Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDUR SPECIALA Ediia : 1

AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1


SANITAR VETERINAR I VERIFICAREA Data : 30.09.2008
ACTIVITATII Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA PRIVIND ECARISAREA
ALIMENTELOR TERITORIULUI

Cod PS 007. 3 Pag. 1 din 4

PROCEDUR SPECIALA PRIVIND VERIFICAREA ACTIVITATII PRIVIND


ECARISAREA TERITORIULUI

INDICATORUL REVIZIILOR I APROBRILOR

Nr. Ediia Data Capitolul, Nume, Prenume, Semntur


Crt. Revizia aplicrii subcapitol Elaborat Verificat Aprobat
Pagina
(modificat,
adugat)
1 1 01.10.2008 Punct 6 Grup de lucru, conform
NS 48698 / 23.09.2008

NOT: Acest document este proprietatea ANSVSA


PROCEDUR SPECIALA Ediia : 1
AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1
SANITAR VETERINAR I VERIFICAREA Data : 30.09.2008
ACTIVITATII Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA PRIVIND ECARISAREA
ALIMENTELOR TERITORIULUI

Cod PS 007. 3 Pag. 2 din 4

1. OBIECT

Procedura privind verificarea modului de eliminare a produselor nedestinate


consumului uman rezultate pe fluxul unitatilor de industrie alimentara sau prin retragere din
reteaua comerciala, in vederea neutralizarii, inregistrate/ aprobate/autorizate sanitar veterinar sau
cadavrelor de animale de la nivelul GP, exploatatii profesionale precum si cele din gradini ZOO,
circuri sau animale si pasari salbatice .

2. SCOP

Ecarisarea teritoriului, prevenirea infestarii mediului inconjurator si a raspandirii bolilor


infectocontagioase la animale si om

3. DOMENIU DE APLICARE

Activitatea Serviciului de Inspectie din cadrul DSVSA judetene/municipiul Bucuresti.

4. BAZA LEGISLATIVA

Vezi ANEXA 001 legislatie aferenta proceduri generale si operationale.

5. DEFINIII I PRESCURTRI

Conform definitiilor din actele normative in vigoare.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

Inspectorul va analiza urmatoarele aspecte

I. Controlul in unitatile generatoare de SNCU


- verificarea existenei contractului de prestri servicii cu o unitate autorizat pentru
neutralizare i /sau incinerarea subproduselor rezultate in urma procesului tehnologic sau
retrageri de materie prima sau produse pe flux.
- controlul evidenelor privind tipul, cantitatea, destinaia, transportul precum i
documentele nsoitoare ale subproduselor destinate neutralizarii si/sau incinerarii.
- corelare cantitatilor de materie prima prelucrata, produs finit si deseuri
- corelarea in cazul abatoarelor a numarului de animale sacrificate, specia, cantitatea de
deseuri de abator livrata;
- corelarea numarului de bovine sacrificate cu cantitate de deseuri de abator si confiscate
MRS rezultate
- daca exista containere speciale pentru produsele retrase pe flux marcate cu dunga
PROCEDUR SPECIALA Ediia : 1
AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1
SANITAR VETERINAR I VERIFICAREA Data : 30.09.2008
ACTIVITATII Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA PRIVIND ECARISAREA
ALIMENTELOR TERITORIULUI

Cod PS 007. 3 Pag. 3 din 4

galbena si prevazute cu sistem de inchidere


- daca exista spaiu frigorific special, destinat depozitrii temporare a deseurilor si
confiscatelor pn la dirijarea spre unitatea de neutralizare i /sau incinerarea.
- facilitati pentru transportul catre unitatea de neutralizare proprie (incinerator, distructor)
a SNCU
- daca exista containere speciale marcate cu dunga verde pentru MRS si prevazute cu
sistem de inchidere
- daca MRS ul se depoziteaza si se transporta in conditii corespunzatoare
- daca exista dosar cu confirmarile receptiei de catre unitatea de neutralizare i /sau
incinerarea

II. Controlul la primarii


- verificarea existenei contractului de prestri servicii cu o unitate autorizat pentru
neutralizare i /sau incinerarea
- daca exista nominalizata o persoana instruita, care sa gestioneze situatia ecarisarii
teritoriului
- daca exista amenajat pa raza teritoriului administrativ put sec in zonele greu accesibile
sau izolate.
- daca medicul veterinar zonal verifica periodic activitatea de ecarisare a teritoriului de
catre primarie;
- daca sunt completate corespunzator documentele specifice privind gestionarea si
miscarea cadavrelor sau subproduselor

III. Controlul la exploatatii profesionale ( porc si pasare)


- verificarea existenei contractului de prestri servicii cu o unitate autorizat pentru
neutralizare i /sau incinerarea
- daca sunt completate corespunzator documentele specifice privind gestionarea si
miscarea cadavrelor sau subproduselor
- daca exista procedura de gestionare a cadavrelor, modul de colectare al acestora si
depozitare pana la preluarea acestora de catre unitatile de neutralizare si / sau incinerare.
- daca unitatea are incinerator propriu si daca respecta normele privin functionarea
acestuia
- in cazul existentei incineratorului propriu se vor verifica documentel ( registru de intrari,
procese verbale de incinerare, pocese verbale de verificare AMC, procese verbale de
recoltare si predare a cenusii rezultate)
- verificarea documentelor care atesta parametrii tehnologici ( grafice temperatura si
presiune)

6.La unitatile de neutralizare se va verifica


- dosarul de autorizare;
- frecventa controalelor oficiale
- ce tipuri de deseuri se prelucreaza in unitate;
- registru cu solicitarile din teritoriu pentru ridicarea cadavrelor sau subproduselor
conform contractelor incheiate cu beneficiarii.
PROCEDUR SPECIALA Ediia : 1
AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1
SANITAR VETERINAR I VERIFICAREA Data : 30.09.2008
ACTIVITATII Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA PRIVIND ECARISAREA
ALIMENTELOR TERITORIULUI

Cod PS 007. 3 Pag. 4 din 4

- timpul scurs de la anuntarea existentei unui / unor cadavre intr-o unitate teritoriala si
ridicarea efectiva a acestora.
- modul de neutralizare ( incinerare directa sau procesare in faina de carne si
incinerare);
- verificarea fluxului tehnologic;
- verificarea documentelor de insotire a transporturilor;
- verificarea mijloacelor de transport (autorizatie, proceduri de igienizare);
- verificarea confirmarilor pentru MRS si pentru deseuri;
- vestiare functionale pe sexe ;
- delimitarea zonelor septice si aseptice;
- daca sunt stabilite trasee pentru circulatia mijloacelor de transport
- modul de stocare a deseurilor inainte de procesare, pe categorii;
- daca platforme si aleile sunt betonate (asfaltate), fara discontinuitati si asigura prin
pante drenarea apelor pluviale;
- daca exista un sistem de colectare a apelor pluviale si daca acestea sunt deversate in
statia de epurare;
- imprejmuirea unitatii;
- daca in unitate se controleaza accesul cainilor sau pisicilor
- daca personalul are echipament de protectie adecvat si complet ( pe culori, zona
salubra, zona insalubra)
- dezinfectorul rutier
- Statia de spalare, dezinfectie (verificarea dezinfectiei, proceduri)
- epurarea apelor reziduale
- protocolul si programarea activitatilor DDD si verificarea eficentei acesteia
- verificarea programului de autocontrol
- monitorizarea punctelor critice de control;
- schita de amplasare a AMC-urilor si verificarea periodica a calibrarilor acestora
- verificarea modului de monitorizare a tuturor parametrilor de procesarea si incinerare
si modul de inregistrare al temperaturii si presiunii pe flux
- verificarea evidentelor recoltarilor de probe (Salmonella, Clostridium) si modul de
aplicare al masurilor cand buletinele de analiza sunt neconforme
- verificarea cantitatii de cenusa rezultata in corelatie cu cantitatea de material incinerat;
- verificarea modului cum se recolteaza cenusa, cum se transporta si cum/unde se
ingroapa, daca sacii sunt inscriptionati MRS;

7. RESPONSABILITATI

Conform fiselor de post.

8. INREGISTRARI

Nota de Inspectie

9. ANEXE
PROCEDUR SPECIALA Ediia : 1
AUTORITATEA NATIONALA PRIVIND Revizia : 1
SANITAR VETERINAR I VERIFICAREA Data : 30.09.2008
ACTIVITATII Ex. nr. 0
PENTRU SIGURANA PRIVIND ECARISAREA
ALIMENTELOR TERITORIULUI

Cod PS 007. 3 Pag. 5 din 4

Opis legislatie Anexa PG cod A 001

S-ar putea să vă placă și