Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 7 CAIC

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. doreste comercializarea externa a tamplariei PVC


cu geam termopan. In vederea emiterii declaratiilor de conformitate cu marcaj CE si punerea
pe piata a produselor pentru constructii in baza Certificatelor de conformitate CE, este
necesara certificarea controlului prodctiei in fabrica de tamplarie PVC.

Raspundeti urmatoarelor 3 cerinte:

a) Avand la baza cerintele standardului pentru certificarea tamplariei de PVC cu geam


termopan(EN 14351-1) si descrierea dotarilor tehnologice a liniei de productie a
tamplariei de PVC, intocmiti un check list(un opis al dosarului, personalizat pentru
firma S.C. Victor Construct S.R.L) care sa va fie util in depunerea dosarului pentru
certificarea de produs( tamplarie PVC cu geam termopan). Atasati check list-ul
proiectului.

Actele se depun impreuna cu cererea:

Contractul cu fabricant (distribuitor) (copie);


Declaratia vamala (original + copie);
Invoice (factura) (original + copie);
Cererea completata pe formularul OC;
Certificat de calitate de la fabricant;
Certificat/Declaratie de conformitate pentru produs (daca exista);
Copiile rapoartelor de incercari de referinta din Certificatul/Declaratie de
conformitate;
Anexa la cerere cu indicarea produselor divizate pe grupe conform codului de produs,
indicand tipurile si modelele;
Certificatul de inregistrare a firmei, Extras (copie);
Licenta pentru domeniile de activitate prevazute de legislatia RM;
Eticheta de marcare a produsului;
Certificat pentru Sistemul Calitatii al fabricantului (ISO 9000) (daca exista);
Ghid (manual) de folosire si informatia pentru consumatori in limba romana.

Alte documente:

Toate actele se depun in copii cu prezentarea originalului.


b) Selectati un organism de certificare acreditat, care sa poata realiza certificarea
tamplariei de PVC. Motivati alegerea.

Pentru certificarea firmei S.C. VICTOR CONSTRUC S.R.L. am ales:

GCSM Grupul de Certificare Sisteme de Mangement, organism de certificare acreditat


de RENAR. In luna mai a anului 2008 se desfasoara auditurile organismului de certificare,
audituri finalizate prin rapoartele nr RA-216-C; RA-216-M; RA-216-S.

GCSM este un organism specializat in exclusivitate pe derularea de activitati de certificare


(sisteme de management, produse si personal) in conformitate cu standarde nationale si
internationale, audit, inspectie si instruire.

Activitatea GCSM se bazeaza pe profesionalismul si comportamentul etic al personalului


sau, impartialitate in procesul de certificare si pe garantarea accesului liber si
nediscriminatoriu al firmelor la certificare.

GCSM este acreditat de ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA RENAR


pentru certificarea sistemelor de management in cu standardele ISO.

GCSM este autorizat de CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A


ADULTILOR (CNFPA) pentru formare profesionala in diverse domenii de activitate.

SC Grupul de Certificare Sisteme de Management SRL (GCSM), este persoana juridica cu


capital integral privat, care functioneaza in baza legii 31/1990 republicata, a Hotararii
judecatoresti nr. 12 557/SC/ 04.08.2004 a Tribunalului Bucuresti si a standardului SR EN
ISO/CEI 17021 Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organismele care efectueaza audit si
certificare ale sistemelor de management. GCSM este un organism specializat in exclusivitate
pe derularea de activitati de certificare (sisteme de management, produse si personal) in
conformitate cu standarde nationale si internationale, audit, inspectie si instruire. Activitatea
GCSM se bazeaza pe profesionalismul si comportamentul etic al personalului sau,
impartialitate in procesul de certificare si pe garantarea accesului liber si nediscriminatoriu al
firmelor certificare.

Misiunea: Promovarea conceptului de performanta in management in randul organizatiilor


prin instruire, informare si certificare pentru a le conferi credibilitate pe plan national si
international.

Am ales aceast organism de certificare deoarece consider ca este portivit pentru


certificarea tamplariei de PVC pentru firma S.C. VICTOR CONSTRUC S.R.L. datorifat
faptului ca este un organism specializat in exclusivitate pe derularea de activitati de certificare
(sisteme de management, produse si personal) in conformitate cu standarde nationale si
internationale, audit, inspectie si instruire.
c) Completati o declaratie de conformitate pentru noul produs certificat, utilizand
modelul din anexa 8. Afisati proiectului declaratia de conformitate.

ANEXA 8

Declaratie de conformitate

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. avand sediul la Botosani, st. Ion Pilat nr.
18, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul Tamplarie din PVC
tip ...................................................................................este in conformitate cu EN 14351 1 .

Declaratie de tip conformitate pentru profile, geam feroneri Agrement tehnic pentru
produs tamplarie. Certificarea SMC al societatii de catre un organism agreat MLPAT,
ACREDITAT RENAR : ..............................................................................................