Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Ediia 1 Revizia 0 COD: PT-07


EXECUTIE
PODETE TUBULARE, RIGOLE CAROSABILE,
RIGOLE SI SANTURI PEREATE

EXECUTIA PODETELOR
TUBULARE, RIGOLELOR CAROSABILE, SANTURILOR SI
RIGOLELOR PEREATE

COD: PT-07

Pagina 1 din 6
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Ediia 1 Revizia 0 COD: PT-07


EXECUTIE
PODETE TUBULARE, RIGOLE CAROSABILE,
RIGOLE SI SANTURI PEREATE

EXECUTIA PODETELOR TUBULARE, RIGOLELOR CAROSABILE,


SANTURILOR SI RIGOLELOR PEREATE

Executantul va realiza lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de


executie. Acolo insa unde se constata pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta
intre prevederile proiectului si realitatea de pe teren privind natura pamantului si panta de
scurgere, situatia va fi semnalata dirigintelui lucrarii care va decide o eventuala modificare
a solutiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de santier.
Podetele tubulare din beton sau tevi PVC-KG, se folosesc la lucrri de drumuri n
vederea colectrii i evacurii apelor pluviale.
Materialele propuse sunt supuse incercarilor preliminare de informare si
incercarilor de reteta definitiva conform clauzelor tehnice comune tuturor lucrarilor rutiere.
Incercarile preliminare de informare sunt executate pe esantioane de materiale
provenind din fiecare balastiera, cariera sau uzina. Natura lor si frecventa cu care sunt
efectuate sunt cele din standardele i normativele n vigoare.
Consistenta incercarilor de reteta si frecventa lor sunt stabilite pentru fiecare
material in parte in tabelul urmtor:

Materialul Incercari sau caracteristici Metode Frecventa incercarilor


care se verifica conform Incercari de informare Incercare inainte de
standarde utilizare
0 1 2 3 4
ciment Examinarea datelor din _ pe fiecare lot _
certificatul de calitate
Constante de volum SR EN 196- o determinare la fiecar lot _
3:2006 aprovizionat , dar nu mai putin
Tipul de priza SR EN 196- de 100 to pe o proba medie _
3:2006
Rezistent mecanice la 2(7) zile SR EN 196- o proba la 100 to sau la fiecare _
Rezistent mecanice la 28 zile 1:2006 siloz la care s-a depozitat lotul
aprovizionat
agregate Examinarea datelor din _ la fiecare lot aprovizionat _
certificatul de calitate
Parte levagabile STAS 4606 -- o determinare pe lot de
- 80 100 mc
Humus STAS 4606 la schimbarea sursei --
- 80
Corpuri staine , argile in bucati STAS 4606 _ o determinare pe lot de
argila , aderenti , continut de - 80 100 mc
carburanti , mica
Granulozitatea sorturilor SR EN 933- o proba la maxim 500 mc pentru o determinare pe lot de
1:2002 fiecare sort si sursa 100 mc
Echivalentul de nisip SR EN 933- o determinare pentru fiecare o determinare pe lot de
8:2001 sursa 100 mc
Rezistenta la uzura cu masina de - o proba la maxim 500 mc pentru _
tip Los Angeles fiecare sort si sursa
Examinarea datelor din _ la fiecare lot aprovizionat _

Pagina 2 din 6
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Ediia 1 Revizia 0 COD: PT-07


EXECUTIE
PODETE TUBULARE, RIGOLE CAROSABILE,
RIGOLE SI SANTURI PEREATE
piatra certificatul de calitate
bruta pt. Rezistenta la compresiune a rocii SR EN _ o incercare pe lot de 100
pereuri si pe epruvete in stare uscata 1926:2007 mc
zidarii de Rezistenta la inghet-dezghet SR EN _ o incercare pe lot de 100
piatra 12371:2002 mc
Examinarea datelor din _ la fiecare lot aprovizionat _
bolovani certificatul de calitate
pentru Rezistenta la sfaramare prin SR EN _ o incercare pe lot de 100
pereuri si compresiune 1097- mc
zidarii 2:1998
Rezistenta la uzura cu masina SR EN _ o incercare pe lot de 100
Deval 1097- mc
1:1998
apa Analiza chimica SR EN Pentru apa potabila nu este cazul, ori de cate ori se schimba
1008:2003 pentru apa care nu provine din sursa sau cand apar
reteaua publica de apa potabila, conditii de poluare
o analiza pentru fiecare sursa
material Examinarea datelor din _ la fiecare lot aprovizionat _
drenant certificatul de calitate
Echivalentul de nisip SR EN 933- o determinare pentru fiecare o determinare pe lot de
8:2001 sursa 100 mc
Granulometrie STAS 4606 o determinare pentru fiecare o determinare pe lot de
- 80 sursa 100 mc

Sapaturile pentru fundatii vor fi efectuate conform detaliilor de executie.


Sapaturile pentru rigole vor fi executate cu respectarea stricta a cotei, pantei si a
profilului din plansele cu detalii de executie (adancimea fundului, inaltimea si inclinarea
taluzelor) precum si a amplasamentului acestora fata de axul drumului. Abaterile
admisibile ale cotelor fundului santului in dreptul pichetilor din profilul longitudinal va fi
de 20 mm.
Pamantul rezultat din sapatura va fi evacuat si pus intr-un depozit intermediar.
Pamantul pentru umplerea transeelor va fi curatat de pietre a caror dimensiune
depaseste 15cm.
Aceste umpluturi vor fi metodic compactate, grosimea maxima a fiecarui strat
elementar nu va depasi dupa tasare 20 cm. Densitatea uscata a rambleului va trebui sa
atinga 95% din densitatea optima uscata, Proctor normal.
La stabilirea compozitiei betonului se va tine sama de prevederile Codului de practica
pentru producerea betonului - CP 012/1-2007.
Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sunt dupa cum urmeaza :
- pentru fiecare sort de agregat 3%
- pentru ansamblul de agregate 2%
- pentru ciment 2%
- pentru apa totala 5%
La realizarea cofrajelor se va tine seama de prevederile normativului NE 012-99.
Betonul trebuie pus in opera inainte de a incepe priza. Betonul care nu va fi pus in opera in
intervalul stabilit sau la care se va dovedi ca a inceput priza, va fi indepartat din santier.
Betonul trebuie sa fie ferit de segregatii in momentul punerii in opera.
Toleranta asupra oricarei dimensiuni masurata intre paramentele opuse sau intre muchii sau
intre intersectiile muchiilor, este data in functie de aceasta dimensiune in tabel:
Pagina 3 din 6
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Ediia 1 Revizia 0 COD: PT-07


EXECUTIE
PODETE TUBULARE, RIGOLE CAROSABILE,
RIGOLE SI SANTURI PEREATE

Dimensiuni in m Tolerante in cm
0,10 0,5
0,20 0,7
0,50 1
1,00 2
2,00 2
5,00 3

Pe timp friguros, sub + 5C, lucrrile se pot executa, numai cu luarea msurilor
prevzute de Normativul C16 n functie de materialele utilizate si tipul lucrrilor. Nu se vor
prelucra materiale nghetate sau cu incluziuni de gheat sau zpad pentru realizarea
lucrrilor. In orice caz, lucrrile de pmnt, de pereuri uscate se vor executa numai pe teren
nenghetat si cu materiale nenghetate, care trebuie s aib temperaturade cel putin + 1C
pe toata durata executiei. Lucrrile de pereuri din piatr zidit cu mortar de ciment si din
daleprefabricate din beton pe pat din beton, se pot executa asigurnd pe toatperioada
executiei o temperatur a lucrrilor de min. + 5C, iar pe perioada protejrii lor pn la
ntrire o temperatur de min. +1C a betonului sau mortarului, mediul de protectie
trebuind sa aib o temperatur de min. + 5C.
Pe timp clduros se iau msuri ca temperatura betoanelor si mortarelor de ciment s
nu depseasc temperatura de 30C, pe tot parcursul executiei de la preparare pn la
introducerea n lucrri, iar lucrrile n care sau introdus betoane, mortare, s fie protejate.
Se va ntrerupe executia lucrrilor, n cazul n care ntemperiile nu permit respectarea
tehnologiilor de executie si ndeplinirea conditiilor tehnice cerute de caietul de sarcini.
In timpul executiei lucrrilor, zona de lucru va fi semnalizat, asigurnd dirijarea si
vizibilitatea circulatiei att ziua ct si noaptea si msurile de protectiea muncii adecvate. Se
va verifica permanent mentinerea acestor lucrri si msuri pe tot parcursul executiei.

Prescriptii de referint

STAS 10796/1
Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare
STAS 10796/2
Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor - rigole, santuri si casiuri.
C 16
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de constructii si instalatii aferente.
C 56
Normativ pentru verificarea calittii si receptionarea lucrrilor de constructii si instalatii
Legea 10/1995
Legea privind calitatea n constructii.
AND 589 - 2004
Caiete de sarcini generale comune lucrarilor de drum

Pagina 4 din 6
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Ediia 1 Revizia 0 COD: PT-07


EXECUTIE
PODETE TUBULARE, RIGOLE CAROSABILE,
RIGOLE SI SANTURI PEREATE
Executarea sapaturilor
Lucrarile de pamant vor fi executate cu respectarea dimensiunilor, cotelor, pantelor,
profilelor, conform detaliilor de executie, privind latimi, adancimi, inaltimi. Pamantul
rezultat va fi evacuat in locurile stabilite ca in cazul terasamentelor, la distante care sa nu
depaseasca 1 km. In situatia cand in timpul sapaturilor se intalnesc cabluri, conducte,
lucrarile de sapatura se opresc si se sesizeaza unitatea proprietara a acestora.

Santuri de scurgere
Pentru realizarea acestora se vor realiza urmatoarele lucrari:
Trasarea conturului santurilor;
Realizarea excavatiilor aferente santurilor;

Podete tubulare
La amenajarea sistemelor de colectare i evacuare ale apelor pluviale elementele
prefabricate vor fi cele prevazute in proiectul de executie.
Se vor executa:
Trasarea conturului lucrarilor de podete;
Realizarea excavatiitor aferente podetului, pe toata lungimea necesara;
Realizarea stratului de piatra sparta;
Turnarea betonului in fundatie si pinteni;
Pozarea tuburilor;
Realizarea hidroizolatiei si a umpluturii de pamant;
Asternerea si realizarea straturilor specifice sistemului rutier;

Rigole carosabile
Rigolele carosabile se vor poza conform preverilor proiectului de executie, executia
acestora necesitand:
Trasarea conturului rigolelor;
Realizarea excavatiilor aferente rigolelor;
Asternerea unui strat de beton de egalizare, conform detaliilor de excutie;
Realizarea rigolelor carosabile din beton;
Realizarea umpluturii de piatra sparta si racordarea cu patul de piatra sparta
existent in infrastructura drumurilor.
Montarea placutelor carosabile prefabricate peste rigolele carosabile.

Betoanele si mortarele se prepar, se transport si se receptioneaz la locul de turnare,


conform prevederilor Codului de practic pentru betoane NE 012/02-2010 si NE 012/2007
si trebuie s ndeplineasc conditiile tehnice din Proiect si din Procedura de executie,
pentru tipul respectiv de beton sau mortar, n stare proaspt si ntrit.

Elementele prefabricate utilizate la amenajarea rigolelor, santurilor si casiurilor, podetelor


tubulare, vor respecta detaliile de executie Proiect, din STAS 10796/2 sau alte tipuri
agreate de Inginer. Ele vor ndeplini conditiile tehnice din STAS 6657/1 si Proiect,

Pagina 5 din 6
PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE

Ediia 1 Revizia 0 COD: PT-07


EXECUTIE
PODETE TUBULARE, RIGOLE CAROSABILE,
RIGOLE SI SANTURI PEREATE
receptionndu-se la sosirea pe santier, pe baza certificatelor de calitate si a verificrilor
efectuate (aspect - denivelri locale, stirbituri, fisuri, crpturi goluri, bavuri, zone de
segregri, armturi dezvelite si ncadrarea n tolerantele admisibile). Elementele
prefabricate pe santier pe platforme, poligoane, n ateliere, etc se vor confectiona pe baza
detaliilor din Proiect si a Procedurii de executie elaborat si cu respectarea prevederilor NE
012-02 pentru betoane. Elementele prefabricate pe santier vor fi nsotite la livrare, de
certificate de calitate.

CONTROLUL CALITATII
Controlul calitatii in timpul executiei
Pe parcursul executiei se va verifica:
- calitatea materialelor si a elementelor prefabricate
- elementele geometrice cu ajutorul sablonului
- se va intocmi procese verbale de lucrari ascunse si de cota de fundare.
Controlul calitatii la terminarea lucrarilor
La terminarea lucrarilor se va verifica:
- respectarea proiectului privind tipurile si calitatea lucrarilor prevazute.
- cotele, pozitiile, dimensiunile, asigurarea colectarii si indepartarii apelor, stabilindu-se
masurile de corectare a neconcordantelor constatate.
RECEPTIA LUCRARILOR
Dispozitivele de scurgere si evacuare a apelor vor fi supuse receptiei comisiei de receptie la
terminarea lucrarilor. Se vor executa:
- receptia tasarii,
- respectarea cotelor din proiect,
- receptia montarii prefabricatelor,
Receptia integrala a lucrarii include si receptia lucrarilor anexe si se face potrivit
Reglementarilor in vigoare.

FORMULARE I NREGISTRRI
Proces verbal de receptie lucrari;
Certificate de calitate si declaratii de conformitate care vor insoti toate materialele
(prefabricate, beton, nisip)
-

Pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și