Sunteți pe pagina 1din 8

03/vol.

62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 79

32005R0092

L 19/27 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE 21.1.2005

REGULAMENTUL (CE) NR. 92/2005 AL COMISIEI


din 19 ianuarie 2005
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European i al Consiliului privind modul
de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animal i de modificare a anexei VI a acestuia privind
prelucrarea generatoare de biogaz i prelucrarea grsimilor topite
(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA COMUNITILOR EUROPENE, Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. Este necesar, de ase-
menea, stabilirea condiiilor de utilizare a acestor procedee.
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene,
(6) Comisia a cerut unora dintre instanele care au solicitat
avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al aprobarea acestor procedee s prezinte informaii mai
Parlamentului European i al Consiliului din 3 octombrie 2002 de ample privind sigurana acestora pentru tratarea i elimi-
stabilire a normelor de sntate animal care se aplic narea materiilor din categoria 1. Aceste informaii vor fi
subproduselor de origine animal care nu sunt destinate transmise n timpul necesar Autoritii europene pentru
consumului uman (1), n special articolul 4 alineatul (2) litera (e), sigurana alimentelor, n vederea evalurii.
articolul 5 alineatul (2) litera (g), articolul 6 alineatul (2) litera (i)
i articolul 32 alineatul (1), (7) Pn la realizarea acestei evaluri i innd seama de avi-
zele actuale ale Comitetului tiinific director privind sigu-
ntruct: rana seului n ceea ce privete EST, n special dac este fiert
la presiune i filtrat pentru a asigura eliminarea
impuritilor insolubile, este necesar s se aprobe unul din
(1) Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilete reguli privind
procedeele care asigur transformarea n biodiesel a grsi-
modul de eliminare i utilizare a subproduselor de origine
milor de origine animal, n vederea tratrii i eliminrii,
animal. Regulamentul prevede, de asemenea, posibilitatea
prin respectarea strict a condiiilor, a majoritii materii-
aprobrii modalitilor de eliminare sau a utilizrilor
lor din categoria 1, cu excepia celor care prezint cele mai
suplimentare, dup consultarea comitetului tiinific n
multe riscuri. ntr-un asemenea caz, ar trebui s se preci-
domeniu.
zeze clar c tratarea i eliminarea pot include recuperarea
bioenergiei.
(2) Comitetul tiinific director a emis un aviz la 10 i 11 apri-
lie 2003 cu privire la alte ase metode de prelucrare n
vederea tratrii i eliminrii sigure a subproduselor de (8) Aprobarea i aplicarea acestor modaliti de tratare diferite
origine animal. n conformitate cu acest aviz, cinci pro- nu ar trebui s aduc atingere celorlalte prevederi juridice
cedee sunt considerate sigure pentru eliminarea i/sau comunitare aplicabile, n special legislaia referitoare la
utilizarea materiilor din categoriile 2 i 3, n anumite mediu; prin urmare, ar trebui s fie introduse, n msura n
condiii. care este posibil, modalitile de operare stabilite de
prezentul regulament n conformitate cu articolul 6 aline-
atul (4) din Directiva 2000/76/CE a Parlamentului Euro-
(3) Comitetul tiinific director a redactat la 10 i 11 aprilie un pean i a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind
aviz final i un raport privind tratarea deeurilor de origine incinerarea deeurilor (2).
animal prin hidroliz alcalin la temperatur ridicat i
nalt presiune, n care se prevd orientri privind posibi-
lele utilizri ale hidrolizei alcaline i riscurile pe care aceasta (9) n cazul procedeelor autorizate pentru tratarea
le poate prezenta pentru eliminarea materiilor din subproduselor de origine animal din categoria 1 i ca
categoriile 1, 2 i 3. msur de supraveghere de natur s completeze controlul
periodic al parametrilor procedeelor de prelucrare, testele
efectuate ntr-o instalaie-pilot n primii doi ani de la
(4) Autoritatea european pentru sigurana alimentelor (EFSA) punerea n practic a procedeului n diferite state membre
a emis la 26 i 27 noiembrie 2003 un aviz privind interesate ar trebui s ofere autoritilor competente
procedeul de obinere a biogazului prin hidroliza la nalt dovada eficacitii acestui procedeu, precum i a siguranei
presiune, n care se prevd orientri privind posibilele uti- sale pentru sntatea animal i pentru sntatea public.
lizri ale acestui procedeu i riscurile pe care acesta le poate
prezenta pentru eliminarea materiilor din categoria 1.
(10) Aprobarea prelucrrii subproduselor de origine animal
din categoria 1 implic modificarea capitolelor II i III din
(5) Prin urmare, se pot aproba cinci procedee care constituie anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.
alte modaliti de eliminare i/sau utilizare a subproduselor
conforme cu avizele Comitetului tiinific director, n com-
pletarea metodelor de prelucrare deja menionate n (11) Msurile prevzute n prezentul regulament sunt conforme
cu avizul Comitetului permanent pentru lanul alimentar i
sntatea animal,
(1) JO L 273, 10.10.2002, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dat
prin Regulamentul (CE) nr. 668/2004 al Comisiei (JO L 112,
19.4.2004, p. 1). (2) JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 03/vol. 62

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: specificaiile i parametrii tehnici prevzui de anexa respectiv,


precum i condiiile stabilite n Regulamentul (CE) nr. 1774/2002,
cu excepia specificaiilor i parametrilor tehnici stabilii n acest
regulament pentru alte procedee. n acest scop, responsabilul
Articolul 1 unitii demonstreaz autoritii competente c se respect toate
specificaiile i parametrii prevzui la anexa respectiv.
Tratarea i eliminarea materiilor din categoria 1

Articolul 4
(1) Procedeul de hidroliz alcalin, stabilit la anexa I, precum i
procedeul de producere a biogazului prin hidroliza la nalt pre-
siune, stabilit la anexa III, se aprob i pot fi autorizate de ctre Marcarea i eliminarea sau utilizarea ulterioar a materiilor
autoritatea competent pentru tratarea i eliminarea materiilor din finale
categoria 1.
(1) Materiile finale se marcheaz n mod permanent printr-un
(2) Se aprob procedeul de producere a biodieselului, stabilit n miros, n cazul n care acest lucru este posibil din punct de vedere
anexa IV, i poate fi autorizat de autoritatea competent pentru tehnic, n conformitate cu anexa VI capitolul I punctul 8 din
tratarea i eliminarea materiilor din categoria 1, cu excepia celor Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.
menionate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctele (i) i (ii)
din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.
Cu toate acestea, n cazul n care subprodusele prelucrate sunt
exclusiv materii din categoria 3 i materiile finale nu sunt prev-
Cu toate acestea, materiile rezultate din animalele menionate la zute a fi eliminate ca deeuri, nu se solicit o asemenea marcare.
articolul 4 alineatul (l) litera (a) punctul (ii) pot fi utilizate pentru
acest procedeu cu condiia ca animalele:
(2) Materiile finale rezultate din tratarea materiilor din categoria
(a) s aib mai puin de 24 de luni n momentul sacrificrii 1 se elimin ca deeuri prin:
sau
(b) s fi fost supuse unui test de laborator destinat depistrii EST (a) incinerare i coincinerare, n conformitate cu dispoziiile
n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 999/2001 (1), iar Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deeurilor;
rezultatul acestui test s fi fost negativ.
(b) ngropare n rampe de gunoi desemnate n conformitate cu
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deeuri (2) sau
De asemenea, autoritatea competent poate autoriza acest
procedeu pentru tratarea i eliminarea grsimilor de origine ani-
mal prelucrate care fac parte din categoria 1. (c) prelucrarea ulterioar ntr-o uzin de producere a biogazului
i eliminare a reziduurilor de digestie n conformitate cu litera
(a) sau (b).
Articolul 2
(3) Materiile finale provenite din tratarea materiilor din categoria
2 sau 3 sunt:
Tratarea i utilizarea sau eliminarea materiilor din
categoriile 2 sau 3
(a) eliminate ca deeuri n conformitate cu dispoziiile alineatu-
lui (2);
Se aprob procedeele de hidroliz alcalin, hidroliz la
temperatur ridicat i nalt presiune, de producere a biogazului
prin hidroliz la nalt presiune, de producere a biodieselului i de (b) prelucrate ulterior n derivate lipidice pentru a fi utilizate n
gazificare Brookes, stabilite de anexele I-V, i pot fi autorizate de conformitate cu dispoziiile articolului 5 alineatul (2) litera (b)
autoritatea competent pentru tratarea i utilizarea sau eliminarea punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, fr a se
materiilor din categoria 2 sau 3. recurge n prealabil la metodele de prelucrare nr. 1-5 sau

(c) utilizate, prelucrate sau eliminate direct n conformitate cu


Articolul 3 articolul 5 alineatul (2) litera (c) punctele (i)-(iii) din Regula-
mentul (CE) nr. 1774/2002, fr a se recurge n prealabil la
metoda de prelucrare nr. 1.
Condiii de aplicare a procedeelor stabilite n anexele I-V

(4) Deeurile, cum ar fi nmolurile, coninutul filtrelor, cenua


Autoritatea competent i d acordul n cazul unitilor care sau reziduurile de digestie care rezult din aceste procedee de
folosesc unul din procedeele descrise n anexele I-V, dup ce a producie se elimin n conformitate cu dispoziiile alineatului (2)
autorizat procedeul respectiv, cu condiia s se respecte litera (a) sau (b).

(1) JO L 147, 31.5.2001, p. 1. (2) JO L 182, 16.7.1999, p. 1.


03/vol. 62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 81

Articolul 5 Articolul 6

Supravegherea suplimentar la aplicarea iniial Modificarea anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002

(1) Dispoziiile de mai sus se aplic tratrii subproduselor de Capitolele II i III din anexa VI la Regulamentul (CE)
origine animal menionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se modific dup cum urmeaz:
nr. 1774/2002 n primii doi ani de punere n practic, n fiecare
stat membru, a urmtoarelor procedee: 1. la capitolul II seciunea B punctul 4, se adaug urmtoarea
tez:
(a) hidroliza alcalin, stabilit la anexa I;
Cu toate acestea, materiile finale provenite din tratarea mate-
riilor din categoria 1 pot fi prelucrate ntr-o uzin de obinere
(b) obinerea de biogaz prin hidroliz la nalt presiune, stabilit a biogazului, cu condiia ca acest proces de tratare s fi fost
la anexa III; efectuat dup o alt metod aprobat n conformitate cu
articolul 4 alineatul (2) litera (e) i, n cazul n care nu exist o
(c) obinerea de biodiesel, stabilit la anexa IV. indicaie contrar, cu condiia ca producia de biogaz s fac
parte integrant din metoda respectiv i materiile finale s fie
eliminate cu respectarea condiiilor stabilite de metod.;
(2) Beneficiarul sau furnizorul procedeului desemneaz n fiecare
stat membru o uzin-pilot n care, cel puin anual, se efectueaz
2. la sfritul capitolului III, se adaug urmtoarea tez:
teste pentru a confirma nc o dat eficiena procedeului n ceea
ce privete sntatea animal i sntatea public.
Cu toate acestea, se pot utiliza i alte procedee pentru
prelucrarea ulterioar a grsimilor de origine animal prove-
(3) Autoritatea competent se asigur c: nite din materiile din categoria 1, cu condiia ca acestea s fi
fost aprobate ca alte metode, n conformitate cu articolul 4 ali-
neatul (2) litera (e).
(a) se efectueaz teste corespunztoare n uzina-pilot pe materi-
ile provenite din diferitele faze de tratare, cum ar fi reziduu-
rile lichide sau solide i gazele rezultate din derularea
procedeului;
Articolul 7
(b) controlul oficial la uzina-pilot include o inspecie lunar a
acesteia i verificarea parametrilor procedeului i a condiiilor Intrarea n vigoare i aplicabilitatea
aplicate.
Prezentul regulament intr n vigoare n a treia zi de la data
La sfritul primului i celui de-al doilea an, autoritatea compe- publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
tent informeaz Comisia n legtur cu rezultatele acestei supra-
vegheri i cu eventualele dificulti de exploatare semnalate. Se aplic cel trziu de la 1 ianuarie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 ianuarie 2005.

Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU
Membru al Comisiei
82 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 03/vol. 62

ANEXA I

PROCEDEUL DE HIDROLIZ ALCALIN

1. Prin procedeu de hidroliz alcalin se nelege tratarea subproduselor de origine animal n urmtoarele condiii:

(a) Se utilizeaz o soluie fie din hidroxid de sodiu (NaOH), fie din hidroxid de potasiu (KOH) (sau o combinaie
ntre cele dou), ntr-o cantitate care s garanteze o echivalen molar aproximativ n raport cu greutatea,
cu tipul i compoziia subproduselor de origine animal care trebuie descompuse.
Dac baza este neutralizat de un coninut ridicat de lipide al subproduselor de origine animal, baza adugat
se adapteaz coninutului de grsimi din materie.
(b) Subprodusele de origine animal i amestecul alcalin sunt supuse unei temperaturi interne de cel puin 150 C
i unei presiuni (absolute) de cel puin 4 bari, timp de cel puin:
(i) trei ore fr ntrerupere;

(ii) ase ore fr ntrerupere pentru tratarea subproduselor de origine animal menionate la articolul 4
alineatul (1) litera (a) punctele (i) i (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002. Cu toate acestea, materiile
derivate din animalele menionate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) pot fi tratate n
conformitate cu punctul l litera (b) subpunctul (i), n cazul n care animalele respective:

au avut mai puin de 24 de luni n momentul sacrificrii sau


au fost supuse unui test de laborator destinat depistrii EST n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 999/2001, iar rezultatul acestui test a fost negativ; sau

(iii) o or fr ntrerupere pentru subprodusele de origine animal compuse exclusiv din materii provenite din
pete sau pasre.

(c) Tratarea se efectueaz pentru fiecare lot i materia din cuv se amestec n permanen.

(d) Tratarea subproduselor de origine animal se aplic n aa fel nct s se respecte simultan cerinele de durat,
temperatur i presiune.

2. Subprodusele de origine animal se pun ntr-un container din aliaj de oel. Se adaug cantitatea de alcaline
msurat fie sub form solid, fie sub form de soluie, n conformitate cu punctul 1 litera (a). Se nchide cuva
i coninutul este supus unei temperaturi n conformitate cu punctul 1 litera (b). Energia fizic generat de o aciune
constant de pompare menine n permanent micare materia lichid din cuv, ceea ce faciliteaz procesul de
descompunere pn la dizolvarea esuturilor i nmuierea oaselor i dinilor.

3. La sfritul procesului de tratare descris mai sus, materiile finale pot fi prelucrate ntr-o uzin de obinere a
biogazului, cu condiia ca:

(a) prelucrarea n aceast uzin a materiilor menionate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) i (b) din
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 i a produselor derivate din acestea s intervin n circuit nchis i n acelai
loc ca procedeul menionat la punctele 1 i 2;

(b) s se aplice un sistem corespunztor de epurare a gazelor pentru a exclude orice contaminare a biogazului cu
reziduurile proteinice;
(c) biogazul s fie ars rapid la cel puin 900 C, apoi rcit brusc (quench).
03/vol. 62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 83

ANEXA II

PROCEDEUL DE HIDROLIZ LA TEMPERATUR RIDICAT I NALT PRESIUNE

1. Prin procedeu de hidroliz la temperatur ridicat se nelege tratarea subproduselor de origine animal n
urmtoarele condiii:
(a) subprodusele de origine animal sunt supuse unei temperaturi interne de cel puin 180 C timp de cel puin
40 de minute fr ntrerupere, la o presiune (absolut) de cel puin 12 bari, ridicarea temperaturii fiind produs
prin aportul indirect de vapori la reactorul biolitic;

(b) tratarea se efectueaz pentru fiecare lot i materia din cuv se amestec n permanen;
(c) tratarea subproduselor de origine animal se aplic n aa fel nct s se respecte simultan cerinele de durat,
temperatur i presiune.
2. Aceast tehnologie se bazeaz pe utilizarea unui reactor cu vapori la temperatur ridicat i nalt presiune. La
aceste presiuni i temperaturi ridicate, fenomenul de hidroliz care se produce rupe lanurile moleculare lungi din
materia organic n fragmente de dimensiuni mai mici.

Subprodusele de origine animal, cum ar fi carcasele ntregi de animale, sunt puse ntr-un container (reactor
biolitic). Se nchide cuva i coninutul este supus unei temperaturi n conformitate cu punctul 1 litera (a). n timpul
ciclului de deshidratare, vaporii de ap se condenseaz i pot fi folosii din nou n alte scopuri sau eliminai. Fiecare
ciclu, pentru un reactor, dureaz aproximativ patru ore.
84 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 03/vol. 62

ANEXA III

PROCEDEUL DE PRODUCERE A BIOGAZULUI PRIN HIDROLIZ LA NALT PRESIUNE

1. Prin procedeu de producere a biogazului prin hidroliz la nalt tensiune se nelege tratarea subproduselor de
origine animal n urmtoarele condiii:
(a) subprodusele de origine animal sunt mai nti tratate prin metoda de prelucrare nr. 1 ntr-o uzin desemnat
n conformitate cu dispoziiile Regulamentului (CE) nr. 1774/2002;
(b) la sfritul acestui proces, materiile degresate se trateaz la o temperatur de cel puin 220 C timp de cel puin
20 de minute, la o presiune (absolut) de cel puin 25 de bari, creterea temperaturii fiind produs n doi timpi,
prima dat prin injecie direct de vapori, i a doua oar, n mod indirect, printr-un schimbtor de cldur
coaxial;
(c) tratarea se efectueaz pentru fiecare lot i materia din cuv se amestec n permanen;

(d) tratarea subproduselor de origine animal se aplic n aa fel nct s se respecte simultan cerinele de durat,
temperatur i presiune;

(e) materia final este apoi amestecat cu ap i supus unui proces de fermentare anaerobic (prelucrare
generatoare de biogaz) n reactor.

2. Pentru tratarea subproduselor de origine animal de categoria 1:


(a) ntregul procedeu se produce n acelai loc i n circuit nchis;

(b) biogazul produs n cursul procedeului est ars rapid n aceeai uzin la cel puin 900 C, apoi rcit brusc (quench)
i este totodat pus n funciune un sistem corespunztor de epurare a gazului pentru a exclude orice
contaminare a biogazului sau a gazelor rezultate din combustia acestuia cu reziduurile proteinice.

3. Acest procedeu este conceput pentru a trata materiile care provin dintr-un centru convenional de ecarisaj care
utilizeaz metoda de prelucrare nr. 1. Materia este tratat n conformitate cu dispoziiile punctului 1 litera (b), apoi
este amestecat cu ap i supus unei fermentri generatoare de biogaz.
03/vol. 62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 85

ANEXA IV

PROCEDEUL DE OBINERE A BIODIESELULUI

1. Prin obinerea de biodiesel se nelege tratarea fraciunilor lipidice din subprodusele de origine animal (grsimi
de origine animal) n urmtoarele condiii:
(a) fraciunea lipidic a subproduselor de origine animal este mai nti tratat n conformitate cu:
(i) metoda de prelucrare nr. 1, menionat la capitolul III din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002,
pentru materiile din categoria 1 sau 2;

(ii) una din metodele de prelucrare nr. 1-5 sau 7, sau, pentru materiile provenite din pete, metoda nr. 6,
menionate la capitolul III din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, pentru materiile din
categoria 3;
(b) grsimile prelucrate sunt separate de proteine, iar impuritile insolubile sunt eliminate, pentru ca nivelul lor
s nu reprezinte mai mult de 0,15 % din greutate, apoi sunt supuse unui proces de esterificare i de
transesterificare. Cu toate acestea, esterificarea nu este necesar pentru grsimile prelucrate din categoria 3.
Pentru esterificare, pH-ul este redus la un nivel mai mic de 1 prin adugarea de acid sulfuric (H2SO4;
1,2-2 moli) sau a unui acid echivalent i amestecul este supus unei temperaturi de 72 C timp de dou ore n
cursul crora este intens amestecat. Transesterificarea se efectueaz prin aducerea pH-ului la aproape 14 cu
ajutorul a 15 % de hidroxid de potasiu (KOH; 1-3 moli) sau a unei baze echivalente la o temperatur cuprins
ntre 35 i 50 C timp de cel puin 15 pn la 30 de minute. Transesterificarea se realizeaz de dou ori n
condiiile descrise anterior prin utilizarea unei noi soluii bazice. Acest proces este urmat de rafinarea
produselor, de exemplu o distilare n vid la 150 C, care genereaz producerea de biodiesel;

(c) n cazul n care biodieselul se obine prin tratarea materiilor de categoria 1, trebuie instalat un sistem
corespunztor de epurare a gazului pentru a preveni emisia unor eventuale reziduuri proteinice nearse n
timpul combustiei biodieselului.

2. Grsimile de origine animal sunt prelucrate n vederea obinerii de biodiesel, care const n esteri metilici de acizi
grai. Acest rezultat se obine prin esterificarea i/sau transesterificarea grsimilor. Rafinarea ulterioar a
produselor, inclusiv distilarea n vid, are drept rezultat obinerea de biodiesel, folosit drept combustibil.
86 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 03/vol. 62

ANEXA V

PROCEDEUL DE GAZIFICARE BROOKES

1. Prin procedeu de gazificare Brookes se nelege tratarea subproduselor de origine animal n urmtoarele condiii:

(a) Camera de postcombustie este nclzit cu gaz natural.


(b) Subprodusele de origine animal sunt introduse n camera primar a gazificatorului, apoi se nchide ua.
Camera primar nu are arztoare, este nclzit prin cldura transferat prin conducie de la camera de
postcombustie situat sub camera primar. Cele trei valve de admisie montate pe ua principal pentru a mri
eficiena procesului constituie singura intrare de aer n camera primar.
(c) Subprodusele de origine animal se volatilizeaz n hidrocarburi complexe i gazele obinute trec printr-o
deschidere ngust situat n partea de sus a peretelui din spate a camerei primare spre zonele de amestecare
i cracare, unde sunt descompuse n elementele lor constitutive. n final, gazele sunt evacuate n camera de
postcombustie, unde sunt arse cu flacra unui arztor cu gaz natural n prezena unui surplus de aer.
(d) Fiecare unitate de tratare este prevzut cu dou arztoare i dou ventilatoare secundare de rezerv, n caz
de defectare a arztoarelor sau a ventilatoarelor. Camera secundar este conceput pentru un timp minim de
retenie de dou secunde la o temperatur de cel puin 950 C, atunci cnd sunt ndeplinite toate condiiile
de combustie.

(e) La ieirea din camera secundar, gazele de eapament trec printr-un registru barometric situat la baza
emineului, care le rcete i le dilueaz cu aer meninnd o presiune constant n camera primar i secundar.

(f) Acest proces se realizeaz ntr-un ciclu de 24 de ore, care include ncrcarea, tratarea, rcirea i eliminarea
cenuii. La sfritul ciclului, cenua rezidual este evacuat din camera primar printr-un sistem de extracie
n vid ctre saci nchii, care sunt apoi sigilai i transportai n afara locului n vederea eliminrii.

2. n acest procedeu se utilizeaz combustia la temperatur ridicat n prezena surplusului de oxigen pentru oxidarea
materiilor organice n CO2, NO2 i H2O. Tratarea se efectueaz pentru fiecare lot cu un timp de retenie prelungit,
pentru subprodusele de origine animal, cu aproape 24 de ore. Sursa de cldur este o camer secundar
alimentat cu gaz natural i situat sub camera primar (care conine esuturile care trebuie tratate). Gazele produse
de procesul de combustie se duc spre camera secundar, unde sunt oxidate din nou. Fluxul de gaze are un timp
de retenie minim de dou secunde la o temperatur recomandat de 950 C. Aceste gaze trec apoi printr-un
registru barometric, unde sunt amestecate cu aer.

3. Nu este permis gazificarea altor materii n afara subproduselor de origine animal.

S-ar putea să vă placă și