Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA NR.

1.Se cunosc urmtoarele date cnform tabelului de mai jos:


Nr.
Simbol 2013 2014 2015
crt. Indicatori
1 Venituri din exploatare VE 1200 1000 800

2 Cheltuieli de exploatare ChE 1000 1200 600

3 Numrul mediu de salariai N s (sal.) 5 8 7

4 Rezultatul exploatrii (1-2) Rexpl. 200 -200 200

5 Timpul total de munc T (ore) 952 1204 807

6 Numrul mediu de ore pe t 190,4 150,5 115,2


salariat

7 Productivitatea medie orar wh 1,26 0,83 0,99

8 Profitul mediu din exploatare 0,16 -0,2 0,25


la 1 leu venituri din exploatare
pre

Se cere

1. S se analizeze din punct de vedere factorial rezultatul exploatrii

2. Sa se reprezinte grafic evolutia rezultatului exploatarii si sa se comenteze.

Rexpl= Rexpl1- Rexpl0=200-200= 0 lei

a) Influeta modificarii veniturilor din exploatare

Rexpl (VE)= (VE1-VE0)* pre0=(800-1200) 0,16= -64 lei

a1) influenta modificarii fondului total de timp de munca:

Rexpl (T)= (T1-T2)*wh0*pre0 = -29,232 lei

1) Influenta modificarii numarului mediu de salariati:

Rexpl(Ns)= (Ns1-Ns0)*t0*wh0*pre0= 76,76928 lei

2) Influenta modificarii timpului mediu pe salariat:


Rexpl(t)= (t1-t0)*wh0*pre0= -15,16032lei

a2) influenta modificarii productivitatii medii orare:


Rexpl(wh)= (wh1-wh0)*pre0= -0,0432 lei

b) Influenta modificarii profitului la 1 leu venituri din exploatare:


Rexpl(pre)=VE1* (pre1-pre0)= 72 lei.

Rezultatul exploatari este stagndat. Aceasta stagnare s-a datorat scaderii


veniturilor din exploatare. Profitul mediu la 1 leu a invenituri din exploatare a fluentat
pozitiv rezultatul exploatarii, acesta crescand cu +72 lei, productivitatea medie are o
scadere de -0,0432 lei.
Se recomanda schimbarea politicii privind resursele umane (salariile si adaptarea
situatiei economice a firme la conditiile de criza, renuntarea la cheltuieli inutile)

2. Se cunosc urmtoarele date conform tabelului de mai jos:

Nr. Indicatori Simbol UM 2014 2015 %


crt.
1 Cifra de afaceri CA lei 2900 1930 66,55%

2 Numrul mediu de Ns Pers. 30 53 176,66%


personal

3 Numrul mediu de zile Nz zile 230 225 97,82%


lucrate

4 Durata medie a zilei de Dz ore 7,8 7,2 92,30%


lucru
Se cere:

1. S se calculeze ritmul de cretere si sa se interpreteze rezultatele;


2. S se determine productivitatea anual a muncii, productivitatea zilnic i orar si sa
se interpreteze;
3. S se analizeze influena variaiei timpului de munc asupra productivitii anuale a
muncii su sa se interpreteze;
4. S se analizeze corelaia dintre indicii productivitii muncii si sa se interpreteze.

2.productivitatea anuala:
Wa0= CA0/Ns0= 96,66 lei/sal
Wa1= CA1/Ns1= 36,41 lei/sal
Productivitatea zilnica:
Wz0= CA0/Nz0*Ns0 = 0,42 lei/sal
Wz1= CA1/Nz1*Ns1 = 0,16 lei/sal
Productivitatea orara:
Wh0= CA0/Dz0* Nz0*Ns0 = 0,05 lei/sal
Wh1= CA1/Dz1* Nz1*Ns1 = 0,02 lei/sal

3.S se analizeze influena variaiei timpului de munc asupra productivitii anuale a


muncii si sa se interpreteze
Wa= Nz*Dz*Wh
Influenta globala a factorilor este urmatoarea:
Wa1= Nz1*Dz1*Wh1= 32,4 lei/pers.
Wa0= Nz0*Dz0*Wh0= 89,7 lei/pers.
a)influenta numarului mediu de zile lucrate asupra productivitatii anuale:
Wa(Nz)= Nz1*Dz0*Wh0 - Nz1 *Dz0 * Wh0= -1,95 lei/pers.
b)influenta duratei medii a zilei de lucru asupra productivitatii anuale:

Wa(Dz)= Nz1*Dz1*Wh0 - Nz1 *Dz0 * Wh0= -6,75 lei/pers.


c)influenta productivitatii orare asupra productivitatii anuale :
Wa(Wh)= Nz1*Dz1*Wh1 - Nz1 *Dz1* Wh0= -48,6 lei/pers.

4.S se analizeze corelaia dintre indicii productivitii muncii si sa se interpreteze.

IWa=Wa1/Wa0*100= 37,66 lei/sal


IWz=Wz1/Wz0*100= 38,09 lei/sal
IWh=Wh1/Wh0*100= 40 lei/sal
IWa<IWz<IWh
Analizand corelatia dintre indicii productivitatii anuale, productivitatii zilnice si orare s-au
constat urmatoarele:
I Wa<I Wz<I Wh
Acest fapt se datoreaza in special scaderii duratei medii a zilei de lucru de la 7,8 ore la
7,2 ore si a numarului mediu de zile lucrate de la 230 zile /an la 225 zile/an.
In urma analizei factoriale a productivitatii anuale a muncii s-au constat ca,
datorita acestui fapt a fost influentata negativ de scaderea numarului mediu de zile lucrate acestea
scazand cu -1.95 lei/pers precum si datorita scaderii duratei medii a zilei de lucru, acest lucru
generand o scadere a productivitatii anuale a muncii cu -6,75 lei/pers.
Se recomanda in continuare corelarea indicilor productivi in sensul inscrierii pe un
parcurs ascedent a productivitatii anuale a munci.

S-ar putea să vă placă și