Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XIII, Nr. 3191, Luni, 20 martie 2017, 16 pagini Preț 1 leu EDITAT DE
Anul XIII, Nr. 3191, Luni, 20 martie 2017, 16 pagini Preț 1 leu
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU
IndIferență crasă a unuI angajat al PrImărIeI OrăștIOara de sus
IndIferență crasă a unuI angajat al PrImărIeI OrăștIOara de sus
crasă a unuI angajat al PrImărIeI OrăștIOara de sus pag. 5 pag. 2 BărBat, rătăcit în
pag. 5 pag. 2 BărBat, rătăcit în Masivul reprezentanții societății civile retezat, găsit în alBia
pag. 5
pag. 2
BărBat, rătăcit în Masivul
reprezentanții societății civile
retezat, găsit în alBia
nu au participat la dezBaterea
unui pârâu
puBlică despre Bugetul devei
Florin Roman:„Revocarea lui Marius Mutulescu este o crasă ilegalitate” președintele interimar al organizaţiei
Florin Roman:„Revocarea lui Marius Mutulescu
este o crasă ilegalitate”
președintele interimar al
organizaţiei judeţene a pNL
Hunedoara, Florin Roman, a
declarat, vineri, în cadrul unei
conferinţe de presă, că revo-
carea lui Marius Mutulescu, din funcţia de administrator
special de la societatea Drumuri și poduri Sa, este ilegală.
Şeful interimar al liberalilor hunedoreni a afirmat că a
atacat hotărârea aga în instanţă și că va lăsa justiţia
4
să facă dreptate în acest caz.
Sindicaliștii de la Sport și Tineret, în grevă japoneză pentru prima dată în istorie, angajații
Sindicaliștii de la Sport și Tineret, în grevă japoneză
pentru prima dată în istorie, angajații
din subordinea Ministerului Tineretu-
lui și Sportului, membri ai Sindicatu-
lui Național Sport și Tineret, funcți-
onari publici și personal contractual
din toată țara, organizează astăzi o ac-
țiune de protest. această acțiune este
îndreptată împotriva discriminărilor
salariale. protestul va îmbrăca forma
unei greve japoneze. La Deva, această mișcare se va
7 desfășura între orele 11.00 și 12.00, la sediul DJST, din
curtea Colegiului Național pedagogic „Regina Maria”.
02 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

02

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Acțiune de căutare în zona Câmpu lui Neag

Bărbat, rătăcit în Masivul Retezat, găsit în albia unui pârâu

Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din Uricani, s-a rătăcit în Masivul Retezat, între localitățile Uricani și Câmpu lui Neag, după lăsarea întunericului. Omul s-a dezorientat în timp ce cobora zona Păroasa, dorind să ajun- gă la Câmpu lui Neag. După aproximativ două ore de căutări, jandarmii și salvamontiștii l-au găsit în albia Pârâului Toplița, epuizat și ud.

Petronela Tămaș redactia@servuspress.ro

Jandarmii montani au fost sesi- zați joi seara, în jurul orei 22:30, printr-un apel la numărul de ur- gență 112, cu privire la faptul că un bărbat s-a rătăcit în timp ce cobora din zona păroasa, din masivul Re- tezat, către localitatea Câmpu lui Neag. „Sesizarea a fost făcută de către alți doi bărbați care îl așteptau

pe primul la marginea localității Câmpu lui Neag. Către bărbatul rătăcit au pornit doi jandarmi montani și doi sal- vamontiști. Membrii echipei mixte de salvare au menținut permanent legătura telefonică cu bărbatul ră- tăcit. În jurul orei 23:30, jandarmii montani și salvamontiștii au găsit bărbatul în zona Bilugu, în locali- tățile Uricani și Câmpu lui Neag. acesta nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, a fost preluat de membrii echipei de salvare și condus în loca- litatea Câmpu lui Neag”, a declarat maior Nicolae Răducu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jan- darmi Județean Hunedoara.

salvat din albia unui râu

Bărbatul, în vârstă de 58 ani, din Uricani, le-a spus salvatorilor că din cauza întunericului, la un mo-

„Libertatea, singura mea dependență”. „Școala altfel” la Penitenciarul Bârcea

În cadrul programului național „Şcoala altfel”, 20 de elevi ai Liceu- lui Tehnologic „gricore Moisil” din Deva vor sta față în față cu câteva persoane private de libertate, în ca- drul proiectului intitulat „Liberta- tea, singura mea dependență”. Sco- pul acestui program este acela de a scădea numărul de minori, cu vâr- ste cuprinse între 16 și 18 ani, care sunt implicați în infracțiuni de di- ferite tipuri. „activitatea constă în- tr-o întâlnire între 20 elevi de liceu, cadre didactice, reprezentanţi ai instituțiilor colaboratoare precum și șase deținuți, aflați în executarea unor pedepse privative de libertate la penitenciarul Deva. Echipa de lu- cru, formată din specialiști ai Servi- ciului de asistenţă psihosocială, are rolul de a crea o punte de legătură între deținuți și invitaţi, subliniind importanţa unei atitudini corecte ce trebuie adoptată atunci când se confruntă cu aspecte legate de vi- olenţă și consumul de droguri. pe

parcursul întâlnirii vor avea loc discuţii despre consecinţele unui anturaj dubios, cauzele care duc la folosirea excesivă a unui limbaj necivilizat, cum trebuie acţionat în vederea reducerii conflictelor. prin activităţile derulate în cadrul pro- iectului ne propunem o intervenţie complexă care cuprinde informare, formare, transpunere în situaţii de fapt, atât pentru tinerii elevi, cât și pentru alţi actori implicaţi”, a pre- cizat subcomisar de penitenciare, Florin Berar, purtătorul de cuvânt al penitenciarului Deva. activitatea are ca obiectiv valorificarea poten- ţialului educativ al experienţelor de viaţă al deținuților, prin transmite- rea unor mesaje antiinfracţionale tinerilor, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de violenţă, dar și care sunt consecinţele imediate suportate de un minor în această situaţie.

Petronela Tămaș

de un minor în această situaţie. Petronela Tămaș ment dat, fără să își dea seama, la

ment dat, fără să își dea seama, la o intersecție de poteci, a greșit tra- seul și s-a rătăcit. Timp de două ore a încercat să găsească treseul către localitare, însă fără succes. În schimb a ajuns în albia pârâului To- plița, unde a fost găsit de jandarmii montani și salvamontiști epuizat și ud. Bărbatul a stat așa, la o tempe- ratură de 3 grade Celsius, însă fri- gul resimțit de om a fost mult mai mare din cazua vântului care bătea

pUBLICITaTE

cu putere. Totodată, pe timpul ac- țiunii de căutare s-a înregistrat o ușoară ninsoare. pentru preveni- rea unor accidente în zona monta- nă jandarmii montani recomandă să se evite deplasările pe timp de noapte pe traseele montane, iar în situația în care se impune o astfel de deplasare, să se realizeze doar dacă sunt mijloace suficiente de iluminare și cu respectarea strictă a traseelor.

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOȘOROD ANUNȚĂ

1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2016 au avut în proprietate

clădirinerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să de - pună declarații la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul adminis - trației locale până la data de 31.03.2017; 2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2017 la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale declarații privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2016, legate de destinația și valoarea acestora;

3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2016 dețineau

mijloace de transport radiate din circulațe au obligația să depună la

compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale o de - clarațe în acest sens, însoțită de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii;

4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, teren,

mijloace de transport prevăzute la art.456,464 și 469 se aplică persoa -

nelor care dețin documente justificative pe care le depun la comparti - mentul Impzite și Taxe din cadrul administrației locale, până la data de

31.12.2017.

De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achita integral, până la data de 31.03.2017, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local Hărău.

Relatii suplimentare la telefon:0254/733.050.

03 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

03

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Obiect de Patrimoniu Cultural, ascuns într-o pungă de plastic sub un pod

Vas unicat, din perioada greco-romană, recuperat, după ce a fost aruncat la gunoi

Un vas metalic din bronz, din perioada greco-romană, care ar putea face parte din Patrimoniul Cultural Național, a fost recu- perat de polițiștii hunedoreni. Vasul a fost găsit de un bărbat care efectua defrișări în zona drumului de acces către cetatea Costești, ascuns într-o pungă de plastic sub un pod. Omul, de bună credință, a predat obiectul unicat unui angajat al Primăriei Orăștioara de Sus, care l-a arun- cat la gunoi.

Petronela Tămaș redactia@servuspress.ro

La sfârșitul săptămânii trecute, în urma unor activități efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartiment patri- moniu Cultural Național și cei ai postului de poliție Orăștioara de Sus, a fost recuperat un vas metalic din bronz, susceptibil a face parte din patrimoniul Cultural Național. „În urma investigaţiilor efectua- te, poliţiștii hunedoreni au stabilit faptul că, în data de 16.03.2017, un bărbat în vârstă de 43 de ani, din comuna Orăștioara de Sus,

pUBLICITaTE

de 43 de ani, din comuna Orăștioara de Sus, pUBLICITaTE care efectua lucrări de defrișare în

care efectua lucrări de defrișare în zona drumului de acces către ce- tatea Costești, a găsit ascuns sub un pod un vas metalic împachetat într-o pungă din plastic. Bărbatul a predat obiectul în cauză unui re- prezentant al primăriei Comunei Orăștioara de Sus, care, la rândul său, nu a întreprins demersuri le- gale în astfel de situaţii, ci a aruncat vasul în zona de salubritate a loca- lității Costești”, a declarat subco- misar Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de poliție Județean Hunedoara. În cursul nopţii de 16 spre 17 martie, poliţiștii au reușit recupera- rea vasului, care, la o primă evalua- re, se pare că este o piesă unicat ce datează din perioada greco-roma-

ANUNŢ

Primăria comunei Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de muncitor ca -

lificat tr.I (maşinist terasamente-buldoexcavatorist) din cadrul comparti - mentului administrativ, gospodărie din aparatul de specialitate al prima - rului comunei Rapoltu Mare. Condiţii de ocupare a postului:

Muncitor calificat tr.I (buldoexcavatorist-masinist terasamente):

1. Studii: şcoala profesională sau liceu profil mecanic Experienţa in

domeniu:

Calificări: curs de calificare de lucrator maşinist terasamente, dovedit in baza unui Certificat de absolvire; - absolvent curs calificare muncitor calificat în meseria mecanic auto, dovedit în baza unui Certificat de absolvire;

2. Să îndeplinească condiţiile minime de 5 ani vechime în muncă şi

minim 2 ani experienţă în domeniu; Proba practică va avea loc în data de 20 aprilie 2017. ora 9.00 la sediul Primăriei comunei Rapoltu Mare. Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 4 apri- lie 2017 ora 16.00 la sediul Primăriei comunei Rapoltu Mare. Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0731404608.

Primar, ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE

la telefon 0731404608. Primar, ROMAN OCTAVIAN GHEORGHE nă, fiind utilizat în mediul dacic, și este susceptibil

nă, fiind utilizat în mediul dacic, și este susceptibil a face parte din patrimoniul Cultural Național. po- liţiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor

cauzei și stabilirea răspunderii pe- nale a celor implicaţi, urmând a se efectua încadrarea juridică a faptei și a fi dispuse măsuri legale sub co- ordonarea Curţii de apel alba.

Recidivist, surprins cu o macetă ascunsă sub haine, pe străzile din Deva

Un bărbat în vârstă de 56 de ani, din municipiul Deva, este cercetat de polițiști după ce a umblat pe străzile din reședința de județ cu o macetă asuprasa. poliţiștii Birou- lui de Investigaţii Criminale Deva efectuează cercetări faţă de un de- vean, care este recidivist, sub aspec- tul săvârșirii infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Bărbatul, care avea o

macetă sub haină a fost reţinut pe bulevardul 1 Decembrie 1918, din municipiul Deva, de un agent de securitate, care a sesizat poliţia. În cel mai scurt timp, la faţa locului s-a deplasat un echipaj de interven- ţie din cadrul poliţiei Municipiului Deva, care l-a condus pe cel în ca- uză la sediul unităţii, pentru conti- nuarea cercetărilor. Petronela Tămaș

Percheziții la braconierii cinegetici din Valea Jiului

polițiștii hunedoreni au descope- rit, în urma unor percheziții domi- ciliare efectuate în Valea Jiului, mai multe arme, deținute fără drept de braconieri cinegetici. La finele săptămânii trecute, poliţiștii Servi- ciului arme, Explozivi, Substanțe periculoase din cadrul IpJ Hune- doara, cu sprijinul poliţiștilor altor structuri operative, au efectuat 12 percheziţii domiciliare la locuinţele a opt persoane, pe raza localităţilor Uricani și Lupeni. În urma activi- tăţilor investigative, au fost ridicate pentru cercetări o carabină milita-

ră și două arme cu aer comprimat, cu muniţia aferentă, toate deţinute fără drept, precum și mai multe trofee de vânătoare. În acest caz, poliţiștii continuă cercetările, exis- tând indicii cu privire la comiterea unor infracţiuni de braconaj cin- egetic, în perioada 2016-2017, pe mai multe fonduri de vânătoare din Valea Jiului. După administra- rea probatoriului, urmează a fi dis- puse măsuri legale, sub coordona- rea procurorilor din cadrul unităţii de parchet competente. Petronela Tămaș

04 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

04

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Liberalii sunt decişi să strângă rândurile, să îşi unească forţele pentru a face opoziţie PSD

Cristian Buşoi, prezent la Deva: „PNL are ca obiectiv esenţial câştigarea alegerilor prezidenţiale din 2019”

Secretarul general interimar al partidului Naţional Liberal (pNL), Cristian Bușoi, a fost prezent, la sfârșitul săptămânii trecute, la Deva, unde a participat la o întâl- nire cu aleșii din Biroul politic Te-

ritorial al acestei formaţiuni politi- ce, dar și cu primarii și consilierii locali și judeţeni. acesta a vorbit, în cadrul unei conferinţe de presă, despre principalul obiect pe care îl are pNL, și anume câștigarea alege- rilor prezidenţiale din 2019. „Nu există obiectiv mai impor- tant pentru noi decât acesta. Ne do- rim ca pNL să reconfirme rezultatul din 2014 și dacă actualul președinte al României, domnul Klaus Iohan- nis, va dori să candideze, în nume- le partidului sau susţinut de pNL, cel mai important lucru pentru noi este să îi asigurăm suportul politic

și organizatoric pentru a câștiga al

doilea mandat”, a declarat, vineri, la Deva, Cristian Bușoi. acesta a afirmat că, pentru a atin- ge acest ţel formaţiunea politică din conducerea căreia face parte are ne- voie de o reconstrucţie „după dușul

rece de la alegerile parlamentare”. „

„după dușul rece de la alegerile parlamentare”. „ Ca să atingem acest obiectiv, avem nevoie de

Ca să atingem acest obiectiv, avem nevoie de reconstrucţie, de unirea tuturor forţelor. Cred că putem să strângem rândurile și să face opozi- ţie pSD”, a mai spus Bușoi.

„nici nu vreau să îmi imaginez cum ar arăta românia, în 2019, dacă

El a criticat dur politica pSD și „deciziile haotice” luate de liderii acestuia, în domeniul economic și bugetar. În opinia sa, România a în- ceput să se îndepărteze de la mode- lul european. „Nici nu vreau să îmi imaginez cum ar arăta România, în 2019, dacă și președintele ţării ar

proveni din pSD. Din păcate, înce- pem, încet -încet, să ne îndepărtăm de modelul european, cu iniţiative gen Ordonanţa 13, un lucru foarte grav pentru imaginea României, sau cu tot felul de decizii haotice în domeniul economic și bugetar care, cu siguranţă, anul acesta ne vor duce peste ţinta de deficit dis- cutată și acceptată de Comisia Eu- ropeană”, a adăugat Cristian Bușoi. Liderul pNL a acuzat pSD că a venit la putere printr-o „fraudă de încredere” și că a promis lucruri pe care nu ar avea cum să le ducă la îndeplinire. „Nu trebuie să uităm nicio clipă: pSD a venit la putere printr-o fraudă de încredere. ( )

Deja, la o parte din promisiuni au renunţat sau își caută justificări să renunţe, altele încearcă să le imple- menteze. Dar, sunt foarte conștienţi că bugetul României nu va permite să ducă la îndeplinire toate aceste lucruri, dacă nu iau măsuri și de creșterea veniturilor”, a arătat se- cretarul general interimar al pNL.

„cea mai mare ţeapă dată româniei, de la Bancorex încoace”

Cristian Bușoi „a arătat cu dege- tul” și înspre intenţia guvernului de a aloca 30 de miliarde de lei credite de angajamente, din fondurile Mi- nisterului Dezvoltării, lucru care, în opinia sa, este „cea mai mare ţeapă dată bugetului României de la Bancorex încoace”. Secretarul general interimar al pNL a participat, vineri, la o întâl- nire cu aleșii din Biroul politic Teri- torial, cu primarii, consilieri locali și judeţeni liberali, discuţiile fiind axate pe pregătirea procesului de alegeri interne din partid. Ramona Ştefan

Florin Roman, preşedintele interimar al organizaţiei judeţene a PNL Hunedoara:

„Revocarea lui Marius Mutulescu este o crasă ilegalitate”

președintele interimar al organizaţiei judeţene

a pNL Hunedoara, Florin Roman (foto), a de-

clarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că revocarea lui Marius Mutulescu, din funcţia de administrator special de la societatea Dru- muri și poduri Sa, este ilegală. Şeful interimar al liberalilor hunedoreni a afirmat că, a atacat hotărârea aga în instanţă și că va lăsa justiţia să facă dreptate în acest caz.

„vor băga mâna în buzunar pentru această prostie”

„În cazul revocării lui Marius Mutulescu

(n.red. membru al pNL), am atacat în conten- cios administrativ hotărârea. E o crasă ilegalitate

a domnului Bobora (n.red. președintele CJ Hu-

nedoara), precum și a aparatului de specialitate

al CJ, a consilierilor judeţeni. Eu sunt convins că

vor băga mâna în buzunar pentru această pros-

că vor băga mâna în buzunar pentru această pros- tie. Nu au niciun fel de greaţă

tie. Nu au niciun fel de greaţă să intre în ilegali- tate. Revocarea lui Mutulescu, în prima adunare generală, a căzut cu 14 la 14. au făcut o altă aga extraordinară, în data de 9 martie, în care l-au numit administrator special pe finul baronului judeţului, domnul Laurenţiu Nistor. Finuţul se numește Cristian Matieș. are o condamnare de un an cu suspendare, din 2013, pentru fugă de

la locul accidentului și refuz de recoltare probe biologice. Experienţă zero barat în domeniu, dar

e finul baronului (

vedere, revocarea este total ilegală. Din acest motiv, am și atacat-o în contencios”, a declarat Florin Roman. președintele interimar al pNL Hunedoara a mai adăugat că, în opinia sa, revocarea lui Ma- rius Mutulescu, de la „Drumuri și poduri”, este ilegală, pentru că: „Nu poţi să revoci adminis- tratorul special în aga extraordinară, dar nu vreau să intru în amănunte tehnice. Mergem în instanţă și acolo vom vedea cine are dreptate. Doream să atrag atenţia asupra nepotismului făcut la nivel local de domnul Nistor, care și-a adus finul la „Drumuri și poduri”. Își împart sar- malele și, probabil, e greu să se sature toţi”, a mai spus Florin Roman, cu referire la cei din pSD.

Repet, din punctul meu de

)

Ramona Ştefan

05 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

05

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Au strălucit prin absență

Reprezentanții societății civile nu au participat la dezbaterea publică despre bugetul Devei

În prima ședință de Consiliu Local (CL) din această lună va fi supus spre aprobare bugetul pe anul 2017 al municipiului Deva.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro Înainte de aprobarea bugetului în CL Deva, conform legii, vineri

a fost organizată, la Inspectoratul

Şcolar Județean, o dezbatere publi-

că pe această temă.

dezinteres total al „civiștilor”

La dezbatere, anunțată din timp, desfășurată, însă, la aceeași oră cu

o conferință de presă a pNL, dar

să nu amestecăm merele cu pere- le, că nu vorbim despre compot, ci despre bugetul Devei, au participat reprezentanți ai primăriei și ale in- stituțiilor subordonate acesteia, și doar 2 (doi) locuitori ai reședinței de județ, care au ridicat probleme strict punctuale. au lipsit, însă, vo- calii autointitulați reprezentanți ai

lipsit, însă, vo- calii autointitulați reprezentanți ai societății civile, nelipsiți de la orice manifestare de

societății civile, nelipsiți de la orice manifestare de protest, mai mult sau mai puțin justificate, cu o boga- tă activitate pe rețelele de socializa- re, cărora, probabil, încărcatul pro- gram nu le-a permis să participe la „bagatela” care a fost dezbaterea publică privind bugetul orașului în

care trăiesc. Conform obiceiului, aceștia vor fi prezenți, cu siguranță, în ședința de aprobare a bugetului, unde vor avea, cu certitudine, nu- meroase obiecții, dar asta e altă po- veste deja.

excedent bugetar

Revenind la proiectul de buget, acesta are o valoare de 152.196.000 de lei la partea de venituri (compus din venituri proprii, în valoare de 89.996.000 de lei, provenite din în- casarea de taxe și impozite, realiza- tă, în 2016, în proporție de 86,70%, sume de la Consiliul Județean, de 675.000 de lei pentru învățămân- tul special, și sume defalcate din TVa, în cuantul de 60.782.000 de lei) și de 156.610.000 la cheltuieli, diferența de 4.414.000 de lei re- prezentând excedentul bugetar de anul trecut, care va fi folosit la fi- nanțarea unor obiective de investi- ții. De la administrația Financiară au fost alocați, din sume defalcate din TVa, pentru finanțarea cheltu- ielilor descentralizate, 60.782.000 de lei, dintre care 47.515.000 de lei sunt direcționați către unitățile de învățământ de stat, inclusiv pentru plata salariilor, iar restul banilor au fost îndreptați spre plăți de difențe salariale la profesori pentru peri- oada octombrie 2008 – mai 2011, pentru indemnizațiile persoanelor cu handicap și ai asistenților acesto-

ra, pentru încălzire, și pentru copiii proveninți din familii defavorizate și cei cu cerințe educaționale speci- ale. De asemenea, tot de la „Finan-

țe” s-au mai alocat 213.000 de lei

pentru echilibrarea bugetului local. Totodată, CJ Hunedoara a mai alo-

cat 200.000 de lei pentru cofinanța-

rea unor proiecte locale.

Bani pentru instituțiile din subordine

De asemenea, în cadrul dezbate-

rii publice au fost prezentate și bu- getele propuse pentru serviciile și instituțiile publice din subordinea

CL Deva. astfel, poliția Locală va

primi 6.450.000 de lei, Centrul Cul- tural „Drăgan Muntean” 2.521.000

de lei, Creșa 1.280.000 de lei, Direc- ția de asistență Socială 22.083.000 de lei, Cadastrul 3.763.000 de lei, SpIgM 7.443.000 de lei și admi- nistrarea Cetății 2.865.000 de lei. În plus, ca finanțări nerambursa- bile pentru activități non-profit s-au alocat 1.600.000 de lei, dintre care 1.000.000 de lei pentru sport, 40.000 pentru tineret și tot atât pentru asociațiiși fundații, 500.000 pentru culte și 20.000 pentru asigu- rări și asistență socială. De aseme- nea, s-a alocat și suma de 33.683,78

lei, prevăzută la capitolul „Sănăta-

te”, pentru dotarea cu bunuri și apa- ratură medicală a secțiilor Urologie și Oncologie de la Spitalul Județean.

pUBLICITaTE
pUBLICITaTE
06 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

06

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

ASE Bucureşti va redeschide centrul teritorial de la Deva. Acesta va funcţiona din toamnă

Tinerii hunedoreni, absolvenţi de liceu, care nu au posibilitatea să urmeze cursurile unei facultăţi într-un centru universitar mare, vor putea să studieze la Deva. Academia de Studii Economice (ASE) București va redeschide Centrul Teritorial suport, în reședinţa judeţului Hunedoara, începând cu anul universitar 2017 -2018. În cadrul acestuia, vor funcţiona două specializări:

Contabilitate și informativă de gestiune și Management.

Ramona Ştefan redactia@servuspress.ro

Reprezentanţii municipalităţii devene au anunţat că, în ședinţa, de săptămâna trecută, a Consiliului de

administraţie al aSE din București, „a fost aprobată, în unanimitate, convenţia-cadru de colaborare cu primăria Deva, în vederea realiză- rii unui parteneriat care să asigure desfășurarea activităţilor didactice și de cercetare în cadrul Centrului Teritorial suport” din orașul de la poalele Cetăţii. „În cadrul centrului de la Deva va funcţiona un centru de excelenţă prin care se vor desfă- șura programe de formare continuă în domeniile Management în admi- nistraţia publică locală și Manage- ment în afaceri, precum și activităţi de consultanţă pentru derularea, în comun, de către cele două părţi, a unor proiecte de interes comunitar de finanţare europeană și a unor activităţi de consultanţă pentru creșterea performanţelor unităţilor

Spre bucuria localnicilor

Naiul lui Gheorghe Zamfir va răsuna, din nou, în centrul Devei. Fântâna muzicală, repornită

Fântâna arteziană muzicală din centrul Devei va fi repusă în funcţiune. Cel mai probabil, astăzi, va fi dată jos prelata specia- lă care o acoperă și vor începe testele și probe- le de funcţionare, ur- mând ca arteziana să fie, din nou, pornită. potrivit reprezen- tanţilor Serviciului public de Întreţinere și gospodărire Mu- nicipală (SpIgM), cei care se vor ocupa de repornirea fântânii, după punerea în func- țiune, aceasta va func-

ționa zilnic, între orele 11:00 și 21:00 seara, cu excepția zilelor când va ploua, iar progra- mul muzical se va de- rula în intervalul orar

19:45-20:30.

Fântâna a fost scoa- să din funcţiune anul trecut, odată cu sosi- rea frigului și a zăpe-

zii, când peste ea a fost întins un material gros

și impermeabil pentru

a o proteja de vremea

rea și a reduce riscul ca instalaţiile să se defecteze. autorităţile au anunţat încă de pe atunci că arteziana va

au anunţat încă de pe atunci că arteziana va fi repornită în primă- vara acestui an,

fi repornită în primă- vara acestui an, când vremea va permite. Construită din fon- duri europene, fân- tâna arteziană din centrul Devei, a fost inaugurată oficial în vara lui 2012, spre bu- curia locuitorilor ora- șului care s-au adunat în număr mare să o vadă. asemuită cu

cea din Barcelona, dar

construită la o dimen- siune mai mică, fântâ- na muzicală se întinde pe o suprafaţă de peste 400 de metri pătraţi (din faţa Casei de Cul- tură și până aproape de statuia ecvestră a Regelui Decebal) și oferă muzică clasică, jeturi în arcadă și, nu în ultimul rând, jocuri de culori, un adevărat spectacol care adună, în fiecare vară, în spe- cial, seara, numeroși privitori. Ramona Ştefan

în spe- cial, seara, numeroși privitori. Ramona Ştefan administrativ-teritoriale”, se arată într-un comunicat

administrativ-teritoriale”, se arată într-un comunicat emis de primă- ria Deva. Încă de anul trecut, autoritățile locale din Deva au tot purtat discu- ții cu reprezentanții aSE din Bucu- rești, cu scopul de a redeschide, în reședința județului Hunedoara, a acestui centru. În toamna lui 2016, o delegaţie din partea academiei a sosit la Deva și, împreună cu con- ducerea primăriei, s-a analizat po- sibilitatea redeschiderii centrului. Tot atunci, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul aSE București,

pUBLICITaTE

a și vizitat sediul pe care instituţie de învăţământ superior îl deţine în centrul istoric al Devei. Clădirea de patrimoniu cultural naţional, situ- ată chiar în piața Unirii din Deva, vis-a-vis de primărie, a mai găzduit un astfel de Centru de Învățământ și în perioada 1999 – 2005, însă a fost închis, în urmă cu aproape 12 ani, din motive diverse. În incintă, se află cinci săli de cursuri, dintre două două sunt la parter, iar trei la etaj, precum și o cancelarie și două garsoniere pentru profesorii nave- tiști.

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BURJUC ANUNȚĂ

1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2016 au avut în proprietate

clădiri nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să de - pună declarații la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul adminis - trației locale până la data de 31.03.2017; 2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2017 la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale ,declarații privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2016, legate de destinația și valoarea acestora;

3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2016 dețineau

mijloace de transport radiate din circulațe au obligația să depună la

compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale o de - clarațe în acest sens, însoțită de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii;

4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, teren,

mijloace de transport prevăzute la art.456,464 și 469 se aplică persoa -

nelor care dețin documente justificative pe care le depun la comparti - mentul Impzite și Taxe din cadrul administrației locale, până la data de

31.12.2017.

De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achită integral, până la data de 31.03.2017, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local Burjuc.

Relatii suplimentare la telefon:0254/268.220

07 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

07

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Protest inedit

Sindicaliştii de la Sport şi Tineret, în grevă japoneză

Sindicaliştii de la Sport şi Tineret, în grevă japoneză Național pedagogic „Regina Ma- ria”. În județul

Național pedagogic „Regina Ma- ria”. În județul Hunedoara, pe lângă DJTS, mai funcționează, sub tutela MTS, SCM Deva și Casa de cultură

a studenților din petroșani, aceste

instituții administrând, la rândul lor, diverese baze sportive sau ta- bere. Membrii SNST au în vedere, în perioada următoare, declanșarea conflictului colectiv de muncă, ac- țiuni de pichetare a MTS și întreru- perea activității până la soluționa-

rea cererilor. protestatarii din Sport

și Tineret reclamă politica neunita-

ră de creșteri salariale și neimplica-

pUBLICITaTE

rea conducerii în aplicarea corectă a dispozițiilor legale, soluționarea cererilor de recalculare a drepturi- lor salariale și reîncadrarea perso- nalului pe funcții corespunzătoare activității prestate, necesitatea ini- țierii și aprobării unui regulament de sporuri și transparentizarea acordării premiilor, lipsa dialogu- lui social, lipsa personalului califi- cat, tratament egal pentru angajații Caselor de cultură ale studenților și rezolvarea problemelor reclamate în ultimii ani și rămase fără răs- puns din partea conducerii MTS.

ani și rămase fără răs- puns din partea conducerii MTS. Chiar dacă, pe hârtie, totul pare

Chiar dacă, pe hârtie, totul pare să fie numai lapte și miere în ceea ce privește nivelul salariză- rii, buzunarele goale par a spune altceva.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro În România în toate domeniile s-au făcut greve, cu puține excep- ții, sau poate doar cu una singură. De luni, 20 martie, nu va mai fi nici această excepție.

își tratează șefii cu spatele

Şi așa am ajuns să o trăim și pe asta, în cei peste 27 de ani de la Revoluție. pentru prima dată în istorie, angajații din subordinea Ministerului Tineretului și Sportu- lui (MTS), membri ai Sindicatului Național Sport și Tineret (SNST), funcționari publici și personal contractual din toată țara, vor or- ganiza, luni, o acțiune de ptotest. această acțiune este îndreptată îm- portiva discriminărilor salariale la care sunt supuși cei din Tineret și Sport și pentru a atrage atenția asu-

pUBLICITaTE

pra stării dramatice a veniturilor obținute de cei din sistemul terito- rial MTS. În contextul actual, în care cadrul juridic nu permite or- ganizarea grevei generale angajații au decis să protesteze în fața insti- tuțiilor și să mediatizeze acțiunea prin fotografii de grup din timpul protestului, într-o manieră inedită, grupul situându-se cu spatele la fo- tograf și cu fața spre instituția unde activează, evidențiind astfel poziția conducerii MTS, care a întors spa- tele unităților din teritoriu și nu ca- ută soluții pentru cererile lor.

la deva, între orele 11.00 și 12.00

protestul va îmbrăca forma unei greve japoneze la nivel național, care se va desfășura în cadrul uni- tăților teritoriale ale MTS (Cluburi Sportive Municipale, Direcții Jude- țene pentru Sport și Tineret - DJST, Complexuri Sportive Naționale și Case de Cultură ale Studenților). La deva această mișcare se va des- fășura între orele 11.00 – 12.00, la sediul DJST, din curtea Colegiului

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUI ANUNȚĂ

1. Persoanele fizice care la data de 31.12.2016 au avut în proprietate

clădiri nerezendițiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să de - pună declarații la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul adminis - trației locale până la data de 31.03.2017; 2. Persoanele juridice au obligația să depună până la data de 31.03.2017 la compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale ,declarații privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31.12.2016, legate de destinația și valoarea acestora;

3. Persoanele fizice și juridice care la data de 31.12.2016 dețineau

mijloace de transport radiate din circulațe au obligația să depună la

compartimentul Impozite și Taxe din cadrul administrației locale o de - clarațe în acest sens, însoțită de documente justificative, în termen de 30 zile de la data radierii;

4. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, teren,

mijloace de transport prevăzute la art.456,464 și 469 se aplică persoa - nelor care dețin documente justificative pe care le depun la comparti - mentul Impzite și Taxe din cadrul administrației locale, până la data de

31.12.2017.

De amintit că toți contribuabilii, persoane fizice, care achită integral, până la data de 31.03.2017, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport beneficiază de bonificația de 10%, stabilită de către Consiliul Local Pui.

Relatii suplimentare la telefon:0254/779.101.

08 sport SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

08

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Cupa României la futsal

Autobergamo Deva merge la Timişoara să îşi apere trofeul

Luni și marți Sala Sporturilor „Constantin Jude” din Timișoara va găzdui turneul final al Cupei României la futsal.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

La „Final Four” al Cupei Româ- niei la futsal participă, logic, patru formații, acestea fiind gazdele de la Informatica Timișoara, deținătoa- rea trofeului, autobergamo Deva, camipioana națională, Cityus Târ- gu Mureș, și ocupanta locului al treilea din Liga I, FK Odorheiu Se- cuiesc.

Fără probleme de lot

Conform tragerii la sorți, tur- neul final disputându-se în sistem eliminatoriu, în primul meci al zilei, astăzi, de la ora 17.30, au- tobergamo Deva va întâlni FK Odorheiu Secuiesc. Cea de-a doua partidă, ce se desfășoară tot astăzi, dar cu începere de la ora 20.00, va

tot astăzi, dar cu începere de la ora 20.00, va opune pe Informatica Timișoara și Cityus

opune pe Informatica Timișoara și Cityus Târgu Mureș. Cei de laau- tobergamo se duc la Timișoara cu un singur gând, să își apere trofeul cucerit anul trecut, la Deva, când au învins, în finală, pe actualul li- der din Liga I, United galați. „am plecat la Timișoara de duminică. Din fericire, nu avem probleme cu accidentările sau cu suspendările, întreg lotul de jucători fiind valid. Ne ducem la Timișoara să ne ju- căm șansele pe teren, din postura de deținătoare a Cupei României și cu intenția firească de a ne apăra trofeul”, a declara finanțatorul celor de la autobergamo Deva, Dorin

a declara finanțatorul celor de la autobergamo Deva, Dorin popa. Dacă ar fi să se respecte

popa. Dacă ar fi să se respecte cal- culele hârtiei, Deva, locul al doilea în Liga I, dar și deținătoarea Super- cupei României, ar părea favorită în jocul cu cei de la Odorhei, dar Cupa este total diferită de campi- onat. Sub aceleași auspicii este și meciul al doilea, în care Timișoarea pare a fi favorită nu doar din pos- tura de gazdă, ci și din poziția în clasament, fiind pe patru, cei de la Târgu Mureș, deși campioni națio- nali, sunt doar pe șase în ierarhie. până a ajunge în „Final Four” au- tobergamo a eliminat pe Luceafărul

Buzău (scor 13-6) și United galați (6-1), Odorheiul Secuiesc pe Im- perial Wet Miercurea Ciuc (9-1) și pro – Tineret Sighișoara (14 -1), Informatica pe Dunărea Călărași (1-0) și Colțea 1920 Brașov (5-0), iar Cityus pe Şoimii Şimand (12 -5) și politehnica Iași (4-3). Finala Cu- pei României la futsal, ediția 2017, se va disputa marți, 21 martie, de la ora 21.30, în Sala Sporturilor „Con- stantin Jude” din Timișoara și va opune câștigătoarele semfinalelor din “Final Four”.

„Rechinii” Devei, mai tari decât „Leii” Craiovei la baschet

Devei, mai tari decât „Leii” Craiovei la baschet Sala de jocuri a Colegiului Național Sportiv CNS

Sala de jocuri a Colegiului Național Sportiv CNS “Cetate” din Deva (din spatele Colegiului Tehnic „Transilvania”, n.red) a găzduit, recent, câteva partide atractive de baschet pentru copii

și juniori. În aceste meciuri, cinci la număr, s-au întâlnit cei de la CS Viitorul Deva cu cei de la BC Lions (Leii, n. red.) din Craiova, pregătiți de

către Maria

de disputate, desfășurate cu ardoarea specifică vârstei, Deva câștigând, la general, cu scorul de 3-2. Meciurile s-au disputat pe trei categorii de vârstă, respectiv 2005 – 2006, 2007 – 2008

Jocurile au fost extrem

și 2009 – 2010. La 2005 – 2006 Viitorul I (an- trenor Cristian Manea), a învins pe Lions I cu 36 – 34, iar Viitorul „Rechinii” au trecut de Li- ons cu 21 – 16. Craiovenii și-au luat revanșa în meciurile de la categoria de vârstă 2007 – 2008, câștigând ambele jocuri cu echipele pregătite de alexandru pihodi, cu 33 – 16 și 21 – 14. Vic- toria la general a fost adusă de „pitici”, băieții pregătiți de alexandru pihodi câștigând cu 8-6. „au fost niște partide foarte utile, pentru am- bele cluburi, și felicit toți jucătorii, cu un plus pentru cei mai mici dintre ei, care au oferit un

meci electrizant. Le mulțumesc, pe această cale, arbitrilor Ioan Demian, Cătălin Hossu și Mihai postelnicu, precum și lui Radu Szemes, care a asigurat asistența medicală, și celor de la CNS „Cetate”, și în special profesorului adrian Liga, directorul liceului, care ne sprijină la toate acți- unile noastre”, a declarat alexandru pihodi, an- trenor la CS Viitorul Deva. pentru deveni aceas- tă întrecere a reprezentat o importantă etapă de pregătire pentru competițiile ce vor urma în pe- rioda următoare, cei de la CS Viitorul urmând a organiza, pe propriul teren, mai multe competi- ții ale sportului de sub panou dedicate copiilor, cadeților și juniorilor, fiind vorba despre „Cupa primăverii”, “Memorialul Stelian popescu” la streetball (competiție de 3 la 3, la un singur coș, n. red.), precum și Campionatul Județean Hune- doara la baschet. La sfârșitul meciurilor dintre Viitorul și Lions, toți jucători au primit diplome și medalii, echipele celor două cluburi urmând a se întâlni din nou, în curând, dar de această dată la Craiova.

Amarildo Szekely

09 sport SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

09

sport

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Liga a III-a de fotbal

CNS Cetate Deva a ajuns la trei puncte de primul loc

Vineri și sâmbătă s-au jucat me- ciurile etapei a a XVI-a din seria a IV-a a Ligii a III-a de fotbal, pe teren aflându-se și echipierii celor de la CNS Cetate Deva.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

ceput deloc bine pentru Deva și, în minutul 11, la o fază prelungită de atac a gazdelor, Jude are o deviere

nefericită și înscrie în propria poar- tă. CNS Cetate joacă fără orizont, gazdele controlează ostilitățile, dar până la pauză nu se mai înscrie, și pandurii 2 Târgu Jiu intră la vestia-

 

re

în avantaj. Ca și în prima etapă,

După ce runda trecută, au jucat, acasă, cu aCS poli 2 Timișoara, vi- neri după masă băieții de la CNS Cetate au întâlnit un alt satelit de echipă de Liga I.

în mitanul secund parcă a fost o altă echipă a Devei pe teren, după ce, cu siguranță, Viorel Tănase a avut, în pauză, mai multe discuții cu elevii săi. CNS Cetate comtro- lează jocul, dar nu reușește să în-

a doua victorie la rând din cele 12 dorite

scrie. Egalarea vine, totuși, în mod firesc, în minutul 76, când, după

o

bună centrare a lui Făgărășanu,

La Rovinari, în județul gorj, CNS

Stoenac reia în plasă, cu un șut ele-

Cetate Deva a întâlnit pe pandurii

gant, din șapte metri lateral. golul

2 Târgu Jiu. Deși, prin prisma locu-

îi

descătușează pe deveni, care cau-

rilor din clasament, devenii păreau

punctul decisiv. Şi acesta vine, pe

favoriți, Viorel Tănase, antrenorul principal al celor de la CNS Ceta- te atrăgea atenția, înainte de joc, că meciul cu pandurii 2 nu va fi deloc unul ușor, iar tehnicianul hunedo- rean a avut dreptate. Meciul nu a în-

final de meci, în minutul 87, când, după o lovitură de colț executată de Cristian, Tecsi înscrie cu o lovitură de cap. astfel, CNS Cetate câștigă la Rovinari cu 2-1 și realizează a doua victorie din cele 12 propuse pentru retur. Dar cel mai important este

din cele 12 propuse pentru retur. Dar cel mai important este că Deva, printr-un joc favorabil

că Deva, printr-un joc favorabil al rezultatelor, pentru că trebuie să ai și un dram de noroc, s-a apropiat la trei puncte de primul loc, după ce, în urma primei etape din retur, ecartul ajunsese la opt „lungimi”.

Iar în aceste condiții, chiar și dacă Național Sebiș va primi trei puncte la „masa verde”, distanțele sunt mai ușor remontabile. Iar un prim pas se poate face vineri, când Sebișul vine la Deva.

m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din
m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din
m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din
m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din
m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din

m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din fotbal m Știri din fotbal m

Hercules lupeni nu a anunțat că se retrage din liga a iv-a

Campioana ediției trecute a Ligii a IV-a de fot- bal Hunedoara, Hercules Lupeni, nu trece prin cele mai fericite momente. plecări de jucători sau diverse alte probleme apărute la gruparea din Valea Jiului au făcut să apară tot felul de zvo- nuri, unele mergând până la posibila retragere din campionat, dar acestea sunt infirmate chiar de către cei de la asociația Județeană de Fotbal (aJF) Hunedoara. „am auzit și noi despre exis- tența unor probleme la Hercules Lupeni, dar cu astfel de chestiuni s-au confruntat și alte echipe din județ. până acum (vineri, 17 martie, n. red.), pe adresa noastră nu a venit nicio solicitare de retragere din competiție. am primit chiar și asi- gurări că echipa ca continua în Liga a IV-a. Îi așteptăm pe cei de la Hercules Lupeni să și ri- dice vizele, până la începerea campionatului”, a declarat profesorul Mircea Sîrbu, președintele aJF Hunedoara. Returul Ligii a IV-a va începe sâmbătă, 25 martie, iar Hercules Lupeni este programată să evolueze în deplasare, pe terenul

celor de la Retezatul Hațeg.

curs pentru licență ueFa la aJF Hunedoara

asociția Județeană de Fotbal (aJF) Hunedoa- ra, în colaborare cu federația de specialitate, organizează curs pentru antrenori în vederea obținerii licentei C UEFa. Cursul se desfășoara în perioada aprilie - iunie 2017, termenul – limi- tă de înscriere fiind 31 martie a.c, la sediul din Deva al aJF Hunedoara. Cei care doresc să ur- meze acest curs trebuie să depună următoarele acte: diplomă de bacalaureat legalizată; adeve- rinta medicală (clinic sănătos și apt pentru fot- bal); copie după actul de identitate; copie după certificatul de naștere; cazier judiciar; cerere, în care să se specifice și activitatea fotbalistică desfășurată; chitanță pentru taxa de școlarizare ( în valoare de 400 de lei); 4 (patru) fotografii tip buletin. „Reamintim cluburilor și asociații- lor sportive că, din ediția de campionat 2017 – 2018, nu vor mai putea avea antrenori decât pe posesori de licență UEFa a, B sau C”, se arată într-un comunicat al aJF Hunedoara.

Fără hunedoreni în cupele europene

aS Roma, echipa fostului corvinist Bogdan Lobonț, a fost eliminată în optimile de finală ale Europa League, iar județul nostru a rămas fără reprezentanți în cupele europene. Formația din capitala Italiei, deși a învins, pe teren propriu, cu 2-1, pe Olympique Lyon, a ratat calificarea în sferturile de finală, după ce pierduse în tur cu 4-2, portarul născut la Hunedoara, pe 18 ia- nuarie 1978, nefiind folosit în aceste jocuri. În sferturi, care se vor desfășura pe 13 și 20 apri- lie, Lyon va juca cu Beșiktaș, primul joc fiind pe teren propriu, celelalte meciuri ale acestei faze fiind anderlecht – Manchester United, Celta Vigo – genk și ajax - amsterdam Scalke 04. În Champions League, în sferturile de finală se vor întâlni Juventus – Barcelona, Dortmund – Mo- naco (ambele „duble” urmând a se juca pe 11 și 19 aprilie, n. red.), atletico Madrid – Leicester și Bayern Munchen – Real Madrid (tur pe 12 apri- lie, iar returul pe 18 aprilie, n. red.).

Amarildo Szekely

10 publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

10

publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

anunt puBlic

SC aRLI IMOB SRL Deva, anunță publicul interesat asupra de-

punerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiec- tul “Construire Hală de producție și Birouri”, propus a fi ampla- sat în Deva, str. Depozitelor incinta COMaT, județul Hunedoara. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Deva, str. aurel Vlaicu, nr.25, în zilele de luni-vineri între orele 08.00-

16.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității com- petente pentru protecția mediului Hunedoara.

vand/scHiMB + diFerenta *schimb cu casa in deva, zona zavoi + diferenta

OCaZIE: Casa complet renova- ta in 2015, aprox 2800mp casa + teren + anexe:

renova- ta in 2015, aprox 2800mp casa + teren + anexe: casa living 3 dormitoare, baie

casa living 3 dormitoare, baie cu jacuzzi, anexa camera+hol+ba- ie+bucatarie, garaj si bucatarie de vara, camere supraveghere+ alarma, incalzire prin podea de granit, perete caramida 60cm grosime, geam termopan an- tiefractie, centrala, front 90m, toate utilitatile, internet+wirelessc aer Conditionat 3 - in fiecare camera. Zona Castelul Corvinilor. Ofera o priveliste extraordinara, la doar 50 m de Castel, 5 minute de centrul municipiului, 16km de municipiul Deva. Ocazie perfecta pentru casa de vacanta, casa de locuit, loc de a ridica un mini cartier rezidential sau oportunitate de a dezvolta o afacere in zona Castelului (zona turistica deosebita). Terenul se poate parcela. Oferit de proprietar, Camere - 4 sau mai multe Suprafata utila - 2 800 m2 Locuinta mobilata / utilata complet preț - 220.000 euro

ANEXA 8 la metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private – conform Ordinului MMP nr. 135/2010

anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

s.c. Formin s.a., cu sediul in Caransebeș, str. Mihai Viteazu, nr. 1 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „lucrari de foraje de explorare-Magura tebii”, propus a fi amplasat pe terenuri situate in comuna Baia de Cris, satul Tebea, județul Hunedoara. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului (Maap-Hunedoara), str. aurel Vlaicu nr. 25, cod 2700 Deva, județul Hunedoara și la sediul titularului proiectului, s.c. Formin s.a, str. Mihai Viteazu, nr. 1, Caransebes, în zilele de luni-joi între orele 8-16, vineri între orele 8-14 . Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Hunedoara (Maap-Hunedoara).

anunț
anunț

centrul european de despăgubiri Hunedoara întocmește dosare

de despăgubire persoanelor vătămate, cât și urmașilor

celor decedați în urma accidentelor rutiere produse pe teritoriul

româniei, cât și al ue. telefon: 0731 494 920.

româniei, cât și al ue. telefon: 0731 494 920. apartament Hunedoara, Zona OM, parter inalt, 70mp,

apartament Hunedoara, Zona OM, parter inalt, 70mp, boxa beci, ca- nalizare separat, geam termopan, sistem alarma, buton panica, camere CCTV, aer conditionat, cabina dus hidromasaj, instalatie electrica noua, izolatie termica, centrala termica Hunedoara, Bd 1848 Bl9 parter 30.000 euro. 0753 083 333

Vând vilă la roșu amplasată ultracentral, str Ciprian porumbescu nr. 5, suprafață utilă (desfășurată): 353.31 mp, p+e+m, suprafață teren exclu- siv: 499 mp, suprafață construită (amprentă la sol): 183.68 mp preț: 100.000 euro+TVa dacă aplicabil. Telefon: 0740.30.69.38

Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter director marketing - Petronela Tămaș Ionuț Onu Departament DTP
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
director marketing -
Petronela Tămaș
Ionuț Onu
Departament DTP
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
DEVA
Redactori
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Telefon/Fax:
EDITAT DE
Ramona Ștefan
Amarildo Szekely
Antoniu Poenaru
Alin Ștefan Onu
director vânzări
Valentin Muntean
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
TMT MEDIA
Sorin Vrăjitoru
INTERNATIONAL
Secretariat - Int. 11
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
11 publicitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

11

publicitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

sc poMponio srl

angaJeaza:

operator stație beton, agent vânzări materiale de construcții

tel 0737.991.771

email: alina.popa@pomponio.ro

liBrăria eMia, str. MareŞal averescu, 20, lângă sediul servus Hunedoara, vă așteaptă cu reduceri de 30% la raionul cadouri (bijuterii pietre semipreţioase,artizanat, suveniruri) , în perioada 1 - 20 martie.

editura eMia angajează teHnoredactor. informaţii la tel 0254 230246

angajăm șoferi

profesioniști pentru

transportor

autoturisme

de 8-10 poziții.

detalii la telefon:

0740945245

angajăm șoferi profesioniști pentru transportor autoturisme de 8-10 poziții. detalii la telefon: 0740945245

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci

Abonații cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament

Nume și prenume:

Strada

Cod poștal Județ număr data

Localitate Posesor B.I./C.I. seria Eliberat de

Textul anunțului (maxim 30 de cuvinte)

Data apariției

Rubrica

declar că toatele datele complectate sunt reale

Semnătura

n Datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n Editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului și nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. acestea revin per- soanei care a trimis anunțul. n Ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n Editorul își rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

pierdere

SC ITaLCREa SRL, J20/963/2012, CUI: 30823106, declar pierdute două certificate constatatoare cu nr. 20703/16.07.2014 și certificatul de înregistrare seria B nr.2952878/18.07.2014 emise de ORC Hune- doara. Le declar nule.

angajare

Firma de distribuție angajează reprezentant de vânzări pentru zona Brad. Se oferă salarizare în funcție de rezultatele obținute. Se pune la dispoziție mașină de serviciu, telefon, tableta. Se solicită o maximă seri- ozitate. Cv-urile se trimit până pe data de 25 martie, la adresa de mail, horatiudistribution@yahoo.com. Eventuale informații la nr de tel 0735.655.612.

angaJare

sc automotive investment corporation srl, service autorizat

în reparații camioane și semiremorci, angajează:

n mecanici auto;

n electricieni auto.

CV-urile se depun la adresa de email: service.deva@cefin.com

Telefon: 0751.292.317

Cumpăr cărți, hărți, documente, globuri geografice vechi, în limba română, maghiară, latină sau orice altă limbă. Telefon 0745700486

Cumpăr obiecte tehnice din alamă, teodolite, microscoape, aparate laborator școlar fizică, chimie,mulaje biologie. Telefon 0745700486

anunțuri agenția imobiliară evrika

1. Se vinde urgent ap.2 camere, zona Mărăști, cu vederea la stradă, bloc de cărămida, et.3, decomandat, hol central, dotat cu

centrala termică, instalație pe Cu, termopane, baie cu geam, ca- mere cu parchet de stejar. apartamentul este bine întreținut și nu a suferit modificări interioare. preț 27000 Euro. Tel 0745.253.662;

0723.660.160

2. Se vinde în Sântandrei vilă noua, 3 nivele, la parter garaj mare, bucătărie, cameră și baie, la etaj 3 dormitoare mari+baie, iar mansarda este finisată,dar necompartimentată. Teren 900 mp, poziția este aproape de centrul satului. In curte se mai găsește o casă mai veche, dar din cărămidă, 2 camere, hol și beci mare. Ideală pentru 2 familii. preț 110.000 Euro. Tel 0723.660.160;

0745.253.662

3. Se oferă spre vânzare teren intravilan in zona Bălcescu, ST 500

mp, FS 25 m, ideal pentru construcție bloc de locuințe, maga- zin, sediu firmă, cabinet medical. preț 33.000 Euro neg. ușor. Tel 0723.660.160; 0745.253.662

4. Se vând mai multe parcele de teren în zona 700, pen-

tru construcții de case.prețuri incepând cu 10 Euro/mp. Tel

0723.660.160

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191 12 REȚETE Luni, 20 martie 2017 www.servuspress.ro Mod de preparare rețetă
SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191
12 REȚETE
Luni, 20 martie 2017
www.servuspress.ro
Mod de preparare
rețetă
Mod
de preparare
Conopida curățată de frunze,spă-
lată, desfăcută buchețele se pune la
fiert în apă cu sare.
Orezul spălat se fierbe cu 600 ml. apă +
Dam drumul la cuptor.
aluatul, dezghetat in preala-
bil, se întinde. Se taie patrate.
Salată
de
conopidă
400
g.conopidă
Maioneză
de
post
250-300
orez
150
ml.
de ulei g. de
150
ml.apă
minerală
zeama
la
1/2
lămâie
Pachetele
de capsuni
linguriță
mustar
clasic
şi
o 2grăunți sare piper
usturoi
nucă cu gem
800 g aluat
foietaj
1 borcan
gem de capsuni
mic
200 g nuca macinata

1/2 linguriță sare. Orezul fiert se lasă la răcit. După ce a fiert și s-a răcit ,conopida se desface în bucățele mici. Într-un vas pune orezul,uleiul,zeama de lămâie,1/2 linguriță sare,un vârf linguriță piper,muștarul și jumătate din apa minerală . Flolosește blenderul vertical sau poți folosi orice fel de blender și pasea- ză /amestecă compoziția de maioneză. pune conopida într-un bol sau farfurie si maioneza deasupra. Sursa: bucataras.ro

bol sau farfurie si maioneza deasupra. Sursa: bucataras.ro gemul se amesteca cu nuca. Se pune gem

gemul se amesteca cu nuca. Se pune gem pe fiecare patrat si se pliaza. Se pun in tava, se cresteaza usor deasupra si se coc la foc mediu pana se rumenesc. Reci se pot pudra cu zahar. pofta buna!

Sursa: bucataras.ro

deasupra si se coc la foc mediu pana se rumenesc. Reci se pot pudra cu zahar.
deasupra si se coc la foc mediu pana se rumenesc. Reci se pot pudra cu zahar.
deasupra si se coc la foc mediu pana se rumenesc. Reci se pot pudra cu zahar.
deasupra si se coc la foc mediu pana se rumenesc. Reci se pot pudra cu zahar.

pUBLICITaTE

deasupra si se coc la foc mediu pana se rumenesc. Reci se pot pudra cu zahar.
13 turism SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

13

turism

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

15 remedii naturiste pentru bătături

Funcția principală a călcâielor este să protejeze zonele sensibile ale picioarelor. Bătăturile sunt

de 2 tipuri: tari și moi. Bătăturile tari, de obicei, se formează în vârful degetelor sau pe suprafa- ța exterioară a degetelor, unde pielea se freacă de încălțăminte, iar uneori bătătura se formeaza chiar în talpă provocând durere la pășire. Bătăturile moi sunt umede și elastice și se for- mează între degete, când osul unui deget declan- șează presiune asupra osului de la degetul vecin. atât bătăturile tari cât și cele moi au formă de con, cu vârful în interiorul piciorului. atunci când încălțămintea sau un alt deget apasă bătă- tura, aceasta poate deveni sensibilă sub țesut și dureroasă.

Bătătu- bile:
Bătătu-
bile:

rile nu sunt cauzate numai

de pan- tofi, iată și alte cauze posi-

șosetele cu mult elas- tic, licra, sintetic etc; mersul pe suprafețe dure; persoanele care au picioarele plate fac mai repede bătături; piele sensibilă pe talpa picio- rului; diabeticii și alte persoane cu afecțiuni circulatorii nicio- dată nu ar trebui să ignore apariția unei bătături.

tratament

Există câteva lu- cruri pe care le poți face pentru a redu- ce disconfortul; în- cearcă aceste reme- dii și dacă în ciuda acestor metode de vindecare, bătătu- rile continuă să te incomodeze tre- buie să mergi la specialist. Dacă suferi de

diabet sau alte afecțiuni care slăbesc circulațua, nu aștepta ca afecțiunile să ți se agraveze, ci mer- gi imediat la specialist.

1. Joaca de-a detectivul

De multe ori se poate întampla ca bătăturile să nu iasă la suprafață, deoarece presiunea ridicată și frecarea pot conduce la formarea așa-zisei "piele moartă". astfel, soluția este să elimini cauzele frecării și să porți altă încălțăminte pentru a preveni formarea bătăturilor.

2. tăierea unghiilor Rolul unghiilor piciorarelor este de a proteja degetele de leziuni. Însă, dacă presiunea asu- pra unghiei este îndelungată poate determina ca articulația degetului să se împingă în pantof și, astfel, se formează bătătura. pentru a scăpa de această presiune trebuie să ai unghiile mereu tăiate, chiar după forma unghiei, sau din carne după cum se spune. 3. înmuierea picioarelor Cu toate că eliminarea cauzelor este esențială, durerea ascuțită a bătăturii poate ieși imediat în evidență. Înmoaie piciorul afectat în apă caldă cu sare, apoi aplică o cremă hrănitoare și înfă- șoară piciorul într-o pungă de plastic, care tre- buie ținută timp de câteva ore. Înlătura punga și freacă ușor bătătura cu o piatră ponce. 4. nu tăia! pentru binele picioarelor trebuie să eviți tăie- rea bătăturilor, chiar dacă acest lucru te sfătuieș- te până și farmacista. Tăierea bătăturilor poate cauza infecția și sân- gerări dureroase, deci este un factor destul de riscant.

5. separarea degetelor

pentru îndepărtarea unei bătături dintre dege-

te, ține degetele separate cu ajutorul unui tam- pon de vată sau bumbac.

6. înfășoară-ți piciorul

Dacă știi că vei merge un traseu deosibit de

lung sau vei alerga, înfășoară-ți degetele cu plas- ture pentru a reduce frecarea.

7. alegerea pantofilor

Bătăturile se pot forma dacă marimea panto- fului nu este corespunzătoare sau dacă calapo- dul nu este potrivit.

remedii naturiste

sau dacă calapo- dul nu este potrivit. remedii naturiste 1. Bicarbonat de sodiu Unul dintre cele

1. Bicarbonat de sodiu Unul dintre cele mai bune moduri de a trata bătăturile este bicarbonatul de sodiu stins în apă. aceasta desface pielea moartă și ajută la vindecarea bătăturii. adaugă 3 linguri cu bicar- bonat de sodiu într-un lighean cu apă și înmoaie picioarele. De asemenea, poți masa bătăturile cu pastă formată din 3 părți bicarbonat și o parte

apă. 2. ceaiul de mușețel Înmoierea picioarelor în ceai de mușețel diluat ajută la calmare și temporar va schimba pH-ul pielii, ajutând la uscadea bătătaturii. Ceaiul îți va păta piciorul, dar poate fi ușor îndepărtat cu săpun și apă. 3. oțetul

Înmoaie o bucată de vată în oțet și tapează-ți bătăturile. După care lasă vata înmuiată în oțet pe bătătură, peste noapte. Dimineața freacă zona cu o piatră ponce. 4. piatra ponce pudra sau piatra ponce sunt folosite pentru curățarea pielii, ajutând astfel și la îndepărtarea "pielii moarte". După ce ți-ai înmuitat piciorul

în apă caldă timp de 20 de minute, folosește o piatră ponce pentru a îndepărta bătăturile. 5. gheața Bătăturile tari sunt de cele mai multe ori dure- roase. Dacă descoperi că ai o bătătură dureroa- să, aplică gheață pe suprafața respectivă, deoa- rece va reduce umflatură și va ameliora durerea. 6. suc de lămâie Formează o pastă dintr-o lingură cu suc de lă- mâie și 5-6 tablete de aspirină pisate. aplică pas- ta direct de bătătură și înfășoară piciorul într-o pungă de plastic. Ține piciorul învelit timp de 10 minute, după care trebuie să îndepărtezi bătătu- ra cu ajutorul unui pietre ponce. Sursa: www.eva.ro

pUBLICITaTE

TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ SIMPLU ANUNȚ ÎN CHENAR ANUNȚ PE FUNDAL (maximum 25 de
TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE
ANUNȚ SIMPLU
ANUNȚ ÎN CHENAR
ANUNȚ PE FUNDAL
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 35 de cuvinte)
5
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
Anunțurile se preiau la sediul redacției din Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, parter
LEI
GRATUIT postarea anunțurilor pe pagina on-line www.servuspress.ro
10
LEI
25
LEI
14 utile SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

14

utile

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Nr. 3191 Luni, 20 martie 2017 www.servuspress.ro deva Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, piaþa

deva

Farmacia Nr. 1 „Remedia“ program non-stop, piaþa Victoriei, nr. 29 Farmacia „Tacomi – Humanitas II“, a l. Tran sil vaniei.

Hunedoara

Farmacia „Energofarm“ program non-stop. Str. g. Enescu, nr. 14. Farmacia „green Line“, program non-stop. Bd. Republicii, nr. 8. Farmacia „arnica“, Str. g. Enes- cu, nr. 7.

petroșani

Farmacia „piață”, Str. a. Iancu, nr. 5

orăștie

Farmacia „Oros”, Str. N. Bãlces- cu, nr. 7

Brad

Farmacia „Remedia”, Str. avram Iancu

petrila

Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu

petrila Farmacia „Remedia”, Str. Tudor Vladimirescu utilități: apă caldă 0254/212.225 apă rece:

utilități:

apă caldă 0254/212.225 apă rece: 0254/227.087 Electrica: 0254/205.864

ascensoare: 0254/235.090 E.ON gaz Distribuție:

0265/200.928

0800.800.928

Informații CFR: 0254/212.725

instituții publice:

aJOFM: 0254/216.151 Casa de Sănătate: 0254/219.280 Casa de pensii: 0254/224.560 Consiliul Județean: 0254/211.350 prefectură: 0254/211.850 DSVSa: 0254/221.145 OpC: 0254/214.971 Birou anticorupție: 0254/223.700

taximetre:

City Taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly Taxi: 0254/222.943 Euro Taxi: 0254/223.344 astral Taxi: 0254/234.567

Sistări apă

apa rece va fi sistată astăzi, 20 martie, între orele 08:00 şi 13:00, în localităţile Crişeni, Streisângeorgiu şi Călan (strada Dealul Mare -Oraşul Vechi), pen- tru remediere avarie la reţeaua de distribuţie apă. De asemenea, furnizarea apei potabile va fi întreruptă, azi, în intervalul orar 08:00 -15:00, şi la Nădăştia de Jos şi la Nădăştia de Sus, din acelaşi motiv, respectiv remediere avarie la reţeaua de distribuţie.

respectiv remediere avarie la reţeaua de distribuţie. sursa: apa prod deva Radare 20 martie DN 7

sursa: apa prod deva

Radare 20 martie DN 7 Deva - Sântuhalm – Simeria DJ 687 Cristur – Hunedoara
Radare 20 martie
DN 7 Deva - Sântuhalm –
Simeria
DJ 687 Cristur – Hunedoara
DJ 687 Hunedoara – Hăşdat
DN 66 Călan – Băcia
DN7 Mintia – Veţel
DN7 Veţel – Leşnic
DN7 Leşnic – Săcămaş
DN7 Ilia – gurasada
DN7 gurasada – Burjuc
DN7 Burjuc-Zam
Deva, Calea Zarand; Sântu-
halm; DN 76 Căinelul de Jos
- Bejan
Uricani pe DN 66a, str.
Muncii
Sursa: IPJ Hunedoara
Bejan Uricani pe DN 66a, str. Muncii Sursa: IPJ Hunedoara ORIZONTaL: 1) Nebun la cap –

ORIZONTaL: 1) Nebun la cap – Vina condam- natilor la moarte. 2) Masuratori pe teren – Eli-

minari rusinoase. 3) ajutoare ın caz de nevoie. 4) angajat pentru strangere de fonduri – aduna totul ın jurul lui. 5) Basicate la gura – Tragator la artilerie. 6) Legate la curent – Lider de necon- testat. 7) Emisiune de ınalta audienta – a trece

ın rezerva. 8) Multimi reale – O ıntrebare

lamurit – Extreme ın cuplaj! 9) Iesire din comul.

10) a executa prin decapitare – Deplasat ın con- voi. 11) Un om ınmsetat – atinsa la scafarlie.

de

VERTICaL: 1) Concurenta cu noroc – Supusa la examen. 2) Certificate de boala – pudra de

gatit. 3) Calificati ın serii. 4) Starea natiunii –

Loc de munca

ınsori – Nu-si pun accentul. 6) pat de campanie

– au reflexe

niciun amestec – Se poarta cu palarie. 8) NaDa FLORILOR (pl.) – a face ceva de mantuiala. 9)

Locul ıntai la o cursa nautica – Innegrit la ochi. 10) acopera volumul de geometrie – Eliminat prin pranspiratie. 11) asta-i de mirare – Niste capriciosi pentru care se faceau multe sacrificii

– Situatie cand se poate trece pe rosu.

la negru. 5) Femeia cu care te

admirabile (sing.). 7) N-are

Întreruperi energie electrică

pentru lucrările anuale de reparaţii și întreţinere instalaţii și reţele elec- trice, precum și posturi de transformare, Enel Distribuţie Banat anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după pro- gramul indicat mai jos:

astăzi, luni 20 Localitatea MÂNERĂU; - 09:00 - 14:00 Municipiul VULCaN, str. N. Titulescu, bl. S63, sc. a; - 09:00 - 16:00 Localităţile VORŢa; VISCa; VaLEa pOIENII; VaLEa LUNgĂ; VaLEa; aLMĂŞEL; COaJa; TĂTĂRĂŞTI; FORNĂDIa; pOIENIŢa TOMII; - 09:00 - 17:00 Localitatea BRaD, str. Vânătorilor (parţial); - 09:00 - 17:00

Marţi, 21 martie

Municipiul VULCaN, str. N. Titulescu, bl. S63, sc. B; - 09:00 - 16:00 Localitatea BRaD, str. Vânătorilor (parţial); - 09:00 - 17:00 Localităţile VORŢa; VISCa; VaLEa pOIENII; VaLEa LUNgĂ; VaLEa; aLMĂŞEL; COaJa; TĂTĂRĂŞTI; FORNĂDIa; pOIENIŢa TOMII; TIULEŞTI; LEaUŢ; DOBROŢ; OBÂRŞa; TÂRNaVa DE CRIŞ; LIVaDa; ŞTEIa; - 09:00 - 17:00

sursa: enel românia

15 PROGRAM TV SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

15

PROGRAM TV

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

HOROSCOP

Ce vă rezervă astrele astăzi

Berbec

21.03 - 20.04

O săptămână excelentă din punct de

vedere financiar. O investiţie bine plasată cu ceva timp în urmă vă aduce mari beneficii.

Balanță

22.09 - 22.10

În această săptămână sînteţi asaltate de o serie de probleme în carieră, ce trebuiau rezolvate mai demult, dar pe care le-aţi tot amânat.

taur

scorpion

21.04

- 21.05

23.10

- 21.11

pășiţi cu dreptul în această săptămâ- na, sânteţi plini de vitalitate, aveţi o energie molipsitoare. Financiar, veţi putea suferi ușoare pierderi.

Sânteţi preferaţii zodiacului în săptă- mâna aceasta. Financiar, staţi exce- lent, iar în carieră lucrurile evoluează în direcţia dorită.

gemeni

săgetător

22.05 - 21.06

22.11 - 20.12

Se

anunţă o perioadă fastă cuceririlor.

Urmează o săptămână agitată, plină

În

carieră, să urmaţi dictonul: cu pași

de proiecte și activităţi. Trebuie acor-

mici, dar siguri, și veţi obţine rezultate nesperate, fără prea mult efort.

dată o atenţie sporită sănătăţii. În dragoste lucrurile merg bine.

rac

capricorn

22.06

- 22.07

21.12

- 19.01

puteţi avea stări psihice oscilante care îl vor deruta pe partenerul de viaţă, riscând astfel izbucnirea unor conflicte. Nu disperaţi.

problemele financiare, care păreau până acum imposibile, își găsesc rezolvarea, mulţumirile revenindu-i unui bun prieten care v-a ajutat.

leu

vărsător

23.07

- 22.08

20.01

- 18.02

Veţi avea de înfruntat unele mici

probleme în sfera socială, datorită unei nervozităţi accentuate cauzate

de stresul din ultima perioadă.

Chiar dacă vor mai apărea pe ici, pe colo, ceva probleme, nici una nu va fi de nerezolvat, căci aveţi pe cineva

aproape care vă poartă de grijă.

Fecioară

pești

23.08

- 21.09

19.02

- 20.03

Se anunţă o săptămână fără

evenimente majore, dar cu bucurii

și satisfacţii obţinute din lucruri

mărunte.

Se preconizează o săptămână de-a dreptul uimitoare. Financiar o duceţi

bine, în cariera veţi avansa ori veţi obtţne o mărire de salariu.

METEO BRaD DEVa ORĂŞTIE HUNEDOaRa HaȚEg pETROŞaNI
METEO
BRaD
DEVa
ORĂŞTIE
HUNEDOaRa
HaȚEg
pETROŞaNI

Deva: min. 7, max. 15 Hunedoara: min. 5, max. 15 Orăștie: min. 6, max. 15 Brad: min. 4, max. 15 Hațeg: min. 4, max. 16 Petroșani: min. 4, max. 15

15 Hațeg: min. 4, max. 16 Petroșani: min. 4, max. 15 Ortodox: Sfinții mucenici ucisi în
Ortodox: Sfinții mucenici ucisi în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit Romano-catolic: † SF. IOSIF, soţul

Ortodox:

Sfinții mucenici ucisi în Mănăstirea

Sfântul Sava cel Sfințit

Romano-catolic:

† SF. IOSIF, soţul Sf. Fc. Maria

Greco-catolic:

Sf. cuv. m. uciși în Mănăstirea Sf. Sava.

Curs valutar EuRO 4,5654 RON uSD 4,2396 RON GBP 5,2515 RON CHF 4,2598 RON
Curs valutar
EuRO
4,5654 RON
uSD
4,2396 RON
GBP
5,2515 RON
CHF
4,2598 RON

BANCURI

Se întâlnesc Bulă și cu Ștrulă:

- Ce faci Bulă, cum iți merge?

- Bine, am intrat în afaceri cu un cumnat.

- Am deschis un magazin.

- Da? Cu ce?

- Cu ranga!

La recrutare Bulă zice medicului militar:

-Sunt miop deci neincorporabil! -Cum vrei să demonstrezi asta?

-Vedeți cuiul acela în zid?

-Da

-Ei bine eu nu-l văd!

Doi polițiști se întâlnesc pe stradă.

- Unde mergi Mărine? întreabă unul.

- Acasă. Vin de la un test de inteligență.

- Și ce rezultat ai obținut?

- Slavă Domnului, este negativ.

SUDOKU

SUDOKU Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9,

Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de

la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de

la început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fie-

care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conținã decât

o datã cifrele de la unu la nouã.

07:00 Telejurnal matinal 07:50 Sport 08:00 Telejurnal matinal 08:45 Sport 08:50 Vorbește corect! 09:00 a
07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbește corect!
09:00 a doua emigrare
09:30 Teleshopping
11:00 Ediţie specială
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor
13:00 Ultima ediţie
13:30 Dincolo de hartă
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebări și răspunderi
18:30 Vorbește corect!
19:20 perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Dincolo de hartă
23:00 Ora de știri
08:00 Natură și sănătate
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinţesei Ok-
Nyeo
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bărbați
de 10
11:45 Documentar 360°
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minorităţilor
14:30 Duelul pianelor
15:20 poate nu știai
16:45 potcoava de piatră
17:15 Jurnal de secol
17:20 poate nu știai
17:30 Destinul prinţesei Ok-
Nyeo
18:40 5 minute de istorie
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Teatru TV
22:10 Cameră cu priveliște
07:00 Ştirile pro Tv
08:00 Neatza cu Răzvan și
07:45 Teleshopping
Dani
10:30 Vorbește lumea
08:15 Testul de rezistenţă
10:55 Teleshopping
13:00 Ştirile pro Tv
09:15 Teleshopping
11:15 prietenii de la 11
14:00 Lecţii de viaţă
09:45 Dila
13:00 Observator
07:00 Teleshopping
07:15 Focus
09:00 Trăsniți
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin
12:00 Teleshopping
13:00 Sănătate cu stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 atelierul magic
15:30 Mama mea gătește mai
bine
16:30 Focus
17:00 Mondenii
17:45 Râzi și câștigi
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește mai
bine
20:30 În compania răzbunării
22:30 Trăsniți
07:00 Ştirile Kanal D
12:00 Ştirile Kanal D
15:00 La Maruţă
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
13:00 Te vreau lângă mine
17:00 Ştirile pro Tv
15:00 Teo Show
16:00 Observator
18:00 Ce spun românii
16:30 Bravo, ai stil!
17:00 acces direct
18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile pro Tv
19:00 Observator
19:00 Ştirile Kanal D
20:30 Uite cine dansează
20:30 Chefi la cuțite
20:00 Kosem
23:30 Jocuri de celebritate
23:30 Xtra Night Show
23:00 WOWBiz
07:40 Tinker Bell
08:55 Ricki și the Flash
10:35 Bernard și Doris
12:15 Muntele magic
13:45 Furtună Extremă
15:40 Star Trek.
17:40 pe platourile de filmare
18:10 pan
20:00 Marile minciuni nevinovate
21:30 punct și de la capăt
22:00 Ţestoasele Ninja 2
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
14:00 Ora exacta in sport
16:00 Familia Simpson
16:30 Familia Simpson
17:30 Familia Simpson
19:00 Familia Bundy
20:00 Local Kombat
21:00 Ora exacta in sport
22:00 Flashpoint
08:00 07:45 puterea Singură destinului pe lume
09:15 09:00 Regina pasiune inimilor și putere
11:30 10:30 pana Senora la capatul lumii
13:30 12:30 Teleshopping Teleshopping
14:00 13:00 Clona O iubire XXL
15:00 15:00 Soț Îngeri de păzitori închiriat
16:00 pentru că te iubesc
17:00 16:00 In Singură asteptarea pe lume dragostei
18:00 17:00 Intrigi pasiune in și paradis putere
19:00 18:00 Vieţi Totul schimbate pentru tine
20:00 19:00 Stadiul petale de relatiei singurătate
22:00 20:00 puterea pretul dragostei destinului
23:00 22:00 State Inimă de de Romania frate
Program TV Luni 20 martie 2016
16 actualitate SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

16

actualitate

SERVUS HUNEDOARA Nr. 3191

Luni, 20 martie 2017

www.servuspress.ro

Ochi şi urechi la aventurile Marei şi Dănuţ

Actriţa Isabela Haşa, din nou, în mijlocul copiilor, în cadrul unui eveniment organizat de biblioteca judeţeană

Sala de conferinţe a parcului de afaceri din Simeria s-a umplut, vi- neri, de copii, curioși să afle cât mai multe despre aventurile celor doi protagoniști, Mara și Dănuţ, din cartea, scrisă cu mult suflet pentru cei mici, de actriţa Isabela Hașa. aceasta a prezentat, în faţa asisten- ţei numeroase, placheta de poezie intitulată „Ham-Ham, Miau-Miau și semnele de circulație”. Totul, în cadrul unei întâlniri pusă la cale de conducerea Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara din Deva, în parteneriat cu agenția de Dezvoltare Economico-Socială a județului (aDEH). Copiii prezenți la eveniment au fost numai ochi și urechi, au ascul- tat fragmente din volum citite de autoare, cu multă sensibilitate. Ca de fiecare dată, actriţa Isabela Hașa s-a simţit minunat în mijlocul celor mici, de data aceasta în ipostază de

în mijlocul celor mici, de data aceasta în ipostază de scriitoare pentru copii. „Ham-Ham, Miau-Miau și

scriitoare pentru copii. „Ham-Ham, Miau-Miau și sem-

nele de circulație” este o cărticică scrisă special pentru copii și cu- prinde un dialog între doi mici protagoniști, Mara și Dănuț, care discută plini de însuflețire pe tema semnelor de circulație, în compania prietenilor lor, un cățel și un motan, de care nu se despart. Cartea este scrisă cu afecțiune și dragoste pen- tru copii, într-un stil agreabil. prin joc, prin întrebări aparent inocente, copiii învață semnele de circulație, semne cu care e bine să se familia-

rizeze de la cea mai fragedă vârstă. Desenele de pe ultimele pagini ale cărții urmează să fie colorate de că- tre copii, ceea ce face această pla- chetă cu atât mai atractivă. „actrița Isabela Hașa a scris această carte cu talent, cu dragoste pentru copii, pe care îi simte aproape de sufletul ei. Dragostea autoarei pentru copii, pentru animale, pentru tot ce în- seamnă sensibilitate se face simțită din plin în versurile care curg cu ușurință, semn că au fost alcătuite cu dragoste. am fost deosebit de bucuroși că, grație harului și gene- rozității artistei, am putut face un cadou frumos micilor noștri citi- tori. I-am mulțumit Isabelei Hașa pentru disponibilitatea pe care o are de a dărui clipe de bucurie copiilor și am invitat-o să mai scrie astfel de cărți, spre încântarea acestui public tânăr pe care îl îndrăgim cu toții”, a declarat Sebastian Bara, managerul Bibliotecii Judeţene „Ovid Densu- sianu” Hunedoara din Deva. Lansarea a fost urmată de un mo- ment artistic, „Bunica și extrateres- trul”, o comedie muzicală pentru copii, oferită de actrițele Isabela și Mara Hașa din Deva. La final, cei mici au primit și au- tografe din partea actriţei Isabela Hașa.

Ramona Ştefan

„Atelierul Iepuraşului” se va deschide la Hunedoara. Micuţii din oraş sunt aşteptaţi să se înscrie

Micuții din Hunedoara vor avea, din nou, ocazia să își dea frâu liber imaginației pentru a crea, cu mâ- nuțele lor, figurine și ornamente de paște, în cadrul „atelierului Ie- purașului”. acesta este organizat de primăria municipiului de pe Cer- na, iar reprezentanții administraţi- ei publice locale se așteaptă ca un număr mare de copii să ia parte la activităţile creative. „atelierul Iepurașului” își va des-

creative. „atelierul Iepurașului” își va des- chide porţile în ziua de 3 aprilie. Timp de aproape

chide porţile în ziua de 3 aprilie. Timp de aproape două săptămâni, grupuri de copii, cu vârste cuprinse între cinci și zece ani, vor participa la activităţile de creaţie. Cei mici vor avea ocazia de a-și demonstra talentul, realizând diferite orna- mente specifice sărbătorilor pasca- le. Fiecare atelier va avea o durată de aproximativ 40 de minute și se va face grupe de maximum 40 de copii, însoţiţi de un adult. Micuţii sunt așteptaţi să se în- scrie, programările pentru atelier urmând să se facă în perioada 20 - 28 martie, în limita locurilor dispo- nibile, pe baza unor formulare ce se găsesc pe site-ul administraţiei pu- blice locale din Hunedoara. primăria Hunedoara a organizat și în perioada sărbătorilor de iar- nă „atelierul lui Moș Crăciun”, iar la acesta au luat parte sute de copii din oraș.

Ramona Ştefan

de iar- nă „atelierul lui Moș Crăciun”, iar la acesta au luat parte sute de copii