Sunteți pe pagina 1din 2

Universitate Tehnica Gheorghe Asachi Cod:

Facultatea C.M.M.I. FI Ediia:


Revizia:
Denumire produs: TEHNOLOGIC Denumire reper:
Arbore planetar cu flan
Cod produs: Lot tehnologic Cod reper:
4402.07

Notare material Standard material U.M. Cantitate Dimensiuni tehnologice Buc.


Tehnologic planificate
EC45 DIN EN 10025 kg
Nr. Denumire operaie S.D.V. Buc. Prel. Ctg Tp Tu
Simult.
Op. M.U.
1. Strunjire frontal Cuit lateral drepta
2. Strunjire cilindric exterioar Cuit ncovoiat
dreapta
3. Strunjire suprafa profilat Cuit
4. Gurire de centruire Burghiu de centruire
5. Strunjire frontal Cuit lateral drepta
6. Gurire de centruire Burghiu de centruire
7. Strunjire cilindric exterioar Cuit longitudinal k
8. Teire 1,8 x 30 Cuit ncovoiat
dreapta
9. Strunjire cilindric exterioar Cuit longitudinal k
10. Strunjire suprafat profilat Cuit
11. Strunjire suprafa profilt Cuit
12. Strunjire frontal Cuit lateral drepta
13. Strunjire cilindric exterioar Cuit longitudinal k
14. Strunjire frontal Cuit lateral drepta
15. Teire 0,3 x 45
16. Stunjire profil toroidal? Cuit
17. Strunjire conic Cuit ncovoiat
dreapta
18. Strunjire dup contur? Cuit
19. Teire 1 x 45 Cuit lateral drepta
20. Burghiere Burghiu 16
21. Teire 0,8 x 45 Frez
22. Filetare Set tarozi M18,5
23. Danturare Frez melc modul
24. Control tehnic
25. Ambalare

MODIFICRI:

Proiectat Verificat Fila Total


Numele Ermolai Vasile nr. file
Data 26.10.2016
Semntura
OBSERVAII: Se execut autocontrol dup fiecare operaie.