Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Medicin i Farmacie Grigore T.

Popa Iai
Comisia pentru asigurarea calitii

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE GRIGORE T. POPA IAI
1.2. FACULTATEA DE FARMACIE/ DEPARTAMENTUL: TIINE FARMACEUTICE II
1.3. DISCIPLINA: TEHNOLOGIE FARMACEUTIC
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SNTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICEN
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: FARMACIE LIMBA ROMN

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei: TEHNOLOGIE FARMACEUTIC
2.2. Titularul activitilor de curs: Prof. Dr. Ileana Cojocaru, ef lucr. Dr. Carmen Anatolia Gafianu
2.3. Titularul activitilor de seminar: Prof. Dr. Ileana Cojocaru, Conf. Dr. Graiela Eliza Popa, Conf. Dr.
Ochiuz Lcrmioara, ef lucr.Dr. Carmen Anatolia Gafianu, Asist. Dr. Monica Stamate, Asist. Drd.
Magda Brsan
2.4. Anul de IV 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactic)


3.1. Nr. ore pe 6 (sem.I) din care: 3.2. 2 (sem.I) 3.3.seminar/ 4 (sem.I)
sptmn 6 (sem.II) curs 2 (sem.II) laborator 4 (sem.II)

3.4.Total ore din 84(sem.I) din care: 3.5. 28(sem.I) 3.6. seminar/ 56 (sem.I)
planul de 84(sem.II) curs 28 (sem.II) laborator 56 (sem.II)
nvmnt
3.7.Distribuia fondului de timp (sem I/sem II)
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 50/40
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i 5/3
pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolio i eseuri 10/6
Tutoriat -
Examinri 26/20
Alte activiti -
3.8. Total ore de studiu individual 65/49
3.9. Total ore pe semestru 175/125
3.10. Numrul de credite 7/5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Propedeutic farmaceutic, Terminologie medical
i farmaceutic, Farmacologie.
4.2. de competene Nu e cazul.
5. Condiii
5.1. de desfurare a cursului Videoproiector.
5.2. de desfurare a seminarului / laboratorului Sticlrie i vesel de laborator, substane de uz
farmaceutic, recipiente de condiionare a diferitelor
forme farmaceutice.

6. Competene specifice acumulate


Competene profesionale Proiectarea, formularea, prepararea si conditionarea formelor
(exprimate prin cunotine i farmaceutice sterile (injectabile, perfuzii, oftalmice, seruri i
abiliti) vaccinuri, radiofarmaceutice) i extractive.
Depozitarea, conservarea, distributia formelor farmaceutice
sterile (injectabile, perfuzii, oftalmice, seruri i vaccinuri,
radiofarmaceutice) i extractive.
Proiectarea, formularea, prepararea i condiionarea
medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor i a
altor produse pentru sntate.
Depozitarea, conservarea, distribuia medicamentelor,
suplimentelor alimentare, cosmeticelor i a altor produse
pentru sntate.
Utilizarea cunotinelor teoretice n rezolvarea unor probleme
specifice calificrii profesionale.
Competene transversale (de Rezolvarea de probleme i luarea deciziilor.
rol, de dezvoltare profesional, Deschidere pentru educaie continu.
personale) Abilitai de lucru n echip.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice


acumulate)
7.1. Obiectivul general - Cunoaterea noiunilor moderne, teoretice i practice ale factorilor
de ordin fizico-chimic, tehnologic, farmacologic i biologic care
intervin in formularea, fabricarea, condiionarea, controlul calitaii i
evaluarea biodisponibilitaii formelor farmaceutice sterile
(injectabile, perfuzii, oftalmice, seruri i vaccinuri,
radiofarmaceutice) i extractive.
- Insuirea cunotinelor privind formele farmaceutice ca sisteme
disperse eterogene: emulsii, suspensii, aerosoli, preparate semisolide,
sisteme terapeutice transdermice i supozitoare.
7.2. Obiective specifice - Cunoaterea formelor farmaceutice extractive i sterile:
injectabile, perfuzabile i colire; formulare, tehnologie de
preparare, condiii de calitate i control, ambalare, pstrare i
mod de administrare.
- Cunoaterea tehnologiei de preparare a produselor farmaceutice
realizate n industrie pentru formele farmaceutice studiate
(folosirea i ntreinerea aparaturii).
- Cunoaterea formelor farmaceutice sub form de dispersii
eterogene: soluii coloidale, emulsii, suspensii, aerosoli,
unguente, supozitoare; formulare, tehnologie de preparare,
condiii de calitate i control, ambalare, pstrare, mod de
administrare.
- Cunoaterea tehnologiei de preparare a produselor farmaceutice
realizate n industrie pentru formele farmaceutice studiate
(folosirea i ntreinerea aparaturii).
- Cunoaterea prevederilor Farmacopeei Romane ed. a X-a si
Suplimentelor (2000-2006); Farmacopeea Europeana ed. a V-a.

8. Coninuturi
8.1. Curs Metode de Observaii
predare
Semestrul I
1. Forme farmaceutice extractive Prelegere; 5 ore
- Noiuni introductive. Avantaje i dezavantaje. Formulare. Natura prezentare
i umiditatea produsului vegetal. Umectarea produsului vegetal. powerpoint;
Gradul de mrunire. Natura solventului. Raportul produs vegetal/ videoproiector
solvent pentru soluii extractive apoase. Influena pH-ului asupra
extraciei. Durata de extracie, agitarea, temperatura.
- Macerarea i exemple. Infuzarea i exemple. Decocia i exemple.
Digestia. Tincturi- definiie, clasificare, preparare, exemple din FR
X. Extracte- definiie, clasificare, preparare, exemple din FR X
2. Forme farmaceutice injectabile Prelegere; 12 ore
- Definiie i clasificare. Avantajele i dezavantajele prezentare
medicamentelor parenterale. powerpoint;
- Metode de sterilizare clasificare, metode de sterilizare prevzute videoproiector
de FRX. Prepararea aseptic a medicamentelor.
- Lipsa particulelor insolubile. Apirogenitatea. Izotonia, izohidria.
Condiiile de calitate ale substanelor medicamentoase pentru
injectabile.
- Condiiile de calitate ale unui solvent pentru parenterale. Apa
distilat pentru preparate injectabile. Uleiul de floarea soarelui
pentru injectabile. Solveni anhidri. Aditivi i adjuvanti pentru
injectabile.
- Spaii de producie pentru fabricarea medicamentelor injectabile.
- Recipiente de ambalare primar -sticla: compoziie, tipuri de
sticla. Fiole de sticla: tipuri, condivii, capacitate. Cotrolul i
pregtirea fiolelor. Recipiente din plastomeri. - Elastomeri
controlul i pregtirea dopurilor de cauciuc. Flacoane i saci din
plastomeri-condiii i control.
- Soluii injectabile apoase. Fazele procesului tehnologic (flux)-
livrare, cntarire, dizolvare, filtrare, repartizare, nchidere (fiole,
flacoane), sterilizare, control vizual, marcare, grupare, ambalare,
depozitare. Metode moderne de prelungire a aciunii unui produs
injectabil. Clasificarea formelor depot.
- Soluii injectabile uleioase, viscoase, emulsii injectabile, suspensii
injectabile, comprimate i implante. Stabilitatea medicamentelor
injectabile.Biodisponibilitatea medicamentelor injectabile
3. Perfuzii. Prelegere; 4 ore
- Definiie, clasificare, diferene fa de soluiile injectabile. prezentare
- Recipiente de ambalare primarcontrolul i pregtirea powerpoint;
flacoanelor de sticla. Elastomeri. Saci din plastomeri, proprieti. videoproiector
- Prepararea perfuziilor fazele procesului tehnologic. Spaii de
producie.
- Exemple de perfuzii: care asigur reglarea echilibrului hidric i
ionic, perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic;
perfuzii energetice; perfuzii medicamentoase, perfuzii
nlocuitoare de plasm, perfuzii pentru nutriie parenteral total
i parial
4. Forme farmaceutice oftalmice Prelegere; 6 ore
- Definiie i clasificare. Calea de administrare oftalmic. Avantaje prezentare
si dezavantaje. Sterilitatea colirelor. Izotonie. Izohidrie, tolerana, powerpoint;
prelungirea timpului de contact al colirelor. videoproiector
- Formularea colirelor. Substane medicamentoase. Vehicule pentru
colire. Ageni de viscozitate, conservani. Spaii de lucru n
farmacie. Tipuri de recipiente moderne pentru colire.
- Soluii oftalmice viscoase, soluii oftalmice uleioase. Fazele de
lucru pentru soluii oftalmice apoase n farmacie i n industrie.
Suspensii oftalmice. Bi oculare. Biodisponibilitatea colirelor

5. Vaccinuri i seruri. Definiie, clasificare, preparare, utilizri Prelegere; 0,5 ore


prezentare
powerpoint;
videoproiector

6. Forme radiofarmaceutice Prelegere; 0,5 ore


prezentare
- Definiie, clasificare, obinere, utilizri
powerpoint;
videoproiector
Semestrul II
1. Forme farmaceutice ca dispersii eterogene. Soluii coloidale Prelegere; 4 ore
hidrofobe, soluii coloidale hidrofile - mucilagii preparare i prezentare
control. Reologia formelor farmaceutice fluide i semisolide powerpoint;
videoproiector
2. Emulsii. Clasificare, formulare, materii prime. Emulgatori, Prelegere; 5 ore
clasificare, mecanism de aciune. Tehnologia de fabricare a prezentare
emulsiilor, aparatura, verificarea calitii, exemple de emulsii de powerpoint;
uz intern i extern videoproiector
3. Suspensii. Clasificare; suspensii floculate i defloculate, Prelegere; 5 ore
formulare. Materii prime, ageni de suspensie - clasificare, aciune. prezentare
Tehnologia de fabricare a suspensiilor, aparatur, ambalare, powerpoint;
control. Suspensii reconstituibile videoproiector
4. Aerosoli. Formulare, recipiente de ambalare. Tehnologia de Prelegere; 2 ore
fabricare, controlul calitii aerosolilor prezentare
powerpoint;
videoproiector
5. Unguente. Mecanismul de penetraie cutanat i factorii care Prelegere; 6 ore
influeneaz absorbia substanelor active din unguente. Baze de prezentare
unguent. Formularea unguentelor, tehnologia de fabricare, powerpoint;
ambalare. Aparatura industrial. Caracteristici i controlul fizico- videoproiector
chimic al unguentelor, tolerana cutanat, controlul cedrii
substanelor medicamentoase
6. Sisteme terapeutice transdermice. Modul de cedare al substanei Prelegere; 2 ore
medicamentoase din sistemele terapeutice transdermice; prezentare
formulare, exemple powerpoint;
videoproiector
7. Supozitoare. Formularea supozitoarelor. Baze de supozitor. Prelegere; 4 ore
Prepararea supozitoarelor: metode, aparatura industrial. prezentare
Ambalare. Condiii de calitate i controlul calitii. powerpoint;
videoproiector

Bibliografie
1. Lachman, Liebermann, Schwartz. Pharmaceutical Dosage Forms. New York: M. Dekker Inc., 1989.
2. Popovici I, Lupuleasa D. Tehnologie farmaceutic, Vol. 1. Ed. a 2-a, Colecia Bios. Iai: Editura
Polirom, 2001.
3. Ochiuz L, Popovici I, Lupuliasa D.Terminologie medical i farmaceutic. Iai, Editura Polirom,
2007.
4. Popovici I, Lupuliasa D, Ochiuz L. Dicionar farmaceutic. Ed. a III-a. Bucureti: Editura Didactic i
pedagogic, 2014.
5. Leucua S. Tehnologie Farmaceutic Industrial. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2001.
6. * * Farmacopeea Romn. Ed. a X-a, Bucureti: Editura Medical; Suplimentele I IV, 1993-2006.
7. * * European Pharmacopoeia. 6th edition, vol.1-2, 2008, ISBN 978-92-871-6054-6.
8. Popovici I, Lupuleasa D. Tehnologie farmaceutic, Vol. 2. Iai: Editura Polirom, 2008.

8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaii


Semestrul I
1. Protecia muncii. Forme farmaceutice extractive. Soluii Referate, cri de 4 ore
extractive apoase. Forme farmaceutice extractive din plante. lucrri practice.
Formulare, materii prime, tehnologia de preparare. Solutiones
extractivae aquosae FRX maceratele de in i alteea. Infuzie de
flori de tei, mueel. Exemple de formule magistrale
2. Infuzii de odolean, specii pectorale, digitala, ipeca. Exemple de Referate, cri de 4 ore
formule magistrale. Decocturi de scoar de China, ciuboica lucrri practice.
cucului
3. Tincturae FRX. Tincturi preparate prin macerare de coji de Referate, cri de 4 ore
portocale, opium; prin percolare -de omag, de mtrguna, izm. lucrri practice.
Tincturi preparate prin dizolvare diluare i amestecare de
balsam de Tolu, anticolerin
4. Extracta FRX. Exemple extractele fluid de cruin, moale de Referate, cri de 4 ore
odolean, uscat de mtrguna. Ticiverol, Romazulan. Exemple lucrri practice.
de formule magistrale
5. Forme farmaceutice sterile. Soluii injectabile . Forme sterile. Referate, cri de 4 ore
Injectabilia - FR X. Formulare, materii prime, spaii de producie, lucrri practice.
recipiente de ambalare. Soluia injectabil de clorur de sodiu.
Fazele procesului tehnologic de fabricare a soluiilor injectabile.
Soluii injectabile de: clorura de calciu, sulfat de magneziu,
bromura de calciu, gluconat de calciu, glucoz
6. Soluii injectabile de: sulfat de atropin, clorhidrat de procain, Referate, cri de 4 ore
clorhidrat de papaverin, clorhidrat de epinefrin, clorhidrat de lucrri practice.
morfin, vitamina C, riboflavin fosfat si vitamina K
7. Soluiile injectabile de: fenobarbital, progesteron, citrat de sodiu, Referate, cri de 4 ore
digoxin. Suspensii i pulberi sterile Hidrocortizon, Penicilina, lucrri practice.
Moldamin, glutamat de calciu
8. Forme farmaceutice sterile. Soluii perfuzabile Perfuzii. Referate, cri de 4 ore
Infundibilia FRX. Formulare, materii prime, recipiente-flacoane lucrri practice.
i dopuri; pungi de plastomeri. Spaii de productie, flux tehnologic
de fabricare. Perfuzii care asigur reglarea dezechilibrului hidric i
ionic al organismului de clorur de sodiu, de clorura de potasiu si
de sodiu, solutia Ringer
9. Perfuzii pentru restabilirea echilibrului acido-bazic: clorhidrat de Referate, cri de 4 ore
arginin, hidrogenocarbonat de sodiu, lactat de sodiu, clorur de lucrri practice.
sodiu compus cu lactat de sodiu, trometamol
10. Perfuzii energetice de glucoz, fructoz, sorbitol. Intralipide. Referate, cri de 4 ore
Perfuzii medicamentoase manitol, metronidazol, tinidazol lucrri practice.
11. Perfuzii nlocuitoare de plasm - dextrani; soluii pentru dializ Referate, cri de 4 ore
peritoneal i hemodializ lucrri practice.
12. Forme farmaceutice sterile. Soluii oftalmice. Forme oftalmice. Referate, cri de 4 ore
Oculoguttae FRX. Formulare, materii prime, tehnologia de lucrri practice.
preparare, spaii, recipiente; fazele preparrii colirelor n farmacie
i industrie. Colire cu rezorcin, sulfat de atropin, Doseatropine,
Mydrum, nitrat de pilocarpin, Timoptic, nitrat de argint

13. Colir cu sulfat de zinc, cu antibiotice cloramfenicol, Referate, cri de 4 ore


Sificetina, ampicilin sodic, sulfat de neomicin, bacitracin, lucrri practice.
polimixin B sulfat, rifampicin, Colbiocin, Nettacyn,
Gentosept
14. Colire cu substane vasoconstrictoare efedrin, Proculin, cu Referate, cri de 4 ore
anestezice, vitamine. Colire pentru diagnostic, colire cu sruri de lucrri practice.
argint coloidal. Bi oculare. Pulberi pentru colire Indocollyre.
Soluii oftalmice viscoase. Lacrimi artificiale; soluii pentru lentile
de contact, Lacrisifi
Semestrul II
1. Protecia muncii. Soluii coloidale hidrofobe. Soluii coloidale Referate, cri de 4 ore
cu colorani, sruri coloidale de argint lucrri practice.
2. Soluii coloidale hidrofile. Soluii de coloizi hidrofili - mucilagii Referate, cri de 4 ore
oficinale (guma arabic, tragacanta, MC, CMC-Na); mucilagii lucrri practice.
neoficinale (alcool polivinilic, carbopol, alginat de sodiu,
polividon)
3. Determinarea viscozitii aparente a mucilagiilor. Emulsii. Referate, cri de 4 ore
Emulsii de uz intern- emulsia uleioas, de ulei de parafin, de lucrri practice.
ulei de ricin
4. Emulsii de uz extern - emulsii pentru nas, emulsii cosmetice, Referate, cri de 4 ore
linimente. Controlul tipului de emulsie lucrri practice.
5. Suspensii. Suspensii de uz intern - cu substane puternic active; Referate, cri de 4 ore
cu terpin hidrat; suspensii cu sulfat de bariu lucrri practice.
6. Suspensii de uz intern antiacide. Suspensii reconstituibile. Referate, cri de 4 ore
Controlul suspensiilor uscate lucrri practice.
7. Suspensii de uz extern cu sulf, oxid de zinc, talc. Condiii de Referate, cri de 4 ore
calitate i controlul suspensiilor lucrri practice.
8. Unguente. Baze de unguent lipofile- unguentul alb, unguentul Referate, cri de 4 ore
cerat; baze de unguent-emulsii oficinale n FRX lucrri practice.
9. Baze de unguent hidrofile oficinale unguent cu macrogoli, Referate, cri de 4 ore
unguent cu glicerol; alte tipuri de hidrogeluri anorganice si lucrri practice.
organice
10. Unguente tip soluie - unguent camforat; unguente tip suspensie Referate, cri de 4 ore
oficinale. Unguente tip emulsie. Condiii de calitate i controlul lucrri practice.
unguentelor
11. Unguente tip suspensie i mixte (polifazice). Unguente cu Referate, cri de 4 ore
balsamuri i gudroane, cu extracte vegetale. Unguente sterile - lucrri practice.
Unguente oftalmice, cu antibiotice, unguente aplicate pe
mucoase
12. Unguente cosmetice i unguente de protecie. Spunuri Referate, cri de 4 ore
medicamentoase. Forme adezive cutanate lucrri practice.
13. Supozitoare. Prepararea prin modelare manual Referate, cri de 4 ore
lucrri practice.
14. Supozitoare preparate prin topire i turnare. Condiii de calitate Referate, cri de 4 ore
i controlul supozitoarelor lucrri practice.
Bibliografie
1. Popovici I, Lupuleasa D. Tehnologie farmaceutic, Vol. 1. Ed. a 2-a, Colecia Bios. Iai: Editura
Polirom, 2001.
2. Ochiuz L, Popovici I, Lupuliasa D. Terminologie medical i farmaceutic. Iai: Editura Polirom,
2007.
3. Leucua S. Tehnologie Farmaceutic Industrial. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2001.
4. * * Farmacopeea Romn. Ed. a X-a. Bucureti: Editura Medical; Suplimentele I IV, 1993-2006.
5. * * European Pharmacopoeia. 6th edition, vol.1-2, 2008, ISBN 978-92-871-6054-6.
6. Gafianu E, Popovici I, Braha S, Matei I, Cojocaru I. Tehnologie Farmaceutica, lucrari practice.
Vol.II. Iai: Litografia UMF.
7. *** Reguli de Bun Practic Farmaceutic Ghid 2006.
8. Popovici I, Lupuleasa D. Tehnologie farmaceutic. Vol. 2. Iai: Editura Polirom, 2008.
9. Lachman, Liebermann, Schwartz. Pharmaceutical Dosage Forms. New York: M. Dekker Inc., 1989.
10. Gafianu E, Popovici I, Braha S, Matei I, Cojocaru I. Tehnologie Farmaceutica, lucrari practice.
Vol.III. Iai: Litografia UMF.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor


comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi
din domeniul aferent programului
Actualizarea programei analitice n vederea dobndirii de cunotinte teoretice i practice necesare
obinerii unor forme farmaceutice moderne folosite n tratamentele actuale, att la nivel industrial ct i la
nivel de receptur.
10.Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de 10.2. Metode de 10.3. Pondere din nota
evaluare evaluare final
10.4. Curs Rspunsurile la Examen scris 50%
examenul scris.
Seminar / laborator Testarea periodic prin Lucrare scris 15%
lucrri de control.
Rspunsurile finale la Colocviu 35%
lucrrile practice de
laborator.
Standard minim de performan: Promovare cu nota minim 5.

Data completrii: Semntura coordonatorului de activitate didactic


05.12.2014 Prof. Dr. Ileana Cojocaru
ef lucr. Dr. Carmen Anatolia Gafianu

Data avizrii n Consiliul Semntura directorului de departament


Departamentului: Prof. Dr. Anca Miron