Sunteți pe pagina 1din 2

48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 03/vol.

63

32005R0416

12.3.2005 JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE L 66/10

REGULAMENTUL (CE) NR. 416/2005 AL COMISIEI


din 11 martie 2005
de modificare a anexei XI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European i al Consiliului,
n ceea ce privete importul din Japonia de anumite subproduse de origine animal destinate unor scopuri
tehnice
(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA COMUNITILOR EUROPENE, (6) Msurile prevzute de prezentul regulament sunt con-
forme cu avizul Comitetului permanent pentru lanul ali-
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, mentar i sntatea animal,

avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al


Parlamentului European i al Consiliului din 3 octombrie 2002 de
stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine ani-
ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
mal care nu sunt destinate consumului uman (1), n special
articolul 29 alineatul (3),

ntruct: Articolul 1

(1) Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilete cerinele apli- Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1774/2002
cabile importului n Comunitate de produse sangvine i de
alte subproduse de origine animal destinate unor scopuri Partea I din anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se
tehnice, inclusiv farmaceutice. Statele membre trebuie s nlocuiete cu urmtorul text:
autorizeze importul acestor subproduse n cazul n care
acestea respect cerinele corespunztoare, stabilite n
capitolul IV i respectiv XI din anexa VIII la regulamentul PARTEA VI
menionat anterior.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 prevede c Lista rilor tere din care statele membre pot autoriza
subprodusele respective trebuie s provin dintr-o ar importurile de subproduse de origine animal i de
ter sau dintr-o regiune a rii tere care figureaz pe o produse sangvine de origine animal (cu excepia
list stabilit n partea VI din anexa XI la regulamentul res- produselor sangvine care provin de la ecvidee) destinate
pectiv. Japonia nu figureaz n partea VI, menionat ante- unor scopuri tehnice, inclusiv farmaceutice (certificatele
rior, din anexa XI. de sntate de la capitolele 4 C i 8 B).

(3) Comisia a primit din partea autoritii competente a


Japoniei (respectiv Departamentul privind sigurana A. Produse sangvine
produselor de origine animal din cadrul Ministerului Agri-
culturii, Pdurilor i Pescuitului) garaniile necesare cu pri-
vire la faptul c produsele sangvine i alte subproduse
destinate unor scopuri tehnice provenind din Japonia pot 1. Produse sangvine care provin de la ungulate
fi obinute i expediate ctre Comunitate n conformitate
cu cerinele care se aplic n domeniul importurilor. n spe- rile tere sau regiuni ale rilor tere, care figureaz pe
cial, Japonia a procedat la autorizarea i nregistrarea uni- lista din partea 1 din anexa II la Decizia 79/542/CEE a
tilor de producie respective, n conformitate cu Consiliului, din care sunt autorizate importurile tutu-
articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul (CE) ror categoriilor de carne proaspt de la speciile n
nr. 1774/2002. cauz, la care se adaug urmtoarele ri:

(4) n consecin, Japonia ar trebui nscris pe lista din (JP) Japonia.


partea VI din anexa XI.

(5) De asemenea, partea VI din anexa XI ar trebui modificat 2. Produse sangvine care provin de la alte specii
pentru a folosi aceeai terminologie ca i n capitolul XI din
anexa VIII la acelai regulament. rile tere care figureaz pe lista din partea 1 din
anexa II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului, la care se
adaug urmtoarele ri:
(1) JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat
ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 93/2005 al Comisiei (JO L 19,
21.1.2005, p. 34). (JP) Japonia.
03/vol. 63 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 49

B. Subproduse de origine animal destinate unor scopuri far- rile tere care figureaz pe lista din partea 1 din anexa II
maceutice la Decizia 79/542/CEE din care sunt autorizate importurile
acestei categorii de carne proaspt de la speciile n cauz
sau n anexa la Decizia 94/85/CE sau n anexa I la Decizia
rile tere care figureaz pe lista din partea 1 din anexa II 2000/585/CE.
la Decizia 79/542/CEE, n anexa la Decizia 94/85/CE a
Comisiei (*) sau n anexa I la Decizia 2000/585/CE a
Comisiei (**), la care se adaug urmtoarele ri:
(*) JO L 44, 17.2.1994, p. 31.
(**) JO L 251, 6.10.2000, p. 1.
(JP) Japonia;

(PH) Filipine;
Articolul 2
(TW) Taiwan. Intrarea n vigoare

C. Subproduse de origine animal destinate unor scopuri teh- Prezentul regulament intr n vigoare n a treia zi de la data
nice, altele dect cele farmaceutice publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2005.

Pentru Comisie
Markos KYPRIANOU
Membru al Comisiei

S-ar putea să vă placă și