Sunteți pe pagina 1din 87

TEFANIA ANTONOVICI

CUNOASTEREA 1

MEDIULUI N GRDINIT 1

' SERIA DISCII?LINE INTEGRATE' :


Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a RomAniei
ANTONOVICI, TEFANIA
Cunoaterea mediului in grdini 1 tefania Antonovici.
Bucureti : Didactica Publishing House, 201 O
ISBN 978-606-8027-49-4

371.67U04373.24

Redactor: Gina Palade


DTP: Cristina Dumitrescu

Pentru comenzi i informaii, v rugm s ne contactai la:


Telefon/Fax: 021.41 0.88.10; 021.410.88.14

2010 DIDACTICA Pl.JBLISHING HOVSE


CUPRINS

1. O por tunitatea cun oaterii mediu lui in conjur ator la vrsta pr ecolar 5
2. Proiectarea activi tilor de cunoater ea medi ului in gradinia ... . . 1 5
3 . Evaluar ea in cadr ul activi ti lor d e cunoaterea mediul ui .. 1 9
4 . O bs er varea . . . .. 25
5. L ectur a d up i magini . ...35
6. P oves tirea ed ucatoarei . 39
7. J ocul did acti c .. 43
8 . Convor biri le ........... 5 1
9. Proiect de activi tate . . . ... .57
1 O. Pr oi ect de activi tate . . . . ... 6 1
1 1 . Pr oi ect d e activi tate . . . ........... 65
12. Pr oi ect de activi tate . . . 69
13. Proiect d e activi tate . . . . ... 7 1
1 4. Proiect d e activi tate 75
OPORTUNITATEA
CUNOASTERII MEDIULUI
.
NCONJURTOR
LA VRSTA PRECOLAR

Grd in ia es te ins tituia de ln vmnt creia li r evin e ro l ul d ecis iv In


ed ucar ea i ins tr uir ea co piilor pre co lar i . Form area unor cuno tin e tiin ifice
elem en tar e, cor elate cu d e pr ind er i cor ecte de com un icar e prin lim baj, es te o
aciun e perm anent i con tin u In grdin i . Co pilul ln va s gnd eas c, s
an alizeze, s com pare, s clas ifice i s tr ag con cluzii as u pr a unor pro bl em e ce
s e cer rezo lvate.
E tapa pr ecol ar es te un a a s ch im br i lor s emn ificative n u do ar fizice, ci i
m en tale i emoion ale. Se afirm to t m a i d es In ped a go gia i ps iholo gia actual
c pr e co lar itatea es te per io ad a In care se acum uleaz cea mai importan t
exper ien so cio -ed ucativ d in viaa un ei perso an e .
P er io ad a pr ecol ar s e car acter izeaz pr in tr-o d ezvo ltar e com plex (s e
d ezvo lt bazele person alitii, capacitile co gn itive, capacitatea d e pro iectar e ,
s e am plific pos ibilitile d e interd epend en ), car e pr egte te evo l uia psihi c
vi ito ar e . Pr in con in utur ile pe car e le pro pun e, pro ces u l instr uctiv-ed ucativ d in
gr din i s a tis face i d ezvo lt cur io zitatea co pilului, n evo i a d e in ves tigaie, d e
explicaie - aces ta fiind un m ijlo c important d e d ezvo ltar e a po ten ialului d e
cuno ater e . .
Porn ind d e la par ticular itile d ezvo ltr i i co piilo r, de la n evo i le, in ter es ele i
pos ibil itile ind ivid uale d e d ezvo ltare, avnd In ved er e cer in ele p e care le
im pun s ch im br ile d in so cietate, es te n ecesar s acordm o aten ie d eos ebit
cuno ater i i m ed iu l u i ln conj ur tor la vrs ta pre co lar . M ed iu l ln conj ur tor In
car e co piii l i d es fo ar activitatea, prin var iatele l u i as pecte, coAs tituie un
pr ilej perm an en t d e in fluen ar e as upr a person alitii aces tor a .
Mediu' ambiant ofer cooil ului posibilitatea de a veni mereu ir contact cu
ceva nou pentru el, care ii strnete curiozitatea i dorina de a-1 cunoate.
Astfel, prin contactul cu obiectele i jucriile sa le, cu lucrurile personale i cele
ale adulilor apar diferite intrebri, din care rezult c precolarul se intereseaz
de calitile, denumirea sau proveniena lor. Concomitent cu transmiterea de
cunotine, se formeaz copilului o atitudine corespunztoare, un anumit mod
de comportare, care n u numai c nlesnete cunoasterea treptat a mediului
nconjurtor, dar i integrarea copilului in acest med i u .
C uriozitatea pe care copiii o manifest fa de fenomenele naturii trebuie
menin ut si transformat intr-o puternic dorin de cunoate . Observarea
sistematic a dezvoltrii i schim brii in timp a plantelor, a crete r ii i ngrijirii
animalelor educ atenia, spiritul de observaie, deprinderea de a sesiza
schi m brile din natur i dorina de a cunoate cauzele acestora . Noile
cunotine tra nsmise copiilor cu prilejul observrii diferitelor fenomene ale
natuiii suiit inelese i memorate cu m uit uuri n .
Atunci cnd copiii i satisfac interesele, ei nva s acumuleze informaii
i s trag propriile concluzii in legtur cu acestea . Este vrsta cnd ei pot
acumula cunotine noi tot timpul, iar influenele medi ului a u un rol foarte
mare in asigurarea unei experiene complexe i variate in stim u larea gndirii.
OrizOntul de cunoatere al copiilor se imbogete treptat cu aspecte
legate de om i activitatea sa, plante i animale care au nevoie de a n u mite
condiii de dezvoltare (hra n, cldur, lumin. adpost), natura nconjurtoare
sa u c fiecare fenomen este rezultatul unei cauze, c fenomenele sunt legate
intre ele i depind unele de altele.
)n grdini, prin activitile desfurate se urmrete ca precolarii s nu
primeasc un vol u m mare de cunotine, ci s achiziioneze capaciti i abiliti
intelectuale care s le nlesneasc munca de nvare, s stimuleze curiozitatea
si dorina de investigare i cunoatere. Acestea, odat formate, au valoarea
unor condiii psihologice pentru evoluia intelectual ulterioar a copil u l u i .
Jn curricul u m u l pentru invmntul precolar obiectivele-cadru i d e
referin pentru disciplina ., Cunoaterea medi u l u i " s u n t trecute la domen iul
tiine, mpreun ce cele specifice disciplinei .,Activiti matematice " , ambele
fcn d parte din acelai domeniu de activitate.
Obiective specifice activitii de cunoaterea mediului:

Obiective-cadru
- Stimularea curiozitai privind explicarea i Tnelegerea lumii Tnconjurtoare.
- Dezvoltarea capacitaii de cunoatere i Tnelegere a mediului nconju-
rtor, precum i stimularea curiozitaii pentru investigarea acestuia.
6
- Dezvoltarea capacitii de observare i stabilire de relaii cauzale, spaiale,
temporale.
- Utilizarea unui limbaj adecvat Tn prezentarea unor fenomene din natura
i din mediul Tnconjurtor.
- Formarea i exersarea unor deprinderi de Tngrijire i ocrotire a mediului
Tnconjurator, in vederea educarii unei atitudini pozitive fa de acesta.

Obiective de referina
- S ineleag raporturi cauzale Tntre aciuni, fenomene (daca... atunci)
prin observare i realizare de experimente.
- sa gaseasca soluii diverse pentru situaii problematice reale sau imagi
nare Tntalnite Tn viaa de zi cu zi sau Tn poveti, povestiri.
- S cunoasca unele elemente componente ale lumii Tnconjuratoare (obiec
te, aerul. apa, solul, vegetaia, fauna, fiina uman ca parte integranta a
mediului, fenomene ale naturii), precum i interdependena dintre ele.
- sa recunoasca i s descrie verbal Vsau grafic anumite schimbri i
transformari din mediul apropiat.
- S cunoasca elemente ale mediului social i cultural, poziionnd elemen
tul uman ca parte integrant a mediului.
- S cunoasc existena corpurilor cereti, a vehiculelor cosmice.
- S comunice impresii, idei pe baza observrilor efectuate.
- S manifeste disp onibilitate Tn a participa la aciuni de Tngrijire i prote-
jare a mediului, aplicnd cunotinele dobndite.
- S aplice norme de comportare specifice asigurrii sntii i proteciei
omului i naturii.

Particularitile perceperii mediului tnconjurtltor la varsta precolara


Psihologia vrstelor sublin iaz nenumratele contrad icii care apar intre
dorinele, aspirai ile, interesele copii lor i posibilitatea de fi satisfcute.
C u noaterea la vrsta precolar se real izeaz la nivelul senzai ilor, percepiilor
i reprezentrilor, intreg u l coni nut cogn itiv avnd un pronu nat caracter
concret.
La vrsta precolar, copiii au in mod evident capacitatea de avea senzaii
i de a percepe obiectele realitii nconjurtoare ca urmare a dezvoltrii
anatomo-fiziologice a sistemu l u i nervos. La aceast vrst, sensibil itatea tuturor
analizatorilor cunoate o dezvoltare intens, ceea ce duce la importante
transformri in coninutul cogn itiv al percepiei. C u toate acestea ns,
percepia copilului precolar prezint unele insuficiene, care ies in eviden mai
ales in cazul percepiei unor imagini. La inceputul vrstei precolare percepia
este nedifereniat i sumar . Copiii percep izolat diferitele pri ale obiectului,
relaiile existente intre acestea, deprind cu greu,
imagini i lustrate, nu sesiz eaz
lte ori atenia le este atrasa de unele amn unte
anevoios esen ialul; de mu
cele Importante .
neese nia le si le neglije az pe . .
1n gener al, co piii nu reuesc s-51 onenteze percepia, fac frecvente greeli
erea i m aginilor, le confund sau nu le privesc cu acelai interes si in
in percep
poziie inversat . 1n mod obinuit ei trec cu destul uurin de la un element
la altu l, de la u n amnunt la altul, nu sesizeaz legturile eseniale dintre
obiecte si nu pot percepe o sem nificaie u n itar .
Factorii intelectua l i - imaginaie, gndire, memorie, inteligen, aptitudini
speciale, ca si factorii noni ntelectuali - temperamentul, caracterul, interesele
aptitudini le, contribuie in procesul insuirii cunotinelor si mai cu seam in
viitoarea lor activitate colar.
Pe parcurs, cnd percepia devi ne mai exact i mai variat, reprezentrile
copii lor sunt mai precise, mai bogate in conin ut. Reprezentrile stau la baza
formarii noi unilor, de aceea dezvoltarea capacit3ii de a opera cu reprezentejd
va conduce la o dezvoltare a capacitii copiilor de a opera cu noi u n i .
fmbogirea bagaj u l u i de cunotine pe seama senzaiilor, percepi ilor i
reprezentrilor a re c a urmare i dezvoltarea g n d i r i i . Treptat, pe msura lrgirii
orizontului de cunotine si pe baza dezvoltrii l i m baj ului, copilul se va ridica de
la cunoaterea concret, senzorial, la cunoaterea a bstract, s opereze cu
noi uni, judeci i raionamente.
1n acelai timp cu dezvoltarea percepi ilor, reprezentrilor si gndirii se vor
intensifica i a lte procese psi hice: memoria, imaginaia. La aceast vrst se
constat rolul foarte mare pe care afectivitatea TI joac in viaa psihic, fapt
dovedit prin nsuirea cu mai m u lt uurin de ctre copii a cunotinelor ce
impresioneaz, ce trezesc acestora emoii si sentimente. Toate aceste aspecte
impun alegerea unor coninuturi corespunztoare i folosirea unor metode i
m ijloace eficiente ca acest proces firesc s se dezvolte optim .

Metode didactice folosite n activittile


de cunoaterea mediului '

Metodele didactice sunt definite ca .. un ansamblu de procedee si m ijloace


integrate la n ivelu l unor aciuni implicate in realizarea obiectivelor pedagogice
concrete ale activiti i de instrui re-educaie proiectat de educatoare, nvtor,
profesor".
Literatu ra pedagogic promoveaz noutile prin Reforma fnvmntului
Romnesc i in pedagogia european i mondial . 1n acest sens metodele sunt
clasificate astfel:

r
Dup cr:teriu! istoric: das!ce/:-:;oden.
o Dupa gradu l de generalitate: generale/particulare
Dup caracterul individual: metode de munc individual sau sub
coordonarea cadrului didactidmetode de m unca colectiv, de adresare
intregii grupe, fiecrui copil, lucrnd individual .
Dupa obiectivele u rmarite: metode d e p redare (de transmitere i asimi

lare a cunotinelor, metode de formare a priceperilor i deprin derilor, me


tode de fixare i consolidare), metode de aplicare a cunotinelor i metode
de evaluare a rezultatelor nvrii .
Dupa tipul de experiene de nvare: metode bazate pe invaarea
receptiv/prin descoperi re/prin experien practic/prin creaie.
D u p criteriul .. izvorul cunoateri i " : metode de instruire dup experiena

social-istorica a umanitii, dup experiena acumulata din contactul direct


cu realitatea, experiena bazat pe activitatea practic, care pune n
eviden trei categorii de metode:
1 . Metode de com un icare
2. Metode de explorare a realitii
3. Metode de aci une.

Principalele metode utilizate in activitile de cunoaterea med iului s unt:


Metode de comunicare:
- Metode expozitive: povestirea, descrierea, explicaia, exp u nerea ,
informarea .
Explicaia ca metod de comunica re oral este important pentru
nelegerea de ctre copii a unor noiuni, fapte, ca racteristici ale lumii
nconj urtoare, argumentarea unor idei, descoperirea cauzelor unor fenomene,
aciu n i accesibile precolarilor. Aceast metoda imbraca forme variate, de la
descriere, caracterizare, demonstraie.
Descrierea i explicaia sunt i n d ispensabile pentru activiti l e de
cunoaterea mediului. Tn cazul descrierii copilul face progrese la grupa
pregtitoare descriind fiine, obiecte, fenomene prin intervenia educatoarei.
Pentru reuit, aceast metod trebuie com pletat cu metodele activ
participative: observare, experimentare, l ucrri practice, conversaie euristic,
povestire, activitate cu cartea .
- Metode interogative: conversaia tradiional, conversaia euristic,
discuia in grup, d ialogul, brai nstormingul.
Ata! conversaia tradiional, ct i cea euristica sunt metode de
com un icare orala bazate pe un ir de intrebari i raspunsuri intre educatoare i
9
la lim baj, nvarea fiind mediat de cunotinele
cop i l . Acesta a peleaz
anterioar e. .
t

1 .1 f d ac este mat putn d tn)a
Conversaia i spo rete va on e ormattve

bazat pe faptele de via


trtte de c ptl . Prof .. loan Cerghtt subltntaza_ faptul ca
.
favonzeaza_ spontanettatea I tmtattva
ntrebrile care solicit gnd1rea copulor
ace stora . Este foa rte im portant s folosim .mai multe tipuri de ntrebri, care s
orienteze copiii in analize, comparaie, si ntez, s-i solicite in a gsi alternative
si so lutii, le dezvolte capacitatea de elaborare a unor judeci de valoare.
. s
c ondu ita interogativ a copilului se dezvolt numai dac acesta este incurajat,
apreciat pozitiv n rspunsurile corecte.
Discuia in grup favorizeaz capacitatea de com unicare, cooperare i
respectu l fa de aorecierile em ise de cei lali, dezvolt capacitatea de
observaie.
Metode de com un icare oral-vizuale - instruirea prin tehnici video,
nreg istr ri.
Metoda problematizrii - este o metod de instrui re pr!n rezo!vare de
probleme.

Metode de explorare a realit8ii:


Metode de explorare d i rect;
Metoda o bservrii li bere sau dirijate, experimentul, studiul de caz, cerce
tarea completeaz cunotinele precolarilor prin intuirea direct a obiectelor,
fenomenelor, fiinelor.

Metode bazate pe aciune:


Exerciiul- Este o aciune care se repet pentru a se perfeciona deprinderi
i aciuni n scopul formrii unor deprinderi intelectuale. Pentru precolari se
ofer un model clar, accesibil, se susine motivaional efortul copilului, se
execut individual, n grup sau cu toat grupa. Se recomand reluarea explica
iilor, demonstra rea pe fragmente, se sintetizeaz elementele deja nvate.
Este important s respectm ritmul individuai al copilului i s oferi m sprijin
difereniat. Utilizarea povetilor dirijat pe grupuri mari sau i n d ividuale ofer
condiii pentru realizarea unor exerciii independente.
Alte metode bazate pe aci une real: lucrrile practice, activiti creative,
elaborarea de proi ecte-aciune.
Metode bazate pe aciune fictiv sau simulat: jocuri didactice, jocuri de
rol, nvarea dramatizat .

Metode i tehnici interactive de grup


Dezideratele de modernizare i de perfecionare a metodologiei didactice
se nscriu pe direciile sporirii caracterului activ al metodelor de invmnt i
aplicarea unor metode cu un pronunat caracter formativ.
:; 18

!
C erina prim o rd ia l a ed ucaiei progres is te, cum s p un e J ean P iaget, es te
d e a asi g u ra o m etod ol ogi e di versifi cat , bazat pe im bin a rea acti vi t ii d e
n v are i d e m un c ind ependent , c u activiti d e cooperare, d e n v are in
grup i de m un c in terd epend en t .
fnvmntul modem preconizeaz o metodologie axat pe aciunea,
operatorie, deci pe promovarea interactiv, care s solicite mecanismele
gndirii, ale inteligenei, ale imaginaiei i creativitii. .. Activ" este elevul care
.. depune efort de reflecie personal, interioar i abstract, care intreprinde o
aciune mintal de cutare, de cercetare i redescoperire a adevrurilor, de
elaborare a noilor cunotine ... Activismul exterior" vine deci s serveasc drept
suport material .. activismul interior", psihic, mental, s devin un purttor al
acestuia. (I oan C erghit, 1997, p. 73)
Scopul prin ci pal al n v rii prin cooperare es te fami li ari za rea elevi lo r c u
relaii le d e m un c ce p res u p un m bun t i rea i d is tribui rea s arcini lor,
s olid a rizarea m em bri lor grupului in j u rul atin gerii obi ecti velor d e interes com u n ,
ren un area la in teres ele pers on ale in favoarea in teres elor d e grup, d ezvoltarea
un o r trs turi de pers on a li tate cu caracter p ro s oci a l .
A vnd i n ved ere flexi bilitatea organ iz rii activit ilor din grd in i , frontal
s a u colecti v , individ ual s a u in mi crogrupuri, precum i cerin ele m od ernizrii
s trategii lor did acti c e im p un s po ri rea caracterului acti v al m etod elor i tehni ci lor
d e n vm nt form a tiv.
este o activitate prop ie c re tin d efortul indi
Aprec iind c nv area
i cont1ent1zarea con1 n utun1 r ae relaule mterperson ale
vid ual, de neleg erea
area ma1 v1e, ma1 act1va, susinut de foarte m ulte
si co lective, asi gur particip
lem ente de emul aie, de stimulare reciproc i de coopera re fructuoas .
Meto dele i tehnicile interactive de grup au nen umrate avantaje:
Efecte pozitive n
planul dezvoltrii cognitive i sociale ale personalitii
copilu l u i .
Dezvolt intel igene multiple, capaciti specifice intel igenei verbaling

vistice care implic abilitatea de a folosi corect limbajul, inteligene logico


matematice, operaii matematice, deducii, rezolvare de probleme, inteli
gen spaial, inteligen interpersonal: s neleag inteniile i dorin
ele celorlali, s-i dezvolte capacitatea de autoapreciere.
o Stim uleaz i dezvolt capaciti cognitive complexe, gndire divergenta,

capaciti de cercetare a l ucrurilor din jurul su.


Murea ! grup uL:reaz Tmpiirea sarcin iior i responsabilitilor, reduce
timpul de soluionare a problemelor, d iversific priceperile, deprinderile i
capacitile sociale, motiveaz copiii pentru nvare, dezvolt creativitatea i
sentimentu l .
nvmntul modern n aciunile de promovare a metodelor interactive
are n vedere inovarea metodologiei didactice, propunnd metode i teh nici
interactive de grup care s rspund nevoilor educaiei moderne de schimbare
a mediului de nvare i a modului de abordare a activitii d idactice.
Exemple de metode de predare-nvare interactive de grup: Metoda
Jigsaw (Mozaicu l u i), Metoda piramidei, nvarea dramatizat, Teh n ica florii de
nufr, Brainstormingul, Explozia stelar, Metoda plriilor gnditoare, Studiul
de caz, Tehn ica 6/3/5, Tema sau proiectul de cercetare n grup.

Mijloace didactice
Mijloacele de nvmnt sunt i nstrumente, materiale i alte forme de
reprezentare a realiti i, produse, adaptate i selecionate dup criterii psihope
dagogice n scopul rea lizrii cu succes a obiectivelor instructiv-educative ale
procesului de nvmnt. C u ajutorul m ij loacelor de nvmnt se susin
informaiile educaionale, reprezentnd u n suport pentru concretizarea sau
demonstrarea acestora . Sprijin procesul de formare a noiunilor, priceperilor i
deprinderilor. Constituie baz de stabilire a relaiilor de comun icare educatoare
cop i l .
Dintre c e l e mai d e s folosite mijloace didactice n c a d r u l activitilor d e
cunoaterea mediului exem plificm: mijloace intuitiv-obiectuale i imagistice:
materiale din mediul natural (fructe, legume, flori, animale), dar i reprezentri
l12
'

'
!
ale acestora in relief (ir.sectare, ar.ima!e T!!lpaiate, rr.u!aje) sau rr: irr:ag:n:
(fotografii, plane).
Mijloace didactice de exersare i formare care sprijin activitatea practic a
copiilor pentru realizarea unor experiene sau cercetri: truse de laborator
pentru msurarea volumului, greutii, pl utirea i scufundarea corpurilor, dez
voltarea plantelor etc. Numeroase aparate i accesorii : cntar, l u p, microscop,
aparate de simulare d idactic etc.
Exist de asemenea i mijloacele audio-video foarte utile astzi n
prezentarea sau demonstrarea i nformai ilor (banda m a g n etic, C D-ul,
televizorul, computerul, videoproiectorul, tabla magnetic) etc.
Materialul didactic folosit n cadrul activitilor de cunoatere trebuie s
ntruneasc ceri ne speciale:
- s fie accesibile;
- sa fie proaspete (n cazul florilor, legumelor, fructelor);
- s fie estetice (imagini, tablouri) i fr deteriorri;
- imaginile n u trebuie s fie ncrcate, greoaie din punct de vedere al
compoziiei;
- dimensiunea s fie adaptat spaiului clasei i numrului de copii;
- vieuitoarele aduse n clas s fie n sig uran i, de asemenea, s nu
constituie u n pericol pentru copii (prevenirea agresivitii, conta minrii cu
anumii m icrobi);
- m ulajele s redea ct mai real aspectul i coloritul obiectelor sau fiinelor
pe care le reprezint.
Calitatea materialului didactic i prezentarea acestuia duce la stabil irea
interesului copiilor pentru studierea mediului nconjurtor.
PROIECTAREA ACTIVITILOR
DE CUNOATEREA MEDIULUI
N GRDINI

Proiectarea didactic reprezint anticiparea, prefigu rarea cat mai precis a


demers u l u i activiti i, defi n i n d scopurile, modul de organizare, etapele
activitii, metode i mijloace ce vor fi util izate, formele de evaluare a rea lizrii
obiectivelor.
A proiecta nseamn a pregtiri procesele i operaiile care vor fi realizate,
avndu-se in vedere i materialele necesare (material didactic, fie de activiti,
seturi distributive, aparatur audio-video) ce se impun a fi pregtite i utilizate in
momentele activitii. Pentru reuit este necesar s ne structurm activitatea,
fr a exclude creativitatea, interesele de moment ale copiilor, modificarea unor
proiecte care n u corespund la un moment dat preocuprilor precolarilor.
Elementul central in realizarea proiect rii didactice este curriculumul
pentru invmntu! precolar.
Proiectarea activitii didactice p resupune real izarea planificrii calendaris
tice in concordan cu noul curricul u m pentru invmntul precolar,
proiectarea u n itilor de nvare pentru nivel ul de vrst al grupei pe care o
conduce fiecare educatoare.
in noul curricul u m fiecrui obiectiv cadru ii sunt asociate dou sa u mai
m ulte obiective de referin . Pentru realizarea obiectivelor de referin,
educatorul poate organiza diferite tipuri de activiti de nvare.
Real izarea unei u n iti de nvare presupune un demers di dactic proiectat
de fiecare educatoare in parte.
Proiectarea modern, de tip curricular, pune accentul pe obiectivele
pedagogice pe care le urmrete procesul de nvmnt, in general, lecia ca
activitate didactica p rincipala, in mod special. Acestora ie sunt subordonate
pedagogic coninuturile, metodele de instruire ; tehnicile de evaluare. De
asemenea proiectarea curricular urmarete ca intre toate componentele
activitaii d idactice sa existe raporturi de interdependena, care asigur instruirii
un caracter deschis, perfectibil in cadrul unui invamant formativ, centrat pe
stimularea dezvoltarii personal itaii fiec rui copil.

PROIECTAREA UNITII DE iNVARE - incepe prin parcurgerea unor


etape, care precizeaza elementele procesului didactic ntr-o succesiune logic,
in vederea atingerii obiectivelor de referina
o De ce voi face? - Identificarea obiectivelor/competenelor

Ce voi face? - Selectarea coninuturilor

C u ce voi face? - Analiza resurselor

Cum voi face? - Determinarea activitilor de nvare

Gt s-a realizat? - Stabilirea instrumentelor de eval uare.

Precizarea scopului i a obiectivelor activitii reprezint prima etap obli


gatorie pentru asigurarea reuitei procesului de instruire. Acestea determina
modul de organizare i realizare a coninutului respectiv cu accent pe selectatea
cunotinelor i capacitailor de baz; ele hotrsc practic asupra alegerii
metodelor, procedeelor i mijloacelor de invmant; ele asigur, de la incepu
tul activitii i pn la finalizarea acesteia, criteriile i teh n icile de evaluare, care
in a n u mite condiii pot deveni chiar procedee eficiente de autoevaluare.
Obiectivele operaionale indeplinesc o funcie specific de orientare prac
tic a intregii munci de pregatire i de realizare a activitaii . Form ularea lor clar
d posibilitatea de a selecta adecvat coni nuturile i metodele, de a evalua cat
mai exact rezultatele obin ute.
Cadrul didactic n u poate conduce eficient procesu l de nvmnt, nu
poate di rija obinerea aspectelor formative i psihosociale dorite fra a
cunoate direciile de urmat, fra a-i raionaliza aciunile i mijloacele sale de
intervenie pedagogic operativ.
Alegerea coninuturilor de bz constituie u n pas important pentru
asigura rea managementului activitii, determ inat de modul in care profesorul
operaional izeaz scopul activitaii didactice.
De amintit este faptul c informaiile n u trebuie s se realizeze sub aspect
cantitativ ci, in special sa pun ac centul pe aspectu l calitativ.
Concentrarea activitaii asupra informaiilor eseniale, susin ute de con
ceptele fundamentale ale domeniului, asigura formarea u n u i sistem de
cunotine solid structu rat care sa poat favoriza sesizarea unor legturi i
interdependene intre noi uni, deprinderi aplicative, strategii cognitive .
c;xcAEREA MEc:co.t.i: lN GRAJ!:A. ------
Planificarea managerial a metodologiei activitii asigur ur. caracter
dinamic i eficient. Prin metodele i procedeele folosite, metodologia activitii
constituie pa rtea cea mai dinam ic a activitii didactice. Educatoarea i
manifest n aceast direcie cel mai bine, ct mai repede i mai eficient
creativitatea didactic .
Evaluarea activitii este o operaie im portant care o completeaz pe cea
de predare-nvare, se refer la selectarea i valorificarea adecvat a metodelor
didactice, n ce msur exist o compatibilitate ntre obiectivele operaionale
alese i coni nuturile esenializate de cadruldidactic prin diferite strategii (de
predare-nvare-evaluare).
Metoda proiectelor este o strategie recent introdus in procesul de
predare-in vare-evaluare, ce se bazeaz pe necesitile, interesele i
posibilitile copiilor.
ln cadrul acestei metode activitatea este centrat pe copi l . Copilul n u mai
este obiect al educaiei, ci subiect. El este n centrul nvrii, fiind pus s
descopere singur ceea ce se ali n jurul su .
Noul curricul u m reprezint o poart de deschidere pentru metoda
proiectelor. Obiectivele-cadru vizeaz competenele, iar obiectivele specifice
performanelor copiilor, pe cnd cele operaionale sunt n relaie direct cu
comportamentele acestora. Prin flexibilitatea sa noul curricul u m ne permite,
prin obiectivele menionate, orientarea ctre dezvoltarea competenelor, n
funcie de particularitile individuale i de vrsta .
Activitile de cunoaterea mediului ocup un loc important n cadrul
activitilor comune din grdini fiind u n mijloc de transmitere oral a unor
cunotine cu coninut tiinific-realist asupra mediului nconju rtor, cu scopul
de a realiza obiectivele educaionale.
Problema care se pune este stabilirea corespondenelor d i ntre obiective i
coninuturile prin care se realizeaz. Pentru aceasta distingem urmtoarele
cerine:
cunoaterea teoriei pedagogice a form ulrii obiectivelor instruirii i
anal iza pedagogic a coninutului disciplinei;
inventarierea operaiilor logice i mentale adecvate n nvaarea specific

disciplinei i stabilirea corespondenelor dintre obiective i coni nuturi.


Astzi, obiectivele i coninutul nv<!mntului cunosc o complexitate i
dinamic fr p recedent, schimbrile produse antrennd la rn d ul lor o
adevarat reacie n lan, care afecteaz toate com ponentele sistemul u i de
nv<!mnt.
A defini cu claritate obiectivele educaionale nseam n a descrie ceea ce
copiii pot i trebuie s tie i ndeosebi ceea ce ar trebui s fac cu ceea ce tiu,
la sfritul unei perioade de nvare. Obiectivul operaional definete noul
comportament dup ce copilul a parcurs o experien de nvare . El reprezint
17
finaliti concrete, masurabile, reprezentate prin schimbri vizibile de corr.por
tarnet. Legtura dintre scop i obiectivele operaionale este indisolubil
ntruct scopul n u poate fi atins decat prin obiective, iar acestea nu pot fi
formulate dect prin raportare la scop . Obiectivele trebuie s fie expresia a ceea
ce este capabil s Iac copilul dac nvarea a avut loc .

Exemplu: Grupa mare:


D.l.C Povestirea educatorei - ., Povestea anotimpurilor "
Scopul- Dezvoltarea capacitii de a se concentra i de a asculta cu atenie
o povesti re;
Verificarea i consolidarea cunotinelor copiilor despre anotimpuri;

mbogirea voca bularului cu cuvinte i expresii noi;

Obiective operaionale:
s rein titlul i autorul povestirii;
s aud ieze cu interes coninutul povestirii;
s demonstreze nelegerea textului. rspur.znd la intrebri;
s explice transformrile mediului sub aciunea anotimpurilor.

Astfel grdinia de copii, ca parte integrant a nvmntului preuniver-


sitar, are scopu l de a oferi copiilor aflai la vrst p recolar condiiile necesare
pentru o dezvoltare normal i deplin, av nd n vedere asigurarea acelor
experiene care s in seama de ritmul propriu al copil u l u i , de nevoile sale
afective i de activitatea sa fundamental - jocul.
n alt ordine de idei nvmntul "precolar a re scopu l de a contribui la
forma rea personal itii copiilor n vrst de la 3 la 6/7an i att sub aspectul
dezvoltrii fizice, armonioase, ct i al stimulrii inteligenei i creativitii aces
tora, al educaiei estetice i moral-civice, al socializrii lor n condiiile specific
grdiniei, potrivit particu laritilor psi hofizice specific vrstei, precum i
pregtirea adecvat pentru o mai bun integrare n clasa 1 primar . Obiectivele
i coni nutul de informai i, date, probleme, abiliti specifice unei discipline
colare constituie prima etapa a elaborarii unui program de instruire .
EVALUAREA
N CADRUL ACTIVITILOR
DE CUNOATEREA MEDIULUI

Evaluarea este orientat spre acordarea unui sprijin eficient copilului !n


dezvolarea sa. Evaluarea trebuie desfu rat !n condiii fam iliare copilulu i .
Avnd i n vedere c la vrsta precolar jocul este activitatea de baz, aceasta
va fi i activitatea principal prin care educatoarea va cunoate copi l u l . i cu alte
ocazii, !n celelalte etape ale regimului zilei, educatoa rea va observa com porta
mentul acestuia. Probele orale sau scrise, testele vor fi i ele d esfurate tot !n
condiii obinuite.
Evaluarea se refer la:
cuno:;tine - rep rezint aspecte im portante ale rezultatelor i nstruirii;

capaciti intelectuale - capaciti de a efectua operaii de analiz,

sintez, comparaie, clasificare, etc.;


capacita tea de aplicare a cuno:;tinelor - capacitatea de a aplica cuno

tinele asimilate !n rezolvarea unor probleme sau aciuni p ractice;


trsturi de personalitate :;i de conduita a copiilor - trsturi formate,

atitudini i conduite, in general privesc obiectivele afective. Evaluarea lor !n


practic se expri m !n aprecieri generale, globale i nu a u precizia
aprecierilor operate asupra realizrii obiectivelor cognitive.
Procesul de nvmnt funcioneaz !n raport de a n u mite obiective
instructiv-educative de atins. Obiectivele au deci rolul de orientare, u n eori chiar
determinant pentru celelalte componente ale procesului de !nvmant.
Activitatea instructiv-educativ nu poate fi optimizat dect in msura in care
se real izeaz sistematic analiza i evaluarea rezultatelor, cunoaterea gradului
de realizare a obiectivelor. Pe baza evalurii rezultatelor !n raport cu obiectivele
presta bilite se poate determ ina eficiena sistem ului care se concretizeaz in
produse sau rezultate.
Evaluarea iniial, realizat dup cum se tie la inceputul unui demers
didactic, este important pentru cunoaterea nivel ului de cunotine, priceperi
i deprinderi ale copiilor, gradul de formare a unor comportamente dintre care
exempl ificm: descoperirea elementelor componente ale mediului nconjurtor,
prin a ntrenarea organelor de sim; identifica rea, d e n u m i rea, g ruparea,
descrierea obiectelorlfiineior/fenomenelor; adresa rea unor ntrebri Tn legtur
cu o tem; interpretarea datelor, simbolurilor din care s extrag informaii;
den umirea/descrierea unor elemente locale, de cultur, istorice, religioase, etc.
Rol u l evalurii iniiale il reprezint conturarea activiti i urmtoare care
const in:
Adecvarea predrii linvrii la particularitile de vrst ale precolarilor.

Stabilirea unor programe de recuperare la n ivelu l grupei.

Msuri de recuperare difereniate.

Evaluarea iniial n u are funcia de control. Ea devi ne descriptiv i servete


ca baz de comparare pentru evalurile ulterioare. Funcia ei principal este
aceea de a motiva, de a stimula i mai ales de a indica progra m u l ce trebuie
urmat in etapa ulterioar de instruire a copi ilor.
Exemple de itemi:
Obiective !temi
Nivel 3'5 ani Nilie15-7ani.
Cunoaterea unor Denumete obiecte/ Selecteaz i grupeaz
elemente din vieuitoare. obiecte dup criterii date
mediul Grupeaz obiecte dup (form, culoare, mrime,
nconjurtor un criteriu. utilitate, etc.)
Compar dou imagini Asociaz elemente/obiecte
descoperind diferena (de dup un criteriu comun.
culoare sau mrime) Compar dou sau mai
Recunoate/denumete multe obiecte/fiine
culori (cinci culori) descoperind asemnri i
Aranjeaz jetoanele pe deosebiri (animale, psri,
culori dup modelul plante, jucrii, etc.).
educatoarei. Enumer prile componente
ale unui intreg (corpul
omenesc, animal, plant).
Explic utilitatea unor
obiecte/ vieuitoare etc.
Descrie aspecte ale mediuluV
fenomene 1 imagini.
Explic influena schimbri;
anotimpurilor asupra
plantelor si vieuitoarelor.
------ C;:-,c,.:EREA 1EJLLv i G?.ACi\!Tl ------

! 1 Precizeaza infl uenele omului


asupra mediul ui.

Cunoasterea unor Denumete membrii Precizeaza momentele zilei i


eleme nte ale me- familiei. activitaile desfaurate 1n

1
diului social i Recunoate locaii/obiec- fiecare etapa.
cultural care influ- tive socio-culturale, reli- Cunoate semnificaia unor
eneaz 1 gioase etc. (grdini, evenimente
activitatea coal, magazine, bise- istorice/religioase/ tra-
uman. rica, poliia etc.) diionale.
Precizeaz activitaile Recunoate i denumete
zilnice. crofesii si meserii.

Evaluarea formativa este acel tip de evaluare care se real izeaz pe tot
parcursul u n u i demers didactic avnd caracteristici eseniale cum sunt:
face pa rte d i n procesul educativ normal ;

a re la baz obiectivele 1nvrii;

nereuitele sunt considerate ca momente n rezolvarea unei probleme i

n u ca slbiciuni ale acestuia;


intervi ne n timpul fiecrei sarcini de nvare;

verific cunotinele;

asigur o reglare a proceselor de formare a copilului, permind o

adaptare a activitilor de nvare;


ndrum copilul n depirea dificultilor de 1nvaa re, suger n d proce

duri de remed iere imediat;


este analitic i centrat mai mult pe copil dect pe prod usul finit;

ncurajeaz punerea de ntrebri din partea copiilor;

stimuleaz efortul de autoevaluare;

educatoarea beneficiaz de conexiunea invers imediat, ofer posibiii

tatea tratrii d ifereniate ale copiilor.

Evaluarea formativ este acel tip de evaluare ca re se realizeaz pe tot


parcursul u n u i demers pedagogic i are ca finalitate remedierea lacunelor sau
erorilor svrite de copii.
.. Eva luarea formativ nu-l j udec i nu-l claseaz pe elev. Ea com par
performana acestuia cu un prag de reuit sta bilit dinainte " (G. Meyer).
S;o"'''- . !".:r:.;::
Exemplificare: Convorbire " Toamna "

Obiectiv opera ianai


1 S descrie aspectele caracteristice
anotimpului Toa mna
Eva luare
Copiii descoper i descrie cel
puin dou aspecte ale
anotimpului Toamna (eva luare
1 oral).
! S clasifice roadele toamnei: Copiii identific i sorteaz
1 fructe, legume, cereale i flori; imaginile reprezentnd roadele
toamnei (evaluare p ractic,
individual).
S precizeze mbrcmintea cores- Copiii specific cel puin trei
pu nztoare obiecte de mbrcm i nte pentru
fete i trei pentru biei folosite n
acest anotimp (eval uare oral).
S coopereze cu coech ipierii Copiii com un ic i rezolv
pentru rezolvarea fiecrei sarcini npreun sarcina primit (evaluare
1 oral, pe ech1pe).

Evaluarea sumativ furn izeaz informaii care stabilete:


a) - dac au fost realizate obiective din curriculum la final de grup sau pe
o secven;
- rezultatele nregistrate de copil fa sfrituf unei perioade de invare in
raport cu
ateptrife sau obiectivele stabilite iniial;
b) dobndirii unor competene;
d) cfasifictJrii 1 ierarhiztJrii sau diferenierii copiilor;
e) confirmtJrii sau infirmrii eficienei prestaiei cadrelor didactice.

Evaluarea sumativ - Din perspectiva pedagogiei moderne, i aceasta i


modifica semn ificativ funciile deja consacrate. Ea ncheie o perioad de
nvare i ., certific " o achiziie a precoiarului i are funcia de a contri bui la
orientarea celui care nva .

Evaluarea pe baz de competene constituie o problematic recent n


cmpul eva lurii colare, fiind ultima ntre practicile care s-au succedat n
organizarea nvmntului, a planurilor i progra' m elor colare.
Competena reprezint un megarezultat educaional. In principiu, compe
tena poate fi considerat ca o disponibilitate acional a copi lului, bazat pe
resurse bine precizate dar i pe experiena prea labil. suficient i semn ificativ
organizat. Competena este sinonim cu un anumit .,a ti s faci " , identificat
ntr-un cm p determinat i legat de u n coni nut anume.
Exemplificarea
unei probe de evaluare sumativ

Prob de evaluare finala


Grupa mare pregtitoare.
1 . Privete imaginea i a rat prile componente ale corpului omenesc.
2. Spune ce pa rte a corpului nostru ne ajut s afl m :
Mirosu l unei flori?
Culoarea mingei?
Cnd suna telefo n u l ?

D a c apa e rece?

Dac prjitura e dulce?

3 . Privete imaginile i recunoate cele patru anoti mpuri ale anului.


Denumete-le.
4. Spune prin ce se deosebesc anotimpurile ntre ele (aspectul vegetaiei,
temperatura, fenomene ale naturii, aspecte legate de vieuitoa re).
5. Descrie modificrile prin care trece u n copac n cele patru anotimpuri
din an . Arg u menteaz .
6. Ond si de ce oleaca/se intorc psrile cltoa re din/n ara noastr.
7. Denu este fi care imagine i s pune d i n ce categorie face parte: stru
gure, vnt, va , veveri, caiet, lingura, scaun, lalea, barza, gsc.
8 . Explic de ce avem nevoie de: apa, aer, pmnt, locuin, alimentaie,
plante, animale.

"Acest model de prob poate verifica dac copiii au cunotinele necesare


despre aspectele enu nate, dar i dac au formate com petenele necesare unui
domen iu de activitate (tiine).

Competenele vizate prin prob:


Recu noaterea i diferenierea componentelor de natur tii nific din

mediul apropiat;
Observarea i descrierea unor relaii dintre om i mediu.
OBSERVAREA

In grdinia de copii activitatea de observare este o activitate specific de


percepere activ i sistematic a obiectivelor i fenomenelor l u m i i nconj u r
toare. Observarea mediului natural i social constituie unul din principalele
izvoare de cu noatere.
Observarea este o metod prin care copiii percep direct, activ i sistematic
obiectele i fenomenele lumii nconjurtoare n scopul cunoaterii unor trsturi
eseniale ale acestora; descri u i explic datele eseniale sesizate prin raportarea
la noiunile cunoscute; ajutai de educatoare i ntegreaz cunotinele noi n
ansamblul celor deja asimilate.
Copilul precolar, din dorina de a afla, de a ti ct mai m u lte lucruri,
man ifest o curiozitate vie i permanent. C u noaterea pe cale senzorial este
prima cale de cunoatere, gnd irea copi lului precolar formndu-se n procesul
perceperii active a obiectelor i fenomenelor din mediul nconju rtor.
Specificul activitailor de observare const n exersa rea funci i l o r
anal izatorilor, stimularea capacitilor perceptive a ! u m i i r.cc:--:j:..ratcrc i
verbalizarea celor percepute.

Rolul activitilor de observare

Observarea reprezi nt mijlocul principal de transmitere a cunoti nelor,


care mbin att intuiia ct i cuvntul .
La vrsta precolar cunoaterea se bazeaz pe senzaii i percepi i . Copilul
nva pe cale intuitiv . Organele de sim, prin analizatorii lor, reflect in conti
ina omului numai anumite nsuiri ale obiectelor (culoarea este percep ut prin
analizatorul vizual, m i rosul prin cel olfactiv, iar asperitatea, de exem plu, prin
analizatorul tactil), deci cunoaterea lumi; inconjurtoare se realizez prin
participarea a ct mai m u ltor analizatori !a procesul de cunoatere .
Perceperea obiectelor i fenomenelor din jurul copilului este realizat att
organizat cat i spontan, dar fr o observare sistematic, d irijat de adult,
copiii n u pot avea reprezentri corecte i complete despre l umea nconjur
toare. Aceast di rijare prin cuvnt a ed ucatoarei orienteaz copiii spre ceea ce
este esenial , semnificativ.
La vrsta precoiar cunoaterea l umii nconjurtoare se coreleaz cu
dezvoltarea l i m baju l u i . Vocabularul se mbogaete prin reprezentarile concrete,
iar reprezentarile devi n mai clare, mai precise datorita cuvntu l u i . Pe scurt,
datele senzoriale sunt sprij i nite de cuvnt, iar cuv ntul se sprijin pe datele
senzoriale.
Este o activitate de nsuire de noi cunotine i este considerat ca fiind
principala activitate de formare a reprezentMior i noiunilor despre mediul
natural i social . Este de asemenea o activitate de formare a unor deprinderi i
priceperi de activitate intelectual.
Dezvolta memoria, atenia i gndirea copiilor. Observarea conduce spre
realizarea de ctre copii a unor aciuni de analiz, sintez. comparaie, u neori
generalizri care vor contribui astfel la stimularea i dezvoltarea gndirii.
Pe parcursul analizei u n u i obiect copiii sunt nevoii s-i concentreze aten
ia o perioad mai ndel ungat pentru a cerceta i descoperi aspectele
solicitate . Aceast activitate sporete concentrarea ateniei copiilor pe o durat
din ce n ce mai lung, stim uleaz astfel dezvoltarea ateniei voluntare.
Dezvolt i activizeaz limbajul copiilor. Prin nsuirea noilor cunotine
sunt acumulate i cuvinte noi care vor intr n vocabularul activ a l copiilor.

Felul observrilor

Varietatea obiectelor i fenomenelor lumii materiale, a condiiilor de dez


voltare a acestora, ca i a modalitilor de apropiere a copiilor de ele, impun n
practic educativ cu precolarii diferite feluri de real izare a activitilor de
observare.
Dup criteriul organ izatoric se disting dou categorii:
observrile plan ificate - selecionate din tematica prog ramei, n
concordan cu aceasta, prevzute n plan ificarea g rupei intr-o anumit
ordine, succesiune;
observri ocazionale - care sunt neplanificate, tema n u este stabilit

dinainte, ci se contureaz pe moment, in funcie de


imprejurrile pe care viaa de fiecare zi le ofera .
C0NO;\TEPEA fv1EO!ULU! N G9DINiA

D u p m ater ialul fo l os it:


obs ervr i cu m ater ial n atur a l;
obs ervar i d u pa m ater ial con fecion at: m ulaje, plan e, m a ch ete, fotogr afii

sau d u p im a g in i furn izate de m ij loace vid eo .

D u pa d ur a ta:
o obs ervr i d e s cur t d ur at - se r ealizeaz n tr- o s in g ura activ itate;
obs ervar i n tim p - fac obiectele mai m u lt or activita i, d er ulate pe o

an um ita per ioad car e s e d es f oar pentr u a evid en ia, m etam or fozar i,
m od ificr i s ch im bar i cum ar fi: ce se n tamp la n tr- un anotim p, tr ansfer
mar ile un ei plan te, evol uia un u i an im a l , etc.

D u p locul de d es f ur ar e:
n s a l a d e gr u pa ;
n in ter i or ul grd in iei, n alte in ca per i cu d ivers e fun cion al it i pen tr u a

se fam iliar iza cu ele - buca tar ie, s p l tor ie, cabin et m ed ical;
o n cur tea grad iniei;

n afar a grd in iei s u b form a d eplasr ilor de d i fer ite felur i (plim bar i,

vizite, excurs ii);


o n cadr ul un ei a ctivita i cu car acter pr actic (n inter i or sau n exter i or).
Organizarea i desfurarea activitilor de observare

Activitatea de observare are o structur specific . Educatoarea trebuie s


parcurg urmatoarele etape:
1. Introducerea Tn activitate - este etapa n care se trezete interesul
copiilor pentru ctivitate i captarea ateniei.
Educatoarea poate apela la strategii variate care s stim u l eze curiozitatea
copiilor i dorina de a participa la desfaurarea activitii .
D e exemplu:
- observare: Giinele " - grupa mic i mijlocie
"
Introducerea n activitate se va realiza:
a) Printr-un moment surpriz. Va fi adus un cel ntr-un co. care va fi
descoperit n faa copiilor.
b) Fiecare copil primete cte ur. scu!e rr. caie se afi un ceius de
jucrie.
c) Aducerea sub form de surpriz a unui m ulaj sau tablou.
d) Cercetarea liber a animalului ce urmeaz a fi observat.
e) Iniierea unui joc de creaie . .. De-a medicul veterinar " prin care u rmeaz
s se desfoare i activitatea de observare.

- observare: .. Cinele - grupa mare


Introducerea n activitate se va realiza :
a) copiii ascult glasul diferitelor animale i le denumesc. Printre ele i
glasul cinel u i .
b) P r i n folosirea m ijloacelor video - imagini cu diferii c i n i de pe internet,
pe calculator, la tv, etc.
c) Prin plimbri i observarea animalului n mediul natura l .
d) P r i n ghicitori, poezii s a u cntece despre cine.
e) Prin incitarea copiilor de a pune ntrebri (despre ci ne) la care doresc s
afle rspunsuri.
Tot n etapa de i ntoducere n activitate se realizeaz i momentul de nca
drare a observrii i a iemei n sistemul activitilor cu u n coninut asemntor
prin:
stabilirea legturii cu activiti de acelai fel sau cu aceeai tem (obser

vri anterioare, lectur dup imagini, poezii, poveti etc. , cu aceeai tem).
reactualizarea experienei de via a copiilor.

Exemplificare: observare .. Narcisa " - grupa mijlocie


Introducerea se realizeaz printr-u n moment su rpriz - primirea u n u i co
cu flori . Gnd n grup este un moment de linite, toi ochii copiilor sunt ctre
28
educatoare, se aude un ciocnit n u . Intr o persoan, de regul adu lt, dar
se pot folosi i copii de la grupa mare care aduce un co cu narcise. C oul poate
fi nsoit de o scrisoare care explic proveniena coului:
este trimis de copiii de la g rupa mare pentru ca ei s nvee despre

narcise.
este trimis de la ser/fierrie la solicitarea educatoa rei/prinilor pentru a

fi aezate n clas, prilej de a nva despre aceste flori, etc.

Anunarea temei i obiectivelor- Copiii afl tema activitii, ce anume vor


observa i mai ales vor afla, pe nelesul lor, ce vor nva pna la sfritul leciei
i eventual n ite reg uli de comportare. Sunt folosite diferite procedee petru
realizarea acestei etape i care n concordan cu ntreaga atmosfer din grup
i a momentului respectiv d activitii o atractivitate mult ndrgit de copi i .
Toate procedeele folosite n etapa de introducere au menirea d e a prezenta
obiectui ce u rmeaz a fi observant, la familiarizarea precolarilor cu tema
observrii prin intermediul materialului utilizat.
Exemplificare: observare .. Narcisa " - grupa mijlocie
De obicei acest moment se real izeaz printr-o p rezentare direct de ctre
educatoare: .. Astzi copii vom nva despre narcise. Dac vei fi ateni, pn la
sfritul activitii, cu aj utorul vzului, mirosului, pipitului, vei afla ct mai
m u lte lucruri despre aceste flori, unde cresc, de ce au nevoie pentru a se
dezvolta i la ce sunt utile aceste flori " .
o La o grup mare, educatoarea poate solicita i prerea copi ilor referitor

la ce doresc s afle n lecie: .. ce dorii s aflai despre . . . ? " Dup ce


educatoarea cerceteaz curiozitatea i interesul spre descoperirea unor
aspecte legate de obiectul respectiv va anuna ce i-a propus ea s-i nvee
pe copii, iar n funcie de materialele pe care le are la d ispoziie poate
introduce n activitate i altceva care intereseaz copiii, iar acest lucru nu a
fost prevzut de educatoare.
Nu trebuie ns exagerat ca ntindere momentul de intoducere. El trebuie

s fie scurt de maxim 5-1 O minute, att ct s aprind curiozitatea copiilor


i s creeze interesul pentru cunoatere. Esenial n conceperea i ntroducerii
n activitate este de a mobiliza forele psihice ale copiilor de a se implica n
cunoaterea realitii, de a cerceta i descoperi noul n conformitate cu
dorinele i nevoile sale. Copilul trebuie s fie gata de a lua decizii, de a
studia, de a se comporta dup regulile grupului.

2 . Desfurarea activitii - este etapa n care se transmit cunotine,


cuvinte noi, se exerseaz gndirea prin rezolvarea unor situaii-problem.
Activitatea de observare presupune cunoaterea u n u i obiect, fiin sau
fenomen cu ajutorul a ct mai muli analizatori . Perceperea sistematic a
: i. ' J 1:: . :.\CA :: --------

obiectului de observant se real izeaz o r i n a n a l i z e ; sir.teze m ultip:e, prin


com paraii .
Analizarea caracteristicilor obiectului observat s e real izeaz pe etape, d e l a
exterior la interior, d e la caracteristicile uor sesizabile (culoare, form, p ri
componente, etc.) la caracteristici specifice ce in de structura interioar (gust.
miros. duritate, util itate, etc.).
Pentru a satisface curiozitatea imens a copiilor educatoa rea d posibili
tatea cop iilor s rea iizeze nti o ana liz li ber, nedirijat, dup care se va trece
la observarea dirijat, sistematic . Analiza li ber stimuleaz spontaneitatea.
lsndu-i s se manifeste ct mai desch is. ln funcie de creativitatea educatoarei
i observarea sistematic se poate stimula spontaneitatea copiilor.
Cantitatea i cal itatea cunotinelor ce urmeaz s fie transmise este
stabilit de educatoare in funcie de nivelul grupei cu care lucreaz (experiena
lor, particularitile de vrst, gradul de complexitate a obiectului studiat).
Tn desfaurarea activitii sunt foarte i mporta nte ! r!'!etcde!e pe care
educatoarea le alege. Cele mai des folosite sunt: convorbirea, explicaia,
demonstraia. exemplul, dar i problematizarea i nvarea prin descoperire.
1mbinarea eficient a metodelor de lucru contribuie la buna desfurare a
activitii .
O activitate i n care conversaia este prea mult prezent se poate
transforma in activitate de convorbire, iar atunci cnd educatoarea folosete n
exces expunerea, copiii devin pasivi i doar ascult explicaiile fr s ia parte la
actul de nvare.
Educatoarea trebuie s orienteze percepia copiilor pentru a descoperi
obiectul de observant prin numeroase strategi i :
Printr-o succesiune de ntrebri introduse treptat i n timpul observrii.

Observarea obiectului dup ce educatoarea a expus un plan de ntrebri

la care copiii trebuie s descopere rspunsurile. Exemplu: vreau s aflm


din ce pri este actuit planta. care este rolul fiecrei pri, ce form,
culoare. i miros are floarea. Apoi s aflm condiiile necesare pen tru a se
dezvolta.
1n funcie de interesul copiilor de a descoperi floarea. se ncearc orien

tarea copiilor pentru a afla singuri rspunsurile la propriile ntrebri.


Ex. Despre ce suntei voi interesai s aflai mai inti? Cum credei c
putem descoperii aceste lucruri?
Anal izarea obiectul u i observat pe baza unui plan elaborat independent

de fiecare copil . Ei au libertatea de a cerceta individual sau n grupuri mici


obiectul pentru ca la sfrit s trag mpreun concluziile.
Ex. Fiecare grup va cerceta un anumit aspect. folosindu-se de materiale pe
care le au la indemn. Cu ajutorul analiza torilor, a micilor experimente. a
experienelor an terioare. vor descoperi aspecte legate de felul plantei sau
3J

1
'
'
de condiiile de dezvoltare ale acesteia. Dupa momentul de observare
amanunita a plan tei, fiecare grup va prezenta propriile concluzii in faa
colegilor.

Un rol important in observare il au intrebrile care trebuie s orienteze


observarea dar i gndirea copiilor. ntrebrile trebuie s-i pun pe copii in
situaia:
de a face comparaii (intre prile componente ale obiectului, intre

insuirile examinate sau intre obiectul observat i alte obiecte cunoscute de


copii);
de a explica lucruri, fenomene, cauze;

de a trage concluzii, a face generalizri (n legtur cu prile compo

nente ale obiectelor studiate, cu insuirile acestora, cu categori ile din care
fac parte) . ntrebrile cu caracter situativ de genul: ce este, ce vezi la. . .
trebuie folosite cat mai puir. i in locul lor trebuie folosite ntrebri cu
caracter problematic: de ce . . . ? ce trebuie sa facem pentru a ti ce se afla
sub coaja marului? Cum putem afla dac. . . ? Ce s-ar intampla dac. . . nu
am uda floarea m ai mult timp ? Sunt ntrebri ca re solicita mult gndirea
cum ar fi: de ce nu au pomii frunze iarna? De ce spunem c lupul este un
animal salbatic?
Reuita observrilor depinde de metodele i procedeele folosite, dar mai
ales de rolul lor de a stimula depunerea unui efort in cunoatere. Observarea
este o cerectare in m i niatur, o investigare care in final va conduce la unele
concluzii. O observare eficient este atunci cnd educatoarea stimu leaz copiii:
s pun intrebri despre ceea ce observ;

s experi menteze, s fac mici experiene pentru a demonstra ceva;

s compare rezultate, dimensiuni, forme, fenomene, procese etc.;

s clasifice, s ordoneze;

s foloseasc informaiile primite pentru a conti n u a observarea i s

utilizeze d iferite materiale tiprite pentru a completa singuri i nformaiile;


s trag concluzii;

s sintetizeze cunotinele descoperite.

Realizarea sintezelor. Dup u n set de intrebri analitice despre o parte a


obiectului analizat (ex: dup analiza florii la o plant) se solicita copi ilor s fac
sinteza celor invate. n fel u l acesta se obinuiesc cu ntrebrile sintetice. Sin
teza poate fi fcut sub form de descriere, a unei povestiri, sau a unei discui i .

Exemplificare observare " Ursul "- grupa mijlocie


Ursul este un animal foarte mare, mai mare dect un copil i chiar decat
"
un adult. El are corpul alctuit din cap, gt, trunchi i patru picioare. Tntreg
corpul este acoperit cu blan groasa de culoare maro. Capul este partea
31 1
cea mai mic a corpului i are formd rotund. El are doi ochi mici i rotunzi
cu ajutorul crora vede, dou urechi mici i rotunjite cu care aude cele mai
mici zgomote. Botul are in vJrf nasul, cu care simte mncarea i sub nas o
gur mare pentru a mnca i a mormi " .

Alte modaliti de realizare a sintezei:


Sub form de joc: Completeaz propoziia ! Aaz cuvntul potrivit! Cine

tie ce art eu? Alege ce se potrivete ! Spune ce lipsete.


o Sub form de ghicitoare.
o Poezii sau cntece care sintetizeaz o parte din cele observate.
o Desenarea sau modelarea obiectu lui observat.

Reconstitu irea intreg ului din bucele (animale, pla nte, m ijloace de
transport, etc.)

Sintezele la grupa m ic sunt realizate de educatoare, copiii pot repeta cele


sinieiizate de ed ucatoare. lncepnd cu grupa mijlocie, copiii pot face singuri
sinteza, ajutai de educatoare . Sinteza este in strns legtur cu fixarea i
restructu rarea intr-o form restr ns a constatrilor fcute . Sinteza este strns
legat de analiz i se fac de cele mai multe ori mpreun in timpul activitii .
Dup parcurgerea unei u niti log ice n cadrul unei ana lize, de exemplu, dup
observarea florii unei pla nte sau dup observarea corpului u n u i a n i mal, se fac
sinteze pariale i la sfritul analizei obiectului se face sinteza finala . Scopul
acesteia este de a desprinde ideile eseniale ale observrii obiectului, de a face
generalizri, ded uci i sau a trage concluzi i .
Exemplificare: observare , . Gina i cocoul " - grupa mare
Fiecare grup a primit imaginea unui coco i a unei gini din bucele.
Refacei imaginile celor dou psri.
Alte modaliti de realizare a sintezelor finale:
o Prin jocuri-exerciiu cum a r fi: Cine tie ce art eu? Ce face i cu ce ?
Completarea unor fie de mu nc independent.

o Jocuri senzoriale: Spune ce-ai gustat! Ghicete ce ai pipit!

Jocuri de asociere: Alege i potrivete. Spune ce urmeaz.

o Jocuri de perspicacitate: Gsete greeala. Spune ce lipsete.

Activiti practic-aplicative: insmnare sau plantare de flori, legume,

arbori, realizarea de salate, ceaiuri, murturi, activiti practice specifice


grdiniei, etc.

Analiza prin comparaie a dou sau mai multe obiecte


Dup vrsta de 4 a n i i jumtate, educatoarea poate ncerca s nvee
copiii s observe prin comparaie dou obiecte din aceiai categorie (dou
fructe, dou a nimale, dou flori).'
p2
J
La aceast vrst copiii pot ind ica cu mai mult uurin deosebirile dect
asemnrile. nsuirile deosebite constituie excitani mult mai putern ici dect
nsuirile asemntoare . De aceea enumerarea deosebirilor creeaz u n factor
de excitaii dominant care i n hib posibil itatea copilului de a aduce n centrul
conti inei sale i de a relata verbal asemnrile pe care le percepe. De aceea se
recomand ca n observrile n care se introduc comparaiile s se nceap prin
enumerarea asemnrilor i apoi a deosebirilor.
Aplica rea com paraiei ntre dou obiecte observate se poate real iza prin
modaliti diferite, care depind de nivelul percepiei la grupa respectiv, al
sistematizrii i gradului de independen al experienei senzoriale acumulte de
copii.
Cea rr.ai simpl modal itate de real izare a comparaiei p resupune analiza
separat a obiectelor observate i realizarea comparaiei (gsirea asemnrilor
i deosebiri!or) Yn cadru! s!ntezei.

Exemplificare: observare . . Crizantema i tufnica "


Prin ce se aseamn crizantema i tufnica ? (se solicit referiri la prile
componente ale plantei i rolurile lor, aspecte legate de culoare, form,
dimensiuni ale acestora, locul de cretere, modul de ingrijire, importana
pentru om.}
Gsii deosebiri intre crizantem i tufnic. (i aici se pot orienta copii spre
a descoperi aspecte diferite: dimensiune, aspectul plantei i a flori1).

O alt modal itate const n analiza primului obiect (de regul cel mai
complex sau care e cel mai puin cunoscut de copii), iar n a doua parte se
analizeaz al doilea obiect care se real izeaz prin comparaie, adic prin
raportare permanent la pri m u l obiect.

Exemplificare: observare .. Crizantema i tufnica "


Privii tufnica i spunei dac este alctuit din aceleai pri ca i crizantema.
Cum arat rdcina ? Cum are tulpina fa de crizantem? Privii frunzele i
spunei dac seamn cu cele ale crizantemei etc.

O alt modalitate const n analiza simultan a celor dou obiecte,


mbinnd permanent analiza cu comparaia. Educatorea solicit copiilor s
sesizeze de la nceputul activitii asemnrile i deosebirile obiectelor com
parate . Acest moda iitate a re ns i dezavantaje deoarece permanenta
com paraie n u las posibil itatea copiilor de a-si forma reprezentri concrete
despre cele dou obiecte. Se poate folosi mai ales cu precolarii de 6-7 ani cnd
au deja reprezentri de ansamblu asuora unor obiecte din aceeai categorie cu
cete observate .
Exemplificare: observare .. Crizantema i tufnica "
Privii cele dou plante i spunei din ce pri sunt alctuite.
Cum arat rdcina crizantemei? Dar a tufnici? Ce form are. . . cu ce
seamn? Ce culoare are rdcina ? Care este rolul rdcinei la o plant?
etc.

n general modal itile de observare a obiectelor d ifer nu numai n funcie


de n ivelul grupei dar i de creativitatea educatoarei de a m bina diferite metode
i procedee de l ucru cu copii i .

4. Incheierea activitliii - s e poate realiza p r i n procedee asemntoare


celor de la intoducere, dar care au scopul de a relaxa i de a continua ntr-un
fel sinteza cunotinelor. De exemplu: recitarea unor poezii, a u d ierea unor
cantece, activiti practtce cum ar fi: prepararea unei salate de fructe, udarea
plantelor, hrnirea a n i malelor, desfurarea unui joc de creaie, interpretarea
unor roluri n d ra matizri. etc.
LECTURA DUP IM AGINI

Lectura dup imagini este o activitate de ed ucare a l i m bajului d e s folosit,


deoarece. prin intermediul ei copii sunt stim ulai ?i nvai s vorbeasc cu
aj utorul imaginilor. Materialul intuitiv are coninut variat, legat de diverse
aspecte ale realitii cunoscute sau necunoscute de copii pn la momentul
prezentrii acestuia.

Rolul lecturii dup imagine la dezvoltarea copiilor.

Rolul activitilor de lectur dup imagini, este n principa l , de a organiza


procesul de percepie al copilului pentru a trece de la etapa de percepere
nedifereniat, la o etap mai fin diferenial, pentru a desprinde esenialul,
toate acestea sub ndrumarea ed ucatoarei.
Prin natura sa materialul intuitiv contribuie la mbogirea ?i sistematiza rea
percepiei ?i a reprezntrilor copiilor, la dezvoltarea gndirii acestora .
Activitatea de iectura dupa imagini contribuie la:
dezvoltarea capaciti/ar intelectuale;
dezvoltarea proceselor psihice;
exersarea i imbuntirea deprinderi/ar de exprimare corect i coerent;
dezvoltarea unor triri afective, morale i estetice.
Cu ajutorul educatoarei, copiii nva treptat s descopere frumosul din
art, din realitate, s fac a precieri de ordin estetic. Se poate astfel, concluziona
c lecturile d u p imagini sunt u n mijloc de dezvoltare a copiilor, dar n primul
rnd, ele constituie un mijloc i mportant de dezvoltare a capacitii de observare
i ndeosebi a gndirii i a vorbirii clare, nuanate i expresive. Este o activitate
care este specific n special activitilor de educare a limbajului prin specificul
lor, dar se pot utiliza i n cadrul activitilor de cunoaterea mediului dac se
va pune accentul pe verificarea, fixarea sau consolidarea cunotinelor despre
mediul lnconjurtor.
Specificul activitii este dat de analiza amnunit a tabloului, u rmat de
sinteza i generalizarea datelor percepute. intrebrile sunt eseniale pentru
derularea procesului de analiz a cunotinelor de orientare a copiilor pentru
identificarea, clarificarea i explicarea acestora.
Imaginile trebuie i ele s prezinte scene despre un aspect de via, un cadru
de natur sau care s transmit u n mesaj . Pot fi aduse Tn faa copiilor aspecte
variate din mediul mai Tndeprtat, care nu a fost cunoscut direct de ctre copii:
de ia munte, de la mare, dintr-un antier, de la Zoo, un ora etc.

Organizarea si desfsurarea activittii


' de lectur
du imaginip
Educatoa rea organ izeaz i desfoar acest tip de activitate urmri n d :
Stabilirea materialului ilustrativ care s corespund temei de studiu i s
permit educatoarei s orienteze percepia copii lor de la ansa m b l u tabloului
spre prile sale componente.
Cerinele pe care trebuie s le respecte ilustraiile folosite sunt:
s aib u n coninut adaptat temei de studiu, conform programei;
s asig u re realizarea obiectivelor specifice;
s aib valoare estetic .
Lectura dup imagini se poate realiza dup un tablou sau dup mai multe
tablouri . Numrul acestora n u trebuie s fie ns prea mare, pentru a nu dispersa
prea mult atenia copiilor sau pentru a lua prea mult timp analizarea lor.
Stabilirea u n u i plan de ntrebri care s conduc la observarea il ustraiei pe
baza unei analize i sinteze, pe realizarea unor general izri .
Tntrebrile trebuie s fie potrivite:
n ivel ului de nelegere al copiilor;

s conduc la percepia copiilor;

s conduc spre realizarea de sinteze, de generalizri sau de judeci de

valoare;
s fie clare, precise i concise n formulare;

ele trebuie s conduc gndirea copilului, s atrag atenia acestora, s

stimuleze vorbirea, i magi naia i creativitatea verbal .

Etapele lecturii dup imagine

Introducerea 1n activitate - se realizeaz prin diferite modaliti care a u


rolul de a stimula interesul copiilor pentru activitate. T n funcie de tema i de
conin utul tabloului introd ucerea se poate rea liza pri n :
prezentarea surpriz a tabloului;

o poezie, o poveste, u n cntec pe tema activitii;

o convorbire pentru reactualizarea unor cunotine despre coninutul

tabloului;
o g h i citoare;

o poveste pregtitoare (de regul creat de educatoare) .

Desfurarea activitii - conine mai m ulte etape:


Descrierea tablo u l u i . Primul contact al copilului cu tabloul trebuie s-i dea
posi bilitatea s-I observe n ansamblu, nedifereniat, s rspund practic la
ntreba rea : Ce vezi in imagine? Tn aceast etap copiii vor enu mera ceea ce vd
n tablou pentru a descoperii coninutul i a-i satisface curiozitatea. Dup
aceast etap se va trece la o cercetare organ izat a imaginii, bine stabilit de
educatoare prin planul de ntrebri .
Analizarea tabloului pe elemente compoziionale. Analiza tabloului va
ncepe cu grupul compoziional central, care atrage cel mai i ntens interesul
copiilor. Percepia copiilor va fi ndrumat de educatoare prin ntrebri. Acestea
difer de la o grup la alta, n funcie de nivelu l de dezvoltare al copiilor, dar i
de com plexitatea teme i . Tntrebrile vor viza recunoaterea i m a g i n i lor,
obiectelor, fenomenelor sau a altor aspecte ilustrate, denumirea, enumerarea,
37
descrierea celor observate, iar !a grupa mare se scficit interpreta rea aspecteior
din tablou, uneori exprimarea unor judeci de valoare despre cele observate.
Exemple de ntrebri care conduc la interpretarea aspectelor de catre copii:
De ce s-au nglbenit frunzele? De ce au plecat psrile cltoare? Ce se
ntmpl cu animalele din pdure? Ce se poate nt m pla dac ... ? La grupa
mare ntrebrile trebuie s fie mai puine, dar mai cuprinztoare, care dau
copiilor posibilitatea s-i expun liber ideile.
Trebuie s se urmreasc o nelegere unitar a tabloului sau a tablourilor
care vor conduce la verificarea cunotinelor copiilor, la consolidarea lor.
Realizarea sintezelor pariale. Dup anal izarea fiecrui grup compoziional
din tablou, se face cte o sintez parial. La grupele mici i m ijlocii aceasta
poate fi fcut de educatoare, dar la grupele mari ea poate cere copiilor s
realizeze sinteza, sprijinindu-i daca e cazul . Prin aceast sintez, educatoarea va
aj uta la ordonarea i sintetizarea ideilor d iscutate.
Realizarea sintezei finale. Lectura dup !mag!ni se ncheie cu c sintez:i
final asupra celor d iscutate, fiind subli niate aspectele esenia le ce trebuie
reinute, iar la grupa mare 5e poate sol icita un titlu pentru tabloul analizat.
Tncheierea activitii. in funcie de vrsta copiilor incheierea activitii se
poate realiza prin modaliti diferite: poezie, cntec pe tema discutat, o
ghicitoare, etc.
POVESTIREA EDUCATOAREI

Povestirea este recunoscut ca fiind o act:vitate care contribuie n mod


deosebit la lrgirea orizontului cultural i la stimularea dezvoltrii intelectuale a
copiilor in funcie de interesele, nclinaiile i ritmul propriu de dezvoltare a
acestora . ln acest sens valorificarea formativ a povestirilor ne cere selectarea
valoric a conin uturilor, nsuirea temeinic a acestora, trasmiterea valorilor
existente n scopul dezvoltrii personalitii lor .
Rolul fonnativ al povestirilor const in :
antrenarea tuturor proceselor psihice ale copilului n timp ce urmrete

cu atenie coninutul, analizeaz faptele, compar, stabilete relaii


cauzale, trage concluzii .
punerea n funcie a tuturor proceselor i mecanismelor psihice implicate

n scopul vorbirii i a comunicrii. Prin intermediul povetilor, copiii sunt


familiarizai cu structura limbii, cu bogia formelor gramaticale, cu frumu
seea i expresivitatea limbajului, n concluzie contribuie la dezvoltarea
vorbirii i a gndirii .
furn izarea ctre copii a cunotinelor privitoare la cele mai variate
aspecte de via, ii familiarizeaz cu mediul in care triesc.
Evoluia personalitii la vrsta precolar in direcia capacitii de nvare i
de interese de cunoatere, creaiile literare destinate copiilor i prezentate de
educatoare sunt valorificate n dezvoltarea personalitAii precolarului prin dezvol
tarea calitAiilor de voin i caracter, formarea unor deprinderi de conduit
moral prin mijloace i modaliti specifice pe care ni le oferA povestirea.

Coninutul povestirilor

Povestirile sunt activiti de expunere oral a unor texte literare din litera
tura roman i u n iversal.
39
Exist'l un coni nut variat legat de natur. vieuitoare, copilrie care repre
zint o zestre spiritual important in condiiile in care acetia rspund
educaiei estetice, intelectuale, morale i transmit mesaje care stimuleaz
dorina de cunoatere i pasiune a copilului.
Tematica activitilor de povestiri realiste sau fantastice pot fi accesibile
copiilor dac sunt alese la n ivelul de nelegere in funcie de vrsta i de ritmul
propriu de dezvoltare individual a copiilor.
Copiii precolari ascult cu pasiune nu numai creaiile literare dedicate lor,
ci i altele care, prin valoarea lor a rtistic i frumuseea limbii intereseaz
deopotriv i pe aduli. In acest sens printr-un coninut variat (patria, trecutul
istoric, natura i frum useile ei, vieuitoare, viaa cotidian, copilria) ca i prin
prototip u ri umane surprinse n ipostaze di ntre cele mai d iverse, acest u n ivers se
va putea constitui ntr-o zestre spiritual important, cu condiia ca opera
l iterar in ansamblul ei s rspund cerinelor m ultiple pe care le ridic educaia
estetic. intelectual. moral i patriotic . Prin valorificarea cneatoare a
mesajului artistic, etic i estetic al fiecrei creaii n parte se stimulea interesul,
pasiunea copilului pentru literatur, setea de cunoatere.

ro
Organizarea i desfurarea
act iviti lor de povestire

Aceste activiti se orga nizeaz cu ntreaga grup sau pe grupuri m ici de


copii.
Deoarece povestirea are cel mai accentuat rol educaiv, n desfu rarea
activiti lor educatoarea va mai urmri:
audierea atent a textului;

reinerea momentelor principale;

alctuirea unor enu nuri despre aspectele prezentate n poveste;

extragerea unor concluzii referitoare la ceea ce trebuie s rein copiii

despre tem a a bordat, subliniindu-se informaiile tiinifice.


Actuala program ofer educatoarelor l ibertatea de selecie a textelor, ca
urmare i o larg posibil itate de proiectare i determinare a obiectivelor, deci i
a modalitilor de concretizare a acestor obiective n d iverse solicitri adecvate
vrstei i necesitilor copiilor.
Nu doar cantitatea de informaie este im portant, ci i modul de redare,
stilul literar ng rijit, explicarea cuvintelor noi, utilizarea unor figuri de stil care s
trezeasc simul estetic.
Activitatea de povestire n u ridic probleme organizatorice speciale. Este
suficient:
s se asigure ascultarea povetii ntr-o poziie relaxant;

s se elimine din cmpul vizual al copiilor orice ar putea s le distrag

atenia Gucrii, persoane, alt activitate);


s se gseasc momentul cel mai potrivit din zi, pentru copii, acetia s

n u fie n ici foarte obosii i nici prea agitai .

Etapele unei activiti de povestire

Introducerea in activitate - este o etap n care prin d iverse p rocedee se


trezete interesul copiilor pentru activitate. Modaliti de realizare:
o convorbire pregtitoare despre tema povetii;

o ilustrat care face trecerea spre tema povetii;

o poezie, u n cntec, ghicitori;

u n person aj care i nterpreteaz u n rol n poveste.

Dup ce se consum acest moment de pregtire a grupei i captarea


ateniei copiilor se an un titlul povetii.
Dup anunarea temei. educatoarea va iniia mpreun cu copiii o conver
saie p regtitoare, actualiznd anumite cunotine ale copiilor, care s-i ajute la
nelegerea coni n utului sau mesajului, folosind i material intuitiv, fie vizua l , fie
sonor. Introducerea copiilor n tem, uureaz perceperea i nelegerea
41
textul u i . 1n oaralel se pot folosi irT'agini, altele dect cele din poveste, se pot
interpreta onomatopee, etc.
Desfaurarea activitii - Expu nerea povetii se va face dup ce cop i i i i-au
ocupat locul pe sca u nele i educatoarea s-a asigurat c sunt pregtii s asculte
povestea.
Expunerea trebuie s fie plastic, expresiv, clara. Pentru a marca
momentele psiholog ice i a intensifica tririle afective ale copiilor se vor face
oauze de efect. !nsoite de un ton special obinut prin modelarea vocii, ritmul
i intensitatea n redarea a n u mitor fragmente care exprim ag itaie, suspans,
aciune intens. Folosirea atent a pauzelor, determi nate de semnele de
punctuaie, de sensul logic al propoziiei sau de diferite stri, face ca povestea
s fie urmrit mai uor i cu interes de cop i i .
Limbaj u l nonverba l face i el parte din povestire . M i m ica i gesturile, vin s
ntreasc m ijloacele verbale s a u s sublinieze diferite situai i, contri buie l a
stabilirea unei legturi mai putern ice ntre educatoare i copil i mai a les asigur
perceperea afectiv i contient a textul u i .
Astiei povestirea va marca n u d o a r intelectul copilului ci i sensi biliti
morale i afective. O lectur ind iferenta, un ton monoton sau chiar exagerarea
acioneaz negativ asupra copiilor, ei i pierd rbdarea, i gsesc alte ocupaii,
vorbesc, etc.
Incheierea activitii - n aceast etap se pot in iia:
discuii l ibere cu copiii n legtur cu povestea ascultat (ce le-a plcut

mai mult din poveste, de ce le-a plcut,


ce i-a impresionat cel m a i mult i
de ce);
prezentarea unor imagini cu scenele principale din poveste, explicarea

aspectelor, faptelor prezentate n poveste; acestea urmresc declanarea


unor operaii intelectuale de percepere corect; de formare a unor
reprezentri lrgite de dezvoltarea spiritului de observaie, a ateniei
voluntare, n special de declanarea unor operaii i ntelectuale: recu
noatere, descriere, relatare, reconstituire i comparaie;
reproducerea unor onomatopee sau micri i mitative (s mormie, s

ciripeasc, s sar ca iepuraul, s i mite zborul unei psri, etc.)

Exemplu: .. Pungua cu doi bani ", .. Capra cu trei iezi " (grupa mijlocie}",
.. Cenureaa ", .. Alb ca zpada " (grupa mare pregatitoare) se poate ncheia
activitatea cu:
conversaie liber n legtur cu tema;

rep roducerea unor fragmente din poveste;

repovestire - punnd la d ispoziie ilustraii sau plan verbal;

o prin teatrul de copi i .


JOCUL DIDACTIC

Jccu! reprezint motoru[ unui program precolar de succes. Studiile fcute


asupra jocului au demonstrat ca acesta este strns legat de procesul de cretere
al copilului. Prin joc i se ofer copilului posibilitatea de a se dezvolta in plan
social, emoional, fizic, intelectual i ceea ce este deosebit de important, i d
posibilitatea s se cunoasc pe sine.
Jocul este activitatea prin care copilul nva s cunoasc lumea real, s
se adapteze solicitrilor ei, s acioneze cu incredere i cu raj, s accepte succe
sul dar i infrngerea .
Ca metod , procedeu i mijloc de forma re i dezvoltare a personalitii
copilului precolar in grdin i, jocul se gsete cu preponderen in programul
zilnic, faci litnd o mare parte din nvarea didactic .

Rolul jocului didactic la dezvoltarea copilului.

a) Con tribuia jocului la dezvoltarea intelectual a copilului.


Prin joc copil u l dobndete noi cunotinte i i dezvolt imaginaia. La
nivelul formrii operaiilor mentale fiecare mecanism cognitiv ofer materialul
de prelucrare i pregtete dezvoltarea macanismului ulterior.
Dezvoltarea i n iial la n ivelul senzaiilor i percepiilor va pregti apariia
reprezentrilor i a gndirii apoi a imaginaiei. lm itarea unei situaii concrete
este succedat de recombinarea reprezentrilor care la rndul ei este urmat de
completarea creatoare, personal, a fiecrui cop i l . Memorarea involuntar in
timpul jocului este o etap de trecere pentru memorarea volu ntar (regulile
jocului). Ca cerine ale jocului didactic generaliza rea i clasificarea implic
operaiuni ale gndiri i i sunt uor de realizat atunci cnd ele sunt m otivate de
cuvintele jocu l u i .
Se dezvolt l i m bajul r stra cs irteraiu r.e cu gndirea. Tn cadrul jocului,
in special cel didactic, se fixeaz unii termeni lexical i fundamentali, se corec
teaz i se in bu ntete pronunia, se cristalizeaz a n u m ite structuri grama
ticale, nsuirea unor su bstantive care denu mesc obiecte sau fenomene din
mediul nconjurtor. Copilul prin joc este incurajat sa-i dezvolte imaginaia, i
exprim i m p resiile, prerile, dorinele de joc.

b) Con trubuia jocului la dezvoltarea moral a copilului.


La vrsta precolar copilul nu poate face d istincia di ntre bine i ru i n u
este ca pabil s ineleag valorile de referin. Se urmrete formarea s a n
virtutea valorilor pozitive i Tndeprtarea sau corectarea celor negative. Jocurile
exerciiu, jocurile de rol, cele de imagi naie, jocurile cu reguli ofer copilului
posibil itatea de a opera cu principalele valori morale aplicnd norme i regu l i .
Dei n u le cunosc semn ificaia social ei s u n t p u i n situaia de a le respecta .
Joc.:! este o b u n coai a reiaiilor ntre copii deoarece n acest context
sunt acceptai, valorizai ca parteneri aceia care se man ifest corect, cooperant,
care i infrneaz emoiile negative . Acesta ofer o motivaie copiilor pentru
a-i afirma unele deprinderi de comportament, unele norme de disci !'lin
pentru a-i exersa hotr rea . Stimularea prin joc este modalitatea de folosire
"
a fici u n i i l u d ice drept cadru i mijloc educativ " , ea permite exersa rea
atitudi n ilor uman iste, compasiunea pentru neajutorai, sprijin reciproc, permite
corectarea unor defecte comportamentale (E. Macarei 2004 ) .

c) Con tribuia jocului in dezvoltarea fizic a copilului


Prin joc copi l u l i descarc energia, i ntrete organismul. Aceast vrst
se caracterizeaz prin dinam ism, copi l u l este activ el i coordoneaz bine
m icrile de baz, mersul este sigur, exerseaz alegerea; jocurile mpreun cu
colegi i sunt jocuri de m icare, prin care desfoar aci u n i . Aciunile preluate
din desene a n imate, profesi ile, ocupai ile prinilor, viaa din grdini, jocurile
concurs sunt predi lecte jocurilor de m icare la aceast vrst .
Jocul este un bun mijloc de exersare a capacitii de exprimare i dezvol
tare a creativiti i . La baza acestuia gsim fantezia i puterea de formare. in
strns legtur cu activarea fanteziei in cadrul jocului este i potenialul de
folosire a l ibertii, putnd sch i m ba reg u l i le vech i de joc i defi n i a ltele noi . in
acelai timp este permis utilizarea variat a mijloacelor de expresie prin folo
sirea elementelor paraverbale (ton, ritm) sau a formelor nonverbale (mimic,
gestic, comportament).
Dezvoltarea potenial u l u i creativ nu se realizeaz de la sine, ci este nevoie
de aciu n i continue, organizate de stimulare i activare. N u orice activitate de
nvare permite activarea i mbogirea potenialului creativ, ci numai nv
area activ bazat pe problematizare, descoperire, explorare.
Jocul prin natura lui, are deosebite valori formative:
- dezvolt spiritul de observaie i de i nvestigaie;
- dezvolt gndirea logic, creativ;
- cultiva imaginaia;
- dezvolt memoria;
- formeaz conduita moral.
Jocul este o activitate dominant la aceast vrst, fapt demonstrat de
modul n care polarizeaz celelalte activiti din voina copilului, dup durat i
ponderea sa, dup eficien n sensul c jocul este activitatea care conduce l a
cele mai i mportante modificri n psihicul copilului.
Ca principal i vital activitate a precolarilor, jocul didactic i vdete
valenele integ ratoare putndu-se desfura n toate etapele i activiti le din
grdi ni. Difer de la o activitate la alta n funcie de obiectivele i coninuturile
dominante ale acesteia. Jocul didactic este u n mijloc de accelerare a trecerii de
la joc la nvare, deoarece mbin ludicul cu asimilarea d e cunotin e i
formarea unor capaciti de cunoatere.
in privina educrii l i m bajului, acesta trebuie s devin inta permanent,
comunicarea cu precolarii rezolvnd u-se prin lim baj, indiferent c este
activitate liber aleas, obligatorie sau de relaxare i de recu perare. Este o
activitate dirijat i o metod didactic, mbin elementul instructiv-ed ucativ cu
cel distractiv.
in jocul d idactic sunt implicate ca procese psih ice, gndirea cu operaiile ei:
analiza, sinteza, comparaia, general izarea, memoria, atenia i spiritul de
observaie, voina, imaginaia i limbaj u l . Jocul d idactic este u n tip de joc prin
care se consolideaz i se verific cunotinele nsuite de cop i i . C o nin utul,
sarcina didactic (problema intelectual) regulile i aciunile de joc (ghicire,
surpriz, m icare etc.) confer acestuia u n caracter specific, facilitnd rezol
varea problemelor ad resate copii lor. Jocul didactic a re o component infor
mativ i una formativ.
Jocul didactic are i valoare educativ:
- influeneaz comportamentul copiilor; mai ales prin i n termediul regulilor,
acetia nva con d uita civil izat;
- se real izeaz o ferm de socializare a relaiilor.
intre mijloacele instructiv-educative, jocul d idactic ocup locul cel mai
important prin infl uena pe care o exercit asupra celor mai p rofunde laturi ale
personal iti i copi l u l u i prin rolul su n formarea unei gndiri concrete .
Specificul jocului didactic
Jocul didactic trebuie s imbine permanent trsturile sale de joc cu
specificul de activitate d idactic. Componentele jocului didctic sunt:
coninutul jocu lui;

sarcina de joc;

elementele de joc sau aci unea de joc;

regulile jocu l u i .

Coninutul - este constituit d i n cunotinele anterioare ale copi ilor nsuite


in cadrul activitilor comune cu ntrega grup, cunotine din domenii diferite,
iar jocul d idactic a re menirea de a le verifica i consolida.
Cea de a doua component a jocului - sarcina didactica - poate s apar
sub forma unei probleme de gndire, de recunoatere, den u m i re, reconstituire,
comparaie, g hicire. Sarcina didactic este, de fapt, problema intelectual
central pe care copiii trebuie s o rezolve.
A treia latur - regulile jocului, concretizeaz sarcina d idactic, a rat cum
poate fi rezolvat problema i ntelectual.
Regulile sunt menite s arate copiilor cum s se joace, cum s rezolve
problema respectiv . Totodat regulile indeplinesc o funcie reg latoare asupra
relaiilor dintre copi i.
Ultima ia tur - aciunea de joc sau elementele de joc - reprezint m ijloace
prin care jocul devine o activitate plcut, distractiv i cuprinde momente de
ateptare, apla uze, gh icirea, intrecerea, micarea, su rpriza, micri i mitative etc.
Ele dinamizeaz i favorizeaz obinerea performanelor.
Specificul jocul u i didactic const in interaciunea acestor componente i
meninerea unui echilibru intre sarcina didactic i aciunea de joc. Dac
educatoa rea n u folosete elemente de joc i pune accent pe rezolvarea sarcin i i
didactice, se pierde caracterul s u l u d i c . Jocul se poate transforma intr-o
activitate de convorbire sau alt tip de activitate. Prea multe elemente de joc a r
putea duce la transformarea lui intr-un j o c distractiv, iar sarcina instructiv
poate fi neglijat.
Coninuturile jocurilor didactice despre cunoaterea mediului nconjurtor
sunt stabil ite prin curriculum pentru invmantul precolar.
Ele se refer la:
aj C un otinele despre natur (An imalele i puii lor, Anotim p u rile, Roata
toamnei, C e a m cum prat de la pia, etc.);
b) Cunotine despre om i activitatea sa (Corpul omenesc, C u ce ne
mbrcm, Obiecte de uz personal, Ce tim despre meserii);
c) Despre nsuirile obiectelor din mediul nconju rtor (Ghicete culoarea,
Mare-mic, Caut-i csua);
d) Despre reprezentri spaiale i de timp (Unde este grupa de iepurai.
Aseaz u nde-i spun, Unde sunt jucriile?, Cnd se nt mpl? cat este
ceasul?
e) C u n otine despre mediul apropiat (La coal, La p ia, J ucriile mele).

Jocurile didactice majoritate lor, urmresc fixarea i sistematiza rea cuno


tinelor copiilor predate in celelalte tipuri de activiti din domeniul " tiine " ,
categoria de activitate - cunoaterea mediului: povestiri, lecturi dup i m a g i n i ,
convorbiri, observri .

Organizarea i desfurarea jocului didactic

Jocul didactic este o activitate de nvare dirijat, care m bin elementul


instructiv-educativ cu cel distractiv. Jocul este in acelai timp i metod
didactic. El se poate desfu ra ca activitate com un, dar i ca secven in
cadrul altui tip de activitate.
Introducerea 1n activitate - presupune captarea ateniei copiilor i
stimularea interesului pentru activitate. Ea se poate real iza prin diferite
procedee cum a r fi :
47
folosirea unor scu rte povestiri care Ti va ajuta pe copii s se fa mi!!ar!zeze

cu tema jocul u i ;
o surpriz, o noutate;

o scurte dialogu ri pe tema jocului, de obicei atractiv, am uzant;

o folosirea unor g h icitori sau versuri;

o prezentarea materia lului didactic folosit;

o introducerea unui personaj (marionet, copil costu mat, sil uet etc.);

o prezentarea unor elemente care vor constitui obiecte i m portante n joc,

n funcie de coninutul i tema abordat (main ue, animale-j ucrie, flori,


fructe, legume etc.);
o reactualizarea cunotinelor care sunt implicate n coni nutul jocului;

o exemplificare: "
" joc didactic .

Anunarea temei i a obiectivelor urmarite - educatoarea va a nuna direct


titlul jocu lui precum si ob iectivele urmCirite A.l!u!'"larea ob!ect!ve!or se va rea!lza
pe nelesul copiilor.

Desfaurarea activitii. Educatoarea va explica aciunea jocului astfel nct


s fie bine neleas de copi i. Indicai ile privi nd desfurarea activitii s fie
clare, corecte, precise, s fie contientizate de ctre copii i s le creeze o
motivaie pentru activitate;
Paralel cu explicarea jocul u i se prezint sarcinile i reg ulile jocu l u i . Regulile
de joc s fie explicate clar i s se urmreasc respectarea lor de ctre copii .
D u p explicarea jocului, pentru a constata dac copiii au neles, s e desfoar
jocul de prob.

Jocul de proba - este o etap important nainte de a trece la desfurarea


propriu zis a jocului, ca re are ca scop fixarea i nelegerea regulilor jocului i
cum se rezolv sarcinile de joc. Practic, prin jocul de prob, se constat n ce
msur precolarii au neles succesiunea etapelor de joc i modul de aplicare a
regulilor.
Executarea jocului. Educatoa rea va da sem nalul de ncepere a jocului
urmrind att ndeplinirea sarcinilor ct i respectarea reg ulilor de joc. Vor fi
sprijinii copiii care n u pot ndeplini sarcina de joc. Jocul va fi sti m ulat prin
elemente de joc care vor crea i o atmosfer plcut.
Sarcinile de joc trebuie g radate ca d ificultate i complexitate. Ed ucatoarea
urmrete desfurarea jocului, stimu leaz copiii s participe la activitate n
numr ct mai mare. Ritm u l i intensitatea jocului trebuie s creasc treptat.
Educatoarea trebuie s antreneze ct mai muli copii n joc, s-i sprijine,
dac este cazul n rea lizarea sarcinilor sau mnuirea corect a material u l u i .
CUO.!.TEPEA MEC\JU) N GRDiNiA
Exemplificare 1 ,. Recunoate meseria "

Pe baza unor ghicitori spuse de educatoare, copiii deduc numele meseriei


despre care este vorba, apoi aeaz pe panou imaginea-simbol a acestei
meserii.
in dreptul imaginii-simbol educatoarea va solicita altui copil s aleag de
pe mas jetoane reprezent/Jnd uneltele i produsele potrivite meseriei.
Pe rnd copiii vor pune in ordine la panou imaginile-simbol, mai int/Ji
meseria, apoi uneltele i produsele. Pentru crearea unei atmosfere de joc
copiii vor imita aciunile pe care le efectueaz meseriaul pentru a realiza
produsele. In funcie de cunotinele copiilor, in timpul jocului vor mai
putea fi intercalate c/Jntece sau fragmente de poezii despre meserii.

Exemplificare 2 ,.Jocul culorilor"


Copiii primesc pe mese seturi de jetoane reprezent/Jnd culori: rou galben,
albastru, verde, portocaliu, maro, mov, alb, negru.
Educatoarea va arta un obiect sau o imagine a unui obiect i va pune
in trebarea: Ce este? Ce culoare are ? Cutai culoarea potrivit. Ridicai
jetonul!
Copii arat jetonul de culoarea obiectului artat. Denumesc culoarea. Este
aplaudat copilul care ridic primul jetonul.
Educatoarea va pronuna numele unei culori (ex. verde), copiii aleg
culoarea i o arat. Educatoarea verific corectitudinea aciunii copiilor.

Variantele de joc - reprezint modal iti de eficientizare a jocului prin


compl icarea jocului aplicand sarcini d idactice mai complexe sau prin rezolvarea
sarcinilor de joc n situaii diferite. Se pot intoduce materiale didactice supli
mentare sau din contr la grupa mare se pot desfura varia nte d e realiza re
oral a sarcin i lor, fr material d idactic. Jocul poate fi compl icat prin i ntro
ducerea unor reg uli de joc noi sau se pot introduce elemente de ntrecere care
au ca scop i creterea ritmului de desfura re a jocu lui, activizarea copii lor. Se
pot desfura dou-trei variante de joc.

Exemplificare 3 , . Recunoate meseria "

Poate fi folosit ca variant jocul de rol ,.de-a interviul" sau ,.de-a


reporterul". Un copil este reporter la televiziune sau ziarist la o revist i
trebuie s ia un interviu unei persoane care are o anumit profesie sau
meserie. in trebrile care vor fi puse sunt in funcie de creativitatea repor
"
terului", dar poate fi ajutat i de ceilali copii in conceperea ntrebrilor.
Copiii se vor juca at/Jta timp c/Jt sunt interesai de variant. Pot fi introduse
i alte roluri: fotograf, cameraman, care vor ajuta la realizarea interviului.

49
Exemplificare 4 "Jocul culorilor"
Educa toarea prezint imaginea unor obiecte necolorate. Copiii denumesc
obiectul i caut culoarea care se potrivete. Alegerea trebuie motivatii.
Exemplu: in imagine este un mr. Eu am ridica t culoarea roie pentru c
mrul este rou.
Se solicita i se accept i alte variante. Exemplu: eu am ridica t culoarea
galben pentru c mrul poate fi i galben. Sau: eu am ridicat dou
cartonae: rou i gaiben, pentru c merele sun t galbene i roii.
Se pot alege astfel imagini crora fi se potrivesc mai multe culori: frunze,
urs, falea, iepure etc.

fncheierea jocului - se poate realiza prin mai m ulte procedee: jocuri libere
cu materialele i jucriile folosite Tn joc, interpretarea u n u i cntec sau recitarea
unei poezii la tema jocu lui, aciuni im puse de tema jocului (cum a r fi strngerea
materialelor, final izarea unor l ucrari practice) . Se vor face aprecieri asupra
desiurrii joculUI i asupra atitudinilor copiilor Tn timpul jocul u i .
CONVORBIRILE

Convorbirea poate fi desfaurat n cadrul gradin iei att ca activitate


obligatorie de sine stttoare, ct i sub forma unor convorbiri scurte n cadrul
altor tipuri de activiti, ca procedeu didactic, dar i in afara activitilor
com une, in cadrul altor momente din programul zil nic: la ln tlnirea de
diminea, n activitaile liber alese, la activitaile desfaurate n aer l i ber i cu
alte ocazii .
Convorbirea c a activitate de sine stattoare contrib u ie la fixarea,
precizarea, aprofundarea, sistematizarea, verificarea, cunotinelor copiilor
acumulate in activitai de observare, joc didactic, lectu ra dupa imagini i rezolva
dou probleme de baz ale procesului instructiv-ed ucativ din grdini :
cunotine despre natur i dezvoltarea limbajului.
Dac lum ca exemplu tema de studiu Cnd/cu m i de ce se nt m pl " ,
"
proiectul Anotimpurile, subtema Primvara, Toamna, Vara, Iarna, n u s e pot
organiza ca activiti de convorbire sub genericul Ce tim despre a n otimpuri "
"
dac in prealabil nu am parcurs activiti de observare, lecturi dup imagini,
povestiri, jocuri didactice.
Convorbirea se desfoar de regul oral, fr material didactic intuitiv.
Acesta este i m otivul pentru care se desfoar in special la g rupele mari. N u
s e desfoara n iciodat la grupa m ic, i a r i n funcie de nivelul d e d ezvoltare a l
copiilor s e poate incerca desfurarea l o r ncepnd c u al doilea semestru la
grupa mijlocie.

Rolul convorbirilor n formarea precolarilor

Sarci na activiti i de convorbire este de a consol ida, aprofu nda i


sistematiza cunotinele dobndite in activitile de cunoaterea mediul u i . Prin
51
intermedi u l ntrebrilor folosite de ctre educatoare n activitatea de convorbire
se urmarete:
dezvolta rea capacitii de a-i valorifica i ordona reprezentrile i
cunotinele despre lumea real dupa criterii noi, fiind astfel ajutai s
stabileasc legturi noi;
dezvolta rea gndirii in urma analizelor, si ntezelor i comparaiei fcute,

a sistematizrilor i generaliza rilor, iar uneori a concretizri lor solicitate de


educatoare;
o activizarea vocabularului i stimularea exprimrii coerente i cursive a

precolarilor, care trebuie s descrie, s analizeze, s compare, s trag


concluzii sau s explice. Ei vor formula rspunsuri in propoziii dezvoltate,
corecte gramatical i uneori in fraze sau succesiu n i de fraze;
o stimularea i intensificarea activitii intelectua le a copilului;

formarea sau consolidarea unor reprezentri, emoii i sentimente


morale, generate de o tematic adecvat: Familia mea, De ziua mamei, La
coal, Ce vreau s devin etc.

Coninutul convorbirilor este divers, in funcie de tematica a bordat n


cadrul temelor de studiu, dar i a conin uturilor sugerate de curricu l u m .
Exemple de teme:
1 . . Cine sun t/suntem " : Familia mea, Ce tiu despre mine? O zi la grdini,
Invitaie acas ! inc u n pas pn la coal ! Fete i biei etc.
! 52
!
1
2 . ,. Cum este/a fost i va fi pe acest pmn t ": Oraui vechi - oraul nou,
Apa, surs a vieii, Animale i plante pe cale de dispariie, Rezervaii
naturale, Automobilul ieri i azi, oraul viitorului, Spaiul cosmic etc.
3 . .. Cndlcum i de ce se intmpl ": Ce tim despre plante/animale! Fee
vesele i triste, Personaje din poveste.
4 . .. Cu ce i cum exprimm ceea ce simim ? ": S mncm sntos, C u m
ne comportm !a grd i n i? Surprizele naturi i ! Bucurie i tristee etc.
s . .. Cine i cum planificlorganizeaz o activitate ? " : Cu ce plecm n
excursie? M pregtesc pentru coal, La noi n grdin i, Meserii i
produsele lor, Obiceiuri i tradiii romneti etc.
6 . .. Ce i cum vreau s fiu ? ": Ce tim despre meserii , Copiii n fa milie, Bun
sau ru etc.

Temele alese pentru convorbire trebuie s aib ca racter de sintez i vor da


pos i b i l itate copiilor s-i verifice cunotinele dobndite ntr-o a n u m it
perioad, dup mai mu lte activiti planificate ntr-un proiect tematic sau pe
parcursul uneia sau mai m u ltor sptm n i . Convorbirea poate fi plan ificat i
cu scopul de a fixa cunotinele despre obiecte, activiti sau fenomene sau de
a le sistematiza dup dobndirea cunotinelor prin modal iti variate.

Organizarea i desfurarea activi tilor


de convorbire

Activitatea de convorbire se desfoar n sala de grup i datorit faptului


c se deruleaz de regul doar verbal, fr material intuitiv, copiii se aaz pe
scunele n semicerc sau n careu, n faa educatoa rei. Structu ra clasic a con
vorbirii este conceput ca o s uccesiune de ntrebri i rsounsuri, dar se pot
aplica i m bina procedee de lucru variate, pstrnd n majoritatea cazurilor pla
nul de ntrebri, n funcie de n ivel ul grupei i complexitatea temei, cum ar fi:
convorbi re pe baza unui suport intuitiv constituit din imagini, machet,

jetoane;
convorbire constituit pe baza experienei de via a copiilor;

convorbire a l crui specific l constituie mbinarea unor elemente de joc

adecvate ca: simularea, dramatizarea, ntrecerea.

Etapele de desfurare a activitii sunt:


1 .Introducerea 1n activitate - se realizeaz asigurnd legtura ntre
tema convorbirii i temele altor activiti care au abordat coninutul ce u rmeaz
s fie verificat, fixat sau sistematizat. Metodele i procedeele folosite trebuie s
trezeasc interesul copii!or de a p a rticipa la activitate. lat cteva modaiiti
pentru a realiza introducerea n activitate:
Aducerea printr-u n moment-surpriz a unui obiect care introduce tema i
face apel la cunotinele copiilor: un co cu fructe pentru tema S mncm
snatos, o fotografie cu o floare de col pentru tema Rezervaii naturale, o
mainu pentru tema Automobilul ieri i azi etc.
Printr-o poezie, u n cntec, un fragment de povestire, o ghicitoare pe tema
convorbirii.
Printr-un joc de grupare, asociere, triere de obiecte sau jetoane care va
activiza grupa i va crea atmosfera de angajare pentru discuie. De exemplu,
educatoarea solicit copiilor s elimine dintre obiectele aflate pe mas pe cele
care n u folosesc unui elev. Prin acest joc se poate introduce convorbirea cu
tema M pregatesc pentru coal; prin jocul de asociere a unor fapte cu
cuvntul .. Bun " sau Ru " se poate face trecerea la convorbirea cu tema cu
"
acelai titlu .

2. Anunarea temei i a obiectivelor - se va realiza de regul T n m o d direct,


simplu, orientnd copiii asupra subiectului discuiei.

3. Desfurarea activitii. Convorbirea propriu-zis se realizeaz pe baza


unui plan de ntrebri stabilit de educatoare i rspunsurile copiilor. Planul de
ntrebri poate fi anunat copiilor de la nceput sau se deruleaz n timpul
desfurrii activitii . Acest lucru este stabilit de educatoare n funcie de
nivel ul grupei.

4. Sarcina principal a activitii de convorbire este de a verifica, fixa,


consolida sau de a sistematiza cunotinele, priceperile i deprinderile nsuite
de copii prin observri, memorizri, povestiri sau lectur dup imagini. Prin in
termed iul ntrebrilor se formeaz copiilor capacitatea de a-i valorifica i
ordona reprezentrile, cunotinele despre mediul nconj urtor dup criterii noi.
Sunt actualizate cunotinele acumulate din experienele anterioare, selectate i
reorgan izate n structuri noi, pe care s le poat aplica n situaii ct mai d iverse.

5. fntrebrile adresate copiilor trebuie s ndeplineasc anumite condiii:


s fie precise din punct de vedere al coninutului, la su biect;
s fie clare, s n u lase loc de interpretare greit;
s fie concise, pentru a fi reinute mai uor;

s fie n termeni nelei de copii (la nivelul de nelegere al copiilor);

s fie s stimuleze gndirea copiilor (s conduc la comparaii,


generalizri, interpretri, aprecieri proprii);
ci:\8/,ERE.ll. MEJ:u ... l... : ]\ G:=iASt\.A
s iie cu un grad de dificultate care s poat fi dep?it de copii, pentru

a menine astfel atenia ?i interesu l pentru activitate;


s fie prezentate ntr-o succesiune logic, ntr-o n lnuire fireasc, s

decurg eficient din ntrebarea anterioar ;

lntrebrile sunt adresate de educatoare ntregii g r u p e . V a l s a t i m p


suficient pentru gAnd ire i formularea rspunsului. Va rspunde ns un singur
copil, n timp ce ceilali ascult, apoi pot aprecia corectitudinea, pot completa
sau corecta rspunsul sau pot da o alta interpretare, n funcie de situaie. Se
vor evita rspunsurile n cor. Dac este cazul, se intervine cu ntrebri ajuttoare
sau care s completeze rspunsul.
Educatoarea trebuie s introduc ?i alte procedee didactice care s
conduc la o activitate interesant, l ipsit de monotonie. Se pot face trimiteri
la pove?ti cunoscute, se solicit recitarea unor fragmente de poezii, se
interpreteaz cAntece, se introd uc g hicitori, scurte dramatizri sau elemente de
joc care vor dinamiza activitatea.
Calitatea rspunsurilor copiilor va reprezenta calitatea pregtirii copiilor,
dar ?i cal itatea ntrebrilor educatoarei .
Rs p u n s u r i l e trebuie s ndeplineasc unele con diii pentru a fi
satisfctoare:
s fie n concordan cu ntrebarea educatoarei;

s se bazeze pe cuno?tine, priceperi ?i deprinderi formate, deci pe

nelegerea copiilor, s nu fie rein ute mecanic;


s fie formulate clar ?i coerent;

s fie form ulate corect gramatical, n propoziii sau fraze;

copiii vor fi obinuii s asculte cu atenie rspunsurile copiilor, s inter

vin apoi pentru a le completa sau corecta.

Realizarea sintezelor pariale i final . Dup o serie de ntrebri ?i


rspunsuri e necesar s fie sintetizate discuiile, s fie stabilite ni?te concluzii,
prin sublinierea ideilor principale. Sintezele particulare se fac dup o serie de
ntrebri ?i rspunsuri n jurul unei idei, fapte, situaii discutate.
De exemplu, la convorbi rea .. Cum ne com portm la grdini " se pot face
sinteze pariale dup discuiile purtate despre momentul venirii la g rdini,
dimineaa, dup discuiile despre activitile desf?u rate zilnic n clas ?i discuii
despre personalul grdiniei.
Modalitatea de a face aceste sinteze difer n funcie de tem sau n ivelu l
grupei . E a poate fi fcut de educatoare s a u de cop i i . E a poate fi sub forma:
unei scurte expuneri a aspectelor eseniale;

o scurt poveste;
sub form de joc;
printr-o poezie, ghicitoare, care s esenial izeze cele discutate.
Sinteza final ns se rea lizeaz la sfa ritul activitii i ea trebuie s fie cat
mai diferit de restul sintezelor. Ea trebuie s fac o fixare a coninutului, s
realizeze o legtur cu aplicarea practic a celor discutate. Se urmrete o
declanare a tririlor afective in legtur cu coninutul convorbiri i .
Metodele interactive de g r u p reprezint o modalitate de realizare a sintezei
finale: metoda piramidei, Cele patru cadrane, Turul galeriei, metoda cubului etc.
Exempl ific prin metoda celor patru cadrane. Copiii sunt mprii n patru
grupuri, fiecare primind eate un set cu jetoane. Un grup de copii va alege din
setul de jetoane pe cele reprezentnd caracteristicile naturii n anotimpul
primvara, u n grup va selecta jetoa nele reprezentand mbrcmintea specific,
al treilea grup selecteaz florile de primvar, iar al patrulea grup psrile
cltoare care se ntorc n ar. Fiecare grup va aeza acele jetoane n eate un
cadran, reprezentnd concluzii despre anotimp.
Alte modaliti de finalizare:
Jocuri de rol

C rearea unor scurte povestiri

Recita rea unor versuri, interpretarea unui cntec

Audierea unui fragment de poveste

Jocuri-exerciiu de tipul: ,. Completeaz propoziia cu cuvntul corect" ,

,. G h icete rspunsul " , ,. C u ce cltori m ? " , ,. D eseneaz rspunsul " ,


,. Caut jetonul corect" , ,. Gsete g reeala " etc.

Incheierea activitl!ii se va rea liza prin aprecierea rspunsurilor copiilor,


participarea acestora in timpul activitii.
PROIECT DE ACTIVITATE

G RUPA: MARE PREGATrTOARE


CAGORIA DE ACllVITA: Cunoaterea mediului
MA ACllVITAll: ,.Toamna "
MULOC DE REALIZARE : Convorbire
TIPUL ACllVITAll : Consolidarea cunotinelor
SCOPUL ACllVITAll: Sistematizarea cunotinelor despre anotimpul toamna;
consolidarea deprinderii de a se exprima coerent i corect gramatical; dezvoltarea
proceselor cognitive.
OBIECTIVELE OPERAlONALE
S denumeasc anotimpurile anului;

S descrie aspectele caracteristice anotimpului toamna;

S clasifice roadele toamnei: fructe, legume, cereale i flori;

S descrie mbrcmintea corespuntoare;

S identific!! culorile specifice anotimpului toamna;

S coopereze cu coechipierii pentru rezolvarea fiecrei sarcini.

STRAGII DIDACTICE:
Metode i ptrXafee: Exerciul, conversaia, explicaa. brainstorming-ul de grup.
Material didactic folosit Ghicitori, tablourile cu anotimpurile anului, calendar cu
lunile de toamn, coli de desen, carioca, creioane colorate.
FORME DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual .

Material bibliografic:
Comnescu, Maria, Gheorghe, Doina, ,. Cunoaterea mediului - ghidul
educatoarei", E.D.P., R.A., Bucureti, 1 998;
Silvia Breban, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, ,. Metode
interactive de grup ". Editura Arves 2006;
Silvia Breban, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Elena Matei, ,. Cunoaterea
mediului nconjurtor- Ghid pentru invmntul precolar", Editura Radical, 200 1 ;
Viorica Preda, , . Grdinia altfel - scrisori metodice " , Editura Integral, Bucureti,
2003.
SCENARIUL ACTIVITATII
EVALUARE
STRATEGII
EVENIMENT DIDACTIC CONINUT II NIFIC (instrumente i
DIDACTICE
indicatori)
MOMENT Asigurarea condiiilor optime necesare desfaurarii
ORGANIZATORIC i!:_
activit
_ ____ __ _
-1----- ----
Printr-o ghicitoare, se cere copiilor s numeasc
anotimpul dat.
CAPTAREA Ploile 1ncep s cad, Evaluare oral
ATENIEI

l
Frunzele-au 1nglbenit Conversaia
Cine oare a venit? (toamna)
Se descoper un tablou de toamn, copiii ghiceso:
___ ---- -
ANUNAREA
ul prezentat.
Se anuna tema activitii.
+---- -- - -+ --- -- --- i:
.:;"
'! '
TEMEI Se vor comunica obiectivele activitii, pe Jnelesul :'J::
ENUNAREA copiilor. J

OBIECTIVELOR ,:J
Convorbirea se va derula dupa urmtorul plan dE! .
1ntrebri: >
Care sunt anotimpurile anului? - Sunt prezentate
tablourile cu anotimpurile anului, copiii le ordoneaz, Conversaia
DIRIJAREA le denumesc. Exerciiul
iNVATARII Explicaia Evaluare oral
In ce anotimp ne aflm acum? - Se stabilete dupa ce
anotimp urmeaz toamna i care anotimp urmeaza
dupa acesta.
Care sunt lunile anotimpului toamna?
Care sunt caracteristicile toamnei?
Cum se 1mbrac oamenii toamna?
SintezA parial - se realizeazA de copii prin cintecul
"Toamna"

Care sunt roadele toamnei? Evaluare oral


De unde se recolteaz acestea?
Care sunt activitaile omului toamna?
Conversaia,
Sintez parial - se realizeaz prin poezia ToamrM de Explicatia
D. Botez Descrierea.
o
Toi acei ce-ntreaga var


Au lucrat din zori in sear
Toamna au roade bogate
tn
Au :;i fructe, :;i bucate,
i;g
):

Mere, pere in panere.


"
Prune bune :;i alune,
i gutui amrui,
f
---
Cu pufgalben ca de pui. :f'
i tot felul de legume Gl
u
De nu le mai :;tii pe nume. )......
u
?.
:;.
Ce se intmpl cu psrile slbatice? De ce plec spre
rile calde?

Ce se intmpl cu micile vieuitoare i animalele din


pdure?
Care sunt culorile toamnei?
0
o
Sinteza final:i - se va realiza prin metoda braistorminJ,
folosindu-se de tehnica desenului. Copiii grupai n Exerciiul
patru echipe vor desena cte un tablou de toamnii.
Fiecare coechipier va ncepe un desen. La semnalul
OBINEREA educatoarei va da desenul colegului din dreapta care Evaluare practic
PERFORMANEI va continua desenul nceput. Tabloul se va finaliza
cnd ultimul copil din echip va completa desenul Observarea modului
nceput de primul coleg. Practic tablourile de la fiecare de cooperare i
echip vor fi completate de toi partenerii. Se va relaionare ntre
. _ _ _ 2Qii___ __
organiza o expozitie cu tablourile realizate. c
lNCHEIEREA ACTIVITII Se apreciaz modul de lucru i cooperare pe echipe. Se Aprecierea verbal
mpart stimulentele dup merit.

>V
J:;
-:r
:,

:J
L?
'.:_""_!
PROIECT DE ACTIVITATE
DENUMIREA ACTIVITA'Jl l : C u noaterea mediului
llEMA: Joc didactic ., Recunoate meseria ! "
GRUPA: Mare-pregtitoare
SCOPUL
Fixarea cunotinelor copiilor despre meseri i .

Dezvoltarea capaciti i de a face abstractizri i generalizri .

Dezvoltarea deprinderii de a verbaliza aciuni caracteristice unor meserii .

OBIECTIVE OPERAIONALE
S asocieze imagi nea care sugereaz o meserie cu imaginea uneltelo r

necesare n desfurarea ei.


S exprime verbal aciuni pe care omul le ndeplinete n meseria
respectiv .
S recu noasc produsul realizat n meseria respectiv .

S form uleze propoziii despre meseriile reprezentate n imagine.

SARCINA DIDACTICA
C u noaterea unor meserii, a uneltelor pe care le folosesc meseriaii i a

produselor finale.
REGULILE JOCULUI
Educatoarea spune o ghicitoare, copilul care recunoate despre ce meserie

e vorba n ghicitoare va aeza pe panou cartonaul cu simbolul meseriei.


Ceilali copii aleg imaginile cu uneltele necesare i produsele realizate.
Toi copiii sunt ateni pentru a corecta eventualele g reeli . Rspu nsurile

corecte sunt aplaudate.


ELEMENllE DE JOC: G hicire, micare, recompense.
METODE I PROCEDEE: Explicaia, conversaia, exerciiul, jocu l .
MAllERIAL DIDACTIC: Coulee cu jetoane c e reprezint meserii, unelte,
produse finite, panou cu buzunare, obiecte precum: microfon, mouse, aparat
de fotografiat, o carte, medalioane.
BIBLIOGRAFIA
DURATA: 30 m i n ute.
.__"!!o
'"
"' DESFURA REA A CTIVITII

EVENIMENTUL
DIDACTIC
OBIECTIVE
OPERATIONALE
CONINUTUL
STiiNTIFIC
STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
l
-
1. Moment Pregatirea mobilierului, a
organizatoric materialului d id actic neces ar
d es f urrii activitii.
- Introducerea copiilor in s ala de
1 a ru oa.
-r------
2. Captarea Cntec d es pre mes eriL Copiii A ud iie, convorbire
ateniei recunos c d es pre ce mes erie e
vorba in cntec "<!]
3. A nunarea Se prezinta titlul jocului Expunere, convorbire "):!
temei s i a .. Recunoa te mes eria ! "
obiect ivelor P rezentarea obiectivelor pe J:
inteles ul copiilor.
- d
4. Des fa u- - Se vor anuna s arcina i regulile Pe baza unor ghicitori s pus e de
rarea activitaii jocului in termeni acces ibili ed ucatoare, copiii d ed u c numele S_;
n
copiilor. mes eriei, apoi a eaz pe panou
- Se va executa un joc d e prob . imaginea-s imbol a aces tei
mes eriL Jn d reptul i maginii-s imbol
s e vor aE!Za imagini cu uneltele i Frontal, practic
prod us elE potrivite mes eriei.
VA RIA NTA 1 Metod e : explicaia, d emonstraia,
- Cunas terea mes eriilor, a exerciiu.
uneltel o r i prod us elor aces tora:
- croitor - ac, aa, ace cu gmlie, - Pe rnd copiii vor pune in ord ine
foarfeca, centimetru, etc, la panou imaginile-s imbol, mai
rochit, pantaloni. nti mes eria, aeoi uneltele s i
-l
- dodor - stetoscop, termometru, produsele. Copiii vor verbaliza
sering, cntar, salvare. aciunile pe care le efectueaz
- tJmplar - menghin, ciocan, meseriaul pentru a realiza
cuie, mese, scaune etc. produsele.
- coafez - pieptn, foarfec,
bigudiu, etc.
- cofetar- sucitor, mixer, tain,
zahr, etc . ,
o
VARIANTA 2 Organizare - pe grupe.


Fiecare grup primete un obiect Copi i i descoper obiecte care se
ntr-un plic (mouse, carte, aparat- folosesc n anumite meserii sau
foto, microfon) profesii, vor denumi obiectele,
Recunoaterea unor obiecte, apoi spun la ce folosesc i cum se
se va deduce cine le produce sau numete profesia respectiv.
cine le folosete. 1 . mouse - calculator -
informatician

7
2. carte - tipograf - scriitor Gl
:u
3. aparat foto - poze - fotograf
c;
4. microfon - reporter - Pe grupe, 7
1 prezentator tv :.
Asigurarea VARIANTA 3 Joc de rol Evaluare
retentiei si a - denumirea unor profesii sau Un copil va lua un interviu individual, oral
transierui ui meserii i precizarea importanei colegilor de grup
meseriei - Ce ar dori s fie cnd vor fi
mari?
De ce?
5 . Incheierea - Aprecieri asupra modului cum
activitii -- --- - -
au rspuns. -- ----
PROIECT DE ACTIVITATE

DOMENIUl TIINA: C u n oaterea mediului


MUlOC DE REAUZARE: Joc didactic
TIPUl ACTIVITAnl: Consolidare i sistematizare de cunotine
TEMA ACTIVITAnl: .. Jocul primveri i ! "
SCOPUl
nelegerea legturilor d iferitelor fenomene ale naturii cu viaa
animalelor, a plantelor i a oamenilor.
Verificarea cunotinelor copiilor despre fenomenele caracteristice
nceputului de primvar.
OBIECTIVE OPERAnONAlE
S descrie i s interpreteze conin utul imaginilor prezentate.

S identifice n imagini aspecte ale nceputul u i de primvar.

S descopere elementele care nu aparin anotimpului primvara.

SARCINA DIDACTICA
Descrierea i lustraiilor ce reprezint aspecte semnificative ale nceputul ui

de pri mvar; descoperirea elementelor care nu corespund a notimpului


respectiv; stabilirea legturii dintre coninutul i!ustraiei i anotimp.
REGUU DE JOC
Copiii aleg, pe rnd, cte u n jeton cu aspecte ale naturii sau d i n
activitatea o m u l u i i l aaz n dreptul anotimpului; trebuie s motiveze
aezarea la locul respectiv;
Copiii ascult g hicitorile i dau rspunsul corect;

Pentru fiecare rspuns corect copiii primesc o bulin roie; ctig echipa

care a adunat cele mai m ulte buline roii.


ElEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, g h icitori, intrecerea .
STRATEGIA DIDACTICA
METODE I PROCEDEE
Descoperi rea, conversaia, explicaia, demonstraia, exerciiu, p roble
matizarea, m unca independent .
MATERIAL DIDACTIC
Plana i jetoane cu aspecte de primvar i alte anotimpuri, recom
pense, fie de evaluare, papua "Zna Pri mverii " , buline roii i albastre,
cutia cu daruri, panou.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe
DURATA: 30 min
LOCUL DE DESFURARE: sala de grup
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
Curriculum pentru invmntul precolar (3-617 am), Min isteru l Educaiei
Cercetrii i Tineretului, 2008
Orientri metodice privind aplicarea programei activitilor instructiv
educative in grdinia de copii, 2006
SCENARIUL ACTIVITATII

VALl}ARE -
\iMft;i\0 ;1Ji;.;fi,j)\ 1ryN-1fl'1':i": :,;' '_.;;:{,- \:. --. ,/:li': ;
.

- aerisirea slii de grup;


Moment - amenajarea spaiului educaional;

r
organizatoric - pregatirea materialului didactic necesar realizarii temelor;
1 - introducerea copiilor n sala de grup .
_ ____ __,
Prezentarea unei ghicitori: Conversaia iniial, Aprecierea
.. Soarele ct! strluce:;te/Natura o fnclze:;te. interrelaionare: individual a
Ghiocelul o veste:;te/i la via ne treze:;te " C utia cu daruri rspunsului.
Captarea ateniei 1 - Primvara adus de Zna
(se descoper plana cu Zna Primvara) Primverii .
Se va realiza prin introducerea elementului surpriza.
lntuirea materialului
Se realizeaza prin reproducerea unor poezii legate de Recitare Individual,
anotimpul primvara. Stimulare enumerarea
Reactualizarea .. semnele primveri i " - metoda brainstorming. participativ unor aspecte
cunotinelor Prezentarea aspectelor caracteristice ale nceputului Conversaia ale primaverii.
rimverii a elnd la experienta cognitiv.
1--;--:::-:==:-::-:c:=:-:-H'=":!e!:'7="'="='
An una rea te m e i se p re zin ta- n mod direct titlul jocului: 1 Explicaia 1 -l
i a obiectivelor .. E primvar ! " , apoi se prezinta pe nelesul lor obiectivele
operationale urmarile. Expunerea
Dirijarea nvrii 1 Propun desfaurarea jocului sub forma unui concurs. Grupa Explicaia Stimularea i
de copii se mparte n dou echipe: RJndunelele i Ghioceii. sprijinirea
Pentru a delimita echipele, copiii vor primi ecusoane cu copiilor
ghiocei i rndunele. Demonstraia
Explic i demonstrez copiilor regulile jocului:
Pe rnd, cte un reprezentant al fiecrei echipe este invitat Conversaia
m de Zna Primvara: Unu, doi :;i trei/ Hai rspunde dac vrei!
"" L---------
'
"
'
" sa vin i s aleaga un jeton din cutia cu daruri, pe care-I va
denumi, descrie i aeza pe panou . Exerciiul
Toate aciunile vor fi verbalizate i motivate:
,.In cutie am gsit o rndunic. Ea a re pene de culoare Aplauze Chestiona re
neagr i coada ca o furculi. Este darul primverii. " Buline roii i oral
in cazul In care copilul a descoperit o imagine care nu albastre
aparine anotimpului primvara, o va aeza alturi,
motivndu-i gestul.
. Am gsit un copac cu frunze galbene. Este darul
Toamnei " .
Problematizarea
Pentru fiecare raspuns corect se primete o bu lin roie.
Ctig echipa care adun cele mai multe buline roii. j)
Se desfoar jocul de prob pentru a vedea dac copiii au
ineles sarcina.
Conversaia
iJ
Se desfoar jocul propriu-zis, pn la epuizarea jetoanelor. ".
Se aplaud rspunsurile corecte. Jocul
'!
(,
Observatia
Joc . G hici, ghici ! " Problem atizarea Completarea
-
Obinerea Jocul se desfoar tot sub form de concurs. Se spun Ghicirea rspunsurilor
performanei ghicitori. Se aleg bileele de ctre copii, iar educatoarea Chestiona re
citeste oarea. L ___ _
Asigurarea O voi face pe tot parcursul activitii pe baza conexiunii rnaJOguT
___ _
feedback-ului inverse relatia educatoare-copil).
Fixarea temei prin rezolvarea unei fie de munca M unc Aprecieri
independent. independenta verbale
Incheierea Se fac aprecieri asupra modului in care au participat la joc.
activitii Se stabilete echipa ctigtoare care va fi recompensilt,
prin primirea inimii educatoarei.
Copiii l ucreaza e fise de lucru individual. -- --
PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA: Mare
ACTIVITATEA: Educarea limbajului
TEMA: .. La ferm "
TIPUL ACTIVJTAnl: Verificare i sistematizare de cunotine
FORMA DE REALIZARE: Lectur dup imagini
SCOP
sistematizarea cunotinelor despre animalele domestice de la ferm;

consolidarea deprinderii de a percepe n mod sistematic imagini;

dezvoltarea proceselor psi hice de cunoatere (memorie, atenie, gndire,

lim baj).
OBIECTIVE OPERAnONALE
s disting principalele grupuri compoziionle;

s a lctuiasc o scu rt povestire pe baza elementelor prezentate


interpret nd aciunile specifice ngrijirii animalelor;
s neleag importana animalelor pentru om i grija pe care acesta

trebuie s le-o poarte.


METODE I PROCEDEE: convorbirea, descrierea, nvarea prin desco
perire, povestirea
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: tablou
DURATA: 3 0 m i n .
.,
o DESFURAREA ACTIVITATII

Evenimente Coninutul activitii Strategi i didactice Evaluare


d idactice
Captarea ateniei Solicit copiilor s gseasc rspunsul unor Conversaia
g h icitori pe care le prezint - gh i citori
Reactualizarea
cunotinelor Copiii enu mer an imalele domestice cunoscute - C onvorbirea, Oral,
Anunarea temei - prezentarea sub ferm de su rpriz a tabloului brainstorm ing colectiv
i precizarea obiectivelor pe inelesul copiilor.
Dirijarea invrii
Antrenez copi i i in citirea imaginii prin - !'rontai "'!?
enumera rea l i ber a elementelor compoziionale, - Convorbirea, oral, ;
urmat de anal iza detaliat a acestuia, incepnd descrierea i ndivi dual
cu grupul compoziiona l -centraL - Tablou
Adresez cop iilor intrebari ajuttoare, in vederea - ,
()
stimulrii capacitatii acestora de a stabili
corelaii intre elementele tablou lui i rea litate ,
Sinteze pariale se real izeaz dup anal izarea Anal iza
fiecrui grup compoziional (). rspunsurilor:
- original itatea
Obtinerea Si nteza final a ta bloului o real izez cu ajutorul com binrii
performanei copiilor. Povestirea, imaginilor
Solicit copiilor ca impreun s alctuiasc o explicaia, - unitatea logic a
poveste, despre o zi la ferm, av nd g rij s descrierea coni nutului
prezinte toate aspectele din tablou, dar incerdnd povestirii
s aduc i elemente din propria experien. - fluena expune
incheierea activitii incheierea activitii o rea lizez printr-un cntec -corectitudinea
desore a n i male. expri mrii
PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA: M ijlocie
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea lim bajului
TEMA: ., Familia mea"
FORMA DE REALIZARE: Lectur dup imagini
TIPUL ACTIVITII: Activitate de com unicare de noi cunotine

SCOPUL ACTIVITII
formarea unor reprezentri corecte despre fa milie;

dezvoltarea capacitii de a percepe independent i de a interpreta o

imagine;
mbogirea i activizarea vocabularului copiilor.

OBIECTIVE OPERAnONALE
s identifice elementele com poziionale ale tabloului;

s descrie i s interpreteze ntr-o form personal aspectele prezentate

n tablou;
s se exprime n propoziii i fraze construite corect gramaticaL

STRATEGII DIDACTICE: 1. Metode: conversaia, exerciiul, explicaia.


11. Mijloa'e de !nvmnt: plana.

DURATA: 3 0 m i n ute.
BIBLIOGRAFIE
Boca, Miron, Elena; Chichian, Elvira - Ghidul metodologie i aplicativ al
educatoarei, Ed . Eurodidact, C l uj-Na poca 2006 .
E. Vrzari, M. Ta iban - Cunoaterea mediului nconjurator i dezvoltarea
vorbirii, Ed. didactic i pedagogic, Bucureti, 1 97 5
;i:fiml,g!:t): 't:'fNW.]iT:WNf,gtr:: .. : ;, t1E[ .t . :;VA,uAREA
1 . Organ izarea Se aeaz sca u nelele In semicerc, material u l
cj
activit3ii este expus In faa copii lor, se organ izeaza
colectivul de cop i i .
2 . Verificarea Se va purta o scurta discuie cu copii despre
cunostintelor membrii fam i l i i lor lor. C onversatie A recierea orala
3. Captarea ateniei Se a n u n tema activitii i obiectivele Observarea
propuse, pe Intelesul copi i lor. Explicaia coma mentuJ.'!l__
1 n faa copiilor va fi expus3 o plana mare 1
4. Di rijarea activitii
care prezinta imag inea unei camere dintr-o 1
casa unde sta u membrii fam i l iei, fiecare
desfasurnd o activitate.
)
J;
:.:
Se va Incepe lecturarea imaginii prin ..
enu merarea elementelor prezentate. Se va "'"
trece apoi la anal izarea grupurilor l)
.:
compoziionale. Educatoarea va conduce "

percepia copiilor pe fiecare grup )


compoziional i-i va Indruma prin Intrebari 1
care-i va ajuta sa denu mesca, sa descrie, sa
analizeze, sa aprecieze cele constatate n
Explicaia
Exerciiul
1 Aprecierea
1

imagine.
Dupa analizarea fiecarui grup compoziional
se va realiza cte o si nteza pariala, care va
si ntetiza cele discutate. Sinteza va fi facuta de
educatoare.
Se va trece la u n alt grup compoziional unde
copi i i vor descrie i explica ce vad, cine se afl3
In imaqine, ce activitate desfasoara.
--

Ed ucatoarea va incerca s fac transferul de la


imagine la viaa real prin intrebri care-i va
pune pe copii in situaia de a aprecia prerea
lor, de a explica cum rezolv ei aceast
situaie in fam i l i a lor.
Va urma apoi sinteza final care va fi fcut
de educatoare cu sprij i n u l copii lor, subliniind
i m portanta fiecrui membru in viata familiei.
5 . Incheierea Se va da u n titlu tablou l u i . Copiii vor alege cel
activitii mai potrivit titlu pentru acest tablou, apoi vor Exercii u l Aprecierea oral
participa la un joc de rol " de-a familia " . Aprecierea i
Se vor face aprecieri individuale i generale recompensarea
asupra fel u l u i 1n care a u l ucrat in timpul copiilor cu sti m ulente
activitii .
PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA: M ijlocie
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoasterea
. mediului
FORMA DE REALIZARE: Observare
TEMA: .. Narcisa "
TIPUL DE ACTIVITATE: Predare-nvtare
.
SCOPUL
mbogirea cuno?tinelor copi ilor despre florile de primvar;
exersarea funciilor analizaroru lui vizua l, olfactiv ?i tactil n vederea
investigrii unei plante;
mbogirea ?i activizarea vocabularului copiilor

Dezvoltarea unor procese psihice cogn itive: memorie, l imbaj, gndire,

atentie.
OBIECTIVE OPERAnONALE
s identifice prile componente ale plantei, denumind u-le corect;
s cunoasc funci ile ndeplin ite de rdcina, tulpina, frunza, floarea;
s cu noasc condiiile necesare pentru cre?terea plantei;

s descopere caracteristicile narcisei prin aciunea direct a analizatorilor

asupra piantei;
s rezolve sarci nile impuse pe fi?ele individuale

METODE I PROC EDEE: observaia, conversaia, explicaia, nvarea prin


descoperi re, exerciiul.
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: CO? cu narcise (cte una pentru fiecare
copil), plan?e cu flori, flanelograf, jetoane cu pri componente ale plantei, fi?e
de l ucru individuale, carioca, stimulente.
FORME DE ACTIVITATE: frontal ?i individual
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :
Cunoaterea mediului - Ghidul educatoarei, Editura D i dactic ?i
Pedagogic R.A., Bucure?ti, 1 998;
Laborator precolar - Editura V & ! Integral, Bucure?ti, 2002.
DURATA: 20-25 m i n ute
_,
m S C E NARIUL DIDACTIC

,, EveilimeritiJldfdciioG;liLc ')}.' 'W#i >'ih'ContliiU'tl,il.\vitatli;;>;;c " . ' ' ' , : Strateiiii'(lidactice Evaluare
Orga niza rea spai u l u i i condii ilor optime pentru
Mom ent orgamz
ator'IC Explicaia, dialogul
desfsura rea activitti i .
Ca ptarea ateniei
rtr-un moment-surpriza, primirea u n u i co cu
Explicaia, dialogul
-+----1
f
E n unarea scopu l u i i a Se va an una tema activitii i vor fi enumerate, pe Expl icaia
obiectivelor intelesul copiilor, obiectivele activiti i .
Conversaia,
Reactualiza rea Educatoarea va reactualiza cunotinele copiilor Apreciere
Expl icaia
cunotinelor despre anotimpul primvara i florile specifice. verbala -(f)
Frontal /Individual
Educatoarea imparte copiilor cte o narcisa.
Sunt atenionai c trebuie s asculte ntrebrile ,;
educatoarei i apoi s rspund n propoziii corect 1>
.<
formulate.
Coninutul va sublinia u rmtoarele aspecte: d
Narcisa este o floare format d i n : rdci n, tulpin, Expl icaia :2
(?
frunze i floare . Floarea este partea cea mai Conversaia Apreciere
frumoas i a re culoarea alb sau galben. Au miros 1nvarea prin verbal
Di rijarea inv rii plcut. Narcisa este o floare parfu mat . Descoperire Frontal
Se face o sinteza pariala, prin care se concluzio Individual
neaz caracteristicile florii : culoare, mrime, m i ros.
Tulpina sau codia narcisei este lung, subire i
d reapt, de culoare verde. In partea de jos tulpina se
ing roa i seamn cu o ceap. Aceast parte o
gsim in pmnt. Prin tulpin trece apa pentru a
hrni floarea .
Frunzele s u n t l u n g i ca nite s b i i i sunt tot verzi .
Rdcina seamn cu nite firioare subiri, de
culoare alb. Cu aj utorul ei floa rea !i ia hrana i tot
datorita ei floarea sta fixata n pamant.
Sinteza parial se va realiza printr-un joc puzzle .
Copiii v o r compune d i n bucele o narcisa a rtnd
care sunt prile componente ale flori i .
T n conti nuare cop i i i v o r fi solicitai s rspund la o
serie de intrebari legate de locul unde cresc aceste o
c
pla nte i cum trebuie ele ingrijite.
Copiii vor constata ca narcisele cresc in parcuri i
g rd i n i . Pentru a inflori au nevoie de ap i cldur. -f
Florile infru museeaza parcurile, g radi n i l e i
impodobesc locuintele.
S inteza final se va realiza pri ntr-o g h icitoare despre Conversaia Apreciere

Obinerea (
floare sau o poezie. Expl icaia verba l
performanei i ;o-
Educatoarea impa rte copiilor fie individuale de
asi g u ra rea conexi u n i i Gl
lucru. Pe fie sunt desenate mai m u lte flori, copi i i Pe fie
-- rl!'-
i nverse
trebuie s recunoasc narcisa si s o incercuiasc . 2ividua i%

Educatoarea va solicita copi i lor s aeze in vaz Exerciiul Practic -:
t:
florile observate pentru a infrumusea clasa, i a r pe Frontal
cele cu rdci n le vor rsadi in gh ivece sau di rect in
curte.
Incheierea activiti i Ed ucatoarea face aprecieri asupra partici prii la Explicaia Apreciere
activitate, a corectitud i n i i rezolvrii sarci n i i de pe fia oral
individual de lucru i asupra comportamentu l u i Frontal
copi i lor.
Vor fi imparite copi i lor sti mulente .
...,
.... --
. ."

Coninut
"'

naional Obiective urmrite:


G RUPA MICA GRUPA MIJLOC IE GRUPA MARE G RUPA PREGAmc
Comun itatea Familiar izarea copiilor Cunoasterea localului ln eleg..rea d e ctre copii a i ln elegerea rolului
-
cu localul grad in iei. grd in i\ei i a activitii s emn ificaiei grd in iei i grad in iei pentr u vi a
Grdinita s i (ext./in t.); d es furate In curs ul locului pe care 11 ocup copiilor ;
viaa copii or Cunoaterea s alii d e un ei zile; aceasta in viaa lor ; Cunoasterea tutur c
in gr ad in ia gr upa, a d ulapior ului, Cunoaterea in caperilor Dezvoltarea atas amentului In cape r ilor grdini< i i
Sala d e s pltor ului; d in in teriorul grd in iei, fa de colegii d in a localului exter ior;
grup, Cunoaterea modaliti d e in treiner e gr ad in i, d e cei car e s e Dezvoltar ea
Obiecte, prin cipalelor in cperi cu a curen iei; In grijes c d e copii In aceast ataamentului fa de 1 (/)

mobilier, obiecte s pecifice; Sis tematizar ea ins tituie; colegi , s ala de gr u, ,


d eprind eri i C un oaterea cunotin elor cu pr ivir e Sis tematizarea jucr i i i fa d e cei care
comporta- exteriorului. grd in iei: la in caper ile aces teia; cunotintelor d es pre localul se In gr ijes c d e copil In
men te, curtea s au ter en ul de C un oas ter ea unor grd in iei; grd in i;
c;
colegi, joac, n is ipul; obiecte tehn ice folos ite C un oas terea un or obiecte Cunoasterea ad res t
pers onalul Cunoaterea vieii i in grd in i: cas etofon , tehn ice d in grd in i, gr d in i\ei, a celei d
gr ad in iei activitii copiilor In televizor , interfon; cunoater ea colegilor d in acas s i a nr . d e
gr d in i In ved erea C un oaterea colegilor d e grup; telefo n ;
un ei rapid e ad aptari la grup i aprecierea vieii A precier ea frumus eii vieii C un oater ea unor ' a te
pr ogr amul ziln ic, la In colectiv, a r elaiilor d e in grup, a r elaiilor d e cu pr ivire la locul d
cer inele vieii in prieten ie i In trajutor a re; prieten ie, d e colaborare i mun c al prin ilor
colectiv; Cunoaterea d en umirii intr ajutorare Intre copii; Dezvoltarea
C un oaterea n umelor grd iniei i a ad res ei C un oaterea complet a s entimen telor d e
colegilor d in grupa; aces teia, a un or ins tituii ad res ei grd in iei i a celei d ragoste, ad mir aiE
d in apropiere; d e acas; pr ieten ie, colegialit te,
--'----- -
atat pen tru_cei ca s e
Cunoaterea cerinelor lmbogirea Cunoaterea unor date cu ocupa de ei, ct i faa
privind convieuirea in cunotinelor cu privire privire la locul de munc al de colegi, prieteni.
gradini, comportarea la munca in gradina, in prinilor (profesia, locul de lmbogirea
civilizata fa de copii i parcuri i livezi, in munc); cunotintelor
de aduli; diferite anotimpuri; lmbogirea cunotinelor Despre specificul unor
lnsuirea unor reguli de Precizarea aciunilor cu privire la munca in meserii i profesii ca:
comportare civilizat in desfsurate de om gradin. in parcuri si livezi, profesor, fotograf,


relaiile cu copiii i (spaiut, sditul, udatul, in diferite anotimpuri (pe informatician, ziarist,
adulii: salutul, forme culesul) i a uneltelor cmp, in vie); actor. . . etc.; o
de ad sare; folosite; Taierea crengilor uscate, /
Cuno sterea denumirii lne\egerea i stropirea pomilor i a viei
n

jucrii\ . r, obiectelor de cunoaterea unor de vie, culesul fructelor; -


mobilier. meserii; C unoaterea unor aspecte ]
Diferenierea ora-sat. ale activitaii in grdina de

legume i flori; .:.1

Cunoaterea specificului ;
unor meserii ca: zidar, ;
zugrav, tmplar, vnztor,

Familia i C u noaterea numelui i insuirea noiunii de


doctor, bibliotecar. .. etc.;
lnsuirea noiunii de familie lnsuirea noiunii de --
!
z
--1
viaa in pren umelui familie (componenta (componena familiei, familie (componena :; ....
-

familie; Cunoaterea casei familiei, relaiile familiale relaiile familiale generate familiei, relaiile
Membrii unei printeti, a incperilor generate de convieuire, de convieuirea in comun); familiale, convieuirea
familii, i destinaiei acestora; de interesele i aspiraiile lmbogirea i in comun);
comporta- C ultivarea acestora; sistematizarea cunotinelor lmbogairea i
mentul si ataamentului fa de lmbogirea i despre activitatea sistematizarea
relaii de casa printesc; sistematizarea membrilor familiei in cunotinelor despre
convieuire, Cunoasterea denumirii cunotinelor despre gospodrie i in viaa activitatea membrilor
evenimente membrilor familiei; activitatea membrilor social (cunoasterea locului familiei in g<>spodr
"'
o n familie; Cunoaterea activitilor familiei n gospodrie; de muncalprinilor, n viaa social
Casa, desfurate acas de Cunoaterea i aprecierea muncii i a (cunoaterea locului d
ncperile ctre membrii familiei; participarea afectiv la conditiilor bune care li se munc al prinilor,
casei, Cunoaterea i unele evenimente asigur n familie, aprecierea muncii i a
mobilierul; respectarea relaiilor de importante din viaa cunoaterea si participarea condiiilor bune care 1
Relatii de convieuire civilizat, familiei (ziua de natere); la unele evenimente se asigur n familie,
rude.nie. cultivarea dragostei, Cunoaterea i importante din viaa cunoasterea si
respectului i a respectarea regulilor de familiei); partici p area la unele
recunotinei copiilor comportare n diferite Cunoaterea i respectarea evenimente importan
fa de prini, de mprejurri (plecarea la regulilor de comportare n din viaa familiei);
bunici, de frai, surori. grdini, desprirea i diferite mprejurri (salutul Cunoaterea i
rentlnirea cu prinii); la venirea i plecarea din respectarea regulilor 1 :e 1 f!?
Lrgirea sferei de grdini, desprirea i comportare n diferite /,1
cunotine despre casa rentlnirea cu prinii, mprejurri (salutul la ).
printeasc i masa n familie, venirea i plecarea dir :.r;
amplasarea acesteia n srbatorima unui grdini, desprirea si
cartiere; eveniment n familie ; reintlnirea cu prini d
r
masa n familie,
srbtorirea unui
eveniment n familie);
Lrgirea sferei de
cunotinte despre cas
printeasc i
amplasarea ei n carti r,
oras;
Omul i Identificarea prilor imbogirea cunotin- Aprofundarea i Aprofundarea i
sntatea: componente ale elor copiilor despre sistematizarea cunotinelor sistematizarea
prile corpului uman. corpul omenesc prin despre corpul omenesc cunotinelor despre
componente Precizarea unor actiuni cunoasterea si denu- Aprofundarea si corpul omenesc
ale corpului sau funcii ale mi rea unor aspecte sistematizarea cunotinelor Aprof1
omenesc, organelor; particulare, a principa- despre corpul omenesc sistem
funciile sale; C unoaterea unor reguli lelor funcii ale unor (Tntreinerea i pastrarea cu na spre
Obiecte de uz elementare de igiena pari componente obiectelor de imbracminte corpul
personal, corporal; (mini, picioare, ochi); i incalminte; (Tntre
alimente i Cunoasterea obiectelor Precizarea i deprinderea Cunoaterea i clasificarea pstra elor de
alimentaia; cu care copiii ii copiilor cu respectarea alimentelor dup imbr1
Reguli de ingrijesc i !i menin principalelor reguli de proveniena i modul de incali
igien, vesela curenia corporal; igiena i conduit civili- folosire, utilitatea lor in Cunm J
i tacmurile, C unoaterea zat, in diferite momen- alimentaia omului, in clasifi< entelor
deprinderi de
ordine i
curenie.
principalelor obiecte de
imbrcminte i
denumirea lor;
C unoasterea modului
te ale zilei (splarea
zilnic cu ap i spun,
splarea minilor, a
dinilor, pieptnatul,
dezvoltarea copiilor;
Lrgirea sferei noiunii de
aliment (o mai mare
dup 1
modul
utilita1
i
e,
rana
-
J!
varietate de sortimente omulu erea !n
de utilizare a acestora in tunsul. folosirea batistei, alimentare) cu care copilul copiile Cl

funcie de sezon i a
, _.
a serveelului de mas, poate avea contact direct; Lrgin oiunii ,.
succesiunii operaiilor meninerea curat a Materialele din care sunt de alir mai
de tuturor obiectelor pe fcute, unele obiecte de mare le )
irnbrcare/dezbrcare; care le folosete copilul); vesel, tacmuri, unele sortim entare, ;
C unoaterea Cunoasterea denumirii insusiri ale acestor cu car oate ;?
-:,
alimentelor de baz i utilitiiii diferitelor matriale; avea c ect;
folosite de om; obiecte de toalet si de Cunoaterea modului i Mater care
Cunoaterea i uz personal, in funcie ordinei in care se aeaz i sunt f, !le
obinuirea copiilor de a de necesitile respecti- se utilizeaz vesela i obiect ,
respecta regulile de ve; tacmurile la servirea tacm insuiri
igien in consumarea lmbogirea mesei; ale ao riale;
alimentelor; cunotinelor copiilor Cunoc odului i
Denumirea principalelor despre principalele ordine ;e aaz
':: obiecte folosite la mas; obiecte de imbrcminte si se u ____
e
"'
"' Familiarizarea copiilor utilizate de copii, a tacmurile la servirea
cu obiectele in timpul insusirilor
' acestora mesei;
servirii mesei, precizarea prec um i a materialelor
aciunilor in care sunt din care sunt
folosite; confecionate;
Formarea natiunilor de
mbrcminte si
nclminte, clasificare
in funcie de anotimp
Formarea deprinderilor
de ntreinere i pstrare
a obiectelor de (/)

imbrcminte; r
Cunoaterea alimentelor
de baZ folosite de om;
Diferenierea lor dup :
unele nsuiri
n

ij
caracteristice (gust, :
miros, culoare, form,
mod de prezentare);
Cunoasterea unei
varietii mai mari de
obiecte de vesel i
tacmuri, a materialelor
din care sunt fcute; -
Anotimpuri i Recunoasterea Cunoaterea unor lmbogirea cunotinelor Explic producerea
fenomene ale anotimp u rilor fenomene caracteristice despre caracteristicile unor fenomene si
naturii; Cunoasterea unor fiecrui anotimp, a unor anotimpului i explicarea efectele lor: schi m bare
asoecte snecifice activitti ale oamenilor fenomenelor secifice. anotimurilor,
Notiuni de anotimpurilor cu n diferite anotimpuri; Cere explicaii in legtur scurtarea sau mrirea
ecologie fenomene i activiti Cunoasterea cu producerea fenomenelor zilei i nopii,
specific; principalelor fenomene naturale. Cunoate efectele producerea ceii, roua,
ale naturii (ploaie, unor fenomene ale naturii bruma, inundaii, etc.
ninsoare, vnt, fulger, asupra vieii i naturii; inelege rea
furtun); fenomenului de !ncl-
zire global, protejarea
mediului;
Mijloace de Denumirea i Denumirea si Denumirea i recunoaterea Denumirea i recu-
locomoie i recunoasterea
)
recunoaterea aspectului aspectului unor mijloace de noaterea aspectului

iJ
de transport aspectului unor mijloace unor mijloace de locomoie i de transport cu unor mijloace de
de locomoie i de locomoie i de transport privire la combustibilul locomotie si de
transport ntlnite n in functie de utilizarea folosit i la locul unde sunt transport;
mediu apropiat; lor {pentru transportul garate (depou, garaj, Combustibilul folosit i
C unoaterea oamenilor i pentru hangar); locul unde sunt garate tlf
principalelor reguli de transportul mrfurilor); Cunoaterea altor mijloace (depou, garaj, hangar);
circulaie i obinuirea Clasificarea acestora in de transport; Cunoasterea altor
.-

:;.:
copiilor de a le respecta; mijloace care circul pe Precizarea regulilor civilizate mijloace de transport;
Jnsuirea unor reguli de
comportare civilizat pe
uscat, in aer, pe ap;
Cunoasterea
de comportare n timpul
cltoriei (taxarea biletului,
Precizarea regulilor
civilizate de comportare
w
strad sau in timpul semnificaiei sema- cedarea locului persoanelor n timpul cltoriei -.
cltoriei; ferului privind circulaia in vrst, evitarea vorbirii cu (taxarea biletului,
pietonilor, a regulilor de glas tare); cedarea locului
comportare in timpul persoanelor in vrst,
cltoriei; evitarea vorbirii cu glas
tare);

""
w
Cur oa?terea modului
"'
"'

de 1 strare i
ntr tinere a curateniei
str zilor, a trotuarelor;
Cur oasterea modului
de 1 reVenire de ctre
piei ani a unor
dente;
Plante/ Perceperea organizat ?i Cunoa?terea prilor Cunoa?terea prilor
--

Cur oa?terea prilor
vietuitoare. denumirea corect a componente ale componente ale plantelor, con ponente ale
Legume, unor pri ale plantelor, plantelor, a unor a unor elcmente pla1 telor, a unor
fructe, flori, cunoaterea unor elemente caracteristice caracteristice fructelor, eler 1ente caracteristice
arbori, plante nsuiri caracteristice fructelor (coaj, sm- cunoasterea diferitelor frU< te lor;
medicinale. (culoare, form, miros, bure, semine); plante cultivate n gradin CUI oasterea diferitelor
Animale gust); Diferentierea fructelor ?i pe ogoare; pla1 te c ultivate n
domestice i Cunoasterea unor coapte de cele Urmrirea procesului de gr in i pe ogoare;
slbatice, aspecte referitoare la necoapte; cre?tere a unei plante ?i a Urr rirea procesului de
psri, modul de ngrijire a Cerine igienica-sanitare condiiilor de care depinde cre'tere a unei plante ?i
reptile, unor plante; cu privire la consumarea cre?terea lor normal; a o nditiilor de care
insecte. Familiarizarea copiilor fructelor; Diferenierea plantelor der nd e cresterea lor
Adposturi, cu unele animale Efectuarea unor activiti folositoare de cele nor mal;
hran, domestice ?i puii lor, practice: ngrijirea nefolositoare; Dif renierea plantelor
foloase, precum ?i cu unele plantelor, experiene Folosirea corect a unor folc sitoare de cele
pagube, animale slbatice; pentru observarea noiuni: copac, legum, nefolositoare;
protejare. Perceperea ?i ncolirii seminelor; fruct; Foi< 6irea corect3 unor
denumirea unor pri Se vor observa fructe, Experiene' ?i observaii not uni: copac, legum,
componente, legume ?i flori; comparative de ncolire a fru; t
denumirea funciilor inftisarea caracteristic seminelor n prezena j.
Exr eriene ?i observat.. ii
a diieritelor animale si factorilor necesari dez- cor if!drative --
mai evidente i a unor cunoaterea prilor voltrii i in condiiile incolire a seminelor n
caracteristici; componente ale absenei unuia din factori; prezena factorilor
Recunoaterea glasului corpului; inftisarea caracteristica a necesari dezvoltrii i n
unor animale; Cunoaterea hranei diferitelor animale si condiiile absenei
Cunoaterea hranei i a specifice i a cunoaterea prilor unuia din factori;
modului de hrnire a adposturilor animalelor; componente ale corpului; infiarea caracteristic
unor animale; Foloase i pagube aduse Cunoaterea hranei a diferitelor animale i
Cunoasterea unor omului de unele specifice i a adposturilor cunoaterea prilor
foloase i pagube aduse animale; animalelor; componente ale o
de animale; Foloase i pagube aduse corpului; ;

-
omului de unele animale; Cunoaterea hranei
Clasificarea animalelor, specifice i a
modul lor de via; adposturi lor
Grija omului fa de animalelor;
animalele domestice, Foloase i pagube ff
cunoaterea unor reguli de aduse omului de unele
comportare fa de animale; '.?'
animale, a msurilor Clasificarea animalelor, G)
necesare ngrijirii lor; modul lor de via; ;
Cunoaterea unor reptile, Grija omului faa de z
insect; animalele domestice, :}
cunoaterea unor reguli
de comportare fa de
animale, a msurilor
necesare inqriiirii lor;
Orientarea in Denumirea unor noiuni Cunoaterea i Perceperea corect i Perceperea corect i
timp i spaiu de genul: ziua e lumin, inelegerea succesiunii amanuntita a succesiunii amnuntit a
noaptea e ntuneric:; diferitelor momente ale etapelor unei zile n funcie succesiunii etapelor
00 acum, duc aceeea, zilei; de activitatile desfsurate unei zile in functie de
"'
Diferentierea acestora
(dimine a ta rsare
de parini i copii, intr-o zi; activitile desfurate 1
Cunoaterea denumirii de prini i copii, intr-o
soarele, copiii se trezesc, zilelor in succesiunea lor, ca zi;
oamenii merg la munc; uniti de timp ale Cunoasterea denumirii
la amiaza copiii se sptmnii; i
zilelor n succesiunea
odihnesc; seara apune Perceperea scurgerii lor, ca uniti de timp
soarele. Se intunec timpului prin raportarea ale sptmnii;
copiii i oamenii se reprezentirilor de: ieri, azi, perceperea scurgerii
pregtesc de culcare, mine, la activitatea timpului prin rapor-
noaptea oamenii dorm; infptuit de copii; tarea reprezentrilor de
Perceperea trecerii Cunoaterea lunilor anului, ieri, azi, mine, la acti-
timpului si precizarea pe anotimpuri, inelegerea vitatea infaptuit de (J'J

reprezentarilor de schimbrilor care au loc copii;

1
rezent (azi, ieri, mine); odat cu trecerea de la un Cunoasterea lunilor
r,
nvtarea denumirii anotimp la altul; anului.' pe anotimpuri, 1
--"'' 1
:
zilelor sptmnii in Cunoaterea ceasului (ore inelegerea schim- ,
"
succesiunea lor fixe, sfert, jumtate); brilor care au loc
Tnelegerea unor efecte afe 0
>
trecerii timpului: un anotimp la altul;
trecut/prezent/viitor, Cunoaterea ceasului
tineree-batrnee; (ore fixe, sfert,
iumtate, minute);
Materiale i Recunoasterea unor Recunoasterea unor Recunoaterea unor Diferenierea.
produse e
material de lucru: e
material de lucru: materiale de lucru: hrtie, Sortarea materialelor
hrtie, pnz, plastilin, hrtie, pnz, plastilin, pnz, plastilin, plastic, de lucru cunoscute.
plastic; plastic, sticl, carton; metal, cauciuc, sticl, Sesizeaz legturile
Diferenierea calitilor Diferenierea calitilor faian, lemn; dintre anumite
unor materiale: mrime, unor materiale: mrime, Diferenierea calitilor Material.
culoare, form; culoare, form; unor matfriale: mrime,
- --
Recunoasterea unor Grosime; culoare, form, grosime,
produse realizate de Recunoaterea unor greutate, asperitate, capa-
om: dup meseriile produse realizate de om: citate;
practicate i a utilitii dup meseriile practicate lmbogairea cunotinelor
lor; i a utilitii lor; despre unele produse
realizate de om: dup
meseriile practicate i a
utilittii lor;
Corpuri Denumete corpuri cereti, li lmbogete cuno-
cereti i Denumete poziia lor fa tinele despre corpurile f)
,,
vehicule de Pmnt cereti pe baza datelor - /)
cosmice. Denumete/descrie vehicule din materiale didactice "'
n
cosmice. si din sfera audio-vizua '"
"\"

ului. Adreseaz Intre-


bri legate de existena fif
corurilor ceresti; ;;-c;:
Elementele Recunoate cele patru Sesizeaz cu ajutorul Sesizeaz producerea unor Sesizeaz producerea :.:
mediului elemente ale mediului educatoarei legturile fenomene i efectele unor fenomene i (;)
::L
lnconjurtor: necesare vieii; dintre elementele acestora asupra omului i efectele acestora
pmnt, ap, C unoate principalele mediului. altor vieuitoare; asupra omului i altor
aer, foc caracteristici ale C unoate existena mai vieuitoare. Caut -2
acestora In susinerea multor medii de via i informaii, pune
vieii . factorii care le pot lntrebri;
influena. C u noasterea unor
Experimente i experiene la desco periri importante 1
tema propus. de-a lungul timpului cu
efecte asupra mediului
si vietii.
co
--J