Sunteți pe pagina 1din 18

PROPRIETATEA

INTELECTUALA SI DREPTUL
DE AUTOR
Din cine este formata proprietatea
intelectuala?

 Ce este dreptul de autor?


LEGEA NR.8/1996 PRIVIND
DREPTUL DE AUTOR SI
DREPTURILE CONEXE

 URMEAZA DIRECTIVELE UE
Subiectul dreptului de autor

 Cine este autorul?


 Ce este opera comuna?
 Ce este opera colectiva?
Obiectul dreptului de autor

 Opere originale din domeniul artistic,literar,


stiintific (scrieri literare,
stiintifice,conferinte,predici,pledoarii etc.)
 Ce este opera comuna?
 Ce este opera colectiva?
Continutul dreptului de autor

 Drepturi morale
 Drepturi patrimoniale
Drepturi morale
 Aducerea la cunostinta publica
 Recunoasterea calitatii de autor
 Dreptul la numele operei
 Respectarea integritatii operei
 Dreptul la retractarea operei
Se transmit prin mostenire pe durata
nelimitata!
Drepturi patrimoniale
 Reproducerea operei
 Distibuirea operei
 Importul operei
 Inchirierea operei
 Importul operei
Drepturi patrimoniale
 Reproducerea operei
 Distribuirea operei
 Importul operei
 Inchirierea operei
 Imprumutul operei
 Comunicarea publica
 Radiodifuzarea
 Transmierea prin cablu
 Art.14(2) Imprumutul efectuat de biblioteci
nu necesita autorizarea autorului si da
dreptul acestuia la o remuneratie
echitabila.(Imprumutul inregistrarilor
sonore din biblioteca se face la 6 luni de la
prima distribuire a operei)
Opere derivate

Traducere, publicare, adaptare,transformarea


unei opere preexistente
Dreptul de suita

 Aplicabil in cazul operelor de arta plastica


(300 3000 5%; 3001 50000 4% 50000
0,25%

Nu poate face obiectul vreunei renuntari!


Durata protectiei dreptului de
autor

 Dreptul de autor se naste din momentul


crearii operei.
DURATA: 70 ANI P.M.A.
Cazuri particulare
 Opera publicata dupa incetarea dreptului de autor :
25 ani
 Opera publicata sub pseudonim : 70 ani de la
aducerea la cunostinta
 Opera publicat in colaborare : 70 ani de la moartea
ultimului coautor
 Opere colective : 70 ani de la aducerea operelor la
cunostinta publica
 Programe de calculator : 70 ani de la moartea
autorului
Limitarea exercitarii dreptului de
autor
Folosirea fara consimtamantul autorului si
fara plata vreunei remuneratii!

CONDITII : Sa se faca conform bunelor


uzante;
Sa nu contarvina exploatarii
normale a operei;
Cazuri de utilizare
 In justitie, parlament, administratie
 Scurte citate pentru analiza,comentarii
 Scurte extrase, articole izolate,emisuni de radio si
televiziune pt justificarea scopului
 REPRODUCERE INTEGRALA PT UZ
PROPRIU SAU AL UNEI FAMILII, CERC DE
PRIETENI
 REPRODUCERE INTEGRALA PENTRU
INLOCUIREA EXEMPLARULUI DISTRUS
DIN COLECTIILE BIBLIOTECII
Transformarea unei opere

 Transformara privata
 Transformarea pt o parodie si/sau caricatura
dar sa nu se creeze confuzie cu originalul
Cesiunea drepturilor patrimoniale

 Cesiune exclusiva
 Cesiune neexclusiva
Contractul de editare
CONDITII DE REALIZARE
Durata de cesiune
Natura exclusiva sau neexclusiv si intinderea
teritoriala a cesiunii
Remuneratia autorului
Nr de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit
Editorul nu poate ceda contractul de editare fara
acordul autorului