Sunteți pe pagina 1din 9

Implicarea factorilor de mediu n

activitatea ntreprinderii
Ca agent economic firma si organizeaza si desfasoara activitatea sub impactul conditiilor concrete ale
mediului sau ambiant. Mediul ambiant include un ansamblu de factori eterogeni de natura sociala,
politica, stiintific-educationala, juridica, geografica, demografica ce actioneaza pe plan international
influentnd relatiile pe piata.
Din punct de vedere macroeconomic ntreprinderea este parte integranta a mediului ambiant si
componenta economica a acestuia.
Analiza diferitelor cerinte existente si a efectelor lor asupra economiei si gestiunii ntreprinderii pune n
evidenta 3 tipuri de mediu:
mediu stabil unde schimbarile sunt rare, de mica amploare si previzibile;

mediu schimbator unde schimbarile sunt frecvente, de amploare variabila si, n general,
previzibile;
mediu turbulent unde schimbarile sunt foarte frecvente, de amploare variata, cu incidente
profunde asupra activitatii ntreprinderii si greu de anticipat.

Componentele mediului ambiant al


ntreprinderii
Analiza componentelor mediului ambiant necesita ncadrarea acestora n macromediul si micromediul
ntreprinderii.
Ca sistem dinamic si socio-economic ntreprinderea preia din mediul ambiant extern resursele, le
introduce n procese specifice din care rezulta produse, servicii sau lucrari care vor fi transferate aceluiasi
mediu ambiant.
Deci, n acest sens, firma este o componenta de baza a mediului ambiant ca un sistem de intrari n
mediul ambiant (materii prime, materiale) rezultnd procese si iesirea catre mediul ambiant (servicii,
produse).
Prin intrarile din mediul ambiant ntreprinderea se adapteaza la mediu, iar prin iesiri influenteaza mediul.
Mediul ambiant extern n care ntreprinderea se constituie si se dezvolta este reprezentat de ansamblul
unitatilor economice, a institutiilor financiar-bancare, juridice, administrative, organizatii politice, de
ocrotire a sanatatii, nvatamnt, a tuturor unitatilor exogene care influenteaza si sunt legate de activitatea
economica a ntreprinderii.
ntreprinderea functioneaza n conditii de eficacitate ridicata cnd iesirile corespund sub toate aspectele
cerintelor mediului ambiant extern.
Macromediul ntreprinderii cuprinde ansamblul factorilor de ordin general al mediului ambiant cu actiune
economica, pe termen lung asupra activitatii firmei si asupra agentilor economici cu care aceasta se afla
n contact nemijlocit.
Componentele macromediului ntreprinderii sunt:
factorii economici
factorii tehnici, tehnologici

factorii de management

factorii socio-culturali

factorii ecologici naturali

factorii politici

- factorii demografici

factorii juridici

Factorii economici
ntre factorii economici ai mediului ambiant extern pot fi mentionati: piata, puterea de cumparare, nivelul
si ritmul dezvoltarii economice, potentialul financiar.
Piata interna si externa influenteaza ntreprinderea productiva pentru ca pe baza studiului cererii aceasta
si va stabili produsele ce urmeaza a fi fabricate, ct va produce, pentru cine, calitatea, pretul produselor,
precum si elemente ale strategiei acesteia.
Dezvoltarea activitatii de marketing presupune o schimbare de optica n sensul orientarii productiei firmei
catre ceea ce se cere pe piata. Prin intermediul pietei interne si externe ntreprinderea influenteaza si ea
mediul n sensul schimbarii exigentelor consumatorilor ca urmare a lansarii pe piata a unor noi produse
care satisfac unele nevoi.
Potentialul financiar al unei tari influenteaza activitatea unei ntreprinderi n sensul ca un potential ridicat
va favoriza activitatea ntreprinderilor si invers. Ridicarea activitatii colective, nvatamntului, culturii, a
sanatatii ocrotive influenteaza activitatea firmelor.
Pe de alta parte o activitate eficienta desfasurata n cadrul ntreprinderilor, a institutiilor de nvatamnt, n
cercetare, contribuie la cresterea potentialului financiar al mediului national respectiv.
Prin intermediul factorilor economici se realizeaza un schimb permanent organizatie firma mediu;
aceasta interdependenta trebuie cunoscuta, analizata si influentata n mod favorabil de managementul
firmei, organizatiei.

Factorii tehnici si tehnologici


Factorii tehnici si tehnologici sunt reprezentati n principal de nivelul tehnic al echipamentelor, masinilor,
utilajelor, instalatiilor furnizate ntreprinderilor din tara sau din strainatate, nivelul tehnologiilor folosite,
numarul si nivelul licentelor si brevetelor nregistrate, capacitatea de documentare si inovare s.a.
Mediul ambiant tehnic, tehnologic prin ansamblul factorilor specifici influenteaza nivelul productivitatii,
costului de productie, calitatea productiei, nivelul profitului; n general rezultatele economice finale ale
ntreprinderii.
n conditiile impactului rezultatelor cercetarii stiintifice, acesti factori au o influenta crescnda ca urmare a
accelerarii uzurii morale a tehnologiilor, a reducerii duratei de aplicare a cunostintelor n toate domenii de
activitate.
Analiznd dotarea tehnica si tehnologica utilizata de ntreprindere n comparatie cu alte ntreprinderi din
tara si din strainatate, cu obiect de activitate similar, se poate constata ca aceasta se afla la un nivel egal,
peste sau sub nivelul acestora.
Decalajele tehnice, tehnologice care apar n astfel de situatii genereaza decalaje economice ntre
ntreprinderi, care la rndul lor genereaza decalaje economice ntre tari.
Rolul managementului este luarea unor decizii care sa vizeze eliminarea decalajelor nefavorabile
ntreprinderii n scopul cresterii competitivitatii acesteia.

Factorii de management
O ntreprindere poate avea un nivel de dotare tehnica, tehnologica superior fata de alte ntreprinderi din
mediul ambiant extern si intern si totusi sa realizeze o eficienta si o competitivitate redusa n cazul n care
dispune de un management neperformant.
Factorii de management exprima gradul de prevedere, organizare, coordonare, evaluare a mediului
ambiant n masura n care n cadrul organizatoric si de gestiune creat stimuleaza personalul din
ntreprindere sa foloseasca posibilitatile respectivului mediu.
Functionarea firmelor este influentata puternic de sistemul de management practicat la nivelul si n cadrul
mediului national, international n care ntreprinderea functioneaza. (Ex: managementul la nivel
guvernamental influenteaza autonomia ntreprinderilor, sistemul de creditare al acestora, volumul de
investitii, ritmul de dezvoltare al fiecarei ntreprinderi n parte si a fiecarei economii n ansamblu implicit)
Activitatea firmei este influentata si de managementul ntreprinderii pe plan mondial. Astfel, daca la nivel
mondial se practica o serie de tehnici performante de management, pot face obiectul transferului de
cunostinte si implicit pot fi folosite si organizate ntreprinderile la nivel international.

Factorii socio-culturali
raportul dintre populatia urbana si cea rurala;

nivelul de dezvoltare al nvatamntului;

nivelul de ocrotire al sanatatii;

ponderea si calitatea activitatilor cultural artistice;

mentalitatea
n cadrul societatilor n care ponderea cea mai mare o detine populatia rurala, n general cu un nivel de
calificare redus, activitatea ntreprinderii este influentata negativ sub aspectul calitatii productiei, nivelul
productivitatii muncii, n general prin prisma eficientei economice si invers.
Nivelul de dezvoltare al nvatamntului favorizeaza pregatirea fortei de munca si implicit eficienta activitatii
unei ntreprinderi. (Ex: un nvatamnt tehnic nalt calitativ reprezinta premisa favorabila cresterii numarului
de inventii, inovatii si aplicarea acestora n activitati productive si invers).
Un rol decisiv l joaca nvatamntul, care contribuie att la mbunatatirea structurii socio-profesionale a
populatiei, ct si, mai ales, la amplificarea nivelului cultural al acesteia, la formarea unei mentalitati
specifice economiei de piata. n acest domeniu trebuie actionat gradual, n sensul ca, pe de o parte, se
impune pregatirea de specialisti de catre firmele romnesti pentru rezolvarea unor probleme realmente
noi, derivate din tranzitia la economia de piata si, pe de alta parte, amplificarea ponderii populatiei cu
studii superioare, prin sporirea corespunzatoare a cifrei de scolarizare n nvatamntul superior, cu
deosebire economic si juridic.
Asemenea transformari, corelate cu altele din sfera stiintei, culturii si ocrotirii sanatatii vor da noi
dimensiuni rolului factorilor socio-culturali n functionarea firmei si managementului sau.
Mentinerea capacitatii fortei de munca prin actiuni de ocrotire a fortei de munca printr-un sistem sanitar
bine dotat, structurat contribuie la buna desfasurare a activitatii n cadrul firmei si invers.
Activitatile cultural artistice pentru cei fara nici o legatura cu activitatea firmei contribuie la stimularea
creativa a personalului, favorizeaza eficacitatea activitatii desfasurate de respectivul personal care a
participat la astfel de activitati.
Mentaliatea, ca ansamblu de concepte, convingeri care determina gndirea si comportamentul
influenteaza activitatea desfasurata de persoanlul din ntreprindere. (Ex: n contextul national n care
predomina conceptia ca timpul se masoara n zile, luni, ani utilizarea timpului de personalul unei firme
este mult inferioara fata de contextele nationale n care predomina conceptia ca timpul se masoara n
minute, secunde timpul costa bani))
Relatia ntre firme si mediu poate fi exemplificata si n sensul influentei prin aceleasi grupe de factori a
firmei asupra mediului. De exemplu:
O buna functionare a ntreprinderilor productive din cadrul unui mediu national reprezinta premisa
favorabila pentru ca acestea sa contribuie cu o cota mai mare la dezvoltarea nvatamntului, a
sustinerii activitatilor social-culturale, de ocrotire a sanatatii.
Buna functionare a ntreprinderilor conduce la cresterea veniturilor salariatilor si implicit a
capacitatii acestora de a participa la diferite actiuni social-culturale, la ridicarea nivelului si calitatii
pregatirii de specialite si n domeniul managementului.

Factorii naturali, ecologici


Factorii naturali ecologici sunt reprezentati de componentele mediului nconjurator omului: relief, clima,
flora, fauna, resursele subsolului, n general cadrul natural de desfasurare a vietii materiale.
nca din faza de proiecatre a unei ntreprinderi si apoi n faza de constructie se tine seama de conditiile de
relief, clima, de necesitatea amplasarii n apropierea surselor de materii prime, functionarea ntreprinderii
depinznd n primul rnd de resursele de materii prime.
Astfel, existenta unor materii prime indigene reprezinta conditiile favorabile dezvoltarii unei ntreprinderi
dintr-un anumit domeniu prin influenta favorabila asupra eficientei.
De asemenea, alegerea mijlocelor de transport care se vor utiliza ntr-o anumita zona geografica va
depinde de conditiile de relief, de clima.
Dintre factorii ecologici, resursele naturale n special, apele au cea mai mare influenta asupra
ntreprinderii.
Caracterul practic neregenerabil al unor resurse, combinat cu cresterea galopanta a preturilor
nfluenteaza costul productiei, rentabilitatea si pretul de vnzare.
Prin activitatea desfasurata firma influenteaza si ea mediul nconjurator n sensul mentinerii si protectiei
mediului nconjurator sau prin degradarea si poluarea lui. Astfel, se impune o crestere a preocuparilor
pentru actiuni pe termen mediu si lung n vederea cunoasterii si protejarii mediului nconjurator: folosirea
unor tehnologii care reduc poluare, mentinerea echilibrului ecologic, elaborarea de strategii bazate pe
resurse regenerabile.

Factori politici
n aceasta grupa pot fi incluse ritmurile de dezvoltare ale unei ramuri, optiunile privind ponderea
proprietatii private si publice, politicile de creditare, de sustinere a import-exportului, impozitarea. Cu ct
ritmurile de dezvoltare sunt mai mari, cu att activitatea ntreprinderii va fi influentata favorabil si invers.
O activitate eficienta desfasurata de catre ntreprinderile productive favorizeaza ritmuri nalte de
dezvoltare ale ramurii din care fac parte acestea si invers.
Important este ca managerii firmei sa sesizeze aceste influente si sa ia deciziile care se impun.
Factori demografici
Mediul demografic reprezinta totalitatea elementelor demografice ce actioneaza asupra firmei, direct sau
indirect.
Indicatori specifici care definesc mediul demografic sunt: numarul populatiei, stratificarea populatiei pe
vrste si sexe, stratificarea socio-profesionala, populatia activa si ocupata, ponderea acesteia n populatia
totala, repartizarea teritoriala a populatiei pe mediul urban rural.
Analiza acestor indicatori permite o evaluare corecta a dimensiunii cererii potentiale, a pietei
ntreprinderii.

Factori juridici
Factorii juridici reprezinta ansamblul reglementarilor de natura juridica prin care este vizata direct sau
indirect activitatea ntreprinderii.
Cei mai semnificativi factori juridici sunt: legile, decretele, hotarrile guvernamentale, ordonantele, ordinele
ministrilor, deciziile prefecturii ce cuprind o serie de norme de drept de a caror realizare raspund agentii
economici.
Influenta factorilor juridici se manifesta att n ceea ce priveste constituirea firmelor ct si functionarea si
dezvoltarea lor (Legea nr.31/1990)

Micromediul ntreprinderii i influena


factorilor asupra activitii ntreprinderii
Micromediul firmei cuprinde ansamblul componentelor cu care aceasta intr n relaii directe dictate de
necesitatea atingerii obiectivelor sale prezente i de perspectiv.
Componentele micromediului sunt:
furnizorii de mrfuri

prestatorii de servicii

furnizorii forei de munc

clienii

concurena

organismele publice
1. Furnizorii de mrfuri sunt reprezentai de diveri ageni economici care, n baza relaiilor contractuale
asigur ntreprinderii resursele necesare de materii prime, materiale, mrfuri echipament, maini, utilaje
etc.
n contractarea acestor ageni ntreprinderea trebuie s dispun de informaii referitoare la dimensiunea
ofertei i calitatea ei, preurile furnizorilor, politicile comerciale practicate, cunoaterea unor aspecte
referitor la climatul intern al ntreprinderilor furnizoare stabilitatea economic, disciplina tehnologic, alte
informaii referitoare la factori perturbatori care ar putea afecta aprovizionarea corespunztoare a firmei.
2. Prestatorii de servicii reprezint persoanele juridice sau fizice care ofer o gam larg de servicii utile
realizrii obiectului de activitate al firmei.
Exemple de prestatori de servicii:
firme de transport, telecomunicaii;

firme de publicitate;

servicii bancare
3. Furnizorii forei de munc sunt agenii de mediu care influeneaz considerabil activitatea
ntreprinderii datorit rolului factorului uman n procesul muncii. n sfera acestor factori intr:
oficiile pentru plasarea forei de munc;

bursa locurilor de munc pentru studeni


4. Clienii
n aceast categorie intr:
consumatorii, utilizatorii

ntreprinderile comerciale

agenii guvernamentale etc.


Clienii alctuiesc cercul firmelor, instituiilor i al persoanelor individuale crora le sunt oferite pentru
consum / utilizare mrfuri, produse realizate de ntreprindere.
5. Concurena poate fi reprezentat de firme sau persoane fizice care i disput aceeai categorie de
clieni, iar n situaii frecvente, aceeai furnizori sau prestatori de servicii.
Competitorii se deosebesc ntre ei prin rolul pe care-l au n raport cu clienii, atitudinea fa de nouti,
formele de comunicare cu utilizatorii, stilul de intervenie pe pia.
Prin aceste elemente de difereniere competitorii pot fi delimitai astfel:
lideri

inovatori

conservatori

timizi.
6. Organismele publice sunt reprezentate de asociaiile profesionale, ale consumatorilor, organismele
de stat publice i locale, fa de care ntreprinderile au obligaii legale.
n concluzie, mediul ambiant determin o multitudine de efecte asupra ntreprinderilor:
1. adoptarea de stategii organizatorice suple, flexibile, adecvate frecvenei, complexitii i
amplitudinii schimbrii;
2. multiplicarea punctelor de contact ntre ntreprinderi i mediu pentru sesizarea operativ i
corect a schimbrilor;
3. diferenierea modului de definire a atribuiilor n cadrul activitilor ntreprinderilor n funcie de
gradul de afectare a acestora la schimbrile mediului;
4. creterea rolului activ de prognoz a schimbrii.
Relaia ntreprindere pia i
obiectivele economice ale ntreprinderii
n condiiile pieei concureniale
Principala component ale mediului n care o firm apare att n calitate de productor (ofertant) ct i n
calitate de consumator (cumprtor) este piaa.
Piaa mijlocete activitile firmei cu mediul ambiant. Ea reprezint sistemul de coordonare i cooperare
ce are la baz schimbul i contractul.

Piaa forei de munc Piaa financiar

Populaia activ Bnci

Populaia n cutarea unui loc de Burs


munc
Creditori

Oficiile de plasare a locurilor FIRMA Societile de investiii


de munc

Furnizorii de materii prime, Clienii


materiale, echipamente,

maini, utilaje Concurena

Piaa de aprovizionare Piaa de desfacere

n relaia complex ntreprinderemediu n general, respectiv, ntreprindere pia n particular pot fi


subliniate urmtoarele aspecte:
1. Studiul pieei constituie premisa, punctul de plecare n activitatea firmei..
Mecanismul pieei reprezint pentru ntreprindere terenul de confruntare a situaiei prezente cu cea de
perspectiv; sursa de idei pentru realizarea de produse i servicii noi sau modernizarea celor
existente; mediul de testare a serviciilor noi, a metodelor noi de distribuie i promovare a produselor i
serviciilor.
Pentru fundamentarea deciziilor privind aprovizionarea, producia, desfacerea sunt necesare urmtoarele
informaii:
piaa;

consumatorii actuali i poteniali;


structura i caracteristicile canalelor de distribuie;

ntreprinderile concurente (gama de produse i servicii oferite, segmentele de consumatori);

nivelul preurilor practicate de concuren.


2. n fluxul aprovizionrii, produciei, desfacerii primul stadiu (aprovizionare) i ultimul stadiu (desfacere)
reflect legtura ntreprinderii cu piaa.
3. Succesiunea logic n fundamentarea activitii ntreprinderii trebuie s fie: DESFACERE
APROVIZIONARE PRODUCIE DESFACERE.
Iniial trebuie s se identifice cererile nesatisfcute ale pieei, produsele i serviciile cu cerere cert i
desfacere asigurat.
Se va iniia planul de desfacere, se va desfura planul de producie, dup care se va realiza programul
de desfacere urmnd planul de aprovizionare.
n general pentru a fi eficient cercetarea de pia trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri:
Ce piee ofer cele mai bune perspective pentru produsul/serviciul respectiv?

Ce modificri trebuiesc aduse produselor/serviciilor pentru a se vinde mai bine?

Ce servicii sunt cerute pe pia?

Ce venituri se obin prin vnzri de produse/prestri de servicii pe piaa extern/intern?


4. Orientarea activitii ntreprinderii ctre obiectivele prioritare:
satisfacerea n condiii optime a nevoilor consumatorilor prin produsele realizate i serviciile
prestate;
creterea rentabilitii i eficienei economice pe baza creterii productivitii i a volumului
vnzrilor.
Obiectivele economice ale ntreprinderii n condiiile pieei concureniale definesc scopul i nsi raiunea
existenei ntreprinderii iar realizarea lor este condiionat de:
creterea adaptabilitii, flexibilitii ntreprinderii raportat la mediu;

promovarea unui mamagement anticipativ;

prevederea i cunoaterea permanent a modificrilor n perspectiv ale pieei;

stabilirea strategiilor optime de aciune.


O firm bine condus trebuie s fie putenic polarizat ctre urmtoarele obiective:
creterea solvabilitii, a cifrei de afaceri, a profitului;

meninerea pe pia;

ptrunderea pe noi piee.


Actual, sub raportul obiectivelor, ntreprinderea este un organism complex care are ca obiectiv prioritar
maximizarea profitului. Ea se confrunt cu o mulime de obiective contradictorii ce in de tactica i
strategia dezvoltrii sale i de satisfacerea intereselor proprietarilor, managerilor, salariailor, interese care
pot fi uneori divergente.
Analiza concurenei i a factorilor de monopol nu graviteaz numai n jurul problemei preului. Profitul nu
poate fi considerat singura motivaie n funcionarea mecanismului economiei de pia, orict ar fi el de
important.
Concurena este determinat de multitudinea de forme de comportament ce se realizeaz n cadrul
relaiei dintre furnizori pentru captarea interesului unei clientele numeroase.
Pentru definirea acestor forme trebuie avute n vedere urmtoarele:
Interesele i aspiraiile clientelei. Clientela reprezint consumatorii productivi/neproductivi cu
diverse disponibiliti financiare ce formeaz segmente difereniate pe pia.
Libertatea de a aciona, interesele i aspiraiile productorilor n calitate de ofertani.
Firmele nu acioneaz dup primul impuls, ci pe baza unor scenarii strategice, cutnd s coreleze
interesele curente de asigurare a veniturilor cu cele viitoare de dezvoltare i consolidare a poziiei lor pe
pia, recurgnd la un set diversificat de ci i metode.
Existena n mediul economic a unor reglementri juridice, reguli cutumiare, a unor stri
psihosociale care impun/favorizeaz anumite aciuni sau comportamente din partea agenilor
economici.
n economia de pia concurena apare ca o necesitate obiectiv fcnd parte din regulile de joc ale
pieei. Activitatea de pia a ntreprinderii este marcat de prezena ntreprinderilor concurente care i
disput oportunitile oferite de aceleai piee.
n dubla ipostaz, de cumprtor-vnztor, ntreprinderile i plaseaz competiia dintre ele n dou
planuri:
i disput furnizorii, prestatorii de servicii, disponibilitatea forei de munc;

disput clienii urmrind obinerea celor mai avantajoase condiii n asigurarea resurselor i
plasarea produselor pe pia.
Competitivitatea agenilor economici este determinat n principal de calitate, pre, politica de promovare
a produselor, reducerea costurilor.
Sistemul relaiilor de concuren este format din ansamblu raporturilor de interaciune n care intr agenii
economici n lupta pentru asigurarea surselor de aprovizionare i a pieei de desfacere.
Gradul de intensitate al concurenei este impus de raportul cerere-ofert, de msura echilibrrii acestui
raport i raportul de fore n care se plaseaz pe pia agenii economici.
n general, mijloacele i instrumentele utilizate n relaia de concuren se pot delimita n jurul a patru
piloni ai politicii de marketing: PRODUS, PRE,PROMOVAREA PRODUSELOR, DISTRIBUIA
PRODUSELOR.
Concurena direct se manifest ntre firmele ce apar pe pia cu bunuri identice sau puin difereniate,
destinate satisfacerii aceluiai segment de consumatori. ntre acetia diferenierea se realizeaz prin
imaginea de marc, prin concurena dintre mrci.
Concurena indirect apare ntre firmele ce se adreseaz acelorai nevoi sau nevoi diferite, prin oferta
unei game variate de bunuri.
Fora competiiei i implicaia ei asupra rezultatelor ntreprinderii depinde de mrimea i poziia
economic a celor ce se confrunt.