Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte Ingineria Calitatii

Test 1

1. Prezentati notiunile: calitate, calitate totala (obiective), sistem de management al calitatii (ce
cuprinde).

Calitate
Conform ISO 9000:2000, calitatea exprima masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci
ale unui produs sau proces indeplinesc cerintele clientilor si ale celorlate parti ineresate. Conform
acestor defintii:
calitatea se exprima printr-un ansamblu de caracateristici;
calitatea exista numai in relatia cu necesitatile clientilor;
calitatea este o variabila continua;
prin calitatea trebuie satisfacute atat cerintele explicite cat si cele implicite ale clientului.
Calitatea unui produs sau serviciu inseamna satisfacerea necesitatilor clientilor impreuna cu
aptitudinea de utilizare potrivita si valorea oferita pentru banii cheltuiti.

Calitate totala
Calitatea totala reprezinta un ansamblu de principii si metode reunite intr-o strategie globala, pusa in
aplicare in organizatie petru a imbunatati calitatea produselor si serviciilor pe care le realizeaza,
precum si calitatea functionarii si obiectivelor sale, la un cost cat mai mic.

Sistem de management al calitatii


Sistemul de management al calitatii reprezinta sistemul de manangementr prin care se orienteaza si
se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
Prin manangementul caltiatii intreprinderea urmareste obitnerea unor produse care indeplinesc
urmatoarele cerinte:
satisfac o necesitatea sau corespund unui obiectiv bine definit;
satisfac asteptarile clientului;
sunt in conformitate cu standardele si specificatiile aplicabile;
sunt conforme cu cerintele societatii (reglementari, reguli, etc);
tin cont de necesitatea protectiei mediului;
sunt oferite la preturi competitive;
sunt obtinute in conditii de profit.
Caracteristicile definitorii ale managementului calitati sunt urmatoarele:
determina si implementeaza politica in domeniul calitatii;
politica in domeniul calitatii este in concordanta cu celelalte politici ale intreprinderii;
managerul general ia masurile ce garanteaza ca politica in domeniul calitatii este inteleasa,
aplicata, sustinuta;
managerii executivi se vor implica ferm in implementarea controlata a managementului
calitatii nu numai pentru un nivel acceptabil, ci tinzand la excelenta.

2. Functiile managementului calitatii.

In raport cu succesiunea etapleor corespunzatoare procesului managerial in general si


aproblemelor specifice managementului calitatii, se considera urmatoarele functii definitorii:
planificarea calitatii;
controlul calitatii;
asigurarea calitatii;
imbunatatirea calitatii.
3. Documentatia sistemului de management al calitatii. Certificarea calitatii. Ce inseamna
procedura?

Conform standardelor SR EN ISO 9000 si SR EN ISO 9001, documentatia sistemului de management


al calitatii trevuie sa includa:
declaratii documentate ale politicii in domeniul calitatii si ale obiectivelor calitatii;
documente care furnizeaza informatii adecvate, atat pentru scopuri interne cat si pentru
scopuri externe referitoare la sistemul de management al calitatii: astfel de documente sunt
denumite manuale ale calitatii;
documente care descriu cum se aplica sistemul de management al calitatii unui anumit produs,
proiect sau contract denumite planuri ale calitatii;
documente care stabilesc cerinte, denumite specificatii;
documente care stabilesc recomandari sau sugestii, denumite ghiduri;
documente care furnizeaza informatii despre modul in care se realizeaza cu consecventa
activitati si procesel asfel de documente pot include proceduri, intructinui de lucru si desene;
documente care funizeaza dovezi oviective ale activitatilor efectuate sau ale rezultatelor
obtinutel aceste documente reprezinta inregistrari ale calitatii.
Documentele utilizate pentru definirea si implementarea sistemului de management al calitatii intr-
o organizatie pot fi structurate ierarhic pe urmatoarele niveluri principale:
manualul calitatii;
procedurile sistemului management al calitatii;
documentele calitatii.

Procedura reprezinta un mod specific de efectuare a unei activitati sau a unui proces.
Procedurile sistemului de management al calitatii reprezinta forma documentatiei de baza utilizate
in cadrul implementarii unui sistem de management al calitatii potrivit standardelor ISO.

4. Ce se intelege prin standard? Obiectiv si sarcinile standardizarii. Ce atributii are aceasta


organizatie?

Standardul este un document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care stabileste
pentru utilizari comune si repetate reguli, prescriptii, sau alte caracateristici pentru activitati sau
rezultatele lor, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intr-un context dat.
Implicatiile calitatii asupra comertului international, a consumatorilor si mediului inconjurator au
condus ala infiintarea unor organisme specializate: Organizatia Internationala de Standardizare (ISO),
Comitetul European de Standardizare (CEN), Comisia Internationala de Electrotehnica (CEI),
Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica (CENELEC), Fundatia Europeana pentru
Managementul Calitatii (EFQM). Principalele obiective ale acestor organisme sunt:
elaborarea si actualizarea standardelor internationale si zonale in domeniul calitatii;
asigurarea si certificarea calitatii;
perfectionarea managementului calitatii totale.

Obiectivele si sarcinile standardizarii deriva din continutul activitatii specifice de dezvoltare a


economiei nationale si din legile care reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatii la nivel
national, fiind totodata definite si de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO).

5. ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004. Scop. Unde se aplica?


ISO 9000Sisteme de management al caltitatii Concepte si terminologie.
ISO 9000 descrie principiile fundamentale ale sistemului de management al calitatii si specifica
terminologia pentru sistemele de management al calitatii.
Acest standard international este aplicabil:
organizatiilor care cauta sa obtina avantaje prin implementarea unui sistem de management al
calitatii;
organizatiilor care doresc sa obtina incredere din partea furnizorilor ca cerintele lor pentru
produse vor fi satisfacute;
utilizatorilor produselor;
celor care, din interiorul sau exteriorul unei organizatii, evalueaza sistemul de management al
calitatii sau il auditeaza pentru conformitate cu cerintele ISO 9001;
celor care ofera consultanta sau instruire referitor la sistemul de management al calitatii
adecvat unei organizatii.
ISO 9001 Sisteme de management al calitatii Cerinte pentru asigurarea calitatii.
Acest standard a fost elaborat de Comitetul Tehnic ISO/TC 176, Managementul calitatii si
asigurarea calitatii, Subcomitetul SC 2, Sistemele calitatii.
Acesta are titlul revizuit, care nu mai include termenul de Asigurarea Calitatii.
ISO 9004 Sisteme de management al calitatii Ghid pentru managementul calitatii organizatiilor.
Acesta furnizeaza indrumari intr-un domeniu mai larg de obiective ale unui sistem de management
al calitatii decat ISO 9001, indeosebi pentru imbunatatirea continua a performantelor si a eficientei
globale a unei organizatii, cat si a eficacitatii acesteia.

6. Principiile de baza ale calitatii. Implicarea personalului. Abordarea pe baza de proces.


W.E. Deming a enmerat urmatoarele 14 principii, adresate managerilor superior, a caror aplicare
conduce la imbunatatirea calitatii:
1. Asigurarea imbunatatirii contiune a calitatii produslelor si serviciilor.
2. adoptarea unei noi filosofii privind defectele, intarzierile si greselile, renuntand la nivelul
acceptabil al calitatii.
3. Eliminarea dependentei dintre nivelul de calitate dorit si controlul integral al produselor, prin
introducerea metodelor de control statistic.
4. Aprecierea activitatilor si proceselor pe baza dovezilor referitoare la performantele care contribuie
la satisfactia clientilor.
5. Descoperirea problemelor.
6. Utilizarea metodelor moderne de instruirea intregului personal din organizatie si aplicarea in
practica a noilor cunostinte.
7. Folosirea unor metode moderne de supervizare si control.
8. Imbunatatirea climatului organizational, astfel incat intregul personal sa-si poata desfasura
activitatea in mod eficace.
9. Eliminarea barierelor dintre compartimentele intreprinderii.
10. Inlocuirea sloganurilor propagandistice privind orientare spre calitate cu masuri concrete.
11. Eliminarea standardelor cantitative si inlocuirea lor cu standarde calitative.
12. Eliminarea obstacolelor care conduc la diminuarea interesului unei anumite categorii de personal
pentru performantele organizatiei.
13. Instituirea unui program eficace de formare si perfectionare a personalului, incurajandu-se
cointeresarea acestuia si posibilitatea asumarii unor noi responsabilitati.
14. Crearea unei structuri corespunzatoare, la nivelul conducerii de varf, care sa asigure aplicarea
continua a principiilor enuntate anterior.