Sunteți pe pagina 1din 4

Test 1 sem 2 clasa a a XI-a float x=-11.

23;
1. Care din urmtoarele nu este un tip de date char d;
n C ? b=x; d='A'; c='M'-'N';
a) int b) numeric a) variabila x b) variabila c
c) float d) double c) variabila d d) variabila a
e) variabila b
2. Tipul de date INT n C este reprezentat pe : 12. Considerm variabilele a, b, c, d i e.
a) 2 octei b) 8 Alegei varianta corect a declaraiilor, astfel
octei nct atribuirile urmtoare s nu fie nsoite
c) 16 octei d) 32 de conversii care s modifice valorile
octei atribuite.
a=3; b=8; c=2.1; d=-3.5;
3. Tipul de date DOUBLE este reprezentat pe : e='B';
a) 8 bii b) l6 bii a) float a,b,c.d; char
c) 32 bii d) 64 e;
bii b) int a,b,c,d; char e;
4. Tipul de date CHAR este reprezentat c) int a,b,e; float c,d;
pe :
a) 4 bii b) 8 bii d) int a,b; float c,d;
c) l6 bii d) 32 bii char e;
5. Care este valoarea maxim a unui tip de e) int c,d; float a,b;
date cu semn exprimat pe 8 bii ? char e;
a) (2 la puterea 8) minus 1 13. O declaratie de genul :
b) (2 la puterea 7) minus 1 int i=7.3;
c) 2 la puterea 16 va avea urmatorul efect :
d) (2 la puterea 16) minus 1 a) semnalarea unei erori din
partea compilatorului
6. Ce tip de constant este 27U ? b) va atribui lui i valoarea
a) constant integer 7.3 i va semnala un
universal avertisment din partea
b) constant short int compilatorului
c) constant unsigned integer c) va modifica tipul
d) constant caracter variabilei i
d) va atribui lui i
7. Care dintre valorile de mai jos sunt constante valoarea 7
ntregi scrise corect?
a) 123 b) -17 c) 14. Declaraia corect pentru definirea unui
+843 ntreg numit suma este :
d) 0154 e) --67 a) suma:integer; b) integer
8. Care dintre construciile de mai jos suma;
reprezint constante tip caracter? c) int suma; d) suma
1) " " 2) '\' 3) int;
15. Declaraia corect pentru definirea unei
A5- B6, A6- eronat

8. Care dintre urmtoarele valori sunt constante flotante scrise corect?


1) 2307.98 2) +54.3 3) -20.07
4) -198. 5) .136) 1.9 E4
'a' variabile caracter numit litera este :
4) ' " ' 5) 6) '\13' a) litera:=char; b)
7) "a" 8) ' ' char litera;
a) 2), 3) ,8) b) toate c) litera: char;
c) toate mai puin 5) si 6) d) character litera;
d) 2), 3), 4), 8)
e) 3), 4), 5). 6), 8) 16. Definirea corect a unei variabile numit
bani care poate fi utilizat pentru a memora
9. Care dintre urmtoarele declaraii de
valori reale simpl precizie este :
variabile declar corect o variabil x ce poate
memora valori reale?
a) bani: real; b) real
a) float x; b) double x; bani;
c) float bani; d) bani
c) unsigned float x; float;
d) x:float; e) x:double;
17. Definirea corect a unei variabile ntregi
10. Care dintre liniile de program de mai jos numit total iniializat cu zero este :
realizeaz iniializarea corect a variabilei x la a) total: integer=0;
declararea sa?
a) int x==2; b) x:int=2; b) total=0, int;
c) int x=2; d) int x 2; c) int total=0;
e) x=2:int; d) int=0 , total;
11. Care dintre variabile vor avea valori ntregi
dup execuia secvenei de program 28. Ce numr este echivalent cu -4e3 ?
urmtoare? a) -4000 b) -400
int a=3, b, c;
c) .004 d) .000
Teza sem 2 clasa a XI-a
1. Care dintre urmtoarele secvene de a) s=4 b) s=16 c)
instruciuni atribuie variabilei reale x cea mai s=9
mare dintre valorile variabilelor reale a i b d) s=15 e)s=0
sau 5. Care dintre secvenele de program de
valoarea lor comun, n cazul n care mai
acestea jos calculeaz corect factorialul numrului
sunt egale ? natural n ?
a) if(a<=b) x=b; 1) p=1; for(i=1; i<=n;
else x=a;
b) if(a<=b) x=a; p=p*i;
else x=b;
2) p=1; i=1; while(i<=n)
c) if(a==b) x=a; p=p*i++;
else if(b>a) x=b;
3) p=1; i=1;
d) x=a; if(x<b) x=b; do{ p*=i; i=i+1; }
e) nici una dintre while(i<=n);
secvenele anterioare a) numai 1) b) numai
2. Fie variabilele a i b, ambele de tipul int, 2)
ale c) numai 3) d) 1) i
cror valori se presupun cunoscute. Scriei o 3)
secven de programul pentru enunul : e) toate
dac
6. Care trebuie s fie valoarea variabilei
numerele x i z sunt ambele
ntregi
impare, atunci tiprete
m, astfel nct urmtoarea secven de
valoarea 1".
program s afieze exact un caracter 'A' ?
a) if((x%2!=0)&&(y%2!=0)) x=5;
puchar('1'); do{
b) if(x%2==0||y%2==0) putchar('A');
putchar('1'); x++;
c) if(x%2 && y%2) }while(x>m);
putchar('1'); a) 12 b)5 c)6
d) if(!(x%2==0||y d) 4 e)1
%2==0)) 7. Se consider secvena de program de
mai
putchar(,1'); jos, n care toate variabilele sunt ntregi.
e) if(!(x%2==0)&&!(y%2==0)) Pentru
putchar(,1'); n=3, care va fi valoarea variabilei p dup
3. Ce va afia programul urmtor, dac de la execuia secvenei ?
tastatur se introduc n ordine numerele 5, 7 p=1;
i for(i=1; i<=n; i++)
8?
{ s=0;
#include<stdio.h> void main()
for(j=1; j<=i;
{
int x,y,z,m;
scanf("%d %d s+=j;
%d",&x,&y,&z); p*=s;
m=(x+y+z)/3; }
switch(m) { a) 180 b) 18
case 1,2,3,4: c) 9
{ printf("Corig d) 216 e) 1
ent"); break; } 8. Precizai ce se va afia n urma execuiei
case 5,6: programului urmtor pentru x=179 ?
{ printf("Medio #include<stdio.h> void main()
cru"); {
break; } case int c,s; long d,x;
7,8,9: scanf(%ld", &x); d=x;
{ printf("Bine") s=0; while(d)
; { c=d%10; s+=c;
break; } case d=d/10; } printf(%d",
10: s);
{ printf("Foarte }
bine"); break; } a) 16 b) 18 c)17
default: d) 0 e) 971
printf("Eroare"); 9. Considerm programul urmtor :
} #include<stdio.h> void main()
} {
a) Corigent b) Mediocru short int m,x; m=-1;
c) Satisfctor d) while((scanf("%d",&x)==1)
Foarte bine e) Eroare && x)
4. Precizai ce se va afia n urma execuiei if(x>m) m=x;
secvenei de program de mai jos pentru n=5 printf("%d", m);
(s,n i k sunt variabile ntregi). }
s=0; k=1; while(k<=n) Precizai ce valoare va afia programul, dac
{ irul de numere citit de la tastatur este 2,
s+=k; k+=2; 5,
} -32000, 33000, 0.
printf(s=%d", s); a) -1 b) 0 c)
33000
d) 2 e) 5
10. Pentru ce valoare a variabilei m, a) se numr cte
secvena caractere litere mici
de program de mai jos reprezint o bucl
sunt citite
infinit ?
int n=10, m; b) se numr cte
do{ caractere sunt citite
while(n>0) n--; } c) se numr cte
while(n!=m); caractere litere mari
a) 10 sunt citite
b) orice valoare diferit d) nici una
de 10 16. Se d o secven de program n care
toate
c) 0 variabilele sunt de tip ntreg. n urma
d) orice valoare diferit execuiei
de 0 programului ce conine aceast secven, ce
e) orice valoare ntreag valori capt variabilele d i s ?
a=8;
11. Ce valoare va afia programul urmtor
pentru n=12 ? b=c=1; d=s=0;
#include<stdio.h> void main() i=3; do{
{ if(a>0) if(b>1)
int i,n,s; scanf(%d", if(c>1) d=a;
&n); for(s=0,i=2; i<n/2; else d=a+b; else d=a+b+c;
!(n%i)?s+=i++: s+=i+d; } while(i>5);
printf("%d",s); a) d=8 s=12 b) d=9
} s=12
a) 0 b) 9 c) 12 d) c) d=10 s=13 d) d=10
78 s=14
e) programul conine erori
12. Dac de la tastatur se introduc, n 17. Se consider secvena de program :
ordine, void main(void) { int x=1;
numerele 2,7,3,8,5,5, ce valoare va float z, y=0.96;
afia x+=y; z=sqrt(x);
secvena urmtoare ? printf("%f",z);
int a, b, nr=0; }
do{ Valoarea afiat este :
scanf("%d %d", &a, a) 1.46
b) 1.000000
&b); }while((b!=a) ? ++nr : c) 1
0); printf("%d", nr); d) programul conine erori de
a) 0 b) 1 c) 2 sintax
d) 3 e) 4 18. Fie secvena de cod prezentat mai jos :
13. int i=0; int j=6; i=1;
if(i!=0) && (j/i!=1) while(n) i=i*(n--);
j=i; i+=4; j+=i; atunci aceasta :
Pentru codul de mai sus alegei a) calculeaz n!
comportamentul corect : b) calculeaz in
a) va genera eroare c) calculeaz ni
la rulare
d) se cicleaz la infinit
b) j=4 c) j=0 19. Fie secvena de cod prezentat mai jos :
d) j=10 i=1;
14. while(n--) i=i*2;
A) for(exp1;exp2;exp3) atunci aceasta :
instructiune; a) calculeaz 2n b)
este echivalent cu calculeaz i2
exp1;
while(exp2) c) calculeaz n2
{ instructiune; d) se cicleaz la infinit
exp3;} 20. Scriei o bucl care afieaz secvena :
B) for( ;exp; ) 1
instructiune; 22 333 4444 55555
este echivalent cu a) for(loop==1;loop<=5;looop+
while(exp) instructiune; +)
C) for( ; ; ) {
instructiune; for(loop1==1;loop1<=loop;loop1
este echivalent cu ++)
while(1) instructiune; printf("%d",loop1);
Care din echivalenele de mai sus sunt printf("\n");
eronate: }
a) nici una b) A,B b) for(loop=1;loop<=5;loop++)
c) B,C d) A,C {
15. Fie secvena : for(loop1=1;loop1<=loop;loo
do{ p1++) printf("%d",loop);
scanf("%c",&c); if (c>='a' printf("\n");
&& c<='z') } while(c!=EOF); }
Care din urmtoarele afirmaii este adevrat c) for(loop=1;loop<=5;loop++)
: {
for(loop1=1;loop1<=loop;loo
p1++)
printf("%d",loop1); for(loop1=1;loop1<=loop;loo
printf("\n"); p1++)
} printf("%d",loop1);
d) for(loop=5;loop>0;loop-- ) printf("\n");
{