Sunteți pe pagina 1din 5

6.12.

2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/13

REGULAMENTUL (CE) NR. 1432/2007 AL COMISIEI


din 5 decembrie 2007
de modificare a anexelor I, II i VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European i
al Consiliului privind marcarea i transportul subproduselor de origine animal
(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA COMUNITILOR EUROPENE, de subproduse i produse prelucrate pe teritoriul lor.


Aceste sisteme sau norme nu ar trebui s confunde
sistemul de codificare cromatic standard folosit n
scopuri comerciale.
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene,

(6) Statele membre trebuie s aib, de asemenea, posibilitatea


avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parla- de a solicita aplicarea marcajului pe subprodusele
mentului European i al Consiliului din 3 octombrie 2002 de originare din i rmase pe teritoriul lor, n plus fa de
stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine marcajul materialelor cu risc specificate, cerute n confor-
animal care nu sunt destinate consumului uman (1), n mitate cu Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parla-
special articolul 32 alineatul (1) i anexa VI capitolul I mentului European i al Consiliului din 22 mai 2001
punctul 8, de stabilire a unor reglementri pentru prevenirea,
controlul i eradicarea anumitor forme transmisibile de
encefalopatie spongiform (2). Cu toate acestea, aceast
marcare nu ar trebui s creeze bariere n calea comerului
ntruct:
sau a exportului ctre ri tere.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilete cerine (7) Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilete
specifice de sntate pentru subprodusele de origine norme pentru un model de document comercial care s
animal care nu sunt destinate consumului uman. nsoeasc n timpul transportului subprodusele de
origine animal i produsele prelucrate. Ar trebui
stabilite norme suplimentare privind astfel de
documente n vederea mbuntirii identificrii i trasa-
(2) Articolele 4, 5 i 6 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002
bilitii subproduselor.
prevd ca materialele de categoriile 1, 2 i 3 s fie
colectate, transportate i identificate fr ntrzieri nejus-
tificate n conformitate cu articolul 7 din regulamentul
(8) Articolele 4, 5 i 6 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002
respectiv.
prevd c anumite subproduse de origine animal
prelucrate trebuie s fie marcate permanent, dac este
posibil din punct de vedere tehnic prin miros, n confor-
(3) Articolul 7 i anexa II stabilesc cerine pentru identi- mitate cu anexa VI capitolul I la regulamentul menionat.
ficarea, colectarea i transportul diferitelor categorii de
subproduse de origine animal i produse prelucrate. n
vederea mbuntirii controlului i al trasabilitii, ar (9) Anexa VI capitolul I la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002
trebui folosite codificarea cromatic standard pe prevede c produsele prelucrate derivate din materiile
ambalaje, containere i vehicule pentru comerul cu prime de categoria 1 sau 2, cu excepia produselor
subprodusele i produsele prelucrate menionate lichide destinate instalaiilor de biogaz sau de compost,
anterior. Culorile trebuie alese astfel nct s se asigure trebuie s fie marcate permanent, dac este posibil din
c acestea pot fi uor difereniate, inclusiv de ctre punct de vedere tehnic prin miros, folosind un sistem
persoane cu vederea n culori afectat. aprobat de ctre autoritatea competent. Pn n
prezent, datorit lipsei de date tiinifice disponibile
privind marcajul, nu au fost stabilite norme detaliate
privind asemenea marcaje.
(4) Din motive de claritate, o definiie a codificrii
cromatice trebuie adugat la definiiile specifice din
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.
(10) La 17 octombrie 2006, Centrul Comun de Cercetare al
Comisiei a emis un studiu de punere n aplicare pentru
evaluarea glyceroltriheptanoatului (GTH), ca un marcaj
(5) Statele membre ar trebui s aib posibilitatea s instituie potrivit pentru subprodusele de origine animal n
sisteme sau s stabileasc norme suplimentare n ceea ce sistemele de ecarisaj. Pe baza acestui raport, ar trebui
privete codificarea cromatic pe ambalaje, containerele i prevzute cerine detaliate cu privire la marcarea subpro-
vehiculele folosite pentru transportul diferitelor categorii duselor de origine animal prelucrate.

(1) JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dat prin (2) JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament modificat ultima dat prin
Regulamentul (CE) nr. 829/2007 al Comisiei (JO L 191, 21.7.2007, Regulamentul (CE) nr. 1275/2007 al Comisiei (JO L 284,
p. 1). 30.10.2007, p. 8).
L 320/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2007

(11) Aceste cerine nu ar trebui s aduc atingere marcajului (14) Pentru a permite statelor membre i industriei s se
produselor prelucrate n vederea utilizrii ca ngrminte adapteze la noile norme prevzute de prezentul regu-
organice sau amelioratori de sol, pentru a ndeplini lament, aceste norme ar trebui s se aplice de la 1 iulie
obligaia de a nu le aplica direct pe solul pe care 2008.
animalele de ferm pot avea acces, n conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 181/2006 al Comisiei din
1 februarie 2006 de aplicare a Regulamentului (CE) (15) Msurile prevzute n prezentul regulament sunt
nr. 1774/2002 n ceea ce privete ngrmintele conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
organice i din amelioratorii de sol altele dect gunoiul lanul alimentar i sntatea animal,
de grajd i de modificare a regulamentului respectiv (1).
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
(12) Ar trebui prevzute anumite excepii de la obligaia de a
marca produsele prelucrate cu GTH, mai ales n ceea ce
privete modul de eliminare sau utilizare a produselor n Articolul 1
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 92/2005 al Anexele I, II i VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se
Comisiei din 19 ianuarie 2005 de punere n aplicare a modific n conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului
European i al Consiliului privind modul de eliminare
sau utilizare a subproduselor de origine animal i de Articolul 2
modificare a anexei VI a acestuia privind prelucrarea
generatoare de biogaz i prelucrarea grsimilor topite (2). Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la
data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(13) Anexele I, II i VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 ar


trebui modificate n consecin. Se aplic de la 1 iulie 2008.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct tuturor statelor
membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2007.

Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU
Membru al Comisiei

(1) JO L 29, 2.2.2006, p. 31.


(2) JO L 19, 21.1.2005, p. 27. Regulament modificat ultima dat prin
Regulamentul (CE) nr. 1678/2006 (JO L 314, 15.11.2006, p. 4).
6.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/15

ANEX

Anexele I, II i VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se modific dup cum urmeaz:

1. La anexa I, se adaug urmtorul punct:

65. codificare cromatic nseamn folosirea sistematic a culorilor astfel cum este definit n anexa II capitolul I
pentru afiarea informaiilor prevzut de prezentul regulament pe suprafaa sau partea suprafeei unui ambalaj,
recipientului sau vehiculului sau pe o etichet sau pe un simbol aplicat acestora.

2. Anexa II se modific dup cum urmeaz:

(a) capitolul I se nlocuiete cu urmtorul text:

CAPITOLUL I
Identificarea
1. Trebuie s se ia toate msurile necesare pentru a se asigura c:

(a) materialele de categoria 1, de categoria 2 i de categoria 3 pot fi identificate i sunt pstrate separat i pot fi
identificate pe parcursul colectrii i al transportului;

(b) produsele prelucrate pot fi identificate i sunt pstrate separat i pot fi identificate n timpul transportului;

(c) o substan de marcaj pentru identificarea subproduselor de origine animal sau a produselor prelucrate
dintr-o anumit categorie este folosit numai pentru categoria pentru care utilizarea sa este cerut, n
conformitate cu prezentul regulament, sau stabilit n temeiul punctului 4; i

(d) subprodusele de origine animal i produsele prelucrate sunt expediate dintr-un stat membru n altul n
ambalaje, containere sau vehicule care sunt vizibile i, cel puin pe perioada transportului, posednd o
codificare cromatic imposibil de ters, dup cum urmeaz:

(i) n cazul materiilor prime din categoria 1, folosind culoarea neagr;

(ii) n cazul materiilor din categoria 2, (altele dect gunoiul de grajd i coninutul tubului digestiv) folosind
culoarea galben;

(iii) n cazul materiilor de categoria 3, folosind culoarea verde cu coninut ridicat de albastru care asigur
faptul c se deosebete n mod clar de celelalte culori.

2. n timpul transportului, o etichet ataat pe ambalaj, container sau vehicul trebuie:

(a) s indice clar categoria subproduselor de origine animal sau, n cazul produselor prelucrate, categoria de
subproduse de origine animal din care provin produsele prelucrate; i

(b) s conin urmtoarea meniune:

(i) n cazul materiilor din categoria 3, produs nedestinat consumului uman;

(ii) n cazul materiilor din categoria 2 (altele dect gunoiul de grajd i coninutul tubului digestiv) i al
produselor prelucrate obinute din acestea, termenul nedestinat consumului animal; cu toate acestea,
dac materiile din categoria 2 sunt destinate hranei animalelor menionate la articolul 23 alineatul (2)
litera (c) n condiiile prevzute la articolul respectiv, eticheta va meniona pentru hrana completat
cu denumirea speciilor specifice de animale crora le sunt destinate materiile respective;

(iii) n cazul materiilor din categoria 1 i al produselor prelucrate obinute din acestea, termenul numai
pentru eliminare;

(iv) n cazul gunoiului de grajd i al coninutului tubului digestiv, termenul gunoi de grajd.
L 320/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.12.2007

3. Statele membre pot s instituie sisteme sau s stabileasc norme pentru codificarea cromatic a ambalajelor, a
containerelor sau a vehiculelor folosite pentru transportul subproduselor de origine animal i al produselor
prelucrate, originare din i rmase pe teritoriul lor, cu condiia ca aceste sisteme sau norme s nu confunde
sistemul de codificare cromatic prevzut la punctul 1 litera (d).

4. Fr a aduce atingere anexei V punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 999/2001, statele membre pot institui
sisteme sau stabili norme pentru marcajul subproduselor de origine animal, originare din i rmase pe
teritoriul lor, cu condiia ca aceste sisteme sau norme s nu s nu fie incompatibile cu cerinele privind
marcajul prevzut pentru produsele prelucrate n anexa VI capitolul I din prezentul regulament.

5. Prin derogare de la punctele 3 i 4, statele membre pot folosi sistemele sau normele menionate la aceste puncte
pentru subprodusele de origine animal, originare din i rmase pe teritoriul lor, dac statele membre sau ara
ter de destinaie i-au dat acordul.;

(b) la capitolul X, punctul 1 se nlocuiete cu urmtorul text:

1. Un document comercial n conformitate cu modelul menionat n prezentul capitol trebuie s nsoeasc


subprodusele de origine animal i produsele prelucrate n timpul transportului. Cu toate acestea, pentru
transportul subproduselor de origine animal i al produselor procesate pe teritoriul lor, statele membre pot
solicita:

(a) utilizarea unui document comercial diferit, pe suport de hrtie sau n format electronic, cu condiia ca un
astfel de document s respecte cerinele stabilite la capitolul III punctul 2;

(b) ca, n documentul comercial, cantitatea materialului prevzut la capitolul III punctul 2 litera (c) s se
exprime n greutatea materialului;

(c) ca o copie a documentului comercial s fie restituit productorului de ctre beneficiar pentru a fi pstrat
de productor n conformitate cu capitolul V ca dovad a sosirii transportului.

3. Anexa VI se modific dup cum urmeaz:

(a) titlul se nlocuiete cu urmtorul titlu:

CERINE SPECIFICE PRIVIND PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE CATEGORIILE 1 I 2


PRIVIND PRELUCRAREA GENERATOARE DE BIOGAZ I COMPOST I PENTRU MARCAJUL
ANUMITOR PRODUSE PRELUCRATE;

(b) capitolul I se modific dup cum urmeaz:

(i) titlul se nlocuiete cu urmtorul titlu:

Cerine specifice privind prelucrarea materiilor prime de categoriile 1 i 2 i pentru marcajul


anumitor produse prelucrate;

(ii) la partea C se adaug urmtoarele puncte:

10. n instalaiile de prelucrare aprobate n conformitate cu articolul 13, produsele prelucrate menionate n
articolul 4 alineatul (2) literele (b) i (c) i n articolul 5 alineatul (2) literele (b) i (c) sunt marcate
permanent cu:

(a) miros, dac este posibil din punct de vedere tehnic; i

(b) glyceroltriheptanoat (GTH) astfel nct:

(i) GTH se adaug la produsele prelucrate care au fost supuse unui prim tratament de dezinfectare
termic la o temperatur interioar de cel puin 80 C i rmn protejate de recontaminare; i

(ii) toate produsele prelucrate s conin n ntreaga substan, n mod omogen, o concentraie
minim de cel puin 250 mg GTH pe kilogram de grsime.
6.12.2007 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 320/17

11. Operatorii instalaiilor de prelucrare aprobate n conformitate cu articolul 13 trebuie s dispun de un


sistem de monitorizare i nregistrare constante a parametrilor, astfel nct s permit s se demonstreze
autoritilor competente faptul c concentraia omogen minim de GTH cerut, menionat la punctul
10 litera (b), este realizat n produsele prelucrate menionate la punctul 10.

Acest sistem de monitorizare i nregistrare include determinarea coninutului de GTH intact ca trigly-
cerid n eter de petrol 40-70 extract curat de GTH, pe baza eantioanelor prelevate la intervale regulate.

12. Autoritile competente efectueaz o verificare a performanelor sistemului de monitorizare i nregistrare


menionat la punctul 11, pentru a asigura conformitatea cu prezentul regulament i pot, n cazul n care
este necesar, s cear testarea eantioanelor suplimentare n conformitate cu metoda vizat la punctul 11
al doilea paragraf.

13. Marcajul cu GTH nu este obligatoriu pentru produsele prelucrate menionate n articolul 4 alineatul (2)
literele (b) i (c) i n articolul 5 alineatul (2) literele (b) i (c) n cazul n care aceste produse sunt:

(a) deplasate cu un sistem transportor nchis, n cazul n care un astfel de sistem a fost autorizat de
autoritatea competent, de la o instalaie de prelucrare pentru:

(i) incinerare direct imediat sau coincinerare; sau

(ii) utilizarea imediat n conformitate cu o metod aprobat pentru utilizarea subproduselor de


origine animal de categoria 1 i 2 n conformitate cu articolele 1 i 2 din Regulamentul (CE)
nr. 92/2005; sau

(b) destinate cercetrii sau n scopuri tiinifice autorizate de ctre autoritatea competent.