Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCII

Agrement Tehnic
001SC-02/612-2016
Prelungete/modific/extind/ agrementul tehnic nr. 001SC-01/205-2013
PROCEDEU DE REALIZARE (dup caz)
A PEREILOR NEPORTANI TIP
HEMPCRETE
PROCD DE RALISATION DES MURS NON PORTEURS, TYPE HEMPCRETE
PROCESS FOR MAKING NON LOAD-BEARING WALLS, TYPE HEMPCRETE
HERSTELLUNGVERFAHREN DES NICHTTRAGENDE WNDE TYP HEMPCRETE
Cod: alte produse
PRODUCTOR: CARMEUSE HOLDING S.R.L.
Braov, str. Carierei, nr. 127A, 500052, judeul Braov
Tel.: 0268 516 841 / Fax: 0268 516 830

TITULAR AGREMENT TEHNIC: CARMEUSE HOLDING S.R.L.


Braov, str. Carierei, nr. 127A, 500052, judeul Braov
Tel.: 0268 516 841 / Fax: 0268 516 830

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii, Urbanism i


Dezvoltare Teritorial Durabil URBAN-INCERC
Membru n :
ENBRI, Reeaua European a Institutelor de Cercetri n Construcii
UEAtc, Uniunea European pentru Agrementare Tehnic n Construcii

EOTA, Organizaia European pentru Agremente Tehnice


WFTAO, Organizaia Mondial pentru Agremente Tehnice
Organism Notificat de Comisia Europeana Bruxelles - Laboratoare de
ncercri
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, Calea Floreti nr. 117, Tel./Fax: +4.0264-425.988; +4.0264-425.462
Grupa specializat nr. 2: Elemente de nchidere, compartimentare, perei nestructurali,
tmplrie, vitraje

Prezentul agrement tehnic este valabil pn la data de 28.06.2019 numai nsoit de AVIZUL TEHNIC
al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcii i nu ine loc de certificat de calitate.
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCII
Grupa de Specialitate nr. 2 Elemente de nchidere, compartimentare, perei nestructurali, tmplrie,
vitraje din cadrul INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, analiznd documentaia pentru
solicitarea elaborrii agrementului tehnic, prezentat de CARMEUSE HOLDING S.R.L. Braov i
nregistrat cu nr. 9032 din 14.04.2016, referitoare la Procedeu de realizare a pereilor neportani
tip HEMPCRETE, realizat de firma CARMEUSE HOLDING S.R.L. Braov, elaboreaz prezentul
Agrement Tehnic nr. 001SC-02/612-2016, n conformitate cu documentele tehnice romneti aferente
domeniului de referin, valabile la aceast dat.

1. Definirea succint

1.1. Descrierea succint Acestea cofraje trebuie s aib o suprafa


Procedeul de realizare a pereilor neportani tip permeabil la aer i vapori de ap (ex. riflaj
HEMPCRETE, (denumirea comercial realizat din ipci de lemn sau alt material care
SuperCalco HEMPCRETE) const n execuia poate funciona pe post de cofraj, prevzut cu
pereilor prin turnarea n cofraje pierdute a perforaii / guri / fante) pentru a conferi
unui amestec realizat din cantiti controlate, de ventilarea suprafetei materialului pus n oper.
puzderie de cnep HEMPARADE, liant Cofrajulul pierdut protejeaz suprafeele
SuperCalco S, liant ENDURIA 500 i ap. elementului realizat prin acest procedeu, la
Cu acest procedeu se poate realiza i izolarea ocurile mecanice ncepnd nc din faza de
termic a pardoselilor, pereilor sau turnare.
acoperiului. Produsele componente ale procedeului de
Produsele componente ale procedeului de realizare a pereilor neportani tip SuperCalco
realizare a pereilor neportani tip SuperCalco HEMPCRETE se ambaleaz i livreaz astfel:
HEMPCRETE sunt urmtoarele: puzderia de cnep HEMPARADE -
puzderia de cnep HEMPARADE - este baloi de 10, 15, 20 kg ambalai n folie de
un produs obinut ca urmare a uscrii i tierii plastic.
miezului tulpinii de cnep la dimensiuni SuperCalco S - saci de hrtie de 25 kg.
cuprinse ntre 10 i 40 mm i un diametru de ENDURIA 500 - saci de hrtie de 25 kg.
5mm. n amestecul cu lianii, puzderia de 1.2. Identificarea produselor
cnep are rol de armare dispers. Fiecare ambalaj / produs component al
SuperCalco S - este un liant pe baz de procedeului are eticheta pe care se specific, n
var calcic hidratat CL90. limba romn:
SuperCalco C5 (denumirea comercial - marca fabricantului;
ENDURIA 500) - este un liant pe baz de var - denumirea produsului;
hidraulic de tip HL5. - numrul i data lotului de fabricaie;
Procedeul const n amestecarea produselor - masa net;
componente cu apa i realizarea unui amestec - condiii de transport, depozitare, punere n
omogen care se toarn n cofraje pierdute. oper;
Cofrajele pierdute sunt cu plinte de lemn pentru - msuri de siguran;
rigidizare pe centru sau pe feele laterale ale - termen de valabilitate;
peretelui. Poziionarea i dimensionarea - domenii de utilizare;
rigidizrilor cofrajelor pierdute sunt stabilite - indicativul controlului de calitate.
prin proiectare.

2. Agrementul Tehnic
2.1. Domenii acceptate de utilizare n pereilor neportani, la construcii cu structuri
construcii portante realizate din lemn, oel sau alte
Procedeul de realizare a pereilor neportani materiale portante, la alctuirea de pereilor de
tip SuperCalco HEMPCRETE se utilizeaz la compartimentare, prin umplerea cofrajelor
interiorul / exteriorul cldirii, pentru execuia pierdute. Cofrajele sunt prevazute cu plinte de
lemn pentru rigidizare pe centru sau pe feele
Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 2/11
laterale ale peretelui. Poziionarea i menionate de productor in fia tehnica cu
dimensionarea rigidizrilor cofrajelor date de securitate, n conformitate cu legislaia
permanente sunt stabilite prin proiectare. n vigoare.
Procedeul se utilizeaz, deasemenea, pentru Se vor respecta prevederile urmtoarelor acte
realizarea izolaiei termice pentru pardoseli, normative:
acoperiuri sau perei, la orice tip de elemente - REACH (CE) nr 1907/2006 - Regulamentul
de construcii, la cldiri noi sau existente, n Parlamentului i al Consiliului European
condiiile respectrii prevederilor din privind inregistrarea, evaluarea i autorizarea
reglementrile tehnice romneti n vigoare. substanelor chimice i restriciile aplicabile
Procedeul se aplic numai ca urmare a unui acestor substane, modificat si completat cu
proiect de execuie ntocmit cu respectarea regulamentul R(CE) 1272/2008 ;
Legii 10/1995 privind calitatea n construcii cu - Ord. MS nr.1162/13.11.2012- Ordin pentru
modificrile i completrile ulterioare i a modificarea si completarea Normelor
reglementrilor tehnice n vigoare. metodologice de aplicare a HG. Nr.956 privind
2.2. Aprecieri asupra produsului plasarea pe piata a produselor biocide,
2.2.1. Aptitudinea de exploatare n construcii aprobate prin Ordinul MSP, al Ministerului
Procedeul ndeplinete cerinele fundamentale Mediului si Gospodaririi Apelor (MMGA) si al
din Legea nr. 10/1995, actualizat cu Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare
modificrile i completrile ulterioare, privind Veterinare si Siguranta Alimentelor (ANSVSA)
calitatea n construcii, n ceea ce privete: nr. 1.321/2006/280/90/2007- publicat in MO
Rezisten mecanic i stabilitate nr.19/10.01.2013.
Pereii neportani tip SuperCalco - HG. nr.1093/16.08.2006 stabilirea cerintelor
HEMPCRETE i izolaiile termice realizate cu minime de securitate i sntate pentru
acest procedeu nu influeneaz rezistena i protecia lucrtorilor mpotriva riscurilor
stabilitatea cldirii la care se aplic. legate de expunerea la ageni cancerigeni sau
Securitate la incendiu mutageni la locul de munc, Publicat n
Conform Regulamentului din 07.10.2004 - Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din
privind clasificarea i ncadrarea produselor 06/09/2006 cu completrile i modificrile
pentru construcii pe baza performanelor de ulterioare conform HG.nr.1/4.01.2012.
comportare la foc i a Ordinului nr. 431 din Sigurana i accesibilitate n exploatare
31.03.2008 pentru completarea i modificarea Punerea n oper a produselor componente i
regulamentului mai sus amintit, produsele pereii neportani, respectiv, izolaiile termice
componente ale procedeului de realizare a realizate cu acest procedeu nu prezint riscuri
pereilor neportani tip SuperCalco de accidentare pentru utilizatori dac se
HEMPCRETE, se ncadreaz n clasa de respect condiiile tehnice de utilizare
reacie la foc A1 (C0) - cazul lianilor pe baz prevzute de productor i de normele specifice
de var, respectiv n clasa de reacie la foc F n vigoare.
(fr performa determinat) - cazul Protecie mpotriva zgomotului
puzderiei de cnep. Produsul final se Procedeul nu influeneaz cerina.
ncadreaz n clasa de reacie la foc F (fr Economie de energie i izolare termic
performa determinat). Procedeul de realizare a pereilor neportani
Igien, sntate i mediu nconjurtor se utilizeaz i n scopul mbuntirii
n condiiile de utilizare a produselor finite comportrii la transfer termic a elementelor
realizate cu acest procedeu, prezentate la cap. de construcie. Compozitul SuperCalco
2.1., nu apar riscuri semnificative pentru HEMPCRETE pus n oper are o
sntatea populaiei. conductivitate termic de calcul, variabil, n
n vederea protejrii sntii populaiei i a funcie de densitate -med/calc. = 0,116 W/mK.
prevenirii, reducerii i controlului polurii Procedeul de realizare a pereilor neportani
mediului inconjurator, activitile privind tip SuperCalco HEMPCRETE contribuie la
comercializarea i utilizarea produsului(elor) economia de energie n construcii.
trebuie s se ine cont de declaraiile
productorului i s indeplineasc cerinele

Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 3/11


Proiectantul construciei asigur prin calcul AEROQ SA Bucureti. Produsul SuperCalco S
rezistena minim la transfer termic conform este certificat n sistemul 2+ pe baza
normativelor romneti n vigoare. certificatului de conformitate nr. 1840-CPR
Utilizare sustenabil a resurselor naturale 97/555/EC/0117-07, emis n 02.02.2007 i
Se va aplica conform legii 10/1995 privind renoit n 30.05.2014. Produsul ENDURIA 500
calitatea n construcii cu modificrile i este certificat (sub denumirea de SuperCalco
completrile ulterioare. C5) n sistemul 2+ pe baza certificatului de
2.2.2 Durabilitatea i ntreinerea conformitate nr. 1840-CPR 97/555/EC/0563-
Durabilitatea pereilor neportani, respectiv, 15, emis n 31.07.2015. Productorul are
izolaiilor termice realizate cu acest procedeu, implementat un sistem de management al
este asigurat prin satisfacerea cerinelor de calitii conform standardului ISO 9001:2008.
calitate impuse produselor predozate. n Sistemul este certificat de AEROQ S.A.
condiiile unei puneri n oper corespunztoare, Bucureti (Certificat nr. 1064, renoit n
durata de via a produselor finite, este minim 15.07.2013, valabil pn la 14.07.2016).
70 ani. Produsele puse n oper nu necesit Productorul are implementat un sistem de
ntreinere deoarece se vor acoperi cu un strat management al mediului conform SR EN ISO
final de finisare care poate fi realizat prin 14001:2005. Sistemul este certificat de AEROQ
tencuire cu materiale pe baz de ciment i S.A. Bucureti (Certificat nr. 073 M, renoit n
ulterior zugrvire / vopsire. 15.07.2013, valabil pn la 14.07.2016).
Perioada de garanie a produselor componente HempFlax BV, Olanda, productorul de puzderie
ale procedeului, pstrate n ambalajul original, de cnep, are are implementat un sistem de
n condiiile respectrii instruciunilor de management al calitii conform standardului ISO
transport, manipulare i de depozitare 9001:2008. Sistemul este certificat de TUV
prevzute este de 12 luni. Nederland QA B.V. (Certificat nr. 20128/2.1, renoit
Garania acordat de productor pentru n 26.07.2014, valabil pn la 26.07.2017).
lucrrile realizate cu acest procedeu, n 2.2.4. Punerea n oper
condiiile unei puneri n oper corespunztoare Punerea n oper a produsului se face fr
i unei exploatri normale, este de 2 ani. dificulti particulare, ntr-o lucrare de precizie
2.2.3. Fabricaia i controlul normal, de ctre personal calificat.
Fabricarea produselor liante anorganice Punerea n oper cuprinde urmtoarele etape:
componente ale procedeului se face de ctre Realizarea cofrajului pierdut
CARMEUSE HOLDING S.R.L. Braov, pe baza Montarea cofrajelor pierdute se execut la
normelor tehnice i a reetelor proprii locul punerii n oper.
productorului. Puzderia de cnep Acestea cofraje trebuie s aib o suprafa
HEMPARADE este achiziionat de ctre permeabil la aer i vapori de ap (ex. riflaj
CARMEUSE HOLDING S.R.L. de la HempFlax BV, realizat din ipci de lemn sau alt material care
Olanda. poate funciona pe post de cofraj, prevzut cu
n vederea asigurrii calitii produselor perforaii / guri / fante) pentru a conferi
fabricantul efectueaz controlul intern al ventilarea suprafetei materialului pus n oper.
produciei astfel: Cofrajul pierdut protejeaz suprafeele
-controlul materiilor prime i componentelor; elementului realizat prin acest procedeu, la
-controlul procesului tehnologic de fabricaie; ocurile mecanice ncepnd nc din faza de
-controlul la terminarea fabricaiei i turnare.
investigaii curente i periodice specifice Este interzis utilizarea unui cofraj care va
asupra produselor finite, conform procedurilor stopa total sau parial eliberarea de ap din
proprii. compoziia materialului va compromite
Controlul extern al produselor se asigur la substanial caracteristicile elementului de
laboratoare de specialitate, neutre, autorizate. constructie.
Produsele liante SuperCalco S i ENDURIA Cofrajele pierdute sunt cu plinte de lemn pentru
500 (sub denumirea de SuperCalco C5) au rigidizare pe centru sau pe feele laterale ale
fcut obiectul certificrii n sistemul 2+ n peretelui. Poziionarea i dimensionarea
conformitate cu SR EN 459-1:2011, de ctre rigidizrilor cofrajelor pierdute sunt stabilite
prin proiectare.
Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 4/11
Prepararea amestecului se realizeaz prin Pentru protecia personal a lucrtorilor, se
amestecarea materiilor prime puzderie de vor respecta cerinele n conformitate cu
cnep, liant SuperCalco S, liant ENDURIA normele metodologice de aplicare a legislaiei,
500 i ap. Amestecarea se realizeaz n securitii i sntii in munc, conform Legii
betonier sau ntr-un malaxor, materiile prime nr. 319/2006 i HG nr. 955/2010 pentru
fiind introduse astfel: se introduce puzderia de modificarea i completarea Normelor
cnep, se adaug 1/3 din volumul de ap, se metodologice de aplicare a prevederilor Legii
introduc lianii SuperCalco S i ENDURIA 500, securitii muncii nr.319/2006 i HG 985/2012
dup care se adaug restul de ap. De exemplu, Norme metodologice de aplicare a legislaei
pentru realizarea unui m3 de amestec cu securitii i sntii n munc.
densitatea aparent de 330-400 kg/m3 se vor Deeurile se vor depozita conform Legea
utiliza 1,3 pri liant SuperCalco S, 1 parte nr.211/2011 privind regimul deeurilor, cu
liant ENDURIA 500, 1,1 pri puzderie de completarile si modificarile ulterioare si HG
cnep i 3,3 pri ap. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a
Punerea n oper a amestecului preparat se deseurilor de ambalaje, completata si
realizeaz prin turnarea n cofraje permanente modificata cu HG 247/2011.
(cofraj pierdut) cu plinte de lemn pentru 2.3. Caietul de prescripii tehnice
rigidizare sau prin pulverizarea cu ajutorul 2.3.1. Condiii de concepie
unui sistem de pulverizare, pe cofraje cu o Procedeul este conceput pentru execuia
singur fa. Punerea n oper a amestecului se pereilor neportani pentru construcii cu
realizeaz n straturi succesive cu grosime de structuri portante realizate din lemn, beton,
maxim 300 mm. Amestecul se distribuie uniform oel sau alte materiale portante, de asemenea,
n cofraj prin tasare manual. pentru realizare izolaiei termice pentru
Dup minim 24 de ore de la turnarea n cofraj pardoseli, acoperiuri sau perei.
se poate efectua turnarea urmtorului strat. Elaborarea proiectelor de lucrri realizate cu
Punerea n oper se realizeaz la temperaturi acest procedeu se face i cu respectarea
de minim 5C. Pe perioada punerii n oper i a prevederilor urmtoarelor reglementri
ntririi amestecului, se va proteja de aciunea tehnice romneti n vigoare:
direct a razelor solare, supranclzire, cureni - GP 005-1997 "Ghid pentru proiectarea i
de aer, exces de umiditate, ploaie sau nghe. execuia lucrrilor de compartimentare cu
n cazul realizrii straturilor termoizolante pe panouri uoare";
perei existeni, amestecul preparat se - C 107/0-2002 Normativ privind proiectarea
pulverizeaz n cadru de lemn. i executarea lucrrilor de izolaii termice la
Finisarea se realizeaz prin tencuire cu cldiri;
produse de tencuire clasice. Tencuirea se va - C 203-91 Instruciuni tehnice pentru
realiza dup minim 60 de zile de la turnarea proiectarea i execuia lucrrilor de
amestecului compozit n tipare, pentru a se mbuntire a izolrii termice i de remediere
asigura uscarea uniform i atingerea a situaiilor de condens
parametrilor de rezisten mecanic. Este - P 118-99 Normativ de siguran la foc a
recomandat utilizarea unor tencuieli construciilor.
permeabile la vapori de ap, eventual pe baz 2.3.2. Condiii de fabricare
de var. Vopsirea / zugrvirea se poate realiza Produsele componente ale procedeului de
ulterior, dup 28 de zile de la aplicarea realizare a pereilor neportani tip SuperCalco
tencuielii, folosind produse prin aplicarea HEMPCRETE sunt fabricate de ctre
crora rezult pelicule permeabile la vapori de CARMEUSE HOLDING S.R.L. Braov
ap, eventual zugrveli pe baz de var. (produsele liante anorganice SuperCalco S i
Aplicarea unor produse de tencuire i / sau ENDURIA 500) i de ctre HempFlax BV,
vopsire cu permeabilitate redus, de exemplu Olanda (puzderia de cnep HEMPARADE).
vopsele alchidice, lacuri sau pe baz de Productorii produselor componente execut n
polimeri, nu este recomandat deoarece vor permanen controlul calitii n timpul
compromite permeabilitatea peretelui i procesului de fabricare i al produselor finite.
durabilitatea acestuia. Se execut anual un control extern al

Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 5/11


produselor la un laborator de specialitate, Concluzii
neutru, autorizat. Aprecierea global: Folosirea
2.3.3. Condiii de livrare produsului n domeniile de utilizare acceptate
La livrare produsele componente sunt nsoite este apreciat favorabil, n condiiile specifice
de declaraia de conformitate cu Agrementul din Romnia, dac se respect prevederile
Tehnic eliberat pentru acesta, conform prezentului agrement.
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
Evaluarea conformitii. Declaraia de
conformitate dat de furnizor. Partea 1: Cerine
Condiii
generale i SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 Calitatea produsului i metoda de fabricare,
Evaluarea conformitii. Declaraia de au fost examinate i gsite corespunztoare
conformitate dat de furnizor. Partea 2: i trebuie meninute la acest standard pe
Documentaie suport i de instruciunile de toata durata de valabilitate a acestui
transport, manipulare i depozitare, n limba agrement.
romn. Oriunde se face referire n acest agrement
Transportul se efectueaz n mijloace de la acte legislative sau reglementri tehnice,
transport auto, CF sau navale, acoperite, trebuie avut n vedere c aceste acte erau n
uscate i curate, ferite de deteriorri mecanice vigoare la data eliberrii acestui agrement.
i de ageni chimici. Acordnd acest agrement, Consiliul Tehnic
Pentru depozitarea de lung i scurt durat Permanent pentru Construcii nu se implic
productorii produselor componente precizeaz n prezena i/sau absena drepturilor legale
condiiile de depozitare n documentele ale firmei de a comercializa, monta sau
nsoitoare ale produselor. ntreine produsul.
2.3.4. Condiii de punere n oper Orice recomandare referitoare la folosirea
Procedeul de realizare a pereilor neportani n condiii de siguran a acestui produs
tip SuperCalco HEMPCRETE se execut care este coninut sau se refer la acest
conform instruciunilor fabricantului. agrement tehnic, reprezint o cerin
La executarea pereilor neportani i izolaiilor minim necesar la punerea sa n oper.
termice se respect normele de tehnica INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
securitii muncii specifice acestor lucrri, Napoca rspunde de exactitatea datelor
conform cu prevederile Legii 319/2006 Legea nscrise n Agrementul Tehnic i de
securitii i sntii n munc, i HG nr. ncercrile sau testele care au stat la baza
955/2010 pentru modificarea si completarea acestor date. Agrementele tehnice nu i
Normelor metodologice de aplicare a absolv pe furnizori i / sau pe utilizatori de
prevederilor Legii securitatii muncii responsabilitile ce le revin conform
nr.319/2006 si HG 985/2012 Norme reglementrilor legale n vigoare.
metodologice de aplicare a legislatiei Verificarea meninerii aptitudinii de
securitatii si sanatatii n munca. utilizare a produsului va fi realizat
De asemenea se respect prevederile C 300-94 conform programului stabilit de ctre INCD
Normativ de prevenire i stingere a incendiilor URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca
pe durata executrii lucrrilor de construcii i (anual se face verificarea densitii
instalaii aferente. aparente n stare ntrit, a rezistenei la
Recepia lucrrilor se efectueaz n compresiune i a conductivitii termice.
conformitate cu prevederile normativului C 56- rezultatele vor fi prezentate n rapoarte de
85 Normativ pentru verificarea calitii i ncercri).
recepia lucrrilor de construcii i instalaii Aciunile cuprinse n program i modul lor
aferente. de realizare vor respecta actele normative i
reglementrile tehnice n vigoare.
INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-
Napoca va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru Construcii de rezultatul
verificrilor iar dac acestea nu dovedesc

Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 6/11


meninerea aptitudinii de utilizare, va Pentru grupa specializat nr. 2
solicita CTPC declanarea aciunii de Preedinte
suspendare a agrementului tehnic.
Suspendarea se declaneaz i n cazul
constatrii prin controale, de ctre Dr. ing. Mircea PSTRAV
organisme abilitate, a nerespectrii
meninerii constante a condiiilor de
fabricaie i utilizare ale produsului.
n cazul n care titularul de agrement tehnic
nu se conformeaz acestor prevederi, se va
declana procedura de retragere a
agrementului tehnic.

DIRECTOR
INCD URBAN-INCERC
Valabilitate: SUCURSALA CLUJ-NAPOCA
28.06.2019
Prelungirea valabilitii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie solicitat Dr. ing. Henriette SZILGYI
cu cel puin trei luni nainte de data
expirrii. n cazul neprelungirii valabilitii,
agrementul tehnic se anuleaz de la sine.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

- Procedeul de realizare a pereilor neportani tip SuperCalco HEMPCRETE se utilizeaz pentru


execuia pereilor neportani pentru construcii cu structuri portante realizate din lemn, oel sau alte
materiale portante. Procedeul se utilizeaz, deasemenea, pentru realizare izolaiei termice pentru
pardoseli, acoperiuri sau perei.
- Produsele componente ale procedeului de realizare a pereilor neportani tip SuperCalco
HEMPCRETE sunt . puzderie de cnep, liant SuperCalco S, liant ENDURIA 500 i ap.
- Fabricarea produselor liante anorganice componente ale procedeului se face de ctre CARMEUSE
HOLDING S.R.L. Braov, pe baza normelor tehnice i a reetelor proprii productorului. Puzderia de
cnep HEMPARADE este achiziionat de ctre CARMEUSE HOLDING S.R.L. de la HempFlax BV,
Olanda.
- Produsele liante SuperCalco S i ENDURIA 500 (sub denumirea de SuperCalco C5) au fcut obiectul
certificrii n sistemul 2+ n conformitate cu SR EN 459-1:2011, de ctre AEROQ SA Bucureti.
Produsul SuperCalco S este certificat n sistemul 2+ pe baza certificatului de conformitate nr. 1840-
CPR 97/555/EC/0117-07, emis n 02.02.2007 i renoit n 30.05.2014. Produsul ENDURIA 500 este
certificat (sub denumirea de SuperCalco C5) n sistemul 2+ pe baza certificatului de conformitate nr.
1840-CPR 97/555/EC/0563-15, emis n 31.07.2015.
- HempFlax BV, Olanda, productorul de puzderie de cnep, are implementat un sistem de
management al calitii conform standardului ISO 9001:2008. Sistemul este certificat de AEROQ S.A.
Bucureti (Certificat nr. 1064, renoit n 15.07.2013, valabil pn la 14.07.2016).
- Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, beneficiarul acestuia are obligaia de a urmri
comportarea n exploatare a produselor realizate cu acest procedeu, conform legislaiei n vigoare.

Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 7/11


SINTEZA NCERCRILOR DE LABORATOR

Tabel 1.
CARACTERISTICA REZULTATE CONDIII DE LABORA-
NORMA DE NCERCARE UM OBINUTE ADMISIBILITATE TORUL
conform Fiei tehnice
Determinarea rezistenei la compresiune
MPa 0,95 min. 0,3
SR EN 772-1:2011
Determinarea rezistenei la ntindere prin
ncovoiere kPa 60 min. 60
SR EN 12089: 2013

INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca


Densitatea in stare intarita
kg/m3 474,8 min. 200
SR EN 678:1996
Determinarea absorbiei de ap
g/m2*s0,5 481,19 400-500
SR EN 772-11:2011
Determinarea permeabilitii la vaporii de
ap
kg/m2*s*Pa 1,23*10-9
- conductanta la vapori de apa
- 1,6 <3
- factor de rezistenta la permeabilitate
SR EN 772-15:2003
Determinarea rezistenei la transfer termic
- conductivitatea termic W/mK 0,116 0,07-0,17
- rezistena la transfer termic m2*K/W 0,88 min. 0,8
SR EN 12667:2002
Determinarea rezistenei la traciune
perpendicular pe fee kPa 20 min. 18
SR EN 1607: 2013
Determinarea rezistenei la smulgerea
uruburilor pe axa lor N/mm 8,7 min. 7,5
SR EN 320:2011
Determinarea comportrii la forfecare
kPa 49,6 min. 40
SR EN 12090:2013
Clasa de reactie la foc - F (fr performa determinat) -

4. Anexe

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR OBINUTE PRIN PROCEDEUL DE


REALIZARE A PEREILOR NEPORTANI TIP HEMPCRETE

Tabel 2. Compozit SuperCalco HEMPCRETE


Caracteristica Valoare
Densitate in stare intarita 200 kg/m - 500 kg/m
Rezistenta la compresiune la 60 zile 0,3 MPa - 1,1 MPa
Intindere prin inconvoiere 60 kPa - 400 kPa
Absorbtie de apa 400 - 500 g/ms0.5
Conductivitate termica pentru material in stare uscata 0.07 W/mK - 0.17 W/mK
Rezistenta termica pentru material in stare uscata 0.8 mK/W - 5.0 mK/W

Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 8/11


a). Puzderie de cnep HEMPARADE b). SuperCalco S

Fig. 1. Produse utilizate in cadrul procedeului de


realizare a apereilor neportani tip
HEMPCRETE

c). ENDURIA 500

a). realizarea cofrajului pierdut


Fig. 2. Modul de punere n oper a amestecului de materiale n vederea realizrii pereilor neportani tip SuperCalco
HEMPCRETE

Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 9/11


b). turnarea amestecului in cofrajul pierdut c). compactarea amestecului in cofrajul pierdut
Fig. 2. Modul de punere n oper a amestecului de materiale n vederea realizrii pereilor neportani tip SuperCalco
HEMPCRETE (continuare)

Fig. 3. Modul de punere n oper, prin pulverizare, a amestecului de materiale n vederea realizrii stratului termoizolant pe
perei existeni

Fig. 4. Epruveta realizat prin Procedeul de realizare a pereilor neportani tip SuperCalco HEMPCRETE

Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 10/11


Extrase din procesul verbal nr. 529 din 13.06.2016 al edinei de deliberare a Grupei Specializate

Grupa specializat nr. 2, compus din Preedinte dr. ing. Mircea PSTRAV raportor, Dr. ing. Andreea
HEGYI, membri: ing. Carol ENYEDI, ing. Carmen DICO, ing. Gabriela CLTAN, a examinat Dosarul
Tehnic preliminar pentru elaborarea agrementului tehnic prezentat de firma CARMEUSE HOLDING
S.R.L. Braov, rezultatele ncercrilor i proiectul de agrement tehnic nr. 001SC-02/612-2016 referitoare
la Procedeu de realizare a pereilor neportani tip HEMPCRETE i a fcut urmtoarele observaii:
- Procedeul de realizare a pereilor neportani tip SuperCalco HEMPCRETE const n alctuirea i
execuia pereilor prin turnarea n cofraje pierdute a unui amestec realizat din cantiti controlate de
puzderie de cnep, liant SuperCalco S, liant ENDURIA 500 i ap. Acest procedeu este destinat
realizrii de perei neportani la cldiri realizate pe structur portant de lemn, oel sau alte materiale
portante, respectiv realizrii izolaiei termice a pardoselilor, pereilor sau acoperiului.
- Fabricarea produselor liante anorganice componente ale procedeului se face de ctre CARMEUSE
HOLDING S.R.L. Braov, pe baza normelor tehnice i a reetelor proprii productorului. Puzderia de
cnep HEMPARADE este achiziionat de ctre CARMEUSE HOLDING S.R.L. de la HempFlax BV,
Olanda.
- Produsele liante SuperCalco S i ENDURIA 500 (sub denumirea de SuperCalco C5) au fcut obiectul
certificrii n sistemul 2+ n conformitate cu SR EN 459-1:2011, de ctre AEROQ SA Bucureti.
Produsul SuperCalco S este certificat n sistemul 2+ pe baza certificatului de conformitate nr. 1840-CPR
97/555/EC/0117-07, emis n 02.02.2007 i renoit n 30.05.2014. Produsul ENDURIA 500 este certificat
(sub denumirea de SuperCalco C5) n sistemul 2+ pe baza certificatului de conformitate nr. 1840-CPR
97/555/EC/0563-15, emis n 31.07.2015. - HempFlax BV, Olanda, productorul de puzderie de cnep,
are implementat un sistem de management al calitii conform standardului ISO 9001:2008. Sistemul este
certificat de AEROQ S.A. Bucureti (Certificat nr. 1064, renoit n 15.07.2013, valabil pn la
14.07.2016).
- ncercrile i verificrile efectuate la INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, pe produsele
componente ale Procedeului de realizare a pereilor neportani tip SuperCalco HEMPCRETE, atest
calitatea acestora i conformitatea caracteristicilor fizico-mecanice determinate experimental cu cele
indicate n fiele tehnice.
- Fiecare livrare de produs component al procedeului este nsoit de declaraia de conformitate cu
prezentul agrement tehnic i de instruciunile specifice pentru transport, depozitare i utilizare, redactate
n limba romn.
- Punerea n oper a produselor n vederea realizrii Procedeului de realizare a pereilor neportani tip
SuperCalco HEMPCRETE, se face de ctre uniti specializate i autorizate pentru executarea lucrrilor
de acest fel, care garanteaz corectitudinea i calitatea execuiei.

Lund n considerare cele menionate mai sus, Grupa Specializat propune aprobarea de ctre C.T.P.C.
a Agrementului Tehnic, nr. 001SC-02/612-2016 Procedeu de realizare a pereilor neportani tip
HEMPCRETE pe o perioad de 3 ani.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 001SC-02/612-2016 coninnd 40 pagini face parte
integrant din prezentul agrement tehnic.
Raportorul Grupei Specializate nr. 2
Dr. ing. Andreea HEGYI
Membrii grupei specializate:
ing. Carol ENYEDI
ing. Carmen DICO
ing. Gabriela CLTAN

Agrementul Tehnic nr. 001SC-02/612-2016 Pagina 11/11