Sunteți pe pagina 1din 17

Teste Gril Ramona DUMITRIU

1. Prin functia de etalon international drepturile speciale de tragere pot:

a. exprima cursuri valutare;

b. obtine moneda convertibila prin intermediul FMI;

c. fi incluse in rezervele tarilor alaturi de aur si alte valute.

2. In functie de criteriul naturii operatiunilor, sunt incluse:

a. operatiuni pe plan national si pe plan international;

b. operatiuni derulate in moneda nationala si moneda straina;

c. leasing-ul, factoring-ul, scontarea;

d. emiterea de garantii, administrarea mijloacelor de plata.

3. Care este rolul FMI ?

a. de supraveghere, de promovare a stabilitati cursului valutar si de

promovare a cooperarii monetare internationale in randul tarilor membre;

b. de stimulare a expansiunii economice prin incurajarea dezvoltarii firmelor

private;

c. de a determina un raport procentual fata de cota de participare.

4. Sistemul monetar bimetalist este de trei tipuri:

a. integral, paralel si direct;

b. integral, partial si paralel;

c. integral si partial.

5. Printre efectele pozitive ale reformei monetare din 1947 se enumera:

a. puterea de cumparare mai mare si reducerea cantitatii de moneda din

circulatie;

b. justificarea deflatiei si deprecierea leului;

c. schimbarea leului vechi cu cel nou si justificarea deflatiei.

6. Care din variantele de mai jos reprezinta aspect(e) pozitiv(e) ale DST?

a. mai stabila decat orice moneda nationala;

b. circula doar intre autoritatile monetare: FMI, banci centrale;

c. tarile in curs de dezvoltare primesc alocari mai mici decat tarile

industrializate.

7. Care sunt calitatile specifice monedei marfa?

a. conservare, divizibilitate;

b. conservare, aspect, divizibilitate, raritate;

c. divizibilitate, conservare, inalterabilitate;

d. incredere, valoare de intrebuintare.

8. Ce reprezinta lichiditatea in cadrul SMI?


a. stabilitate si echilibrarea balantelor de plati;

b. cursuri fixe;

c. rezerve monetare corespunzatoare nevoilor si crearea DST.

9. Autorizarea institutiilor de credit se refera la:

a. reglementari stricte ale institutiilor de credit;

b. administrarea resurselor financiare;

c. oferirea publicului si autoritatilor anumite garantii ca resursele financiare

atrase vor fi gestionate onest si profesionist.

10. Solvabilitatea unei firme se refera la:

a. posibilitatea de acoperire a platilor pe termen scurt;

b. capacitatea acesteia de a face fata, cu ajutorul resurselor de care dispune,

obligatiilor financiare scadente la un anumit termen;

c. respectarea bunei credinte a persoanelor fizice sau juridice.

11. RMO si plafoanele de credit sunt instituite pentru:

a. stabilirea nivelului maxim de resurse atrase;

b. supravegherea respectarii cerintelor prudentiale ale Bancii Centrale;

c. a impiedica institutiile de credit sa isi asume riscuri foarte mari.

12. In cazul institutiilor de credit, secretul profesional consta in:

a. confidentialitatea administratiei si angajatilor asupra operatiunilor si

conturilor clientilor;

b. confidentialitatea asupra pregatirii profesionale si experientei administratiei

si angajatilor;

c. increderea angajatilor in administratie.

13. In functie de natura lor, garantiile pot fi:

a. partiale si reale;

b. reale si ipotecare;

c. reale si personale.

14. Ce eveniment a avut loc in anul 1971?

a. crearea sarpelui monetar european;

b. suspenderea convertibilitatii in aur a dolarului american;

c. Tratatul de la Maatricht.

15. Care dintre tipurile de operatiuni enumerate mai jos sunt delimitate de

criteriul raportului fata de intermedierea financiara?

a. operatiunile pasive;
b. operatiunile derulate in moneda nationala;

c. operatiunile active;

d. operatiunile derulate pe plan national.

16. Ce reprezinta perioada de tragere?

a. perioada in care suma imprumutata este pusa la dispozitia debitorului;

b. perioada in care trebuie platita dobanda;

c. perioada in care trebuie achitata suma imprumutata.

17. Scontarea reprezinta:

a. o forma de inchiriere cu posibilitatea de achitare a bunului respectiv;

b. operatiunea de incasare a unei creante rezultate dintr-un efect de comert

inainte de scadenta;

c. operatiunea de recuperare a unei creante.

18. In cazul garantiei personale:

a. creditul este garantat cu sau fara deposedarea unui bun imobil;

b. creditul este garantat fara deposedarea unor valori mobiliare;

c. in cazul in care debitorul nu poate sa isi onoreze obligatiile financiare, datoriile acestuia sunt achitate de una sau mai multe persoane ce
augarantat pentru acesta.

19. Lichiditatea unei firme reprezinta capacitatea acesteia de a putea:

a. face fata, cu ajutorul resurselor de care dispune, obligatiilor financiare scadente la un anumit termen;

b. acoperi platile pe temen scurt;

c. posibilitatea ca variatia cursurilor valutare sa afecteze operatiunile firmei.

20. Ce reprezinta perioada de rambursare?

a. perioada in care suma imprumutata este pusa la dispozitia debitorului;

b. perioada in care trebuie achitata dobanda;

c. perioada in care trebuie platita suma imprumutata.

21. Cum poate fi apreciata buna credinta a unei persoane juridice?

a. prin analiza documentelor centralizatoare ale contabilitatii financiare;

b. prin analiza pe baza informatiilor despre alte credite si imprumuturi anterioare si a indeplinirii obligatiilor in diverse afaceri;

c. prin studierea planului de afaceri pe baza caruia poate fi apreciata viabilitatea activitatii ce urmeaza sa fie finantata.

22. Functia monedei de etalon al valorii presupune:

a. cu ajutorul monedei poate fi masurata valoarea unor bunuri si servicii

tranzactionate;

b. moneda este un instrument de tezaurizare;

c. exprimarea valorii contractelor pe termen lung.


23. Care dintre principiile de functionare ale SMI consta in asigurarea consultantei si colaborarii in problemele monetare
internationale?

a. cresterea echilibrata;

b. cooperarea;

c. stabilirea cursului de schmb.

24. Factoringul reprezinta:

a. o forma de inchiriere cu posibilitatea de cumparare a bunului respectiv;

b. operatiunea de incasare a unei creante rezultate dintr-un efect de comert inainte de scadenta;

c. operatiunea de recuperare a unei creante.

25. Crearea Fondului Monetar International a avut loc in anul:

a. 1980;

b. 1930;

c. 1944.

26. In literatura de specialitate sistemul monetar este definit ca:

a. o contrapartida pentru oferta si cererea de bunuri si prestarea de servicii, tranzactiile putand avea loc fara monede;

b. un anumit mod de organizare si reglementare a circulatiei monetare dintr-o tara pe baza unor legi speciale ale statului respectiv;

c. un atribut al institutiilor monetare internationale.

27. Bimetalismul partial reprezinta:

a. un raport de valoare care nu era fixat prin lege ci se stabilea pe piata fara nicio interventie a autoritatilor monetare;

b. o derivata a bimetalismului integral caracterizandu-se prin faptul ca unul din metale (aurul) era folosit pentru baterea monedei etalon in
mod nelimitat, iar argintul era utilizat atat pentru baterea monedei etalon pe baza raportului de valoare fixat prin lege, cat si pentru baterea
monedei divizionare aflata intr-un anumit raport fata de moneda etalon si avand putere limitata de plata;

c. un raport fix de schimb in care statul fixeaza prin lege raportul 1: 15,5.

28. Reforma monetara din 1947 a urmarit:

a. stabilizarea monetara si reglementarea modului de formare a preturilor;

b. emiterea primelor bancnote;

c. adoptarea unor masuri legislative impuse pentru trecerea la economia de piata.

29. Operatiunile active vizeaza:

a. fructificarea resurselor proprii sau imprumutate, incluzand creditarea si diverse tipuri de plasament;

b. oferirea de informatii cu privire la situatia depozitelor sau situatia creditelor;

c. atragerea de resurse pentru constituirea fondurilor proprii.

30. Calitatea de membru al BIRD este conditionata de:

a. balanta de plati pozitiva;

b. calitatea de mebru al FMI;

c. puterea de cumparare a monedei nationale;

d. calitatea de creditor al FMI.


31. Care din urmatoarele reprezinta principii de functionare a SMI?

a. dezvoltarea econmica a tuturor membrilor;

b. lichiditatea;

c. stabilitatea cursului de schimb;

d. crearea pietei unice;

e. cooperarea monetara internationala.

32. Suma DST alocata fiecarui membru al FMI se determina in functie de:

a. PIB-ul tarii respective;

b. puterea de cumparare a monedei tarii respective;

c. balanta de plati a tarii respective;

d. cota de participare a tarii respective la FMI.

33. Care dintre variantele de mai jos reprezinta un criteriu de convergenta stabilit prin Tratatul de la Maastricht?

a. deficitul bugetar anual trebuie sa fie sub 1,5 % din PIB;

b. nivelul inflatiei nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 3 % nivelul atins de media celor 3 tari cel mai bine plasare din punct de vedere al
stabilitatii preturilor;

c. datoria publica trebuie sa se afle sub 60 % din PIB.

34. Care sunt principiile functionarii Bancii Centrale Europene?

a. transparenta, credibilitatea;

b. relativitatea, creativitatea;

c. independenta, autodisciplina;

d. colaborarea, dependenta.

35. Linia de credit este:

a. un imprumut care are la baza un angajament al unei institutii de credit de a pune la dispozita debitorului fonduri banesti in limita unui nivel
convenit pentru o anumita perioada de timp si in conditi prestabilite;

b. creditul acordat pentru finantarea unor operatiuni din activitatea debitorului, cum ar fi constituirea de stocuri;

c. un imprumut acordat fara o destinatie prestabilita si utilizat de o firma pentru a face fata unor plati care apar in activitatea curenta.

36. Principalele functii ale drepturilor speciale de tragere prevazute in statut:

a. functia de etalon international;

b. functia de mijloc de schimb;

c. functia de mijloc de plata;

d. functia de mijloc de rezerva;

e. functia de instrument de credit.

37. Asistenta financiara acordata de FMI este orientata catre:

a. colectarea si prelucrarea unor date statistice utile domeniilor de competenta;

b. acordarea de consultanta privind politicile economice, elaborarea si aplicarea unor masuri in domeniul financiar-monetar;
c. statele membre care se confrunta cu dificultati in echilibrarea balantelor de plati.

38. Sediul Bancii Centrale Europene se afla in:

a. Frankfurt;

b. Roma;

c. Madrid.

39. Operatiunile pasive ale institutiilor de credit includ:

a. servicii oferite clientilor, in special privind oferirea de informatii cu privire la situatia depozitelor sau situatia creditelor;

b. acceptari de depozite sau finantari de la alte institutii de credit sau de la stat;

c. servicii de tipul inchirierii caselor de siguranta sau alte operatiuni autorizate prin lege;

d. creditarea si diverse tipuri de plasament.

40. Obiectivul fundamental al Bancii Centrale Europene:

a. mentinerea fluctuatiei cursului de schimb;

b. mentinerea stabilitatii preturilor in zona EURO;

c. aplicarea instrumentelor politicii monetare.

41. Comisioanele unui credit constau in:

a. sume pe care debitorul trebuie sa le achite pentru servicii aferente creditului, fiind stabilite sub forma cotelor procentuale;

b. parti ale sumei datorate care trebuie platite periodic atunci cand datoria nu este achitata intr-o singura transa;

c. totalul platilor pe care debitorul trebuie sa le efectueze intr-o anumita perioada de timp.

42. Resursele Fondului Monetar International provin din:

a. fondurile alocate de Banca Mondiala;

b. cotele parti ale statelor membre stabilite pe baza dimensiunii economice;

c. mprumuturile contractate de FMI.

43. Convertibilitatea monetara este un principiu de functionare al sistemului monetar international care se refera la:

a. practicarea cursurilor fixe si a etalonului aur-devize

b. asigurarea de consultanta si colaborare in problemele monetare internationale;

c. inlaturarea tuturor restrictiilor privind tranzactiile curente, implicand punerea la dispozitie a monedelor pentru efectuarea platilor.

44. Efecte ale introducerii monedei unice:

a. existenta unei piete unice;

b. cresterea transparentei si a competitivitatii;

c. scaderea tendintelor inflationiste prin aplicarea unor masuri restrictive;

d. reducerea preturilor in unele ramuri economice.

45. Unul din principiile de functionare ale Sistemului Monetar International este:

a. lichiditatea;

b. echilibrarea platilor internationale;


c. dezvoltarea economica a unor membri.

46. In ce oras Consiliul European a decis, in anul 1995, ca moneda unica se va numi euro?

a. Luxemburg;

b. Madrid;

c. Amsterdam.

47. In cadrul monedei materiale sunt incluse:

a. moneda marfa si moneda metalica

b. moneda metalica si moneda de hartie

c. moneda de hartie si moneda scripturala.

48. Asociatia Internationala pentru Dezvoltare a fost infiintata in anul 1960 cu scopul:

a. de a stimula expansiunea economice prin incurajarea dezvoltarii firmelor private;

b. de a ajuta financiar tarile sarace si intr-o anumita masura tari in curs de dezvoltare;

c. de a asigura investitiile contra riscurilor politice in special din tarile lumii a treia.

49. Valoarea paritara reprezinta:

a. un atribut al institutiei monetare nationale;

b. cantitatea de metal pretios atribuita prin lege unei unitati monetare;

c. raportul valoric dintre doua unitati monetare.

50. Asistenta tehnica a FMI se concretizeaza in:

a. echilibrarea balantelor de plati;

b. pregatirea unor specialisti in domeniile de expertiza ale FMI;

c. acordarea de imprumuturi la nivel international;

d. colectarea si prelucrarea unor date statistice utile in ariile de competenta.

51. In cazul bimetalismului integral:

a. raportul de valoare nu era fixat prin lege, ci se stabilea pe piata fara nici o interventie din partea autoritatii monetare;

b. argintul era utilizat pentru baterea monedei etalon pe baza raportului de valoare fixat prin lege si pentru baterea monedei divizionare, cu o
putere limitata de plata;

c. pentru mentinerea unui raport fix de schimb, statul fixa prin lege raportul 1 la 15,5.

52. Principalele functii ale monedei sunt:

a. banii - instrument unic al tranzactiilor;

b. etalon al valorii;

c. rezerva a valorii sau mijloc de tezaurizare;

d. unitate de cont;

e. rezolvarea problemelor macroeconomice.

53. Transparenta - unul din principiile functionarii Bancii Centrale Europene se refera la:
a. explicarea modului in care BCE isi atinge scopurile aferente misiunilor sale, subliniind deschiderea si realismul privind posibilitatile de
indeplinire

a obiectivelor politicii monetare;

b. faptul ca bancile centrale furnizeaza publicului informatii utile privind

strategiile lor pentru a facilita intelegerea deciziilor de politica monetara;

c. garantarea corectitudinii luarii deciziilor de responsabili si corectitudinea

explicatiilor oferite de-a lungul timplui.

54. Creditele ipotecare sunt acordate pentru:

a. perioade de timp relativ scurte si in conditii prestabilite;

b. constructia, reabilitarea, consolidarea sau extinderea unor imobile asupra carora se instituie;

c. finantarea unor activitati speciale din activitatea debitorului.

55. Primul sistem monetar national a fost instituit in Romania prin legea din 1867, fiind caracterizat prin urmatoarele elemente:

a. bimetalism, moneda fiind definita in functie de aur si argint;

b. moneda nationala (leul) era impartita in 100 de subdiviziuni;

c. emiterea bancnotelor de BNR cu acoperire in aur si argint.

56. Anuitatea reprezinta:

a. momentul de timp la care trebuie platita rata imprumutului;

b. plata periodica a unor transe din suma datorata;

c. totalul platilor pe care debitorul trebuie sa le efectueze in contul creditului intr-o anumita perioada de timp.

57. Care dintre enunturile urmatoare nu constituie aspecte pozitive cu privire la Drepturile Speciale de Tragere?

a. DST sunt emise de un organism independent de situatia economica sau financiara a unei tari si nu propaga situatii negative in economia
mondiala;

b. DST nu indeplinesc decat partial functiile unei monede internationale, nefiind mijloace directe de plata;

c. DST pot servi la mentinerea unor rezerve monetare internationale echilibrate, avand in vedere ca emisiunea acestora are loc in functie de
nevoile efective ale economiei mondiale.

58. Riscul valutar asociat unei operatiuni este reprezentat de:

a. incapacitatea unui debitor de a face fata, cu ajutorul resurselor de care dispune, obligatiilor financiare scadente intr-o anumita perioada de
timp;

b. posibilitatea ca variatia cursurilor valutare sa afecteze rezultatele operatiunii;

c. pericolul asociat plasamentelor in valori mobiliare.

59. Una dintre misiunile de baza ale Bancii Centrale Europene este:

a. definirea si implementarea politicii monetare pentru zona euro;

b. responsabilitatea mentinerii stabilitatii sistemului financiar si monitorizarea sectorului bancar;

c. autorizarea emisiunii de bancnote si moneda metalica in zona euro.

60. Emisiunea bancnotelor a devenit privilegiul statului, rolul fiind incredintat Bancii Centrale datorita increderii pe care o prezinta.
La care dintre urmatoarele forme ale monedei se refera afirmatia de mai sus?

a. moneda electronica;
b. moneda marfa;

c. moneda scripturala;

d. moneda fiduciara.

61. Ce activitati nu sunt cuprinse in abordarea aspectelor financiare ale solvabilitatii?

a. planul de afaceri pe baza caruia poate fi apreciata viabilitatea activitatii ce urmeaza sa fie finantata;

b. analiza documentelor centralizatoare ale contabilitatii financiare;

c. modalitatile de aprovizionare cu materii prime si utilitati pentru a putea aprecia dependenta fata de furnizori;

d. situatia pietelor de desfacere pentru evaluarea potentialului de vanzari al solicitantului de imprumut;

e. previziunea fluxurilor monetare pentru estimarea masurii in care debitorul va dispune de lichiditati pentru rambursarea creditului.

62. Care dintre urmatoarele institutii a fost infiintata in 1956 cu scopul de a stimula expansiunea economica prin incurajarea
dezvoltarii firmelor private, avand caracter productiv si care sunt situate in regiuni mai putin dezvoltate?

a. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare;

b. Asociatia Internationala pentru Dezvoltare;

c. Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor;

d. Corporatia Financiara Internationala.

63. Autorizarea unei institutii de credit poate fi retrasa in anumite situatii:

a. s-a constatat ca autorizatia a fost obtinuta prin mijloace ilegale;

b. autoritatile considera ca mentinerea autorizatiei ar periclita interesele deponentilor sau ale creditorilor;

c. actionarii institutiei de credit au decis dizolvarea;

d. nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei.

64. Care dintre urmatoarele tipuri de sisteme monetare bazate pe etalonul aur a fost pus la baza sistemelor monetare nationale dupa
Conferinta Monetara de la Geneva din 1922?

a. sistemul monetar bazat pe etalonul aur - moneda;

b. sistemul monetar bazat pe etlonu aur - lingouri;

c. sistemul monetar bazat pe etalonul aur - devize.

65. Atat in perioada Antichitatii cat si in perioada Evului Mediu sistemele monetare s-au caracterizat prin:

a. conservarea puterii de cumparare;

b. deteriorarea monedei;

c. faramitare;

d. simplitate.

66. Care dintre urmatoarele variante ale sistemului monetar prevedea ca moneda etalon sa fie confectionata atat din Au cat si din
Ag, fiecare dintre monede avand putere nelimitata de plata si circuland independent?

a. bimetalismul integral;

b. bimetalismul partial;

c. bimetalismul paralel.

67. Restrictiile din activitatea de creditare sunt:


a. necesare pentru favorizarea atragerii unor fonduri straine (resurse din exteriorul tarii);

b. instituite, in general, pentru a ingradi unele operatiuni ale institutiilor de credit care ar putea afecta libera concurenta sau echilibrul
macroeconomic;

c. date de functionarea unei economii nationale si de natura relatiilor dintre institutiile care ofera credite.

68. Nu reprezinta avantaj(e) al(e) monedei unice europene:

a. asigurarea libertatii de circulatie a bunurilor, serviciilor si capitalurilor in cadrul UE;

b. eliminarea costurilor ridicate ale tranzactiilor legate de conversiile valutare;

c. periclitarea stabilitatii monetare internationale;

d. comparabilitatea preturilor in euro contribuie la stimularea activitatii firmelor.

69. In ce secol au aparut bancnotele (circuland in paralel cu monede metalice)?

a. al XII-lea;

b. al XVII lea;

c. al XV- lea;

d. al XIX lea.

70. Care dintre urmatoarele afirmatii / asocieri referitoare la stabilitatea cursului de schimb - unul dintre principiile Sistemului
Monetar International de la Bretton Woods - sunt false?

a. necesitatea stabilirii nevoii globale de rezerve era influentata de situatia politica a tarilor;

b. practicarea cursurilor fixe si utilizarea etalonului aur devize;

c. initial, fata de paritatea oficiala cursurile de piata ale monedelor nationale puteau sa varieze cu o marja de 1 % .

71. Cand a fost instituit sistemul monetar bimetalist in Romania?

a. 1967; b. 1867; c. 1876;

d. 1890; e. 1913.

72. Nu reprezinta o institutie a GBM:

a. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare;

b. Corporatia Financiara Europeana;

c. Asociatia Internationala pentru Dezvoltare.

73. Unitatea monetara, atribut al institutiilor monetare nationale, implica analiza elementelor:

a. valoarea paritara;

b. cursul de schimb;

c. sistemul de plati;

d. paritatea monetara (valutara).

74. In analiza riscului de nerambursare sunt luate in considerare aspectele:

a. eficienta operatiunilor implicate; b. calitatea imprumutului;

c. solvabilitatea; d. buna credinta;

e. vulnerabilitatea debitorului; f. volumul creditului.


75. Angajamentul luat de o terta persoana de a plati suma ajunsa la scadenta in cazul incapacitatii debitorului de a-si indeplini
obligatiile este definitia pentru:

a. garantia personala;

b. titlul de credit;

c. avansul in cont curent;

d. plasamentul financiar.

76. Aspectele non-financiare ale solvabilitatii sunt:

a. situatia pietelor de desfacere, pentru evaluarea potentialului de vanzari al solicitantului de imprumut;

b. modalitatile de aprovizionare cu materii prime si utilitati, pentru a putea aprecia dependenta de furnizori;

c. performantele managerilor, pentru a stabili capacitatea acestora de a depasi momentele de criza;

d. analiza documentelor centralizatoare ale contabilitatii financiare;

e. planul de afaceri, pe baza caruia poate fi apreciata viabilitatea activitatii implicate;

f. previziunea fluxurilor monetare, pentru estimarea masurii in care debitorul va dispune de lichiditati pentru rambursare.

77. Care din elementele de mai jos reprezinta o restrictie pentru activitatea de creditare?

a. pastrarea unei confidentialitati asupra operatiunilor;

b. oferirea de imprumuturi conditionate de tranzactii cu actiuni ale institutiei de credit sau de acceptarea de clienti a unor servicii care nu au
legatura cu activitatea de creditare;

c. elaborarea unui regulament propriu de functionare.

78. Calitatea plasamentelor financiare reprezinta:

a. posibilitatea variatiei cursurilor valutare;

b. riscurile asociate investitiilor in valori mobiliare;

c. buna credinta a persoanelor fizice sau juridice imprumutate.

79. Banca Centrala:

a. are dreptul de a creste vulnerabilitatea institutiilor de credit cauzata de imprumuturi sau de relatiile de plati;

b. poate sa convinga alte institutii de credit sa o imprumute pe cea in dificultate sau sa apeleze la masuri specifice;

c. are dreptul de a reglementa, autoriza si supraveghea diferitele categorii de institutii de credit.

80. Functiile operationale si monetare ale Bancii Centrale Europene includ:

a. deschiderea de conturi pentru persoane fizice interesate;

b. operatiuni de open market si de credit;

c. solicitarea institutiilor de credit sa constituie si sa mentina rezerve maxime;

d. crearea si reglementarea unui sistem de plati eficient;

e. cooperarea cu bancile comerciale ale altor tari si comunitatile locale.

81. Reesalonarea unui credit:

a. este o masura aplicata atunci cnd debitorul ntmpina dificultati, considerate temporare si surmontabile, n ndeplinirea obligatiilor sale
financiare;

b. institutia de credit i ofera posibilitatea revizuirii conditiilor de rambursare astfel nct efortul financiar implicat sa fie decalat n timp;
c. este indicata atunci cnd se considera ca debitorul nu va putea depasi dificultatile pe care le are n ndeplinirea obligatiilor financiare;

d. institutia de credit urmeaza sa actioneze n justitie pentru a recupera partea din mprumut ramasa nerambursata, dobnzile si comisioanele
neplatite.

82. n cadrul criteriilor de convergenta de a caror ndeplinire depinde accesul n zona EURO se afla:

a. situarea deficitului bugetar anual sub 3 % din PIB;

b. datoria publica sa fie sub 60 % din PIB;

c. nivelul deficitului bugetar anual situat sub 1,5 % din PIB;

d. situarea datoriei publice sub 40 % din PIB timp de 2 ani consecutivi.

A. a i d; B. a i b; C. b i c; D. c i d.

83. n categoria principalelor misiuni ale BCE sunt incluse:

a. facilitarea operaiunilor sistemului de plati;

b. operarea n sectorul public si, mai ales, n sectorul privat;

c. sprijinirea politicilor economice ale statelor membre;

d. definirea si implementarea politicii monetare pentru zona EURO.

A. a i c; B. a, b i c; C. a, b i d; D. a, c i d.

84. Obiectivele eligibile pentru BEI n perioada 2006 - 2008 au cuprins:

a. coeziunea economica si sociala ntr-o UE extins;

b. pretinderea ca sumele mprumutate sa fie obinute n cadrul unor licitaii internaionale;

c. dezvoltarea reelelor transeuropene.

A. a i b; B. b i c; C. a i c.

85. Principiile pe care trebuie sa le ia n considerare BEI n derularea operaiunilor de acordare a unor mprumuturi sunt:

a. nivelul ratei dobnzii pe termen lung trebuie sa nu fie mai mare cu 2 % dect media ratelor statelor membre;

b. neacceptarea participarii la gestiunea ntreprinderilor;

c. nefinantarea proiectelor la care se opune statul membru pe teritoriul caruia ar fi implementat;

d. cedarea creanelor sale pe piata financiara si solicitarea debitorilor sa emita obligaiuni.

A. a i d; B. b, c i d; C. a, b, c i d; D. a, b i d.

86. BEI a acordat credite Romniei care au vizat diverse domenii, cum ar fi:

a. mbogatirea capitalului uman, respectiv a calitatii vietii prin sanatate si educatie;

b. gestiunea colectivitatilor profesionale;

c. transportul si telecomunicaiile.

A. a i b; B. a i c; C. b i c. D. a, b i c.

87. Comitetul de Verificare din cadrul BEI are ca atribuie (atributii):

a. majorarea ori diminuarea capitalului social;

b. monitorizarea atenta a respectarii recomandarilor Comitetului de la Basel privind supravegherea bancara;

c. analiza si luarea deciziilor privind propunerile de mprumuturi acordate de Banca Europeana de Investiii.
A. b; B. a i c; C. b i c; D. c.

88. Printre direciile operaionale pe care s-a axat strategia BERD pentru Romnia n perioada 2006 2007 s-au aflat:

a. colaborarea cu investitori strategici interesai de privatizarea sectorului energetic;

b. modernizarea agriculturii, finantarile fiind garantate cu marfuri;

c. urmarirea atingerii obiectivelor propuse n cooperare cu alte instituii financiare internationale;

d. contribuia la consolidarea intermedierii financiare si la ntarirea capacitatii administrative a institutiilor.

A. a, b i c; B. a, b i d; C. a, b, c i d; D. b, c i d.

89. Romnia este membra a BERD:

A. din 2007;

B. din 1991;

C. din 2007.

90. Dintre criteriile operaionale ale BERD pentru stabilirea eligibilitatii unui proiect pot fi enumerate:

a. sa implice formarea unei piete unice mult mai functionale;

b. sa fie localizat ntr-o tara unde BERD i deruleaza activitatea;

c. sa respecte standardele de protectie a mediului si pe cele din domeniul bancar;

d. sa contribuie la dezvoltarea sectorului privat.

A. a, b i c; B. a i d; C. b, c i d; D. b i c.

91. Procesul de reforma al FMI include anumite axe ale schimbarii, dintre care:

a. perfectionarea mecanismelor de rezolvare a crizelor;

b. transformarea FMI ntr-o institutie nchisa;

c. ntarirea supravegherii si prevenirea crizelor;

a. cresterea suportului moral acordat statelor cu venit scazut.

92. n componena Obiectivelor specifice ale Dezvoltarii Mileniului se afla:

a. subminarea puterii femeii si promovarea discriminarilor;

b. universalizarea nvatamntului primar;

c. eradicarea saraciei si a foametei;

d. ameliorarea protectiei mediului nconjurator.

93. Programele de mprumut oferite Romniei de Banca Mondiala sunt bazate pe urmatoarele directii:

a. dezvoltarea sistemului de protecie sociala;

b. asistenta pe termen scurt a statelor membre cu dificultati ale balantelor de plati;

c. acoperirea pierderilor din reducerile neasteptate ale veniturilor din activitatea de export;

d. consolidarea mediului de afaceri.

94. n Grupul Bancii Mondiale sunt incluse anumite institutii, dintre care:

a. Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (AID);


b. Banca Europeana pentru Investitii;

c. Banca Internaionala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD);

d. Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor.

95. n categoria valorilor Bancii Mondiale sunt incluse:

a. munca n echipa bazata pe ncredere;

b. atasamentul fata de munca si fata de cei apropiati;

c. promovarea unor activitati care sa conduca la o dezvoltare durabila;

d. ncurajarea responsabilizarii.

96. Printre prioritatile Bancii Mondiale (organism extern de mari proportii) se regasesc:

a. coordonarea politicilor monetare si / sau fiscale / bugetare;

c. lucrul n parteneriat;

d. finantarea proiectelor de biodiversitate;

e. ndreptarea atentiei spre societatea civila (pentru implicare).

97. Atributii principale ale Consiliului de Guvernare al Bancii Centrale Europene sunt considerate:

a. responsabilitatea luarii deciziilor de politica monetara, rate ale dobnzii si privind rezervele SEBC;

b. autorizarea emiterii bancnotelor euro si consilierea celorlalte institutii privind legislatia n domeniu;

c. adoptarea unor hotarri si orientari pentru ndeplinirea sarcinilor SEBC;

d. pregatirea si implementarea deciziilor directorilor, mai ales n privinta mprumuturilor si garantiilor.

98. Ca principale atributii ale Comitetului Director al Bancii Centrale Europene sunt mentionate:

a. exercitarea puterii delegate de Consiliul de Guvernare al BCE;

b. implementarea politicii monetare n conformitate cu recomandarile Consiliului de Guvernare;

c. aprobarea situatiilor financiare lunare si a raportului anual;

d. oferirea de instructiuni necesare BCN.

99. Caracteristici esentiale aferente principiilor functionarii Bancii Centrale Europene sunt considerate:

a. dependenta, implicnd aplicarea dispozitiilor primite de la guvernele statelor membre si din partea celorlalte institutii ale UE;

b. transparenta, respectiv furnizarea publicului de informatii utile care sa faciliteze ntelegerea deciziilor de politica monetara;

c. autodisciplina, fiind garantata corectitudinea luarii deciziilor si a explicatiilor oferite de-a lungul timpului;

d. lichiditatea, BCE fiind optimista privind posibilitatile de ndeplinire a obiectivelor politicii financiare.

100. A fost nfiintat un comitet condus de Jacques Delors, presedintele de atunci al Comisiei Europene, care sa propuna etape concrete pentru
drumul catre Uniunea Economica si Monetara, n cadrul Consiliului European de la Hanovra:

a. n anul 1988; b. n anul 1990;

c. n anul 1992; d. n anul 2000.

101. Precizati (alegnd una dintre variantele prezentate) institutia care actioneaza n conformitate cu obiectivele Uniunii Europene,
contribuind la coeziunea economico - sociala, la integrarea statelor membre si la evolutia lor echilibrata:

a. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;


b. Banca Europeana de Investitii;

c. Banca Centrala Europeana;

d. Corporatia Financiara Europeana.

102. A fost creata(Au fost create) de Fondul Monetar International n 1952, cu valabilitate n prezent si utilizare frecventa:

a. facilitatea de finantare compensatorie;

b. acordurile stand by;

c. asistenta de urgenta.

103. nfiinat(a) n 1956, ofera finantari sub diverse forme cu garantii de stat, n special sectorului privat:

a. Corporatia Financiara Internaionala (CFI);

b. Asociatia Internaionala pentru Dezvoltare (AID);

c. Banca Internaionala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD);

d. Centrul International de Reglementare a Conflictelor din Domeniul Investitiilor.

104. Crearea Bancii Europene pentru Investitii ca o institutie de finantare a Uniunii Europene, avnd scopul acordarii de asistenta financiara
pe termen lung prin proiecte care sustin integrarea europeana, a fost stabilita prin:

a. Tratatul de la Madrid;

b. Tratatul de la Paris;

c. Tratatul de la Roma;

d. Tratatul de la Maastricht.

105. Alegeti varianta falsa dintre urmatoarele afirmatii cu referire la Fondul Monetar International:

a. este o institutie care include 187 de tari membre, nfiinata pentru a promova cooperarea monetara internaionala, stabilitatea valutara,
pentru a stimula cresterea economic;

b. acorda asistenta financiara temporara tarilor, n conditii adecvate, cu scopul sprijinirii corectarii dezechilibrului balantei de plati;

c. promoveaza co-finantarea, investitiile straine directe, mobilizeaza capital intern si finanteaza proiecte care au ca obiective crearea si
promovarea unei economii bazate pe cunoastere;

d. lucreaza pentru facilitarea comertului international, pentru ridicarea gradului de ocupare a fortei de munca.

106. Aceasta institutie multinaionala utilizeaza instrumente financiare pentru a ajuta sa i dezvolte democratia tari din Europa Centrala si de
Est, fiind implicate si state din Asia Centrala, finanteaza proiecte ale unor banci ori firme noi si investeste n companii existente, sprijinind
privatizarea, restructurarea companiilor de stat si ameliorarea serviciilor publice locale:

a. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

b. Banca Centrala Europeana;

c. Banca Europeana de Investitii.

107. Alegei dintre variantele prezentate mai jos entitatea care are inclusa n sfera de activitate derularea afacerilor curente, fiind corpul
executiv permanent al Bancii Europene de Investitii:

a. Comitetul Director;

b. Departamentul Financiar;

c. Consiliul Guvernatorilor;

d. Departamentul de Evaluare a operatiunilor.


108. Precizati varianta falsa.

a. Moneda euro contribuie la ntarirea stabilitatii monetare internationale, iar piata unica permite impulsionarea cresterii economice si a
ocuparii fortei de munca.

b. Prin intermediul introducerii monedei unice au crescut costurile tranzactiilor legate de conversiile valutare si incertitudinile aferente
instabilitatii cursului de schimb.

c. Adoptarea unei singure monede este considerata optiunea cea mai raionala care sa asigure libertatea deplina de circulatie a bunurilor,
serviciilor si capitalurilor n cadrul Uniunii Economice.

109. Misiuni ale Bancii Centrale Europene sunt considerate:

a. colectarea de la autoritatile nationale competente ori direct de la companii a informatiilor statistice utile si crearea unei baze de date
proprii;

b. responsabilitatea mentinerii stabilitatii sistemului financiar si monitorizarea sectorului bancar, contribuind la aplicarea masurilor aferente
prudentei din cadrul institutiilor de credit;

c. extinderea ntr-o maniera dinamica a activitatilor sale n sectorul privat, implicarea n sectorul public fiind concentrata asupra unor
proiecte cu o dimensiune regionala;

d. colaborarea cu organisme terte europene si internationale privind problemele monetare, platile, organizarea statistica, sistemele de
compensari nationale si alte aspecte conexe.

110. Sediul central al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare se afla la:

a. Frankfurt;

b. Londra;

c. Bruxelles;

d. Paris.

111. Precizati (alegnd una dintre variantele prezentate) institutia care deruleaza operatiuni de open market, reglementeaza sistemul de
plati, coopereaza cu diverse organisme internationale, solicita institutiilor de credit sa constituie si sa mentina rezerve minime:

a. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;

b. Banca Europeana de Investitii;

c. Banca Centrala Europeana;

d. Asociatia Europeana pentru Dezvoltare.

112. A fost creat(Au fost create) de Fondul Monetar International n 1999, cu valabilitate n prezent:

a. facilitatea de rezerva suplimentara;

b. acordurile stand by;

c. facilitatea pentru reducerea saraciei si pentru crestere;

d. asistenta de urgenta.

113. nfiinat(a) n 1988, asigura mpotriva anumitor tipuri de risc, adresndu-se n special sectorului privat:

a. Corporatia Financiara Internaionala (CFI);

b. Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor;

c. Banca Internaionala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD);

d. Centrul International de Reglementare a Conflictelor din Domeniul Investitiilor.

114. Banca Mondiala si-a nceput existenta cu ocazia Conferintei Financiare si Monetare de la:
a. Washington;

b. Maastricht;

c. Bretton Woods;

d. Lisabona.

115. Alegeti varianta falsa dintre urmatoarele afirmatii cu referire la Banca Europeana de Investiii:

a. Misiunea primara este oferirea asistentei financiare tarilor cu dificultati, care pot cere mprumuturi, dar trebuie sa deruleze anumite
reforme. Sunt aplicate, de obicei, n tarile care se confrunta cu probleme n domeniul fiscal, monetar sau politic. Sunt folosite programe de
ajustare structurala.

b. Urmareste ca n viitor sa continue dialogul cu institutiile politice, dintre care Comisia Europeana, n privinta actiunii sale externe, dar si cu
diverse institutii internationale. Finantarea unor proiecte n zona nvecinata U E va fi prioritara.

c. si desfasoara activitatea n strnsa colaborare cu bancile, att n privinta mprumuturilor de pe pietele de capital, ct si finantarea
proiectelor. Acorda credite din mprumuturile obtinute.

d. n afara UE, operatiunile de finantare sunt realizate n principal din resursele proprii, dar si prin mandat din resursele bugetare ale statelor
membre.