Sunteți pe pagina 1din 1

ORASUL ABRUD

DN CAMPE
spre
74A
PLAN URBANISTIC GENERAL

NI
49

39
40

600
SITUATIA EXISTENTA
10

38

800
77

78

Str. Seli
ste

70
29

30
LM1r 34

0
820
79
42
27
37
LM1r

0
35
36

75
Rosia
26 41
25
DEPOZIT DE STERIL
ECOLOGIZAT
a
te
ris LM1r
r.C
45

St 24

85
43

65

a
0

te
24A 44A

is
44 47

80

Cr
3,3 m/s - FRECVENTE MEDII MULTIANUALE ALE DIRECTIEI
0
2,3 m/s

r.
48
46

St
0

0
te
22 Str. Selis

70
0 2,8 m/s VANTURILOR ( % )

6 80
33

24

N - VITEZE MEDII MULTIANUALE ALE

0
Sohodol Montana
23

0 12,8% VANTURILOR ( m/s )

600
te
is
Cr
Str.C

900

r.
21 riste
3,6%

St
a
32

20
31 4,3%
18
12,9% 6,7%
19A
19 LM1r
28 21
3,9 m/s 3,4 m/s

650
10
45
Str.Cris
4,0%
15 11
te a 9
13
31

750
14
44
LM1r 8
LM1r
32
7

Valea Crstei 17 ZM Str.Selis te


7,4%
23

6 22

16
2,8 m/s

UTR
7008*1
24
12A 1
12 5

2
LM1r
46 47 3
a
te

UTR 8*2600 850


4
.C ris
49
48
50
LM1r Str 4,2 m/s

80
61 28
63
43
3,2 m/s

St r.Cr
62

30,2%
20
59A
57

isan

0
59

650
58
37 56
35 51
38
LM1r
41
TAG2 TAG2
40 LM1r 63
30
TAG1
TAG1 TE
27

750
64
a 65

52
53

Str.C
ris te Vale
33 42 LM1r a Sli
43
t e
54
St r
.So 26 25
ha
ru

650
55 84

600 LEGENDA:
800

Str
34
IAZ DECANTARE
LM1r 82
68

.C
Valea SALISTEI
TAG2

ris
80

an
78
19

35
ZM 72
70 Str.Seliste

te a
76

850
ste

Str. Cris
55 66

SPI S eli

750
66
r.
4
St

I. LIMITE:
39
68
36 LM1r TAG2
74
67
TAG2 13
12

37 38 GCpc 9

700
11
29 ID
39 14A

70 69
ZM
Va ZM

0
40

lea 64 10

n
14

Str.Crisa
2

70

0
un 64A
6
LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV
du 71 18

800

Rul A
700

75
re
53

950
ni 54 72

17
LIMITA INTRAVILAN PROPUS

Va
1
ZM

brud
le
5

0
LM1r

800

a
73
32
LM1r 74 LIMITA ZONEI CENTRALE

90
62 7
76

er

DN 74A
75

UTR 2*2

b in
750
30

UTR 7*2

a
750
52
31

II. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN:


60

0
elis te
Str.S
16
58

80
8
LM1r ZM 56

54
LM1r
29

u
42A
52

e
57 28

iac
St

50
48 15
r.
S oh

42

l C
ZM ZONA MIXTA (COMERT, SERVICII, LOISIR, MICA
16
ar

St TAG2
u

r.

650
St r.S
Se

u
16

rb
in 17
INDUSTRIE)

pr

e rbin
a

Str.Serbina

St

Str.Serb
26A

r.S
15

a
50
LI ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT

er
pr

LM2r

bina
43

DE 3 NIVELURI
0
49 14 48

ina
46A
26
Str

85
19

St .S e 46
ul U

r. r bin

850
S a TAG2 18
oh TAG1

0
25 44
ar
u
ZM 20
20A
LM ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2

ina
23A
rsoa

60
26A 23
St SUBZONA EXCLUSIV REZIDENTIALA CU CLADIRI DE TIP URBAN -LM1u

rb
r.
27 LM2r 13 23B

Str. Se
So

n
24

sa
ha

UTR 7*1
SUBZONA EXCLUSIV REZIDENTIALA CU CLADIRI DE TIP RURAL-LM1r

ri
ru TAG1

0
ia

26

r. C
prul Bidiguta
56

St
SUBZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA CU CLADIRI DE TIP URBAN-LM2u

60
57 25 24

750
33

Abrud
TAG2 ZM
34
12
42A
SUBZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA CU CLADIRI DE TIP RURAL-LM2r

St
r.S
22
11
58 21
LM2r

er
TAG1 23

b in
10

ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA CU CLADIRI


80
24
20 ID

a
St r.S 9A
8 TAG2
DE TIP ARDELENESC

na
oh ar 9
46 u

0
18

bi
er
19 7 42

ului
prul Mac
28

r.S
31
30

St
Str LM2r
.S
o ha 45
98
32
23

LM2r
3
10
21
TAG1 TERENURI AFERENTE LOC. UTILIZATE PENTRU GRADINARIT CU INTERDICTIE
ru 29
20A 1
ZM
4
TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBAREA DE CATRE C.L.ABRUD

UTR 9 UTR 6
2
St

6 Cf
r.S

St 4
r
St

.S
A PLANURILOR DE LOTIZARE IN TERMEN DE MINIM 5 ANI
oh

al
r.S

59 44
ci
ar

41 9
5 ilo 8

i
lu
u

lu
ha

2 40

ea
5 3

D
ru

7 6

r.

750
St
TAG2 TERENURI AFERENTE LOC. UTILIZATE PENTRU GRADINARIT CU

850
9

65
22
38
5
Cf 1
ZM
12

St

70
36
SPI
LM2u INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE

r.C
3 7

0
10
4

0
7

r is
8
2
1
Str. 5
TAG2
Ga ri

an
i

80 0
38

90
60 99 LM2u 1A 1 3 6

0
10 24
ZC, IS ZONA CENTRALA, INSTITUTII SI SERVICII

Str .Sa
LM2u Str 4 34 7

St
8
Str.Soharu .L
9 6 2 4

r .E
100 un Str.L 32 26

ca
4
99A c ilo un cil 30

lcii lor
LM2u or

te
12 r 1 5
ZM

ri
19 11

na
24A
ZM 17 28 2

Varg
1 3

LM2u 4
2 1 24
Str .Dragii Str.Se
liste
ID ZONA PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE

a
Str. 20

St
3 15 22
LM2u

r.
S
p r
11A 5 23
oh

Str.Valcelelor

Crisa
21
aru LM2u 6 7
1/1
TAG2 20

St
GC
ul

n
11 10 8 9 19

r.
5 IS IAZ DE DECANTARE

Io
17
ea
So
10
9
o r13

an
2 18
8 15 .H
h ar
88
LM2u Str

S la
LM2u 3
12
11 16

vi
u 14 14

ci
89
21
38 26
24 7
6 1
13
4A
8
ZM 12
SPpp Str.Ecaterina Varga 10
28 St Str 7 6
Str.Soharu r.
36 Lt. .Sa 37 11 N
D 12 11
DEPOZIT DE STERIL IN CURS DE ECOLOGIZARE

St
64 u An lc ii 5
ar
3 9
39
ca LM1r

r. C
4