Sunteți pe pagina 1din 2
3022015 Posta Romén- Condi deforma, dmensiun i grxente + Proceduri 2012 = Proceduri 2011 = Proceduri 2010 + Suport © intrebari freovente Infopost - Relatii cu publicul Sediul central Regionale Sucursale Harta site-ului Obiecte interzise Idea post Reclamati + Reclamatii interne + Reclamalii externe + Procedura reclamatii © Pune o intrebare + Servicii Online © Coduri Postale © Cautare oficii postale © Track & Trace English Conditii de forma, dimensiuni si greutate Conditii de form8, dimensiuni si greutate: format standard (plc sau carte postalé/carton adresat, de forma dreptunghiular’, dintr-o singura bucaté a cBrui lungime este cel putin egala cu latimea muttiplicat cu 1.41): + dimensiuni minime: 90 x 140 mm, cu o toleranta de 2 mm; + dimensiuni maxime: 165 x 235 mm, cu o toleranté de 2 mm, + groutate maxima: 20 g; + grosime maxim: 5 mm, format “plicuri plate” (plicuri dreptunghiulare, c&rti postale dreptunghiulare sau c&rti postale cu forma neregulaté): + dimensiuni maxime: 305 x 381 mm; + greutate maxima: 500 g; + grosime maxima: 20 mm. format "pachete” (orice trimitere sub form& de rulou sau paralelipined care depseste oricare dintre dimensiunile prevzute la categoria standard si la categoria plicuri plate) 1) pachete paralelipipedice: + dimensiuni minime: s& aiba o fata ale crei dimensiuni s& nu fie inferioare dimensiunii 90 x 140 mm, cu 0 toleranta de 2 mm; + dimensiuni maxime: lungimea, litimea gi grosimea insumate: 900 mm, far ca dimensiunea cea mai mare s& depageasca 600 mm, cu o toleranta de 2 mm; + greutatea maxima: 2 kg. 2) rulouri: bipihwurw post romana.rlsest-romaratproduse-s ‘vicllPersoral_subpagiri!Scriscri-cart-postlainlrnaionle\Corespondertainternaiorale-cirramb... 516 3022015 Posta Romén- Condi deforma, dmensiun i grxente + dimensiuni minime: lungimea plus de doud ori diametrul: 170 mm, fara ca dimensiunea cea mai mare sa fie inferioara la 100 mm; + dimensiuni maxime: lungimea plus de doua ori diametrul: 1040 mm, fra ca dimensiunea cea mai mare sa depaseasca 900 mm, cu 0 toleranta de 2 mm; + greutate maxima: 2 kg. Pentru a fi acceptate in reteaua postals a CNPR trimiterile de corespondenta, formatul standard trebuie si indeplineasc8 urmtoarele conditii speciale: + plicurile trebuie sa fie inchise prin lipirea continud a clapei de inchidere, iar inscrisurile trebuie sa fie realizale pe partea simpla a plicului, care nu este prevazuta cu clapa de inchidere; + inscrisurile trebuie sa fie realizate in zona dreptunghiulara situata la 0 distant minima de 40 mm fata de marginea superioara a plicului (toleranta de 2 mm), 15 mm fafa de marginea laterala dreapta si 15 mm fala de marginea inferioara; + pe partea inscrisurilor, 0 zona dreptunghiularé de 40 mm inaitime incepand de la marginea superioara si 74 mm lungime incepand de la marginea din dreapta este rezervata francarii si amprentelor de obliterare, in interiorul acestei zone, timbrele postale sau amprentele de obliterare aplicandu-se in unghiul superior drept; + nici o mentiune sau insemn grafic parazit nu trebuie s8 apara: + sub adresa; + la dreapta adresei, incepand de la zona francarii gi obliterdirii pana la marginea inferioara a trimiteri; + la stnga adresei, intr-o zona de cel putin 15 mm, mergand de la primul rand al adresei pan la marginea inferioara a trimiterit; + intr-o zon de 15 mm inaltime incepand de la marginea inferioara a trimiterii si 140 mm lungime ‘incepand de la marginea din partea dreapta a trimiterii, aceasta zona putand sa se confunde, in parte, cu cele definite mai sus. + trimiterile sub forma de cérti postale care ajung la un format de 120 x 235 mm pot fi admise ca trimiteri standard, cu conditia ca acestea sa fie confectionate din hértie — carton de o calitate care sa ofere rigiditate suficienta pentru a permite o prelucrare fara dificultate. Nu fac parte din categoria trimiterilor de corespondent’, formatul standard: cirtile postale pliate; trimiterile care sunt inchise cu agrafe, urechi de prindere metalice sau crosete indoite; trimiterile al cBror plic este confectionat dintr-un material care posed’ proprietati funcamental diferite de cele ale hértiel, exceptie facdnd materialul utilizat pentru confectionarea spatiilor transparente la plicurile cu fereastr&; trimiterile postale pliate, expediate deschis, fara plic, care nu sunt inchise pe toate partile si care nu prezint& o rigiditate suficient’ pentru a permite © prelucrare mecanicd a acestora de citre CNPR, Trimiterile de corespondenta care nu se incadreaz’ in formatul standard (ca dimensiuni sau mod de ambalare) sunt incadrate in formatul *plicuri plate” si se tarifeazd cu tariful aferent treptei a doua de greutate. bipihwwr post-romana.rlsest-romaralproduse-si-sorvici/Persend|_subpagiScriscr-car-postaalnernanallCoresponderis-internaionala-cuvramb... 68