
α
α
1
c 2
w 2
1
β
2
α
2
r
R
β
1
α
2

β 2 - β 1 u 1 c β 1 1 w 1 0 0 β

Acest tip de instalaţii este folosit în exclusivitate de către navele militare. Un exemplu este
Acest tip de instalaţii este folosit în exclusivitate de către navele militare. Un exemplu este

Acest tip de instalaţii este folosit în exclusivitate de către navele militare. Un exemplu este

Acest tip de instalaţii este folosit în exclusivitate de către navele militare. Un exemplu este crucişătorul Kirov aparţinând Marinei Ruse. Acesta la un tonaj de 24000 t are o propulsie formată din două reactoare nucleare de tipul KN-3 şi două turbine cu abur de tipul GT3A-688. Puterea instalaţiei este de 89000 kW, viteza maximă atinsă este de 32 noduri. Reactorul nuclear este de tipul cu apă presurizată (PWR), foloseşte uraniu 235 îmbogăţit şi produce o putere de 300 MW.

Ca sistem de siguranţă, în cazul unor avarii la reactor, nava este prevăzută şi cu două căldări de abur convenţionale.

de siguranţă, în cazul unor avarii la reactor, nava este prevăzută şi cu două căldări de

Turbine (de înaltă şi joasă presiune) pentru propulsia navei cuprind mai multe trepte de turbină de înaltă şi joasă presiune, ce au drept scop utilizarea unei cantităţi cât mai mari din energia termică a aburului.

ABUR CAR EC SJP VJP I VIP SI PC BA AER TA ÎP JP TS

ABUR

CAR EC SJP VJP I VIP SI PC BA AER TA ÎP JP TS CA
CAR
EC
SJP
VJP
I
VIP
SI
PC
BA
AER
TA
ÎP
JP
TS
CA
T
PA
GE
R2
R1
TRG
RPA
MAI
4T
B
RAMPR
RT
E
K
P
P
GAZE DE
EVACUARE
EXCES DE
GAZE
CONDUCTOARE