Sunteți pe pagina 1din 2
LUNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI Faculte, ‘Numirallegitimayit de banca CHESTIONAR DE CONCURS |""™""* DISCIPLINA: Fiziet FI VARIANTA B 3. Si ‘© masini termicd functioneaza dupa un ciclu Camot intre temperaturile 7; =1200K si 7; =300K . Lucrul ‘mecanie efectuat intr-un ciclu este = 3k3 . Caldura primita intr-un ciclu este: (6 pet.) 8) 44; b) 2,5 kJ; €) 3d; d) SKI; €) 6K; 4,2 kd. Un comp de mast m=2kg are impulsul p= 10kg-m/s. Energia cineticd a corpului este: (6 pet.) 4) 100 J; b) 2045; ¢) 15 J; d) 25 J; €) 10; ) 501. Randamentul unui cieuit electric simplu este 60%. Stiind cA intenstatea curentului de scurteircuit al sursei are valoarea de 5A., intensitatea curentului electric prin circuit este: (6 pet.) AGASDIACIAMSAS)SANZA. ntr-o transformare a unui gaz ideal temperatura creste cu 20%, iar volumul se reduce de 4 ori. Raportul dintre presiunea finala si cea initiala este: (6 pet.) 4) 2,5; b) 5; €) 3,6; 4) 1,2; 0) 4,8; 1) 8. Unitatea de masura in SI pentru puterea mecanica este: (6 pet.) a) Xib)s:6) F550) Wie Ni) Nex? Print-un rezstor cu rezistenja de 40 treve un eurent electri cu intensitatea de 3A. Tensiunen electric la bomele rezistorului este: (6 pet.) 9 viwsvio7 Va Sve 1ViH LV. Uilizind notafile din manualele de fizicd, legea vitezei in migcarea rectlinie uniform accelerati este: (6 pet.) a) a(t) =x-13b) a(¢)=v%-t30) )=Fs8) v(t)=m50) v(¢) at) x(Q=mtat, Unitatea de masurd fn SI pentru capacitatea caloricd este: (6 pet.) 8) 5;) J/kg; 6) Y/mol; d) J/K ; €) JK; 1) caloria. © fortd'de 2N actioneaza asupra unui corp timp de $ secunde. Vari de timp este: (6 pet.) a) 40kg-m/s; b) 20kg-m/s; c) Skg-m/s; d) 25kg- impulsului corpului in acest interval 5 ©) S0kg-m/s 10kg-m/s. FF 10, Un numar de 10 cuburi identice fiecare cu latura de 20cm si masa 2kg se aflé unul Kanga altul pe un plan corizontal. Pentru a ageza cuburile unul peste altul astfel incdt si formeze pe planul otizontal o coloan’ vertical, lucrul mecanic necesar este (¢ =10m/s? ): (6 pet.) ) 90 J; b) 180 J; ©) 405; d) 2205; €) 4; 1101. 11, Un corp cu masa de 20kg este fabricat din fonti avand edldura specifics 540 J/(kg-K). Cantitatea de cildura nevesara incilzirii corpului cu 40°C este: (6 pet.) a) 216 Ki; b) 864 Ki; c) 432 1; d) 600 KI; €) 864 J; £) 600 J. 12. Un corp punctiform este aruncat de jos in sus in cmp gravitational (g =10m/s* ) cu viteza vg =10m/s. {nslyimea maxima la care ajunge corpul este: (6 pet.) a) 4 m; b) 15 m; c) 1 m; d) 8m; c) 5m; f) 10m, 13.La borele unui conductor cu rezistenfa electric’ de 3 se aplicd o tensiune electric de 9V. Sarcina clectried transportatd printr-o sectiune transversald a conductorului in timp de 20 s este: (6 pet.) 8) 6 C; b) 18 C; c) 60 C; 4) 10 C; ) 600 C; #) 180€. 14, Printr-un rezistor cu rezistenja de 15 Q trece un curent electric cu intensitatea de 2A. Puterea disipata pe rezistor este: (6 pet.) a) 15 W; b) 60 J; c) 15 J; d) 60 W; €) 30J; 1) 30 W. 15, Utilizand notaile din manualele de fiziea legea lui Ohm pentru un circuit simplu este: (6 pet.) E. ue 8) 1p pp ib) I= Bors 0) I= E-R5 0) P= 50) 1=U-R; 9) I= BARAT). FB