Sunteți pe pagina 1din 2

L 118/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 6.5.

2008

REGULAMENTUL (CE) NR. 399/2008 AL COMISIEI


din 5 mai 2008
de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European i al
Consiliului cu privire la cerine pentru anumite tipuri de hran prelucrat pentru animale de
companie
(Text cu relevan pentru SEE)

COMISIA COMUNITILOR EUROPENE, fie tratat termic dac ingredientele de origine animal
folosite au fost deja tratate n concordan cu standardele
de prelucrare pentru introducerea lor pe pia n Comu-
nitate. Aceste standarde asigur protecie adecvat
avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, mpotriva riscurilor pentru sntatea animal i public.

avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parla-


mentului European i al Consiliului din 3 octombrie 2002, (4) Articolul 28 al Regulamentului (CE) nr. 1774/2002
care stabilete normele sanitar veterinare privind subprodusele stabilete c dispoziiile din regulamentul respectiv care
de origine animal care nu sunt destinate consumului uman (1), se aplic la importul anumitor produse, inclusiv hrana
n special articolul 20 alineatul (1) litera (a) i articolul 32 prelucrat pentru animale de companie, nu trebuie s
alineatul (1), fie nici mai mult nici mai puin favorabile dect cele
aplicabile pentru producerea i comercializarea
produselor respective n Comunitate. Prin urmare, acele
dispoziii aplicabile pentru importul respectivei hrane
ntruct: prelucrate pentru animale de companie n Comunitate,
trebuie s se aplice i pentru producia respectivei
hrane prelucrate pentru animale de companie n Comu-
nitate.
(1) Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilete cerine de
sntate public i animal pentru introducerea pe pia
a anumitor subproduse de origine animal i produse
derivate din acestea care nu sunt destinate consumului
uman. (5) Prin urmare, este necesar s se modifice anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

(2) Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 stabilete


cerinele privind introducerea i importul pe piaa comu-
nitar al hranei pentru animale de companie, al arti- (6) Msurile prevzute de prezentul regulament sunt
colelor de mestecat pentru cini i al produselor conforme cu avizul Comitetului permanent pentru
tehnice. Capitolul II paragraful B punctul 3 al respectivei lanul alimentar i sntatea animal,
anexe prevede c hrana prelucrat pentru animale de
companie, alta dect hrana conservat, trebuie s sufere
anumite tratamente termice n timpul prelucrrii.

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:


(3) Cerinele pentru importul pe piaa comunitar de hran
prelucrat pentru animale de companie, alta dect hrana
conservat, au fost modificate prin Regulamentul (CE)
nr. 829/2007 al Comisiei (2); Modelul certificatului de
sntate pentru hrana prelucrat pentru animale de Articolul 1
companie, alta dect hrana conservat, care trebuie s
Anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 se modific n
nsoeasc loturile importate, a fost modificat. Conform
conformitate cu anexa la prezentul regulament.
noului certificat de sntate descris n capitolul 3(B) al
anexei X la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, hrana
prelucrat pentru animale de companie nu trebuie s

(1) JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dat prin


Regulamentul (CE) nr. 1432/2007 al Comisiei (JO L 320, 6.12.2007, Articolul 2
p. 13).
(2) JO L 191, 21.7.2007, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la
(CE) nr. 1256/2007 (JO L 282, 26.10.2007, p. 30). data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
6.5.2008 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 118/13

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2008.

Pentru Comisie
Androulla VASSILIOU
Membru al Comisiei

ANEX

La anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, paragraful B punctul 3 din capitolul II se nlocuiete cu urmtorul text:

3. Hrana prelucrat pentru animale de companie, alta dect cea n conserve, trebuie:

(a) s fie supus unui tratament termic la cel puin 90 C n ntregul coninut al produsului final;

(b) s fie supus unui tratament termic la cel puin 90 C pentru ingredientele de origine animal; sau

(c) s fie produs n ce privete ingredientele de origine animal exclusiv prin utilizarea de:

(i) carne sau produse din carne supuse unui tratament termic la cel puin 90 C n ntreaga lor componen;

(ii) urmtoarele subproduse de origine animal sau produse prelucrate care au fost prelucrate n concordan
cu cerinele acestui regulament: lapte i produse pe baz de lapte, gelatin, proteine hidrolizate, produse
din ou, colagen, produse sangvine, protein animal prelucrat, inclusiv fin de pete, grsime topit,
uleiuri de pete, fosfat dicalcic, fosfat tricalcic sau subproduse aromatizante de origine animal.

Dup tratare se iau toate msurile de precauie pentru a se garanta c hrana prelucrat pentru animale de
companie nu este expus la contaminare.

Hrana prelucrat pentru animale de companie trebuie s fie ambalat n ambalaje noi.

S-ar putea să vă placă și