Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA TEHNICA Cod PTE -07

DE EXECUTIE

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD


BUCURESTI ed.1 revizia 2
REABILITARE DN 18 MOISEI PODETE PREFABRICATE Pagin 1 din 7
IACOBENI LOT D CADRE C2 si P2 si
KM. 131+627 KM. 222+088 PODETE DALATE

Exemplar nr. ___1___

1. Evidenta modificarilor

Editia Continutul pe scurt al Justificare Cine a Data


Revizia modificarilor dispus modificarii
0/1 Editie noua: Adaptarea procedurii Director
-schimbarea formularului la sistemul de calitate
de redactare a procedurii management integrat
-modificarea structurii al societatii
procedurii Adaptarea procedurii
-detalierea procedurii / la prevederile CS.
complatarea cu PCCVI

2. Lista de difuzare

Nr. Cod Directia, serviciul, Numele si Semnatura Data


crt Dest. compartimentul, santierul prenumele de primire
1 01 RAQ
2 02 Responsabil Topo
3 03 Compartiment CQ
4 04 Laborator
5 05 RTE
6 06 Director executiv
7 07 Sef baza de productie (santier)
8 08 Beneficiar

Elaborare plan Numele si prenumele Semnatura Data


Intocmit Ing. Mihaela Lunca 10.05.2012
Verificat Ing. C. Cojocaru 10.05.2012
PROCEDURA TEHNICA Cod PTE -07
DE EXECUTIE

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD


BUCURESTI ed.1 revizia 2
REABILITARE DN 18 MOISEI PODETE PREFABRICATE Pagin 2 din 7
IACOBENI LOT D CADRE C2 si P2 si
KM. 131+627 KM. 222+088 PODETE DALATE

3. SCOP

Stabilirea etapelor si a modului de executie a podetelor precum si a responsabilitatilor care


revin pentru efectuarea acestui proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si
SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vigoare.

DOMENIU DE APLICARE
Se aplica la executia podetelor rutiere sau la prelungirea celor existente, pornind de la faza de
lucru in care fundatia a fost finalizata

4. DEFINITII
Termeni specifici utilizati
Podete: lucrari de arta ale caror deschideri sau suma deschiderilor este mai mica sau egala
cu 5 m;
Podete deschise: podete care au calea direct pe suprastructura;
Podete inecate: podete amplasate in corpul rampei la o adincime de minim 50 cm sub
nivelul caii;
R.O.S.T.: responsabil cu organizarea si supravegherea traficului;
R.T.E.: responsabil tehnic cu executia.

5. DOCUMENTE DE REFERINTA
Documentatie tehnica de executie;
Caiet de sarcini;

6. RESPONSABILITATI
6.1 Director:
desemneaza, prin decizie scrisa, seful de formatie (responsabil de proces);
desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul cu organizarea si supravegherea traficului
(R.O.S.T.) pentru lucrarea respectiva, atunci cind executia ei impune instituirea unor
restrictii de circulatie;
asigura documentatia tehnica, utilajele, materialele si personalul necesare executarii
procedurii.
6.2 Responsabil tehnic cu executia (R.T.E.):
Elaborare plan Numele si prenumele Semnatura Data
Intocmit Ing. Mihaela Lunca 10.05.2012
Verificat Ing. C. Cojocaru 10.05.2012
PROCEDURA TEHNICA Cod PTE -07
DE EXECUTIE

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD


BUCURESTI ed.1 revizia 2
REABILITARE DN 18 MOISEI PODETE PREFABRICATE Pagin 3 din 7
IACOBENI LOT D CADRE C2 si P2 si
KM. 131+627 KM. 222+088 PODETE DALATE

verifica documentatia tehnica de executie si raspunde de continutul si modul de intocmire a


inregistrarilor;
opreste procesul tehnologic si informeaza conducerea, in timp util, atunci cind, din cauze
tehnice sau datorita neconcordantei situatiei reale cu prevederile documentatiei tehnice, nu
pot fi satisfacute specificatiile solicitate;
dispune, atunci cind sesizeaza neconformitati sau situatii care pot determina aparitia
acestora, actiuni corective si preventive si termene de implementare;
raspunde de calitatea lucrarilor executate.
6.3 Responsabil proces :
instruieste personalul din punct de vedere tehnic, al protectiei muncii si sigurantei circulatiei
si admite la lucru numai persoane odihnite, apte de a executa lucrarea, dotate cu echipament
de avertizare, atunci cind este cazul;
instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura realizarea
performantelor de mediu stabilite;
coordoneaza executia corecta a lucrarii, in conformitate cu documentatia tehnica si
standardele in vigoare;
asigura indeplinirea cerintelor planului calitatii in ceea ce priveste calitatea produselor puse
in opera si a produsului final in conformitate cu prescriptiile din caietele de sarcini si
standardele specifice in vigoare;
coordoneaza activitatile legate de semnalizarea rutiera a restrictiilor, de dirijarea traficului si
de securitatea personalului pe durata executiei lucrarii;
intocmeste si/sau colecteaza inregistrarile/documentele specifice referitoare la executia si
calitatea executiei lucrarii si le preda catre reprezentantul clientului, in vederea completarii
cartii constructiei;
implementeaza, in termenele stabilite, actiunile corective si preventive stabilite precum si
dispozitiile de santier elaborate de proiectant;
raspunde de calitatea lucrarilor executate.
6.4 Sef compartiment TEHNIC:
asigura si verifica buna functionare si la capacitate a utilajelor necesare efectuarii
procedurii;
coreleaza consumurile specifice de carburanti, lubrifianti si piese de schimb cu graficul de
aprovizionare a acestora.
6.5 Sef de laborator :
asigura efectuarea determinarilor de laborator specificate in caietul de sarcini;

Elaborare plan Numele si prenumele Semnatura Data


Intocmit Ing. Mihaela Lunca 10.05.2012
Verificat Ing. C. Cojocaru 10.05.2012
PROCEDURA TEHNICA Cod PTE -07
DE EXECUTIE

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD


BUCURESTI ed.1 revizia 2
REABILITARE DN 18 MOISEI PODETE PREFABRICATE Pagin 4 din 7
IACOBENI LOT D CADRE C2 si P2 si
KM. 131+627 KM. 222+088 PODETE DALATE

instiinteaza in timp util seful de formatie si conducerea despre eventualele neconformitati


sesizate la produsele componente sau la produsul final;
intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.
6.6 Personal CQ :
efectueaza controalele specificate in PCCV - uri, intocmeste, atunci cind este cazul, rapoarte
de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a actiunilor corective si
preventive stabilite.

7. PROCEDURA
Fluxul tehnologic corespunzator executiei podetelor rutiere, este alcatuit din etape distincte care
impun conditii si procese specifice, astfel :
1 Conditii de mediu si tehnice
Deoarece la executia podetelor se pun in opera betoane de ciment si mortar, conditiile de mediu
se refera la temperatura mediului ambiant si la precipitatii, astfel:
pe timp friguros, se pot turna betoane doar atunci cind mijloacele de protectie existente
asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de minim 10C,
timp de cel putin 72 ore dupa turnare;
pe timp calduros, se pot turna betoane doar atunci cind mijloacele de protectie existente
asigura mentinerea, in intreaga masa a betonului turnat, unei temperaturi de maxim 35C, in
primele ore de dupa betonare si apoi, dupa intarirea betonului, se face tratarea lui prin udare
la intervale de 2 - 6 ore, timp de 7 zile, astfel ca suprafata sa se mentina mereu umeda;
pe timp de ploaie, betonul proaspat turnat, este protejat cu prelate sau folii de polietilena.
Utilajele si dispozitivele utilizate la lucrarile de podete sunt:
automacara;
autotrailer;
autotransportor de beton;
mijloace de transport (autobasculante, remorci).
La operatiunile care se executa manual se utilizeaza: sufe cu cirlige, funii, lopata, mistrie, etc..
Pentru executia podetelor rutiere, este necesara buna functionare a tuturor utilajelor si
dispozitivelor folosite. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin verificarea zilnica,
inainte de inceperea activitatii, a starii tehnice a utilajelor sau uneltelor, a dimensionarii
numarului lor in functie de frontul de lucru si graficul de executie si a adaptarii lor la conditiile
specifice de lucru.
In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului de
functionare a instalatiilor si dispozitivelor mentionate precum si o curatare, la incheierea
Elaborare plan Numele si prenumele Semnatura Data
Intocmit Ing. Mihaela Lunca 10.05.2012
Verificat Ing. C. Cojocaru 10.05.2012
PROCEDURA TEHNICA Cod PTE -07
DE EXECUTIE

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD


BUCURESTI ed.1 revizia 2
REABILITARE DN 18 MOISEI PODETE PREFABRICATE Pagin 5 din 7
IACOBENI LOT D CADRE C2 si P2 si
KM. 131+627 KM. 222+088 PODETE DALATE

programului, a tuturor pieselor si subansamblelor. De asemeni, periodic, se efectueaza revizia


utilajelor care cuprinde inspectarea atenta a tuturor subansamblelor, instalatiilor si
dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze care favorizeaza aparitia
defectiunilor sau disfunctionalitatilor.
Produsele utilizate pentru efectuarea procedurii, sunt:
elemente prefabricate din beton armat tip C2 (C3) sau P2;
betoane de ciment;
mortar;
bolovani de riu sau piatra bruta;
materiale pentru hidroizolatii.
Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele de
schimb.
2 Procese premergatoare
procesele premergatoare cuprind stabilirea, in conformitate cu prevederile documentatiei
tehnice, a tehnologiei de executie, precum si dimensionarea fortei de munca si a utilajelor
necesare, in functie de volumul de lucrari si termenul de executie, considerindu-se ca
semnalizarea rutiera a lucrarilor si instructajul referitor la siguranta circulatiei au fost
efectuate la demararea lucrarilor de sapatura;
daca distanta dintre poligonul in care au fost executate elementele prefabricate si locul de
punere in opera este mare, in timpul efectuarii lucrarilor de sapatura si fundatii se face
transportul si depozitarea prefabricatelor in incinta lucrarii, pe platforme amenajate in acest
scop si pozitionate astfel incit sa nu incomodeze efectuarea celorlalte procese;
pe elementele prefabricate se inscriptioneaza cu vopsea data turnarii si tipul, precizindu-se
astfel pozitia lor in lucrare;
se verifica documentele de atestare a calitatii pentru elementele prefabricate aprovizionate;
in functie de configuratia terenului, atunci cind este cazul, se amenajeaza platforme, special
pentru calarea macaralei.
3 Procese curente
3.1 PODETE CADRE
fundatiile podetului, ale timpanelor si aripilor de racordare cu terasamentul au fost executate
in conformitate cu procedura TERASAMENTE (sapatura);
cadrul este elementul care asigura scurgerea apelor de suprafata colectate de santuri sau
rigole sau a apelor din piriuri sau torenti si pot fi de tip C din beton armat si de tip P din
beton armat;

Elaborare plan Numele si prenumele Semnatura Data


Intocmit Ing. Mihaela Lunca 10.05.2012
Verificat Ing. C. Cojocaru 10.05.2012
PROCEDURA TEHNICA Cod PTE -07
DE EXECUTIE

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD


BUCURESTI ed.1 revizia 2
REABILITARE DN 18 MOISEI PODETE PREFABRICATE Pagin 6 din 7
IACOBENI LOT D CADRE C2 si P2 si
KM. 131+627 KM. 222+088 PODETE DALATE

legarea sarcinii in cirligul macaralei si asigurarea la balans sau rotire cu ajutorul funiilor, se
face de personal special instruit si dotat cu echipament de protectie;
dirijarea macaralei se face de catre o singura persoana, seful de formatie sau alta persoana
numita de acesta, dar care sa cunoasca foarte bine codul de semnalizare a manevrelor pe
care le executa macaraua;
eventualele decalaje care apara intre unele prefabricate montate, datorate neuniformitatii
fundatiei, se corecteaza cu beton de egalizare;
deasemeni, pentru o rezemare continua si corecta, elementele prefabricate se monteaza pe
fundatii prin intermediul unui strat de mortar de poza;
elementele prefabricate nu se elibereaza din dispozitivul de prindere decit dupa realizarea
corecta a rezemarii si asigurarea echilibrului stabil al tuturor elementelor montate;
in cazul in care in alcatuirea podetului intra mai multe elemente, acestea se monolitizeaza si
se rostuiesc cu mortar de ciment;
este interzis transportul cadrelor pe santier prin tirire;
cadrele care au suferit degradari minore in timpul transportului sau manipularii (ciobiri la
capete) se utilizeaza numai dupa remedierea deteriorarilor;
cadrele care au suferit degradari majore (sparturi, crapaturi) nu se utilizeaza la executia
podetelor;
este interzisa circulatia oricarui tip de vehicole direct pe cadru;
se intocmeste proces verbal montaj prefabricate , cu mentionarea codului fiecarui element
prefabricat
grosimea minima a stratului de umplutura care sa asigure protectia cadrelor si repartizarea
incarcarilor din trafic este de 50 cm deasupra cadrului;
legaturile podetelor cu terasamentele drumurilor, cu sursa de apa (rigola, sant, parau) si zona
de evacuare a apei se face prin lucrari de racordare, respectiv timpane cu aripi sau ziduri de
sprijin;
elevatiile racordarilor imbraca capetele extreme ale cadrelor si se executa in conformitate
cu PTE 08 Gabioane si saltele si PTE 12 Structuri din beton;
pentru reducerea eroziunilor la iesirea apei din podet, se executa pereerea albiei intre aripi;

3.2 PODETE DALATE


in conformitate cu PTE 12 Structuri din beton se executa concomitent fundatiile culeilor
si ale aripilor, separate printr-un rost vertical, constituit din doua foi de carton bitumat;
elevatiile culeilor si a aripilor de racordare cu terasamentele se executa din beton sau zidarie
de piatra;
Elaborare plan Numele si prenumele Semnatura Data
Intocmit Ing. Mihaela Lunca 10.05.2012
Verificat Ing. C. Cojocaru 10.05.2012
PROCEDURA TEHNICA Cod PTE -07
DE EXECUTIE

SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD


BUCURESTI ed.1 revizia 2
REABILITARE DN 18 MOISEI PODETE PREFABRICATE Pagin 7 din 7
IACOBENI LOT D CADRE C2 si P2 si
KM. 131+627 KM. 222+088 PODETE DALATE

pe spatele elevatiilor culeilor si aripilor se executa hidroizolatii, in conformitate cu PTE14


Hidroizolatii;
deasemeni, in spatele elevatiilor culeilor se executa drenuri in conformitate cu PTE09
Drenuri longitudinale;
pentru suprastructuri formate din elemente prefabricate din beton, prescriptiile referitoare la
montarea lor sunt aceleasi ca la subtitlul Podete cadre din prezenta procedura;
solidarizarea elementelor prefabricate cu elevatiile culeilor se face prin intermediul
antretoazelor de monolitizare de capat, armate in conformitate cu specificatiile din
documentatia tehnica de executie;
hidroizolatia tablierului se executa in conformitate cu PTE14 Hidroizolatii;

8. RAPOARTE SI INREGISTRARI
8.1 Procese verbale de receptie pe faze de executie (conform PCCVI);
8.2 Proces verbal de montaj prefabricate
8.3 Certificate de calitate
8.4 Bon de transport

Elaborare plan Numele si prenumele Semnatura Data


Intocmit Ing. Mihaela Lunca 10.05.2012
Verificat Ing. C. Cojocaru 10.05.2012