Sunteți pe pagina 1din 5

SUBIECTE CHIMIE FARMACEUTICA

ANESTEZICE GENERALE

-definitia si caracterizarea anesteziei cu fazele ei;

-clasificarea anestezicelor;

-hidrocarburi (ciclopropan);

-eteri (eter etilic);

-derivati halogenati (clorura de etil, halotan);

-derivati barbiturici(hexobarbital, tiobutabarbital, tiopental);

-benzodiazepine (midazolam);

-structuri diverse (ketamina, acid gama-aminobutiric).

HIPNOTICE SI SEDATIVE

-definitia lor si clasificarea;

-structura de baza a acidului barbituric;

-formele tautomere a acidului;

-relatia structura-actiune farmacologica;

-cum actioneaza la diferite pH-uri (fara structuri, sa explicam cu cuvinte)-pag.365

-exemple de derivati barbiturici( clasficare dupa durata de actiune si enumerare din fiecare
clasa-substanta si denumirea comerciala-tabelele pag.366-367

-absorbtia, eliminare, metabolizarea derivatilor barbiturici-pag.368;

-a) barbital, fenobarbital

-b)amobarbital

-c)pentobarbital

-d)hexobarbital

-caracterizarea ureidelor

-imide (glutetimida)

-chinazolone(metaqualona)
-alcooli (clorbutanol)

-aldehide(cloralhidrat)

-imidazopiridine (zolpidem)

-ciclopirolone (zolpiclona)

-benzodiazepine (generalitati:structura, caracterizare.tot)

-1,4-benzodiazepine (nitrazepam, flunitrazepam)

-benzod. cu heterociclu suplimentar (alprazolam)

TRANCHILIZANTE

-caracteristica, clasificare

-carbamati (caracteristica, meprobamat)

-derivati difenilmetanului (hidroxizin)

-derivati benzodiazepinici (clasificare cu structuri, Denumirea+denumirea comerciala)

-1,4-benzod. nesubstituite la C3 tabel

-1,4-benzod. substituite la C3 tabel

-seria 5-fenil (clordiazepoxid, diazepam, nordazepam, lorazepam, oxazepam)

-seria 5-ciclohexan (tetrazepam)

-seria triazolo (alprazolam)

-seria imidazo (lorprazolam)

-1,5-benzod. (clobazam)

-alte anxiolitice (buspirona)

NEUROLEPTICE

-caracteristica, clasificare, mecanism de actiune

-alcaloizi naturali (reserpina, deserpina)

-fenotiazine( structura, caracteristica, fara obtinere, si pag. 420-ultimul paragraf, reactia cu


oxidanti, hidroliza, proprietati asemanatoare, caracteristici structurale)+(promazina,
levomepromazina)
-derivati piperazinilalchilici(proclorperazina, butaperazina)

-neuroleptice inrudite structural cu fenotiazine (modificarile)

-derivati de tioxantina (clorprotixena)

-derivati de dibenzoxazepine (loxapina)

-derivati ai butirofenonei (haloperidol)

-derivati de benzimidazolina (droperidol)

-derivatii indolului (carbidin)

-derivati de benzamida (sulpirid)

-relatia structura chimica actiune farmacologica-pag 451

ANTIDEPRESIVE

-generalitati, clasificare

-triciclice (clasificare din tabel, relatia struct. Chim.-act.farmacologica, relatia cu


substituentii)

-derivati de dibenzazepina (imipramina, clomipramina)

-derivati de dibenzodiazepina (structura generala)

-derivati de dibenzocicloheptena (amitriptilina)

-derivati de dibenzoxepina (doxepina)

-antidepresive tertraciclice (mianserina)

-Inhibitori MAO (generalitati)

-MAO neselective si ireversibile ( selegilina)

- MAO selective si reversibile (moclobemida)

- structuri diverse ( inhibitori ai recaptarii serotoninei-fluoxetina, sertralina; inhibitori ai


recaptarii serotoninei si noradrenalinei- viloxazina, derivati de litiu)

ANTIPARKINSONIENE

-agonisti dopaminergici(levodopa)

-inhibitori ai levodopadecarboxilazei (carbidopa)


-inhibitori MAO (selegilina)

-COMT (tolcapon,amantadina, apomorfina)

-deriati de semisinteza din ergot (bromocriptina)

-anticolinergice-aminoalcooli (biperiden,ciclimina)

-derivati ai tropanului( N-Oxid scopolamina)

-eteri bazici (benzatropina)

ANTICONVULSIVANTE

-generalitati

-derivati barbiturici (fenobarbital)

-hidantoine (hidantoina, fenitoina)

-succinimide (etosuximida)

-derivati ai oxazolidindionei (trimetadiona)

-benzodiazepine (diazepam, clonazepam)

-derivati ai dibenzazepinei (carbamazepina)

-structuri diverse (acid valproic)

-derivati GABA ( gabapentina)

MIORELAXANTE CENTRALE

-generalitati

-eteri ai glicerolului (mefenesina, guaifenesina)

-derivati ai benzoxazolului (tetrazepam)

STIMULANTE AI SNC

-generalitati (structura purinei, acidului uric, transformari ale purinei in acid acid uric,
xantina, cafeina)

-amfetamina, metamfetamina

-stimulante bulbare( nicetamida, bemegrid)


-stimulante medulare(structura, sulfat de stricnina)

-nootrope(piracetam, fenibut, pramiracetam)

ANALGEZICE NARCOTICE

-caracteristica, clasificare

-morfina (clorhidrat de morfina, clorhidrat de codeina)

-derivati hidrogenati ai morfinei (hidromorfina, hidrocodeina, oxicodona)

-derivati de morfinan (levorfanol, dextrometorfan, buprenofina)

-derivati ai benzomorfanului (pentazocina)

-fenilpiperidine (peptidina, hidrohipeptidina)

-anilide(fentanil)

-piperid. Diverse (piritramida)

-heptan-3-ona (metadona, fenatoxona)

ENDORFINE SI ENCEFALINE

-caracterizare generala

-agonisti ai morfinei (naloxona, nalorfina)